Питання на іспит з історії україни 2013-2014 Вступ. Державотворчі процеси в епоху раннього середньовіччя. Формування Руської держави у IX першій половині XI стСторінка1/7
Дата конвертації22.01.2017
Розмір1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ПИТАННЯ НА ІСПИТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 2013-2014

Вступ. Державотворчі процеси в епоху раннього середньовіччя. Формування Руської держави у IX - першій половині XI ст.


 1. На території якого племінного союзу слов’ян засновано м. Київ? полян

 2. Вкажіть ім’я князя, що здійснив похід проти Візантії у 860 р.? Аскольд

 3. Вкажіть роки князювання Олега в Києві? 882-912

 4. Який київський князь організував походи на Константинополь у 907 та 911 рр.? Олег

 5. За правління якого князя Русь підписала перші міжнародні договори? Олег

 6. Вкажіть роки князювання у Києві Ігоря у Києві. 912-945

 7. На території якого племінного союзу слов’ян було вбито князя Ігоря? древлян

 8. Вкажіть роки князювання Ольги.945-964

 9. Хто з київських правителів Русі вперше запровадив елементи державного бюджету? Ольга

 10. Як називався фіксований розмір данини, запроваджений у Київській Русі княгинею Ольгою? урок

 11. Кого з київських князів видатний український історик Михайло Грушевський назвав ”козаком на престолі”? Святослав

 12. Хто з руських князів розгромив Хозарський каганат? Святослав

 13. До кого з київських князів бояри звернулися із доріканнями: ”Ти, князю, чужої землі пильнуєш та шукаєш, а свою покинув...”? Святослав

 14. Який київський князь хотів перенести столицю своєї державив Переяславець на Дунаї? Святослав

 15. Які кочові племена появилися у степових районах України після розгрому Хозарського каганату? печеніги

 16. Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї? Святослав

 17. Коли відбулася битва під Доростолом? 971

 18. Вкажіть роки князювання Володимира Великого в Києві. 980-1015

 19. Хто з київських князів відкрив язичницький пантеон богів? Володимир Великий

 20. У котрому році київський князь Володимир Великий прийняв християнство? 988

 21. Який бог стояв на чолі пантеону слов’янських божеств запровадженого Володимиром Великим? Перун

 22. У якому місті київський князь Володимир Великий прийняв Християнство? Корсунь

 23. Вкажіть ім’я князя, що розпочав карбувати золоті та срібні монети? Володимир Великий

 24. У котрому році Володимир Великий приєднав до Київської держави Червенські міста 981

 25. Уздовж яких річок було збудовано мережу оборонних споруд т.зв. ”змійових” валів? Віта, Червона, Трубіж, Стугна, Рось

 26. Вкажіть роки правління Ярослава Мудрого в Києві. 978-1054

 27. За правління якого київського князя укладено збірник законів «Руська правда»? Ярослав Мудрий

 28. Кого з київських князів прийнято називати «тестем Європи»? Ярослав Мудрий

 29. За правління якого князя був збудований Софійський собор? Ярослав Мудрий

 30. Хто з київських князів відвоював у поляків т.зв. Червенські міста? Ярослав Мудрий

 31. Хто з Рюриковичів протягом 1019 – 1036 рр. був співправителем Київської Русі разом з Ярославом Мудрим? Мстислав Володимирович

 32. У котрому році було засновано Печерський монастир у Києві? Ярослав Мудрий

 33. Які кочові племена населяли українські степи в другій половині XI ст.? половці

 34. Дайте визначення термінів «полюддя», «данина», «урок», «погост», «златник», «язичництво», «сеньйорат».


Політична трансформація Київської Русі у другій половині XI - першій половині ХІІІ століття.


 1. Коли в Києві правив син Ярослава Мудрого Всеволод? 1078-1093

 2. Вкажіть роки правління князя Володимира Мономаха. 1113-1125

 3. У котрому році проведено Любецький з’їзд руських князів? 1097

 4. Хто з руських князів був ініціатором скликання Любецького з’їзду князів? Володимир Мономах

 5. У котрому році відбувся з’їзд князів біля Долобського озера, який ухвалив рішення про організацію спільного походу проти по ловців? 1103

 6. У період правління якого київського князя відбувся Любецький з’їзд князів? Святополк Ізяславич

 7. Назвіть автора відомого твору стародавньої руської літератури ”Повчання дітям”. Володимир Мономах

 8. Вкажіть назву збірника законів, автором якого є Володимир Мономах? Статут Володимира Всеволодовича

 9. Який київський князь організував серію успішних походів проти половців? Святополк Ізяславич

 10. Коли відбулася битва на річці Калці; хто брав у ній участь? 1223, русько-половецькі сили проти монголо-татари,

 11. Проти кого виступили руські дружини в битві на р. Калка? монголо-татар

 12. Хто очолював монголо-татарські війська у поході 1237 – 1241-х рр. на Русь? Батий

 13. У котрому році монголо-татарські війська захопили Київ? 1240

 14. Коли в літописі вперше згадується назва «Україна»? 1187

 15. У котрому році Київ зруйнував Андрій Боголюбський? 8-12 березня 1169 року

 16. Як в часи Київської Русі називалися селяни, які потрапили в залежність за борг (позику)?

холоп

 1. Які верстви населення в Київській Русі не володіли землею? холопи

 2. Згідно із письмовими джерелами першим київським митрополитом руського походження був… (вписати) Іларіон Києвський

 3. В котрому столітті було створено «Остромирове Євангеліє»?

 4. Вкажіть ім’я відомого іконописця часів Київської Русі.


Консолідація південно-західних руських земель. Утворення Галицько-Во

линського князівства.


 1. Вкажіть ім’я князя, що правив у Галичині протягом 1153–1187 рр.? Ярослав Осмомисл

 2. Якого галицького князя згадує у своєму творі автор «Слова о полку Ігоревім»? Ярослав Осмомисл

 3. Хто з князів протягом 1199 – 1205 рр. правив у Галичині та Волині? Роман Мстиславич

 4. Вкажіть дату створення Галицько-Волинського князівства.1199

 5. Хто вважається засновником галицько-Волинського князівства? Роман Мстиславич

 6. Вкажіть роки князювання Данила Галицького.1211-1264

 7. У котрому році галицько-волинський Данило Романович здобув перемогу над польськими військами біля м. Ярослава? 1245

 8. У котрому році галицько-волинський князь Данило Романович здобув перемогу над тевтонцями під Дорогочином? 1238

 9. У котрому році коронувався галицько-волинський князь Данило Романович? 1253

 10. Які міста були засновані у період правління галицько-волинського у князя Данила Романовича? Львів

 11. Коли вперше згадується м. Львів? 1256

 12. Хто з князів протягом 1264 – 1301 рр. правив у Галичині та Волині? Лев Данилович


Державно-правовий та політичний статус українських земель у ХІV – першій половині ХVІ ст. Феномен українського козацтва.


 1. У котрому році відбулася битва на річці Сині Води? 1362

 2. У котрому столітті більшість українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського? 14ст

 3. Коли відбулося повстання під проводом князя Михайла Глинського? 1508

 4. Вкажіть дату укладення Берестейської унії. 1596

 5. Дайте визначення понять «полемічна література», «магдебурзьке право», «магістрат», «церковне братство».

 6. Вкажіть назву міста, де виникло перше церковне братство. Львів

 7. Вкажіть ім’я засновника українського книгодрукування. Іван Федоров

 8. В котрому році було видрукувано першу книгу в Україні? 1574

 9. В котрому році опубліковано «Острозьку біблію»? 1581

 10. Вкажіть рік першої згадки слова “козак” у “Хроніці польській” М.Бєльського. 1489

 11. Коли було засновано першу Запорізьку Січ на о. Мала Хортиця? 1556

 12. Кого вважають засновником першої Запорізької Січі? Дмитро Вишневецький

 13. Яких козаків вважали реєстровими? Реєстровими козаками називали тих козаків, які офіційно були взяті на службу польсько-литовською владою та занесені в особливий список - реєстр

 14. На боці яких держав воювали козаки в другій половині 16 – першій половині 17 ст.? Річ Посполита

 15. Вкажіть роки повстання під проводом К.Косинського.1591-1593

 16. Вкажіть роки повстання під проводом С. Наливайка. 1594-1596

 17. Вкажіть роки гетьманування Петра Сагайдачного.1616-1622

 18. У котрому році козаки під проводом П. Сагайдачного здійснили похід на Кафу. 1616

 19. У котрому році відбулася битва під Цецорою?1620

 20. У котрому році козаки на чолі з П. Сагайдачним взяли участь у битві під Хотином.1621

 21. Вкажіть рік прийняття урядом Речі Посполитої “Ординації війська запорозького реєстрового 1638


Українська революція середини ХVII ст.


 1. Вкажіть період історії Речі Посполитої, що отримав назву «золотого спокою». 1638-1648

 2. Вкажіть роки української революції під проводом Б. Хмельницького? 1648-1657 

 3. У котрому році козацьке військо Б. Хмельницького перемогло військо Речі Посполитої під Жовтими Водами та Корсунем? 1648

 4. У котрому році військо Б. Хмельницького вперше взяло в облогу Львів і захопило Високий замок? 1648

 5. Коли між козаками та Річчю Посполитою було підписано Зборівський договір? 1649

 6. Вкажіть назву договору, який передбачав поширення влади гетьмана на три воєводства: Київське, Чернігівське та Брацлавське. Зборівський договір

 7. Вкажіть назву договору, який передбачав козацький реєстр в розмірі 40 тис. козаків? Зборівський договір

 8. У котрому році відбулася битва під Берестечком? 1651

 9. Коли між козаками та Річчю Посполитою було підписано Білоцерківський договір? 1651

 10. Який договір негативно був оцінений козаками і спричинив повстання, жорстоко придушені за наказом Б. Хмельницького? Березневі статті

 11. Коли відбулася битва під Батогом?1652

 12. У котрому році відбулася Переяславська Рада, на якій було укладено військово-політичний союз між козацькою та московською державами. 1654

 13. Коли було підписано “Березневі статті ”?1654

 14. Кому належала вища законодавча влада в Українській козацько-гетьманській державі? гетьман

 15. Хто був другою після гетьмана особою в уряді Української козацько-гетьманської держави?  генеральний обозний

 16. Вкажіть дату укладення Віленського перемир’я.1656

 17. Як оцінював Віленську угоду Б.Хмельницький: позитивно чи негативно?

Руїна та подолання її наслідків. Україна в добу гетьмана Івана Мазепи. 1. Вкажіть роки гетьманування Івана Виговського.1657-1659

 2. У котрому році І.Виговський підписав з Річчю Посполитою Гадяцький договір?1658

 3. Коли війська І.Виговського розгромили російські війська у битві під Конотопом?1659

 4. В котрому році Українська гетьманська держава остаточно розкололася на два гетьманства? 1663

 5. Вкажіть роки гетьманування Петра Дорошенка.1665-1675

 6. Вкажіть країну, яка підтримувала П. Дорошенка у боротьбі з Московською державою та Річчю Посполитою. Туреччина

 7. В котрому році між Російською державою та Річчю Посполитою була укладена угода, яка вперше передбачала поділ Гетьманщини по Дніпру?1667

 8. Кого з українських гетьманів сучасники називали “сонцем Руїни”. Петро Дорошенко

 9. На які роки припадає період Руїни в Гетьманщині?1657-1687

 10. Коли Українська православна церква була підпорядкована Московському патріархатові? 1686

 11. Вкажіть назву і рік укладення договору, який остаточно закріпив поділ Гетьманщини по Дніпру?1667 Андрусівський перемиря

 12. Вкажіть роки гетьманування Івана Мазепи.1687-1709

 13. Вкажіть ім’я гетьмана, який отримав від Петра І орден Св. Андрія Первозванного, за його ж клопотанням отримав титул Князя Священної Римської Імперії, орден Білого орла від польського короля. Іван Мазепа

 14. Коли відбулася Полтавська битва? 1709

 15. Коли російські війська зруйнували столицю Гетьманщини – Батурин? 1708

 16. Вкажіть ім’я гетьмана, який найбільше сприяв і фінансував розвиток освіти і культури в Гетьманщині. Іван Мазепа

 17. У котрому році Києво-Могилянська колегія отримала статус академії? 1658

 18. Вкажіть ім’я гетьмана – автора першої Конституції України. Пилип Орлик


Руйнування державних структур Гетьманщини та інтеграція українських земель до складу Російської імперії.


 1. Вкажіть роки, протягом яких Гетьманщиною управляла І Малоросійська колегія? 1722-1727

 2. Вкажіть ім’я гетьмана арештованого і ув’язненого за наказом Петра І у Петропавловській фортеці, де він і помер. Павло Полуботок

 3. Вкажіть ім’я гетьмана, який провів реформу Генерального суду, вперше за його правління було створено державний бюджет, ініціював створення комісії для укладання збірника законів. Данило Апостол

 4. Вкажіть роки гетьманування Д.Апостола. 1727-1734

 5. Вкажіть роки правління Гетьманського уряду, на час відсутності посади гетьмана в Гетьманщині. 1734-1750

 6. Вкажіть роки гетьманування Кирила Розумовського. 1750-1764

 7. Вкажіть рік скасування інституту гетьманства в козацькій державі. 1764

 8. Вкажіть роки існування Нової (Підпільненської) Січі.1734-1775

 9. Вкажіть рік ліквідації Запорізької Січі за наказом Катерини ІІ.1775

 10. Хто був останнім кошовим отаманом Запорізької Січі? Петро Калнишевський

 11. Вкажіть роки правління на Україні ІІ Малоросійської колегії. 1764-1781

 12. У котрому році відбулося повстання гайдамаків, відоме в історії як “Коліївщина”? 1768

 13. Вкажіть регіони, де був поширений опришківський рух? Прикарпатті та Гиличинні

 14. Вкажіть ім’я найбільш відомого лідера опришківського руху? Довбуш

 15. Кого з діячів української культури XVIII ст. стосуються такі слова: “Світ мене ловив, але не спіймав?Сковорода

 16. Вкажіть імена відомих вам українських художників XVIII ст.

 17. Вкажіть імена відомих вам українських композиторів XVIII ст.

 18. Вкажіть ім’я відомого архітектора 18 ст. на західно-українських землях, будівничого Собору св. Юра у Львові.

 19. Між якими державами були поділені українські землі, що належали до Речі Посполитої, наприкінці ХУІІІ ст. (підкреслити правильну відповідь)

а) Росією та Річчю Посполито

б)Прусією та Росієюв)Росією та Австрією
Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть


 1. Коли Галичина була включена до складу Австрійської імперії ? 1772

 2. Яке місто Галичини стало на початку ХІХ ст. першим осередком українського національного відродження? Перемишль

 3. Хто є автором трактату „Відомість о руськім язиці”?

 4. Хто є автором статті „Становище русинів в Галичині”?

 5. Вкажіть рокидіяльності «Руської Трійці», її учасників. 1733-1737 Вагилевич,Шашкевич,Головацький

 6. Назвіть місце видання альманаху „Русалка Дністровая”. Будапешт

 7. Вкажіть назву першої української політичної організації в Галичині, створеної у 1848 р. Головна Руська Рада

 8. Підкресліть правильну відповідь. Головну Руську Раду після її створення очолив: а) Я.Головацький; б)Г.Яхимович; в)І.Вагилевич.

 9. Вкажіть назву першої у Львові газети українською мовою Зоря Галицька

 10. Коли ліквідовано панщину в Галичині? 1848

 11. Назвіть масонські ложі, що існували в Україні на початку ХІХ ст.

 12. Як називалася масонська ложа, до якої входив І.Котляревський? «Любов до істини»

 13. Хто очолював Південне товариство декабристів? П.Пестель

 14. Вкажіть роки діяльності «Кирило-Мефодіївського товариств»? 1845-1847

 15. Вкажіть основних учасників Кирило-Мофодіївського товариства. В.Білозерський, М.Гулак, М.Костомаров . Шевченко, П.Куліш.

 16. Вкажіть основні програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства . «Книга буття українського народу», «Статус слов’янський братств св. Кирила і Мефодія»

 17. Хто є автором твору „Закон Божий. Книга буття українського народу? Микола КостомаровІнституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття


 1. Вкажіть суспільно-політичні течії, які виникли у 60-х роках ХІХ ст. в Галичині. москвофіли,народовці

 2. Вкажіть назву течії, представники якої підкреслювали етнічну тотожність русинів Галичини і наддніпрянських українців. українофіли

 3. Коли виникла „Просвіта” і хто був першим її головою?

 4. Коли створено Літературне товариство імені Т. Шевченка? 1873

 5. Як називався головний друкований орган галицьких народовців? Зоря Галицька

 6. Вкажіть правильну відповідь. Політичною організацією народовців Галичини у 80-х рр. ХІХ ст. була: а) Руська Рада; б) Народна Рада; в) Галицько-руська матиця.

 7. Вкажіть назву суспільно-політичної течії, які обстоювали думку про тотожність галицьких русинів з росіянами. москвофіли

 8. Як називався головний друкований орган галицьких москвофілів? Діло

 9. Назвіть засновників спортивно-пожежних товариств „Січ” і „Сокіл”. Мирослав Тирш

 10. Коли виникла Русько-українська радикальна партія? 1890

 11. Кого вважають засновниками першої політичної партії у Східній Галичині? Іван Франко,Михайло Павлик

 12. Автором якої книги є Юліан Бачинський? Ukraina Irredenta

 13. Співзасновником якої партії був І.Франко у 1899 р?  Національно-Демократичну Партію

 14. Вкажіть період, протягом якого діяла «нова ера» у Східній Галичині.

 15. Вкажіть дату створення кафедри історії у Львівському університеті та її

*** *** ***

 1. Вкажіть роки існування гуртка «хлопоманів», його лідера. Антонович

 2. Хто з українських громадсько-політичних діячів вважається ідеологом громадівського руху? Антонович

 3. Вкажіть назву часопису, який видавали громадівці у Петербурзі. Основа

 4. Вкажіть період протягом якого виходив часопис «Основа»?  січня 1861-вересня 1862

 5. Коли видано Валуєвський циркуляр? 1863

 6. Вкажіть подію, що спричинила видання Валуєвського циркуляру.

 7. Коли видано Емський указ? 1876

 8. Вкажіть назву документа, що забороняв ввозити з-за кордону книги українською мовою. Емський указ

 9. Вкажіть назву часопису, видання якого забороняв Емський указ.

 10. Вкажіть одного з лідерів громадівського руху, який видавав часопис «Громада» в еміграції.

 11. Вкажіть роки діяльності «Братства тарасівців».1892-1893Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття.


 1. Виберіть правильну відповідь: На початку ХХ ст.. до складу Австро-Угорщини входили такі українські етнічні території: а) Східна Галичина і Буковина, Підкарпатська Русь; б) територія Київської, Волинської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Катеринославської, Таврійської та Херсонської губернії; в) Східна та Західна Галичина і Буковина.

 2. Вкажіть назву першої української політичної партії на Наддніпрянщині? Революційна українська партія

 3. Як називалася перша українська політична партія на Наддніпрянщині, що стояла на засадах самостійності України? Народна українська партія

 4. Хто є автором праці „Самостійна Україна”? Міхновський

 5. Назвіть молодіжні патріотичні організації на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. "Луг", "Сокіл", "Пласт"

 6. Де відбувся найбільший селянський виступ в Україні у період російської революції 1905-1907 рр. : а) в Таврійській губернії, б) на Волині, в) Київщині, г) селі Великі Сорочинці на Полтавщині.

 7. Як називався перший український часопис, що виходив на Наддніпрянщині? Хлібороб

 8. У котрому році М. Січинський смертельно поранив намісника Галичини Анжея Потоцького? 1908

 9. У котрому році загинув студент львівського університету Адам Коцко? 1910

 10. Коли тривала Перша світова війна? 1914-1918

 11. В результаті якої битви Російська армія захопила Східну Галичину, Буковину і частину Закарпаття? Галицька битва

 12. Вкажіть назву адміністративної одиниці, створеної росіянами на окупованих восени 1914 року територіях. Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

 13. Вкажіть правильну відповідь. Російська окупація Галичини тривала: а) з вересня 1914 р. по червень 1915 р.; б) з грудня 1914 р. по лютий 1916 р.; б) з червня 1915 р. по травень 1916 р.

 14. Вкажіть дату створення політичними емігрантами із Наддніпрянщини Союзу Визволення України, його очільника. 4 серпня 1914  Дмитро Донцов і Микола Залізняк

 15. Вкажіть назву політичної організації, створеної галицькими політиками у серпні 1914 р. Союз Визволення України

 16. У складі якої армії перебував Легіон УСС?  австро-угорської армії

 17. Коли відбулася битва на горі Маківці”?  29 квітня до 4 травня 1915 року

 18. Коли відбулася битва на горі Лисоня?  2 вересня 1916 року

 19. Вкажіть назву політичної організації, яка ініціювала створення Легіону Українських Січових Стрільців.  Головної Української Ради

 20. Хто очолив Легіон Українських Січових Стрільців у серпні 1914 р?

 21. Які цілі ставило перед собою ТУП: 1- самостійність, 2 – право на власний культурний розвиток українців у межах Російської імперії 3- не ставило конкретних цілей.

 22. Вкажіть назву адміністративної одиниці, створеної росіянами на окупованих територіях у вересні 1914 р., її очільника. Галицько-Буковинське генерал-губернаторство  Григорій БобринськийПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал