Петров Євген ВікторовичСторінка51/52
Дата конвертації04.12.2016
Розмір8.95 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

 • Про затвердження Інструкції про порядок підготовки, видання, подання на державну реєстрацію та систематизацію нормативно-правових актів Фонду державного майна України : наказ : від 13.02.2004 р., № 300 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1009.1095.0.

 • Про затвердження Концепції перебудови системи державних субсидій, що надаються галузям національної економіки : Розпорядження Кабінету Міністрів України : від 31.03.2003 р., № 182–р // Офіційний вісник України. – 2003. – № 14. – Ст. 634.

 • Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування : Постанова Кабінету Міністрів України : від 16.11.2011 р., № 1174 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 89. – Ст. 3239.

 • Про затвердження лімітів спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2012 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України : від 04.05.2012 р., № 698 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 99. – Ст. 3648.

 • Про затвердження мінімально допустимого рівня цін на молоко на 2012 рік : Постанова Кабінету Міністрів України : від 22.08.2012 р., № 807 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 65. – Т. 1. – Ст. 2668.

 • Про затвердження нормативів витрат електроенергії на 1 гектар зрошуваної площі у 2012 році : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України : від 23.07.2012 р., № 458 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2545.

 • Про затвердження переліку органів ліцензування : Постанова Кабінету Міністрів України : від 14.11.2000 р., № 1698 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 2001.

 • Про затвердження переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент : Постанова Кабінету Міністрів України : від 29.12.2010 р., № 1258 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 7. – Ст. 332.

 • Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні : Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики : від 01.02.2005 р., № 28 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 19. – Ст. 1006.

 • Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності: Розпорядження Кабінету Міністрів України : від 02.06.2010 р., № 1164-р // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 108.

 • Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України : Указ Президента України : від 06.04.2011 р., № 401/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 10. – Ст. 554.

 • Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України : від 28.12.1992 р., № 731 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/card6#Public.

 • Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію) : Розпорядження Антимонопольного комітету України : від 19.02.2002 р., № 33–р // Офіційний вісник України. – 2002. – № 13. – Ст. 679.

 • Про затвердження Порядку ведення реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості, та користування його даними : Постанова Кабінету Міністрів України : від 7.12.2005 р., № 1163 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 49. – Ст. 3061.

 • Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів : Постанова Кабінету Міністрів України : від 11.08.2010 р., № 794 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 67. – Ст. 2408.

 • Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами : наказ Міністерства охорони здоров’я України : від 31.10.2011 р., № 724 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 100. – Ст. 3676.

 • Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг : від 10.08.2012 р., № 283 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 68. – Ст. 2796.

 • Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів : Постанова Кабінету Міністрів України : від 08.08.2007 р., № 1010 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 60. – Ст. 2377.

 • Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг : Постанова Кабінету Міністрів України : від 27.12.2010 р., № 1233 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 1. – Ст. 18.

 • Про затвердження Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних цін) на такі засоби: наказ Міністерства охорони здоров’я України : від 29.05.2012 р., № 394 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 43. – Ст. 1680.

 • Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку : від 30.12.1998 р., № 222 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 12. – С. 179.

 • Про затвердження порядку спрямування коштів державного бюджету на компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам за посіяне зерно : Постанова Кабінету Міністрів України : від 08.10.2003 р., № 1589 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 41. – Ст. 2176.

 • Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження : Постанова Кабінету Міністрів України : від 12.09.2012 р., № 850 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 69. – Ст. 2811.

 • Про затвердження Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України : наказ Міністерства оборони України : від 07.02.2012 р., № 63 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 22. – Ст. 852.

 • Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій : Постанова Кабінету міністрів України : від 18.04.2012 р., № 606 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 50. – Ст. 1984.

 • Про затвердження Статуту Українського державного фонду підтримки фермерських господарств: наказ Міністерства аграрної політики України : від 02.04.2004 р., № 119 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.1521.0.

 • Про затвердження тарифів вартості послуг паркування на майданчиках для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпропетровську : Рішення Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради : від 11.04.2011 р., № 512 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://files.dniprorada.gov.ua/files/cat_view/5----?limit=20&order=hits&dir=DESC.

 • Про затвердження тарифів на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України : наказ Міністерства інфраструктури України : від 30.07.2012 р., № 438 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 64. – Ст. 2641.

 • Про затвердження Технічного завдання на створення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» : Постанова Центральної виборчої комісії : від 17.09.2007 р., № 392 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0392359-07.

 • Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгового патенту : наказ Державної податкової адміністрації України : від 28.02.2011 р., № 109 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 23. – Ст. 969.

 • Про затвердження цін реалізації борошна : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України : від 30.05.2012 р., № 312 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0952-12.

 • Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України : від 07.06.1996 р., № 236/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 6. – Ст. 164.

 • Про захист економічної конкуренції : Закон України : від 11.01.2001 р., № 2210–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

 • Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту : Закон України : від 22.12.1998 р., № 331–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 12–13. – Ст. 80.

 • Про заходи щодо врегулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги : Указ Президента України : від 06.02.2007 р., № 77/2007 // Урядовий кур’єр. – 02.08.2007. – № 24.

 • Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» : Указ Президента України : від 21.12.2010 р., № 1154/2010 // Офіційний вісник Президента України. – 2010. – № 33. – Ст. 1085.

 • Про заходи щодо запровадження системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Постанова Кабінету Міністрів України : від 21.05.2009 р., № 551 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 42. – Ст. 1403.

 • Про здійснення державних закупівель : Закон України : від 1.06.2010 р., № 2289–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 33. – Ст. 471.

 • Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України : від 16.04.1991 р., № 959–ХІІ // Відомості Верховної Ради України УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

 • Про інноваційну діяльність : Закон України : від 04.07.2002 р., № 40–ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.

 • Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України : від 15.03.2001 р., № 2299–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21. – Ст. 103.

 • Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг) : Декрет Кабінету Міністрів України : від 12.01.1993 р., № 6–93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 12. – Ст. 109.

 • Про компенсацію грошових втрат сільськогосподарським товаровиробникам і банкам : Указ Президента України : від 03.04.1992 р., № 208 // Збірник указів Президента. – 1992. – № 2.

 • Про компенсацію сільськогосподарським товаровиробникам витрат, пов’язаних з прийманням та зберіганням зерна у разі здійснення його заставних закупівель : Постанова Кабінету Міністрів України : від 20.08.2002 р., № 1226 // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 155.

 • Про Конституційний Суд України : Закон України : від 16.10.1996 р., № 422/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

 • Про ліквідацію урядових органів : Постанова Кабінету Міністрів України : від 28.03.2011 р., № 346 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 26. – Ст. 1054.

 • Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України : від 01.06.2000 р., № 1775–III // Відомості Верховної Ради України. –2000. – № 36. – Ст. 299.

 • Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України : Указ Президента України : від 31.05.2011 р., № 634/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1666.

 • Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України : від 21.05.1997 р., № 280/97–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 • Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 09.04.1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190.

 • Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом № 1346/38 : Закон України : від 17.01.1997 р., № 6/97–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10. – Ст. 83.

 • Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» : Указ Президента України : від 12.03.2012 р., № 187/2012 // Офіційний вісник Президента України. – 2012. – № 10. – Ст. 245.

 • Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : Закон України : від 10.12.1997 р., № 710/97–ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/710/97-%D0%B2%D1%80.

 • Про Національну комісію з питань регулювання електроенергетики України : Указ Президента України : від 08.12.1994 р., № 738/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/738/94.

 • Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : Указ Президента України : від 23.11.2011 р., № 1070/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 31. – Ст. 1197.

 • Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації : Указ Президента України : від 23.11.2011 р., № 1067/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 31. – Ст. 1195.

 • Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : Закон України : від 21.12.2000 р., № 2157–III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 4. – Ст. 105.

 • Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України : від 09.12.2010 р., № 1085/2010 // Офіційний вісник Президента України. – 2010 р. – № 32. – Ст. 1026.

 • Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян, державних та публічних інтересів : наказ Генеральної прокуратури України : від 19.09.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.12224.0.

 • Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України : від 05.04.2007 р., № 877–V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.

 • Про особисте селянське господарство : Закон України : від 15.05.2003 р., № 742–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 29. – Ст. 232.

 • Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності : Закон України : від 23.02.2012 р., № 4448–VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 24. – Ст. 904.

 • Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності : Закон України : від 24.05.2012 р., № 4851–VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 46. – Ст. 1807.

 • Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів : Закон України : від 21.06.2012 р., № 4997–VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 55. – Ст. 2201.

 • Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України : від 25.06.1991 р., № 1264–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 • Про патентування деяких видів підприємницької діяльності // Праця і зарплата. – 2004. – № 48 (436). – С. 8–9.

 • Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : Закон України : від 23.03.1996 р., № 98/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 20. – Ст. 82.

 • Про підприємництво : Закон Української СРСР : від 07.02.1991 р., № 698–XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 168.

 • Про підтвердження відповідності : Закон України : від 17.05.2001 р., № 2406–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169.

 • Про план дій Уряду України щодо реалізації та розвитку Основ національної економічної політики на 1993 рік : Постанова Верховної Ради України : вiд 03.02.1993 р., № 2972–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 127.

 • Про Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України : від 17.05.1994 р., № 316 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=316-94-%EF.

 • Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності та про розмір плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємництва : Постанова Ради Міністрів Української РСР : від 15.04.1991 р., № 99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/99-91-%D0%BF.

 • Про природні монополії : Закон України : від 20.04.2000 р., № 1682–III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30. – Ст. 238.

 • Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України : від 15.09.1999 р., № 1045–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 • Про реалізацію статті 18-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» : Постанова Кабінету Міністрів України : від 27.12.2006 р., № 1836 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 52. – Ст. 3519.

 • Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності : Закон України : від 01.12.2005 р., № 3164–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 12. – Ст. 101.

 • Про стандартизацію і сертифікацію : Декрет Кабінету Міністрів України : від 10.05.1993 р., № 46–93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – Ст. 289.

 • Про схвалення Концепції Конкуренційного процесуального кодексу України: Розпорядження Кабінету Міністрів України : від 18.03.2002 р., № 145–р // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 607.

 • Про телекомунікації : Закон України : від 18.11.2003 р., № 1280–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – Ст. 155.

 • Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» : Постанова Кабінету Міністрів України : від 25.05.1998 р., № 747 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/747-98-%D0%BF.

 • Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України : від 12.07.2001 р., № 2664–III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

 • Про центральні органи виконавчої влади : Закон України : від 17.03.2011 р., № 3166–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385.

 • Про ціни та ціноутворення : Закон України : від 21.06.2012 р., № 5007-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 58. – Ст. 2309.

 • Проблеми теорії та практики інспекційної діяльності публічної адміністрації в Україні / авт.-упоряд. О. А. Банчук. – К. : Конус-Ю, 2009. – 272 с.

 • Проблемы теории государства и права : учебник / под ред. С. С. Алексеева. – М. : Юрид. лит., 1987. – 448 с.

 • Проект закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=44201.

 • Проект Концепції реформування публічної адміністрації в України [Електронний документ]. – Режим доступу: http://cppr17.junnet.com.ua/publichna-administratsiia/administratyvna-reforma/1020-conceptpublrefua.html.

 • Прудивус О. В. Структура державного регулювання підприємницької діяльності в Україні та тенденції її розвитку / О. В. Прудивус // Вісник Запорізьк. юрид. ін-ту. – 2000. – № 2. – С. 98–109.

 • Рабінович П. Природне право: діалектика приватного й публічного / П. Рабінович // Право України. – 2004. – № 9. – С. 61–67.

 • Разуваев Н. В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации права / Н. В. Разуваев // Известия ВУЗов. Правоведение. – 2002. – № 3. – С. 31–55.

 • Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

 • Рішення Європейського Суду з прав людини по справі «Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України» / Заява № 70297/01 : від 18.10.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=980_444.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) : від 02.11.2004 р., № 15–рп/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v015p710-04.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) : від 01.12.2004 р., № 18–рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3288.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 6, 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (справа про визначення мінімальної ціни на цукор) : від 15.04.2004 р., № 10–рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 17. – Ст. 1199.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Концерн Стирол» щодо офіційного тлумачення положення абзацу першого пункту 1 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (справа про оспорювання актів у господарському суді) : від 02.07.2002 р., № 13–рп/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9452.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпунктів 3.5, 3.6 пункту 3 статті 3 «Прикінцеві положення» Закону України «Про Митний тариф України», абзацу восьмого частини другої статті 9 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (справа про тимчасову надбавку до діючих ставок ввізного мита) : від 23.06.2009 р., № 15–pп/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 48. – Ст. 1629.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) : від 08.04.1999 р., № 3–рп/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 15. – С. 35.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») : вiд 09.07.1998 р., № 12–рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – С. 59.

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) : вiд 16.11.2000 р., № 13–рп/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – Ст. 2045.


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал