План проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні в 2016 роціPdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації26.02.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2

* вія ті
Міністерство освіти і науки України
Український інститут науково-технічної
■■■■ні!
г
економічної інформації
" і ї і і ”» : "
(УкрІНТЕІ)
УкрІНТЕІ
План
проведення наукових,
науково-технічних симпозіумів,
з’їздів, конференцій, семінарів, нарад
в Україні в 2016 році
Інформаційний бюлетень
Випуск 4
Київ 2015

УДК 002.6
План проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з ’їздів,
конференцій, семінарів, нарад в Україні в 2016 році : інформаційний
бюлетень // МОН України УкрІНТЕІ. - К, 2015. - Вип. 4. с. 52
В інформаційний бюлетень включені дані (станом на 20 листопада
2015 р) про наукові, науково-технічні симпозіуми, з’їзди, конференції,
семінари, наради, що плануються до проведення в Україні в 2016 році
міністерствами, відомствами, установами Національної академії наук
України, іншими організаціями і фірмами.
© УкрІНТЕІ, 2015
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
СУСПІЛЬНІ НАУКИ
Філософія
1
Міжнародна науково- практична конференція "Філософсько-гуманітарні читання"
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" тел. (0562) 47-02-92 Дніпропетровськ
5 квітня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція "Людина, природа, техніка у XXI столітті"
Полтавська державна аграрна академія тел. (05322) 2-29-81 e-mail: Полтава
17-18 листопада
2016 р.
Історія. Історичні науки
3
Науково-практична конференція "М.Д.Стражеско - цінність поглядів, ідей і думок, присвячена річчю з дня народження
М.Д.Стражеска
ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМИ України тел. (044) Київ березня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція молодих учених "Пам'яткоохоронні традиції Слобожанщини"
Харківська державна академія культури тел. (057) 731-34-97, 731-13-88 e-mail: rw2000@ Харків
29 вересня
2016 р.
5
Науковий семінар Михайло Грушевський в національній пам'яті українського народу»
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел. факс (5366) Кременчук
20 квітня
2016 р.
6
Міжнародна науково- практична конференція "Хотинщина в період польсько-турецьких війн
XVII ст." ( до 395-річчя утворення Хотинської війни 1621 р.)
Державний історико- архітектурний заповідник "Хотинська фортеця" тел./факс (03731) 2-29-32 e-mail: diaz-khotyn@mail.ua
Хотин
9 вересня
2016 р.
з
ІНФОРМАЦІЙНІ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
7
Міжнародна науково- практична конференція "Етнічні конфлікти в роки Другої світової війни досвід Центрально- Східної Європи"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-64-57 e-mail: Луцьк червня
2016 р.
8
Всеукраїнська науково- практична конференція "Громадсько-культурний рух і "Просвіта історія і сучасність"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-64-57 e-mail: Луцьк травня
2016 р.
9
Всеукраїнська науково-практична конференція "Історико- культурна спадщина проблеми збереження і популяризації"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-21-59 e-mail: Львів квітень- травень
2016 р.
10
Науково-практична конференція "Львів
- місто сад - бачення Арнольда Рьорінга (1870- Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-26-28 e-mail: Львів
20 травня
2016 р Міжнародна конференція "Проблеми дослідження, збереження і реставрація історичних фортифікацій"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-22-08 e-mail: Львів травень
2016 р.
12
Семінар "25-річчя незалежності України минуле, сьогодення і майбутнє"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-21-59 e-mail: Львів вересень
2016 р Міжнародна науково- практична конференція "Особистість, суспільство, держава проблеми минулого і сьогодення "Сумський державний університет тел. (0542) 68-77-48
e-mail: Суми
18 квітня
2016 р.
4
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
Соціологія
14
Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів "Медико-соціальні проблеми дитячого віку"
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я.Горбачевського МОЗ України" тел. (0352) 26-90-61 e-mail: university@tdmu.edu.ua, Тернопіль
27-28 жовтня
2016 р Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського факс тел. (05366) 3-62-17 e-mail: Кременчук
7-8 квітня
2016 р.
16
Круглий стіл в режимі on-line "Психо-соціальний вимір буття особистості в сучасному суспільстві"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. 066 172-67-68 e-mail: Львів
14 квітня
2016 р Всеукраїнська конференція молодих науковців "Соціологія
- соціальна робота - регулювання соціальних проблем"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-32-74 e-mail: kaf_soc@ukr.net, Львів квітня
2016 р.
18
Круглий стіл "Міграція сучасний стан причини і наслідки"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-30-19 e-mail: bnpl969n@ Львів
27 травня
2016 р.
19
Всеукраїнський науково- практичний семінар студентів і молодих учених "Проблеми глобальної соціалізації і гуманізації. Порівняльний аспект ЄС і Україна"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон квітень
2016 р.
5
ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
20
Міжнародна науково- практична онлайн конференція "Соціальна робота історія, теорія і сучасна практика діяльності соціальних служб"
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" тел. (0629) 44-64-21 e-mail: harabet_v_v@pstu.edu, socsrsbomik@mail Маріуполь
22 квітня
2016 р.
Економіка. Економічні науки Всеукраїнська наукова конференція "Фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського факс тел. (05366) 2-42-90 e-mail: Кременчук
18-20 лютого
2016 р.
22
Всеукраїнська наукова конференція за участю міжнародних спеціалістів "Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел. (05366) 3-00-50 e-mail: def@kdu.edu.ua, Кременчук
25-26 листопада
2016 р Міжнародна науково- практична інтернет- конференція "Мережевий бізнесі внутрішня торгівля України і країн
СНД"СІ8"
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" факс (0532) 50-02-22 тел. (05322) 2-07-75 e-mail: Полтава
20-21 квітня
2016 р Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція "Інституційний розвиток соціально-економічних систем національна економіка у глобальному середовищі"
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" факс (0532) 50-02-22 тел. (05322) 2-17-50 e-mail: Полтава
27-28 квітня
2016 р.
25
Всеукраїнська науково- практична конференція "Структурні змінив суспільстві й економіці під впливом комунікацій та інформації"
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" факс (0532) 50-02-22 тел. (05322) 2-16-71 e-mail: Полтава
12-14 травня
2016 р.
б
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення Всеукраїнська наукова конференція "Розвиток системи обліку, аналізуй аудиту в Україні теорія, методологія, організація, присвячена пам'яті д.е.н., професора
О.С.Бородкіна
Національна академія статистики, обліку та аудиту тел. (044) 486-66-39 e-mail: Київ березня
2016 р Всеукраїнська студентська наукова конференція "Розвиток системи обліку, аналізуй аудиту в Україні теорія, методологія, організація, присвячена пам'яті д.е.н., професора О.С.Бородкіна
Національна академія статистики, обліку та аудиту тел. (044) 486-66-39 e-mail: Київ березня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція "Перспективи розвитку економіки України теорія, методологія, практика"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-89-78 e-mail: Луцьк травня
2016 р Міжнародна науково- практична відеоконференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів, студентів "Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-89-78 e-mail: Луцьк листопада
2016 р.
ЗО
IV Міжнародна науково- практична конференція "Економічні і соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття"
Одеська національна академія харчових технологій тел. 093 501-09-66 e-mail: buxgalterll@ Одеса
5-8 жовтня
2016 р Всеукраїнська науково- практична інтернет- конференція молодих учених "Бухгалтерський облік, аналізі аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-22-43 e-mail: oalp@ukr.net, Львів
25 березня
2016 р.
7
І НІОР МАЦІ Ш І БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення Науково-практична конференція "Проблеми і перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-26-83 e-mail: Львів квітень
2016 р Міжнародна науково- практична інтернет- конференція "Проблеми економіки, фінансів і управління експортно- імпортною діяльністю"
Національний університет "Львівська політехніка" тел./факс (032) 258-22-10 e-mail: okuzmin@lp.edu.ua, Львів
12 травня
2016 р.
34
Міжнародна конференція молодих учених "Фінанси, банківництво, страхування"
Національний університет "Львівська політехніка"
тел. (032) 258-21-93
e-mai 1: Львів вересня
2016 р.
35
Міжнародна науково- практична інтернет- конференція "Фінансово- економічні важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності"
Харківський торговельно- економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету тел. (057) 340-15-18 e-mail: Харків листопада
2016 р.
36
Міжнародна науково- практична конференція "Технології XXI століття"
Сумський національний аграрний університет тел./факс (0542) 78-76-40 e-mail: Одеса вересня
2016 р Міжнародна науково-практична конференція "Основні напрями стратегії прориву регіонального розвитку"
Чернігівський інститут імені Героїв Крут МАУП тел. (0462) 67-71-79 e-mail: Чернігів
26 квітня
2016 р Всеукраїнська науково- практична інтернет- конференція "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу теорія, методологія, організація"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-10,
32-69-36
e-mail: Херсон
8-9 листопада
2016 р.
8
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
39
Міжнародна науково- практична конференція "Сучасні технології промислового комплексу"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон
15-18 вересня
2016 р.
40
Науково-технічна нарада із залученням представників громадських організацій і соціально-орієнтованого бізнесу "Оцінювання впливу активізації процесів гуманізації та соціалізації на функціонування суспільства і бізнесу"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон грудень
2016 р Міжвузівська студентська науково- практична конференція "Фіскально-регулюючі аспекти соціально- економічного розвитку держави і регіонів"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон травень
2016 р.
42
Регіональна науково- практична конференція "Аналітична оцінка інноваційної діяльності підприємстві фінансових установна фінансовому ринку"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон листопада
2016 р.
43
Регіональна науково- практична конференція "Шляхи досягнення збалансованості фінансової системи
України"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон
21-22 квітня
2016 р Науково- практична студентська конференція "Проблеми економіки підприємств Херсонського регіону"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон
13 травня
2016 р.
9
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення Міжнародна науково- практична конференція "Економіка і менеджмент перспективи розвитку"
Сумський державний університет тел. (0542) Суми
18 лютого
2016 р Міжнародна науково- практична конференція "Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону"
Сумський державний університет тел. (0542) Суми
25 лютого
2016 р Всеукраїнська науково- практична інтернет- конференція викладачів і студентів "Економічні проблеми модернізації та інвестиційно- інноваційного розвитку аграрних підприємств"
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет тел. (056) 744-81-32 e-mail: Дніпропетровськ
26-27 травня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція "Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою і кадастру шляхи їхньої реалізації в Україні"
Харківський національний університет міського господарства
імені
О.М. Бекетова тел. (057) 707-31-04 e-mail: rectorat@kname.edu.ua, Харків
28 квітня
2016 р Всеукраїнська міжвузівська науково- технічна конференція "Сучасні технології в промисловому виробництві"
Сумський державний університет тел. (0542) 33-10-24 Суми квітня
2016 р.
50
Всеукраїнська науково- практична інтернет- конференція до 25-річчя незалежності України "Особливості соціально- економічного розвитку незалежної України (1991-
2015 рр.)"
Дніпродзержинський державний технічний університет тел. 067 446-86-09
e-mail: Дніпродзержинськ
19-20 жовтня
2016 р.
ю
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
Держава і право. Юридичні науки Всеукраїнська науково- практична конференція "Традиції й інновації розвитку приватного права в Україні освітній вимір"
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" факс (0532) 50-02-22 тел. (05322) 2-15-06 e-mail: Полтава
3 червня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція "Актуальні питання реформування правової системи України"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-82-18,24-04-11,
24-33-87
e-mail: Луцьк червня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція 'молодих учених "Правове життя стані перспективи розвитку"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-82-18, 24-04-11 e-mail: Луцьк березня
2016 р.
54
Всеукраїнська науково- практична конференція "Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу і криміналістики (до сторіччя з дня смерті
ГансаГросса)"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. 067 281-11-83 e-mail: gumin@ukr.net, Львів
29 січня
2016 р Науково-практична конференція "Теорія і практика конституціоналізму:
український і зарубіжний досвід"
Національний університет "Львівська політехніка"
тел. 067 362-01-12
e-mail: Львів
29 квітня
2016 р.
56
Науково-теоретична
інтернет-конференція "Правове регулювання переміщень населення міграції, депортації, трансфери, проблема біженців тощо історія і сучасність"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. 067 148-97-50 e-mail: Львів
29 квітня
2016 р.
и
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення Всеукраїнська науково- практична конференція "Захист праві свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. 067 712-59-70 е-шаіі: Львів
30 травня
2016 р.
58
Звітна інтернет- конференція "Вдосконалення правового механізму захисту праві свобод людини і громадянина в умовах реформування кримінального законодавства"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-30-27 e-mail: Львів жовтень
2016 р Всеукраїнська науково-практична конференція "Державна політика щодо місцевого самоврядування стан, проблеми і перспективи"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-12 e-mail: Херсон
21 жовтня
2016 р.
Політика. Політичні науки Регіональна науково- практична конференція "Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-21-89 e-mail: buchyn@ukr.net, Львів
24 березня
2016 р.
61
Міжнародна науково- практична конференція "Безпековий вимір міжнародних відносин глобальний і регіональний рівні"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-21-89 e-mail: buchyn@ukr.net, Львів квітня
2016 р.
62
Міжнародна науково- практична конференція "Україна - Польща
- С сучасний стані перспективи"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-47 e-mail: Херсон
8-14 вересня
2016 р.
12
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення Міжнародна науково-практична конференція "Ціннісний вимір політичної діяльності особливості політичного процесу в умовах політичної нестабільності"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон
23-24 червня
2016 р.
Наукознавство
64
Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів, присвячена пам'яті професора Ю.В.Бєлоусова "Педіатрична гастроентерологія наука і практика"
Харківська медична академія післядипломної освіти тел. (057) 725-03-58,050 Харків
20-21 жовтня
2016 р.
65
Науково-практична конференція молодих учених за участю міжнародних спеціалістів "Медична наука і клінічна практика - 2016", присвячена Дню науки
Громадська організація "Молоді вчені та спеціалісти інститутів
НАМН України м. Харкова, ДУ Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України" тел. (057) 370-28-18, Харків
20 травня
2016 р.
66
Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів "Щорічні терапевтичні читання профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук"
ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН
України"
тел. (057) Харків
21 квітня
2016 р Ювілейний міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України"
Національна академія медичних наук України, НМАПО ім.
П.Л.Шупика тел. (044) Київ квітня
2016 р.
із
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015
Ко
п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення Міжнародна наукова студентська конференція "Перший крокв науку - Вінницький національний медичний університет ім.
М.І.Пирогова тел./факс (0432) 67-10-51 e-mail: Вінниця квітня 2016 р.
69
Міжнародна науково- практична конференція "Актуальні питання стратегії, тактики застосування і дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів"
Вінницький національний медичний університет ім.
М.І.Пирогова тел. (0432) 35-15-58, Вінниця
15-16 вересня
2016 р.
70
Українська науково- практична конференція 3 сімейної медицини "Від науки до практики"
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" тел. (056) Дніпропетровськ
26-27 травня
2016 р Всеукраїнська науково- практична конференція "Актуальні питання вітчизняної юридичної науки"
Сумський національний аграрний університет тел. (0542) 78-74-21,
050 Суми квітня
2016 р.
72
Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів і студентів "Напрями досліджень в аграрній науці стані перспективи"
Вінницький національний аграрний університет тел. (0432) 43-72-30 e-mail: rector@vsau.org, Вінниця
24 березня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція аспірантів і студентів "Молода наука Волині пріоритети і перспективи досліджень"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-89-57 e-mail: Луцьк
10-11 травня
2016 р.
74
Міжнародна інтернет- конференція молодих учених і студентів "Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-92-21, 24-91-67 e-mail: Луцьк травня
2016 р.
14
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення Польсько-український науковий форум
Національний університет "Львівська політехніка" тел. 098 444-87-64 e-mail: Львів грудень
2016 р.
76
Міжнародна науково- практична інтернет- конференція "Сучасні проблеми і шляхи їхнього вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті - Український державний університет залізничного транспорту тел. (057) Харків червень
2016 р.
77
Міжнародна науково- практична конференція "Україна - Польща - С можливості науково- освітньої співпраці університетів України і
Польщі"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-47 e-mail: Люблін, Польща
28 квітня травня
2016 р.
78
Науково-технічна нарада "Дослідження властивостей та ідентифікація здібностей підприємств туристичного бізнесу до самоорганізації і соціалізації"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон червень
2016 р.
79
Регіональна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих учених "Наука - перші кроки"
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" факс (0629) 34-52-84 тел. (0629) 44-63-57 w w w Маріуполь квітень
2016 р.
80
Міжнародна науково- технічна конференція "Університетська наука
-2016"
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" тел. (0629) 44-65-53 e-mail: Маріуполь
19-20 травня
2016 р.
81
Всеукраїнська інтернет- конференція "Роль студентської науки в перспективі розвитку зварювання і споріднених технологій"
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" тел. (0629) 44-65-91 e-mail: Маріуполь
14 вересня
2016 р.
15
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
82
Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук проблеми і перспективи"
Дніпродзержинський державний технічний університет тел./факс (0569) 55-15-52 e-mail: Дніпродзержинськ
19-20 травня
2016 р.
Культура
83
Всеукраїнська науково- теоретична конференція молодих учених "Культура й інформаційне суспільство XXI століття"
Харківська державна академія культури тел. (057) 731-34-97, 731-13-88 e-mail: Харків
21-22 квітня
2016 р.
84
Міжнародна науково- практична конференція "Особистість митця в культурі"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон
20-22 квітня
2016 р.
Народна освіта. Педагогіка
85
Всеукраїнська науково- практична конференція "Методологія і практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів"
Харківський національний медичний університет тел./факс (057) 705-07-09 тел. (057) 707-73-39 e-mail: Харків
27 квітня
2016 р.
86
ХІ.Л Міжнародна науково- методична конференція "Якість вищої освіти сучасні тенденції і перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу"
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" факс (0532) 50-02-22 тел. (0532) 50-92-35 e-mail: Полтава
18-19 лютого
2016 р.
87
Міжнародна науково- практична конференція "Педагогіка історія, сучасність і перспективи"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-65-31 e-mail: Луцьк
2-3 червня
2016 р.
16
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
88
Міжнародна науково- практична конференція "Професійна підготовка вчителя початкових класів актуальні проблеми філології та лінгводидактики"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-42-87 e-mail: Луцьк
3-5 червня
2016 р.
89
Всеукраїнська науково- практична конференція "Навчальний фізичний експерименту системі сучасних педагогічних технологій"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-91-67 e-mail: Луцьк
3-5 червня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція науковців, аспірантів, магістрантів і студентів "Здоров’я, освіта, наука і самореалізація молоді"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-90-01 e-mail: Луцьк березня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція науковців, аспірантів і студентів "Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової і дошкільної освіти"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-65-31, 24-12-01 e-mail: Луцьк
10-11 травня
2016 р.
92
Науково-практична конференція "Педагогічна підготовка в системі професійної освіти"
Національний університет Львівська політехніка" тел. (032) 258-26-23 e-mail: PPSY JNPP@ Львів
12 квітня
2016 р.
93
Всеукраїнська конференція "Проблеми розвитку дизайнерської освітив Україні"
Національний університет Львівська політехніка" тел. (032) 258-26-37 e-mail: Львів квітень
2016 р.
17
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
94
Міжнародна конференція за результатами проекту TEMPUS
IV-6 "Модернізація двоциклової магістри, бакалаври) компетентнісної програми інженерного матеріалознавства відповідно до досвіду болонського процесу"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. 067 933-66-99 e-mail: Львів вересень
2016 р.
95
Всеукраїнський науково- методичний семінар з елементами вебінару "Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія"
Харківський торговельно- економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету тел. (057) 340 -54 -05 e-mail: Харків
25 лютого
2016 р.
96
І Всеукраїнська науково- практична конференція "Актуальні питання сучасної педагогіки творчість, майстерність, професіоналізм"
Кременчуцький педагогічний коледж імені A.C. Макаренка факс (0536) 77-53-48 тел. (05366) 5-33-01 e-mail: krem_ped_kab_metod@ mail.ua
Кременчуг
18 березня
2016 р.
97
Міжнародна науково- практична інтернет- конференція студентів і молодих учених "Проблеми здорового способу життя сучасної молоді"
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
тел. (0629) 44-64-21
e-mail: Маріуполь травень
2016 р.
98
Всеукраїнська науково- практична конференція "Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі"
Харківський національний університет міського господарства
імені
О.М. Бекетова тел. (057) 707-32-79 e-mail: rectorat@kname.edu.ua, Харків
28-29 квітня
2016 р.
18
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення Міжнародна науково- методична конференція "Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту"
Сумський державний університет тел. (0542) 33-02-57
e-mail: Суми квітня
2016 р.
100
І Всеукраїнська науково- методична конференція "Освіта, наука і виробництво розвиток і перспективи"
Сумський державний університет тел. (05449) 4-28-18
e-mail: Шостка
21 квітня
2016 р.
101
І Всеукраїнська науково- практична конференція "Інклюзивна освіта України проблеми і перспективи розвитку"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-03-04, 24-11-00 e-mail: Луцьк лютого
2016 р.
Психологія
102
Міжнародна науково- практична конференція "Біопсихосоціальні аспекти здоров'я: система соціальної допомоги при розладах адаптації"
Вінницький національний медичний університет ім.
М.І.Пирогова тел. 067 994-32-61,
050 Вінниця
6-7 жовтня
2016 р.
103
І Всеукраїнська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів "Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи"
ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" тел. (05322) 2-97-41 e-mail: Полтава
11-12 травня
2016 р Всеукраїнська науково- практична конференція "Психолого-педагогічні і політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського факс тел. (05366) Кременчук
21 -22 квітня
2016 р.
19
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
105
Міжнародна науково- практична конференція "Особистість і сучасність у вимірі Волинської психологічної школи"
Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки тел. (0332) 24-40-12
e-mail: Луцьк
7-8 квітня
2016 р.
106
Всеукраїнська наукова конференція "Системна організація психофізіологічних і вегетативних функцій
(медико-біологічні аспекти)"
Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки тел. (0332) 24-99-47
e-mail: Луцьк червня
2016 р Міжнародна науково- практична інтернет- конференція "Особистість і суспільство методологія і практика сучасної психології"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-90-01 e-mail: Луцьк
12 травня
2016 р.
Мовознавство
108
X Міжнародна наукова конференція "Пріоритети германського і романського мовознавства"
Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки тел. (0332) 72-16-36
e-mail: Луцьк червня
2016 р Міжнародний науково- практичний семінар "Актуальні проблеми романо-германс ької філології"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-65-47, 72-16-36 e-mail: Луцьк
13 травня
2016 р.
110
Міжнародна наукова конференція "Проблеми української термінології
СловоСвіт- Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-22-56 e-mail: Львів вересня жовтня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція "Українська мова у світі"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-01-51 e-mail: Львів листопада
2016 р.
20
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
112
Всеукраїнська науково- практична конференція "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української й іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань"
Харківський торговельно- економічний інститут Київського національного торговельно- економічного університету тел. (057) 340-06-18 e-mail: Харків
28 жовтня
2016 р Всеукраїнська науково-практична конференція "Мова як засіб міжкультурної комунікації"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон
22-23 квітня
2016 р Всеукраїнська студентська науково- практична конференція "Перекладацькі інновації"
Сумський державний університет тел. (0542) 68-78-85
e-mail: Суми березня
2016 р.
115
Всеукраїнська науково- практична конференція студентів, аспірантів і викладачів "With
Foreign Languages to
Mutual Understanding,
Better Technologies and Ecologically Safer Сумський державний університет тел. (0542) 68-77-87
e-mail: Суми
24 березня
2016 р.
116
Всеукраїнська науково- методична конференція студентів, аспірантів, молодих учених "Мова і світ сучасні тенденції викладання іноземних мову вищій школі"
Дніпродзержинський державний технічний університет тел./факс (0569) 55-16-69 e-mail: Дніпродзержинськ
16-17 березня
2016 р.
Мистецтво. Мистецтвознавство Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти"
Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки тел. (0332) 24-64-57
e-mail: art@eenu.edu.ua, Луцьк
21 березня
2016 р.
21
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
Масова комунікація. Журналістика.Засоби масової інформації
118
Міжнародна наукова конференція "Культурологія і соціальні комунікації інноваційні стратегії розвитку"
Харківська державна академія культури тел. (057) 731-34-97, 731-13-88 e-mail: Харків листопада
2016 р Міжнародний інтернет- симпозіум "Журналіст як мішень у сучасному світі"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 72-01-30 e-mail: Луцьк
25-31 січня
2016 р.
120
Всеукраїнська конференція студентів і молодих дослідників "Засоби масової інформації і демократичний розвиток
України"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-31-05 e-mail: Львів
21 березня
2016 р.
121
Круглий стіл "Партійна преса вчора і сьогодні (до
125 річчя виходу журналу радикальної партії
"Народ")"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032)258-31-03 Львів жовтень
2016 р.
Інформатика
122 11 Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина в інформаційному просторі"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел./факс (Кременчук
14 грудня
2016 р Науково-методичний семінар "Інформаційні технології в навчальному процесі"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел. (05366) 3-11-47 e-mail: ite@kdu.edu.ua, Кременчук
19 грудня
2016 р Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика і системні науки"
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" факс (0532) 50-02-22 тел. (0532) 50-92-04 e-mail: Полтава
10-12 березня
2016 р.
22
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення Всеукраїнська науково- практична конференція "Інформаційні технології в агробізнесі та аграрній освіті"
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет тел. (056) 744-81-32 e-mail: Дніпропетровськ
18-22 квітня
2016 р.
126
Школа з обчислювальної біології і
нейроінформатики
Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки тел. (0332) 24-99-47
e-mail: Луцьк травня
2016 р Всеукраїнська науково- практична конференція "Інформаційні технології й автоматизація - Одеська національна академія харчових технологій тел. (048) 712-41-15. e-mail: Одеса жовтня
2016 р.
128
Міжнародна науково-практична конференція "Україна в процесах глобального інформаційного обміну"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-24-76 e-mail: Львів
7-8 квітня
2016 р Міжнародна наукова конференція "Інформація. Комунікація. Суспільство"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-25-95 e-mail: Львів травня
2016 р Міжнародна науково- технічна конференція "Захист інформації і безпека інформаційних систем"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 235-77-49, 235-83-23 Львів
2-3 червня
2016 р.
131
Міжнародна науково- технічна конференція "Обробка потоків даних"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-26-37 Львів серпня
2016 р Міжнародна науково- практична конференція "Нові досягнення у галузі інформаційно- комунікаційних технологій - Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-27-43 e-mail: Львів жовтня
2016 р.
23
ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
133
Міжнародна науково- практична конференція "Інформаційні технології в освіті й управлінні"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-66 e-mail: Херсон
25-28 травня
2016 р.
134
Студентська науково- практична конференція "Молодь і наука новітні інформаційні технології"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон
27 жовтня
2016 р.
135
Міжнародна науково- технічна конференція студентів і молодих учених "Інформатика, Математика, Автоматика,
ІМ А :: Сумський державний університет e-mail: Суми квітня
2016 р.
ПРИРОДНИЧІ І ТОЧНІ НАУКИ
Математика
136
XVI Міжнародна конференція 3 математичних методів в електромагнітній теорії (16-th International
Conference on
Mathematical Methods in
Electromagnetic Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України факс (057) 315-21-05 тел. (057) 720-37-82 e-mail: mmet@mmet.org, Львів липень
2016 р Міжнародна науково-практична конференція "Математика. Інформаційні технології.
Освіта"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-44-80 e-mail: Луцьк
5-7 червня
2016 р.
138
Міжнародна наукова конференція "Геометрія і топологія в Одесі - Одеська національна академія харчових технологій тел. (048) 712-40-60, 712-40-05 e-mail: Одеса
2-8 червня
2016 р.
139
Міжнародна конференція з математичного моделювання
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон вересень
2016 р.
24
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
Кібернетика
140
XIV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів "Електромеханічній енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського ф акс(05366)3-60-00
тел. (05366) 3-11-47
e-mail: Кременчук
14-15 квітня
2016 р Всеукраїнська науково- практична конференція "ІТ-Перспектива"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського факс (05366) 3-60-00 тел. (05366) 3-01-57 e-mail: Кременчук
15-16 квітня
2016 р.
142
Міжнародний форум "ІТ-Тренди: великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа”
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського факс (05366) 3-60-00 тел. (05366) 3-01-57 e-mail: Кременчук
18-19 листопада
2016 р Міжнародна науково- технічна конференція "Перспективні технології і методи проектування
МЕМС"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-26-74 e-mail: mlobur@polynet.lviv.ua смт Поляна Закарпатської обл.
20-23 квітня
2016 р Міжнародна науково- технічна конференція "Комп'ютерні науки й інформаційні технології"
СБІТ -Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-26-37 Львів вересня
2016 р Міжнародна українсько-польська науково-технічна конференція "САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження і навчання"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-26-74 e-mai 1: mlobur@polynet. Львів жовтня
2016 р.
25
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
146
Міжнародна науково- практична конференція конференція "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального
інтелекту"
Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09,
32-69-46
e-mail: Херсон
24-28 травня
2016 р.
147
Всеукраїнська науково- методична конференція "Проблеми математичного моделювання"
Дніпродзержинський державний технічний університет тел./факс (0569) 55-13-09 e-mail: matmod@dstu.dp.ua, Дніпродзержинськ
27-29 травня
2016 р.
Фізика
148
VI Міжнародна науково- практична конференція "Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології і фотовольтаїка національний університет імені Михайла
Остроградського тел. (05366) 3-01-57 e-mail: Кременчук травень
2016 р.
149
Науково-технічний семінар "Проблеми фотовольтаїки, властивості напівпровідникових матеріалів і структур"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел. (5366) 3-01-51 e-mail: Кременчук квітень
2016 р.
150
Науковий семінар "Проблеми обробки надтвердих матеріалів"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського факс тел. (05366) Кременчук
1 січня грудня
2016 р Міжнародний Харківський симпозіум "Фізика і техніка мікрохвиль, міліметрових і субміліметрових хвиль" (MSMW'2016)
(The 9th International
Kharkiv Symposium on
Physics and Engineering o f Microwaves, Millimeter and Submillimeter Інститут радіофізики та електроніки ім. О.
Я.
Усикова
НАН України факс (057) 315-21-05
тел. (057)315-00-06
e-mail: Харків
20-24 червня
2016 р.
26
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
152
Міжнародний форум молодих учених 3 прикладної фізики та
інженерії
Інститут радіофізики та електроніки ім. 0 .
Я.
Усикова НАН України тел. факс (057) 720-33-71 e-mail: darynapesina@gmail.com, Київ вересень-жовтень
2016 р Міжнародна науково- технічна конференція "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського факс тел. (05366) 3-10-19 e-mail: Кременчук
7-9 листопада
2016 р Міжнародна наукова конференція "Релаксаційно, нелінійно й акустооптичні процеси і матеріали"
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки тел. (0332) 24-92-61 e-mail: fisfm@eenu.edu.ua, Луцьк
1-5 червня
2016р.
155
Науковий семінар "Інтеграція форми, матеріалу і структури в архітектурному формотворенні"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-25-42 e-mail: Львів травень
2016 р Міжнародна конференція з сучасної оптоелектроніки і лазерів
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна тел./факс (057) 705-06-22 e-mail: Vyacheslav.A.Maslov@ Одеса вересня
2016 р Міжнародна науково-технічна конференція асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики "Промислова гідравліка і пневматика"
Український державний університет залізничного транспорту тел. (057) 730-10-66
e-mail: Харків
19-21 жовтня
2016 р.
27
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
158
Світлотехнічний міжнародний форум "ЬЕО П Харківський національний університет міського господарства
імені
О.М. Бекетова факс (057) 706-15-54
тел. (057) 707-31-15
e-mail: Харків
25-26 травня
2016 р.
159
Міжнародна науково- технічна конференція студентів і молодих учених "Фізика. Електроніка. Електротехніка, Ф Е Е :: Сумський державний університет e-mail: Суми квітня
2016 р.
Механіка
160
Міжнародна наукова конференція "Математичні проблеми технічної механіки"
Дніпродзержинський державний технічний університет тел./факс (0569) 55-15-52 e-mail: Дніпродзержинськ
18-21 квітня
2016 р.
Біологія
161
II Міжнародна конференція "Мікробіологія й імунологія - перспективи розвитку в XXI столітті"
Українське товариство фахівців з імунології, алергології та
імунореабілітації тел. (044) Київ квітня
2016 р.
ТЕХНІЧНІ І ПРИКЛАДНІ НАУКИ. ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ
Енергетика
162
II Всеукраїнська науково- технічна конференція студентів, молодих учених "Енергетика і електротехнічні системи в АПК"
Вінницький національний аграрний університет тел. 097 748-02-85 e-mail: Вінниця
22-23 березня
201(>р.
28
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського ф акс(05366)3-60-00
тел. (05366) 3-11-47
e-mail: Кременчук
11-13 травня
2016 р.
164
Науково-технічний семінар "Електромеханіка, проблеми енергоперетворення і енергоресурсозбереження"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел. (05366) 3-11-47 e-mail: saue@kdu.edu.ua, Кременчук
1 січня грудня
2016 р.
165
Всеукраїнська науково- технічна конференція "Актуальні проблеми енергетики й екології"
Одеська національна академія харчових технологій тел. 063 497-45-03 e-mail: Одеса
5-8 жовтня
2016 р.
166
Всеукраїнський семінар "Проблеми енергозбереження при використанні холоду"
Одеська національна академія харчових технологій тел. (048) 720-91-20 e-mail: Одеса
,
11-12 вересня
2016 р.
167
Всеукраїнська науково- практична інтернет- конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Актуальні проблеми сучасної енергетики - Херсонський національний технічний університет тел./факс (0552) 32-69-09 e-mail: Херсон
25-27 травня
2016 р.
168
Регіональна науково- практична конференція "Енергетика,
енергоресурсозбереження й екологія"
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" тел. (0629) 44-65-88 e-mail: Маріуполь грудень
2016 р.
29
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ВИПУСК
4 2015

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення 11 Міжнародна науково-технічна
інтернет-конференція "Ресурсозбереження
і енергоефективність
інженерної
інфраструктури урбанізованих територій
і промислових підприємств"
Харківський національний університет міського господарства
імені
О.М. Бекетова факс (057) 706-15-54
тел. (057) 707-33-39
e-mail: Харків лютий
2016 р.
Електротехніка
170
Всеукраїнський науково- технічний семінар "Електромагнітній електромеханічні процеси в електричних машинах і апаратах"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел. (0536) 74-32-45 e-mail: ema@kdu.edu.ua, Кременчук
1 січня грудня
2016 р.
171
Науково- практичний семінар "Енергоефективність застосування привідної і пускорегулюючої техніки
ЗіетепБ на виробництві"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел. (5366) 3-01-51 e-mail: Кременчук листопад
2016 р.
Електроніка. Радіотехніка Міжнародна науково- технічна конференція "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій і комп'ютерної інженерії"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-25-55 e-mail: iprudyus@lp.edu.ua смт Славське Львівської обл.
23-26 лютого
2016 р.
Гірнича справа
173
Науково-технічний семінар "Перспективні напрями удосконалення вибухового руйнування гірських порід"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел. (05366) 3-11-13 e-mail: Кременчук
1 січня грудня
2016 р.
зо
ВИПУСК
4 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

п/п
Назва заходу
Міністерство, відомство, організація, телефон, факс, Місце, термін проведення
Металургія
174
Науковий семінар Нові напрями в обробці металів тиском"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел. (05366) 3-11-00 e-mail: Кременчук
1 січня грудня
2016 р.
Машинобудування
175
Всеукраїнська науково-технічна конференція "Сучасні тенденції розвитку машинобудування і транспорту"
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського тел. (05366) 3-11-13 e-mail: Кременчук
9-11 листопада
2016 р Всеукраїнська науково- технічна конференція "Прогресивні технології у машинобудуванні"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-25-01 e-mail: Nulp_tmb-konf@i.ua, http://lp.edu.ua с. Орявчик Львівської обл.
8-12 лютого
2016 р Міжнародна науково- технічна конференція "Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій"
Національний університет "Львівська політехніка" тел. (032) 258-21-71 e-mail: Львів
23 жовтня-
6 листопада
2016 р Міжнародна науково- практична конференція "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання"
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" тел. (044) 454-92-00,236-69-13 e-mail: Київ квітня
2016 р.
179
Всеукраїнська конференція "Сучасні проблеми зварювання і споріднені технології. Удосконалення підготовки кадрів"
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" тел. (0629) 44-65-91 e-mail: Маріуполь
8 вересня
2016 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал