Перелік нормативних документів, на виконання яких була спрямована робота закладу у 2013/2014 Н. РСторінка12/25
Дата конвертації01.12.2016
Розмір3.19 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
  Навігація по даній сторінці:
 • Термін
Тема: «На віки в пам’яті нащадків…»

До Дня Перемоги113

“Ветеран поряд”

Акція

Травень

Класні керівники, самоврядування
114

“Книга Пам’яті”

Презентація проектної роботи

До 05.05.2014.

Вчителі-преметники
115

«Пам'ять стукає в наші серця…»

Виставка малюнків

До 08.05.2014

Вчителі малювання
116

“ДеньПеремоги зі сльозами на очах”

Мітинг для учнів 1-11 кл

09.05.2014.

ЗДВР, пед.орг., класні керівники, самоврядування, батьки.
До дня пам’яті людей, що померли від СНІДу (16.05)Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас!”

Тематична лінійка

12.05.2014

ЗДВР, пед.орг.
118

“Ми – протии СНІД у”.

Виставка плакатів

З12.05.2014 по 16.05.2014

Вчитель малювання
119

“Хвороби століття ”

Виставка літератури

З12.05.2014 по 16.05.2014

Бібліотекар
120

“Я обираю здоровий спосіб життя”

Зустріч з лікарем дільничної лікарні з профілактики ВІЛ/СНІД

14.05.2014

ЗДВР, пед.орг., класні керівники
121

”Статева культура підлітків”

Обговорення відеофільму

15.05.2014

ЗДВР, пед.орг.класні керівники
122

“Твоє майбутнє у твоїх руках”

Агітбригада

15.05.2014

ЗДВР, пед.орг.класні керівники
До дня свята Останнього дзвоника
123

«Прощання з букварем»

Ранок

19.05.2014

Вчитель 1 класу
124

«Початкова школа – прощавай!»

Свято

23.05.2014

Вчитель 4 класу
125

«Останній дзвоник»

Урочиста лінійка

30.05.2014

ЗДВР, пед.орг., батьки.

класні керівникисамоврядув.,

3.8.Профорієнтаційна робота

з/п


Заходи

Дата

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Проаналізувати працевлаштування випускників школи за 5 років

Червень

ВалеватенкоВ.М.
2

Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, підприємств

Березень-квітень

ВалеватенкоВ.М., класні керівники
3

Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих дверей у професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладах

Лютий-березень

ВалеватенкоВ.М., класні керівники 9, 11 класів
4

Підтримувати співпрацю із районним центром зайнятості щодо працевлаштування випускників школи

Протягом року

ВалеватенкоВ.М., класні керівники 9, 11 класів
5

Обновляти куточок абітурієнта новою рекламною літературою про ВУЗи та професійно-тезхнічні училища

Постійно

ВалеватенкоВ.М.
6

Проводити анкетування серед учнів 6-7 класів для своєчасного виявлення задатків, нахилів, інтересів дітей з метою розвитку їх здібностей

Протягом року

ВалеватенкоВ.М., класні керівники

РОЗДІЛ ІV.

Організація науково-методичної роботи. Робота по підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників. Робота з обдарованими дітьми.
Науково-методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на відродження і розвиток національної освіти, підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів, їхнє збагачення надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів; відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти; коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково - методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя; компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя;прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;опозиційно-регулюючу;інформаційно-оцінну.

У 2014/2015 навчальному році науково - методична робота школи спрямована на реалізацію науково-теоретичної теми: «Використання інноваційних технологій в процесі навчання та виховання учнів з метою формування критично мислячої творчої особистості, духовно та морально зрілої з активною громадянською позицією»4.1.Завдання методичної служби.

Методична служба школи покликана у 2014/2015 навчальному році вирішити наступні завдання:- діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;

- наукова підготовка;

- методичний рівень;

- оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

- знання вікових та психологічних особливостей учнів;

- оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;

- вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;

- забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;

- удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

- заохочування та залучення вчителів до науково - дослідницької та експериментальної роботи;

- активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;

- активізація роботи школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;

- активізація роботи методичних об’єднань та творчої групи вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;

- забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань реформування школи, зв’язаних з впровадженням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів, тематичним оцінюванням та впровадження тестування як засобу підвищення ефективності навчання та контролю;

- підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;

- активізація роботи шкільного учнівського наукового товариства “Ерудит” з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій Академії Наук;

- введення в навчальний процес комп’ютерно - орієнтованих технологій;

- організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей;

- оформлення матеріалів практичного досвіду школи з питань навчання, виховання участі вчителів у конкурсах, ярмарках, педагогічних технологій.
4.2.Структура методичної служби.

Колективні форми методичної роботи:

педагогічна рада;

методична рада;

методичне об’єднання класних керівників;

науково-практична конференція;

методичні оперативні наради;

психолого - педагогічні семінари.
Групові форми методичної роботи:

методичні об’єднання вчителів - предметників;

творча група;

школа молодого вчителя;

семінари-практикуми;

психолого-педагогічний консиліум.
Індивідуальні форми методичної роботи:

стажування;

методичні консультації;

співбесіди;

наставництво;

аналіз уроків;

робота над науково-методичною темою школи;

творчі звіти;

самоосвіта вчителів.

4.3.Організаційна роботаз/п

Заходи

Терміни

Відповідальний

Відмітка

про

виконання, № справи

Примітка

1

2

3

4

5

6

1.

Організувати науково-теоретичну і методичну роботу педагогічного колективу. Видати наказ про організацію методичної роботи у 2014/2015 навчальному році.

До 19.08.2014

Ковальов С.А.

Наказ
2.

Організувати роботу методичної ради школи. Затвердити план роботи методичної ради.

До 23.08.2014

Ковальов С.А.

План
3.

Організувати роботу методичних об’єднань вчителів:

  • початкових класів

  • гуманітарного циклу;

  • природничо – математичного циклу;

  • класних керівників;

Затвердити плани роботи методичних об’єднань.

До 29.08.2014

Ковальов С.А.

Плани
4.

Організувати роботу методичного кабінету. Затвердити план роботи.

До 22.08.2014

Ковальов С.А.

План
5.

Організувати вивчення Законів “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про засади державної мовної політики», Національної доктрини розвитку освіти, Державних стандартів, державних програм, законодавчих актів Президента України, Уряду, Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації в галузі освіти.

Протягом року

Ковальов С.А.

Наради при ЗДНВР
6.

Забезпечити належну організацію проведення атестації педагогічних працівників у 2014 році.

Постійно

Ковальов С.А.

Наказ №, інформація
7.

З метою ознайомлення з новою методичною літературою та новинками періодичних видань організувати постійне співробітництво методичного кабінету та шкільної бібліотеки.

1раз в квартал

Ковальов С.А.,

бібліотекарІнформація
8.

Організувати роботу школи молодого вчителя – „На шляху до майстерності” (за окремим планом).

До 09.09.2014

Ковальов С.А.

План
9.

Організувати роботу творчої групи вчителів з проблеми

«Дотримання наступності в навчанні учнів 4 та 5 класів як важлива передумова успішності учнів основної школи»До 05.09.2014

Ковальов С.А.

План
10.

Організувати роботу методичної ради щодо виявлення, узагальнення та впровадження в практику роботи ефективного педагогічного досвіду вчителів.

Вересень,

протягом рокуКовальов С.А.

Інформація,

протокол №


11.

З метою сприяння зміцненню якісного складу педагогічних кадрів:

  • створити необхідні умови для творчого професійного зростання кожного вчителя;

  • забезпечити викладання базових дисциплін тільки основними співробітниками;

  • використовувати можливості атестації педкадрів для стимулювання творчого професійного зростання вчителя;

  • при доборі і розміщенні кадрів ураховувати кваліфікаційні розряди і педагогічні звання вчителів;

  • організовувати наставництво, щоб досвідчені вчителі працювали в одній системі з молодими.

Протягом року

Ковальов С.А.

Узагальнена інформація
12.

З метою підвищення кваліфікації й професійної майстерності вчителів забезпечити безперервну освіту педкадрів, для чого:

  • довести до відома вчителів план курсової перепідготовки при ХАНО;

  • скласти розклад з можливим наданням методичного дня вчителям з метою відвідування семінарів та курсів;

  • стимулювати роботу вчителів з проведення відкритих уроків, участь в семінарах, конференціях;

  • періодично поповнювати за рахунок позабюджетних коштів методичний кабінет методичною літературою.

До 02.09.2014


До 30.08.2014
Протягом року

Протягом рокуКовальов С.А.

План,


графік
13.

Організувати роботу семінару по проблемі школи : « Сучасний урок у школі» (за окремим планом).

Протягом року

Ковальов С.А.

План,

рекомендації


14.

Провести педагогічні читання

Листопад


Ковальов С.А.

План,

рекомендації


15.

Провести науково-практичну конференцію

Травень

Ковальов С.А.

План,

рекомендації


16.

Оформити в методичному кабінеті постійно діючі виставки педагогічних видань та преси:

  • “Освіта ХХІ століття” (нормативні документи МОН України);

  • “Педагогіка. Методика. Практика. Досвід”;

  • “Впровадження освітніх інноваційних технології”;

  • “На допомогу вчителю”;

  • “Перлини педагогічної майстерності” (з досвіду роботи);

  • “Профільна освіта”.

Протягом року

Ковальов С.А.

Виставка,

рекомендації


17.

Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності кожного вчителя.

Вересень

Вчителі,

керівники МОІнформація,

відомості


18.

Приймати участь у проведенні районних методичних об’єднань вчителів - предметників.

Протягом

року


Вчителі,

керівники МО

19.

Провести методичні тижні шкільних методичних об’єднань (за графіком)


Грудень –квітень

Ковальов С.А., керівники МО

Наказ,

матеріали тижнів


20.

Забезпечити проведення професійних конкурсів «Учитель року- 2014», «Молодий вчитель року - 2014», «Класний керівник року -2014», «Навчальний кабінет року - 2014».

Протягом року

Ковальов С.А.

Накази №

матеріали


21.

Здійснювати підготовку й забезпечити активну участь вчителів школи у районних конференціях педагогічних працівників.

Серпень,

січень,


Ковальов С.А.

Розпоряд -ження
22.

Провести педагогічну виставку «Методична палітра інноваційної діяльності», забезпечити участь переможців виставки в районному та обласному ярмарках педагогічних ідей та технологій.

Січень

Методична рада

Узагальн.

довідка

23.

Провести роботу з етичної та загальнокультурної підготовки вчителів здійснювати спільно з профспілковим комітетом, використовуючи широкі можливості району та області (театри, музеї, бібліотеки).

Протягом року

Адміністрація,

профком


План
24.

Узагальнити науково-методичну роботу педагогічного колективу школи за рік:

  • скласти звіт про організацію методичної роботи за 2014/2015 навчальний рік;

  • видати наказ про підсумки методичної роботи за 2014/2015 навчальний рік.

До 10.06.2015

Ковальов С.А.

Звіт
Наказ4.4.Циклограма методичної роботи на 2014/2015 навчальний рікЗаходи

серпень


вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

1.

Засідання методичної ради


2

Наради при директорові

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Наради при заступниках директора

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Засідання педагогічної ради

*
3.

Робота методичних об’єднань


4.

Семінар по проблемі школи*

*
*
5.

Робота творчої групи6.

Методичні тижні методичних об’єднань7.

Творчі звіти вчителів

8.

Методичні виставки
*


*

9.

Курсова перепідготовка


10.

Методичні консультації


11.

Самоосвіта вчителів


12.

Школа молодого вчителя


13.

Науково-практична конференція


14

Атестація вчителів*

*

*

*

*

*

*
15

Семінар з вивчення вчителями української мови*
*
*
*
16

Шкільні конкурси:

 • «Вчитель року»

 • «Класний керівник року»

 • «Молодий педагог року»

 • «Навчальний кабінет року»


*


*


*

*


17

«Круглий стіл»


*18

Педагогічні читання


*19

Педагогічний консиліум


*

*

4.5. Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівниківце складова частина діяльності педагогічного колективу.

Відповідно до ст.54 п.4 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначаються відповідність їх займаній посаді, рівень кваліфікації, встановлюється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання.

Порядок атестації визначено Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. за № 930.

Для ефективного проведення педагогічної атестації, яка повинна органічно увійти в систему повсякденної навчально-виховної, навчально-методичної, контрольно-аналітичної діяльності педагогічного колективу, роботу організувати за таким планом:


з\п

Заходи

Термін


виконання

Відповідальний

Відмітка


про

виконання, № справи


Примітка

1

2

3

4

5

6

1.

Підготувати накази:

 • про створення атестаційної комісії

 • про атестацію педагогічних працівників

До 20.09.2014

До 10.10.2014


Ковальов С.А.Наказ №


Наказ №
2.

Забезпечити своєчасну курсову підготовку вчителів, які атестуються.

Протягом року


Ковальов С.А.


Наказ
3.


Активізувати учителів, які атестуються до участі в семінарах, педагогічних майстернях, конференціях, педагогічних радах, залучати їх до виступів на педагогічних засіданнях різного рівня.

Протягом

року


Адміністрація

Розпорядження
4.

Ознайомити педагогічних працівників з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, наказом про проведення атестації в школі у 2014/2015 навчальному році та складом атестаційної комісії.

До 01.10.2014

Ковальов С.А.


Нарада
5.

Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників , затвердженого Наказом МОН України від 06.10.10 № 930.

До 01.10.2014

Ковальов С.А.


Нарада
6

Оновити стенд з питань атестації педагогічних працівників

До 15.10.2014

Ковальов С.А.

Інформація
7.

Спланувати роботу атестаційної комісії, скласти списки педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2014/2015навчальному році.

До 20.10.2014

Ковальов С.А.


План,

списки

8.

Скласти анкети атестаційної експертизи для оцінювання діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

До 01.11.2014

Ковальов С.А.

атестаційна комісіяАнкети
9.

Провести індивідуальні співбесіди з вчителями, які атестуються. Скласти плани індивідуальної підготовки і проведення атестації.

Вересень -

жовтень


Атестаційна комісія

Плани
10.

Провести атестаційну експертизу для визначення кваліфікаційної категорії педагогічних працівників на підставі співвідношення рівнів оцінки їхньої професійної діяльності.

Жовтень - березень

Атестаційна комісія

Протоколи
11.

Організувати відвідування навчально-виховних заходів в ході вивчення системи і досвіду роботи вчителів, які атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації).

Листопад -

Березень


Атестаційна комісія

Картки спостережень
12.

Проведення засідань методичних об’єднань вчителів з розгляду питань оцінювання діяльності вчителів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи.

Березень

Керівники МО

Протоколи
13.

Провести засідання педагогічної ради, де заслухати творчі звіти вчителів, які атестуються.

Березень

Харченко Л.В.

Протокол №
14.

Провести огляд кабінетів та документації вчителів, які атестуються.

Березень

Ковальов С.А.

Інформація
15.

Оформити атестаційні листи

Березень

Харченко Л.В.

Атестаційні листи
16.

Провести засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотань перед атестаційними комісіями вищого рівня.

До 01.04.2015

Харченко Л.В.

Протокол №

4.6. Організація роботи з обдарованими дітьми

 • Завдання: розвиток, стимулювання та реалізація в учнів різних вікових груп інтелектуального, творчого потенціалу на уроках та в позаурочний час;

 • забезпечення викладання предметів на конструктивному і творчому рівнях;

 • формування в учнів вміння до самостійної праці та до реалізації своїх знань на практиці;

 • удосконалення форм роботи вчителя-консультанта й учня-дослідника на уроках та в позаурочний час;

 • задоволення потреб учня у професійному самовизначенні;

 • запровадження рейтингової оцінки знань, вмінь та навичок учня;

 • створення банку даних трьохрівневих тестів поблочного контролю за рівнем навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.


Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання, № справи

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

1.1З метою створення координаційних заходів по забезпеченню контролю за ефективністю процесу навчання:

Продовжити вивчення рівня інтелектуальних здібностей творчого потенціалу та рівня навченості учнів шляхом: • тестування учнів 5-6, 8-9 –х класів;

 • визначення рівня навчальних досягнень учнів 5-6, 8-11-х кл. на основі тестування, контрольних робіт усіх предметів базових дисциплін;

 • анкетування учнів 8-9-х класів щодо визначення профільних знань;

 • визначення рівня навчальних досягнень учнів 8-11-х класів на основі тестування, заліків зі спецкурсів, факультативних занять гуманітарного, економічного, природничого профілів;

 • визначення загального рейтингу кожного учня з предметів.

Вересень-березень
Грудень-квітень

Квітень


Травень

Травень


Валеватенко В.М
Ковальов С.А.

Валеватенко В.М

Ковальов С.А.

Кл.керівникиАналіз даних

Наказ


Інформація
Інформація
Інформація
2.

Спланувати організаційну роботу з обдарованими дітьми та скласти план-схему індивідуальної роботи з учнями з окремих предметів.

До 30.09.2014

Заступники Харченко Л.В.а

План роботи
3.

Провести порівняльний аналіз навчальних досягнень та пізнавальної активності учнів школи І ступеню з метою більш раннього виявлення обдарованості.

1 раз

на семестрВалеватенко В.М

Ааналіз даних

4

З метою удосконалення 12-ти бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • розробити пам’ятки для учнів різних вікових груп щодо організації навичок самостійної наукової діяльності;

 • розробити пам’ятку для учнів щодо створення психологічного, емоційного комфорту в колективі, сім’ї, суспільстві;

 • продовжити створення банку навчальних та контрольних завдань з базових дисциплін для визначення якості навчальних досягнень учнів.

До 30.10.2014


До 30.10.2014
Протягом

року


Ковальов С.А.

Валеватенко В.М

Валеватенко В.М


Ковальов С.А.

Пам’ятка
Пам’ятка


Банк даних
5.

Організувати та забезпечити активну роботу спецкурсів та факультативів.

Протягом

року


Ковальов С.А.

Графік
6.

Забезпечити участь членів НТШ в конкурсах - захистах науково-дослідницьких робіт П-Ш рівнів Малої Академії Наук.

Січень-березень

Ковальов С.А.

Наказ
7.

Організувати навчально-методичне забезпечення:

 • програмними та інформаційними матеріалами, створення систематизованого роздаткового матеріалу для роботи з обдарованими дітьми та індивідуальної роботи з учнями;

 • забезпечення вчителів періодичною навчально-методичною літературою, інформаційними виданнями.

Протягом року


Заступники

директора

8.

Поновити банк об’єктивних даних про обдарованих та здібних дітей, психологічний моніторинг з метою виявлення академічних інтересів та нахилів учнів.

До 15.09.2014

протягом рокуВалеватенко В.М.9.

Проводити психолого-педагогічні дослідження на основі експериментальних даних з метою удосконалення моделі “Обдаровані діти”.

Протягом року

Валеватенко В.М.10.

Організувати роботу бібліотечної служби в системі реалізації програми (створити тематичну картотеку, підбір літератури тощо).

Протягом року

Томіліна І.В.11.

Організувати нагородження призами учнів за перемогу у конкурсах, олімпіадах, турнірах.

Протягом року

Харченко Л.В12.

Створити інформаційне забезпечення програм, наявність літератури.

Протягом року

Валеватенко В.М.

Учитель інформатики

13.

Стимулювати творчу діяльність вчителів:

 • провести конкурс “Учитель року”;

 • організовувати педагогічну виставку «Методична палітра інноваційної діяльності»;

 • проводити науково-практичні конференції, педагогічні читання, психологічні семінари;

 • організовувати відрядження вчителів на семінари.

Вересень-жовтень

За окремим планомХарченко Л.В.

Ковальов С.А

14.

Використовувати можливості навчальних кабінетів як центрів вивчення окремих предметів.

Протягом року

Вчителі-предметники15.Організувати участь учнів у:

 • Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості ім. Т.Г. Шевченка;

 • Міжнародному дитячому конкурсі з української мови ім. П. Яцика;

 • обласному конкурсі на кращий літературний твір “Вірю в майбутнє твоє, Україно!”;

 • Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру”;

 • Всеукраїнському природничому конкурсі “Колосок”;

 • Всеукраїнського конкурсу знавців іноземних мов «Грінвіч»;

 • Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека»

 • Всеукраїнський учнівський конкурс «Кришталева сова»

Протягом року

за окремим планомВалеватенко ВМ16.

Провести предметні тижні залученням до них обдарованих дітей

Згідно графіка

Методична рада17.

Забезпечити організацію свята для обдарованих дітей

Січень

Харченко Л.В.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал