План роботи козацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бериславської районної ради Херсонської областіСторінка1/10
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.06 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Козацької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

(протокол № 6 від 18 серпня 2016 р.)

Директор школи

____________ О.І.Приходько

ПЛАН РОБОТИ

Козацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Бериславської районної ради Херсонської області

на 2016-2017 навчальний рік

КОЗАЦЬКЕ – 2016ВСТУП
РОЗДІЛ І
АНАЛІЗ РОБОТИ КОЗАЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


 1. Загальні відомості про умови функціонування Козацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
  1. Характеристика навчального закладу.

Козацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів створена рішенням Бериславської районної ради від 20 квітня 1998 року № 270 і знаходиться у комунальній власності Бериславської районної ради. Освітні послуги за рівнем повної загальної середньої освіти школа надає згідно з ліцензією серії АА №120876, виданою Херсонською обласною державною адміністрацією. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Статуту.

Проектна потужність приміщення школи – 480 місць. Складається з трьох будівель: головний навчальний корпус, їдальня та спортивний зал, майстерні. У школі обладнано 7 навчальних кімнат для 1-4 класів, 13 навчальних кабінетів, кабінет інформаційно-комунікаційних технологій, спортивна зала, майстерні (слюсарня, столярня, кабінет обслуговуючої праці), кабінет практичного психолога, кабінет соціального педагога, кабінет педагога-організатора, кабінет хореографії, медпункт, актова зала, бібліотека, їдальня. Конфігурація кабінету ІКТ  10 + 1. Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають державними санітарним нормам облаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів.

Головними завданнями Козацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів як соціально-педагогічної системи школи є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.  1. Режим роботи навчального закладу та мережа класів.

У 2015/2016 навчальному році школа здійснювала навчально-виховний процес за денною формою навчання у режимі п’ятиденного робочого тижня. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлювалися школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік поділявся на семестри: перший – з 1 вересня до 27 грудня 2015 року, другий – з 11 січня до 27 травня 2016 року. Упродовж навчального року для учнів проводилися канікули: осінні з 26 жовтня до 01 листопада, зимові з 28 грудня до 10 січня, весняні з 28 березня до 03 квітня. Тривалість уроків становила: у 1-х класах — 35 хвилин, у 2-4-х класах — 40 хвилин, у 5-11-х класах — 45 хвилин. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначалася розкладом уроків, що складався на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджувався радою школи і затверджувався директором. Для учнів 1-4 класів працювала група продовженого дня.

Робота школи була спрямована на виконання законів України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІV, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України» від 04.07.2005 №1013/2005, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 №244/2008, реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, інших законодавчих та нормативних документів.

Педагогічний колектив школи провів роботу щодо збереження й розвитку мережі класів навчального закладу. На початку 2015/2016 навчального року у школі налічувалося 17 класів, із них 1-4-х – 7 класів, 5-9-х – 8 класів, 10-11-х – 2 класи. Станом на 05.09.2015 кількість учнів становила 324 особи. Середня наповнюваність класів складала 19 осіб. На кінець навчального року випущено з 11 класу – 14 учнів, із 9-их класів – 33 учні, 6 екстернів.

Характеристика контингенту учнів:

- позбавлені батьківського піклування – 7 учнів;

- малозабезпечені –7 учнів;

- чорнобильці – 1 учень;

- інваліди – 5 учнів;

- діти з багатодітних сімей – 83 учнів;

- діти, що перебувають на внутрішньошкільному обліку – 0;

- діти трудових мігрантів – 2 учнів;

- група ризику – 8 учнів;

- діти у складних життєвих обставинах – 0;

- діти сироти – 1 учень.У школі визначена українська мова навчання, запроваджено допрофільне навчання – поглиблене вивчення української мови та літератури для учнів 8-9 класів, профільне навчання для учнів 10-11 класів  філологічний напрям, профіль українська філологія.

Таблиця 1

Мережа класів школи

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Кількість класів та учнів на початку навчального року

17/319

18/324

17/318

17/324

Кількість класів та учнів наприкінці навчального року

17/313

18/326

17/320

17/322

Середня наповнюваність класів

19

18

18

19

Охоплення допрофільним навчанням

43

45

41

34

Охоплення профільним навчанням

32

28

27

28 1. Кадрове забезпечення навчального закладу
  1. Аналіз освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

У 2015/2016 навчальному році у школі працювало 38 педагогічних працівників відповідно до штатного розпису. 29 педагогічних працівників мають повну вищу освіту, 1  базову вищу, 8  неповну вищу (Табл.. 2, рис. 1).


Таблиця 2

Навчальний рік

Усього педагогічних працівників

Освіта

Повна вища

Базова вища

Неповна вища

Осіб

%

Осіб

%

Осіб

%

2012/2013

34

24

71%

3

9%

7

20%

2013/2014

35

24

69%

3

8%

8

23%

2014/2015

38

29

76%

1

3%

8

21%

2015/2016

38

29

76%

1

3%

8

21%Упродовж 2015/2016 навчального року якісно зріс кваліфікаційний рівень педагогічних працівників школи (рис. 2). Так, на кінець навчального року 6 учителів мали кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 14 учителів – «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії», 5 учителів – «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії», 13 учителів – «спеціаліст». Звання «учитель-методист» мають 2 учителів, «старший учитель» - 1 учитель (таблиця 3, рис. 2).
Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

2012/2013

4

12%

13

38%

4

12%

13

38%

2013/2014

4

11%

14

40%

3

9%

14

40%

2014/2015

5

13%

14

37%

3

8%

16

42%

2015/2016

6

16%

14

37%

5

13%

13

34%

  1. Виконання плану курсової перепідготовки.

План курсової підготовки на 2015/2016 навчальний рік виконано на 100%. Підвищення кваліфікації при Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради пройшли 5 педагогічних працівників із запланованих 5-ти.

Курсова перепідготовка

2012/2013

8 – 100%

2013/2014

6 – 100%

2014/2015

5 – 83%

2015/2016

5 – 100%

  1. Результати атестації педагогічних працівників.

Упродовж 2015/2016 навчального року на базі Козацької школи працювала атестаційна комісія. За результатами атестації 1 педагогічний працівник відповідає займаній посаді і раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист»; 2 педагогічних працівників відповідають займаній посаді і раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»; 1 педагогічному працівнику присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 педагогічним працівникам – «спеціаліст другої категорії».


Всього

педагогічних

працівників

атестувалось протягом

2015/2016 навчального

року

Заяви, подання

АтестованіСпеціалістДруга категорія


Перша категорія


Вища


категорія

Звання


Чергова

Подали заяви на позачергову атестацію

Чергова


Позачергова

Встановлення тарифних розрядів

Відповідність присвоєним тарифним розрядам

Присвоєно

Відповідність раніше присвоєній

Присвоєно

Відповідність

Присвоєно

Відповідність

Присвоєно

Відповідність

8


6

2

6

2

0

0

3

0

1

2

1

1

0

1Атестація

2012/2013

7 – 100%

2013/2014

6 – 100%

2014/2015

10 – 100%

2015/2016

8 – 100%
 1. Ефективність методичної роботи
  1. Методична робота з педагогічними працівниками.

У 2015/2016 навчальному році методична робота з педагогічними працівниками школи здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», згідно з наказом Козацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 93 від 02.09.2015 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами школи у 2015/2016 навчальному році», а також відповідно до структурної моделі методичної роботи з педагогічними працівниками школи.

Основними завданнями методичної роботи з педагогічним колективом були реалізація особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до організації навчально-виховного процесу; підвищення фахової майстерності вчителів у міжкурсовий період; надання допомоги молодим учителям у їх професійному становленні; виявлення, підтримка та супровід обдарованих учнів; реалізація ІІІ етапу обласної науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

Виконання основних завдань відбувалося через мережу колективних та індивідуальних форм методичної роботи: методичні об’єднання вчителів, творча група педагогів, балінтові групи педагогів, предметні тижні й місячники, методичний аукціон, конференція, семінар, круглий стіл, тренінг, інструктивно-методичні наради, самоосвіта педагогів, консультації, взаємовідвідування уроків.

З метою цілеспрямованої роботи педагогічного колективу школи в навчальному закладі діяла методична рада, основними завданнями якої були координація діяльності шкільних методичних об’єднань та творчої групи вчителів школи, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу; розробку основних напрямів методичної роботи; розробку навчальних і дидактичних матеріалів; організацію дослідно-пошукової, інноваційної і проектно-дослідницької діяльності в школі, спрямованої на освоєння сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових педагогічних технологій; організацію консультацій для педагогів школи щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення; розробку заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного досвіду вчителів; участь в атестації педагогічних працівників; координацію роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою; аналіз результатів методичної роботи у 2015/2016 навчальному році та визначення основних напрямків діяльності на 2016/2017 навчальний рік.

Упродовж навчального року проведено чотири планових засідання, на яких розглядалися наступні питання: про підсумки реалізації ІІ етапу науково-методичної проблеми «Створення сучасного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу, спрямованого на соціалізацію дітей та учнівської молоді»; про організацію роботи над ІІІ етапом науково-методичної проблеми школи; про організацію роботи з обдарованими учнями; про атестацію педагогічних працівників школи; про підготовку учнів до ЗНО; про розширення соціалізуючого простору школи шляхом залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у соціальних проектах різних рівнів.

Упродовж навчального року було організовано роботу шкільних методичних об’єднань учителів-предметників (гуманітарного циклу, вчителів початкових класів, природничо-математичного циклу) та класних керівників, діяльність яких була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи «Створення сучасного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу, спрямованого на соціалізацію дітей та учнівської молоді», удосконалення методичної підготовки й фахової майстерності вчителів.

Упродовж навчального року міжпредметна гуманітарна кафедра «Пошук» працювала над різними формами й методами роботи, за допомогою яких можна формувати самостійну, виховану, талановиту, мислячу особистість, здатну поважати свою державу, мову, спроможну здійснювати свідомий життєвий вибір.

До складу міжпредметної гуманітарної кафедри входять десять учителів української мови і літератури, російської мови і зарубіжної літератури, англійської мови та історії. У своїй діяльності визначили головну науково-методичну проблему «Інтегрований підхід до навчального процесу як шлях формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізації їх пізнавальної діяльності». Опрацьовано ряд актуальних проблем сучасної освіти. Проведено чотири засідання. Роботу почали з аналізу роботи кафедри за 2014-2015 навчальний рік, визначили основні напрямки діяльності, проблему, спланували заходи щодо обласної наукової проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» зокрема її третього етапу – формувального. Розглянули методичні рекомендації щодо вивчення гуманітарних предметів у 2015-2016 навчальному році. Ознайомлено й обговорено основні положення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Працювала проблемна лабораторія, де розглянуто інтегрований підхід до навчального процесу як шлях активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках української й англійської мов, української й зарубіжної літератур, історії; про технологію переверненого навчання як ключової тенденції освітніх технологій сучасності. Методична майстерня гуманітаріїв підготувала завдання для І туру предметних олімпіад, для підсумкових контрольних робіт, державної атестації; розглянула особливості підготовки школярів до ЗНО.

З користю пройшло спільне засідання кафедри й методичного об’єднання початкових класів, на якому опрацювали різноманітні форми роботи з питання дослідницького підходу до навчання: завдання перспективно-пізнавального характеру (знання, розуміння), аналітико-систематичного характеру (застосування, аналіз, синтез), власне дослідництва (оцінювання й оцінення).

Члени кафедри відвідали відкриті уроки педагогів, які атестувалися у 2016 році (Мильник І.Ю., Приходько О.М., Тєрєхова С.А.) на теми: «Я понесу тебе в душі на дні, облиту чаром ніжності й любові... (інтимна лірика І.Франка)» з української літератури в 10 класі (Приходько О.М.); «Робота над текстом твору Нестайка «Тореадори з Васюківки» у 7 класі (Мильник І.Ю.); «Яскравість алегоричних образів у байках «Вовк та ягня», «Квартет» І. Крилова» (6 клас, Тєрєхова С.А.).

Членами кафедри ефективно проводилася робота між засіданнями. Змістовно й цікаво пройшов місячник гуманітарних наук: фестиваль філологічних дисциплін, конкурси знавців історії, права; інсценізації творів зарубіжних письменників, мовні свята. Організовано роботу з обдарованими дітьми, зокрема на базі школи працює секція МАН з української літератури (Гетьман С.О., Приходько О.М.). Учасники МАН підготували дослідницьку, наукову роботу (Захарочкіна К., 10 клас) та роботи реферативного характеру (Мамоєва Н., Остапенко В, Бородавкіна Р., Сичова Є., Сердюков А.). На підсумковій конференції ці учні презентували свої напрацювання, Захарочкіна Катерина брала участь у ІІ етапі захисту робіт.

Основним завданням члени кафедри вважають формування предметної й життєвої компетентності в учнів. Саме тому вчителі у процесі викладання предметів спираються на передові педагогічні ідеї, інноваційні підходи, актуальні технології.

Робота шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2015/2016 навчальному році була направлена на розвиток і реалізацію творчого потенціалу вчителів початкових класів. Методичне об’єднання працювало над проблемою «Формування інноваційного простору у початковій ланці навчання». Мета — розвиток у педагогів та учнів освітнього простору, нового способу мислення та здатності адаптуватися до змін у суспільстві. Вона реалізовувалася через спрямування професійно-педагогічної діяльності на творчий розвиток особистості педагога за рахунок зменшення репродуктивної діяльності.

Всі вчителі початкової ланки систематично підвищують свій рівень кваліфікації і самоосвіти через вивчення новинок педагогічної преси, відвідування районних семінарів, ознайомлення і впровадження новітніх технологій у галузі навчально-виховного процесу за темами: Грибко Л. О. — здоров’язбережувальні технології; Бараненко Т.М., Черничка Т.В., Дронова Т.М. — елементи методики швидкісного читання, Бушуєва І.О., Чумаченко Л. В. — особистісно-зорієнтоване навчання молодших школярів, Марусан С.О. – розвиток мовленнєвої компетентності молодших школярів.

Учителі продовжували роботу над своїми педагогічними проблемами. Їх впровадження ведеться систематично і було показано на відкритих уроках і виховних заходах:


 • Чумаченко Л.В. – урок читання за темою «П.Воронько. «В лісі є зелена хата»;

 • Дронова Т.М.- урок природознавства за темою «Звідки береться олія»;

 • Черничка Т.В.- урок природознавства за темою «Бактерії у житті людини»;

 • Марусан С.О.- урок з курсу «Я у світі» за темою «Україна і Європейський Союз».

Особлива увага приділялася використанню пошуково-дослідницької діяльності на уроках природознавства. Були використані цікаві форми проведення: урок-гра, урок-подорож, урок-дослідження. Такі форми, а також використання інтерактивних вправ сприяє кращому засвоєнню програмового матеріалу, викликає інтерес дітей до навчання.

Цікавими були форми засідань адаптивного клубу «Сходинки». Сумісні зустрічі з вихователями ДНЗ, практичним психологом, соціальним педагогом, вчителями середньої ланки навчання допомагають краще адаптуватися учням 1-го та 5-го класів, реалізують принцип наступності у навчально-виховному процесі. Традиційним стало свято зустрічі з майбутніми першокласниками, яке підготувала і провела разом зі своїми вихованцями вчитель Бараненко Т.М. Цікавим було проведення Дня майбутнього п’ятикласника для учнів 4 класу з учителями старших класів.

Учителі початкових класів брали активну участь у тижні початкової школи. Так вчителі 1-х класів провели майстер-клас на тему «Виготовлення листівки для матусі», Черничка Т.В. та Бараненко Т.М. – екологічну вікторину, Бушуєва І.О. Марусан С.О. організували пізнавальний конкурс «У гостях у Фіксиків», Чумаченко Л.О. – вікторину «Сторінками улюбленої книги».

Упродовж навчального року методичним об’єднанням вчителів початкових класів було проведено 5 засідань. На першому засіданні розглядалися наступні питання: обговорення і затвердження плану роботи ШМО на 2015/2016 навчальний рік, обговорення методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін на 2015-2016 навчальному році, затвердження єдиних вимог доведення шкільної документації, обговорення нових вимог щодо ведення шкільного журналу, обговорення нової концепції патріотичного виховання школярів, розподіл обов’язків між членами методичного об’єднання. На другому засіданні: презентація на тему «Мовленнєва соціалізація молодших школярів», результати перевірки адаптованості учнів 1-х класів, практична робота в групах на тему «Методика критичного мислення як інструмент самостійного опанування навчального матеріалу», результати конкурсу імені П. Яцика. На третьому засідання: презентація «Здоров’язбережувальні технології у навчально-виховному процесі початкових класів», перегляд дидактичного матеріалу щодо створення папки «Використання інноваційних технологій у початкових класах вчителями Козацької школи»; моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр в контексті їх особистісного росту; огляд новинок методичної літератури. На четвертому засідання: круглий стіл «Курси за вибором як запорука успішної соціалізації молодшого школяра»; презентація банку обдарованих дітей; моніторинг участі у конкурсах і змаганнях, організація та підготовка до проведення шкільного і районного турів олімпіад з математики і української мови; затвердження завдань для проведення ДПА з математики, української мови та читання у 4 класі; новинки педагогічної преси. Підсумкове п’яте засідання: майстер-клас «Мої педагогічні здобутки», моніторинг знань учнів за рік, підсумки роботи ШМО за 2015/2016 навчальний рік та перспективи на наступний навчальний рік. Накопичені матеріали зібрані у банку педагогічних ідей, який постійно оновлюється.

Учителі початкових класів беруть активну участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів початкових класів. Так Бараненко Т.М, є активним учасником районної Школи вчителів 4 класів; Грибко Л.О. є постійним членом районної творчої групи, яка працювала над проблемою «Розвиток мовленнєвої соціалізації молодших школярів».

Робота шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу упродовж навчального року проводилася відповідно до науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі». Тема дослідження методичного об’єднання - «Формування соціальних компетентностей учнів при викладанні предметів природничо-математичного циклу». Працюючи над нею, методичне об’єднання ставило перед собою такі завдання: удосконалювати роботу з учнями шляхом використання інноваційних форм, методів, прийомів навчання в педагогічній діяльності, які сприятимуть соціалізації особистості в сфері загальноосвітньої та позашкільної освіти, впливатимуть на ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження в соціум; розробляти та апробовувати модель інноваційного соціалізуючого простору, яка б сприяла підвищенню ефективності соціалізації дітей та учнівської молоді; розвивати пізнавальні здібності учнів і працювати з обдарованими дітьми, що забезпечить зацікавленість до предметів природничо-математичного циклу та підвищення рейтингу успішності; формувати в учнів навички роботи в групах: пошуку інформації, її аналізу, створенню творчого звіту (проектні технології); здійснювати індивідуальний підхід і диференціацію навчання.

У методичному об’єднанні вчителів природничо-математичного циклу працювало 8 осіб. Протягом навчального року було проведено чотири засідання. На першому засіданні, яке відбулося у вересні місяці, проаналізували результативність роботи методичного об’єднання за минулий рік, визначили напрямки роботи вчителів, що входять до нього, ознайомилися з нормативними документами про викладання предметів природничо-математичного циклу у поточному навчальному році, провели діагностування вчителів з метою надання необхідної допомоги у вирішенні проблемних питань. У жовтні місяці було проведено друге засідання методичного об’єднання з теми «Застосування інноваційних методів роботи», на якому розглядалося застосування інноваційних методів роботи, як засіб реалізації особистісного підходу до навчання і виховання учнів; організація диференційованої самостійної навчальної діяльності учнів засобами проектних технологій. Було опрацьовано Положення про атестацію педагогічних працівників, проаналізували хід підготовки до проведення предметних олімпіад та результати їх проведення; розглядалися питання удосконалення методів проведення уроків, впровадження різних форм навчання, однією з яких є робота в групах; були заслухані теми вчителів по самоосвіті. На третьому засіданні основну увагу було приділено підготовці до проведення ДПА та ЗНО з предметів природничо-математичного циклу; методиці організації і проведення системного повторення вивченого матеріалу. Також розглядалися питання про створення і використання комп’ютерних презентацій на уроках природничо-математичного циклу; огляд фахових періодичних видань з проблеми комп’ютеризації навчально-виховного процесу. На останньому засіданні були підведені підсумки проведення конкурсів, олімпіад, предметних тижнів; ознайомились з презентаціями творчих доробок членів методичного об’єднання; розглянули і затвердили додаткові матеріали для проведення підсумкової державної атестації з математики; узагальнили результати роботи за 2015-2016 навчальний рік.

Упродовж року вчителі природничо-математичного циклу дали відкриті уроки для колег школи. Павлюк Т.С. провела урок хімії за темою «Бензин як представник ароматичних вуглеводів» у 9 класі, Ольховой Г.О. – «Властивості множення» у 5 класі, Янкін П.П. - «Створення об’єктів середовища графічного редактора» у 2 класі, «Працюємо із зображеннями створеними раніше» у 5 класі. Відкритий урок Коломойця В.І. на тему «Магматизм і вулканізм» був високо оцінений методистом районного відділу освіти Артеменко І.О..

У цілому роботу шкільних методичних об’єднань у 2015/2016 навчальному році можна вважати такою, що проводиться на належному рівні.

Протягом 2015/2016 навчального року робота колективу педагогічних працівників була спрямована на реалізацію ІІІ етапу науково-методичної проблеми області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі». Колектив працював над формувальним етапом реалізації науково-методичної проблеми області, під час якого впроваджувалася у життя модель соціалізуючого освітнього простору навчального закладу, проводилася робота щодо участі школи у соціальних проектах різного рівня. Під час третього року роботи над проблемою продовжила свою роботу творча група педагогічних працівників школи, яка була створена ще 2013/2014 навчального року, під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Гетьман С.О.. Робота творчої групи була спрямована на практичне оновлення соціалізуючого освітнього простору школи відповідно до раніше розробленої оригінальної моделі.

У жовтні 2015 року на базі школи проведено районний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи на тему «Оновлення освітнього простору навчального закладу відповідно до розробленої моделі». Під час заходу заступник директора з навчально-виховної роботи Гетьман С.О. виступила з доповіддю на тему «Шляхи впровадження моделі соціалізуючого освітнього простору школи», ознайомила з результатами роботи клубу «Людина професії». Також було проведено показові заняття курсів за вибором соціалізуючого спрямування: «Сходинки етичного зростання» (Бушуєва І.О., 2 клас), «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» (Черничка Т.В., 3 клас), «Рівний-рівному» (Столяр Т.А., 8 клас). Старшокласники школи та гості (заступники директорів з навчально-виховної роботи) долучилися до роботи дискусійного клубу «Ваша думка», дебютне засідання якого проведено на тему «Чи треба допомагати бідним?». На завершення учасники заходу взяли участь у роботі майстер-класу «Виготовлення вареників».

Отже, план заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2015-2016 навчального року виконано. Проте поряд із досягненнями й позитивними результатами виявлено ряд недоліків в організації методичної роботи з педагогічними працівниками школи: залишається недостатньо ефективною робота педагогічних працівників щодо підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах; потребує уваги питання залучення навчального закладу до експериментальної діяльності; результативнішою та ефективнішою має бути робота щодо участі педагогічних працівників у фахових конкурсах.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал