Підготовка до олімпіади з української мови та літератури 10 клас Українська мова Написати твір–роздум на одну із темСкачати 92.76 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір92.76 Kb.
Підготовка до олімпіади з української мови та літератури

10 клас

Українська мова

1. Написати твір–роздум на одну із тем:

– „Чи може бути щасливою людина, якщо нещасливі її близькі, народ, людство?”

– „Совість – найкращий порадник”.

– „Є в коханні і будні, і свята”.2. Записати речення, розставивши розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити його синтаксичний розбір, надписати над кожним словом, якою частиною мови воно є.

Якби всі ті хто землю боронив та поставали сіяти й орать то врожаї з розораних могил змогли б півсвіту хлібом годувать. (Ганна Чубач)3. Якою частиною мови виступає слово просто у поданих реченнях?

1) Не було там опускання вій. Очі ясно дивляться і просто. (М.Рильський)

2) Просто вхідних дверей стоїть стіл простої роботи. (М.Коцюбинський)

3) Дома у нього просто чудеса, бо цієї весни сконструював нову телеантену. (О.Гончар)

4) Він умів не просто слухати, а викликати у співрозмовника бажання висловити своє наболіле. (З.Тулуб)
4. Пояснити значення лінгвістичного терміна калька. Висловити власну думку щодо явища калькування в українському мовленні. Заповнити таблицю, вписавши нормативні відповідники до кальок із російської мови.

Неправильно

Правильно

Відкрити двері до кімнати
Відкрити очі
Відкрита людина
Відкрити зошит
Відкрити пляшку
Включити лампу
Добре відноситися до роботи
Залізна дорога
Здати екзамени
Підписка на газети
5. До поданих слів-антонімів дібрати синонімічні фразеологізми, записати їх антонімічними парами.

Далеко - близько; рано–пізно; перебільшувати–применшувати; красивий–некрасивий; веселий–сумний.
10 клас

Українська література

1. Відповісти письмово на запитання.

1) Хто вважається „батьком” українського театру? Назвіть його драматичні твори.

2) Назвіть імена жінок, які надихнули Івана Франка до написання поезії „Тричі мені являлася любов”.

3) Хто з героїв роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” мав 4 прізвища?2. Доримувати подані рядки. Визначте віршовий розмір, характер рим, вид римування.

Україна моя –це безмежні простори,

Тихі шелести трав і високії гори.

3. Дати пояснення літературним термінам:

Стиль –


Композиція –

Літературний процес –4. Написати твір-роздум „В мені завжди жив перш над усе українець” (за сторінками життя і творчості улюбленого письменника).

Українська література

10 клас


І. Написати твір на одну з поданих тем.

 1. “Мій поклик: праця, щастя і свобода,

Я є мужик, пролог, не епілог” (Життєве і творче кредо Івана Франка).

 1. Терентій Пузир у світовій галереї літературних скнар (за комедією І. Карпенка-Карого “Хазяїн”).

 2. Ідеали духовності в поетичному осягненні Лесі Українки (за драмою-феєрією “Лісова пісня”.

 3. Зелена казка гір Іванка та Марічки (за повістю М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”).

 4. Важкий хрест героїв новели В. Стефаника “Камінний хрест”.

ІІ. Відповісти на бліц-запитання.


 1. Назвати імена української письменниці й закоханого в неї чоловіка, який був автором “Щоденника самогубця”, покладеного в основу збірки І. Франка “Зів’яле листя”.

 2. Поєднати розташовані у двох колонках прізвища письменників та жінок, які відіграли важливу роль у долі-творчості митців.

П. Грабовський Ольга Гаморак

І. Франко Марко Вовчок

Т. Шевченко Розалія Ліфшиц

П. Куліш Надія Сигида

В. Стефаник Ликера Полусмак

В. Винниченко Юзефа Дзвонковська 1. Відтворити приблизний зміст двох варіантів фіналів повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”.

 2. Які твори за висловом М. Рильського становлять “діамантовий вінець” Лесі Українки? Вибрати з поданих варіантів.

“Одержима”, “Бояриня”, “Лісова пісня”, “В катакомбах”, “Кассандра”, “В пущі”, “Камінний господар”, “Оргія”.

 1. Поєднати розташовані у двох колонках прізвища письменників та міста, де вони поховані.

М. Коцюбинський Чернігів

Панас Мирний Полтава

Леся Українка Київ

І. Франко Львів

6. Вкажіть автора перших українських романів із життя інтелігенції “Хмари”, “Над Чорним морем”.

7.“Він більше працював, ніж жив,” — говорили сучасники. Він сприяв виданню творів П. Грабовського. Він уклав відому мовознавчу працю. Хто й яку?

8. Поєднати поданих осіб із Лесею Українкою за родинними зв’язками.

Олена Пчілка сестра

Михайло Драгоманов чоловік

Михайло Косач брат

Климент Квітка дядько

Ізидора Борисова мати

9. Кому належать ці слова у романі І. Франка “Перехресні стежки”: “Поки ви, русини, не маєте своїх дідичів і міліонерів, доти ви не є жаден народ, а тільки купка жебраків і невільників”.

10. Подати назву нарису, що ліг в основу роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та Івана Білика?


ІІІ. Хто автор цих слів?


1. “На вас, завзятці-юнаки,

що розлюбили Україну,

кладу найкращії гадки,

мою сподіванку єдину?”

2. “Смерть буде переможена тоді, коли більшість людей ясно усвідомлять ціну життя, відчують насолоду працювати і жити”.

3. “Щоб Русь порізнена устала

З-під віковічного ярма

І цвітом повним розквітала

У згоді з ближніми всіма”.

4. Театр – школа, актор – учитель. Сцена – мій кумир, театр – священний храм для мене».


ІV. Із погляду теоретика літератури... (відповісти на одне з двох запитань).


1. Новела та оповідання на зламі ХІХ-ХХ віків: спільне й відмінне, художні риси, основні представники та їхні твори.

 1. Український реалізм на європейському тлі: специфічні риси, особливості художнього методу, основні представники та їхні твори.

V. Прочитати уривок із твору. Виконати такі завдання.

1. На основі особливостей художнього стилю визначити автора.

2. Дослідити колористику в цьому тексті і зробити відповідні висновки щодо течії та стилю, до яких можна зарахувати уривок.

3. Який прийом покладено в основу художньої композиції? Визначити літературно-мистецькі засоби (епітети, метафори, паралелізм тощо), якими передано психологічний стан.

4. Які настрої превалюють в уривку? Аргументуйте власну думку прикладами з тексту.

Я люблю свою кімнату. Білу, наче снігурка, з букетом ірисів на столі і з Боттічеллі на стінах. Але найбільшу радість справляє мені вікно. Цілий день в нього дивиться море. Од сходу до заходу сонця голубіють в моїй хаті шибки, як морське око.Тепер не те.

Як вони гірко плачуть сьогодні, біласто-каламутні, осліплі, що звикли бачити досі красу синього моря! Померхли мої стіни і меблі, розпливсь Боттічеллі, а по більмах вікна безупинно стікають сльози”.

Українська мова

10 клас

І. Нарис: вимоги до написання. Навести приклади нарисів в українській літературі, назвавши їх авторів. Написати нарис на тему: “Мій улюблений письменник”.

ІІ. За поданою схемою скласти складне речення на тему: роль рідної мови (слова) в житті людини (нації):

[ ]: [ ], (що ), а тому ( ).

Зробити повний синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).ІІІ. Утворити від поданих слів похідні зі зменшувальними та збільшувальними суфіксами.

Тато, дід, баба, хліб, хмара, кіт.

Утворіть від поданих слів похідні зі зменшувальними суфіксами.Жвавий, сидіти, їсти.

IV. Підберіть лексичні синоніми (хоча б по одному) до поданих слів:

Масштаб, горизонт, клімат, вар’ят, косоокий, сприяти, жертвувати, полюс.
V. Поясніть запропоновані фразеологізми.

Жити як мед пити.

З Богом, Парасю!

Сердите не бува сите.

Кури загребуть.

Шити, білити — завтра Великдень.

VІ. З’ясувати, яку синтаксичну роль виконує інфінітив у наведених прикладах.

Наказ виступати. Знати — це вчитися. Наказали виступати. Прийшли вчитися.VІІ. Відповісти на запитання.

 1. В якому з поданих варіантів усі числівники записано правильно? Орфографічні помилки виправити.

А) Р.в.: трьох, восьмиста, дев’яноста, шітдесяти;

Б) Д.в.: п’ятистам, шести, сорокам, чотиром;

В) О.в.: тисячою, п’ятьомастами, вісьма, дев’ятьма;

Г) М.в.: в однім, у вісьмох, у п’яти, у п’ятдесяти. 1. В якому з варіантів правильно подано закінчення іменників ч.р ІІ відміни у Р.в.? Орфографічні помилки виправити.

А) морозу, граму, борщу, вальсу;

Б) піску, паперу, Парижу, звуку;

В) мосту, портрету, вітру, експорту;

Г) Кавказу, інею, абзацу, Бугу. 1. В якому з поданих варіантів усі слова треба писати з апострофом? Орфографічні помилки виправити.

А) возз’єднання, рутв’яний, п’єдестал, мавп’ячий;

Б) невід’ємний, без’ядерний, пів’яблука, дит’ясла;

В) прем’єра, Анан’єв, зап’ястний, медв’яний;

Г) В’ячеслав, арф’яр, присв’ята, черв’як. 1. В якому з наведених речень розділові знаки розставлено згідно з правилами пунктуації? Виправити пунктуаційні помилки.

А) Резолюція буде — притримати і віник і язика (М. Стельмах);

Б) І все ж, як не цікаво було в музеї, а треба було повертатися;

В) Туди де образи кохані, душа окрилена летить (Олександр Олесь);

Г) Здається часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю (Л. Костенко).


Українська мова. 10 клас

 1. Напишіть твір-міркування «Що може обєднати нашу країну?» ( 110-120 слів). 12 б.

 2. Поясніть значення поданих слів. Як вони називаються? 4б.

Афект - ефект; талан – талант; збірка – збірник; дружний - дружній. 4 б.

 1. Утворіть складні слова, частиною яких є числівник. 4 б.

90 кілограмів, 30 діб, 40 хвилин, 70 мільярдів, 80 тон, 500 кілометрів, 50 років, 60 метрів.

5. Спишіть. Позначте речення:

А) у яких допущені орфографічні помилки ( підкресліть ці слова);3б

Б) у яких допущені пунктуаційні помилки ( підкресліть ці розділові знаки); 3 б.

В) у яких допущено стилістичні, лексичні чи граматичні помилки.2б.Зробіть повний синтаксичний розбір 4-го речення, накресіть його структурну схему. 6+2=8б

1) Мова є явищем відносно стабільним. 2) Для мовців вона на протязі усього життя здається незміною. 3) Однак не можна не помітити, що давньо-українська мова епохи Руси-України і сучасна українська мова помітно різняться. 4) Поступові кількісні зміни в мові протягом столітть зумовили якісні зміни, причому такі, що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти.5) Отже мова – це одночасно і жива діяльність, і продукт минулого. 6) Відповідно в мовознавстві розрізняють стан мови та розвиток мови 7). Існує два підхода до вивчення мови вивчення мови на певному часовому зрізі, та вивчення мови в її історичному розвитку на протязі тривалого часу ( М Кочерган. «Вступ до мовознавства»)

Українська література. 10 клас


 1. Напишіть твір на тему: «Засоби комічного у творі І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сімя» (140-150 слів) 12 б.

2. Наведіть приклади драматичних творів, які представляють жанрову різноманітність: трагікомедія, соціально-психологічна драма, сатирична комедія, історична трагедія. Назвіть їх авторів. 4.б

3.Установіть відповідність

Художні засоби Приклади

1) порівняння А) Чому ліси чекають мене знову,

2)епітет На щит піднявши сонце і зорю

3) оксиморон Б) Вона прийшла,заквітчана і мила,

4) алегорія І руки лагідно до мене простягла

В) Грає кобзар, виспівує,

Аж лихо сміється!

Г) Людина нібито не літає…

А крила має,

А крила має!

Д) Ця дівчина… Обличчя , як з ікон.

А ви її збираєтесь карати?!4. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії 8 б.

Ніч.Тиш. І на клавіші рука.

Тиша митця співає стоголосо.

Митець мелодію напружено шука,

Черпаючи в своїм дитинстві босім.

Уже значки з’явились на папері,

Мов ластівки на телеграфнім дроті.

І звуки чарівні,мов гімн небесній сфері,

Народжуються щирі в сьомім поті.

Так є постійно. День летить за днем,

Долаючи душі людської скнарість.

Він в пошуках нових музичних тем

Дарує молодість, поборюючи старість.

Хай муза буде завше із митцем,

Допомага йому здолати болі.

А музика його, як серця щем,Завжди присутня буде в нашій долі ( В.Зикий)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал