План проведення конференцій молодих учених і студентів у Миколаївському національному університетіСкачати 265.41 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір265.41 Kb.
ТипПлан проведення
План

проведення конференцій молодих учених і студентів

у Миколаївському національному університеті

імені В. О. Сухомлинського на 2015 рік

Міжнародні конференції

Назва конференції, що відповідає проблематиці заходу

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон, e-mail)

Термін прове-дення (число, місяць, рік)

Кількість учасників від України


Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції від України та зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7

ІIІ Міжнародна науково-практична конференція

«Транснаціоналі-зація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку»1. Тенденції та сучасні особливості глобальної інтеграції економічних систем.

2. Особливості розвитку процесу транснаціоналізації в межах регіональних економічних угруповань.

3. Вплив процесу транснаціоналізації на світову економічну динаміку.

4. Передумови й особливості формуваіонального характеру економіки України.

Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, факультет економіки

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

Конт. особа: Стройко Т. В.

тел. (0512) 76-76-2110.05.

2015 р.


100

Польща,

Росія,


США

(10)


ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Рязанський державний університет імені С. Єсєніна (Росія),

Гуманітарно-технічний університет м. Бялско-Бяла (Польща),

Університет «York»

(м. Нью-Йорк, США), Рязанська філія Московського державного університету економіки, статистики та інформатики (Росія), Банківський інститут Вища школа» м. Прага (Чехія)Всеукраїнські конференції

Назва конференції, що відповідає проблематиці заходу

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Підрозділ, відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон, контактна особа)

Термін проведен-ня (число, місяць, рік)

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції

Усього

у т.ч. іногород-ніх

1

2

3

4

5

6

7

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

«Сучасні особливості громадянського виховання молодших школярів»1. Теоретичні основи патріотичного виховання молодших школярів.

2. Сучасні технології патріотичного виховання молодших школярів.

3. Національно-патріотич-на свідомість як складова духовної культури майбутнього вчителя початкової школи.


Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського,

навчально-науковий інститут педагогічної освіти

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

Конт. особа:

Осадченко І. І.

тел. (0512) 37-89-5315.09.

2015 р.


100

60

Міністерство освіти і науки України,

Лабораторія початкової школи Національної академії педагогічних наук України
ІІІ Всеукраїнська наукова студентська конференція

«Освіта в Ізраїлі. (Історична юдаїка у молодіжному середовищі України)»

Конференція присвячена обговоренню питань розвитку, проблем та перспектив освіти в Ізраїлі.

Робота конференції планується за такими напрямами:  1. Дошкільна освіта.

  2. Шкільна освіта.

  3. Вища освіта.
Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, навчально-науковий інститут історії, політології та права, кафедра археології, давньої та середньовічної історії

пл..Комунарів, 1.

м. Миколаїв

Конт. особа:

Ласінська М. Ю.

14.05.

2015 р.


100

45

Міністерство освіти і науки України, Ізраїльский культурний центр у м. Миколаєві при посольстві держави Ізраїль в Україні, Національний університет «Одеська юридична академія», Центр Чейза єврейського університету в Єрусалимі

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності «Менеджмент зовніньоекономічної діяльності підприємств України в контексті євроінтеграційних процесів» 

1. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту ЗЕД промислових підприємств.

2. Розвиток менеджменту ЗЕД в агропромисловому секторі економіки.

3. Особливості менеджменту ЗЕД регіонів країни.

4. Вдосконалення нормативно- правового забезпечення ЗЕД регіонів.

Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, факультет економіки

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

Конт. особа:

Шевчук С. П.

тел. (0512) 76-76-21


жовтень 2015 р.

100

10

Департамент економічного розвитку та торгівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївська регіональна торгово-промислова палата

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники»

1. Сучасна прикладна лінгвістика: орієнтири, напрямки, перспективи розвитку.

2. Сугестивні технології сучасних ЗМІ.

3. Переклад як засіб міжкультурної комунікації.

4. Лінгвопоетика художнього тексту.

5. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, філологічний факультет

м. Миколаїв,

вул. Нікольська 24

Конт. особа:

Рускуліс Л. В.

тел. (0512) 37-88-24

26-27 березня

2015 р.

100

40

Міністерство освіти і науки України,

Одеський національний університет імені

І. І. Мечникова,

Херсонський державний університет,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

«Актуальні проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку: теорія, практика, перспективи»1. Педагогічні технології формування творчої особистості дитини в сучасному просторі дошкільного навчального закладу.

2. Професійно-творчий розвиток майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації вищої освіти.
3. Реалізація принципу наступності дошкільної і початкової ланок освіти у формуванні творчої особистості дитини.

4. Мовленнєво-творча особистість в етнокультурному вимірі.

Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського,

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

факультет розвитку дитини, кафедра теорії і методики дошкільної освіти:

Конт. особи:

Степанова Т. М.

Трифонова О. С.,

тел. (0512) 37-88-39

37-88-29


3 квітня 2015 р.

120

50

Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наука. Студентство. Сучасність»: «Формування компетенцій майбутнього фахівця як умова його професійної успішності та особистісного розвитку»

Конференція присвячена обговоренню питань формування професійних і особистісних компетенцій майбутнього фахівця

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Факультет розвитку дитини

Кафедра теорії та методики виховання і психічного розвитку особистості

Ауд.01.333

вул.Нікольська,24

м.Миколаїв

Конт.особа: Олексюк О.Є.


21-22 травня

2015 року500

50

Миколаївська обласна державна адміністрація

Департамент освіти науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністраціїПлан

проведення конференцій із проблем вищої освіти

у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського

на 2015 календарний рік

Міжнародні конференції

Назва конференції, що відповідає проблематиці заходу

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Підрозділ, відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон, контактна особа)

Термін проведен-ня (число, місяць, рік)

Кількість учасників від України

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції від України та зарубіжних країн

«Сучасні тенденції науки та освіти: актуальні проблеми германістики та перекладознавства»

1. Актуальні проблеми германістики.

2. Літературознавчі студії.

3. Переклад як компонент полілінгвальної комунікації.

4. Актуальні проблеми крос-культурної підготовки майбутніх фахівців.

5. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання ііноземних мов.


Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, факультет іноземної філології,

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

Конт. особа: Козак Н. І.

тел. (0512) 37-88-0720-30 квітня 2015 р.

100

Німеччина (5),

Велика Британія (2), Франція (1), Польща (3), Росія (5), Білорусія (3),

Узбекистан (3)


Міжнародна академія науки і вищої освіти, м. Лондон, Велика Британія; Університет Астон, м. Бірмінгем, Велика Британія; Integrity Action, м.Лондон, Велика Британія;

Лейпцизький університет, Інститут власних імен, Німеччина; Гете-Інститут, Німеччина; Національний університет «Одеська юридична академія»XIV Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини»

1. Актуальні проблеми сучасної біології.

2. Морфологія та фізіологія людини і тварин.

3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту.

4. Екологія людини та навколишнього середовища і здоров’я людини.
Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, навчально-науковий інститут фізичної культури і спорту

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

Конт. особа:

Гетманцев С. В.

тел. (0512) 37-88-06

37-88-03


18-19 грудня 2015 р.


100

20

Міністерство освіти і науки України, Академія наук вищої школи України,

Київський національний університет імені

Тараса Шевченка,

Вітебська державна академія ветеринарної медицини,

Кабардино-Балкарський державний університет,

Марійський державний технічний університет, Ярославський державний універистет імені

П. Г. Демидова


Міжнародна онлайн Інтернет-конференція: «Дидактика початкової освіти: реалізація технологічного та компетентнісного підходів»


1. Сучасні проблеми змісту початкової освіти з точки зору реалізації компетентнісного підходу.

2. Історичні аспекти дидактичних проблем початкової освіт

3. Дидактичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів.

4. Застосування сучасних форм та методів навчання в початковій освіті: технологічний підхід.

5. Психодидактика початкової школи: традиції та інновації.

6. Дидактичні умови функціонування малокомплектних початкових шкіл та навчально-виховних комплексів «Дитячий садок ‒ школа»Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, навчально-науковий інститут педагогічної освіти, кафедра теорії і методики початкової освіти

Конт. особа:

Осадченко І.  І.

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

тел. (0512) 37-89-5310 квітня 2015 р.

100

Польща (6),

Узбекистан (2),

Російська Федерація (6),

Казахстан (2),

Республіка Білорусь (4)


Міністерство освіти і науки України, Лабораторія дидактики інституту педагогіки НАПН України, Вища школа професійної освіти імені

Я. А. Коменського, м. Лєшно (Польща), Факультет начального образования ФГБОУВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»

(г. Самара, Россия), Брестський державний університет БРДУ

імені О. С. Пушкіна (Білорусь),

УО «Гродненський державний університет імені Я. Купали» (Білорусь).

Южно-Казахський гуманітарно-педагогічний інститут імен

М. Сапарбаєва,

Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі (Узбекистан).Міжнародна онлайн Інтернет-конференція: «Технологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи»


1. Теоретичні засади реалізації технологічного підходу у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи.

2. Технології виховання в початковій школі та професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

3. Технології навчання у початковій школі та професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи.


Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, навчально-науковий інститут педагогічної освіти, кафедра теорії і методики початкової освіти

Конт. особа:

Осадченко І. І.

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

тел. (0512) 37-89-5311 грудня 2015 р.

100

Польща (6),

Узбекистан (2),

Російська Федерація (6),

Казахстан (2),

Республіка Білорусь (4).


Міністерство освіти і науки України, Лабораторія дидактики інституту педагогіки НАПН України, Вища школа професійної освіти імені

Я. А. Коменського, м. Лєшно (Польща), Факультет начального образования ФГБОУВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»,

(г.С амара, Россия), Брестський державний університет БРДУ

імені О. С. Пушкіна (Білорусь),

УО «Гродненський державний університет імені Я. Купали», (Білорусь),

Южно-Казахський гуманітарно-педагогічний інститут імені

М. Сапарбаєва.

Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі (Узбекистан).ІV Міжнародна науково-практична конференція «Єврейське населення Півдня України в роки Шоа (Історичні мідраші Північного Причорномор’я)»


1. Єврейське населення Півдня України в роки Другої світової війни.

2. Сучасні методологічні підходи та проблеми викладання історії Голокосту в Україні та світі.

3. Історія розвитку єврейських громад південної України.

4. Єврейське населення Радянської України.

5. Актуальні проблеми історії караїмського, кримчацького, хазарського етносів Південної України та Криму.

6. Єврейська община в сучасному етнополітичному просторі Півдня України: взаємини, проблеми та перспективи.

7. Історія досліджень з історичної юдаїки в Україні. Основні сучасні напрямки досліджень історичної юдаїки.

8. Історіографія проблем історії єврейської населення регіону Північного Причорномор’я.

9. Видатні євреї Миколаївщини: біографічні нариси.

10. Гуманітарний аспект (педагогіка, соціологія, філософія, політологія, право).


Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, навчально-науковий інститут історії, політології та права, кафедра археології, давньої та середньовічної історії

пл. Комунарів, 1.

м. Миколаїв.

Конт. особа:

Рижева Н. О.

тел. (0512) 24-02-56


23-24 квітня 2015 р.

100

20

Центр вивчення історії радянських євреїв у роки Шоа, м. Єрусалим, Держава Ізраїль; Центр Чейза в Ізраїлі,

м. Єрусалим, Держава Ізраїль; Американський єврейський об’єднавчий розподільчий комітет «Джойнт», м. Нью-Йорк, США; Університет Карла Еберхарда, м. Тюбінген, Німеччина; Мельбурнський університет, м. Мельбурн, Австралія; Соціологічний центр Російської академії народного господарства та державної служби при Президенті РФ (РАНХіГС),

м. Москва, РФ; Центр методики по роботі з обдарованими дітьми Московського інституту відкритої освіти, м. Москва, РФ; Інститут монголознавства, буддології та тибетології Сибірського відділення РАН, м. Улан-Уде, РФ; Російський державний архів давніх актів, м. Москва, РФ; Білоруський науково-дослідний центр електронної документації, м. Мінськ, Республіка Білорусь;

Державний архів Вітебської області, м. Мінськ, Республіка Білорусь; Департамент Соціології та Антропології Арканзасського Університету, м. Літл Рок, США;

Миколаївська обласна державна адміністрація,

м. Миколаїв, Україна;

Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса, Україна;

Миколаївське товариство єврейської культури,

м. Миколаїв, Україна.


П’ята Міжнародна науково-практична конференція

«Аркасівські читання: Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи»
1. Археологічні дослідження пам’яток Східної Європи (ІІІ тис. до н.е. – ХІІІ ст. н.е.).

2. Актуальні питання всесвітньої історії (Х – ХХІ ст.).

3. Історія України: загальні тенденції та регіональні особливості розвитку (ІХ – ХХІ ст.).

4. Інтеграція історичної науки України у європейський науковий простір.

5. Етнографічні дослідження в Україні на початку друга половина ХХ – початок ХХІ ст.

6. Історія та культура народів Європи в сучасних дослідженнях (ХІІІ – ХХІ ст.).

7. Слов’янський мир у системі цивілізаційних парадигм (ІІІ – ХХІ ст.).


Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, навчально-науковий інститут історії, політології та права, кафедра археології, давньої та середньовічної історії

пл. Комунарів, 1.

м. Миколаїв.

Конт. особа:

Гузенко Ю. І.

тел. (0512) 24-02-56


17 – 18 квітня 2015 р.

100

Білорусь (2), Молдова (1); Узбекистан (2),

Росія (1),

США (1).


Миколаївська обласна державна адміністрація;

Інститут історії України НАН України; Інститут археології НАН України; Національний університет кораблебудування імені адмірала

С. О. Макарова; Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини, Білорусь; Національний університет Узбекистану

імені Мірзо Улугбека, Узбекистан; університет «Проф. д-р АсенЗлатаров»,

м. Бургас, Болгарія; університет імені. Адама Міцкевича, м. Познань Польща; Іжевський державний технічний університет; Державний Ермітаж, Росія.Всеукраїнські конференції

Назва конференції, що відповідає проблематиці заходу

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Підрозділ, відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон, контактна особа)н)

Термін проведен-ня (число, місяць, рік)

Кількість учасниківусього

Кількість іногородніх учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції

1

2

3

4

5

6

7

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Перспективи модернізації та розвитку фінансово-кредитних інститутів»

1. Актуальні проблеми організації фінансів підприємств та суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності.

2. Засади стабілізації та перспективи модернізації фінансового ринку України.

3. Дослідження та аналіз ефективності страхового ринку України.

4. Проблеми та перспективи розвитку державних фінансів та фінансово-бюджетної системи України.

5. Перспективи розвитку податкової системи України.

6. Проблеми модернізації та розвитку банківської системи України.Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, факультет економіки, кафедра фінансів та кредиту

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

Конт. особа:

Копитіна І. В.

тел. (0512) 76-76-21


квітень 2015 р.

100
ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна»;

Страхове товариство «Іллічівське»;

Прат УСК «Княжа»;

АТ Укрсиббанк

АТ БАНК «Фінанси і кредит»


Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція

«Сучасна логопедія: традиції, пошуки та інновації»1. Логопедія у контексті вищої школи.

2. Сучасні фахові проблеми діяльності логопеда у дошкільних навчальних закладах.

3. Сучасні фахові проблеми логопедії у загальноосвітніх навчальних закладах.


Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, навчально-науковий інститут педагогічної освіти, кафедра корекційної освіти (логопедії)

Конт. особа:

Савінова Н. В.

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

тел. (0512) 37-89-53


21 квітня 2015 р.

100

60

Міністерство освіти і науки України, Інститут корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленко

Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона КрянгеВсеукраїнська

науково-практична

конференція «Гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика»


1.Європейські та світові тенденції гуманізації професійної освіти.

2.Формування професійно-успішної особистості майбутнього вчителя як домінанта гуманізації університетської освіти.

3.Формування гуманістично-ціннісних орієнтацій особистості майбутнього вчителя початкової школи.


Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, навчально-науковий інститут педагогічної освіти, кафедра теорії і методики початкової освіти

Конт. особа:

Осадченко І. І.

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

тел. (0512) 37-89-53


9 жовтня 2015 р.

100

40

Міністерство освіти і науки України,

Лабораторія початкової школи Національної академії педагогічних наук України
ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми механіки та фізико-хімічного конденсованого стану речовини».

1. Сучасні прикладні проблеми механіки суцільних середовищ;

2. Сучасні проблеми фізики конденсованих структурно-неоднорідних систем;

3. Сучасний аспект хімії конденсованих систем.

4. Теоретичні аспекти фізико-хімічних досліджень конденсованих систем і плазми.Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, механіко-математичний факультет

Конт. особа:

Овчаренко А. В.

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

тел. (0512) 37-88-12


вересень 2015 р.

100

50

Інститут механіки імені

С. П. Тимошенка НАНУ, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет іменіМ. П. Драгоманова, Інститут технічної теплофізики НАНУ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Масова,

тривіальна,

паралітература:

проблема

інтерпретації,

змісту та форми».

1. Аспекти міжмистецького діалогу в масовій літературі.

2. Національне, інтернаціональне, наднаціональне в масовій літературі.

3. Міф і міфопоетика масової літератури.

4. Масова література: тендер чоловічий / жіночий.

5. Література соціалістичного реалізму як модель масової культури.

6. Масова література з погляду жанрології (питання жанрової взаємодії).

7. Лінгвопоетика масової літератури.

8. Специфіка вивчення масової літератури в закладах середньої та вищої освіти.

Миколаївський

національний

університет імені

В. О. Сухомлинського, кафедра української літератури та методики навчання

вул. Нікольська, 24,

м. Миколаїв, 54030

Конт. особа:

Філатова О. С.

тел: (067)85-44-777; (097) 466-73-37.

22-23 жовтня 2015 р.

100

Литва (5) Румунія (7) Польща (5) Білорусія (5) Грузія (3)

Міністерство освіти і науки України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Бердянський державний педагогічний університет, Університет імені Миколаса Ромеріса (Литва), Університет імені Бабеша-Бояї (Румунія), Міжнародний благодійний фонд «Мистецька скарбниця»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал