План проведення серпневої наради керівників районних (міських) методичних об’єднань шкільних бібліотекарів Термін проведенняСкачати 86.79 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір86.79 Kb.
ПЛАН

проведення серпневої наради керівників районних (міських) методичних об’єднань шкільних бібліотекарів
Термін проведення: 19.08. 2015р. Місце проведення:

Обласна універсальна

наукова бібліотека ім.Первоучителів

слов’янських Кирила і Мефодія

(м. Дніпропетровськ, вул. Савченка, 10)
Тема: «Інноваційна діяльність шкільної бібліотеки в контексті соціальних тенденцій розвитку сучасного суспільства»
Мета: - обговорення актуальних проблем інноваційної діяльності шкільних бібліотек області в контексті впровадження освітніх змін, реалізації нової науково-методичної проблеми Дніпропетровської області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;

- ознайомлення з прогресивним досвідом роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровщини щодо впровадження інноваційних бібліотечних технологій ;

- визначення пріоритетних напрямків впровадження нових бібліотечних технологій, якісного забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу у 2015-2016 навчальному році.

Керівник: Рига Тетяна Василівна, методист навчально-методичного відділу виховних технологій кафедри освітнього менеджменту ДОІППО
Час

Тема виступу

Доповідач

1

1000-1005

Відкриття наради

Вознюк Л.В.,

доцент кафедри освітнього менеджменту ДОІППО, кандидат педагогічних наук2

1005-1015

Оновлення освітнього простору школи на засадах ціннісного підходу

І. Науково-теоретичний блок

3

1015-1030
Бібліотека і книга в контексті часу

Тітова Н.М.,

директор обласної універсальної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України4


1030-1050


Роль шкільної бібліотеки в соціалізації особистості учня

Хомич О. Б.,

старший викладач кафедри педагогіки та психології ДОІППО5

1050-1205


Місце і роль шкільної бібліотеки у встановленні та розвитку інформаційного простору

Гонік Є. Г.,

директор бібліотеки ДОІППО6

1205-1215

Інноваційний пошук творчої майстерні шкільних бібліотекарів Дніпропетровської області « ІТ – бібліотека майбутнього»

Ткаченко Т. Г.,

методист НМВ організаційно-педагогічних заходів ДОІППО7

1215 – 1225

Перерва. Огляд методичної літератури
ІІ. Практичний аспект проблеми.

Методичний бібліотечний інструментарій

8

1225 – 1245

Від традиційної бібліотеки до сучасного шкільного бібліотечно-інформаційного центру: крок за кроком

Грушко М. П.,

завідувач бібліотеки сзш №2

м.Марганця


9

Громадянське виховання дітей та учнівської молоді засобами діяльності шкільної бібліотеки

Решетняк В. М.,

завідувач бібліотеки СЗШ №4 м.Орджонікідзе;Забродська Т. Г.,

завідувач бібліотеки СЗШ №17 м.НовомосковськаУ колі сучасних інновацій:

10
Шкільна бібліотека – територія єдності

Плющева С. І.,

завідувач бібліотеки Чаплинської СЗШ Петриківського р-ну11
Організаційно-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів і професійної компетентності шкільного бібліотекаря

Рига Т. В.,

методист відділу виховних технологій ДОІППО12
Розвиток творчого потенціалу бібліотекаря в умовах сучасної школи

Барабаш Л. І.,

бібліотекар СЗШ №94 м.Дніпропетровська13
Інноваційні технології краєзнавчої діяльності шкільної бібліотеки

Шевченко Л. В.,

завідувач бібліотеки Сурсько-Михайлівської СЗШ Солонянського р-ну, керівник РМО шкільних бібліотекарів14
Масова робота шкільної бібліотеки: «класика жанру» та інновації

Литвинова О. М.,

завідувач бібліотеки КЗШ № 110 м.Кривого Рогу, координатор шкільних бібліотекарів Тернівського р-ну15
Про стан та перспективи забезпечення навчальних закладів Дніпропетровщини підручниками у 2015-2016 н. р.

Ткаченко Т. Г.,

методист НМВ організаційно-педагогічних заходів ДОІППО16
Використання комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в роботі шкільних бібліотек міста

Коньшина М. В.,

завідувач бібліотеки НВК № 26 м. Дніпродзержинська, керівник міського методичного об’єднанняІІІ. Підведення підсумків роботи секції

17

1245-1255

Експрес-анкета «Шкільні бібліотеки області-2015»

Гонік Є. Г.,

директор бібліотеки ДОІППО18

1255-1300

Прийняття рекомендацій учасників наради

Оголошення, консультаціїРига Т.В.,

методист НМВ виховних технологій ДОІППО

Рекомендації

серпневої наради керівників районних (міських) методичних об’єднань шкільних бібліотекарів

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства інформація охоплює дедалі більше галузей і стає однією з головних цінностей та основним ресурсом майбутнього. При цьому загальновизнано, що інформатизація сьогодні – це не тільки процес, пов’язаний з функціонуванням і подальшим покращенням техніки, а насамперед, - соціокультурний процес, який змінює свідомість, світогляд людини,її психологію, мораль і ціннісні орієнтири. І саме тому соціальним замовленням сучасного українського суспільства є виховання людини, яка навчатиметься і працюватиме в умовах постійного зростання інформаційного потоку, людини з високим інтелектуальним потенціалом.

Важливим інформаційним ресурсом освіти була і залишається шкільна бібліотека, обов’язкова складова навчально-виховного процесу. Хороші шкільні бібліотеки Дніпропетровщини – це інформаційно-освітні і культурні центри загальноосвітніх навчальних закладів, які оперативно, повно і якісно задовольняють інформаційні потреби вчителів, учнів, батьківської громадськості. Сучасні бібліотеки активно освоюють нові інформаційні технології, а також нові підходи до інформаційного обслуговування користувачів. Ці підходи впроваджують в усі бібліотечні процеси.

У 2015-2016 н. р. загальноосвітні навчальні заклади області розпочинають впровадження нової науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Завдання шкільної бібліотеки щодо реалізації даної проблеми передбачає постійний пошук і використання інноваційних інформаційних технологій на базі мережевої інтеграції інформаційних ресурсів.

Ознайомившись з нормативно-правовою документацією Міністерства освіти і науки України на новий навчальний рік, з перспективним досвідом роботи шкільних бібліотек освітніх закладів області і, обговоривши шляхи впровадження в практику шкільної бібліотечної справи інноваційних форм та методів роботи, учасники серпневої наради р е к о м е н д у ю т ь:


  1. Управлінням, відділам освіти, методичним службам регіонів області

1.1 Зорієнтувати виховні системи навчальних закладів, діяльність шкільних бібліотек на визнання пріоритету національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави

1.2 Сприяти створенню у кожному навчальному закладі сучасного бібліотечно-інформаційного середовища, належних умов для вільного доступу і пошуку інформації

1.3 Вжити заходів щодо забезпечення взаємодії освітніх закладів, шкільних бібліотек з установами культури, з іншими соціальними інститутами з метою привернення уваги до проблем бібліотек, ініціювання пілотних проектів їхньої модернізації, залучення додаткових ресурсів для їхнього інноваційного розвитку  1. Керівникам методичних об’єднань, шкільним бібліотекарям

2.1 У планах роботи методичних об’єднань передбачити перспективні шляхи реалізації нової методичної проблеми області, впровадження сучасних бібліотечних технологій, формування культури читання як передумови інформаційної культури.

2.2 Спрямувати діяльність шкільних бібліотек району (міста) на створення і оновлення бібліотечно-інформаційних центрів, розширення номенклатури послуг з інформаційного забезпечення та довідкового обслуговування, підвищення комфортності роботи користувачів, автоматизацію бібліотечних процесів.

2.3 Постійно працювати над підвищенням професійної компетентності шкільного бібліотекаря, активно впроваджувати бібліотечні інновації – оригінальні ідеї, методики, проекти із залученням комп’ютерних технологій.


  1. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти

3.1 В системі курсів підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів практикувати проведення інноваційних, інтерактивних занять, діалогових форм професійного спілкування.

3.2 Створити електронні бази даних методичних розробок і програм, програмних засобів, пропагувати кращий досвід роботи методистів і шкільних бібліотекарів, висвітлювати здобутки шкільної бібліотечної справи в засобах масової інформації.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Бібліотечні проекти в патріотичному вихованні юного покоління (редакційна стаття, уклад. Л.Поперечна). – ж. «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», № 4, 2014.

2. Здановська В. Чи знаємо ми сучасних читачів? (Бібліографічний огляд). – ж. «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» № 3, 2013.

3. Кобзаренко А.С. Сучасний бібліотекар – кваліфікація, високий професіоналізм, відчуття нового. – ж. «Світ дитячих бібліотек» № 3, 2013.

4. Нормативно-правове забезпечення та організація роботи шкільної бібліотеки / Упоряд. Чиренко Н. – К.: «Шкільний світ», 2014.

5. Шкільна бібліотека: нормативно-правове забезпечення / Уклад. Куликова О.М. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. (Серія «Шкільна бібліотека).

6. Шкільна бібліотека: сценарії бібліотечних заходів / Уклад. Куликова О.М. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. (Серія «Шкільна бібліотека»).7. Сластіна В. О. Шкільна бібліотека – стратегічний партнер освіти (підсумки місячника шкільних бібліотек): ЗОШ № 102, м. Кривий Ріг. «Шкільний бібліотекар», № 1, 2015.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал