План виховної роботи на 2013-2014 н р. Долгішевої В. В. «Узгоджено» «Затверджено»Сторінка2/7
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
 • Відвідування учнів на дому- 2 уч.,

 • Хто з батьків не був ні разу на зборах – 1(батьки Гузь Софії)

Робота з батьками проводилася з метою:

залучити батьків стати активними учасниками навчально-виховного процесу.

Батьки активно брали участь в класних та шкільних заходах :


 1. День Знань-22 чол.;

 2. Конкурс поробок «Чарівниця Осінь»- 12 сімей.;

 3. Фотовиставка «Осінні мотиви»-5сімей;

 4. Урок-свято «Що ти,Осінь,принесла нам?»-19 сімей;

 5. Майстерня Діда Мороза-15 сімей;

 6. Свято «Новорічний серпантин»-22 сім’ї;

 7. Спортивно-оздоровче свято «Ати-бати йшли солдати»-15 сімей;

 8. Конкурсно-розважальна програма -« На балу у Попелюшки»-23 родини;

 9. Урок-свято «Великдень»- 19 сімей;

 10. Акція «Безсмертний полк»-5 сімей;

 11. Урок –свято «Прощавай,Букварику !»- 23 родини;

 12. Святкова лінійка «Останній дзвоник»-18 родин.


Активних учасників- 12 батьків,середнє активні батьки- 9 чол.,пасивних-2 батьків (мама-Михайлик Діани, Афанасьєва Дмитра)
Висновки:

Удачі в роботі:

 • різномаїття форм роботи;

 • розвиток пізнавальних інтересів учнів, морального потенціалу;

 • початок формування основ культури спілкування та побудови міжособистісних відносин;

 • творчі «відкриття» учнів;

 • насиченість фізкультурно-оздоровчих заходів;

 • вдала побудова індивідуальної роботи з учнями;

 • велика спільна робота дітей і батьків;

 • продовження традицій початкової школи.


Проблеми в роботі:

 • не всі діти розуміють значення фізичної культури, недбало ставляться до свого здоров'я;

 • потрібно цілеспрямована робота з формування колективу;

 • у деяких учнів не розвинене почуття поваги до інших;

 • у класі багато дітей, які прагнуть до лідерства;

 • не всі учні можуть долати труднощі у навчанні, правильно і раціонально витрачати навчальний час;

Всі заходи були спрямовані і підпорядковані єдиній меті адаптаційного періоду: емоційне благополуччя як умова успішності навчальної діяльності,

в цілому виховна робота в 1 класі була багатоплановою і різнобічною.

У цілому можна визнати спільну роботу вчителя, батьків, дитячого колективу задовільною.
Виходячи з аналізу виховного процесу у класі за перше півріччя і на основі діагностичних матеріалів, були визначені цілі, завдання та напрямки виховної роботи на наступний навчальний рік.
Мета: продовжити роботу з моделювання та побудови виховної системи класу, спрямованої на розвиток і розкриття індивідуальності дитини, що вміє жити в класному колективі і будувати зі своїми однокласниками відносини взаємодопомоги та взаємоповаги, шанобливо ставитися до життя і до всього живого, як прояву життя.

Завдання:

1) вивчити особистісні якості учнів, як складаються відносини в класному колективі;

2) здійснити проектування образу життєдіяльності класного співтовариства;

3) сприяти формуванню класного колективу і створенню в ньому морально і емоційно -сприятливого середовища для розвитку другокласників.

razapp050


ЦІЛІ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: продовжити роботу з моделювання та побудови виховної системи класу, спрямованої на розвиток і розкриття індивідуальності дитини, що вміє жити в класному колективі і будувати зі своїми однокласниками відносини взаємодопомоги та взаємоповаги, шанобливо ставитися до життя і до всього живого, як прояву життя.
ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ:

1) вивчити особистісні якості учнів, як складаються відносини в класному колективі;

2) здійснити проектування образу життєдіяльності класного співтовариства;

3) сприяти формуванню класного колективу і створенню в ньому морально і емоційно -сприятливого середовища для розвитку другокласників.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ1925

У 1-А класі навчається 24 учні, з них -10 хлопчиків і 14 дівчаток.

При медичному огляді всього лише 9 дітей були визнані практично здоровими і визначені у першу групу, інші учні віднесені за станом здоров'я до другої групи.

З 24 осіб високий рівень готовності до навчання показали 3 людини,

13%, достатній рівень готовності -8 осіб, 33%, середній рівень готовності-13, 50%, низький рівень готовності - 1 людина, 4% (Яковенко Микита). Це свідчить про те, що половина учнів здатні впоратися з більшістю завдань самостійно або з незначною допомогою дорослого. Але половина учнів вимагають постійної допомоги дорослого у навчанні. До основних проблем відносяться рівні розвитку моторики, зорово-моторної і просторової координації, вміння виділяти основне для класифікації. На початок навчання вміли читати 14 дітей, 4 дитини знали букви, 6 - дітей не знали літери. На кінець року всі діти почали читати, рівень успішності :високий -2 учні, достатній-8 учнів, середній - 8 учнів, низький-1 учень (Яковенко Микита) .

На кінець навчального року всі учні оволоділи навичками самообслуговування.

До складу класу входять діти, які важко адаптувалися до шкільного життя, вимогам вчителя. На посатку року вони мали нестійку увагу, погано перемикали свою увагу з одного виду діяльності на інший, потребували постійної допомоги вчителя: ​​Афанасьєв Діма, Грабовенко Данило, Романчук Олена, Сивий Рома, Дядечко Лев, Чухлєб Діана, Яковенко Микита. В кінці навчального року ситуація виправилась у Романчук Олени,Сивого Романа, Чухлєб Діани, Афанасьєва Дмитра. Однак у Дядечка Льва, Грабовенка Данила, Яковенка Микити ситуація практично не змінилася.

У дітей класу сформована навчальна мотивація на підставі діагностики і спостережень. Половина учнів вибирають «Улюбленим предметом» математику, читання, малювання, фізкультуру. Небагатьом подобається російська мова, природознавство, праця. Виходячи з результатів навчальні інтереси сформовані і різноманітні.

Явного лідера в класі ще немає, але учні проявляють вже активність у підготовці заходів, готуються до традиційних класних годин. Бувають бійки і сварки в класі.

      У класі переважають пізнавальні цінності. Діти беруть активну участь у різних інтелектуальних конкурсах.

     Батьки дітей класу активні, відгукуються на прохання вчителя. Поради сприймають позитивно. Батьківський комітет намагається створити сприятливі умови для життя дітей в соціумі: надає допомогу у підготовці заходів.

Велика увага зараз у виховній роботі приділяю культурі спілкування в колективі, правилам поведінки на уроці і перервах, вмінню слухати і приймати чужу думку.348ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ на І семестр

Направ-лення
Термі-ни

Робота з батьками

Моральне

виховання

Інтелекту-ально- пізна-

вальна діяльність

Горомадян-

сько-патріоти-чне,правове

виховання

Трудове

виховання

Художньо-естетичне виховання

Фізкуль-

турно-

оздоров-

ча діяль-

ність

Індивідуаль-на робота

з учнями

Діагно-стичні заходи

Вересень

Місячник участі у Всеукраїнському рейді

«Увага! Діти на дорозі!»

1 тиж-день

Організаційні збори (02.09.)

Анкетуван-ня батьків «Виховна робота в класі –очима батьків »


Індивіду-альні консульта-ції для батьків ,які були відсутні на батьківсь-ких зборах.
Залучення батьків до озеленення класної кімнати


Права та обов’язки учнів.

Перший урок

«Державний прапор України – святиня на-шого народу»(02.09.)

Урок до Дня міста Дніпропетро-вська (06.09.)


Вступний інструктаж

З ТБ (02.09.)


Корекція постави, зору, слуху: пересадити учнів.

Спортивні змагання до

Дня фізичної культури та спорту (06.09.)


Оформлення документів з навчальної діяльності
Перевірка наявності підручників ,

щоденниківАнкетування «Вивчення зайнятості учнів в системі додаткової освіти»


2 тиж-деньВивчення житлово-побутових умов та емоційно-психологі-чної сфери родин учнів класу.Презентація творів Б.Житкова,

знайомство з письмен-ником до 130 річчя (11.09.)
Бесіда «Гриби – ласощі, гриби – лихо»


Перевірка зовнішнього вигляду учнів. Гігієна учня

Діагностика

інтелектуаль-ного розвитку учнів3 тиж-день

Засідання батьківсь-кого комітету .Визначення теми проектів учнями,допо-мога в організації роботи над проектами

Анкета «Виявлення рівня вихованості учнів»

4 тиж-день

Індивідуальні бесіди.

Консульта-ції з предметів.


Підготовка до батьківсь-кого всеобучу «Вікові психолог-гічні особливості дітей»
День відкритих дверей

Літературне свято «Книга-найкращий друг»(До Всеукраїнського дня бібліотек)

(30.09.)


Класна година , присвячена Дню парти-занської слави.

(23.09.)

Подорож «Країна Безпеки»

Формування активу класу,

розподіл обов’язків серед учнівВизначення рівня творчих здібностей у школярів.


Жовтень

Місячник загальнообов’язкового навчання

Направ-лення
Термі-ни

Робота з батьками

Моральне

виховання

Інтелекту-ально- пізна-

вальна діяльність

Горомадян-

сько-патріоти-чне,правове

виховання

Трудове

виховання

Художньо-естетичне виховання

Фізкуль-

турно-

оздоров-

ча діяль-

ність

Індивідуаль-на робота

з учнями

Діагно-стичні заходи

1 тиждень

Індивідуальні бесіди з окремими батьками про наявність у дітей необхідного навчального приладдя, підручників і посібників, їх збереження.

До дня людей похилого віку

Бесіда «Чому нас вчать наші бабусі та дідусі»

(01.10.)
Виготовлен-ня поробок з природничого матеріалу
Бесіда «Як уберегти себе від застуди».
Корекція постави, зору, слуху: переса-дити учнів.Підготовка до осіннього свята
Підготовка до Міжнародних конкурсів «Кенгуру»,

«Русский медвежонок»Комплексне вивчення самооцінки та ціннісних орієнтацій

2 тиждень

Засідання класного комітету.

Свято «Наша мова –диво калинове»

(08.11.) до Дня української писемності та мови

3 тиждень

Засідання батьківсь-кого ВСЕО-БУЧУ «Вікові психолог-гічні особливості дітей»


Класна година «Повага та розуміння-основи терпимості»(15.11.)до Міжнародно-го дня толерантно-сті

1 тур шкільної олімпіади

«Розумники та розумниці» для 2-х класів

Осіння виставка малюнків та поробок «Осінні фантазії»

Спортивна гра «Козацько-му роду нема переводу» (14.10)

Консультація для учнів,які працюють над проектами
4 тиждень

Залучення батьків до організації і проведення свята Осені.
Залучення батьків до утеплення вікон у класній кімнаті.Класна година до Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників (24.10.)
Осіннє свято

«Веселий ярмарок» (25.10.)Бесіда з ТБ на передодні осінніх канікул
Листопад

Місячник «За здоровий спосіб життя»


Направ-лення
Термі-ни

Робота з батьками

Моральне

виховання

Інтелекту-ально- пізна-

вальна діяльність

Горомадян-

сько-патріоти-чне,правове

виховання

Трудове

виховання

Художньо-естетичне виховання

Фізкуль-

турно-

оздоров-

ча діяль-

ність

Індивідуаль-на робота

з учнями

Діагно-стичні заходи

1 тиждень

Створення фотогалереї з сімейних фотографій

«Сімейний відпочинок».Догляд за кімнатними рослинами

Світ моїх захоплень.

Виставка малюнків,

поробок


Корекція постави, зору, слуху: пересадити учнів.Індивідуальна робота з учнями ,які мають проблеми у навчання та вихованні.

Діагностика вивчення дитячого колективу

2 тиждень

Засідання батьківсь-кого комітету
Позакла-сний захід «Сімейна круговерть»
«Сімейна круговерть» (08.11.) до Всесвітнього Дня наукиВиставка малюнків «Я обираю здоров’я»

День здоров’я «Осінні забавлянки»3 тиждень

Батьківські збори  «Навіщо вчити уроки. Мої перші оцінки».
14.11. участь у Міжнародному конкурсі «Русский медвежонок»4 тиждень


Індивідуаль-ні консультації

День відкритих дверейБесіда –гра «Немає друга –шукай, а знайшов бережи»

22.11.

участь у Міжнародному конкурсі «КенгуруХвилина пам'яті «Вічно пам'ять жива» 22.11.Гра –подорож «Твій режим дня»Направ-лення
Термі-ни

Робота з батьками

Моральне

виховання

Інтелекту-ально- пізна-

вальна діяльність

Горомадян-

сько-патріоти-чне,правове

виховання

Трудове

виховання

Художньо-естетичне виховання

Фізкуль-

турно-

оздоров-

ча діяль-

ність

Індивідуаль-на робота

з учнями

Діагно-стичні заходи

Грудень1 тиждень

Спортивні естафети «Мама,тато,я-спортивна сім’я» 06.12.

Участь в акції до Міжнародного Дня інвалідів 03.12.

Захист осінніх учнівських проектів 29.11.«Профі-лактика захворю-вань-рухова активність»

Ігри.
Корекція постави, зору, слуху: пересадити учнівІндивідуальна робота з учнями ,які мають проблеми у навчанні
2 тиждень

Засідання батьківського комітету.

Залучення батьків до організації і проведення Новорічного свята.


Оформлення колективноголиста до Діда Мороза в Україні3 тиждень

Підготовка до новорічного ранку
Конкурс тематичних загадок про зиму.
Робота майстерні Діда Мороза.

Виготовлен-ня прикрас,

поробок для ялинки


19.12. Свято «Святий Миколай до нс завітай»


4 тиждень

Засідання батьківсь-кого ВСЕО-БУЧУ «Повинен,

можу, хочу. Особливості виховання та мотивація дітей»      

Консуль-тація

«Як організувати зимові канікули для дітей».
Поздоровлення-листівки для друзів. Поштова класна скринька.
Конкурс новорічних вітражів.

Новорічний ранок

Бесіда «Правила безпеки на Новорічному святі.

Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні свята: новорічні ялинки, електричні гірлянди; небезпека використання відкритого вогню (свічки, бенгальські вогні тощо)»Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал