План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів Кам’яногребельського нвкСкачати 119.17 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір119.17 Kb.
ТипПлан роботи
Затверджено

на методичнійраді

Кам’яногребельського НВК

«ЗОШ І-ІІ ступенів - дитячий садок»

( протокол №1, від.09. 2016р.)

План роботи

методичного об’єднання вчителів початкових класів Кам’яногребельського НВК

« ЗОШ І-ІІ ступенів- дитячий садок»

на 2016-2017н.р.

Голова шкільного методичного об’єднання Марченко С.І.
Науково-методична

проблема району
Формування системи науково – методичного супроводу навчально – виховного процесу в умовах розвитку інформаційно – освітнього середовища регіону
Науково-методична

проблема

об’єднання вчителів початкових класів

Формування самоосвітньої компетентності молодших школярів

Наші завдання :

Навчати дітей :І. Організовуватинавчальнупрацю, тобто:

-Умітиплануватисвоюдіяльність. 

-Умітисамоорганізовуватись. 

II. Працюватиз книгою та іншимиджереламиінформації

III.Розвивати культуру усної та писемноїмови

ІV. Формувати контрольно-оцінювальнівміння

ВІДОМОСТІ

про членів методичного об’єднання

вчителів початкових класів

П.І.П.

Дата

народже-


ння

Освіта

Пед.

стаж


Катего

рія


Рік

атеста-


ції

Де навчались

Нагороди

1.

Лебедик Галина Іванівна

30.07.

1972


вища

25

вища

2012

Білоцерківське педучилище

Уманський педінститут

ім.. П.Тичини


Грамота районного відділу освіти

2.

Марченко Світлана Іванівна

31.10.

1967


вища

28

вища

2015

Богуславське педучилище Житомирський педінститут

ім. І.ФранкаГрамота районного

відділу освіти3.

Мошківська Алла Анатоліївна

25.11.

1977


вища

14


І кат.

2012

Київський Національний

університет

ім. Драгоманова


Грамота районного відділу освіти

4.

Ніколайчук Оксана Олександрівна

27.01.

1971


с\спец.

14

спец.

2012

Білоцерківське педагогічне училище

Грамота районного відділу освіти

5

Вакуленко СвытланаВолодимирывна
с\спец.
спец.

_

Білоцерківське педагогічне училище
Науково – методичні проблеми вчителів початкових класів

Лебедик Галина

Іванівна

Активізація пізнавальної діяльності на уроках природознавства в початкових класах


Марченко Світлана

Іванівна


Здоровий спосіб життя як основа фізичного виховання молодших школярів


Мошківська Алла

Анатоліївна

Технологія гри, як засіб творчого потенціалу особистості


Ніколайчук Оксана Олександрівна

Роль розвиваючих дидактичних ігор у вихованні дітей дошкільного віку


Вакуленко СвітланаВолодимирівна

Індивідуалізація у навчанні математики молодших школярів.

Графік відкритих уроківНіколайчук Оксана Олександрівна

Зв'язне мовлення

січень

Мошківська Алла Анатоліївна

Літературне читання

березень

Марченко Світлана Іванівна

Трудовенавчання

листопад

Лебедик Галина

Іванівна

Математика

січень

Вакуленко Світлана Володимирівна

Математика

березень

Нормативно-правові

документи


 1. Загальна декларація прав людини.

(Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН

10 грудня 1948 року )

2. Декларація прав дитини.

(Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959року)

3. Конвенція про права дитини.

(Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989року)

4. Всесвітня декларація про забезпечення виховання захисту і
розвитку дітей.

(Прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в ООН в м. Нью-Йорку )

30 вересня 1990року)

5. Конституція України.

(Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996року)

6. Закон України "Про освіту".

(від 23 вересня 1996року № 100-96-ВР із змінами і доповненнями)

7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про Всеукраїнський конкурс "Учитель року"

(11.08.1995 року №638)

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про розвиток

сільської загальноосвітньої школи"

(20.07.1999 року №1305)

Нормативно-правова база

Накази  • Наказ МОН Українивід 07.08.2015 № 855 «Про внесеннязмін до Типовихнавчальнихпланівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів» (про збільшення годин з іноземнихмов)

  • Наказ МОН Українивід 12.08.2015 № 872 «Про підготовку та організований початок 2015/2016 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічнихнавчальних закладах»

  • Наказ МОН Українивід 29.05.2015 № 585 «Про затвердженнязмін до навчальнихпрограм для загальноосвітніхнавчальнихзакладів ІІ ступеня»

   • середняосвіта, навчальніпрограми

  • Наказ МОН Українивід 29.05.2015 №584 "Про затвердженнязмін до навчальнихпрограм для 1-3-х класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів"

   • початкова освіта, навчальніпрограми

 • Листи

  • Лист МОН від 18.08.2015 №1/9-397 "Про перелікнавчальноїлітератури, рекомендованоїМіністерствомосвіти і науки України для використанняуспеціальнихзагальноосвітніхнавчальних закладах (за нозологіями) у 2015/2016 навчальномуроці

  • Лист МОН Українивід 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивченнябазовихдисциплін у загальноосвітніхнавчальних закладах у 2015/2016 навчальномуроці»

  • Лист МОН Українивід 05.06.2015 №1/9-280 "Про організаціюнавчально-виховногопроцесу для учнів з особливимиосвітніми потребами загальноосвітніхнавчальнихзакладів у 2015/2016 навчальномуроці"

  • Лист МОН Українивід 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальніпланизагальноосвітніхнавчальнихзакладів»

  • Лист МОН Українивід 20.05.2015 №1/9-249 "Щодоорганізаціїосвітньої  роботи в дошкільнихнавчальних закладах у 2015/2016 навчальномуроці" 

 • Методичнірекомендації

  • Методичнірекомендаціїщодовикористаннянавчальноїлітератури у загальноосвітніхнавчальнихзакладах при вивченніпредметівінваріантноїскладовоїнавчального плану у 4 та 7 класах 2015/2016 навчального року.

 

Нормативно-правове забезпечення діяльності початкової школи
(2016/2017 н.р.)

Державний стандарт початкової загальної освіти

 • затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462

Організація навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р.

 • Наказ МОН України від 10.06.2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи» (із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 №460)

 • Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 н.р. та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Наказ МОН України від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-434

«Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства

освіти і науки України, для використання у навчальних закладах у 2016/2017 н.р.»Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 року № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222»

 • Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 року № 1009 «Орієнтовні вимоги щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»

Інструкція щодо заповнення Класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 року № 412 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 року за № 472/26917

Про проведення Першого урокуЛист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-385 «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку»

Тема Першого уроку для учнів 1-4 класів:

«Це наше і це твоє»

Засідання №1 Вересень


 1. Звіт про роботу методичного об’єднання .

( Марченко С.І.)

 1. Обговорення питання організації начально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017навчальному році.

 2. Затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2015-2016н.р.

 3. Схвалення календарних планів вчителів початкових класів на 2015-2016 навчальний рік.

 4. Обговорення Листа МОН № 1/9-464 від 06.09.2016 р. « Щодо надання деяких роз'яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі»


Домашнє завдання. Підготувати виступ на тему «Методичні рекомендації до проведення уроків роботи з природним матеріалом ».
Засідання №2Листопад

 1. Відкритий урок з трудового навчання в 3класі

 2. Методичні рекомендації до проведення уроків роботи з природним матеріалом( Марченко С.І.)

 3. Обговорення змісту проведення тижня початкових класів. ( Марченко С.І.)

 4. Обговорення матеріалів періодичної преси.

Домашнє завдання. Підготувати повідомлення на тему: «Застосування ігрових ситуацій на уроках математики»та « Використання спадщини В.Сухомлинського на заняттях зв'язного мовлення»

Засідання №3 Січень

1. Відкритий урок з математикив 1 класі. ( Лебедик Г.І.)

2 . Застосування ігрових ситуацій на уроках математики. (Лебедик Г.І.)


 1. Відкрите заняття з звязного мовлення в різновіковій групі.

(Ніколайчук О.О.)

4.« Використання спадщини В.Сухомлинського на заняттях зв'язного мовлення

(Ніколайчук О.О.)

5.Про підготовку вихованців дошкільної групи до навчання в 1 класі.

( Ніколайчук О.О.)

6.Результати перевірки навичок читання.Домашнє завдання . Підготувати повідомлення на тему « Про мету, психологічні засади та навчання зв'язного мовлення та позакласного читання», «Урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання».


Засідання №4 Березень

 1. Відкритий урок з літературного читання в 4класі. (Мошківська А.А.)

2. Про особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів
на уроках української мови у початковій школі.

3. Відкритий урок з математики в 2 класі.

4. Урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання.

5.Огляд новинок педагогічної літератури.


Травень
Засідання № 5


 1. Аналіз ефективності роботи методичного об’єднання

вчителів початкових класів за 2016-2017н.р. (МарченкоС.І.)

2.Затвердження матеріалів Державноїпідсумкової атестації в 4 класі.3.Складання перспективного плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017-2018 навчальний рік.

4.Педагогічний діалог « Радимо прочитати»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал