Післявоєнна відбудова й розвиток УкраїниСкачати 142.4 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір142.4 Kb.
Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)

I.  ЗАВДАННЯ  ЦІЄЇ ФОРМИ  СКЛАДАЮТЬСЯ  ЗІ  ВСТУПНОГО  ЗАПИТАННЯ ТА    ЧОТИРЬОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ, СЕРЕД ЯКИХ ПОТРІБНО ВИБРАТИ ОДИН ПРА  ВИЛЬНИЙ.

1.  Комплекс заходів, вжитих ВКП(Б) у 1920–30-х рр., що мав на меті модернізацію промисловості, називають: • А  депортація;

 • Б  індустріалізація;

 • В  радянізація;

 • Г  колективізація.

2.  Вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів  з постійного місця проживання:

 • А  депопуляція;

 • Б  депортація;

 • В  репатріація;

 • Г  репарація.

3.  Теорія, що сповідує байдуже ставлення до батьківщини та свого народу, заперечує патріотизм, національну незалежність й висуває  ідею створення світової держави, світового громадянства:

 • А  гегемонізм;

 • Б  екзистенціалізм;

 • В  антисемітизм;

 • Г  космополітизм.

4.  Процес попереднього перегляду творів, призначених для друку, називають:

 • А  перевірка;

 • Б  коригування;

 • В  цензура;

 • Г  редагування.

5.  Підписання договору між СРСР та Польщею про радянсько-польський кордон відбулося у:

 • А  червні 1945 р.;

 • Б  серпні 1945 р.;

 • В  серпні 1946 р.;

 • Г  лютому 1947 р.

6.  Депортація українського населення Холмщини та Лемківщини у західну Польщу проводилася в:

 • А  березні–грудні 1947 р.;

 • Б  квітні–травні 1947 р.;

 • В  лютому–березні 1948 р.;

 • Г  жовтні–листопаді 1948 р.

7.  Загибель головнокомандуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки) сталася у:

 • А  березні 1949 р.;

 • Б  жовтні 1949 р.;

 • В  січні 1950 р.;

 • Г  березні 1950 р.

8.  Коли  Президія  Верховної  Ради  СРСР  прийнялА  Указ  про  передачу Криму до складу УРСР?

 • А  У червні 1953 р.;

 • Б  листопаді 1954 р.

 • В  лютому 1954 р.;

 • Г  лютому 1955 р.

9.  У якому місті проходила перша сесія Генеральної Асамблеї ООН, де були присутні члени делегації УРСР?

 • А  Москві;

 • Б  Сан-Франциско;

 • В  Парижі;

 • Г  Лондоні.

10. У січні 1946 р. у складі УРСР було створено область:

 • А  Закарпатську;

 • Б  Волинську;

 • В  Львівську;

 • Г  Рівненську.

11. У  лютому  1947 р.  було  підписано  радянсько-румунський  договір,  за яким до УРСР відходила:

 • А  Північна Буковина;

 • Б  Хотин, Ізмаїл;

 • В  Лемківщина та Надсяння;

 • Г  Північна Буковина, Хотин, Ізмаїл.

12. Операція  «Вісла»  передбачалА  переселення  українців  з  етнічних   земель:

 • А  Лемківщини, Холмщини;

 • Б  Посяння, Підляшшя;

 • В  Лемківщини, Підляшшя, Посяння;

 • Г  Лемківщини, Посяння, Холмщини, Підляшшя.

13. Народний комісаріат УРСР закордонних справ очолив:

 • А  А. Громико;

 • Б  О. Корнійчук;

 • В  Д. Мануїльський;

 • Г  В. Кубійович.

14.  Ініціатором проведення у Львові собору Української греко-католицької церкви був:

 • А  Г. Костельник;

 • Б  Й. Сліпий;

 • В  А. Шептицький;

 • Г  Т. Ромжа.

15. Голова уряду УРСР з 1947–1954 рр.:

 • А  Д. Коротченко;

 • Б  М. Хрущов;

 • В  Л. Мельников;

 • Г  Л. Каганович.

16. Автором роману «Прапороносці» був:

 • А  Ю. Яновський;

 • Б  В. Некрасов;

 • В  М. Рильський;

 • Г  О. Гончар.

17. Відбудова народного господарства в Україні розпочалась:

 • А  після отримання допомоги від інших держав;

 • Б  одразу після цілковитого звільнення УРСР;

 • В  у міру звільнення території УРСР;

 • Г  після ліквідації УГКЦ.

18. Українську греко-католицьку церкву було ліквідовано в:

 • А  грудні 1945 р.;

 • Б  березні 1946 р.;

 • В  жовтні 1947 р.;

 • Г  березні 1948 р.

19. Комуністична влада називалА  «українським буржуазними націоналістами»:

 • А  емігрантів;

 • Б  усіх, хто походив із буржуазного середовища;

 • В  усіх,  хто  виступав  зА  збереження  мови,  культури,  звичаїв  українського народу;

 • Г  усіх, хто виступав проти збереження культурних і мовних традицій українського народу.

20.  Культурна революція на західноукраїнських землях передбачала:

 • А  ліквідацію неписемності;

 • Б  ідеологізацію та русифікацію освіти;

 • В  українізацію (коренізацію) освіти;

 • Г  відновлення діяльності «Просвіт».

21. В результаті модернізації західних областей України:

 • А  зміцнилася військова могутність СРСР;

 • Б  зміцнився міжнародний авторитет СРСР;

 • В  відбулася уніфікація зі східними областями УРСР;

 • Г  був суттєво перевиконаний п’ятирічний план.

22. Що було причиною голоду 1946–1947 рр.?

 • А  Недосконалість системи господарювання;

 • Б  значне вилучення зерна;

 • В  повоєнна розруха;

 • Г  поєднання цих факторів.

23. Що не впливало на ефективність сільського господарства УРСР?

 • А  Відсутність техніки та кваліфікованих кадрів;

 • Б  недосконалість системи управління господарством;

 • В  високий рівень дисципліни праці;

 • Г  переважання жінок у складі сільського населення.

24. Поразку ОУН–УПА у збройній боротьбі спричинила:

 • А  кількісна перевага радянських військ;

 • Б  відсутність іноземної допомоги;

 • В  ліквідація УГКЦ;

 • Г  репресії,  соціально-економічні  реформи,  здійснені  радянською владою.

II.  ЗАВДАННЯ ЦІЄЇ ФОРМИ  СКЛАДАЮТЬСЯ  ЗІ  СПІЛЬНОГО  ВСТУПНОГО  ЗАПИТАННЯ ТА  ЧОТИРЬОХ ЗАВДАНЬ, ПОЗНАЧЕНИХ БУКВАМИ, ДО КОЖНОГО З ЯКИХ ПОТРІБНО ПІДІБРАТИ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ, ПОЗНАЧЕНИЙ ЦИФРОЮ.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.А  Репатріація

1  соціально-політична практика, що характеризується нехтуванням об’єктивними законами історичного процесу, коли до уваги беруться суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють

Б  колективізація

2  теорія, що проповідує байдуже ставлення до історії батьківщини, свого народу, національної культури

В  космополітизм

3  процес докорінної перебудови аграрного сектора

Г  волюнтаризм

4  повернення на батьківщину після війни військовополонених, цивільних, полонених
5  теорія, що сповідує байдуже ставлення до історії батьківщини, свого народу, національної культури.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Квітень 1945 р.

1  «саморозпуск» УГКЦ

Б  березень 1946 р.

2  Україна стала співзасновником ООН на конференції у Сан-Франциско

В  квітень–липень 1947 р.

3  голод в Україні

Г  1946–1947 рр.

4  операція «Вісла»
5  грошова реформа.

27. Співвіднесіть промислові підприємства з місцем їх розташування.

А  Дніпрогес

Дніпропетровськ

Б  «Азовсталь»

2  Київ

В  комбінат ім. Г. Петровського

3  Маріуполь

Г  «Арсенал»

4  Запоріжжя
5  Харків.

28. Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали ці особи.

А  В. Кук

1  нарком закордонних справ

Б  Д. Мануїльський

2  голова Ради Міністрів УРСР

В  Д. С. Коротченко

митрополит УГКЦ

Г  Й. Сліпий

4  один із керівників збройного підпілля УПА
5  перший секретар ЦК КПУ.

29. Установіть відповідність між галузями культури та їх представниками.

А  Література

1  Н. Ужвій

Б  образотворче мистецтво

2  Д. Клебанов

В  музичне мистецтво

3  М. Глущенко

Г  кіномистецтво

4  О. Гончар
5  Т. Лисенко.

30. Установіть  відповідність  між  прізвищами  митців  та  назвами  їхніх творів.

А  В. Некрасов

1  «Любіть Україну»

Б  Ю. Яновський

2  «Богдан Хмельницький»

В  В. Сосюра

3  «В  окопах Сталінграда»

Г  К. Данькевич

4  «Київські оповідання»
5  «Прапороносці».

III. ЗАВДАННЯ ЦІЄЇ ФОРМИ СКЛАДАЮТЬСЯ З ІНСТРУКЦІЇ ТА ЧОТИРЬОХ ПОДІЙ, ЯКІ ТРЕБА РОЗТАШУВАТИ В ПРАВИЛЬНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності: • А  передача Криму до складу УРСР;

 • Б  депортація українського населення Холмщини  та Лемківщини на захід Польщі;

 • В  радянсько-чехословацький  договір  про  входження  Закарпаття  до Радянської України;

 • Г  Україна стала членом ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці.

32. Розташуйте в логічній послідовності галузі промисловості залежно від обсягів капіталовкладень протягом 1946–1950 рр.:

 • А  сільське господарство;

 • Б  важка промисловість;

 • В  легка промисловість;

 • Г  інші галузі промисловості.

33. Розташуйте в логічній послідовності такі події:

 • А  ліквідація Української греко-католицької церкви УКГЦ;

 • Б  операція «Вісла»;

 • В  відновлення радянської влади на західноукраїнських землях;

 • Г  смерть Тараса Чупринки.

IV.  ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЗАПИС ПРІЗВИЩА  ДІЯЧА,  НАЗВИ  ПОДІЇ  АБО  ЯВИЩА,  ПОНЯТТЯ,  РОКУ,  КОЛИ  ВІДБУВАЛАСЯ ПОДІЯ, АБО РЕЧЕННЯ (ЗАЛЕЖНО ВІД ВИМОГ ЗАВДАННЯ).

34. Явище в радянській науці, що характеризувалось ідеологізацією, засиллям у науці посередностей, людей споживацького типу, авантюристів. 1. Напишіть назву терміна.

 2. З яким періодом в історії України це пов’язано?

 3. З прізвищем якого політичного діяча це пов’язано?

35.  «…Посуха, особливо у червні–липні, до всіх нещасть (бо треба було загоювати рани війни) додала ще й свої. Врожай зернових вийшов доісторичний…,  тобто  1 ц посіяли,  А  зібрали  3 ц  у  кращому  випадку. Та ще який тоді був обробіток ґрунту? Сяк-так, аби вкинути зерно в землю.

Поля  обробляли  переважно  кіньми —  клячами,  коровами,  лопатами, сапами, а збирали косами та жіночими руками. Бо чоловіки лишилися напівкаліками …». 1. Про які події йдеться в цьому уривку?

 2. З якими подіями в історії України це пов’язано?

 3. На яких територіях спостерігалося подібне явище?

36.  «У 1918 р. вступив у більшовицьку партію. Брав участь у громадянській війні на боці Червоної армії. Протягом 1922–1930 рр. навчався на робітфаці Юзівського гірничого технікуму, у Московській промисловій академії.  У  1920–1928 рр. —  нА  партійній  роботі  в  Донбасі,  А  у  1928–1929 рр. —  у  Харкові  тА  Києві.  У  1938–1949 рр.,  з  деякою  перервою 1947 р. — перший секретар ЦК КП(б)У, у 1944–1947 рр. одночасно голова Раднаркому УРСР. Під час радянсько-німецької війни був членом військових рад. З березня 1953 р. до жовтня 1964 р. — секретар, перший секретар ЦК КПРС».

 1. Запишіть прізвище партійного діяча.

 2. З яким періодом в історії України пов’язана його діяльність?

 3. Назвіть, учасником ще яких подій він був.

37.  «…До Центрального  табору праці  в Явожно,  розташованого на  території філіалу колишнього концентраційного табору в Освенцимі, …потрапляли  особи,  «підозрювані  у  зв’язках  з  УПА»  …основну  частину в’язнів становили українські селяни, які потрапили до табору через так звану  «колективну  відповідальність».  За цей період  через  концентраційний  табір  і пройшло 3 936 українських в’язнів,  з них 823 жінки  та кілька дітей. Більш ніж 160 в’язнів внаслідок тортур і самогубств загинули».

 1. Запишіть назву операції, про яку йдеться.

 2. Вкажіть хронологічні межі операції.

 3. З якими територіями пов’язані ці події?

V.  ЗАВДАННЯ  ВІДКРИТОЇ ФОРМИ  З  РОЗГОРНУТОЮ  ВІДПОВІДДЮ,  ЯКІ  ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПОВНУ  ВІДПОВІДЬ  НА  ЗАПИТАННЯ  АБО  ТВОРЧЕ  ЗАСТОСУВАННЯ  НАБУТИХ  ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК.

38. Яку роль відіграла Україна в міжнародних відносинах повоєнного часу? Якими були наслідки вступу УРСР до ООН?

39. Укажіть на досягнення й недоліки в індустріальному розвитку України в першій половині 50-х років.

40. Чи можна вважати, що операція «Вісла» остаточно розв’язала українсько-польське питання?41. Які історичні умови повоєнних років впливали на розвиток освіти й науки в Україні?

Відповіді до теми 2  «Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)»

ЗАВДАННЯ I ТИПУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

Б

Г

В

Б

Б

Г

В

Г

А

Г

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

В

А

А

Г

Б

Б

В

Б

В

Г

В

Г

ЗАВДАННЯ II–III ТИПУ

 

25

26

27

28

29

30

31

32

33

А

4

2

4

4

4

3

3

3

2

Б

3

1

3

1

3

4

2

1

4

В

2

4

1

2

2

1

1

2

1

Г

1

3

2

3

1

2

4

4

3

ЗАВДАННЯ IV ТИПУ

34. «Лисенківщина». 35. 1946 р. 36. М. Хрущов. 37. «Вісла».

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал