Перелік нормативних документів, на виконання яких була спрямована робота закладу у 2013/2014 Н. РСторінка3/25
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
  Навігація по даній сторінці:
 • Заходи

Протягом 2012/2013 року проводилася дієва робота з батьками:

1 раз на семестр проводилися загальношкільні батьківські збори із залученням працівників РВВС та лікарів-спеціалістів районної поліклініки;

4 рази на рік по класах пройшли тематичні класні збори;

Протягом навчального року для батьків та разом з батьками було проведено: День спільних дій в інтересах дітей (листопад), єдиний День відкритих дверей для батьків за темою «Взаємодія школи та батьків для повноцінного розвитку дитини» ( грудень), де батьки мали змогу відвідати навчальні заняття своїх дітей, брати участь у виховних заходах, які проводилися у цей день;

Для батьків було проведено свято «Мамин вальс» (березень), «Свята материнська тривога» (травень).

Мають місце недоліки: трапляються випадки, коли класні керівники несвоєчасно виконують розпорядження адміністрації, виховні години проводять формально, вчителі-предметники не завжди використовують виховні можливості уроку. Не на повну силу працює учнівське самоврядування, тому що куратори не завжди своєчасно консультують та контролюють роботу міністерств. Мало впроваджується форма роботи із сім’єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин «педагоги-батьки-учні». Тому необхідно пропагандувати педагогічні знання, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків.

Завдання на новий навчальний рік


 1. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процес, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

 2. Разом з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей, місцевою радою, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів і правопорушень;

 3. Здійснювати роботу, щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

 4. У 2013/2014 навчальному році, продовжувати працювати над виховною темою школи: «Формування в учнів соціальної компетентності для успішної самореалізації в соціумі, морально – духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім‘янин, професіонал»


8.АНАЛІЗ РОБОТИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, СТВОРЕННЮ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ І ВЧИТЕЛІВ

З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності. Перед канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки та робилися записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». З пам’ятками на канікули ознайомлювалися батьки учнів.

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки. Класні керівники проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму згідно загальношкільного графіка, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями району, які фіксувалися в класних журналах та щоденниках учнів.

Протягом року проводилися профілактичні бесіди шкільної медсестри з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Протягом навчального року в школі випадків травмування не було.

Педагогами школи проводилася значна робота щодо забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів: діагностична, профілактична, просвітницька, консультаційна. Особлива увага приділялася дітям під час входження в нові періоди життя. Дітям, у яких виникали труднощі в процесі соціалізації й адаптації надавалася консультаційна допомога. Постійно проводилася відповідна робота з батьками учнів.

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.
9.АНАЛІЗ РОБОТИ ПО ВИКОНАННЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2013 року на базі школи працював дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Сонцеграй».

За період з 27 травня по 12 червня було оздоровлено 112 учнів. З них сироти – 2 учні, позбавлені батьківського піклування – 2 учнів, інвалідів – 3 учнів, чорнобильці – 2 дітей, з малозабезпечених сімей – 2 дітей, з багатодітних сімей – 20 учнів.

Аналізуючи кількість дітей, що оздоровлювалися у пришкільному дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням, бачимо, що кількість дітей поступово зменшується. Це пов’язано із зменшенням загальної кількості дітей, які навчаються у школі.

Під час роботи табору учні отримували двохразове гаряче харчування, проводилися екскурсії, пішохідні прогулянки.

На належному рівні було забезпечено медичне обслуговування дитячого закладу відпочинку. Підтримувався санітарно-гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі.

Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Скарг та травмування учасників дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням «Сонцеграй» не було.

Пріоритетними напрямками роботи школи щодо оздоровлення і відпочинку дітей є продовження роботи, спрямованої на збереження і зміцнення здоров’я учнів та прищеплення навичок здорового способу життя.
10.АНАЛІЗ РОБОТИ ПО СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ УЧНІВ

У навчальному закладі знаходяться на обліку 55 учнів пільгового контингенту.

Із них 2 учнів – сиріт, 6 учнів позбавлених батьківського піклування, 4 учні із сімей які перебувають на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення, 9 учнів напівсироти,12 яких виховує одна мати , 4 учнів постраждалі від аварії на ЧАЕС; 26 учнів – з багатодітних сімей; 8 учнів – інвалідів, 1 учень – дитина батьків-інвалідів, 1 учень із сім’ї, яка потрапила у складні матеріальні обставини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», були організовані заходи:

Акція милосердя «Подаруй іграшку», під час якої були зібрані іграшки для молодших класів, акція, під час якої був зібраний одяг та взуття для дітей, які цього потребують.

В День захисту дітей брали участь у шкільних та сільських святкових заходах.

Усі учні пільгового контингенту відвідували гуртки на базі школи, учні молодших класів – групу продовженого дня.

У школі протягом навчального року було організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей сиріт та дітей з малозабезпеченої сім’ї , а також для всіх учнів 1-4 класів.

До свята святого Миколая в школі дітей пільгових категорій пригощали солодощами. Належна увага приділялась організації відпочинку дітей. Всі вони відпочивали у дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням «Сонцеграй». Протягом року було організовано індивідуальне навчання (за станом здоров’я ) відповідно до нормативних вимог для 1 учня.
11.АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ»

У школі проводилася робота по реалізації програми «Обдарована молодь». Учні неодноразово займали призові місця на районних конкурсах і змаганнях.

Учні школи взяли активну участь в роботі МАНУ Мячкіна Аліна (11 клас) (науковий керівник Мячкіна В.В.), яка стала учасницею обласного етапу, Карауш Анна (10 клас) (науковий керівник Єрмакова О.П.) стала дипломантом районного етапу.

Найкращий результат на районних предметних олімпіадах показала Карауш Анна (10 клас) – з російської мови та літератури вона зайняла І місце, ІІІ місце з англійської мови та української мови та літератури. Крім того, учні зайняли ще призових місць з різних предметних олімпіад (ІІІ місце з математики –Криворучко Д та Мячкіна А..-11 клас, Волобуєв Є.-учень 8 класу - ІІ місце з фізики, ІІ місце з математики Серікова К.-8 клас).

У Міжнародному природничо-інтерактивному конкурсі «Колосок», прийняли участь 37 учнів, з них: «золотий колосок» – 2 учні, «срібний» – 7 учнів. В Міжнародних інтерактивних турнірах з фізики «Левеня» - 22 учасники, з історії «Лелека» - 14 учасників, з правознавства «Кришталева сова» - 18 учасників, «Патріот» з українознавства – 19 учнів, «Мультитест» - 28 учасників, «Кенгуру» - 36 учасників.
12.Аналіз роботи закладу по реалізації проекту «Школа сприяння здоров’ю»

Головним пріоритетом школи сприяння здоров’ю є передача учням сучасних достовірних знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, залучення школярів до активної пропаганди здорового способу життя серед однолітків за принципом рівний-рівному. З цією метою проводились практичні заняття,читацькі конференції, уроки присвячені збереженню репродуктивного здоров’я молоді. Популяризизується серед учнівської молоді науково – методичналітература з питань збереження і зміцнення здоров’я. Постійно оновлюються тематичні експозиції, інформаційні матеріали по формуванню репродуктивного здоров’я у кожному класі та у шкільному куточку здоров’я.

Щорічно проводиться профілактичний медичний огляд учнів, На засіданні педради про підсумки медогляду учнів організовувалися спеціальні та підготовчі медичні групи на уроках фізичної культури. Школа співпрацює з сільською амбулаторією у проведенні диспансеризації дітей підлітків. На уроках проводились фізкультхвилинки, етапи валеологізації організовувались і проводилися прогулянки на свіжому повітрі, тематичні уроки фізичної культури, трудового навчання надворі. У школі організоване гаряче харчування учнів

Проводиться санітарно-просвітницька робота з учнями школи та їх батьками, ведеться моніторинг зайнятості учнів спортом.

При школі працюють чотири гуртки з фізичного виховання (з футболу, зірниця, акробатичний, з шахів), у якому задіяні усі учні школи 100%.Традиційно проводиться Олімпійський урок, школа бере участь майже в усіх районних змаганнях.

13. Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників за 2012/2013 навчальний рік

У 2012/2013 навчальному році методичне об’єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над реалізацією проблеми «Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб створення соціально- активної особистості та громадянина », яка тісно пов’язана з виховною темою школи «Формування оптимального мікроклімату учнівського колективу, як засіб створення умов для самореалізації громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості».

З метою підвищення рівня поінформованості та готовності працювати за єдиною для району темою «Підвищення дидактичної компетенції вчителів – основа якісної освіти учнів» члени методичного об’єднання протягом навчального року відвідували засідання районного методичного об’єднання , шкільні методичні заходи, інструктивно-методичні наради.

Традиційним для методичного об’єднання є проведення відкритих виховних годин. Їх провели Єрмакова О.П. «Позитивне ставлення до себе та до життя» - у вигляді тренінгу, Томіліна І.В. «Згуртування дитячого колективу», Шалімова О.С. «В лабиринте профессионального выбора», Чужикова Л.І. «Правонарушение, преступление и подросток». Відкриті виховні години засвідчили, що класні керівники значну увагу приділяють посиленню патріотичного виховання учнівської молоді, збагаченню її духовного потенціалу, підвищенню ролі дитячого колективу, роботі з окремими групами дітей, профорієнтаційній роботі.

Крім того, класні керівники виступили з доповідями, в яких висвітлили окремі аспекти з досвіду своєї роботи: «Роль сім’ї у профілактиці відхилень у поведінці дитини» -Ларікова Н.С., «Профорієнтаційна робота – запорука успіху підлітка в майбутньому» - Ісаєва Н.І., Мячкіна В.В.- «Система профілактики правопорушень дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи».

Поряд з цим у рамках методичного об’єднання відбулися семінар для класних керівників «Єдиний організм: створення і розвиток колективу класу», ділова гра «Нестандартні форми методичної роботи».

В рамках методичного об’єднання були проведені і загальношкільні свята: у листопаді відбулося свято «Прийняття учнів 5 класу в члени шкільної республіки «Патріоти» (Томіліна І.В.), у грудні Мячкіна В.В. підготувала та провела театралізовану виставу «Свято Миколая», а класний керівник 11 класу Шалімова О.С. вечір відпочинку «Новорічний зорепад», у січні Ісаєва Н.І. (класний керівник 8 класу), провела музичне свято «Колядки та щедрівки – народні забави», Чужикова Л.І. (класний керівник 9 класу) у лютому підготувала вечір відпочинку для 8-11 класів до свята «Святого Валентина», у березні класним керівником 10 класу Єрмаковою О.П. був проведений святковий концерт до 8 березня «Жінка одвічна загадка природи», у травні Ларікова Н.С.( класний керівник 6 класу) підготувала та провела літературно-музичну композиція до Дня матері «Свята материнська тривога».

За 2012-2013 навчальний рік процес виховання здійснювався за допомогою різноманітних форм роботи класного керівника, вибір яких залежав від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямків діяльності учнів.

Основними формами виховної роботи в школі були:

Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, , вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії держави і права, «жива газета»).

Діяльнісно-практичні (екскурсії, свята, ігри-драматизації, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, олімпіади).

Інтегративні (шкільний Євро- клуб, гуртки).

Діалогічні  (бесіда, міжрольове спілкування).

Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо).

Наочні ( музеї школи, виставки учнівської творчості, книжкової виставки, тематичні стенди тощо).

Велика увага приділялась ціннісному ставленню учнів до суспільства і держави. З цією метою у школі проведено багато різноманітних заходів, зокрема, була проведена загальношкільна лінійка «В єднанні наша сила», вшанування пам’яті загиблих під Крутами, зустріч з воїнами, що демобілізувалися з лав армії України, тиждень історії, під час якого пройшла зустріч з воїном – афганцем Чорним О.О., години спілкування «Мій біль – Чорнобиль», лінійка пам′яті «Пам’ятаємо Чорнобиль», бесіда за «круглим столом» «У майбутнє ми робимо крок», захист плакатів «Краса і біль України», провели цикл бесід, конкурс воєнної пісні до Дня Перемоги.

Найважливіша складова виховання учнів – це ціннісне ставлення до людей. З метою розвитку міцних переконань і потреб поводження відповідно до загальнолюдських та національних морально-етичних норм в школі були проведені: у 7 – 11 класах виховні години «Конвенція про права дитини», з учнями 8-11 класів – відвертий діалог «Протидія торгівлі людьми». Учні 1-4 класів зустрілися із лекторською групою волонтерів «Юні правознавці» та поспілкувалися на тему: «Людину охороняє закон». З метою виховання у дітей глибокого почуття любові до своїх батьків, культури поведінки у сім’ї, залучення до традицій родинно-побутової культури пройшли родинні ранки до Міжнародного жіночого Дня 8 березня ( загальношкільне свято), літературно-музична композиція до Дня матері «Свята материнська тривога», «Прощання з початковою школою» (Клімова В.С.).

Ціннісне ставлення до природи – це надання учням можливості вносити в своє життя позитивні зміни. Тільки протягом двомісячника «Зелена весна» були проведені: виступ екологічної агітбригади, конкурс малюнків, конкурс творів на екологічну тематику, упорядкована шкільна територія та сільській парк, озеленені шкільні клумби, висаджені берези, дуби.

У школі створено і діє учнівське самоврядування, мета якого - різносторонньо розвиватися, забезпечувати та захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи, формувати відчуття відповідальності, свідоме ставлення кожного до участі у вирішенні справ шкільного життя. Вищі органи учнівського самоврядування загальношкільні та класні учнівські збори – ухвалюють рішення з питань діяльності колективу, заслуховують інформацію учнів - лідерів, визначають конкретні заходи щодо виконання колективних творчих справ. Рада учнівської молоді завжди господарі в школі. За ініціативою шкільного самоврядування були проведені акції «Милосердя», «Шануймо ветеранів», проведені рейди-перевірки «Урок», «Чисто там, де прибирають, а не там де забруднюють». У кожному класі створені куточки.

У школі між учасниками навчально-виховного процесу доброзичливі відносини, це спонукає учнів до відповідального і старанного виконання будь-якого доручення, дозволяє швидше адаптуватися при переході на постійну ступінь навчання. Учні дотримуються статуту школи. Жоден учень не стоїть на обліку в міліції неповнолітніх. Моніторинг виховання показує, що значно покращилась поведінка у 10класі (кл.керівник Ермакова О.П..), 8 класі (кл.керівникІсаєва Н.І.), але ще потрібно працювати із учнями 7 класу (кл.керівник Мячкіна В.В.)та 9 класу (кл.керівник Чужикова Л.І .)

Слід звернути увагу на недоліки – це недостатній рівень культури поведінки учнів вдома та громадських місцях, низький рівень морально-вольових якостей дітей, знецінення патріотичних переконань, низька зацікавленість батьків у результатах навчання та виховання своїх дітей. Виходячи з цього методичне об’єднання визначило,що найбільш актуальними є питання превентивного виховання учнів, зацікавленість батьків у вихованні своїх дітей, профорієнтаційна робота з підлітками.

Тому в 2013/2014 рові методичне об’єднання класних керівників буде й надалі працювати над методичною проблемою: «Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб створення соціально- активної особистості та громадянина ».14. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У 2013/2014 навчальному році адміністрацією школи проведено: 1. Дві перевірки ведення ділової документації в школі;

 2. Здійснено перевірки стану викладання предметів: української мови та літератури (5-11 класи), Захисту Вітчизни (10-11 класи), етики (6 клас), Я і Україна (3-4 класи), інформатики (5,9-11 класи)природознавство (5,6 класи) образотворче мистецтво (5-7 класи ф, німецька мова (5 клас).

 3. Перевірено рівень вихованості та навченості учнів 8-10 класів, наступність у навчанні учнів 5 класу, адаптації шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються та інших категорій вчителів;

 4. Здійснено вивчення виконання:

 • ст.10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики»

 • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Здійснення контролю за станом підготовки вчителями поурочних планів. Ці плани аналізувалися дирекцією, проводилися співбесіди з вчителями, виконання ними зауважень знаходилося на контролі адміністрації.

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналу факультативів, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі, при заступниках директора.

Перевірка стану викладання предметів засвідчила, що навчальні предмети викладаються вчителями на належному рівні з дотриманням вимог начальних програм та державних стандартів у галузі освіти, з наголосом на розвиток розумових здібностей та якостей особистості, формування у неї умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення. Поряд з цим перевірка виявила й ряд недоліків, зокрема недостатню забезпеченість програмовою літературою з державної мови та комп’ютерів для вивчення інформатики, слабку матеріальну базу для вивчення німецької мови та відсутність наочності з образотворчого мистецтва.

Відзначаючи здобутки у вихованні учнів 8-10 класів адміністрація звертала увагу їх класних керівників на недостатній рівень культури поведінки їх вихованців у громадських місцях, низький рівень морально-вольових якостей дітей, знецінення у них патріотичних переконань. Поряд з відзначенням того факту, що переважна більшість учнів 1- 5 класів адаптувались до навчання в початковій та базовій школах, увагу вчителів звернуто на надання індивідуальної допомоги учням, здійсненні контролю за дітьми, які виявляють ознаки дезадаптації.

Проведена адміністрацією контрольно-аналтична діяльність сприяла поліпшенню якості навчально-виховного процесу. Вчителі прийняли до уваги виявлені адміністрацією школи недоліки у їх роботі та працювали над їх усуненням. Ця їх діяльність знаходилася під постійним контролем адміністрації, неодноразово заслуховувалася на нарадах при директорові.

15. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТ.10 КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ »

В школі поступово й неухильно ведеться робота по виконанню Закону України «про засади державної мовної політики». Вивчення української мови є обов’язковим, учнів, що не вивчають українську мову в школі немає. Державною мовою проводяться засідання педагогічної ради школи, методичні заходи. Діловодство ведеться українською мовою, взаємовідносини з державними органами, органами місцевого самоврядування також відбуваються українською мовою. Стан виконання педагогічним колективом Закону України «Про засади державної мовної політики » аналізувався адміністрацією школи, за підсумками чого було видано узагальнюючий наказ.


16.АНАЛІЗ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Згідно з навчальними програмами учні одержали комплекти підручників. Крім того, бібліотека забезпечувала учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для підготовки рефератів та доповідей з базових дисциплін. У бібліотеці оформлені тематичні художньо- ілюстративні виставки, папки. Вона брала участь у традиційних шкільних святах.

Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням методичних видань, одержанням підручників, видачею та збиранням їх у кінці навчального року.
17.АНАЛІЗ РОБОТИ ПО КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСІВ

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти згідно якої робота в школі проводиться за певними напрямками. На початок 2012 року в школі використовувалось 7 комп’ютерів. З них: 1. секретарем-діловодом для ведення ділової документації школи;

6- у кабінеті інформатики та в навчально-виховному процесі.

Протягом року продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. На кінець навчального року з 18 вчителів досконало володіли навичками роботи з ПК 12 педагогів.


18. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За минулий навчальний рік школа отримала 27760 грн. з них на ремонт навчальних кабінетів 9160грн., на придбання канцелярських товарів - 4200 грн., на транспортні послуги - 3680грн., на придбання господарських товарів – 1120грн. Відремонтовано класні кімнати, І - ІІІ поверхи школи. За рахунок спонсорських коштів було замінено вікна в 1 класі на енергозберігаючи, придбано проектор, принтер, спортивний інвентар, стільці для кабінетів частково. Було облаштовано кабінет ГПД


19.ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, роботу педагогічного колективу Охоченської ЗОШ 1-111 ступенів у 2014/2015 навчальному році спрямувати на вирішення:

науково-теоретичної теми: «Використання інноваційних технологій в процесі навчання і виховання учнів».

методичної теми: „Впровадження моделі ефективного уроку з використанням особистісно-орієнтованого підходу для формування у учнів уміння вчитися ”;

виховної теми: “Формування оптимального мікроклімату учнівського колективу, як засіб створення умов для самореалізації громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості ”

Визначити наступні основні завдання:  1. Забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів 3 та 6 класів;

  2. Створити належні умови для адаптації до навчання в початковій школі для учнів 1 класу, в основній школі для учнів 5 класу та в старшій школі для учнів 10 класу.

  3. Постійно працювати над організацією навчально-виховного процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, логічне та яскраве пояснення, практичну діяльність школярів, розширення навчального середовища, чергування різних видів діяльності.

  4. Продовжити інформатизацію освітнього процесу, спрямувати її на формування не просто носія знань, творчої особистості, яка вміє застосовувати знання і вміння, працювати з інформацією для успішної діяльності в будь-якій сфері.

  5. Залучати учнів та учителів до використання інформаційних ресурсів.

  6. Продовжувати роботу щодо впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

  7. Забезпечити належну підготовку випускників до складання зовнішнього незалежного оцінювання у 2014-2015 навчальному році.

  8. Забезпечити ширше впровадження вчителями в практику своєї роботи тестових технологій, переходу від репродуктивного, „знаннєвого” способу навчання до продуктивного, діяльнісного.

  9. Продовжувати працювати над формуванням учнівської компетенції шляхом впровадження в навчально-пізнавальну діяльність методик критичного мислення, інтегративності в пізнанні оточуючого середовища, правил роботи з інформацією.

  10. Враховуючи інтегрованість української культури у європейський простір, створити для цього необхідні передумови, а саме: формування у дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей культури, мистецтва, здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської.

  11. Зорієнтувати виховний процес на найвищі морально-духовні й потенційні можливості виховання і створити умови для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей.

  12. Продовжувати роботу з обдарованими дітьми, забезпечити належний розвиток їх індивідуальних здібностей, участь в шкільних , районних, обласних та загальнодержавних інтелектуальних іграх та конкурсах, участі в роботі МАНУ.

  13. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді.

  14. Посилити індивідуальну роботу з неповнолітніми, схильними до скоєння злочинів. Разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевою радою, громадськістю постійно забезпечувати контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях.

  15. Суворо дотримуватися вимог Закону України „Про охорону дитинства ”, обласних, районних програм, які направлені на поліпшення умов виховання, навчання, оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

  16. Ширше використовувати моніторингові дослідження з усіх аспектів діяльності школи при плануванні та проведенні роботи з педагогічним та учнівським колективами.

  17. Постійну увагу приділяти профорієнтаційній роботі, насамперед на педагогічні професії. Проводити роботу з випускниками, які виявляють нахил до роботи з дітьми, залучати їх до роботи з учнями початкових класів, до проведення позакласних заходів виховного характеру.


РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

2.1.Створення умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти. Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту

з/п


Заходи

Термін

виконання

Відповідальний


Відмітка про виконання,

справиПримітка

1

2

3

4

5

6

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.


9.

10.

11.

12.


13

14

Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти.

Систематично проводити роботу щодо залучення до навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років.

Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що проживають на території обслуговування школи, та проведеної роботи з ними в порівнянні з минулим навчальним роком.

Брати участь у Всеукраїнському рейді «Урок»: • залучити до навчання підлітків, відрахованих з технікумів, училищ; неповнолітніх, які перебувають на обліку в районній службі в справах неповнолітніх та районному відділенні кримінальної міліції у справах неповнолітніх; неповнолітніх, які виховуються в неблагополучних родинах; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей;

 • тримати під контролем учнів, які схильні до пропусків занять без поважних причин.

Перевірити явку дітей шкільного віку до навчального закладу на підставі списків. Скласти «Список дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2014 року на території обслуговування» і подати його до відділу освіти з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

Повернути списки дітей і підлітків шкільного віку до відділу освіти з відмітками про те, де навчаються діти, з довідками з навчальних закладів.

За наявності в загальноосвітньому навчальному закладі учнів, які проживають на закріпленій за цим закладом території обслуговування і яких не було включено до списку, подати додатковий список таких учнів до відділу освіти.

Подати статистичний звіт (форма №77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчання.

Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей шестирічного віку:


 • уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;

 • провести бесіди з батьками про необхідність вступу до школи з шести років;

 • зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причиною відмови.

Заслухати на нараді при директорові питання:

 • про виконання положень Конституції України, ст.. 35 Закону України «Про освіту», ст..6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку;

 • про здійснення контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи.

Заслухати на засіданні Ради школи питання щодо відвідування учнями школи навчальних занять.

Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки роботи педколективу школи щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2013-2014 навчальному році на території обслуговування школи».

Перевірити працевлаштування випускників 9 та 11 класів. Підтвердити довідками про навчання.

Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки роботи щодо працевлаштування випускників 9 та 11 класів в 2014 році
Упродовж

навч.року


Протягом

навч.року
Серпень-вересень

Протягом

навч.року

Інформація 1раз на тиждень


До 05.09.2014

До 10.09.2014


До 10.09.2014

До 10.09.2014

Протягом навчального року (підсумки 01.2014.,05.2014)
Вересень-червень

Жовтень-квітень


Вересень


До10.09.2014

До 01.10.2014Адміністрація,

педколектив


Педколектив

Відповідальний за облік дітей
Адміністрація

Відповідальний за облік дітей


Відповідальний за облік дітей
Відповідальний за облік дітей

Відповідальний за облік дітей


Ковальов С.А.,

Коваленко О.О.

Томіліна І.В.

Ковальов С.А.

Харченко Л.В.


Томіліна І.В.

Харченко Л.В.


Інформація

Інформація


Інформація,

наказ№
Списки

Інформація, списки

Списки

Статзвіт,Інформація,

списки

Інформація,

протокол № ,

Наказ №

Інформація, протокол ради, наказ №


Інформація

Наказ №

Інформація

Наказ №


2.2. Організація роботи по підвищенню якості знань учнів.

з/п


Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання,

№ справи


Примітка

1

Забезпечити якісне виконання навчальних програм ,в тому числі їх практичної частини

Протягом року(підсумки 12.2014, 05.2015)

Вчителі-предметники

Інформація,

наказ №

2

Добиватися повної реалізації можливостей семестрово-атестаційної системи занять, 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів з метою оволодіння ними міцних знань, умінь і навичок.

Протягом року

Вчителі-предметники

Інформація
3

Надавати індивідуальні консультації учням з навчальних дисциплін .

Протягом року

Вчителі-предметники

Інформація
4

Проводити індивідуальну та групову роботу з обдарованими дітьми в позаурочний час за домовленістю з їх батьками.

Протягом року

Вчителі-предметники

Інформація
5

Провести цикл бесід по формуванню у учнів раціональної організації навчальної праці.

Протягом року

Класні керівники

Інформація
6

Провести шкільні предметні олімпіади .

Жовтень-грудень

Ковальов С.А.,

вчителі


Наказ№
7

Створити умови для участі переможців шкільних предметних олімпіад в районних олімпіадах.

Листопад -грудень

Ковальов С.А.,

вчителі


Інформація
8

Проводити систематичні огляди періодичних видань, нових надходжень , довідкової, навчальної та художньої літератури

1раз на місяць

Томіліна І.В.

Інформація
9

Поновити в навчальних кабінетах стенди «Вчись вчитися»

До 01.10.2014

Зав.кабінетами

Інформація
10

Відзначати знаменні дати з історії України та життя видатних діячів науки, літератури, культури та країни , мова якої вивчається.

Протягом року

Ковальов С.А.,

вчителі


Інформація
11

Провести виставки-огляди кращих зошитів, щоденників, стану збереження підручників.

1раз в квартал

Ковальов С.А.

вчителі, бібліотекарІнформація
12

Забезпечити діяльність інтелектуального клубу

«Еврика»


1 раз в квартал

Валеватенко В.М.

Наказ №
13

Провести загальношкільний конкурс «Учень року-2015»

Протягом року

Валеватенко В.М.

Наказ №
14

Провести пробні контрольні роботи, визначити стартовий рівень загально навчальної підготовки учнів.

Вересень-жовтень

Ковальов С.А.

Інформація
15

Спроектувати корекційну роботу з дітьми спрямовану на ліквідацію переважних причин невисокої успішності учнів

До 15.10.2014

Ковальов С.А.,

вчителі


Нарада при директорові протокол №
16

Провести директорські. контрольні роботи з базових дисциплін

Грудень, травень

Ковальов С.А.

Наказ №
17

Здійснювати системний аналіз продуктивності НВП з різних дисциплін моніторинг якості освіти

1 раз в семестр

Ковальов С.А.

Довідка
18

Прогнозувати перспективи підвищення якості освіти (шляхом оптимізації НВД)

Протягом року

Ковальов С.А.

Довідка
19

Здійснити розробку педагогічних рекомендацій учням, які потребують пильної педагогічної уваги

Вересень-жовтень

Вчителі

Інформація
20

Науково обґрунтовувати показники змін і розвитку основних інтелектуальних та особистісних характеристик учнів, використати їх для планування організації НВП, скерованого на особистість.

Вересень-жовтень

Вчителі

Інформація
21

Здійснити анкетування учнів, котрі мають труднощі в навчанні і провести співбесіди з ними, допомогти їх скласти індивідуальні плани подолання перешкод у навчанні.

Жовтень-листопад

Вчителі,класні

керівникиІнформація
22

Допомогти учням у вибудові індивідуальної траєкторії розвитку ; розподілити учнів кожного класу за каналом підвищення рівня навченості .

Жовтень-листопад

Вчителі,класні керівники

Інформація
23

Забезпечити впровадження в НВП різних видів учнівської діяльності згідно з державними освітніми стандартами.

Протягом року

Вчителі

Інформація
24

Залучати школярів до предметно-практичної та особистісно-рольової діяльності в процесі навчання

Протягом року

Вчителі

Інформація

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал