План роботи великопроходівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області на 2015/2016 навчальний рікСторінка1/18
Дата конвертації30.11.2016
Розмір3.49 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ЗАТВЕРДЖЕНО

на спільному засіданні ради школи

та адміністрації

протокол від 2015 №

Голова ради закладу

__________ О.М.Пегліванян


Директор НВК
___________ О.П. Фурсов

ПЛАН РОБОТИ

Великопроходівського навчально-виховного

комплексу «Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»

Дергачівської районної ради

Харківської області

на 2015/2016 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол від 2015 №

Голова педагогічної ради

__________ О.П.Фурсовс. Великі Проходи

2015

ЗМІСТ

Розділ 1.

Аналіз (підсумки) роботи Великопроходівського НВК за минулий навчальний рік

та завдання на 2014/2015 навчальний рік с. 4- 16

Розділ 2.

Організація роботи НВК щодо виконання законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» с.17-20

Розділ 3.

Координація внутрішкільної діяльності та управління навчальним закладом:

3.1.Розподіл функціональних обов’язків адміністрації і педагогічних працівників навчального закладу с.21-31

3.2 Організація роботи навчального закладу с.32 3.3. Циклограма щомісячної діяльності НВК с. 33

Розділ 4.

Управління діяльністю педагогічного колективу:

4.1. Засідання педагогічної ради с.34-36

4.2. Наради при директорі с.37-39

4.3. Індивідуальні співбесіди з членами педагогічного колективу с.40

Розділ 5.

Навчально-методична робота. Підвищення кваліфікації вчителів:

5.1. Організаційно-навчальна робота с.41-42

5.2. Науково-методична робота с.43-44

5.2.1. Діяльність методичної ради с.45-46

5.2.2. Діяльність методичного об’єднання вчителів початкових класів с.47-49

5.2.3. Діяльність методичного об’єднання вчителів, які викладають предмети гуманітарного циклу с.50-52

5.2.4.Діяльність методичного об’єднання вчителів, які викладають предмети природничого циклу с.53-55

5.2.5. Діяльність методичного об’єднання класних керівників с. 56-57 5.2.6. План роботи психолого-педагогічного семінару с.58 5.2.7.Організація роботи «Школа молодого вчителя» с.59-62 5.3. Атестація педагогічних працівників с.63-64 5.4. Курсова підготовка педагогічних працівників с.65 5.5. Моніторинг якості освіти і контроль реалізації основних задач освітньої діяльності

закладу с.66-67

Розділ 6.

Створення системи виховної роботи з учнями с.68-76

Розділ 7.

Спортивно-оздоровча робота та викладання фізичної культури с.77

Розділ 8.

Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного

виховання с.78-81

Розділ 9.

Інформатизація і комп’ютеризація навчального та управлінського процесів с.82-84

Розділ 10.

Організація роботи з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності с.85-96

Розділ 11.

Організація контрольно-аналітичної діяльності:

11.1. Контрольно-аналітична діяльність з різних аспектів функціонування

навчального закладу с. 97-114 с.120-141

11.2. Перспективний графік вивчення стану викладання навчальних предметів с.115

Розділ 12.

Діяльність ради НВК. Робота з батьками, громадськістю с.116-118

Розділ 13.

Фінансово-господарська діяльність. Зміцнення навчально-матеріальної бази навчального

закладу с. 119-120

Додатки

1. План роботи дошкільного підрозділу Великопроходівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Дергачівської районної ради Харківської області на 2015/2016 навчальний рік с. 121-145

2. План роботи бібліотеки НВК с. 146-154

Р О З Д І Л І

Аналіз (підсумки) роботи Великопроходівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Дергачівського району Харківської області за минулий навчальний рік та завдання на 2015/2016 навчальний рік
Великопроходівський НВК протягом 2014/2015 навчального року продовжив роботу з реалізації законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України» від 04.07.2005 № 1013/2005, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 № 244/2008, реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших законодавчих та нормативних документів як державного, обласного, так і локального значення.

Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого рішенням ХХХІХ сесії Дергачівської районної ради VI скликання від 20.12.2013 року. Організація діяльності навчально-виховного комплексу відповідає Положенню про загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та Положенню про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306. В основі системи забезпечення якості роботи навчального закладу лежить партнерська співпраця всіх зацікавлених осіб: батьків, учнів, учителів, директора, адміністративно-господарського персоналу, представників місцевої громади. План роботи навчально-виховного комплексу являє собою конкретну взаємозалежну програму дій педагогічного колективу, спрямовану на реалізацію концепції закладу освіти, провідною ідеєю якої є забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожного учня, сприяння фізичному, духовному, творчому розвитку дітей.


Охоплення дітей і підлітків шкільного віку загальною середньою освітою
Рішенням виконавчого комітету Проходівської сільської ради від 11 березня 2014 року № 9 за Великопроходівським НВК закріплено мікрорайон обслуговування, який складається з чотирьох населених пунктів: сіл Великі Проходи, Малі Проходи, Алісівка і Висока Яруга.

Облік дітей і підлітків шкільного віку здійснюється у відповідності до Інструкції про облік дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646. Станом на 01.09.2014 в мікрорайоні НВК проживало 92 дитини і підлітки шкільного віку, що на 10 дітей менше ніж у 2013 році. З них підлягали навчанню 92 дитини і підлітка, навчались для здобуття повної загальної середньої освіти 92 дитини і підлітка. З них 83 учні навчались у загальноосвітніх навчальниї закладах, 9 підлітків – на основних відділеннях ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У Великопроходівському НВК з числа дітей і підлітків, які проживають у мікрорайоні обслуговування навчального закладу, станом на 01.09.2014 навчались 66 учнів, 1 учень в іншому навчальному закладі Дергачівського району, 16 учнів у ЗНЗ Харківської області, 9 учнів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. З числа 84 учнів Великопроходівського НВК 18 учнів зареєстровані у мікрорайонах обслуговування інших ЗНЗ Харківської області. З числа учнів Великопроходівського НВК таких, які не відвідували навчальні заняття без поважних причин не було.

Протягом 2014/2015 навчального року з Великопроходівському НВК вибуло 7 учнів, з них 6 у зв’язку з переїздом батьків, 1 – у зв'язку з переходом на навчання до іншого навчального закладу. До НВК прибуло з інших шкіл 4 учня. Випускників 11-го класу у 2014/2015 навчальному році не було. Випущено з НВК в зв'язку з закінченням основної школи 12 учнів. На кінець навчального року у НВК навчається 69 учнів.

Для навчання учнів в НВК було організовано 10 класів-комплектів. Потреби в організації індивідуального навчання в 2014/2015 навчальному році не було. Всі учні п’ятирічного віку були охоплені дошкільною освітою.
Висновки:

 1. Всі діти і підлітки в мікрорайоні обслуговування Великопроходівського НВК охоплені навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти.

 2. Ряд учнів, які зареєстровані у мікрорайоні НВК та навчаються в інших школах фактично мешкають у мікрорайонах обслуговування інших загальноосвітніх навчальних закладів.

Проблема:

 1. Є учні, які зареєстровані і фактично проживають у мікрорайоні обслуговування НВК та навчаються в інших загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова.

 2. Знижується середня наповнюваність класів.

Шляхи вирішення проблеми:

 1. Забезпечення систематичної роботи щодо формування позитивного іміджу навчального закладу з використанням засобів масової інформації, сайту НВК.

 2. Проведення Школи майбутнього першокласника, Днів відкритих дверей.


Виконання робочого навчального плану і навчальних програм
Робочий навчальний план за підсумками 2014/2015 навчального року, в основному, виконано. Інваріантну частину робочого навчального плану виконано повністю. З числа предметів варіативної складової робочого навчального плану через відсутність належного кадрового забезпечення не здійснювалось викладання спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» у 5-8-х класах та факультативних курсів з української мови: «Культура мовлення» (8 клас), «Синтаксис сучасної української мови. Просте речення» (8 клас), «Орфографічний практикум» (10 клас), «Практикум із синтаксису української мови» (10 клас).

Ряд навчальних предметів викладали не спеціалісти: 1. Географію у 6-10-х класах – вчитель біології Яковенко Л.І., вчитель початкових класів Горобець Н.Л.

 2. Правознавство у 9-10-х класах – вчитель математики Волокітіна Н.В.

 3. Художню культуру у 9-10-х класах – вчитель російської мови і літератури Линкова Л.А.

 4. Трудове навчання, технології у 5-10-х класах – вчитель початкових класів Ахметова М.В.

 5. Музичне мистецтво – вчитель початкових класів Горобець Н.Л.

 6. Образотворче мистецтво – вчитель початкових класів Іванова М.М.

Навчальні предмети інваріантної і варіативної складових робочого навчального плану викладались за державними навчальними програмами у повній відповідності до Переліку навчальних програм і підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у 2014/2015 навчальному році.

За авторськими регіональними навчальними програмами викладався спецкурс «Харківщинознавство» у 8-9-х класах та передбачалось викладання факультативного (спеціального) курсу «Православна культура Слобожанщини» в 5-8-х класах.Всі вчителі НВК працювали за календарними планами, складеними у повній відповідності до навчальних програм, навчального плану і розкладу уроків

Навчальні програми у початковій школі виконані в повному обсязі. Ущільнення навчального матеріалу проводилось вчителем 1 класу Биченко В.М., яка у зв’язку з хворобою пропустила 53 уроки. Всі види обов’язкового контролю і практична частина навчальних програм виконані. Ущільнення навчального матеріалу проводилось вчителем 4 класу Макаренко М.О., яка в зв’язку із хворобою пропустила 21 урок.

Навчальні програми в основній і старшій школі виконані повністю. Ущільнення навчального матеріалу проводилось вчителями Линковою Л.А. з російської мови і літератури (через проходження курсів підвищення кваліфікації), Седенко А.В. з англійської мови (через хворобу пропущено 36 уроків), Горобець Н.Л. з географії (через те, що викладання предмета розпочалось 17.11.2014 року), Ахметовою М.В. з трудового навчання, технологій (через те, що викладання предмета розпочалось 01.12.2014 року), Івановою М.М. з образотворчого мистецтва (через те, що викладання предмета розпочалось 17.11.2014 року).

Через недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення закладу освіти мають місце труднощі у виконанні практичної частини навчальних програм з фізики, інформатики, географії.Висновки:

1.Робочий навчальний план і навчальні програми, в основному, виконані.Проблема:

1.Недостатній рівень кадрового забезпечення (не виконано варіативну частину робочого навчального плану, ряд предметів інваріантної частини робочого навчального плану викладають не спеціалісти).Шляхи вирішення проблеми:

1.Активізувати роботу щодо пошуку кваліфікованих педагогічних працівників для заміщення існуючих вакансій.

2.Створити вкладку «Вакансії» на сайті НВК.

3.Забезпечити обов’язкове проходження спецкурсів педагогічними працівниками, які викладають 2 і більше предметів.


Робота з кадрами. Науково- методична робота
У 2014/2015 навчальному році науково-методична робота у НВК здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», а також відповідно до завдань, визначених у наказі відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації від 03.06.2014 № 94 «Про організацію науково-методичної роботи у закладах освіти Дергачівського району у 2014/2015 навчальному році» та наказу по НВК від 02.09.2014 року № 101 «Про організацію та проведення організаційно-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014/2015 навчальному році».

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної теми: «Створення умов для розвитку професійної компетентності педагога в школі щодо формування ціннісних орієнтацій особистості». В 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над зазначеною темою. Науково-методична тема НВК та теми методичних об’єднань відповідали основним задачам, які стояли перед НВК. Завдання, поставлені перед колективом НВК, реалізовувалися шляхом удосконалення методик проведення навчальних занять, корекції знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя-предметника, освоєння педагогічних технологій методом організації самостійної роботи, участі у семінарах, методоб'єднаннях учителів. Завдяки сумлінній праці педагогічних працівників колектив досяг певних результатів. Педагогічні працівники оволоділи технологією аналізу системного уроку. В роботі впроваджуються інтерактивні методи навчання, використовуються методичні підходи до організації активного навчання з використанням комп’ютерної підтримки викладання навчальних предметів.

Над вирішенням науково-методичної теми працювали такі методичні об’єднання:


 • вчителів початкових класів вихователів підготовчої групи (голова методичного об’єднання Чепенко Т.О.)

 • вчителів гуманітарного циклу (голова методичного об’єднання Линкова Л.А.);

 • вчителів предметів природничо-математичного циклу (голова методичногооб’єднання Яковенко Л.І.);

 • класних керівників (голова методичного об'єднання Волокітіна Н.В.).

Діяльність шкільних методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи НВК. На планових засіданнях методичних об’єднань, на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України, обласної і районної педагогічних конференцій, рекомендацій районного методичного кабінету щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році, вирішувались питання про розробку календарного планування, організацію роботи з документацією у відповідності до вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.06.2000 № 240, про підготовку і проведення учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, предметних декад. Належна увага приділялась опрацюванню науково-методичних питань. Упродовж навчального року шкільні методичні об’єднання підготували і провели предметні декади, матеріали з яких оформлено для шкільного методичного кабінету. Педагогічні працівники на засіданнях шкільних методичних об’єднань ознайомлювались з нормативними документами, впровадженням нових Державних стандартів, ефективним педагогічним досвідом, новинками науково-методичної літератури, періодичних видань з предметів.

Кожен керівник методичного об’єднання, ретельно проаналізувавши діяльність методичного об’єднання, визначив позитивні риси в методичній роботі за навчальний рік та узагальнив досвід у вигляді портфоліо.

Головними пріоритетами у науково-методичній роботі НВК є забезпечення цілеспрямованого, безперервного, особистісно-орієнтованого підвищення професійної компетентності учителя, методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти. З цією метою проводились педагогічні ради, семінари, «круглі столи», практичні заняття.

Протягом 2014/2015 навчального року велася робота щодо професійної адаптації молодих педагогів. Головним завданням «Школи молодого вчителя» було надання методичної допомоги вчителям початківцям у розв’язанні нагальних проблем. Для молодого спеціаліста вчителя іноземної мови Седенко А.В. проведено стажування, організовано наставництво. Зміст роботи полягав у спільних заняттях із заступником директора з навчально-виховної роботи та індивідуальних консультаціях з вчителем-наставником щодо складання календарних планів, конструювання уроків, ведення шкільної документації, взаємовідвідування уроків, формування власного портфоліо.

У НВК активно застосовуються нетрадиційні форми методичної роботи (ділова гра, семінар з елементами тренінгу, розгляд теоретичного питання на педагогічній раді з елементами інтерактивних вправ), які сприяють залученню педагогів до пошукової роботи; розвитку вміння спілкуватися з колегами, учнями, батьками; формують професійні компетенції вчителів.

План курсової підготовки виконано на 100%. Відповідно до плану курси підвищення кваліфікації пройшов 1 вчитель (Линкова Л.А.).

У 2014/2015 навчальному році на належному рівні пройшла атестація педагогічних працівників, яка теж була ефективною формою методичної роботи, що здійснюється з метою стимулювання діяльності педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації, професіоналізму, розвитку творчої ініціативи. У цьому навчальному році атестацію проходили 3 педагогічних працівники – Кожина А.П. (підтверджувала відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та Надолішна А.В. і Помазан І.В., яким присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Найважливішою формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. Діяльність вчителів НВК з цього питання включала: опрацювання літератури, підготовка доповідей, рефератів, вивчення та впровадження перспективного досвіду, аналіз та узагальнення власного досвіду, удосконалення практичної роботи з питань навчального характеру тощо. Складаючи індивідуальний план самоосвіти, кожен педагог чітко визначив мету, спрямовану на глибоке та усвідомлене оволодіння знаннями з певної тематики для впровадження їх у практичну діяльність.

За підсумками 2014/2015 навчального року призові місця у ІІ (районному) етапі олімпіад виборола: Коцюра Т. – учениця 6 класу –з математики ( вчитель Помазан І.В.).

В 2014/2015 навчальному році вчителі брали участь: в районній виставці педагогічних ідей та технологій: Кожина А.П., Помазан І.В., в науково-дослідницькій роботі написанні МАН Надолішна А.В.

Протягом навчального року адміністрацією НВК здійснено вивчення стану викладання в початкових класах (учителі: Биченко В.М., Іванова М.М., Надолішна Ю.Ю., Науменко О.О.), фізичної культури (учитель Медяник О.Г.), природознавства (учитель Яковенко Л.І.), англійської мови (учитель Седенко А.В.), російської мови і інтегрованого курсу «Література» (учителі Кожина А.П, Линкова Л.А.), історії України і всесвітньої історії (учителі Фурсов О.П., Седенко А.В), предмета «Захисту Вітчизни» (учитель Фурсов О.П.). Результати вивчення заслухані на засіданнях педагогічної ради та узагальнені відповідними наказами.

В організації науково-методичної роботи за підсумками 2014/2015 навчального року педагогічні працівники НВК не взяли участі в обласній виставці педагогічних ідей і технологій, в науково-дослідницькій роботі МАН на обласному рівні, в районному методичному калейдоскопі, в конкурсі «Учитель року», не забезпечено ефективну діяльність методичного кабінету НВК.Висновки:

1.Роботу з кадрами, науково-методичну роботу організовано на належному рівні.Проблема:

1.Знизилась активність педагогічних працівників щодо участі у професійних конкурсах.Шляхи вирішення проблеми:

1.Забезпечення стійкої мотивації педагогічних працівників щодо участі у фахових конкурсах і організації роботи з обдарованими учнями.


Аналіз рівня навчальних досягнень учнів, сформованості їх компетенцій,

результатів моніторингових досліджень, зовнішнього незалежного оцінювання,

робота з обдарованими учнями
Станом на 29.05.2015 в школі навчається 81 учень. З них учнів 1-го класу – 7. Кількість учнів 2-10-х класів, щодо яких здійснено оцінювання навчальних досягнень за 2014/2015 навчального року – 74.

Результати навчальних досягнень за 2014/2015 навчальний рік у порівнянні з результатами попередніх років представлені в наступній таблиці:
Навчальні роки

Рівні навчальних досягнень учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

2012/2013 н. р.

0

0%

15

18%

58

69%

11

13%

2013/2014 н. р.

1

1%

15

21%

47

64%

10

14%

2014/2015 н. р

0

0%

12

16%

50

68%

12

16%

Динаміку результативності навчально-виховного процесу у школі за підсумками 2012/2013 – 2014/2015 відображено в наступній діаграмі:


З наведених даних видно, що результативність навчально-виховного процесу зростає. Відсоток учнів, які мають оцінки високого рівня зріс на 2 % (з 14% до 16%). При цьому відсоток учнів, які навчаються в основному на початковому рівні зменшився на 1% (з 1% до 0%). Значно зменшився відсоток учнів, які навчаються в основному на середньому рівні (на 5% у порівнянні з попереднім роком). Якість знань залишається стабільною порівняно з 2013/2014 навчальним роком – 84 %. Протягом трьох останніх років якість знань лишається приблизно однаковою.

Результативність навчально-виховного процесу у початковій школі наведено в таблиці:

Навчальні роки

Рівні навчальних досягнень учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

2012/2013 н.р.

0

0%

3

13%

14

64%

5

23%

2013/2014 н.р.

0

0%

2

11%

11

61%

5

28%

2014/2015 н.р.

0

0%

1

5%

14

63%

7

32%

Динаміку результативності навчально-виховного процесу у початковій школі за підсумками 2012/2013 – 2014/2015 навчальних років відображено в наступній діаграмі:

З наведених даних видно, що протягом останніх трьох навчальних років в початковій школі немає учнів, які навчаються в основному на початковому рівні. Підвищилась результативність роботи з учнями, які мають здібності до навчання. Відсоток учнів, які навчаються в основному на високому рівні, зріс у порівнянні з 2012/2013 навчальним роком. Також зменшився відсоток учнів, які навчаються на середньому рівні: з 13% до 5%.

Найкращі результати мають учні початкової школи з таких предметів: трудове навчання (середній бал = 10,3), англійська мова (середній бал = 9,4), Я і Україна (Я у світі) (середній бал = 9,5). З мов (російської, української,) якість знань дорівнює 73%, з літературного читання (російського, українського) – 100%. Найгірші результати учні початкової школи мають з мов: української мови (середній бал = 7,8) та російської мови (середній бал = 7,7).

Результативність навчально-виховного процесу в основній школі наведено в таблиці:


Навчальні роки

Рівні навчальних досягнень учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

2012/2013 н. р.

0

0%

8

18%

30

68%

6

14%

2013/2014 н. р.

0

0%

12

25%

32

67%

4

8%

2014/2015н. р.

0

0%

10

23%

28

65%

5

12%

Динаміку результативності навчально-виховного процесу у основній школі за підсумками 2012/2013 – 2014/2015 відображено в наступній діаграмі:

З наведених даних видно, що результативність в основній школі зросла. Відсоток учнів, які навчаються в основному на високому рівні зріс на 4% ( з 8 % до 12 %), але відсоток учнів, які навчаються в основному на достатньому рівні знизився на 2 % ( з 67% до 65%). На 2 % знизився відсоток учнів, які навчаються в основному на середньому рівні. Протягом трьох останніх років в основній школі немає учнів, які в основному мають оцінки початкового рівня.

Найкращі результати мають учні з природознавства (вчитель Яковенко Л.І.), трудового навчання (вчитель Ахметова М.В.), образотворчого мистецтва (вчитель Іванова М.М.), музичного мистецтва (Горобець Н.Л.). Якість знань з цих предметів дорівнює 100%.

Високі показники якості знань мають учні з фізичної культури (вчитель Медяник О.Г.) – 98%, основ здоров’я (вчитель Яковенко Л.І.) – 98%, біології (вчитель Яковенко Л.І.) – 85%, з інформатики (вчитель Волокітіна Н.В.) – 89%, з географії ( вчителі Горобець Н.Л., Яковенко Л.І.) – 82%.

Найгірші результати мають учні з хімії (вчитель Хмелівська Н.В.) – 4 учня (9%) засвоїли навчальну програму на початковому рівні, з української мови та української літератури (вчитель Надолішна А.В.) – 4 учні (9%) – мають оцінки початкового рівня, з алгебри та геометрії (вчитель Каракунова О.М.) – 3 учня (7%) засвоїли навчальну програму на початковому рівні.

Результативність навчально-виховного процесу в старшій школі наведено в таблиці:Навчальні роки

Рівні навчальних досягнень учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

К-ть

Відсоток

2012/2013 н. р.

0

0%

5

28%

12

67%

1

5%

2013/2014 н. р.

1

13%

1

13%

5

61%

1

13%

2014/2015 н. р.

0

0%

1

11%

8

89%

0

0%

Динаміку результативності навчально-виховного процесу в старшій школі за 2012/2013 – 2014/2015 відображено в наступній діаграмі:

З наведених даних видно, що результативність навчально-виховного процесу у старшій школі підвищилась. Немає учнів, які навчаються в основному на високому рівні. Проте у порівнянні з 2014/2015 навчальним роком на 28% ( з 61% до 89%) зріс відсоток учнів, які навчаються в основному на достатньому рівні. У порівнянні з минулим роком на 2% ( з 13% до 11%) знизився відсоток учнів, які навчаються в основному на середньому рівні. Як позитивний факт також необхідно відзначити, що в цьому році немає учнів, які в основному навчаються на початковому рівні.

Найвищу якість знань мають учні з фізичної культури ( вчитель Медяник О.Г.) – 100%, з історії України (вчитель Фурсов О.П.) – 100%, з захисту Вітчизни (вчитель Фурсов О.П.) – 100%, з географії ( вчитель Яковенко Л.І.) – 100%, з технологій (вчитель Ахметова М.В.) – 100%, з художньої культури (вчитель Линкова Л.А.), з англійської мови (вчитель Седенко А.В.) – 89%, правознавства, інформатики (вчитель Волокітіна Н.В.) – 89%.

Найгірші результати успішності виявили учні з алгебри ( вчитель Помазан І.В.) – на початковому рівні засвоїли навчальну програму 2 учня (22%) та з хімії (вчитель Хмелівська Н.В.) – 1 учень (11%).
Висновки:

1.Результативність навчально-виховного процесу по школі за підсумками 2014/2015 навчального року зросла. Якість знань учнів – 84%.

2.Зростання результативності навчально-виховного процесу забезпечено за рахунок початкової,основної і старшої школи.

3. Проте потребує вивчення організація викладання української мови, української літератури, алгебри, геометрії та хімії, де показники успішності низькі.

4.Результативність навчально-виховного процесу в старшій школі зросла. Проте рівень успішності учнів з алгебри та хімії залишається низьким.

Проблема:

1.Учні початкової школи мають невисокий рівень якості знань з української та російської мов.

2.Учні основної школи мають невисокий рівень якості знань з української мови, української літератури, алгебри, геометрії та хімії.

3.Учні старшої школи мають невисокий рівень якості знань з алгебри та хімії.


Шляхи вирішення проблеми:
1. На засіданнях шкільних методичних об'єднань вчителів здійснити аналіз причин низького рівня успішності учнів початкової школи з української мови і російської мови, учнів основної школи з української мови та української літератури, алгебри, геометрії, хімії, учнів старшої школи з хімії та алгебри. Розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків в організації навчально-виховного процесу і забезпечити виконання цих заходів.

2.Здійснити адміністративний контроль за підготовкою і проведенням уроків з зазначених навчальних предметів.

Виховна робота
На виконання програми «Основні орієнтири виховання учнів
1-11класів» у 2014/2015 навчальному році було складено річний план виховної роботи НВК та плани класних керівників на І та ІІ семестри 2014/2015 навчального року. За рішенням шкільних методичних об’єднань класних керівників, традиційно кожен місяць мав свою тематичну мету з формування системи цінностей шляхом використання інноваційних форм і методів виховної роботи. Працюючи над виховною темою «Удосконалення виховного процесу шляхом впровадження інноваційних форм, методів та моделей виховання», педагогічний колектив і органи учнівського самоврядування НВК активно втілювали інноваційні форми і методи виховання і досягли певних успіхів. Діяльність педагогів була спрямована на формування системи у виховній роботі. Класні керівники розробляють створюють нові моделі виховної діяльності, здійснюють пошук ефективних технологій виховання та оригінальних ідей. У звітах класних керівників висвітлено напрацювання кожного в створенні системи виховної роботи.

Так за участь в районних, обласних заходах учні НВК посіли призові місця:

Щіров Сергій посів 2 місце у районій історико-краєзнавчій експедиції «70 кроків до Перемоги».

Лагунов Семен приймав участь у конкурсі «Майбутнє країни – у мріях дитини»

Учні початкових класів взяли участь та отримали призові місця у обласній виставці-акції «SOS вернісаж», або «Друге життя сміття».

Брали участь у виставці-конкурсі «Знай і люби свій край».

Соколова Валерія брала участь у Всеукраїнський історико-географічній експедиції «Історія міст і сіл».

Черкашин Назар посів 2 місце у конкурсі «В об῾єктиві натураліста».

Лідери учнівського самоврядування прийняли активну участь у підготовці до дня народження Михайла Вербицького, і прийняли участь у конкурсі «До дня народження Вербицького».

Щіров Сергій посів 2 місце у конкурсі «Видатні люди Дергачівщіни» та брав участь у районній акції учнівської та студентської молоді «Слобожанські дзвони Перемоги».

Шатравка Віолетта посіла 2 місце у конкурсі «Юний дослідник».

Робота з національно-патріотичного виховання учнів.

З метою формування свідомого громадянина, патріота своєї країни в НВК педагогічним колективом проводилась така робота: 1. Ознайомлення учнів з пам῾ятками культурної та історичної спадщини рідного краю шляхом проведення різних форм виховної роботи.

 2. Організація участі у акції «Зігрій серце солдата своїм оберегом».

 3. Організація участі у розробці та виконанні «Проекту допомоги».

 4. Організація збору коштів для дітей з зони АТО, які опинились у лікарнях.

 5. Проведення акції «Допоможи військовим».

 6. Організація участі у акції «Діти – Янголи миру».

 7. Проведення уроків мужності.

 8. Проведення класних годин присвячених 70-й річниці вигнання нацистських окупантів з України.

 9. Участь у конкурсі малюнків «Війна-ніколи знову».

Робота шкільного учнівського самоврядування

Аналіз роботи учнівського самоврядування показав, що проблеми залишаються не лише по причині безініціативності, інертності, небажання дітей займатись позаурочною роботою, браком часу, а ще й тому, що класні керівники не надають цьому належну увагу.

Класні керівники 1-10 класів склали соціальні паспорти класів. Відповідно на підставі соціальних паспортів класів склали соціальний паспорт НВК. Згідно з соціальним паспортом НВК на обліку є такі категорії учнів:


 • Напівсиріти – 4

 • Дітей матерів-одиначок – 7

 • Дітей з багатодітних сімей – 3

Здійснюється відповідна робота з соціальної підтримки цих дітей.
Висновки:

1.Зростає результативність виховної роботи.

2.Забезпечується удосконалення виховного процесу шляхом впровадження інноваційних форм, методів та моделей виховання.

Проблема:

1.Пасивність учнів, класних керівників щодо організації роботи учнівського самоврядування.Шляхи вирішення проблеми:

1. Підбір кадрів класних керівників, які б відповідально ставилися до своєї роботи, працювали б згуртовано з коллективом, створюючи єдину виховну систему.

2. Створення умов для безперервного вдосконалення фахової компетентності, методичної і технологічної підготовленості класних керівників.Охорона праці та безпека життєдіяльності
Робота з охорони праці і безпеки життєдіяльності проводилась у відповідності до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 та згідно до інших чинних нормативних документів. В закладі наявні і ведуться всі необхідні документи. Інструктування і навчання учасників навчально-виховного процесу з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності здійснюється без порушень.

За підсумками 2014/2015 навчального року не було випадків травмування учасників навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу. Випадків невиробничого травматизму також не було.Висновки:

  1. Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності ведеться на належному рівні.


Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

Важливим аспектом роботи НВК є підтримка соціально вразливих верств дитячого населення. Пріоритетними напрямками роботи Великопроходівського НВК з цього питання були: організація роботи щодо своєчасного виявлення дітей, які перебувають у скрутних умовах та захист прав дітей пільгових категорій; надання допомоги дітям, які перебувають в скрутних умовах та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Обов’язки громадського інспектора покладено на педагога-організатора Волокітіну Н.В. На початку навчального року було проведено громадський огляд умов утримання, навчання, оздоровлення, працевлаштування та соціального захисту неповнолітніх. За результатами складено соціальний паспорт НВК.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей на 100% забезпечені безкоштовним харчуванням. На нараді при директорі проаналізовано охоплення дітей пільгових категорій гуртками, секціями, факультативами. Позитивним є збільшення кількості учнів пільгової категорії, охоплених гуртковою роботою.

Проведено діагностичне профорієнтаційне анкетування, тестування учнів 9 класу, зустрічі з працівниками Центру зайнятості населення з метою допомоги в подальшому працевлаштуванні випускників. Удосконалено форми профорієнтаційної роботи, використовуються можливості встановленого профорієнтаційного терміналу.

З метою створення сприятливих умов для навчання та соціального захисту учнів пільгової категорії педагогічним колективом було докладено чимало зусиль щодо охоплення школярів гарячим харчуванням. Класними керівниками проводилась роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків. Питання організації гарячого харчування заслуховувалось на нарадах при директорі та оперативних нарадах.

З метою створення умов для повноцінного відпочинку та змістовного дозвілля дітей під час літніх канікул у червні було організовано роботу дитячого табору з денним перебуванням для дітей 1-4-х класів загальною кількістю 29 дітей.

Висновки:

1.Робота із соціального захисту учасників навчально-виховного процесу організована на належному рівні.


Ефективність управлінської діяльності
Управлінська діяльність у НВК у 2014/2015 навчальному році здійснювалась на достатньому рівні. Як наслідок, було забезпечено досягнення очікуваних результатів: учні здобувають якісну повну загальну середню освіту, що підтверджено результатами ДПА, результатами комплексної перевірки закладу Департаментом освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Система виховної роботи забезпечує координацію зусиль початкової, середньої, старшої ланок освіти щодо розвитку духовності, патріотичного виховання учнів, формування здорового способу життя; виконуються вимоги законодавства України з питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-інвалідів; педагогами НВК впроваджуються інноваційні педагогічні технології; спостерігається підвищення професіоналізму педагогів.

Основою для прийняття управлінських рішень стали: 1. Нормативно-правова та наукова обґрунтованість.

У 2014/2015 навчальному році використовувались такі ефективні технології управління: технологія комплексного дослідження діяльності вчителя, яка допомагає спланувати індивідуальну роботу з педагогами, предметно та результативно надати професійну допомогу, надає об'єктивні дані для заохочення, для залучення до творчої роботи; технологія саморозвитку педагога (розробка кожним учителем у школі своєї методичної теми, яка має обов'язковий результат: узагальнення досвіду, створення методичних рекомендацій, добірка дидактичного матеріалу, виступ на методичному об'єднанні тощо); технологія педагогічної взаємодії (творчі, практичні, проблемні, динамічні групи); технологія графічного відображення інформації (в узагальнених таблицях - підвищення кваліфікації педагогів, виконання навчальних програм, моніторинг якості навчальних досягнень учнів, впровадження передового педагогічного досвіду, участь у роботі творчих груп тощо); технологія колегіального прийняття управлінських рішень (громадська рада школи, учнівське самоврядування, загальношкільна конференція і батьківський комітет, педрада, збори трудового колективу, методична рада, шкільні методичні об'єднання).

 1. Перспективність та концептуальність цілепокладання і прийняття рішень.

Управлінська діяльність була спрямована на виконання перспективного плану роботи Великопроходівського НВК на 2014-2019 роки, річного плану роботи НВК.

 1. Функціональна визначеність.

Робота усіх членів педагогічного колективу здійснювалась згідно з розробленими і затвердженими посадовими інструкціями. Ефективності прийняття управлінських рішень сприяли: демократизація управління; колегіальність; рефлексивний характер управління; мотивація учасників навчально-виховного процесу; моніторинговий та психологічний супровід.
Висновки:

 1. Система управління має визначену організаційну лінійно-функціональну структуру та будується на державно-громадських засадах.

 2. Спостерігається перехід від традиційних до інноваційних форм управлінської діяльності.

 3. Управлінські рішення є ефективними, застосовується колегіальний підхід до прийняття важливих управлінських рішень. Деякі адміністративні повноваження делеговані головам ШМО, досвідченим вчителям, керівникам творчих груп, профспілковому комітету рівномірно та диференційовано.

 4. Культура управління відповідає достатньому рівні, бо є органічний засіб взаємозв’язку системи управління школою та освітнього процесу, демократичний стиль керівництва, сприятливий мікроклімат у колективі, задоволеність своєю працею більшості вчителів, використання сучасних технологій управління.

Проблеми:

1. Управлінські рішення здебільшого вирішують поточні, планові питання, але не стосуються вузлових, принципових проблем, які пов’язані з перспективним розвитком діяльності школи.

2. Система перевірки стану викладання навчальних предметів потребує удосконалення згідно із сучасними вимогами.

Шляхи вирішення проблем:


 1. При прийнятті управлінських рішень за наслідками внутрішкільного контролю брати до уваги концепцію розвитку НВК та перспективні завдання, визначені у перспективному плані розвитку школи на 2014-2019 роки.

 2. У ході вивчення стану викладання предметів надавати оцінку рівню викладання, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, робити аналітичні висновки за результатами порівняння з минулими роками; ширше залучати керівників ШМО, учителів-методистів до здійснення внутрішкільного контролю.


Аналіз діяльності ради школи, роботи з батьками, громадськістю
Відповідно до Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад» у НВК створені батьківські комітети класів, рада НВК, які у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом школи та Положенням про батьківський комітет у загальноосвітніх навчальних закладах.

Рада НВК бере активну участь у реалізації завдань загальної середньої освіти, здійснює допомогу з питань здобуття учнями освіти, запобіганню бездоглядності дітей у вільний час, організації та проведенні масових виховних заходів, сприяння соціально-правовому захисту дітей, зміцнює зв’язки між школою та сім’єю, громадськістю, допомагає у зміцненні навчально-матеріальної бази.

Члени ради НВК та батьківських комітетів класів беруть активну участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які потребують соціального захисту та особливої уваги; вносять пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які розглядаються керівництвом навчального закладу;
надають пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, нагородження учнів-переможців олімпіад входять до складу комісії по контролю за харчуванням;
беруть участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;
контролюють раціональне використання позабюджетних коштів.

На загальношкільній конференції підведено підсумки навчального року, заслухано звіт директора НВК перед громадськістю. В цілому учасники конференції задоволені роботою навчального закладу.

Адміністрація школи тісно співпрацює з Проходівською сільською радою.

Висновки:


 1. Рейтинг навчального закладу забезпечується спільною діяльністю педагогів, учнів та батьків.

 2. Адміністрація НВК взаємодіє з органами місцевого самоврядування, громадськістю, шкільною учнівською організацією «Нове покоління Дергачівсщини».

 3. Директор НВК звітує перед громадськістю з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління школою, поєднання громадського і державного контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Проблема:

Пасивність значної частини батьків щодо участі в діяльності НВК.Шляхи вирішення проблем:

 1. Урізноманітнення форм і методів роботи з батьками.

 2. Презентація досвіду роботи, досягнень НВК у засобах масової інформації, сайті навчального закладу.Аналіз фінансово-господарської діяльності,

зміцнення навчально-матеріальної бази
Для фінансування роботи НВК залучаються як державні, так і додаткові джерела фінансування. Бюджетне фінансування іде лише на оплату заробітної плати вчителів, технічного персоналу та нарахувань на зарплату; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; витрати на харчування дітей початкової школи, пільгової категорії та інші видатки. Це гальмує розвиток навчального закладу. Матеріально-технічна база школи, навчальні кабінети та службові приміщення знаходяться в задовільному стані завдяки залученню позабюджетних коштів та добровільним батьківським внескам.

Проте у 2015 році Дергачівською районною радою виділено кошти у сумі 79 980 грн. для заміни вікон на енергозберігаючі. На ці кошти встановлено 10 вікон у навчальних приміщеннях.

Залучено 18 000 грн. спонсорських коштів (14 000 грн. від С(Ф)Г «Відродження» (голова Биченко М.А.) та 4 000 грн. від С(Ф)Г «Обрій» (голова Євчун Н.Я.). На ці кошти проведено заміну вхідної групи у дошкільному підрозділі та проведено капітальний ремонт 80 м2 стелі і 18 м2 підлоги у приміщенні харчоблоку.

За батьківські кошти проведено косметичний ремонт приміщень НВК (5 074 грн.), замінено ділянку водогону (2 321 грн.), замінено світильники у приміщенні обідньої зали (1 234 грн.), проведено штукатурення відкосів на 10 встановлених енергозберігаючих вікнах (3 094 грн.), виконувався поточний ремонт шкільного автобусу, оргтехніки тощо.

У наявності всі фінансові документи. Батьківська рада контролює всі надходження та цільове їх використання. Придбані, подаровані цінні матеріали поставлені на облік у матеріальному відділі централізованої бухгалтерії відділу освіти.

Висновки:


 1. Державні кошти використовуються згідно кошторису. Перевитрачання коштів не допускалося.

 2. Додатковими джерелами фінансування є добровільні батьківські фонди, допомога шефських організацій у вигляді виконання ремонтних робіт.

 3. Будівля та приміщення відповідають державним санітарним правилам і нормам.

 4. Стан матеріально-технічної бази закладу задовільний, комплектування навчальних кабінетів, спортзалу, їдальні відповідає єдиним вимогам до упорядкування організаційно-педагогічних умов функціонування цих приміщень.

 5. Зовнішній вигляд НВК, оформлення кабінетів відповідає вимогам, є необхідною умовою формування естетичної, інформаційної й організаційної культури учасників навчально-виховного процесу.

Проблеми:

 1. Природне старіння будівлі, для ремонту якої необхідні значні кошти.

 2. Зношування та старіння матеріально-технічного забезпечення кабінетів.

Шляхи вирішення проблеми:

 1. Залучення позабюджетних коштів на утримання закладу та поповнення матеріальної бази НВК сучасними засобами навчання.


Пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік
1. Забезпечення організаційно-педагогічних умов для реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 та Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462.

2.Укомплектування навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами. Забезпечення виконання робочого навчального плану у повному обсязі.

3.Створення організаційно-педагогічних умов для підвищення якості результатів навчально-виховного процесу.

4. Забезпечення якісної реалізації змісту дошкільної освіти в умовах варіативності програм.

5. Створення організаційно-педагогічних умов для реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

5.Забезпечення збереження учнівського контингенту НВК.

6. Забезпечення реалізації індивідуального педагогічного супроводу учнів, які мають високий рівень здібностей до навчання.

7.Забезпечення умов для якісного функціонування органів учнівського самоврядування.

8. Оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Р О З Д І Л 2

Організація роботи НВК

щодо виконання законів УкраїниПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал