Перелік нормативних документів, на виконання яких була спрямована робота закладу у 2013/2014 Н. РСторінка18/25
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3.19 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25


5.3.ЦИКЛОГРАМА

внутрішкільного контролю на 2014/2015 навчальний рік


Форма контролю

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Класно-узагаль

нючий
Адаптація учнів 10 класу до навчання в старшій школі.

Адаптація учнів 1 класу до навчання у школі 1 ступеня.

Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі


Рівень навченості та вихованості учнів 9 класу

Рівень навченості та вихованості та учнів 8 класу


Фронтальний
Стан викладання української мови і літератури (початкові класи)
Стан викладання української мови і літератури (5-11класи)


Персональний

Робота вчителів , які прибули до закладу на початок року, молодих спеціалістівновопризначених класних керівників

Стан викладання укр.мови і літератури.Перевірка вчителів до уроків.

Стан роботи вчителів , які атестуютьсяСтан викладання Захисту Вітчизни

Стан роботи вчителів , які атестуютьсяСтан роботи вчителів , які атестуються

Перевірка вчителів до уроків.Стан роботи вчителів , які атестуються стан викладання основ здоров’я

Стан роботи вчителів , які атестуються

Перевірка вчителів до уроків. Стан викладання правознавстваСтан викладання хімії

Стан роботи вчителів , які атестуютьсяСтан роботи молодих вчителів

Робота вчителів , які пройшли курсову перепідготовку

Перевірка вчителів до уроків.ТематичнийСтан ведення щоденників, учнівських зошитів учнями

Аналіз техніки читання в початкових класах

Стан ведення словників з іноземних мов


Стан ведення бесід з техніки безпеки учнів під час проведення лабораторна та практичних робіт

Стан ведення щоденників, учнівських зошитів учнями

Стан повторення навчального матеріалу у 4, 9 та 11 класах

Техніка читання в початковій школі

Аналітичний

Аналіз планування виховної роботи класними керівниками

Аналіз роботи гуртків , спецкурсів та факультати

вів.


Аналіз стану ведення класних журналів з питань тематичного обліку навчальних досягнень

Аналіз виконання навчальних програм, планів виховної роботи за І семестр

Аналіз стану профорієнтаційної роботи в закладі

Аналіз роботи гуртків , спецкурсів та факультати

вів.


Виконання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів з української мови та літератури, математики, англійської та німецької мов

Аналіз роботи органів учнівського самоврядування

Аналіз виконання навчальних програм та планів виховної роботи за 11 семестр

Оглядовий

Аналіз відвідування учнями занять, дисципліни учнів на уроках

Аналіз зовнішнього вигляду учнів, носіння ними підручників, зошитів, щоденників

Аналіз відвідування учнями занять, дисципліни учнів на уроках

Аналіз зовнішнього вигляду учнів, носіння ними підручників, зошитів, щоденників

Аналіз відвідування учнями занять, дисципліни учнів на уроках

Аналіз зовнішнього вигляду учнів, носіння ними підручників, зошитів, щоденників

Аналіз відвідування учнями занять, дисципліни учнів на уроках

Аналіз зовнішнього вигляду учнів, носіння ними підручників, зошитів, щоденників

5.4. Контроль за виконанням річного плану

та прийнятих рішень
з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання, № справи

Примітка

1.

Продовжувати вести картотеку контролю за виконанням прийнятих рішень.

з 02.09.2014

Ковальов С.А.

Інформація
2.

На кожній адміністративній нараді заслуховувати звіти про виконання плану роботи закладу на місяць.

Щомісяця

Ковальов С.А.

Валеватенко В.МЗвіти
3.

На кожній адміністративній нараді заслуховувати інформацію про виконання плану роботи на тиждень.

Щотижня

Кл.керівники

вчителі


Інформація
4.

Підвести підсумки виконання річного плану школи на серпневій педагогічній раді.

Серпень 2015р.

Харченко Л.В.

Доповідь

5.5. Контроль за веденням документації


з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання, № справи

Примітка

1.

Робочий навчальний план.

Грудень-травень

Ковальов С.А.

Наказ
2.

Календарно-тематичне планування вчителів - предметників

Вересень,

січень


Ковальов С.А.

Інформація
3.

Зошити учнів (1-4 класів), з мови, з математики, англійської мови.

Жовтень,

квітень


Ковальов С.А.

Інформація
4.

Протоколи засідань педагогічної ради, нарад при директорі.

Січень,

червень


Харченко Л.В.

Інформація
5.

Класні журнали, журнали гурткової роботи, спецкурсів та факультативів, індивідуальна робота з учнями.

Грудень-травень

Ковальов С.А.

Валеватенко В.МІнформація, накази№
6.

Щоденники учнів.

Щомісяця

Ковальов С.А.

Інформація
7.

Книги наказів.

Грудень,чер-вень

Харченко Л.В.

Інформація
8.

Атестаційні матеріали.

Жовтень,

березень


Харченко Л.В.

Інформація
9.

Книги внутрішньошкільного контролю.

Грудень,

травень


Харченко Л.В.

Інформація
10.

Документація з охорони праці.

Жовтень,

квітень


Ковальов С.А.

Інформація
11.

Протоколи батьківських зборів


Жовтень,

квітеньВалеватенко В.М

Інформація
12.

Алфавітна книга.

Вересень,

червень


Харченко Л.В.

Інформація
13.

Особові справи учнів та вчителів.

Вересень,

червень


Харченко Л.В.

Ковальов С.А.Інформація
14.

Журнали заміщення уроків.

Щомісяця

Харченко Л.В.

Інформація
15.

Контрольно – візітаційна книга.

Березень

Харченко Л.В.

Інформація
16.

Інвентарна книга бібліотечного фонду.

Грудень,чер-вень

Харченко Л.В.

Інформація
17.

Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів.

Листопад, червень

Харченко Л.В.

Інформація
18.

Поурочні плани вчителів – предметників.

Щомісяця

Харченко Л.В.,

Ковальов С.А.Інформація
19.

Номенклатура справ.

Січень, червень

Харченко Л.В.

Інформація
20.

Статистичні звіти.

Вересень,червень

Харченко Л.В.

Інформація
21.

Плани виховної роботи класних керівників

Вересень, січень

Валеватенко В.М

Інформація

5.6. Перевірка стану викладання навчальних предметів

у 2014/2015 навчальному році

Терміни

Предмети

Відповідальний

Відмітка про виконання,

№ справи


Примітка

І семестр

Українська мова і література (5-11 класи)

Ковальов С.А.

педрада

протокол №


Захист Вітчизни

Харченко Л.В.

наказ №
Українська мова і література ( початкові класи)

Ковальов С.А.

наказ №
ІІ семестр

Основи здоров’я (5-9 класи)

Харченко Л.В.

наказ №
Правознавство (5-10 класи)

Ковальов С.А.

педрада

протокол №


Хімія (7-11 класи)

Ковальов С.А.

педрада

протокол №


Художня культура (9-11 класи)

Харченко Л.В.

наказ №

5.7. Моніторинг якості освіти і контроль реалізації основних завдань

освітньої діяльності закладу. Інноваційна діяльність.

Мета: забезпечити своєчасний збір, обробку й аналіз інформації як необхідної умови прийняття ефективних науково обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на реалізацію інноваційних завдань розвитку навчального закладу.№ з/п

Заходи

Термін

виконанняВідповідальний

Відмітка про виконання, № справи

Примітка

1

2

3

4

5

6

1.

Провести систематизацію методичних матеріалів для проведення моніторингу якості освіти.

До 30.09.2014

Ковальов С.А.

Інформація
2.

Провести діагностику рівня навчальних досягнень учнів 3-11 класів з усіх предметів:

- вхідної;

- поточної (за результатами І семестру);

- підсумкової (за результатами навчального року).Вересень


грудень

травень


Класні керівники

Інформація
3.

Визначити рівень навчальних досягнень опанування учнями базових навчальних предметів.

Травень

Ковальов С.А.

Довідка
4.

Провести корекційно-аналітичні заходи щодо результатів вхідного, поточного й підсумкового діагностування рівня навчальних досягнень учнів 3-11 класів.

Протягом року

Ковальов С.А.

Довідка
5

Вивчення ефективності управлінських рішень щодо розв’язання питань:

- шкільної адаптації першокласників;

- адаптації учнів 5 класу до навчання в школі ІІ ступеня;

- адаптації учнів 10 класу до навчання в школі ІІІ ступеня;

-2 та 5 класу щодо навчання за новими програмами

- підбиття підсумків моніторингу навчальних досягнень учнів 3-11 класів.Грудень


Грудень
грудень
квітень
травень

Ковальов С.А.

Наказ
6.

Впровадження вчителями в навчальний процес інноваційних технологій

постійно

вчителі

інформація
7.

Надання методичною службою школи допомоги вчителям у впровадженні ними інноваційних технологій

постійно

методична рада

інформація
8.

Заслуховування вчителів на засідання методичної ради щодо здійснюваної ними роботи по впровадженню інноваційних технологій

Згідно плану

методична рада

Протокол №
9.

Підготовка узагальнюючих матеріалів щодо роботи педколективу по впровадженню інноваційних технологій

травень

ЗДНВР

довідка

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал