Плани практичних занятьСкачати 230.76 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір230.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Форма навчання – денна.

Інститут фізико-математичної і технологічної освіти

Кафедра дидактики природничо–наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні

Дисципліна – основі педмайстерності.

Графік консультацій – понеділок( за знаменателім), о 13 год., 109 ауд.,корп. «А».

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з курсу

Основи педагогічної майстерності»МОДУЛЬ №1.

Семінарське заняття №1

Тема: Сутність педагогічної майстерності вчителя та її значення у вихованні.

І. Теоретична частина.

Питання для обговорення:

 1. Сутність педагогічної майстерності

 2. Витоки педагогічної майстерності.

 3. Елементи педагогічної майстерності .

 4. Педагогічна ситуація та педагогічне завдання.

 5. Самовиховання вчителя як умова педагогічної творчості.

ІІ. Практична частина.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

1.Розкрийте специфіку та значущість професії вчителя.

2.Подайте схематично ієрархію педагогічних цілей.

3.Назвіть витоки педагогічної майстерності.

4.У чому сутність елементів педагогічної майстерності?

5. Самостійно опрацювати : поясніть суть аналізу та моделювання педагогічної ситуації та педагогічного завдання.(Див.- Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006-стр.31-38)

6.Визначти критерії педагогічної майстерності

Методичні вказівки для студентів

При вивченні матеріалу звернути особливу увагу на суспільну значущість професії вчителя, його функцій, структуру педагогічної діяльності та методи моделювання творчого задуму педагогічної розповіді.МОДУЛЬ №1.

Семінарське заняття №2

Тема: Педагогічна майстерність та творчість вчителя.

І. Теоретична частина.

Питання для обговорення:

1.Поняття «педагогічна майстерність»,»педагогічна творчість».

2.З історії розвитку педагогічної майстерності і творчості вчителя.

3.Педагогічна техніка вчителя.

4.Методи педагогічного прогнозування.

5.Шляхи формування педагогічних здібностей.

ІІ. Практична частина.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки:

1.Визначті поняття «педагогічна майстерність»,»педагогічна творчість».

2.Яка структура педагогічної майстерності?

3.Ваши міркування щодо рис творчого вчителя.

4.Основні історичні етапи розвитку педагогічної майстерності.

5.У чому сутність педагогічної техніки вчителя?

6.Праналізуйти методи педагогічного прогнозування.

7. Самостійно опрацювати : дайте характеристику рівній педагогічного передбачення.(Див. . Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006-27с.)

8.Виокремте шляхи формування педагогічних здібностей.

9.Тестові завдання за результатами модулю.

Методичні вказівки для студентів

При вивченні матеріалу звернути особливу увагу на сутність поняття педагогічна майстерність і педагогічна творчість сучасного педагога. Формувати у собі вміння педагогічної техніки вчителя . Акцентувати увагу на

шляхи формування педагогічних здібностей.

МОДУЛЬ №2.

Семінарське заняття №3

Тема: Взаємозв’язок шкільної та театральної педагогіки.

І. Теоретична частина.

Питання для обговорення:


 1. Педагогічна та акторська дія.

 2. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки,психології,естетики.

 3. Педагогічна сумісність, педагогічне сприймання.

 4. Урок - театр одного актора.ІІ. Практична частина.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

 1. Проаналізуйте спільні засоби педагогічної та акторської діяльності.

 2. Яку роль відіграє зовнішня техніка в діяльності актора і вчителя?

 3. У чому своєрідність педагогічної гри?

 4. На чому повинна ґрунтуватись сумісність педагога з учнями у процесі спілкування?

 5. Чому ми називаємо урок театром одного актора?

 6. Самостійно опрацювати : які принципи системи К.С. Станіславського ви знаєте?(Див.-Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006-168с.


Методичні вказівки для студентів

Акцентувати увагу на спільному та відмінному в театральному і педагогічному мистецтві, на педагогічній сумісності педагога з учнями в процесі спілкування, на вивченні педагогічної спадщини вчителів-новаторів та театральних класиків.МОДУЛЬ №2.

Семінарське заняття № 4.

Тема: Увага, уява спостережливість вчителя.

Педагогічна комунікація.

І. Теоретична частина.

Питання для обговорення:

1.Сутність уваги та уяви як форми психічної діяльності вчителя.

2.Професійно - педагогічна спостережливість вчителя.

3. Сутність,функції педагогічної комунікації.

4.Вербальна комунікація.

5.Мовне спілкування я к факт комунікації. Функції мовлення.

6.Форми мовлення. Мовній апарат-дихання,артикуляція,дикція,темп,ритм.

ІІ. Практична частина.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Роль уваги в діяльності вчителя. Охарактеризуйте особливості уваги вчителя(Див.-Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006-252с.)

 2. Умови, які сприяють підтримці уваги вчителя.

 3. Шляхи привернення та підтримки уваги учнів на уроці.

 4. Сутність уяви як форми психічної діяльності. Охарактеризуйте особливості уяви вчителя.

 5. Самостійно опрацювати : що таке емоційна ідентифікація?Яка логіка уяви? (Див.-Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006-210-217с.)

 6. Професійно - педагогічна спостережливість вчителя

7.У чому полягають професійні особливості мовленнєвої діяльності

вчителя?

8.Проаналізйте умови ефективності педагогічного мовлення.

9. Самостійно опрацювати :тренінги зі виразності мови вчителя. (Див. -Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006-теми 6-7)

10.Тестові завдання за результатами модулю.

Методичні вказівки для студентів

Акцентувати увагу на значенні уяви в діяльності вчителя та особливостей його уваги, з’ясувати особливості уваги вчителя, значення її в професійній діяльності, ознайомитися з прийомами керування увагою та прийомами розвитку педагогічної спостережливості.МОДУЛЬ №3.

Семінарське заняття №5.

Тема: Основи мімічної та пантомімічної виразності вчителя.

І. Теоретична частина.

Питання для обговорення:

 1. К.С. Станіславський про внутрішню та зовнішню техніку актора

 2. Сутність невербальної комунікації.

 3. Основні засоби невербальної комунікації.

 4. Складові невербальної комунікації .

5.Культура зовнішнього вигляду вчителя

ІІ. Практична частина.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. К.С. Станіславський про внутрішню та зовнішню техніку актора.

 2. Роль невербальних засобів у спілкуванні.

 3. Вимоги до міміки та пантоміміки педагога. Недоліки міміки та пантоміміки вчителя, шляхи їх подолання.

 4. Культура зовнішнього вигляду вчителя

 5. Знайти вправи для розвитку мімічної та пантомімічної виразності.

 6. Самостійно опрацювати :моделювання педагогічної ситуації: само презентація вчителя під час зустрічі з класом .(Див.- Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006.-79-83с.)

(конструювання і створення привабливого образу вчителя)

 1. Самостійно опрацювати :класифікація жестів.(Див.- Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006.-83с.)

Методичні вказівки для студентів

Поглибити знання про роль педагогічного іміджу у професійній діяльності вчителя, техніку створення образу вчителя; розвивати вміння педагогічного образу за допомогою невербальних засобів; формувати потребу в удосконаленні вмінь створення власного виразного образу.МОДУЛЬ №3.

Семінарське заняття №6-7.

Тема: Педагогічне спілкування, його стилі.

І. Теоретична частина.

Питання для обговорення:

 1. Сутність педагогічного спілкуванні,його особливості,функції.

 2. Проблема контакту у педагогічному спілкуванні. Бар'єри у спілкуванні.

 3. Структура педагогічного спілкування.

 4. Характеристика стилій педагогічного спілкування.

 5. Правила педагогічного спілкування .

ІІ. Практична частина.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Педагогічне спілкування і його функції.

 2. Просмотр і аналіз відіофрагметів з фільму «Доживём до понедельника».

 3. Типи спілкування вчителя.

 4. Педагогічне спілкування як діалог.

 5. Контакт у педагогічному діалозі.

 6. Бар'єри у спілкуванні.

 7. Структура педагогічного спілкування.

8 Самостійно опрацювати :.порівняйте стилі педагогічного спілкування в таблиці за зразком.(Див.- Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006.-181с.).

9. Самостійно опрацювати: правила педагогічного спілкування.(Див.- Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006.-183-185с.)

10.Конфлікт у педагогічній взаємодії. Моделювання педагогічних ситуацій з використанням прийомів, характерних для різних стилів. Аналіз змодельованих педагогічних ситуацій.

11.Визначення студентами власного стилю спілкування.

12.Тестові завдання за результатами модулю.

Методичні вказівки для студентів

При вивченні матеріалу звернути особливу увагу на: суттєві ознаки та особливості стилів педагогічного спілкування та їх різновидностей, навчитися розрізняти стилі педагогічного спілкування, визначати оптимальний стиль педагогічного спілкування для заданої ситуації, виховувати культуру педагогічного спілкування, вміння користуватися прийомами спілкування.МОДУЛЬ №4.

Семінарське заняття №8.

Тема: Педагогічний такт учителя-майстра.

І. Теоретична частина.

Питання для обговорення:

 1. Педагогічний такт - професійна ознака вчителя. Суть,функції

та форма вияву педагогічного такту.

 1. Психолого-педагогічні особливості формування педагогічного

такту.

 1. Рівні володіння педагогічним тактом. Основні вимоги педагогічного такту.

 2. Педагогічна етика. Нетактовність учителя та її наслідки.

 3. Методика самовиховання зі становленню педагогічного такту.

ІІ. Практична частина.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Діагностування психолого-педагогічної готовності студентів до тактовного спілкування зі школярами, колегами.

 1. Виконання вправ на розвиток уміння спілкуватися з учнями.

 1. Самостійно опрацювати : розвиток вміння тактовно спілкуватися у рольових іграх (Див.-Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006.-301-304с.)

 2. Які уміння потрібно розвивати для спілкування з учнями під час індивідуальної бесіди?


Методичні вказівки для студентів

При вивченні матеріалу звернути особливу увагу на значенні тактовного спілкування із школярами та колегами. Формувати у собі вміння спілкуватися з учнями під час індивідуальної бесіди.МОДУЛЬ №4.

Семінарське заняття №9.

Тема: Соціально-психологічний клімат у колективі.

І. Теоретична частина.

Питання для обговорення:

1. Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі.

2.Педагогічний конфлікт,його ознаки та класифікація.

3.Структура,сфера динаміки педагогічних конфліктів.

4.Розв'язання та усунення педагогічних конфліктів.

5.Ігрові методі вирішення конфліктів.

ІІ. Практична частина.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Поясніть сутність соціально-психологічного клімату у колективі.

 2. Обгрунтуйте фактори регулювання спілкування у педагогічному колективі

 3. У чому виявляється сутність феномену «конфлікт»?

 4. Класифікуйте причини конфліктів та покажіть путі їх регулювання.

 5. Найдіть приклади використання різних стратегії поведінки у педагогічних конфліктах.

 6. Самостійно опрацювати : ігрові методі вирішення конфліктів


Методичні вказівки для студентів

При вивченні матеріалу звернути особливу увагу на значення сутністі соціально-психологічного клімату у колективі ,на необхідність розв'язання та усунення педагогічних конфліктів.МОДУЛЬ №5.

Семінарське заняття №10.

Тема: Комунікативність учителя.

І. Теоретична частина.

Питання для обговорення:

 1. Комунікативні характеристики педагогічної діяльності.

 2. Протиріччя сучасного процесу навчання.

 3. Урок як діалог учителя з учнями.

 4. Способи активізації пізнавальної діяльності учнів.

 5. Вивченні передового досвіду-шлях до педагогічної майстерністі.

ІІ. Практична частина.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Провести діагностування рівня сформованості комунікативності як професійно значущої здібності педагога.

 2. Які головні теоретичні положення можливо виділити з даної теми?

 3. Які вправи на розвиток професійної комунікативності ви знаєте?

4.Самостійно опрацювати : змоделюйте педагогічну ситуацію(Див.-Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006.-564с.)

Методичні вказівки для студентів

При вивченні матеріалу звернути особливу увагу на: значення комунікативності в діяльності вчителя, з’ясувати особливості моделювання педагогічної ситуації. Розвивати у собі професійну комунікативність за допомогою виконання вправ.МОДУЛЬ №5.

Семінарське заняття №11.

І. Теоретична частина.

Питання для обговорення:

Сутність педагогічної майстерності вчителя та її значення у вихованні.

Педагогічна майстерність та творчість вчителя.

Взаємозв’язок шкільної та театральної педагогіки.

Увага, уява спостережливість вчителя.

Педагогічна комунікація.

Основи мімічної та пантомімічної виразності вчителя.

Педагогічне спілкування, його стилі.

Педагогічний такт учителя-майстра.

Соціально-психологічний клімат у колективі.

Комунікативність учителя

І. Практична частина.

Презентація наукових досліджень з основ педмайстерності.

МОДУЛЬ №5.

Семінарське заняття №12.

Підсумкова контрольна робота.

Плани самостійних робіт.

Завдання для самопідготовки:

Тема: Сутність педагогічної майстерності вчителя та її значення у вихованні.

Завдання № 1

Скласти програму самовиховання та педагогічного самовдосконалення, провести її апробацію.Завдання №2.

Опрацювати теоретичний матеріал з теми “педагогічна техніка вчителя” за планом:

1. Основні поняття, структура педагогічної техніки.

2. Культура самопочуття вчителя.

3. Вимоги до якостей особистості вчителя.

Тема: Педагогічна майстерність та творчість вчителя.

Завдання №3.

Виконати систему вправ з техніки мовлення вчителя за планом:

1. Техніка фонаційного дихання.

2. Вправи з техніки, культури мовлення.

3. Шляхи вдосконалення культури мовлення.

Тема: Увага, уява спостережливість вчителя.

Завдання №4-5.

Вивчити літературу про педагогічну майстерність видатних педагогів з метою поглиблення педагогічного досвіду за планом:

1. А.С.Макаренко про педагогічну майстерність.

2. Система роботи А.С.Макаренка. 1. Гуманістична система роботи В.О.Сухомолинського.

 1. Педагогічні ситуації з досвіду роботи А.С. Макаренка, В.О.Сухомлинського.

Тема: Взаємозв’язок шкільної та театральної педагогіки.

Завдання № 6

Вивчити літературу і реалізувати програму самовиховання культури педагогічного спілкування за планом:

1.Повторити теоретичні питання з теми "Культура педагогічного спілкування" з психолого-педагогічних джерел.

2.Усвідомити вимоги до культури педагогічного спілкування і скласти програму самовиховання культури педагогічного спілкування.

3.Актуалізувати знання про способи та прийоми педагогічного впливу.

4.Виконати вправи на формування уяви та уваги вчителя, на закріплення навичок техніки педагогічного спілкування.Завдання № 7.

Вивчити літературу і реалізувати програму самовиховання елементів акторської майстерності вчителя за планом:

1. Особливості системи К.Станіславського.

2. Особливості творчості вчителя та актора.

3.Вивчити фрагменти з праць К.С.Станіславського "Моє життя в мистецтві" , " Робота актора над собою".

4. Скласти програму самовдосконалення акторської майстерності

5. Провести спостереження за акторською майстерністю педагога.

Тема: Педагогічний такт учителя-майстра.

Завдання № 8.

Формування педагогічного такту вчителя за планом:

1. Повторити поняття про педагогічну етику, педагогічний такт та стиль.

2. Провести аналіз педагогічних ситуацій, в яких висвітлено стиль і такт спілкування ( з педагогічної літератури і практики).

3. Проаналізувати роботи В. Сухомлинського про етику педагогічного спілкування.

Тема: Основи мімічної та пантомімічної виразності вчителя

Завдання № 9.

Формування техніки педагогічного навіювання за планом:

1.Розглянути теоретичні засади техніки педагогічного навіювання.

2. Методи педагогічного навіювання.

3. Вправи з педагогічного навіювання.

4.Складання і використання формул самонавіювання. Приклади.Завдання № 10.

Формування прийомів педагогічного впливу за планом:

1. Визначення, класифікація прийомів педагогічного впливу.

2. Техніка використання прийомів педагогічного впливу.

3. Приклади використання прийомів педагогічного впливу (з досвіду роботи видатних педагогів або з досвіду роботи сучасної школи).

Тема: Соціально-психологічний клімат у колективі.

Завдання № 11.

Опрацювати тему „Конфлікти в педагогічному спілкуванні” за планом:

1. Причини та класифікація педагогічних конфліктів.

2. Вимоги до попередження конфліктів в педагогіці.

3. Визначити шляхи подолання конфліктів у педагогічному спілкуванні та використовувати їх під час педагогічної практики.

Тема: Педагогічне спілкування, його стилі.

Завдання № 12.

Як готувати себе до роботи з « важкими » дітьми ? План:

1. Причини появи “важких ” дітей.

2. Діагностика важковихованості.

3. Техніка перевиховання важких дітей.

4. А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський про роботу з важкими дітьми.Завдання № 13.

Майстерність організації педагогічної взаємодії в навчанні за планом:

1. Урок - діалог вчителя з учнями.

2. Особливості побудови уроку на засадах діалогічної взаємодії.

3.Творчий підхід до розробки етапів уроку. Приклади.

Тема: Комунікативність учителя.

Завдання № 14.

Самовиховання психолого-педагогічної техніки уроку за планом:

1. Організація уроку за етапами.

2. Система перевірки та оцінки знань.

3. Організація домашньої роботи учнів.

4. Техніка організації дисципліни на уроці.Завдання № 15-16.

Самовиховання техніки активізації пізнавальної діяльності учнів за планом:

1. Техніка розвитку уваги і уяви учнів в процесі навчання.

2. Методика проблемного навчання.

3. Програмоване навчання : ідеї, особливості, практика застосування.

5. Культура і техніка використання унаочнення на уроці.

6. Складання конспектів уроків з елементами активізації пізнавальної діяльності учнів ( за фахом студентів ).

7. Вивчення творчості педагогів –новаторів ( системи роботи В.Шаталова., Ш. Амонашвілі., О. Захаренка., І. Волкова.)Тема: Мовне спілкування я к факт комунікації. Функції мовлення

Завдання № 17.

Формувати техніку індивідуального підходу в учбово-виховному процесі за планом:

1.Основи техніки індивідуального підходу до учнів в навчанні.

2. Основи техніки індивідуального підходу до учнів у вихованні.

3. Розробка сценаріїв індивідуальних бесід з учнем, батьками учня.

Завдання № 18.

Розвиток організаторських здібностей вчителя за планом:

1. Шляхи розвитку організаторських здібностей вчителя.

2. Організаторська майстерність вчителя.

3. Організація позакласної роботи з учнями.

Тема: Педагогічна комунікація.

Завдання № 19.

Самовиховання майстерності сімейного виховання за планом:

1. Народна педагогіка і сучасне сімейне виховання.

2. Макаренко А.С., Сухомлинський В.О. про сімейне виховання.

3. Досвід сімейного виховання О. і Б. Нікітіних. .

4. Майстерність роботи вчителя з батьками учнів.Завдання № 20.

Формувати ораторську майстерність вчителя за планом:

1. З історії ораторського мистецтва.

2. Ораторське мистецтво в Україні.

3. Д.Карнегі про мистецтво проведення лекції.

4. Техніка підготовки лекції, бесіди.

5. Шляхи активізації слухачів.

6. Знайомство зі зразковими конспектами лекцій ( творів ) видатних ораторів.Питання до самоперевірки

 1. Поняття педагогічної майстерності.

 2. Елементи педагогічної майстерності.

 3. Педагогічна ситуація і педагогічна задача.

 4. Самовиховання вчителя.

 5. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції.

 6. Комунікативність вчителя.

 7. Структура педагогічного спілкування

 8. Стиль педагогічного спілкування., його види та різновидності.

 9. Конфлікт у педагогічній взаємодії

 10. Поняття педагогічної техніки.

 11. Внутрішня техніка вчителя.

 12. Зовнішня техніка вчителя.

 13. Визначення поняття "такт" і "тактика".

 14. Такт і культура спілкування вчителя та учнів.

 15. Педагогічний такт як здатність вчителя встановлювати педагогічно доцільний стиль відносин з учнями.

 16. Педагогічний стиль і дисципліна.

 17. Педагогічна та акторська дія.

 18. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки.

 19. Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання.

 20. Урок – театр одного актора.

 21. Основи риторики: (Давньої Греції, давнього Риму, видатні російські та українські оратори).

 22. Імідж вчителя крізь призму риторики.

 23. Формування риторичної культури особистості в школі нового типу.

 24. Визначення поняття "суперечка". Її види.

 25. Про предмет суперечки. Визначеність позицій та поглядів полемістів.

 26. Деякі правила суперечки.

 27. Основні формально-логічні закони публічного виступу.

 28. Структура доведення. Види доведень. Логічні помилки в доведенні.

 29. Спростування. Використання полемічних прийомів.

 30. Класифікація питань. Види відповідей.

 31. Активні форми навчання полемічної майстерності.

Залікові питання з курсу

" Основи педагогічної майстерності ".

 1. Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній науці.

 2. Динаміка функцій учителя в сучасному навчально-виховному процесі.

 3. Феномен педагогічного керівництва: теорія і практика.

 4. Мотивація професійної діяльності сучасного педагога.

 5. Діяльність учителя як творчий процес.

 6. Професійна ідентифікація особистості вчителя.

 7. Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти.

 8. Професійне самовиховання вчителя: сутність, шляхи і способи реалізації.

 9. Педагогічний імідж як інструмент розв’язання вчителем професійних завдань.

 10. Особливості педагогічного іміджу А.Макаренка.

 11. Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А.Макаренка.

 12. Особливості педагогічної та акторської дії.

 13. Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії з учнями.

 14. Особливості професійного мислення вчителя.

 15. Шляхи розвитку педагогічної спостережливості.

 16. Техніка мовлення вчителя як засіб розв’язання педагогічних завдань.

 17. Природа педагогічного таланту.

 18. Засоби керування вчителем психічним самопочуттям.

 19. Особливості педагогічної рефлексії вчителя.

 20. Професійна компетентність учителя.

 21. Феномен професійної деформації особистості вчителя: причини, шляхи подолання.

 22. Чинники атракції у взаємодії вчителя з учнями.

 23. Педагогічна дія у вимірах театральної педагогіки К.Станіславського.

 24. Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя.

 25. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії.

 26. Педагогічне спілкування як діалог.

 27. Порівняльна характеристика особистісно орієнтованого і формально-рольового спілкування класних керівників.

 28. "Я-висловлювання" в педагогічному спілкуванні.

 29. Типові моделі спілкування педагогів і їх вплив на продуктивність діяльності учнів.

 30. Дослідження домінуючих прийомів педагогічної взаємодії зі школярами юнацького віку.

 31. Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів.

 32. Дослідження впливу стилів спілкування педагогів на ставлення учнів до навчання.

 33. Над завдання в педагогічній діяльності.

 34. Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів.

 35. Майстерність А.Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на вихованців.

 36. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в оцінці В.Сухомлинського.

 37. Використання елементів театральної педагогіки К.Станіславського у педагогічній взаємодії.

 38. Способи саморегуляції педагога в професійному спілкуванні.

 39. Дослідження домінуючих стилів спілкування вчителів.

 40. Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності.

 41. Комунікативна спрямованість реакцій учителя на затримку відповідей учнів.

 42. Порівняльна характеристика конструктивних і деструктивних реакцій учителя на уроці.

 43. Умови ефективності "Я-висловлювання" в педагогічній взаємодії.

 44. Етичний захист учителя в професійному спілкуванні.

 45. Дослідження стратегій спілкування вчителя в сучасній школі.

 46. Шляхи подолання бар’єрів у педагогічному спілкуванні.

 47. Три кола уваги, їх роль в організації діяльності вчителя.

 48. Прийоми збереження творчої уяви вчителя і учнів на уроці.

 49. Педагогічний такт і маніпулювання вчителя.

 50. Використання навіювання в педагогічному досвіді А.Макаренка.

 51. Діалог у шкільному навчанні.

 52. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді учителів-майстрів.

 53. Когнітивна установка учнів на урок: сутність, труднощі, техніка створення.

 54. Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку.

 55. Психологічне налаштовування учнів на діалог на початку уроку: досвід авторитарної і гуманістичної педагогіки.

 56. Майстерність учителя в побудові евристичної бесіди на уроці.

 57. Виконавська майстерність учителя на уроці.

 58. Мистецтво діалогізації монологу вчителя на уроці.

 59. Майстерність учителя в активізації пізнавальної діяльності школярів на уроці.

 60. Майстерність комбінування репродуктивної і пошукової активності учнів на етапі актуалізації і перевірки знань.

 61. Режисура початкового етапу уроку.

 62. Режисура завершального етапу уроку.

 63. Техніка активного слухання вчителя на уроці.

 64. Майстерність педагогічного запитання на уроці.

 65. Техніка налаштовування вчителя на публічну творчу діяльність.

 66. Творче самопочуття вчителя на уроці.

 67. Завдання і над завдання сучасного уроку: теорія та практика навчання.

 68. Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу: пошук оптимальної моделі.

 69. Мистецтво ведення діалогу у процесі навчальної бесіди.

 70. Майстерність учителя в забезпеченні ситуацій успіху учнів на уроці.

 71. Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В.Сухомлинського.

 72. Психолого-педагогічні характеристики уроку-діалогу в інноваційній діяльності сучасного вчителя.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал