Питання до заліку з курсу «світова література» для студентів І курсуСкачати 72.06 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір72.06 Kb.
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ «СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

 1. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., розквіт соціально-психологічної прози.

 2. Роман “Червоне і чорне” - безкомпромісна, правдива розповідь про суспільно-політичне життя і людину періоду Реставрації.

 3. Образна система роману Стендаля “Червоне і чорне”.

 4. О.Бальзак - видатний французький письменник, основоположник соціальної прози. “Людська комедія” — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст.

 5. Влада золота та її філософія в повісті “Гобсек”.

 6. Неоднозначність образу Гобсека - “філософа й скнари”, засоби його характеристики (повість О.Бальзака «Гобсек»).

 7. Творчість Ф.Достоєвського - одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Роман “Злочин і кара” як вираження нового, поліфонічного типу художнього мислення.

 8. Сюжетно-композиційні особливості та жанрова специфіка роману Ф.Достоєвського “Злочин і кара”. Система образів.

 9. Суперечливість образу Раскольникова. Еволюція головного героя, характер його бунту (за романом Ф.Достоєвського “Злочин і кара”).

 10. Творчість Л. Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Філософсько-етичні, духовні й творчі шукання та здобутки Л.Толстого.

 11. Роман Л.Толстого “Анна Кареніна” - художнє дослідження сімейних стосунків. Проблематика твору.

 12. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої половини ХІХст. Декадентські настрої в літературі та інших видах мистецтва. Поетична революція.

 13. Естетичні та художні пошуки, течії, напрями в європейській літературі XIXст.: нові грані романтично-поетичного світу в творчості “пізніх” романтиків (Ш.Бодлера, В.Вітмена, Ф.Тютчева), принципи “чистого мистецтва” у поезії (група “Парнас”, творчість А.Фета). Поняття про декаданс.

 14. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX – початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів.

 15. Волт Вітмен — американський поет-новатор, митець-філософ. Історія створення збірки “Листя трави”, її провідні теми й мотиви.

 16. “Пісня про себе” - програмовий твір В.Вітмена.

 17. Ш.Бодлер — французький поет другої половини XIX ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму. Збірка “Квіти зла”: особливості побудови, проблематика.

 18. Поль Верлен - майстер імпресіоністичної та символістської лірики, поетичної форми. “Поетичне мистецтво” - віршований маніфест символізму.

 19. Особливості творчих пошуків Артюра Рембо. Ідейно-художні особливості поезій “Відчуття”, “П’яний корабель”, “Голосівки”

 20. Натуралізм та течії раннього модернізму в художній прозі другої половини ХІХ ст.

 21. Передумови та головні шляхи оновлення європейського театру

 22. Оскар Вайльд (Оскар Фінгал О'Флаерті Уїлс Вайльд) — прозаїк, поет, казкар, драматург, один із теоретиків естетизму. Імпресіоністичність стилю його творів.

 23. “Портрет Доріана Грея” Оскар Вайльд — пам’ятка декадентської доби, взірець інтелектуального роману.

 24. Генрік Ібсен — видатний норвезький письменник, зачинатель європейської “нової драматургії”. Еволюція творчості Ібсена, її три основні періоди.

 25. “Ляльковий дім” Генріка Ібсена як зразок соціально-психологічної драми.

 26. А.Чехов — майстер “малої прози” та драматургічного жанрів, тонкий стиліст та гуморист. Чехов і Україна.

 27. “Чайка” А.П.Чехова — перша п’єса російської нової драматургії.

 28. Б.Шоу- творець соціально-аналітичної “драми-дискусії”. Шоу й “ібсенізм”. “Театральна революція” Шоу, його “драми ідей”.

 29. Комедія “Пігмаліон” Б.Шоу - зразок “драми-дискусії”. Трансформація античного міфу в п’єсі.

 30. Історико-соціальна характеристика доби. Найвідоміші представники модерністських та авангардистських течій першої половини ХХ ст.

 31. “Срібне століття” російської поезії як найвищий її злет на зламі віків. Основні модерністські та авангардистські течії та їх найвидатніші представники.

 32. Райнер Марія Рільке - видатний австрійський поет і прозаїк. Особливості лірики. “Орфей, Еврідіка, Гермес”, “Ось дерево звелось...”

 33. Гійом Аполлінер - творець нової ери у світовій культурі та європейського авангарду.

 34. Оригінальність творчої манери Гійома Аполлінера (“Лорелея”, “Міст Мірабо”, “Зарізана голубка і водограй”).

 35. Еліот – видатний англійський і американський поет.

 36. Трагічне відчуття дійсності з її відчуженістю між людьми, духовним спустошенням людства, що не має жодних шансів на виживання, в поезіях Еліота “Ранок біля вікна”, “Суїні серед солов’їв”, поемі “Порожні люди”

 37. Федеріко Ґарсіа Лорка - видатний іспанський поет і драматург. Характеристика творів “Про царівну Місяцівну”, “Балада про чорну тугу”, “Гітара”, “Газела про темну смерть”, “Касида про сон під зорями”

 38. Своєрідність символізму в російській поезії. Творчість О.Блока (1880-1921) – вершина російського символізму.

 39. Найвідоміші поетичні цикли, головні мотиви й провідні образи-символи лірики О.Блока. Мелодійність віршів (“Незнайома”, “Весно, весно, без меж і без краю...”, “Скіфи”)

 40. Акмеїзм, його особливості: психологізм у розкритті інтимних переживань, чуття поетичності речового світу, імпресіоністичність, повернення до класичної прозорості мови.

 41. Трагізм життєвої долі Анни Ахматової (Анни Горенко). Основні теми і мотиви лірики, поетична символіка (“Довкола жовтий вечір ліг”, “Дав мені юнь ти сутужну”).

 42. “Реквієм” А. Ахматової - пам'ятка доби тоталітаризму.

 43. Футуризм як авангардистська літературна течія, його естетичні засади.

 44. В. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Ідейно-художні особливості поезій “А ви змогли б?”, “Послухайте!”, “Лілічко! Замість листа”.

 45. Жанрове багатство творчої спадщини Б.Пастернака: поезія, проза, переклади. Ідейно-художні особливості поезій “ Визначення поезії”, “По стіні збігали стрілки… ”, “Зимова ніч ”

 46. Європейська модерністська проза та її засновники

 47. Джойс - ірландський письменник-модерніст, його світоглядні й естетичні позиції. Психологічне есе “Джакомо Джойс”, його автобіографічний характер.

 48. Кафка — австрійський німецькомовний письменник-модерніст. Концепція світу і людини в творчості митця. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні “Перевтілення”.

 49. М.Булгаков — російський прозаїк і драматург. Новаторство творчості. Київ у житті і творчості М.Булгакова.

 50. “Майстер і Маргарита” - вершина творчості М.Булгакова

 51. Томас Манн — німецький письменник, один із засновників інтелектуальної прози ХХ ст., лауреат Нобелівської премії.

 52. “Маріо і чарівник” як новела-застереження.

 53. Камю – французький письменник-модерніст, філософ, лауреат Нобелівської премії. Метафізика абсурду і етика трагічного стоїцизму в романі “Чума”.

 54. Викриття радянської сталінської тиранії в алегоричній казці Джорджа Орвелла “Скотоферма” (в оригіналі: “Animal Farm: A Fairy Story”).

 55. Осмислення досвіду Другої світової війни у ліриці європейських та російських авторів (Пауль Целан “Фуга смерті”, Поль Елюар “Свобода”,

з поезій К.Симонова, Ю.Друніної, О.Берггольц. )

 1. Світова література другої половини XX ст. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій.

 2. В.Оден — один з найвизначніших англомовних поетів ХХ ст. Широта тематичного і жанрово-стильового діапазону його поезії.

 3. “Старий і море” Е.Хеміггуея — філософська повість-притча про людину. “Життєподібний” сюжет і філософсько-символічний зміст твору.

 4. Повість Джерома Дейвіда Селінджера “Ловець у житі” - протест проти бездуховності суспільства. Голден Колфілд – предтеча “бунтівного покоління” 60-х років ХХ ст..

 5. Творчість Г.Гарсіа Маркеса – одна з найяскравіших ілюстрацій “магічного реалізму”. Проблематика та система образів оповідання “Стариган з крилами”.

 6. Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії Кавабата Ясунарі — “красою Японії народжений”. Відображення національної етики та естетики в романі “Тисяча журавлів”.

 7. Модерністські й неоавангардистські тенденції в драматургії другої половини ХХ ст.

 8. Йонеско як найяскравіший представник абсурдистської драми. Найважливіші ознаки театру Ежена Йонеско. Символічний сенс сюжету “Носорогів”.

 9. Постмодернізм – одне з найвизначніших літературних явищ другої половини ХХ ст. Найяскравіші представники постмодерністської прози: У.Еко, П.Зюскінд, К.Рансмайр, М.Павич та ін. Постмодерністське мистецтво і мас-культура.

 10. “Перший письменник третього тисячоліття” серб М.Павич. Утілення в оповіданні “Дамаскин” рис постмодернізму.

 11. Риси постмодернізму в романі Патріка Зюскінда “Запахи”. Образ Гренуя та його літературні прототипи

 12. Загальна характеристика сучасного літературного процесу

 13. Міжнародні літературні премії та їх вплив на розвиток всесвітньої літератури.


Склав викладач С.О. Корнет

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал