Персональний склад науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України Науково-методична комісія 1 із загальної та професійної освітиСторінка8/11
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

133. Галузеве машинобудування


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

ПосадаПасічник Віталій Анатолійович

завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»Веселовська Наталія Ростиславівна

завідувач кафедри машини та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університетуСклабінський Всеволод Іванович

завідувач кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних підприємств Сумського державного університетуБлажко Володимир Володимирович

заступник завідуючого кафедри механізації будівельних процесів Харківського національного університету будівництва та архітектуриКириченко Ігор Георгійович

декан механічного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університетуБілодіденко Сергій Валентинович

завідувач кафедри машин та агрегатів металургійного виробництва Національної металургійної академії УкраїниРебезнюк Ігор Тарасович

директор Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технології Національного лісотехнічного університетуЛуців Ігор Володимирович

завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана ПулюяРегей Іван Іванович

завідувач кафедри поліграфічних і пакувальних машин та технології пакування Української академії друкарстваТимощевський Борис Георгійович

завідувач кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова


134. Авіаційна та ракетно-космічна техніка та суднобудування


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

ПосадаШквар Євгеній Олексійович

професор кафедри приладів та систем керування літальними апаратами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»Зайончковський Геннадій Йосипович

завідувач кафедри гідрогазових систем Національного авіаційного університетуПланковський Сергій Ігорович

декан факультету літакобудування Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»Давидов Сергій Олександрович

завідувач кафедрою проектування та конструкцій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Бондаренко Олександр Валентинович

заступник директора кораблебудівного навчально-наукового інституту з навчальної роботи Національного університету кораблебудування імені. адмірала Макарова


136. Металургія


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

ПосадаТараканов Аркадій Костянтинович

завідувач кафедри металургії чавуну Національної металургійної академії УкраїниЛисенко Тетяна Володимирівна

завідувач кафедри технології управління ливарними процесами Одеського національного політехнічного університету


141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

ПосадаЯндульський Олександр Станіславович

декан факультету електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»Козирський Володимир Вікторович

директор навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування УкраїниРезинкін Олег Лук’янович

завідувач кафедри теоретичних основ електротехніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»Мороз Олександр Миколайович

директор навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерної техніки. завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра ВасиленкаЧорний Олексій Петрович

директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла ОстроградськогоАндрієнко Петро Дмитрович

завідувач кафедри «Електричні і електронні апарати» Запорізького національного технічного університетуНазаренко Ігор Петрович

виконуючий обов’язки декана енергетичного факультету Таврійського державного агротехнологічного університетуТарасенко Микола Григорович

завідувач кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана ПулюяБукарос Андрій Юрійович

виконуючий обов’язки декана факультету автоматизації, механіки та робототехніки, завідувач кафедри маркетингу, підприємства і торгівлі Одеської національної академії харчових технологійЖук Дмитро Олександрович

завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем, заступник директора навчально-наукового Інституту автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала МакароваВодічев Володимир Анатолійович

завідувач кафедри електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеського національного політехнічного університету


142. Енергетичне машинобудування


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

ПосадаТуз Валерій Омелянович

завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»Форсюк Андрій Васильович

доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологійЄфімов Олександр В’ячеславович

завідувач кафедри парогенераторобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»Хмельнюк Михайло Георгійович

завідувач кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря Одеської національної академії харчових технологійРадченко Микола Іванович

завідувач кафедри кондиціювання і рефрижерації Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова


143. Атомна енергетика


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада
Письменний Євген Миколайович

декан теплоенергетичного факультету Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»Мисак Йосиф Степанович

завідувач кафедри теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій Національного університету «Львівська політехніка»Кравченко Володимир Петрович

завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету


144. Теплоенергетика та гідроенергетика


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

ПосадаЧерноусенко Ольга Юріївна

завідувач кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»Василенко Сергій Михайлович

завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологійГанжа Антон Миколайович

завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»Гакал Павло Григорович

завідувач кафедри аерокосмічної теплоенергетики Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»Книш Людмила Іванівна

завідувач кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу Дніпропетровського національного університету імені Олеся ГончараГубинський Михайло Володимирович

завідувач кафедри промислової теплоенергетики Національної металургійної академії УкраїниРябенко Олександр Антонович

завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин Національного університету водного господарства та природокористування161 Хімічні технології та інженерія


№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

ПосадаБойченко Сергій Валерійович

завідувач кафедри екології навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університетуСангінова Ольга Вікторівна

заступник декана з навчально-методичної роботи хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»Тульський Геннадій Георгійович

завідувач кафедри технічної електрохімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»Зайчук Олександр Вікторович

декан факультету обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»Варлан Костянтин Єлісеєвич

завідувач кафедри хімії та хімічної технології Дніпропетровського національного університету імені Олеся ГончараАтаманюк Володимир Михайлович

завідувач кафедри хімічної інженерії Національного університету «Львівська політехніка»Сарібєкова Діана Георгіївна

завідувач кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції Херсонського національного технічного університету


162 Біотехнологія та біоінженерія


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

ПосадаКравченко Олександр Валерійович

завідувач підрозділу міської інфраструктури Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»Кляченко Оксана Леонідівна

доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів та природокористування УкраїниГалкін Олександр Юрійович

перший заступник декана факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»Пирог Тетяна Павлівна

завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологійЩербак Олена Валентинівна

декан факультету біотехнології та природокористування Харківської державної зооветеринарної академіїСкляр Тетяна Володимирівна

доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Дніпровського національного університету імені Олеся ГончараНовіков Володимир Павлович

завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»


163 Біомедична інженерія


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

ПосадаМаксименко Віталій Борисович


декан факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»Злепко Сергій Макарович

завідувач кафедри проектування медико-біологічної апаратури Вінницького національного технічного університетуБих Анатолій Іванович

завідувач кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектротехнікиАзархов Олександр Юрійович

завідувач кафедри біомедичної інженерії Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університетЯворський Богдан Іванович

професор кафедри біотехнологічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя


Науково-методична комісія 10 з будівництва та технологій
181 харчові технології


№ п/п

Прізвище, імя, по батькові

ПосадаБурак Валентина Геннадіївна

доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва Херсонського державного аграрного університетуВалько Микола Іванович

завідувач кафедри харчових технологійХерсонського національного технічного університетуГринченко Ольга Олексіївна

завідувач кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівліІоргачова Катерина Георгіївна

завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Одеської національної академії харчових технологійКолісниченко Тетяна Олександрівна

завідувач кафедри харчових технологій Дніпропетровського національного університету імені Олеся ГончараНекрасов Павло Олександрович

професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння Харківського політехнічного інститутуПаляниця Любов Ярославівна

доцент кафедри технології органічних продуктів Національного університету «Львівська політехніка»Паска Марія Зіновіївна

декан факультету харчових технологій та екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. ҐжицькогоПоліщук Галина Євгенівна

завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал