ПередмоваСторінка8/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

9. Чи відчуваєте ви потребу в контакті з викладачами інституту
(підкреслити, дописати):

а) так (з яких питань?);

б) не впевнений;

в) ні.


10. Як було організовано ваше стажування (підкреслити):

а) добре;

б) задовільно;

в) незадовільно.11. У чому полягало це стажування (підкреслити, дописати):

а) був інтенсивний план стажування;

б) був призначений учитель-наставник;

в) була добре організована робота з наставником;

г) цією роботою цікавилася адміністрація;

д) інше (що саме?).


Анкета «Проведення аналізу успішност

внутрішньошкільного навчання молодого вчителя»

1. Яка подія відіграла значну роль у підвищенні якості вашої роботи?

2.Спілкування з ким із колег більш за все сприяє вашій роботі, заряджає вас, підвищує творчий потенціал?

3.Яка стаття, книга, лекція, бесіда, відвіданий урок, події поза школи видалися дуже корисними для вас у професійному плані?___________________________________

4.Яку роль в підвищенні ваших професійних знань і вмінь відіграє адміністрація школи?

10 балів — велику,             0 балів — ніяку.

5.Яке з професійних навчальних занять виявилося для вас корисним?        

6.Чи являють для вас інтерес добірки за предметами, книги, статті, методичні посібники, картки передового педагогічного досвіду, що накопичуються в шкільній бібліотеці або в заступника директора з навчально-виховної роботи?

Так                  Не дуже              Ні

7. Чи потрібна вам допомога в активізації вашої роботи із самоосвіти (допомогти у виявленні проблем» підказати теми, допомогти з пошуком літератури, допомогти консультацією та спільним обговоренням)?

Так                                     Ні

8. Чи готові ви поділитися тим новим, що відкрилося для вас у цьому навчальному році?

Так                                               Ні.
Анкета для визначення рівня володіння молодим учителем педагогічними вміннями у виховній діяльності

1. В чому причина утруднень у виховній діяльності (підкреслити, дописати):

—мені не подобається займатися виховною роботою;

— недостатня теоретична підготовка;

— не вистачає часу;

—погано володію методами наукової організації педагогічної праці;

— не бачу результатів своєї праці, що є психологічним бар"єром; —що ще?

2. Яка допомога вам потрібна (підкреслити, дописати): —допомога адміністрації;

—допомога наставника;

—методична допомога в процесі роботи Школи молодого вчителя;

методична допомога з боку ВНЗ;

— готові сценарії різних виховних заходів; —що ще?

3. Які виховні заходи ви проводили в цьому навчальному році? Які форми виховної роботи викликали найбільші утруднення? В чому причина такого стану?

4.3 якими труднощами ви зіткнулися під час підготовки та проведення виховної роботи?Список використаної літератури

1. Барко В.І. Методика проведення тренінгів управлінського спрямування / В.І. Барко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 4.

2. Березняк Е. С. Молодому учителю / Березняк Е. С. – К., 1988.

3. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід: когнітивно-практичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003.

4. Бєлашова Л. М. Чи легко тобі, молодий учителю? / Бєлашова Л. М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/manage/cadre/34828/

5. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю.Емельянов. – Л., 1985.

6. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упоряд. Л.Галіцина. – К. : Ред.загальнопед. газ., 2005. – 2005.

7. Киричок В. Тренінги та розвиток комунікацій / В. Киричок // Відкритий урок. – 2006. – № 1.

8. Кончович К. Т. Використання навчальних тренінгів у підготовці майбутніх учителів-філологів / Кончович К. Т. // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 28. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/handle/lib/498

9. Лещук Н. О. Методика освіти "Рівний-рівному" / Лещук Н. О. – К. : Наш час, 2007.

10. Ли Д. Практика групового тренинга / Д. Ли. – СПб., 2001.

11. Манохіна І. Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4(1). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2011_4(1)__9.pdf

12. Мельничук І.М. Цільові аспекти використання тренінгів // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / Мельничук І.М. – Умань : УДПУ ім. П. Тичини, 2007. – Вип. 19.

13. Панфилова А. П. Тренинг педагогического общения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. П. Панфилова – М. : Академия, 2006.

14. Петровская Л.А. Теоретические и методические вопросы социально-психологического тренинга / Петровская Л.А. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psyoffice.ru/3449-petrovskaja-l.-a-teoreticheskie-i-metodicheskie.html

15. Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 року № 1119. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1239-08

16. Сивохоп Я. Використання інтерактивних методів навчання в процесі підвищення кваліфікації педагогів із питань формування навичок здорового способу життя підлітків / Я. Сивохоп // Нова пед. думка. - 2013. - № 2.

17. Федорчук В.М. Соціально-психологічний тренінг "Розвиток комунікативної компетенції викладача" : Навчально-методичний посібник / Федорчук В.М. – К.-П. : Абетка, 2004.18. Філіппов О.І. Тренінги як засіб формування професійної компетентності студентів-майбутніх фахівців / Філіппов О.І. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/ 123456789/17859/4/filipov.pdfПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал