Подорожненська зш І-ІІІ ступенівСкачати 87.85 Kb.
Дата конвертації19.12.2016
Розмір87.85 Kb.
Подорожненська ЗШ

І-ІІІ ступенів

закаливание организма

фото ростовский футбол: «ростов» - ска – 3:2. футбол в ростове

Тривалість проекту: 03.01.2012 – 27.01.2012

Здорові діти — нація здорова! pe03738_.wmf

Багата Україна і чудова!

То ж, діти, ви здоровими ростіть,

В майбутнє добрими ідіть!Звернення до учнів

Сучасна нормативно-правова база освіти передбачає не тільки турботу про здоров'я підростаючого покоління, а й виховання в молоді засад здорового способу життя, турботу про власне здоров'я тощо.

Загальновідомо, що найціннішим для кожної людини є здоров'я. Про здоров'я ми пригадуємо й замислюємось над ним, як правило, тоді, коли його не маємо чи коли маємо з ним якісь негаразди.

Школярі дуже часто чують вислів «здоровий спосіб життя». Який зміст прихований у цих трьох словах? Як треба жити, щоби про тебе сказали, що ти ведеш здоровий спосіб життя? Коли треба починати впроваджувати здоровий спосіб життя? Можливо, це варто робити після закінчення школи, а можливо, як завжди, з наступного понеділка? Але чи варто відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні? Почни ранок із простих гімнастичних вправ. Вийди на вулицю та вдихни на повні груди. Відмовся від цигарки, коли її тобі пропонують підлітки. Повір, така відмова не зруйнує твого авторитету серед однолітків. Не ризикуй і не вживай наркотиків. Почати просто, але відмовитися - складно. Подумай про власне здоров'я та здоров'я твоїх майбутніх дітей.

Візьми участь у проекті: «Вести здоровий спосіб життя – це модно!»

Тип проекту: дослідницько – інтегрований

Мета: формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я; збереження і зміцнення здоров'я молоді, формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя, культури здоров'я, профілактики пияцтва, наркоманії, СНІДу; популяризації знань правил безпеки життєдіяльності дітей ; навчання умінню прогнозувати небезпечні ситуації та знаходити правильні рішення щодо безпечного виходу з цих ситуацій; навчання життєвим навичкам – здатність до адаптації, позитивної поведінки і подолання труднощів повсякденного життя; виховання у дітей поваги до працівників різних професій; навчання дітей спілкуванню та вмінню звернутися за допомогою у відповідні органи.

Загальноосвітня школа дає широкі можливості впливати на учня, готувати його до активного життя. Тому проект "Вести здоровий спосіб життя – це модно" є актуальним для нашої школи.Реалізація проекту «Вести здоровий спосіб життя – це модно!»:

Міні – проекти:

-«Рухливі ігри – запорука здоров’я дитини!» (1-2 класи) – координатори Роспасієнко Л.І., Гапон Т.І.;

- «Здорове харчування та вітаміни» (3 клас) - координатор Ковальова В.О. ;

-«Режим дня і здоров’я» (4-5 класи) - координатори Деревянченко Т.С., Сергієнко Г.К.; ;

- «Ранкова гімнастика для всіх» (6 клас) – координатор Сиромят Т.П.;;

- «Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я» (7 клас); - координатор Шерстюк В.В.;

- «Народні корені здоров’я» (8 клас) – координатор Бичкова К.М.;

- Акція «Кумири проти» (9клас) – координатор Жуікова О.М.;

- «Ні – наркотикам і нікотину» ( 10 клас) – координатор Рехіна Ю.Л.
Умови реалізації проекту: вибрана проблема має бути посильною для розв'язання школярами; потрібні чітке планування діяльності й послідовне дотримання етапів проекту; обґрунтування часових меж і кола учасників; підтримка діяльності педагогічним колективом; доступ до засобів масової інформації; інформування про результати проекту; обов'язковість оцінювання внеску кожного учня за результатами проекту.
Ресурси: приміщення для проведення заходів; папір для випуску стіннівок, листівок, листів-звернень, анкет тощо; фломастери, кулькові ручки.

Форми роботи. Моніторинг здоров'я учнів, пізнавальні тренінги, діалогічні, інформаційно-просвітницькі заходи, практичні заняття, консультації, конкурси учнівських плакатів, малюнків, творів-ессе, постійно-діючі книжкові виставки, культурно-масові , спортивні заходи та інше.

Механізм управління та здійснення контролю за реалізацією проекту.

Координація та контроль за реалізацією проекту здійснює адміністрація школи, яка співпрацює з органами охорони здоров'я, соціальними службами для молоді.Сфера використання. Виховна робота у школі, організація самоврядування, оновлення змісту виховання, пошук нових виховних технологій.

Очікуваний результат. Виконання проекту - це:

Вдосконалення системи роботи, спрямованої на зміцнення здоров'я учнів, оволодіння ними навичками здорового способу життя, застосування народних традицій, загартовування тіла і душі, відмова від шкідливих звичок; інтеграція навичок здорового способу життя у навчально-виховний процес.

Прищеплювання дітям знань, умінь і навичок, які допоможуть їм протягом усього життя зберігати і зміцнювати своє здоров'я.

1. Підвищення загального рівня фізичного здоров'я учнів.

2. Підвищення опірності організму учнів до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища.

3. Зниження показників захворюваності, тривалості гострої захворюваності.

4. Позитивна динаміка емоційного стану школярів.

5. Формування ціннісного ставлення до здоров'я, що містить свідоме і відповідальне ставлення учнів до своєї поведінки, яка впливає на стан здоров'я.

6. Збільшення обсягу рухової активності дітей відповідно до індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаженні.

7. Зміна соціального менталітету батьків та формування у них навичок участі у різноманітних позашкільних формах виховної роботи.ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗА РІЗНИМИ АВТОРАМИ

«Здоров’я людини — щастя. Найбільше щастя полягає в пречудовій мудрості. Людське щастя розкривається в розсудливості та цнотливості. Насолода людини — у діяльності, а фізичний стан має поєднуватися з душевною активністю.»

Арістотель

 «У тілі людини є чотири соки: кров, флегма, жовта і чорна жовч... Якщо соки змішані в певних кількостях і нормальні, — людина здорова.»Авіценна

«Здоров’я — стан рівноваги між вимогами середовища та силами організму.»

О. О. Остроумов

  «Здоров’я — це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.»ВООЗ, 1958

 «Хіба здоров’я не диво?»А. П. Чехов

 «Здоров’я — такий стан організму людини, коли функції всіх його органів і систем врівноважені із зовнішнім середовищем і відсутні будь-які хворобливі зміни. Саме поняття «здоров’я», як і поняття «норма», є умовним і об’єктивно встановлюється на основі антропометричних, клінічних, фізіологічних і біохімічних показників.»Л. О. Брусіловський

«Здоров’я... — стан індивіда, чий організм функціонує добре.»

Енциклопедія Ларусса

 «Якщо фізіологічні та психологічні процеси знаходяться у відповідності та гармонії один з одним, тоді даний стан означатиме здоров’я... Здоров’я людини характеризується як гармонійний розвиток, за якого всі сторони її життєдіяльності, фізіологічні та психічні, фізичні та духовні, біологічні та соціальні, знаходяться у відповідності одна до одного.»О. М. Ізуткін

 «Здоров’я — це стан, за якого всі функції тіла та розуму зберігають нормальну активність.»Медична енциклопедія, Філадельфія, 1964

 «Здоров’я — природний стан організму, що є виразом його досконалої саморегуляції, гармонійної взаємодії всіх органів і систем і динамічної рівноваги з оточуючим середовищем.»С. М. Павленко

 «Здоров’я — природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю з оточуючим середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін. Здоров’я людини визначається комплексом біологічних (спадкових і набутих) соціальних чинників.»БСЭ, 1972

 «Здоров’я — це такий стан, коли всі частини організму організовані й функціонують у такий спосіб, щоби забезпечити людині можливість доброго життя та збереження виду. Здоров’я — це стан, що узгоджується з природою.»О. Тьомкін

 

«Під здоров’ям у загальному плані розуміють можливість людини адаптуватися до змін оточуючого середовища, взаємодіючи з ним вільно, на основі біологічної, психологічної та соціальної сутності людини.»М. Попов, П. Михайлов

«Здоров’я — це стан певного соціально-біологічного та психологічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму людини врівноважені із соціальним середовищем і відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти.»

А. Ф. Семенко, В. В. Єрмаков

 «Здоров’я — це стан життєдіяльності, що відтворює необхідну повноту атрибутів життя людини, що розвиваються.»В. Д. Жирнов

 «Здоров’я людини — це гармонійна єдність біологічних і соціальних якостей, зумовлених природженими та набутими біологічними і соціальними явищами.»Ю. П. Лісіцин

 «Здоров’я — правильна, нормальна діяльність організму.»Є. І. Ожегов

 «Здоров’я — це рівновага між індивідуумом і оточуючим середовищем... є проблемою свідомості й розумного способу життя кожного окремо, гармонії розуму та почуттів.»П. Вебер

 «Здоров’я — це перша і найважливіша потреба людини, що визначає її здатність до праці, гармонійний розвиток особи, вона є головною передумовою до пізнання оточуючого світу, до самоствердження і щастя людини, до подальшого розвитку людського суспільства.»М. С. Бєдний

 


Наскільки ви потребуєте консультації спеціалістів, покаже тест

«Чи в порядку мої захисні сили?»

(поставте оцінку на кожне питання від 0 до 10)

 1. Чи страждаєте ви від надмірної ваги або її нестачі?

 2. Чи хворієте ви на простудні захворювання більш ніж чотири рази на рік?

 3. Ви погано спите, тому що багато працюєте, навчаєтесь?

 4. У вас малорухомий спосіб життя?

 5. Ви часто переїдаєте, вживаєте мало фруктів, овочів?

 6. Чи полюбляєте ви загоряти на сонці, відпочивати біля моря?

 7. Чи маєте ви хронічні захворювання?

 8. Ви не можете позбавитися від тютюнопаління?

 9. Ви легко дратуєтесь, нервуєтесь через дрібниці?

 1. У вас мало друзів, ви не задоволені своїм особистим життям?

 2. Ви живете в місті? Чи часто ви користуєтесь міським транспортом?

 3. Вам важко навчатися й одночасно виконувати домашні обов'язки?

 4. Вам видалили мигдалини або ж ви хворієте на хронічний тонзиліт?

 5. Ви алергік?

 6. У вас постійно холодні руки, ноги?

 7. Будь-яке захворювання ви намагаєтесь подолати за допомогою ліків?

Результати тесту

Менш ніж 100 балів. У вас сильний імунітет. Якщо хворієте, то без ускладнень. Продовжуйте й надалі опікуватися своїм здоров'ям.

Від 100 до 130 балів. Причин для серйозного занепокоєння поки що немає, але вам необхідно змінити спосіб життя.

Від 135 до 160 балів. Ваш імунітет «на нулі», у вас постійне нездужання. Пройдіть обстеження у терапевта, отоларинголога, імунолога.

ag00016_.gif ag00019_.gif

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал