ПередмоваСторінка6/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Заняття 7


ЛЮТИЙ

Тема: Інноваційні технології: пошуки, проблеми
1. Обмін досвідом. Зустріч із найкращими вчителями школи. Дискусія на тему: «Інноваційні технології: пошуки, проблеми».
3. Організація ділової гри «Нестандартні форми проведення уроків».

4. Відвідування уроків у досвідчених учителів з метою ознайомлення з педагогічними технологіями, які вони застосовують.5. Робота з учнівськими зошитами як один із шляхів підвищення якості освіти.

Робота між засіданнями:


 1. Підготовка до обміну досвідом „Мої перші педагогічні знахідки”.

 2. Виготовлення зразків роздаткового матеріалу.

 3. Оформлення виставки.

Заняття 8


КВІТЕНЬ

Тема: „Творчий звіт молодих педагогів”

 1. Проведення декади молодого вчителя: проведення відкритих уроків молодими спеціалістами, їх аналіз та обговорення.

 2. Виставка дидактичних матеріалів „Зернини досвіду”.

 3. Оформлення портфоліо вчителя. 

 4. Практична робота: „Прес-конференція вчителів-наставників та вчителів-початківців (обмін досвідом)”.


Затверджую

Директор ЗОШ І-ІІІст.№17

_________ Л.Ф.Балашенок
План роботи

Школи молодого вчителя  Новодонецької ЗОШ І-ІІІст.№17

Добропільської міської ради

Мета: прискорення процесу адаптації молодих спеціалістів до навчально-виховної діяльності в школі, надання практичної допомоги молодим учителям, формування творчого підходу до професії вчителя.

Завдання:

 1. Систематизація знань з навчання та виховання.

 2. Ознайомлення з інноваційними процесами в педагогіці та формування вміння використовувати їх на практиці.

 3. Вивчення педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.

з\п

Заходи

Термін

Відповідальний

1

2

3

4

1

Організаційна робота1.1

Видання наказу по школі про організацію наставництва

вересень

Балашенок Л.Ф., директор школи

1.2

Затвердження індивідуальних планів роботи наставників і молодих вчителів

вересень

Седляр В.П., заст. директора з НВР

1.3

Установити середу кожного місяця днем відчинених дверей для консультацій молодого вчителя

Протягом року

Учителі наставники

1.4

Самодіагностика та діагностика труднощів.

Вимоги щодо ведення шкільної документаціївересень

Корольова О.С., практичний психолог школи, Седляр В.П.

заст.директора з НВР1.5

Надання рекомендації щодо самоосвіти молодого вчителя

вересень

Седляр В.П.

заст.директора з НВР1.6

Опрацювання наукової та методичної літератури з визначених проблем

Протягом року

молоді вчителі, вчителі - наставники

1.7

Відвідування уроків та виховних заходів молодих учителів, з метою ознайомлення з їхньою роботою та надання методичної допомоги, організація взаємовідвідування.

Протягом року

Заступники директора з НВР Седляр В.П., з ВР Янковська В.М., молоді вчителі, вчителі - наставники

1.8

Організація і проведення «Дебюту молодого вчителя»

Березень 2015 р.

Седляр В.П. -заст. директора з НВР

1.9

Проведення наради при директорі за підсумками роботи з молодими вчителями

травень 2015 р.

Балашенок Л.Ф. директор школи

2

Індивідуальна робота2.1

Організація консультацій з наступних питань:2.1.1

Календарне та поурочне планування

Вересень,січень 2014-2015 н.р.

Седляр В.П.- заст.директора з НВР; вчителі-наставники

2.1.2

Шкільний урок: «Як навчити кожного»:організація учнівської діяльності як засіб формування духовного світу дитини; технологія педагогічного процесу;

можливі шляхи забезпечення навчального процесуЖовтень 2014 р.

Вчителі -наставники

2.1.3

Інноваційні процеси у навчанні: основні поняття педагогічної інновації;

структура інноваційного процесу; технологія розробки і освоєння нововведень;

проведення уроку з урахуванням педагогічних інновацій


листопад 2014 р.

Седляр В.П.- заст.директора з НВР; вчителі-наставники

2.1.4

Виховна спрямованість програмового матеріалу. Форми роботи, які забезпечують виховання працелюбності, духовності

Грудень 2014 р.

Янковська В.М.- заст.директора з ВР; вчителі-наставники

2.1.5

Аналіз та самоаналіз уроків

Січень 2015 р.

Вчителі –наставники

2.1.6

Психологічне здоров’я як інтегральний показник особистісного розвитку учнів та вчителя.

Січень 2015р

Корольова О.С., практичний психолог школи


2.1.7

Домашнє завдання на уроці:

функції домашнього завдання;

види домашнього завдання;

форми контролю за виконанням домашнього завдання.Лютий 2015

Вчителі - наставники

2.1.8

Організація роботи з обдарованими дітьми та учнями, які не встигають у навчанні

Березень 2015р.

Седляр В.П.- заст. директора з НВР; вчителі-наставники

2.2.

Організація співбесід з наступних питань:2.2.1

Вимоги до перевірки і оцінки навчальних досягнень:

організація контролю за процесом засвоєння знань;опитування, як форма обліку успішності;функції оцінки, групові та індивідуальні оцінки;види самооцінок і взаємооцінок.

Листопад 2014р.

Адміністрація школи

2.2.2

Уміння вчителя розв’язувати й запобігати конфліктній ситуації

Лютий 2015р.

Корольова О.С. – практичний психолог

2.2.3

Співробітництво, взаєморозуміння вчителя і учня. Фактори, які впливають на рівень навчальних досягнень учнів.

Квітень 2015 р.

Вчителі-наставники

3

Практичні заняття3.1

Практичне заняття 1 «Перші кроки до майстерності»:

 • Обговорення плану роботи школи молодого вчителя на 2014 –2015 н.р.

 • Нормативні документи про школу;

 • Вивчення пояснювальних записок до навчальних програм;

 • Планування роботи вчителя,складання календарних планів ;

 • Вимоги до оформлення шкільної документації з предмета.

Вересень 2014 р.

Седляр В.П. заст.директора з НВР; вчителі-наставники

3.2

Практичне заняття 2 «Урок у системі особистісно-орієнтованого навчанн»:

 • Використання сучасних засобів навчання, упровадження нетрадиційних форм, методів і прийомів;

 • вимоги до сучасного уроку,типи уроків;

 • Використання комп’ютерних технологій під час уроків;

 • Педагогічні прийоми стимулювання особистісного залучення учнів до педагогічного процессу.

 • Дискусія “Основні фактори, які впливають на рівень виховання школярів”

Жовтень 2014 р.

Седляр В.П.- заст.директора з НВР; Янковська В.М., заст. директора з ВР, вчителі-наставники

3.3

Практичне заняття 3

 • Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках;

 • Проблемний стіл «Перші кроки професійного становлення: успіхи і невдачі»

 • Огляд педагогічної преси.

Листопад 2014 р.

Седляр В.П.-заст.директора з НВР; вчителі-наставники

3.4

Практичне заняття 4

«Урок у системі особистісно орієнтованого навчання»: • Вимоги до планування й проведення уроку відповідно до вимог особистісно орієнтованого навчання.

 • Дискусія «Основні фактори, які впливають на рівень виховання школярів».

 • Консультація «Методи вивчення особистості. Ефективність їх застосування».

 • Огляд методичної літератури.

Грудень 2014 р.

Седляр В.П.- заст.директора з НВР; вчителі-наставники

3.5

Практичне заняття 5 «Розвиток пізнавальних здібностей школярів на уроках та в позаурочний час»:

 • Проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці та в позаурочний час.

 • Гра-тренінг «Домашні завдання» (кожен учасник представляє свої варіанти завдань відповідно до вимог диференціації та індивідуалізації).

 • Дискусія «Фактори, які впливають на рівень навчальних досягнень учнів».

Січень 2015 р.

Седляр В.П.- заст.директора з НВР;

вчителі-наставники3.6

Практичне заняття 6

«Учнівський колектив – основа виховання»: • Складання плану виховної роботи класного керівника, психолого-педагогічної характеристики учня та всього класного колективу.

 • Розв’язання педагогічних ситуацій

Лютий 2015 р.

Янковська В.М.- заст.директора з ВР;

Корольова О.С. – практичний психолог3.7

Практичне заняття 7

«Технологія проектування уроку в умовах впровадження Державних стандартів освіти»(Круглий стіл )Березень 2015 р.

Седляр В.П.- заст.директора з НВР; вчителі-наставники

3.8

Практичне заняття 8 «Майстерність вчителя управляти своїм емоційним станом»:

 • Уміння вчителя запобігати конфліктній ситуації;

 • Ділова гра

« Нетрадиційні форми проведення уроків»»

 • Діагностичне анкетування.

Квітень 2015 р.

Седляр В.П.- заст.директора з НВР;

Корольова О.С. – практичний психолог3.9

Практичне заняття 9 :

(підсумкове) • Творчий звіт учителів-початківців «Роль школи молодого вчителя у моєму професійному становленні»

Травень 2015 р.

Седляр В.П.- заст.директора з НВР; молоді вчителі

ДОДАТОК 2

Орієнтовна програма стажування молодого спеціаліста 1. Основні завдання стажування:

 • набуття практичних навичок, необхідних для педагогічної роїботи;

 • вміння застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання в навчальному закладі, в конкретній практичній роботі;

 • набуття і вдосконалення педагогічних навичок виховної роботи з дітьми;

 • вивчення передового педагогічного досвіду, засвоєння різноманітних методів навчання, впровадження нетрадиційних форм, методів, і прийомів навчання, нових педагогічних технологій.

  1. Зміст стажування молодого вчителя

У процесі стажування молодий учитель повинен набути знання в галузі психології, педагогіки, методики викладання шкільного предмета і виховної роботи. За час проходження стажування молодий учитель повинен проявити себе в усіх найважливіших формах роботи.

а) Навчальна робота. Стажист повинен: • вивчити принципи перспективного та поточного планування навчально- виховного процесу в школі і брати посильну участь у плануванні роботи школи;

 • протягом навчального року планувати навчально-виховну роботу зі свого предмета;

 • розробляти поурочні плани, планувати позакласну роботу відповідно до плану виховної роботи школи;

 • у навчальній роботі на уроках використовувати різноманітні методи, прийоми, форми і засоби навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів (лекція, бесіда, розповідь, семінар, лабораторні роботи, керівництво самостійною роботою учнів, експеримент, демонстрації, використання комп'ютерної техніки, навчальне кіно, магнітофонні записи тощо) та індивідуальної роботи з учнями;

 • брати участь в організації та проведенні факультативних занять (бажано керувати факультативом чи провести одне або декілька занять);

 • надавати індивідуальну допомогу учням зі свого предмета;

 • проводити позакласну роботу з предмета у формі фронтальної (лекції, екскурсії, конференції, перегляд навчальних і науково-популярних фільмів тощо), групової (гурток, олімпіада, диспут, туристичний похід та ін.) та індивідуальної роботи з учнями;

 • брати участь у оформленні шкільних кабінетів та в організації діяльності учнів у них;

 • активно брати участь в організації і проведенні заходів зі свого предмета (тематичний вечір, ювілейні дати, дні здоров'я та ін.).

б) Методична робота.

Стажист - молодий учитель, входить до складу шкільного і районного методичних об'єднань, бере участь у їхній роботі:

- за допомогою свого керівника обирає і розробляє одну методичну тему, пише з неї реферат; реферат обговорюється на засіданні шкільного чи районного методичного об'єднання або на засіданні методичної ради (після 2 року роботи);


 • вивчає лабораторне обладнання, ТЗН, комп'ютерну техніку та наочні посібники, які є у школі, з наступним використанням їх у навчальній роботі;

 • відвідує уроки досвідчених учителів зі свого предмета, бере участь у їх аналізі, вивчає поглиблено педагогічний досвід одного з висококваліфікованих учителів;

 • за час стажування проводить відкриті уроки;

 • проводить моніторинг навчальних досягнень учнів, використовуючи різні форми опитування (контрольні роботи, заліки, усне, індивідуальне, фронтальне опитування, тестування тощо);

 • оформляє результати моніторингу відповідно до плану роботи школи;

 • систематично вивчає педагогічну та м'етодичну літературу, бере участь у її обговоренні.

в) Робота класного керівника.

Стажист повинен виконувати роботу класного керівника (у випадку неможливості призначення стажиста класним керівником він виконує функції помічника досвідченого класного керівника на громадських засадах). Для цього стажист: • вивчає документацію класу, склад батьків, індивідуальні особливості учнів, складає психолого-педагогічну характеристику класу: подає її своєму наставнику;

 • на основі вивчення складу класу добивається єдності педагогічних вимог до учнів з боку вчителів та батьків;

 • організовує дитячий колектив з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів;

 • проводить класні збори;

 • проводить заходи, спрямовані на розширення культурного світогляду та зміцнення здоров'я учнів (відвідування театру, музеїв, басейну, прогулянки до лісу, спортивні заходи та ін.).

 • відповідно до загальношкільного плану здійснює шефську роботу.

ДОДАТОК 3Пам’ятка наставнику для аналізу уроку молодого вчителя

 1. Чи зацікавив вас урок?

 2. Чи забезпечується цілеспрямована розумова діяльність учнів?

 3. Чи дотримується вчитель педагогічного такту?

 4. Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань учнів?

 5. Як здійснюється контакт з класом та окремими учнями, тобто як налагоджено зворотній зв'язок?

 6. На скільки ефективно організовано самостійну роботу учнів, як учитель озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю?

 7. Що на уроці найбільше вдалося вчителеві?

 8. Які заходи виховного характеру було здійснено?

 9. Як формувалася на уроці свідома робоча дисципліна?

 10. Що не вдалося? Чому? Як працювати над усуненням недоліків.

Пам’ятка молодому вчителеві

  1. Вивчайте можливості кожного майбутнього вихованця.

Пам’ятайте: без знання стану здоров’я дітей неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.

  1. Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взаємини з ними.

Пам’ятайте: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайтеся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчайте індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівайте методикою педагогічної співпраці. Карайте учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.

  1. Частіше всміхайтеся.

Пам’ятайте: ваша усмішка дітям свідчить про те, що зустріч із ними вам приємна. Усмішка створює в людей позитивний настрій.

  1. Плануючи свої перші уроки, подумайте:

 • як учні мають поводитися на уроці, які звички культурної поведінки для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити.

Пам’ятайте: якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляйте у вихованців певний стереотип поведінки, формуйте позитивні навички;

 • які види робіт будуть використані й виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна.

Пам’ятайте: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи ті завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.

  1. Важливе завдання вчителя — передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці.

Пам’ятайте: помилці легше запобігти, ніж виправити її.

  1. Вчіться вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на вашу думку, вони помиляються чи у вас обмаль часу. Пам’ятайте: кожен вихованець має знати, що ви його вислухаєте.

  2. Пам’ятайте: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.

  3. Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45 хвилин уроку вчитель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог.

Пам’ятайте слова А. Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу».

Вимоги мають бути послідовними. Слід добиватися обов’язкового їх виконання від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів.  1. Наполегливо оволодівайте навичками самоаналізу уроку.

Пам’ятайте слова В. Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».

  1. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні.

Пам’ятайте: ведення щоденника з перших кроків педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки — відвертої, самокритичної, творчої.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал