Перелік міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 роціСторінка1/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Додаток

до листа Міністерства освіти і науки

України

23.01. 2017 р.1/9-24


Перелік

міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 році


п/п


Тема заходу

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)Термін

проведенняКількість учас-ників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь

1

2

3

4

5

6

Міжнародні конференціїУніверситетська наука. Проблеми європейської

інтеграціїСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

пр. Центральний, 59а, т.: (06452)2-89-95, 0507661436, e-mail: zfx@snu.edu.ua


30 січня-

1 лютого
90

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Люблінський католицький університет Іоанна Павла II, Університет Марії Кюрі-Склодовської.

Учасники - Білорусь, Польща

Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах

Бердянський університет менеджменту і бізнесу,

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,

вул. Свободи, 117а, т./факс: (06153) 64-4-01


1-2 лютого

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - Італія, Грузія, Білорусь, Казахстан, Болгарія, Росія

Сучасні аспекти діагностики та лікування раку

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця,

01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13,

т.: (044) 234-40-623-4 лютого

100

Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - Німеччина, Грузія, Білорусь, Польща, Індія

Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,

61001, м. Харків, пр. Науки, 9 а,

т.: (057) 702-18-31, (дод. 338),

e-mail: dekei@hneu.edu.ua9-10

лютого100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Університет ЛІОН 2 ім. Люм’єра (Франція), Вища національ-на телекомунікаційна школа (Франція), Університет «Лючіан Блага» (Румунія), Варшавський технологічний університет «Варшавська політехніка» (Польща), Університет Чорногорії, Віденський університет прикладних технічних наук (Австрія), Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, Університет Тарту (Естонія), Представництво «Місrosoft Україна», Асоціація «Інформаційні технології України», ІВМ УкраїнаМолоді вчені 2017 – від теорії до практики

Інститут інтегрованих форм навчання НметАУ,

49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4,

т.: 097 567- 85-61, е-mail: konfgipo@gmail.com


17 лютого

200

Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України, Фізико-технічний інститут металів і сплавів НАН України, Технічний університет Варни, Дніпровський освітній центр, Харківський торгівельно -економічний інститут КНТЕУ.

Учасники - Болгарія, Чехія


1

2

3

4

5

6Сучасний англомовний науковий дискурс

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (05322) 2-08-54


21-22

лютого


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Гданський університет (Польща), Університет прикладної науки імені Яноша Кодолані (Угорщина), Педагогічний коледж імені Наталі Зейл університету м. Копенгаген (Данія), Університет де Вік (Іспанія), Державний університет Іліа (Грузія), Йончопінгський університет (Швеція), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»Наукові читання присвячені пам’яті В.М.Корецького

Київський університет права Національної академії наук України,

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-37,

e-mail: lena_chernetska@ukr.net23

лютого100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Дебреценський університет (Угорщина), Академічне товариство ім. М. Балудянського (Словакія), Варненський вільний університет (Болгарія), Тбіліський університет Давида АгмашенебеліРозвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

01041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16,

т.: (044) 527-83-56


23-24

лютого


110

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - Чорногорія, Польща, Сербія, Словакія, США, Канада

Актуальні питання сучасної медицини

Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна,

61002, м. Харків, майдан Свободи, 6,

т.: (057) 705-08-59, (0572) 62-50-19Лютий -квітень

200

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - Білорусь, Нігерія, Польща, Індія, Молдова, Казахстан

Спорт та сучасне суспільство

Національний університет фізичного виховання і спорту України ,

03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1,

т.: (044) 287-54-34, e-mail: aspir_nufvsu@mail.ru


2-3 березня

300

Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний олімпійський комітет, Олімпійська академія України, Міжнародна асоціація університетів фізичної культури і спорту.

Учасники - Польща, Грузія, Білорусь, Латвія, Казахстан, Молдова, Румунія

Студентстьке самовряду-вання та його роль у формуванні гуманістичних цінностей

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»,

58000, м. Чернівці,

пл. Театральна, 2, т.: (0372) 55-09-52


2-3 березня

250

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоровٰ я України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - Молдова, Румунія, Узбекистан, Польща, Німеччина

Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (0532) 50-03-76


9-10 березня

150

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Католицький Люблінський університет Іоанна Павла ІІ (Польща), Коледж Наталі Зейл університету м. Копенгаген (Данія), ЛІ Коледж штат Теннессі (США), Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, Універ-ситет Матея Бела (Словенія), Вільний університет Больцало (Італія), Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Національний педагогічний університет

ім. М.П. Драгоманова, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди1

2

3

4

5

6Сучасний розвиток держа-вотворення та правотворен-ня : проблеми теорії та практики

Маріупольський державний університет,

87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129а,

т.: (0629)53-22-72, 52-82-43


10 березня

130

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Європейська організація публічного права (представництво в Україні), Міжнародна асоціація господарського права.

Учасники - Казахстан, Німеччина, Польша, Білорусь

Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

61002, м. Харків, вул. вул. Ярослава Мудрого, 25, т.: (057) 738-77-93, e-mail: sheralyona@gmail.com
10 березня

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет будівництва та архітектури, Державний університет Миколаса Ромерисам (Литва), Лодзинський технічний університет (Польща).

Учасники - Литва, Польща, Туркменістан, Азербайджан, Камерун

Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця,

01601, м. Київ,бульвар Т.Шевченка,13,

т.: (044) 234-40-6213-14 березня

150

Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - Казахстан, Грузія , Білорусь, Польща, Індія


Актуальні проблеми підпри-ємництва, торгівлі та біржо-вої діяльності (в рамках Консумерського фестивалю)

Київський національний торговельно-економічний університет,

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19,

т.: (044) 531-48-26


15-16 березня


500

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - Молдова, Білорусь, Польща, Німеччина, Болгарія

Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

01041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19,

т.: (044) 527-81-16


16-17 березня

125

Міністерство освіти і науки України, Федерація польських організацій в Україні, Інститут історії України НАН України,

Польський дім в Києві.

Учасники - Греція, Польща, Молдова, Грузія, Ізраїль, Канада
Економічний і соціальний розвиток у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації

Тернопільський національний економічний університет,

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т. (0352) 47-50-59,

е-mail: marshaloktm@ gmail.com16-17 березня


150

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національна академія наук України, Карагандинський державний технічний університет, Вроцлавський економічний університет (Польща), Білоруський державний економічний університет, Інститут економіки Національної академії наук Азербайджану.

Учасники - Казахстан, Франція, Грузія, Німеччина, Сербія, Угорщина

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, т.: (0562) 370-29-15,

377-34-6317 березня

100

Міністерство освіти і науки України, МВС України, Національна поліція України, Дніпропетровський осередок громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Учасники - Польща, Молдова, Білорусь, Румунія, Грузія

Актуальні проблеми профе-сійного розвитку фахівців соціономічної сфери у системі неперервної освіти

Ізмаїльський державний гуманітарний університет,

68610, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Рєпіна, 12,

т.: 0663652677


18 березня

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Danubius University of Galati (Romania), Бэлцький державний університет ім. Алеку Руссо (Молдова).

Учасники - Молдова, Польща, Румунія, Болгарія

Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

01041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 1520–24 березня

160

Міністерство освіти і науки України, Академія інженерних наук України, Представництво Польської академії наук в Києві, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники – Польща, Білорусь, Молдова, Латвія, Естонія, Болгарія
Поділіться з Вашими друзьями:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал