Перелік нормативних документів, на виконання яких була спрямована робота закладу у 2013/2014 Н. РСторінка2/25
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Аналіз стану викладання навчальних предметів свідчить , що учні які закінчили навчальний рік на початковому рівні є лише з англійської мови. Порівняно з минулим навчальним роком, не стало учнів такого рівня з української та російської мов, історії України, всесвітньої історії, біології,географії. Більшість учнів закінчила навчальний рік на середньому рівні з хімії (70,5%),біології (65,6%) англійської мови (64,8%), математики (63%). Причому, у порівнянні з результатами за минулий навчальний рік частка учнів на цьому рівні зменшилась з англійської мови, алгебри, геометрії, тоді як з усіх інших базових предметів зросла. Лише 14,8% учнів з математики мають знання достатнього рівня, 19,7% - з біології, 23,9% з англійської мови. Порівняно з результатами за минулий навчальний рік частка учнів на цьому рівні зросла з російської літератури, англійської мови, історії України, алгебри, геометрії, тоді як з інших базових дисциплін частка учнів зменшилася. З усіх навчальних предметів, є учні, що закінчили навчальний рік на високому рівні, хоча їх частка залишається низькою з англійської мови (10,2%), хімії (9,8%), алгебри (13,1%), геометрії ,біології (14,7%). частка учнів на цьому рівні зросла з української мови та української літератури, математики, біології,проте з інших базових дисциплін цей показник зменшився, що викликає занепокоєння щодо якісної підготовки учнів з цих предметів до участі в інтелектуальних конкурсах і турнірах.


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 року № 1/9-115 “Про порядок закінчення навчального року та проведення Державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013-2014 навчальному році”, наказу по школі від 13.03.2014 року №88 «Про організований порядок закінчення 2013-2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів» була проведена державна підсумкова атестація учнів 4, 9 та 11 класах, яка виявила наступні результати, викладені у наведених нижче діаграмах.

Діаграма №8

Результати ДПА у 4 класі

за 2012/2013 н.р. за 2013/2014 н.р.
За результатами ДПА цього року частка учнів на достатньому та високому рівнях склала 83,3% з математики та українського читання, 66,7% - з української мови. Ці показники значно перевищують результати з математики (на 10,7%) та з українського читання (1,5%), хоча гірші з української мови (на 6%).

Діаграма №9

Результати ДПА у 9 класі

Результати ДПА засвідчили деяке покращення навчальних досягнень учнів. Жоден учень не показав початкового рівня знань (за результатами річного оцінювання такі учні були з п’яти предметів). Частка учнів на середньому рівні збільшилась з біології, географії та англійської мови. Поряд з цим вона збільшилась на достатньому рівні з української та англійської мов, математики. На високому рівні частка учнів зросла лише з біології.

У 11 класі атестація пройшла з української мови (переказ), математики (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії, письмово), історії України (письмово).

Діаграма №10


Результати ДПА у 11 класі

Жоден з випускників під час ДПА не показав знань початкового рівня (за підсумками річного оцінювання такого рівня знань не мав жоден учень з цих предметів). Зменшилась частка учнів середнього рівня знань з української мови. Рівень знань учнів на достатньому рівні залишився без змін. З усіх предметів ДПА зросла частка учнів на високому рівні.


5. АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2013/2014 навчальному році заклад освіти був забезпечений педагогічними кадрами: працювало 19 працівників, у тому числі директор, 2 заступника директора, 1 вихователь ГПД, 1 педагог-організатор, бібліотекар.

Наведені нижче діаграми дають уявлення про вік, освіту та кваліфікаційні категорії педпрацівників школи на кінець 2013/2014 навчального року.
Діаграма №11

Вік педагогічних працівників

В складі педагогічного колективу школи ще значний прошарок вчителів предпенсійного віку, але вже з’явилася тенденція до омолодження колективу, причому за рахунок випускників школи.

Діаграма №12

Освіта педагогічних працівників

Переважна більшість педагогічного колективу має вищу фахову освіту, а молоді вчителі які приходять на роботу в школу заочно навчаються в ХНПУ ім. Г.С.Сковороди.


Діаграма №13

Кваліфікаційні категорії педагогічних працівників

Останнім часом зростає частка спеціалістів І категорії, що свідчить про зростання рівня методичної та фахової підготовки педагогічних працівників.6.АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ЗАКЛАДУ
У 2013/2014 навчальному році педагогічний колектив школи працював над науково-методичною темою «Використання інноваційних технологій в процесі навчання і виховання учнів». Загальне керівництво організацією та проведенням науково-методичної роботи в школі здійснювала методична рада школи, керуючись наказом по школі № 181 від 05.09.13 «Про організацію методичної роботи в школі в 2013/2014 навчальному році».

Вивченням окремих ідей науково-методичної теми школи та їх використанням в навчально-виховному процесі вчителями безпосередньо займалися шкільні методичні об’єднання. Так, методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Клімова В.С.) працювало над темою «Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент». Основна увага методичним об’єднанням зверталася на організацію та здійснення групової роботи учнів в процесі навчання читання, подолання труднощів в навчанні першокласників в період адаптації,формування навичок грамотного письма, використання психологічних особливостей в процесі роботи ГПД, підготовки 4 класу до ДПА. Вчителі провели 4 відкритих уроки та один позакласний захід, підготували 5 доповідей з досвіду своєї роботи ,прийняли участь у презентації досвіду роботи вчителя 4 класу Коваленко О.О., взаємоознайомлювались з виготовленим дидактичним та роздатковим матеріалом, взаємоперевіряли учнівські зошити та щоденники. Крім того, було розглянуто роботу вчителя 2 класу щодо здійснення Державного стандарту початкової загальної освіти, підготовку вчителя майбутнього 3 класу до роботи за новим Державним стандартом, результати адаптації першокласників до навчання в початковій школі та готовність учнів 4 класу до навчання у школі другого ступеня, участь у Всеукраїнській акції «Дай руку першокласнику?», роботу вихователя ГПД з організації навчально-виховного процесу у групі. Членами методичного об’єднання було проведено тиждень знань споріднених мов, конкурси віршів про маму, малюнків до Дня птахів, свято «Прощай, букварик!». Вчителями особлива увага приділялась формуванню у учнів продуктивних способів навчання, використанню в навчальному процесі новітніх технологій, що сприяло глибшому засвоєнню учнями програмового матеріалу. Поряд з цим у новому навчальному році членам методичного об’єднання слід зосередитися на впровадженні нового Державного стандарту у навчально-виховний процес 3 класу, дотримання всіх видів і кількості перевірок знань, умінь і навичок учнів, передбачених науково-методичними рекомендаціями ХАНО, глибшому формуванню у учнів навичок читання та аналізу літературних текстів.

Методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу (керівник Ісаєва Н.І. ) працювало над темою «Підвищення науково-методичного рівня викладання предметів гуманітарного циклу, спрямованого на розвиток творчої особистості учнів на основі впровадження інтерактивних технологій у навчанні». Основна увага методичним об’єднанням зверталася на роботу вчителів з розвитку орфографічної та пунктуаційної грамотності на уроках з російської мови, активізацію пізнавальної діяльності учнів під час вивчення правознавства, стану викладання німецької мови у 5 класі за новою програмою. Вчителі провели 4 відкритих уроки, заслухали 4 доповіді з досвіду своєї роботи, а також розглянули питання, пов’язані з підготовкою учнів до ДПА, ЗНО, організації роботи у 5 класі у відповідності з новими Державними стандартами. Ними були проведені шкільні предметні олімпіади, організовано ряд позакласних заходів, насамперед предметні тижні, займались удосконаленням матеріальної бази навчальних кабінетів. Членами об’єднання особлива увага приділялася удосконаленню методики використання активних форм роботи на уроці, формуванню у учнів ціннісних орієнтирів, моральному та естетичному вихованню. Вони активно впроваджують в практику своєї роботи інтерактивні технології навчання, насамперед, використання ІКТ та проектних технологій, можливості кабінетної системи навчання, що сприяє кращому засвоєнню учнями базових знань з предметів. Поряд з цим у новому навчальному році методичному об’єднанню слід продовжити працювати над підготовкою вчителя до проведення сучасного уроку в умовах інформатизації освіти, формуванню у учнів належного рівня з фразеології, забезпечення їх підготовки до складання ЗНО з гуманітарних предметів,впровадженню нових навчальних програм у 6 класі.

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Ларікова Н.С.) працювало над темою «Розвиток творчого потенціалу особистості учня в процесі навчання». Методичне об’єднання особливу увагу звертало на використання інтерактивних технологій на уроках природознавства, активізацію пізнавальної діяльності учнів під час вивчення біології, організації та проведенню підсумкового повторення, застосуванню нестандартних форм навчання на уроках математики. Вчителями проведено 4 відкритих уроки, підготовлено 5 доповідей з досвіду своєї роботи, розглянуто питання, пов’язані з підготовкою учнів до ДПА та ЗНО. Ними були проведені шкільні предметні олімпіади, організована участь учнів у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах, займались удосконаленням матеріальної бази навчальних кабінетів. В рамках методичного об’єднання працювала творча студія вчителя першої категорії Ларікової Н.С. з науково-методичної теми «Диференційований підхід до учнів у процесі вивчення математики». Члени методичного об’єднання активно впроваджують в свою практику інноваційні технології, використовують активні форми роботи на уроках, звертають увагу на стимулювання творчої діяльності учнів, що сприяло ефективності уроку, посилювало інтерес дітей до знань. У новому навчальному році методичному об’єднанню слід звернути увагу на впровадження нових навчальних програм у 6 класі, вироблення у учнів стійких математичних вмінь та навичок, засвоєнню ними термінології та її використанню у розмовній мові, забезпечення належної підготовки учнів до складання ЗНО з предметів природничо-математичного циклу.

Методичне об’єднання класних керівників (керівник Єрмакова О.П.) працювало над темою «Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб створення соціально-активної особистості та громадянина». Методичне об’єднання особливу увагу приділяло впровадженню інноваційних педагогічних технологій у виховний процес, формуванню у учнів культури поведінки та спілкування, навчанню їх способам розв’язання конфліктів, формуванню ключових компетентностей соціально-професійного самовизначення молоді. Класними керівниками проведено 3 відкритих виховних години, підготовлено 3 доповіді з досвіду своєї роботи. В рамках методичного об’єднання відбувся семінар « Система роботи з профілактики правопорушень», проведений «Круглий стіл» «Які традиційні та інноваційні форми роботи з правового виховання є результативними?». Основна увага класних керівників приділялася формуванню життєвих цінностей особистості, підготовки молоді до активної, творчої, особистістно та соціально значущої життєдіяльності, розв’язуванню задач превентивного виховання учнів, створенню здоров’язберігаючого середовища у класному колективі. Поряд з цим методичному обєднанню у новому навчальному році слід продовжувати приділяти увагу правовому вихованню учнів, формуванню у них високих громадянських якостей, соціальному захисту дітей, впровадженню нових технологій у виховній роботі з дітьми.

На реалізацію науково-методичної теми школи підпорядковувались й інші колективні та індивідуальні форми методичної роботи. Плідно працював проблемний семінар «Сучасний урок у школі», відбулася науково-теоретична конференція «Система виховної роботи в школі », вчителі прийняли участь у педагогічній виставці «Методична палітра інноваційної діяльності», було організовано та здійснювалося наставництво для молодих спеціалістів. В методичному кабінеті школи постійно поповнювався банк актуальної педагогічної інформації «Інноваційні технології навчання», велася картотека «Передовий педагогічний досвід вчителів школи».

Плідно працювали вчителі над власними методичними темами. Постійну увагу вони приділяли роботі з фаховою літературою, взаємовідвідуванню уроків, щедро ділилися своїми творчими здобутками зі своїми колегами.

Зростанню фахової майстерності вчителів сприяла курсова перепідготовка на базі КВНЗ «ХАНО», яку протягом навчального року пройшли 3 вчителі (Чужикова Л.І. – біологія, М’ячкіна В.В. – інформатика, Харченко Л.В. – географія, художня культура, людина і суспільство).

Таблиця №14


Навчальний рік

Усього педагогів

Курси ХАНО

Інші курси

Усього педагогів підвищили кваліфікацію

2010/2011

21

3

-

3

2011/2012

19

5

-

5

2012/2013

18

1

-

1

2013/2014

19

3

-

3

На зростання майстерності педагогів та поширенню їх педагогічних здобутків були спрямовані шкільні конкурси педагогічної майстерності «Учитель року - 2014», «Молодий вчитель року - 2014», «Класний керівник року - 2014».


Таблиця №15

Результати атестації педагогічних працівників

2012

2013

2014

Присвоєна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Підтверджена категорія «спеціаліст 1 категорії»

Присвоєна категорія «спеціаліст 1 категорії»

Підтверджена категорія «спеціаліст 11 категорії»

Присвоєна категорія «спеціаліст 11 категорії»

Підтверджена категорія «спеціаліст»1

2

1-

1

-1

-

1-

-

--

1

11

-

-


Зростання педагогічної майстерності вчителів засвідчили результати атестації педагогічних працівників школи у 2014 році. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» підтверджена вчителю фізичної культури Чистоткіну М.Б., ця категорія присвоєна вчителю біології Чужиковій Л.І., кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» присвоєна вчителю початкових класів Коваленко О.О..

Педагогічною радою школи були розглянуті творчі звіти вчителів Чужикової Л.І. та Коваленко О.О., методичною радою школи - Чистоткіна М.Б., їх творчі доробки були передані до шкільного методичного кабінету. За рішенням методичної ради на стадії вивчення перебуває досвід роботи вчителя початкових класів Валеватенко В.М. «Розвиток молодших школярів на основі впровадження методу проекту».

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично-прогностичний характер. Для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявлення позитивної динаміки розвитку професіоналізму педагогів, існування передумов для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок, про що свідчить діаграма:

Діаграма № 16

Дана діаграма свідчить, що переважна більшість педагогів школи має оптимальний та достатній рівень професійної майстерності. Ними ґрунтовно опрацьовані Державні стандарти в галузі освіти, творчо використовуються нові досягнення з методики та педагогіки, здійснюється індивідуальний підхід до учнів, враховуються їх вікові особливості. Поряд з цим деяка частка педагогів , це в основному молоді вчителі, мають низький фахової майстерності на підвищення якого і яких слід звернути увагу методичній раді.

Аналіз стану методичної роботи у 2013/2014 навчальному році у школі дає підставу вважати, що процес реалізації загальношкільної науково-методичної проблеми педагогічним колективом здійснюється на належному рівні.

7.АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На початок навчального року у Охоченській загальноосвітній школі працювало 18 педагогів.

З них: класних керівників -11осіб.

ЗДВР – 1особа.

Педагог-організатор – 1особа.

Стаж роботи вчителів:

До 5 років – 1особа

5-10 років – 2 особи

10-15 років – 1особа

15-20 років –1особа

20-40 років –6осіб

Педагогічні працівники мають кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст» - 2 особи

«спеціаліст ІІ категорії» – 3 особи.

«спеціаліст І категорії» – 4 осіб

«спеціаліст вищої категорії» – 2 особи

Виховна робота в школі організована відповідно Закону України «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту», Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту та соціальний захист населення», методичних рекомендацій «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Виховний потенціал уроку», «Школа толерантності», Комплексної програми профілактики злочинності на 2010-2015 роки, обласної програми «Українська родина», регіональної Програми духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010/2015 роки, з метою формування в учнів соціальної компетентності для успішної самореалізації в соціумі.

Тема виховної роботи школи: «Формування оптимального мікроклімату учнівського колективу як засіб створення умов для самореалізації учня в соціумі як громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості».

Пріоритетами виховної роботи школи є формування загальнолюдських та духовних цінностей, виховання патріотизму і формування навичок культури здорового способу життя, розвитку спортивно-оздоровчої роботи.

Протягом року, відповідно до річного плану, питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові, педрадах, ШМО.

Це дало змогу значно покращити виховний процес та удосконалити систему виховної роботи в школі.

Розглядалися питання на педрадах на тему: «Про стан виконання Програми «Школа сприяння здоров’ю» (жовтень), «Про результати моніторингових досліджень рівня вихованості учнів школи за 2012рік» (січень), «Про результати проведення рейду «Урок у 2012 році» (січень), «Про стан захворюваності учнями школи та основні напрямки профілактичної роботи щодо їх попередження» (березень), «Про організацію оздоровлення учнів влітку 2013року» (квітень). Завдяки цьому велося постійне спостереження за учнями на уроках і в позаурочний час, забезпечувалась необхідна взаємодія «вчитель-учень», «учень-колектив», «батьки – школа».

Рада школи розглядала такі питання: «Про організацію харчування учнів школи», (серпень), «Аналіз відвідування учнями школи та виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2010-2015 роки», «Соціальний захист дітей-сиріт, під опікою, із багатодітних сімей», «Про здійснення громадського контролю за станом харчування» (грудень), «Про хід виконання програми «Обдаровані діти», «Про організацію літнього оздоровлення дітей» (травень). Пройшла координаційна нарада «Про задоволення потреб і виховання учнів в позаурочній діяльності» за участю представників батьківських комітетів, учнівського самоврядування, представників громадськості (квітень). Це дало змогу підвищити громадську активність учнів, покращити стан виконавської та усвідомленої дисципліни, дітей, старанність у виконанні своїх обов’язків, сформувати почуття обов’язку, працелюбства, а також згуртувався шкільний колектив учнів, дітей та батьків.

У школі працювало 10 гуртків:«Юні друзі природи» - Клімова В.С., «Комп’ютерний» - Мячкіна В.В., «Євроклуб» - Шалімова О.С., «Зірниця», «Футбольний» - Чорний О.О., «Музична скринька» - Чернобай Ю.П., «Юних квітникарів-оранжувальників» - Єрмакова О.П., «Юний шахіст», «Акробатичний»- Чистоткін М.Б., «Юного актора» - Мхітарян Г.І., «Гурток художньо-естетичного напрямку» - Таранець Ю.В. У гуртках задіяні 148 учнів, що становить 100 відсотків від загальної кількості дітей.


Діаграма № 17
Аналізуючи статистичні дані, виявлено, що найбільша кількість дітей задіяна у гуртках з футболу, «Зірниця», «Акробатичний».

Школа прийняла участь майже у всіх районних конкурсах: у конкурсі ораторського мистецтва, фестивалі «Зоряні мрії», «Весняні дзвіночки», «Таланти третього тисячоліття», виступ екологічної агітбригади, дружини юних пожежників, турнірі з шахів, спортивних змаганнях з легкої атлетики та футболу. У школі продовжується робота з обдарованими дітьми, забезпечується належний розвиток їх індивідуальних здібностей. Діти постійно беруть участь в районних олімпіадах та турнірах з хімії, історії, фізики, економіки, журналістики, у математичному конкурсі «Кенгуру», біологічному «Колосок», «Патріот» конкурс з українознавства, «Лелека» з історії, «Левеня» з фізики, «Кришталева сова» з правознавства, «Мультитест - 2012» з української мови та літератури, пишуть твори, есе-роздуми. Учениця 11 класу Мячкіна Аліна стала учасницею обласного етапу дослідницьких робіт при МАН.Діаграма №18
Проаналізувавши участь дітей у творчих конкурсах можна відмітити , що активність дітей щодо участі збільшилась.

Відповідно до річного плану роботи школи, з учнями проводилися такі форми роботи: діяльнісно-практичні групові (свята, загальношкільні лінійки, презентації, літературно-музичні композиції, зустрічі з односельцями), індивідуальні (доручення, творчі завдання, проектна робота, пошукова робота), наочні (оформлення, відвідування шкільних музеїв «Бойової слави» та «Етнографічного», виставки дитячої творчості, книжкові виставки, випуск стінгазет). Це дало змогу єдністі моральної свідомості та поведінки, єдністі слова і діла, підвищився інтерес учнів до минулого українського народу, а також сприяло розвитку вміння знаходити, аналізувати, оформлювати та презентувати результати пошукових робіт, умінню співпрацювати з іншими, працювати у групі та колективі, згуртувало дитячий колектив. Поряд з цим неоюхідно створити більш сприятливі умови для самореалізації кожної дитини, розвитку творчого потенціалу, щоб кожен учень відчував себе винахідником, «творцем» нових знань.

В школі активно впроваджується програма «Школа сприяння здоров’я», тому велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Згідно річного плану роботи школи проводяться різні форми роботи щодо формування навичок культури здорового способу життя та розвитку спорту. Учні школи беруть активну участь у шкільних, районних та обласних етапах спортивних змагань. Так, хлопці 7-9 класів брали участь у районних змаганнях з легкоатлетичного чотирьохборства, учні 3-5 класів - в районних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч», учні 8-11 класів у районному змаганні з міні-футболу, учні 3-4класів у районному змаганні з «Малих олімпійських ігор», дівчата 5-7 класів змагалися у ІІ етапі обласного Кубку шкільного футболу, в учні 7-8 класів у районному змаганні «Біла тура».

Активну участь в житті школи приймає шкільне самоврядування, яке проводить рейди - перевірки підручників, щоденників, зовнішнього вигляду, класних кімнат. Учні допомагають у організації та проведенні тематичних тижнів, загальношкільних свят, проводять міні-інформаційні хвилинки. Робота щодо виховання учнівської молоді проводиться в системі, на достатньому рівні.Система виховної роботи у школі представлена на схемі.

Система виховної роботи в навчальному закладіТаблиця № 19

Реалізація національних та регіональних програм з питань виховання

п/п

Назва програми

Заходи

Цільова

група

Кількість

учасни

ків

Дата

1.

Програма протидії торгівлі людьми

Тренінгові заняття «Протидія торгівлі людьми»

Учні 8-11 класів

45

14.12.2012Бесіда «Протидія торгівлі людьми»

Батьки

32

15.12.2012Перегляд фільму «Станція призначення життя»

Учні 9-11 класів

30

22.03.2013

2.Комплексна програма профілактики правопорушень на 2011-2015 роки.

Оновлення банку даних учнів, схильних до правопорушень

Учні, схильні до правопорушень

1

Протягом рокуОбстеження житлово-побутових умов проживання дітей у родинах, учнів, схильних до правопорушень

Учні, схильні до правопорушень

1

Двічі в рікСоціально-педагогічний патронат над учнями, схильними до правопорушень з метою попередження їх потрапляння на облік школи

Учні, схильні до правопорушень

1

Постійно

3.Програма правової освіти населення Харківської області на 2010-2015 роки.

Сюжетно-рольова гра «Правовий букварик»

Учні 4 класу

11

15.12.2012Тематична лінійка «Громадянином бути зобов’язаний»

Учні 5-11класів

83

14.12.2012Повторення та нагадування основних прав дитини згідно Конвенції

Учні 1-11класів

148

06.02.2013

4.


Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

Виступ «Права дитини»

Педагогічний колектив

18

26.10.2012Виступ «Насильство в учнівському середовищі. Жорстокість і любов»

Педагогічний колектив

18

21.01.2013

5.

Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю

Підготовка обдарованих дітей до предметних олімпіад

Обдаровані учні 7-11 класу

19

Жовтень, листопад

6.


Районна програма «Оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 р.р.»

План організації відпочинку учнів 1-8, 10 класів

Учні 1-8, 10 класів

124

Квітень-травень

7.

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI)

Соціально-педагогічний патронат над дітьми, схильними до вживання алкоголю та інших шкідливих речовин (спостереження)

Учні, схильні до вживання алкоголю та інших шкідливих речовин

1

ПостійноБесіди з класними керівниками по виявленню таких дітей та сумісна підготовка класної години

Класні керівники

11

Щосеместра

8

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки (затверджено постановою КМУ від 28 січня 2009 року № 41)

Всі форми виховної, спортивної, культурної, патріотичної наукової діяльності.

Пед. колектив

148

Постійно

9

Державна програма підтримки сім'ї на період до 2015 року

Виступ на загальношкільних батьківських зборах за темою «Культура сімейних взаємин»

Батьки

89

16.03.2013Тестування педагогічного колективу за темою «Психологічна культура вчителів»

Педагогічний колектив

18

12.04.2013Виступ на зборах «Психологічна готовність дитини до школи та стилі батьківського виховання»

Батьки майбутніх першокласників

14

27.10.2012Бесіда «Причини жорстокості»

Учні 7 класу

16

28.01.2013Бесіда «Толерантне ставлення до оточуючих та конструктивна критика»

Учні 6 класу

16

11.03.2013Бесіда «Повага до людей»

Учні 5 класу

15

08.04.2013

Результативність роботи з питань попередження злочинності та правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності, правової освіти, співпраці з ССД, ВКМСД, позашкільними навчальними закладами

Згідно з Законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», Конвенцією про права дитини, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1- 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Комплексної програми профілактики правопорушень в Харківській області на 2010/2015 роки», «Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2010/2015 роки»,

Робота педагогічного колективу була спрямована на формування морально – духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі , може протистояти негативним звичкам, захистити себе від проявів оточуючого середовища, згідно річного плану школи протягом року проводилась робота з профілактики злочинності, правопорушень, негативних явищ, правової освіти серед учнів в учнівському середовищі.

1. Створені відповідні умови: поновлені інформаційні куточки з правового виховання, у 9-10 класах читається практичний курс «Правознавство»

2. Учні 9-10 класу є постійними учасниками шкільного та районного турнірів з правознавства.

3. Проведені тижні: «Правова освіта, права людини», «Місцевого самоврядування», «Тиждень ввічливості», «Правової культури». В межах проведення тижнів з правової освіти були організовані виставки газет, плакатів. Були залучені громадські організації й проведені бесіди: «Профілактика правопорушень» (Тишенко Р.О., начальник ВКМСД), «Правові знання» (Булгаков О.І., слідчий РВМ), «Підліткова злочинність», «Обов’язки батьків» (Лактіна Т.Д. – фахівець із соціальної роботи з сім’ями).

4. Реалізується робота з учнями девіантної поведінки, класними керівниками ведуться щоденники спостереження, шкільне самоврядування проводить щомісячні рейди перевірки за відвідуванням учнями занять, налагоджена взаємна співпраця з службами ВКМСД, РЦССДМ.

5. Реалізація заходів превентивного виховання в школі спрямована на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальної поведінки, ця система носить запобіжний характер, спрямована на вдосконалення способу життя школярів, обрання ними правильної соціальної позиції.

6. На внутрішньому обліку стоїть 1 учень школи. Порівняно з минулим роком цей показник зменшився з 2% до 0,67%.

Діаграма №20

7. Проведені засідання батьківського університету правових знань: «Про права людини, соціальний захист учнів» (серпень), «Дитяча брехливість» (листопад), «Ні насильству в сім'ї» (грудень), «Як розв’язати конфлікти в сім'ї» (березень), «Права, обов'язки підлітків, відповідальність за свої вчинки» (квітень).

Пріоритетними напрямками виховної роботи школи щодо профілактики правопорушень вважати підвищення рівня правової культури дітей та профілактику випадків психічного та фізичного насильства.

На підставі вищезазначеного вважати роботу школи з правової освіти, профілактики правопорушень за 2012/2013 навчальний рік задовільною.Робота з батьківською громадськістю
Назва заходу

Результат

1.

Відвідування учнів вдома

Складання акту обстеження житлово-побутових умов з метою надання рекомендацій щодо покращення середовища розвитку та проживання учня

2.

Відвідування батьків за місцем роботи

-

3.

Соціальна опіка дітей, сім’ї яких потрапили у складні життєві обставини

Здійснення функції посередника між органами виконавчої влади та учнями.

4.

Супровід дітей за межі навчального закладу

Супровід обдарованих з метою участі в

конкурсах, предметних олімпіадах, турнірах.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал