ПередмоваСторінка4/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Вступна частина: привітання учасників, загальна інформація щодо тренінгу.

Ознайомлення учасників з регламентом роботи. Розв’язання організаційних питань.

Презентація мети і завдання тренінгу.

1.Вправа – знайомство «Інтерв’ю».Мета: познайомити учасників, сприяти згуртуванню групи, створенню доброзичливої атмосфери та комфорту під час роботи.


Ресурси: бланки формату А – 4, маркери

Хід проведення:

Тренер пропонує учасникам об’єднатися в пари, взяти один в одного інтерв’ю, вказавши наступні дані: • прізвище, ім’я;

 • освіта;

 • посада і заклад;

 • стаж педагогічної роботи;

 • педагогічне кредо.

Тривалість виконання завдання – 6 хвилин. По закінченні учасник презентує свого «сусіда». Інформація про учасників вивішується на стенді.

Запитання для обговорення:

 1. Що нам дало виконання цієї вправи?

 2. Які почуття виникали у учасників, коли вони розповідали про партнерів, коли слухали розповідь про себе?

 3. Як можна використовувати цю вправу в роботі з учнями?

 1. Визначення очікувань учасників тренінгу за методикою «Повітряний змій».

Мета: сформулювати очікування учасників, визначити основні напрями у подальшій роботі тренінгу.

Тривалість: 15 хв.

Ресурси: бантики (за кількістю учасників), виготовлені із кольорового паперу, плакат із зображенням повітряного змія.

Хід проведення:

Перед початком тренінгу тренери вивішують на стіну паперового повітряного змія, що має кілька стрічок – хвостів.

Кожен учасник отримує кольоровий бантик, на якому впродовж 10 хвили йому пропонується написати власні очікування від тренінгу.

Після того, я учасники заповнили бантики, вони по черзі підходять до змія, зачитують свої очікування й кріплять бантики на кінці стрічок.

В кінці тренінгу змій з бантиками використовуватиметься для визначення досягнень.

4. Прийняття правил роботи групи «Статут шкільного життя».Мета: сприяти згуртуванню групи, створення доброзичливої атмосфери та комфорту під час роботи.

Тривалість:10 хв.

Ресурси: заздалегідь прикріплений ватман із підписом «Статут шкільного життя», маркери

Хід проведення:

Тренер наголошує на тому, що упродовж роботи, обговорюючи безліч проблем і питань, учасники будуть єдиним великим колективом. І для того, щоб уникнути конфліктів, необхідно виробити і прийняти своєрідний «Статут шкільного життя», що закріплює правила поведінки всіх членів колективу.

Методом мозкового штурму учасники вносять свої пропозиції. Тренер пропонує їх обговорити і якщо всі члени групи погоджується прийняти і записати запропоноване правило.

Запитання для обговорення:


 1. Навіщо ми приймали правила роботи?

 2. Чому ми не нумерували правила? (всі вони однаково важливі)

 3. Чому спочатку обговорювали правила, затверджували і лише тоді приймали?

 4. Як цю вправу можна використати в роботі із учнями?

5.Визначення понять

Мета: визначити базові поняття тренінгу «методи навчання», «технології навчання», «життєві навички»

Тривалість: 15 хв.

Ресурси: картки із визначенням понять.

Хід проведення:

Учасники об’єднуються в 3 групи. Кожна група витягає одну із підготовлених тренерами карток і протягом 10 хвилин працює над власним визначенням терміну, що зазначене на картці. Після роботи по групах учасники презентують всої визначення у широкому колі.

В кінці тренери наводять приклади визначень із словників, енциклопедій, загальновживаної літератури.

6.Міні – лекція «Типи організації навчання».

Мета:ознайомити учасників із типами організації навчання.

Тривалість: 10 хв.

Ресурси: картки зі схемами типів навчання (додаток 2), схема «Піраміда навчання» (додаток 3)
Хід проведення:

Тренер виступає із інформаційним повідомленням (додаток 1) під час якого поступово кріпить схеми типів навчання.Запитання для обговорення:

 1. Чи була інформація для вас важливою ?

 2. Які форми навчання найчастіше використовуєте ви?

 3. Чи доречно використовувати якусь одну форму навчання?

7.Обговорення в колі «Плюси і мінуси методів навчання».

Мета:визначити позитивні сторони і недоліки інтерактивного навчання.

Тривалість: 10 хв.

Ресурси: таблиця «Порівняльна характеристика методів навчання»

Хід проведення:

Використовуючи схеми типів навчання, тренер обговорює позитивні сторони і недоліки методів навчання.Запитання для обговорення:

 1. За яких умов викладач може обирати певну модель навчання?

 2. Яка модель є найефективнішою і чому?

 3. Легко чи важко працювати вчителеві у демократичному класі? Чому?

 4. У чому полягають сильні та слабкі сторони кожної моделі?

 5. Назвіть переваги пасивного навчання.

 6. Назвіть недоліки інтерактивного навчання.

По завершені роботи тренер пропонує розглянути таблицю «Порівняльна характеристика методів навчання» (додаток 4).

8.Інформаційне повідомлення «Форми організації інтерактивного навчання».

Мета:ознайомити учасників з формами організації інтерактивного навчання.

Тривалість: 5 хв.

Ресурси: схема «Форми організації інтерактивного навчання» (додаток 5).

Хід проведення:

Тренер демонструє і аналізує схему «Форми організації інтерактивного навчання».9.Вправа на активізацію «Атоми і молекули».

Мета:ознайомити сприяти активності учасників в подальшій роботі, об’єднати учасників в групи для виконання наступної вправи.

Тривалість: 5 хв.

Хід проведення:

Тренер пропонує всім учасникам підвестися, вийти на середину. Нагадує, що всі речовини складаються з молекул, а ті в свою чергу із атомів. Далі за вказівкою тренера учасники об’єднуються в «молекули» із різною кількістю атомів. Але на завершення тренер об’єднує учасників в 3 групи.10.Форми організації інтерактивного навчання – вправа «Мозаїка».

Мета:визначити особливості форм організації інтерактивного навчання.

Тривалість: 25 хв.

Ресурси: інформаційні пакети «Кооперативне навчання», «Навчання в грі», «Навчання в дискусії» (додаток 6.).

Хід проведення:

Тренер готує для кожної групи інформацію з характеристикою кооперативного навчання, навчання в грі, навчання в дискусії і знайомить учасників з правилами роботи: • І етап – групам впродовж 5 хвилин пропонується вивчити інформацію на достатньому рівні для обміну нею і обрати представника (експерта), який би доніс інформацію іншим групам ;

 • ІІ етап – представники груп переходять (за годинниковою стрілкою) в «сусідні» групи і спочатку знайомлять групу із засвоєною інформацією (3 хв.), а потім отримують інформацію від групи з опрацьованої теми (3 хв.);

 • ІІІ етап – за сигналом тренера проходить перехід експертів до наступної групи і обмін інформацією.

Після завершення роботи експерти повертаються в свої групи і тренер проводить обговорення.

Запитання для обговорення:

 1. Який обсяг інформації можна засвоїти за допомогою цієї вправи?

 2. Які позитивні моменти у використанні цієї вправи?

 3. Які недоліки?

 4. Де ви можете використовувати таку вправу.

11.Фронтальні технології інтерактивного навчання – «броунівський рух».

Мета:ознайомити учасників з технологією проведення фронтальних технологій інтерактивного навчання.

Тривалість: 15 хв.

Ресурси: інформаційні повідомлення із характеристикою фронтальних технологій інтерактивного навчання для кожного учасника (додаток 7.).

Хід проведення:

Тренер роздає кожному учаснику індивідуальну картку із описом одного із фронтальних інтерактивних методів навчання.

Упродовж 3 хвилин учасники знайомляться з інформацією і готуються до її передачі.

Далі учасники виходять в центр кімнати, рухаються і ознайомлюють зі своєю інформацією інших впродовж 7 хвилин.

Завдання полягає в тому, щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформацію від іншого учасника. Необхідно за визначений час поспілкуватися з якомога більшою кількістю учасників.

По завершенні вправи тренер пропонує відтворити отриману інформацію, проаналізувати набуті знання.Запитання для обговорення:

 1. Що необхідно врахувати при організації роботи?

 2. Коли можна використовувати цю форму роботи?

 3. Чи необхідне узагальнення після виконання вправи? Чому?

12.Керована дискусія – вправа «Займи позицію»

Мета: визначити і обговорити питання використання інтерактивних форм в навчально-виховному процесі, з’ясувати рівень готовності вчителів до використання інтерактивних технологій.

Тривалість: 15 хв.

Ресурси: 2 аркуші паперу і написами «погоджують», «не погоджуюсь», прикріплені у протилежних кутах кімнати, де відбувається тренінг; список висловлювань для тренера, шаблон до методу «ПРЕС» (додаток 8.).

Хід проведення:

Тренер пропонує учасникам підвестися і зібратися у центрі кімнати. Далі він зачитує твердження, стосовно яких учасникам необхідно висловити власну точку зору. Якщо вони погоджуються із запропонованим твердженням, то мають піти у куток кімнати, де прикріплено табличку «погоджуюся». Якщо учасники не поділяють думку, поставлену на обговорення, то переходять у куток з табличкою «не погоджуюсь» Після розподілу учасників по кімнаті стосовно кожного твердження тренер просить декого аргументувати свою позицію. Аргументацію можна проводити із використанням методу «ПРЕС» (інструкцію необхідно повісити і кімнаті на видному місці).

ТвердженняЯкісні знання можна отримати лише на уроках із використанням інтерактивних форм.Пасивні форми навчання застаріли і повинні «відійти в минуле».Для використання інтерактивних форм навчання потрібна готовність вчителя.Інтерактивна технологія потребує попереднього навчання учнів процедуріДисципліна учнів на інтерактивному уроці може бути проблемою для вчителяЯ готовий до використання інтерактивних форм навчання

При проведенні дискусії думка кожного учасника, що обумовлена певним досвідом, має право на існування.

13.Вправа на активізацію «Павучок»

Мета: сконцентрувати увагу учасників, сприяти настрою на виконання подальшої роботи й групової згуртованості .

Тривалість: 5 хв.

Ресурси: сітка із зображенням павучка

Хід проведення:

Усі сідають у коло. Тренер малює на фліпчарті сітку, а всередині неї павучка:

Кожен учасник по черзі пересуває павучка з клітини на клітину, називаючи напрям (праворуч, ліворуч, вгору, вниз). Але треба пам’ятати, що павучок не пересувається по діагоналі, а лише по вертикалі і по горизонталі. Забороняється також виводити його за межі поля. Учасники слідкують в уяві за пересуванням павучка, і, коли він опиняється всередині, - всі плескають у долоні. Подорож павучка продовжується, доки кожен із учасників не покерує ним.

14.Структура інтерактивного уроку – метод «Кольорових капелюхів»

Мета: ознайомитися із технологією проведення інтерактивного уроку, проаналізувати структуру інтерактивного уроку .

Тривалість: 20 хв

Ресурси: інформаційне повідомлення «Структура інтерактивного уроку», кольорові капелюхи із завданнями .

Хід проведення:

Кожна група отримує паперовий капелюх певного кольору. На капелюсі написано завдання. Впродовж 10 хвилин група виконує завдання. По завершенні презентує результати своєї роботи.Жовтий капелюх

Охарактеризуйте найбільш позитивні риси інтерактивного урокуЧорний капелюх.

Охарактеризуйте негативні риси інтерактивного урокуБілий капелюх

Охарактеризуйте інтерактивний урок з точки зору педагогаЧервоний капелюх

Які почуття (емоції) викликають у вас інтерактивний урок? Складіть вірш про інтерактивний урок.Синій капелюх

Які висновки ви зробили, ознайомившись зі структурою інтерактивного уроку?Зелений капелюх

Запропонуйте нестандартні рішення проведення інтерактивного уроку
15.Вправа «Майстер – клас»


Мета: використовуючи набуті знання і навички скласти план уроку або виховного заходу із використанням інтерактивних технологій .

Тривалість: 50 хв.

Ресурси: ватман, маркери, скотч .

Хід проведення:

Учасники об’єднуються в групи (4 – 5) за предметами, що викладають (або за напрямками) і складають сценарій уроку або виховного заходу із використанням інтерактивних методів. сценарій може бути представлений у вигляді короткого плану структурних ланок, але обов’язковим є виказанням теми, мети, типу уроку. Частину уроку з інтерактивними методами лід описати детально і мотивувати використання цього методу і його наслідки. Учасники працюють впродовж 40 хвилин і презентують свою роботу.ІІІ.Заключна частина

1. Методика «Нова ідея, мрія, запитання»

Мета: провести загальну оцінку тренінгу .

Тривалість: 15 хв.

Ресурси: прикріплені до стіни три великі аркуші паперу. На одному з них намальований великий торт із незапаленими свічками, на другому – планета Земля, на третьому – шкільна парта; 3 Post-it жовтого (у формі вогника), червоного (у вигляді зірочки), синього (у вигляді хмаринки) кольору.

Хід проведення:

Тренер просить кожного з учасників висловити свої враження від тренінгу на Post-it та наклеїти їх на закріплені аркуші.

На жовтому вогнику – написати найважливіший момент, що буде використовувати в подальшій діяльності, те, що виявилося цікавим і новим. Закріпити на малюнку із зображенням тортика.

На червоній зірочці – зафіксувати мрію, яка зародилася і до здійснення якої необхідно прагнути. Зірочку необхідно закріпити навколо земної кулі.

На синій хмаринці – над чим необхідно працювати, яке запитання виникло. Сині хмаринки кріпляться навколо шкільної парти.

2.Методика «Повітряний змій» (заключна частина методики).

Тривалість: 10 хв.

Тренер пропонує учасникам по черзі підійти до повітряного змія та знайти власний бантик, прокоментувати свої очікування та зробити короткий аналіз – чи справдилися вони.3.Історія для натхнення «Кожному своє»

Тривалість: 5 хв

Хід проведення:

Тренер звертається до учасників «Ми майже закінчили нашу роботу і залишилася лише традиційна історія для натхнення»Кожному своє

« В одному селі жив лікар. Якось його викликали до чоботаря, який був дуже хворий. Прийшовши, лікар побачив, що чоботар помирає. Але його родичі сказали, що вони чули, як у сусідньому селі одній людині допоміг дуже простий засіб: молоко, яке треба було пити з часником декілька разів на день. Вони запитали лікаря , чи не буде це шкідливо. Лікар, упевнений, що чоботар усе одно помре, дозволив це спробувати. Він повернувся додому й описав випадок у своєму щоденнику. Дуже він був здивований, коли через декілька місяців його повідомили, що чоботар одужав.

Через певний час лікаря викликали в сусіднє село, де скотар захворів на ту саму хворобу. Лікар порадив йому рецепт, що врятував чоботаря. Але через тиждень скотар помер. Будучи дуже педантичної людиною, лікар зробив з цього приводу у своєму щоденнику ще один запис. Як ви думаєте, яким був цей запис?»

Що допомогло чоботареві, те не допоможе скотареві.


ЗАНЯТТЯ 6 «Адаптація молодих педагогів»

Мета: сприяння психологічній адаптації молодих педагогів до умов роботи у школі, створити діловий, творчий психологічний клімат:

• корекція хибних очікувань і типових ілюзій стосовно роботи;

• підвищення мотивації професійної діяльності, відшукування оптимальних моделей поведінки в педагогічному середовищі;

• добір оптимальної стратегії професійної діяльності.Девіз: розуміти один одного, поважати, прощати, любити.

І.Вступна частина

Психолог. Конструктивно впливати на адаптацію можливо лише на основі знання особливостей, динаміки механізму адаптації. Фахове становлення вчителя — тривалий процес, що починається від обрання професії до перших років самостійної роботи у школі. Проблема професійної адаптації набуває величезного значення серед проблем успішної професіоналізації молодого вчителя. Вирішення цієї проблеми значною мірою сприяє уникненню таких негативних явищ, як нестабільність педагогічних кадрів, їх плинність, повільне зростання педагогічної майстерності вчителя.

Характерна риса справжньої школи — це благодатний клімат, що визначає ставлення вчителів і дітей до всього, що відбувається як до особистого, значущого, важливого і цікавого. Колектив — це єдине ціле, учителі та учні. Ми спілкуємося, пізнаючи один одного все глибше.

Сьогодні протягом нашого тренінгу ми спробуємо створити творчий, діловий психологічний клімат, аби якомога більше дізнатися один про одного.

1. Вправа «Хто народився в ...»

Група сідає у коло. Зараз ми проведемо гру з допомогою якої ми краще пізнаємо один одного. Я ставитиму запитання. Той, кого це стосується, встає і виконує завдання, яке я скажу.Питання-завдання:

у кого голубі очі — три рази змигніть;

• у кого є брат — потупайте ногами;

• хто сьогодні смачно поснідав — погладьте себе по животику;

• хто народився восени — візьміть когось з групи і потанцюйте з ним;

• хто любить котів — тричі нявкніть;

• у кого є заміжня сестра — скажіть колезі ліворуч, що це мене не стосується;

• хто п'є каву з цукром та молоком — подивіться під стілець;

• у кого є ластовиння — пробіжіть по колу;

• хто одружений — напишіть в повітрі велику вісімку рукою;

• у кого є діти — підстрибніть (один стрибок за кожну дитину);

• хто любить все знати — поміняйтесь місцем з тим, хто думає так само;

• хто хоч інколи мріяв стати невидимим — закрийте обличчя долонями;

• хто вміє грати на будь-якому музичному інструменті — покажіть як це робиться;

• хто думає що гра триває дуже довго — підніміть руки в гору і вигукніть «досить».
2. Знайомство. Вправа «Самопрезентація»

Мета: сприяння усвідомленню молодими педагогами особливостей своєї особистості; розвиток уміння представляти свою індивідуальність перед аудиторією.

Психолог пропонує молодим педагогам познайомитися ближче за принципом «Грудки снігу»: кожен по черзі (починаючи із психолога) називає своє ім'я та формулює життєве кредо: другий учитель повторює ім'я та девіз першого, а потім розповідає про себе; третій, перед тим як розповісти про себе, повторює імена та девізи перших двох і т. д.3. Вправа «Очікування»

Мета: допомога молодим педагогам в усвідомленні власних очікувань і потреб; розуміння того, наскільки вони співпадають із очікуваннями та потребами інших.

Педагогам роздають невеликі аркуші клейкого паперу. Психолог просить написати на них, на що молоді вчителі очікують від тренінгу. Далі кожен по черзі презентує свої записи та прикріплює на плакаті із зображенням пісочного годинника.ІІ. Основна частина

1. Вправа «Поділися з сусідом»

Учасникам тренінгу пропонують обрати два запитання серед тринадцяти, які виділяв М. Пруст:

1. Де б ви хотіли жити?

2. Основна риса вашого характеру?

3. У чому ваш основний недолік?

4. Який ваш ідеал у житті?

5. Яку рису ви найбільше цінуєте в чоловікові?

6. Яку рису ви найбільше цінуєте в жінці?

7. Який ваш улюблений колір?

8. Яка ваша улюблена квітка?

9. Що ви найбільше не любите?

10. Що ви найбільше цінуєте у ваших друзях?

11. Яке ваше улюблене заняття?

12. Як би ви хотіли померти?

13. Який настрій вам притаманний?

Кожен з учасників за дві хвилини повинен дати відповідь на них своєму партнерові. Сідаємо у коло та розповідаємо за годинниковою стрілкою про почуте всім учасникам тренінгу.2. Вправа «Числа, які правлять світом»

Психолог. Номер будинку і квартири, номер телефону і авто, номер паспорта і дата народження. Скільки чисел у нашому житті! Нумерологія — містика цифр — переконує, що ці цифри даються долею не випадково.

У кожного є своє число, дане йому при народженні. Запищіть свою дату народження. Наприклад, 25.07.1976. Знайдіть суму всіх цифр. Додаємо доти, поки не отримаємо одну цифру. А тепер послухайте, що значить ваше число.

1 — у багатьох релігіях світу це символ божественної сили. Його носії — яскраво виражені лідери. Вони цілеспрямовані і прагнуть до влади. У досягненні мети такі люди розраховують виключно на себе і не сприймають натиску збоку. Вони впевненні в своїй унікальності і часто досягають успіху.

2 — цим людям притаманні романтизм і фантазія. Вони мають філософські нахили, вміють добре пристосовуватися до різних обставин. Легко поступаються в дрібницях, але від головної мети не відступають, тому дуже часто успішні в бізнесі. Двоїстість особистості робить їх непостійними.

Але «двієчники» ласкаві і не люблять лишатися насамоті.

3 — саме своєю триєдністю сильна «Свята Трійця». Трійка — символ динамічності особистості. Люди з числом «З» артистичні, схильні до творчості, щедрі, але повсякденність вони не переносять, потребують різноманітності.

4 — люди з цією цифрою надійні. Вони друзів не зраджують. Понад усе в житті цінують надійність, стабільність. У почуттях і вчинках вони, як правило, простодушні, через це обирати для спілкування «трієчників» їм не рекомендують — «четвірочник» швидко знудиться. Але для тих, хто шукає партнера серйозного і надовго — це те, що вам треба.

5 — у п'ятірці криється сильна, але суперечлива енергетика. Якщо п'ятиконечна зірка дивиться вершиною вгору — це енергія позитивна, якщо вершиною вниз — навпаки. Кожний носій «5» робить для себе цей вибір. Ці люди люблять волю і експерименти, прекрасні працівники.

6 — шестикутна зірка в давнину вважалась символом гармонії. Пізніше до шістки почали ставитися як до символу переходу, незавершеності. Люди з символом «6» вміють узагальнювати, підкорювати собі інших. Мета їхнього життя — постійність. У них підвищена вимогливість до інших. Вони розумні, але їх легко вивести зі стану рівноваги.

7 — це щаслива цифра. Людям з цифрою «7» притаманно більше удачі, ніж іншим. Вони «везучі». Якщо у вашому житті це не так, то ви відійшли від цього шляху. Намагайтесь зрозуміти, що ви зробили не так. Люди з цією цифрою потайні, мають сильний незалежний характер і сильні до нестандартних вчинків. Але в душі емоційні, тому з ними не доведеться сумувати.

8 — символ влади. Покладена на бік вісімка стає символом безпомічності. Носії «8» мають сильну волю. Такі люди рішучі і завжди йдуть до кінця. Вони завжди вірні в усьому.

9 — символ космосу. Такі люди вкрай сентиментальні, їх легко образити, вони вміють переживати біль. Носії «9» — ідеальні виконавці будь-яких робіт, готові працювати цілодобово без відпочинку. Таким людям потрібна похвала, ласка, підтримка.3. Вправа «Валіза»

Давайте розділимося на групи (за кольорами). Кожен учасник тренінгу витягує кружечок з скриньки. Червоний колір — одна група, жовтий — друга

група, зелений — третя група. Кожній групі видається паперова валіза, і пропонується її зібрати. «Речі» — побажання, поради, якості, які знадобляться для успішного професійного і особистого розвитку.

4. Вправа «Яким я буду через 5 років»

Один з учасників сідає на «гарячий стілець».Психолог. Подивіться на учасника в центрі кола. Ви його вже добре знаєте. Уявіть його через п'ять років, розкажіть, де він працюватиме, що робитиме у вільний час, чи буде у нього сім'я?

Поки група висловлюється, учитель мовчить.Обговорення

— Яким ви уявляєте своє майбутнє?

— Чого очікуєте?

— Чого побоюєтесь?5. Вправа

Усі учасники групи виконують завдання: подумайте дві хвилини і дайте відповідь на запитання: «Які відчуття у вас виникли стосовно сусіда праворуч (ліворуч)?» Потрібно назвати найяскравіше враження.

Якщо ви не впевнені у собі, що характерно для молодих вчителів, необхідно провести своєрідний аутотренінг. З цією метою в стані релаксації навіюйте собі, промовляючи такі слова:

— Я люблю свою роботу.

— Я люблю дітей.

— Я спокійний і впевнений.

— Учні слухають мене.

— У спілкуванні з учнями почуваю себе впевнено.

— Учням цікаво зі мною.

— Настрій у мене бадьорий та ін..ІІІ. Заключна частина

Попросіть кожного учасника розказати про те, що його зацікавило, чи було важко спілкуватися у незвичній формі і висловить побажання один одному, звертаючись на ім'я. Дякую за увагу.

Нехай життя дарує щастя й долю,

Душевну щедрість, доброту й любов.

Терпіння, працьовитість, силу й волю,

Поступливість і злагоду в усьому.ЗАНЯТТЯ 7 «Професійна компетентність учителя»

Мета: активізувати творчий потенціал кожного молодого та досвідченого педагога. вчити діяти та спілкуватися, стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень.

Завдання: 

 • допомогти  педагогу знайти вихід із будь – якої ситуації, яка може скластися, створити і підкріпити імідж успішного спеціаліста;

 • розвивати вміння короткої само презентації;

 • сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини.

Девіз: Розуміти один одного, поважати, прощати, любити.

І.Вступна частина

Сповідь учителя

Я щоранку заходжу у клас,

На дитячих обличчях – усміх.

Чого варта я, діти, без вас?

Ви – натхнення моє, мій успіх!

За плечима – минулі роки,

Але й досвід прийшов із літами.

Що я варта без вас, малюки?

Я безмежно люблю вас, я з вами!

Щоб любові вогонь не згас,

Щоб віддать  дітям серце і душу,

Я щоранку заходжу у клас:

Я – учитель, я вчити мушу!

Всі ми вчителі і прийшли до школи за покликанням серця, щоб віддати свою любов дітям1.  Повідомлення теми, мети, завдань тренінгу.

2.      Вправа «Очікування»

              Роздаються невеликі аркуші липкого паперу.

-      Напишіть, чого саме ви очікуєте від тренінгу.

Кожен презентує свої записи та прикріплює на плакаті із

зображенням піщаного   годинника.

Ознайомлення з правилами роботи у групі:

• не перебивати один одного;

• не оцінювати і не засуджувати жодні висловлювання як погані чи хороші;

• не давати порад, коли цього не просять учасники;

• намагатися дотримуватися теми обговорення;

• брати участь в обговоренні;

• критикувати не людину, а конкретний учинок.

ІІ.Основна частина

1.Теоретичний блок

«Найважливіша  умова  успішної  роботи  школи, -  підкреслював В.О.Сухомлинський, -  це  багате,  різностороннє  інтелектуальне  життя педагогічного  колективу,  допитливість,  інтерес  до  нового  в  науці,  постійне  інтелектуальне  зростання, удосконалення». 

    Положенням  про  загальноосвітній  навчальний  заклад  чітко  визначені обов’язки педагогічних працівників, зокрема, необхідність постійно підвищувати свій  професійний  рівень,  педагогічну  майстерність,  загальну  і  політичну культуру.

    В.О.Сухомлинський  наголошував  на  необхідності  постійного  поповнення

«майстерні педагогічних засобів, яку повинен створити для себе кожний учитель»

У вчителя велика місія на землі. Він навчає, надихає, запалює, наповнює сенсом життя підростаючі покоління.

До особистості педагога ставиться багато вимог. Серед них можна виділити головні (без яких неможливо стати висококваліфікованим учителем) і другорядні (відповідність яким є не обов’язкова для педагога, але робить його особистістю, здатною найкращим чином навчати і виховувати іншу особистість).

До головних вимог належать такі: любов до дітей, до педагогічної діяльності; наявність спеціальних знань з тієї галузі, у якій він навчає дітей; широка ерудиція, педагогічна інтуїція. Високо розвинутий інтелект, високий рівень загальної культури та моралі, професійне володіння різними методами навчання та виховання дітей. Без будь-якого з перерахованих факторів успішна педагогічна робота неможлива.

Додатковими є комунікабельність, артистичність, веселий оптимістичний характер, гарний смак та інші. Головні та другорядні педагогічні якості в сукупності складають індивідуальність педагога, у силу якої кожен хороший учитель – це унікальна та своєрідна особистість.

Справжній учитель повинен пам’ятати, що основним і кінцевим результатом педагогічної діяльності є сам учень, розвиток його особистості.Професійну компетентність учителя складає сума знань, умінь і навичок, на основі яких формується творчий потенціал учителя, будується його професійна діяльність, спрямована на розвиток особистості кожного учня. Отже, компетентний педагог – знаючий, обізнаний, тямущий, який на основі своїх знань та повноважень успішно вирішує навчально-виховні задачі.

Професійна компетентність учителя складається з компетенцій – кваліфікаційних характеристик педагога, що визначають стиль його роботи, спосіб досягнення професійної мети.

Педагог, який вірить в успіх справи, як правило, його досягає.

Модель спілкування педагогів з дітьми.

Учитель “Я – сама” (головний ініціатор учнівського процесу, але знищує всі форми учнівської ініціативи).

Учитель ”Китайська стіна” (виставляє дистанцію між собою і учнями, головне завдання – повідомити, а не навчити).

Учитель “Тетерук” (чує тільки себе, не налаштований на учнів).

Учитель “Ангел” (не нервує, не критикує, встановлює з усіма дружні стосунки).

Учитель “Шоу -мен”(урок нагадує спектакль, а результати мінімальні).

Учитель “Тиран” (Я – цар і Бог).

Учитель “Товариш” (переважають дружні стосунки, але спілкування втрачає діловий контекст і набуває особистісного характеру).


          Учитель “Робот” (діє на основі надуманого алгоритму, не звертаючи увагу на обставини, що потребують змін при спілкуванні. Наприклад, не підемо на перерву, якщо не виконаємо вправу).
          Учитель “Гамлет” (характеризується постійними сумнівами, не має чіткої позиції, захищається чужим авторитетом)
          Учитель “Локатор” (спрямовує роботу на одну групу дітей – сильних, слабких або обдарованих).

Як стати гарним учителем? Що для цього потрібно? Талант? Можливо, й талант. Мистецтво? Так, і мистецтво. Майстерність? І майстерність також. Усе це правильно. Але й майстерність, і талант – це на 99% наслідки наполегливої праці. І головне – праці раціональної, що допомагає запобігти витраті часу і бере з передового досвіду головне, суттєве.2.Практичний блок

Пригадайте, як навчали вас, коли ви ще ходили до школи. Намагайтеся згадати не тільки, як ви навчалися в старших класах, пригадайте і своє навчання в початковій школі. У таблиці запишіть, як вас навчали, що вам подобалось у вашому навчанні, а що вас засмучувало. Будьте готові презентувати свої відповіді всім учасникам.Як  навчали вас

Що вам подобалось

Що вас засмучувало

 

 


 

 

Вправа «Поділись з сусідом»

Пропоную обговорити в парах такі питання

1.     Якими основними знаннями та вміннями  мають володіти ваші учні після закінчення школи, щоб бути успішними у ХХІ столітті?

2.     На добре організованому уроці панує тиша?

а) Повністю згоден       б)  Згоден      в) Частково погоджуюсь,  частково ні 

 г)   Незгоден               д) Абсолютно  не згоден                Чому ви так вважаєте? Запишіть нижче свою відповідь. Підготуйтесь до обговорення своєї відповіді з усіма учасниками.

 Мозковий штурм «Урок»  Робота в групах

На слайді    вертикально записуємо слово «урок».

Шляхом вільного висловлювання запишіть слова, які асоціюються з уроком, що починаються з літер «у», «р», «о», «к». Це можуть бути іменники, прикметники, дієслова.  У кожного різні відчуття щодо однієї й тієї самої речі.

  Вправа «Конверт проблем»   Робота в групах

- Сформулюйте на аркуші найбільші проблеми чи страх у роботі з дітьми і покладіть до конверта. Обміняйтесь. Дайте поради, як краще вирішити це питання. Вони повинні бути конкретними і дієвими.Вправа «Портрет ідеального вчителя»

     Робота в групах1 групі дається завдання створити портрет невдалого і неуспішного вчителя, вказавши на його помилки і причини такого становища.

2 група описує вчителя успішного і створює його портрет з перевагами, завдяки яким він став успішним.

3  групі потрібно від імені Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України запропонувати щось нове щодо структури, змісту освіти, методів і прийомів навчання, поглядів на урок, ролі вчителя в процесі набуття учнями знань.

Обговорення.

Звичайно, навіть у найуспішнішого вчителя були кризи і поразки та ті факти, які ставили його у глухий кут, але не той вчитель успішний, який не припускається помилок, а той, хто зробивши помилку, не опускає руки, а проаналізувавши їх, зміг прийняти і вдосконалити їх у своїй творчій роботі з учнями.

Не бійтеся робити помилки, найголовніше вмійте з них виносити для себе правильні висновки.

   Вправа «Педагогічна майстерність»

Розв’язання педагогічних ситуацій:

Педагогічна ситуація №1

   Ви почали вести урок, всі учні заспокоїлись, настала тиша, і раптом в класі хтось голосно засміявся. Ви здивовано подивились на того учня. Він, дивлячись вам прямо у вічі, заявив: „Мені завжди смішно дивитись на вас і хочеться сміятись, коли ви починаєте заняття”. Як ви відреагуєте на це? Виберіть і поясніть правильний варіант із запропонованих нижче.

1.     „Ось тобі й на”.

2.     „А що тобі смішне?”

3.     „Ну й ради Бога”.

4.     „Ти що, дурний”.

5.     „Люблю веселих людей”.

6.     „Я радий(а), що створюю у тебе веселий настрій”.               

7.     .Запропонуйте свій варіант.

Педагогічна ситуація № 4

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина живе у стресі, вона … .

Педагогічна ситуація №2

На початку заняття або вже після того, як ви провели декілька занять, учень робить заяву: „Я не думаю, що ви як педагог зможете нас чогось навчити”.

         Ваша реакція:

1.     „Твоя справа – вчитися, а не вчити вчителя”.

2.     „Таких, як ти, я, звичайно, нічому не зможу навчити”.

3.     „Може тобі краще перейти у інший клас або вчитися у іншого вчителя?”

4.     „Ти просто не хочеш учитися”.

5.     „Мені цікаво знати, чому ти так думаєш ? ”Педагогічна ситуація № 5

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина зростає в атмосфері критики, вона … .

Педагогічна ситуація №3 «Хто зайвий?»

Один із учнів постійно порушує дисципліну. Нарешті ви, втративши терпіння, наказуєте йому залишити клас.

-         А ви не маєте права вигнати мене з класу. Я не вийду, - говорить учень.

1.     Ви наполягаєте на своєму.

2.     Погрожуєте, що інакше клас залишите ви.

3.     Нагадуєте учневі, що в нього є не лише права, а й обов’язки.

4.     Запропонуйте свій варіант.

  Педагогічна ситуація № 6

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина почувається безпечно, вона … .

 Вправа «Яким я буду через 5 років»

-          Яким ви уявляєте своє майбутнє?

-          Чого очікуєте?

-          Чого побоюєтесь?Вправа «Серцеведення»

А зараз поговоримо про те, без чого вся наша праця була б даремною, без чого ми ніколи не досягнемо успіхів у спілкуванні з дітьми.

—  Як ви гадаєте, про що йтиме мова?
Думки вголос.

Демонструється епіграф: «Той шлях, який веде до серця людини, є найкоротшим».

Чи можемо говорити про любов, якщо їй немає де перебувати? І де «житиме» терпіння, якщо його помешкання зачинене? Щоб не розгубити ці та інші чесноти Душі, потрібно створити для них сад, який називається Серцем!

—Я бачу, що всі ви прийшли в школу за покликанням душі.

—У світі існує безліч словників, але немає словника Серця. Давайте спробуємо створити його.

Серце яке? (Добре, щире, миле, ніжне, гаряче, чесне, палке, любляче, вірне, холодне, кам'яне, материнське, всепрощаюче, багатостраждальне, далекоглядне, віддане, символічне, усміхнене, зажурене, розумне, чуйне, дбайливе...).

Що може робити Серце? (Любити, прощати, сумувати, страждати, боліти, радіти, вітати, хвилюватися, журитися, берегти, шанувати, дарувати, зігрівати, турбуватися, віддавати, ненавидіти, передбачати...).

   - У кожному Серці повинні бути краса і велич Любові, натхнення Віри, відродження Доброти, гордість і суворість Обов'язку, торжество Справедливості, квіти Вдячності, сльози Співпереживання, посмішка Радості, піднесеність Відданості, іскра Щирості, легкість Покаяння, нива Благородства...

Одного разу вирішив янгол віддати своє янголятко до школи. Взяв він його, і полетіли вони до величезної будівлі. «Треба вибрати вчителя від Серця і з янгольським терпінням, адже янголятко моє ще зовсім не янгол, воно — невгамовний пустун з непокірним характером...».

У класній кімнаті вчителька сиділа перед учнями, заклавши ногу на ногу, милувалася своїми нігтями. На кожному з них було намальоване маленьке сердечко. У той же час пильно слідкувала за учнями, які виконували контрольну роботу, і павиним криком припиняла будь-яку спробу списування.

«Ханжа... Не від Серця вона...».

У наступному класі учень записував на дошці речення, яке диктував учитель: «Найголовнішого очима не побачиш, пильне тільки Серце». Учень помилився і написав «Сердце».

—  Скільки разів тобі пояснювати!.. Дай щоденник... Двійка!

«Неук... Не від Серця він...».
Заглянув янгол до наступного класу — там учитель проводив урок математики.   

—  Порахуйте, скільки разів постукає Серце протягом доби, якщо за одну хвилину воно стукає 56 разів.

Один учень, не вираховуючи, зразу вигукнув:

—80 640 разів... А за тиждень — 564 480 разів.

Діти ахнули. А вчитель грубо перебив учня:

—  Як ти смієш викрикувати з місця, та ще й без мого дозволу!

«Грубіян... Не від Серця він».

Янгол сумно подумав, залишаючи будівлю школи: «Усі згадують про Серце, але жити Серцем не хочуть...».

Засумували вчителі.

—  Можливо, врятує Мудрість? — сказали вони.


І знайшли Мудреця, який сидів у печері.

—  О, Мудрецю, — почали благати вони, — вкажи нам шлях до Сердець наших учнів!

Сказав їм Мудрець:

—  Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але віддайте мені натомість дар ваш!

Учителі перезирнулися: якого дару від них вимагає Мудрець?

Тоді Мудрець сказав:

Якщо в когось є роздратування, дай мені роздратування.

Якщо в когось є гнів, дай мені гнів.

Якщо в когось є жорстокість, дай мені жорстокість.

Якщо в когось є грубість, дай мені грубість.

Якщо в когось є сумнів, дай мені сумнів.

Якщо в когось є ненависть, дай мені ненависть.

Якщо в когось є злоба, дай мені злобу.

Якщо в когось є страх, дай мені страх.

Якщо в когось є зрада, дай мені зраду.

Якщо в когось є забобони, дай мені забобони.

Якщо в когось є погані  думки, дай мені погані  думки.

А якщо дасте пригорщу дурних звичок, я прийму і ці запилені брязкальця.

Але не забудьте, чого вартий той, хто відніме раз подароване.

Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця, і Воно стає чистим.

А вам відкриваю Мудрість: шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя! 

І нехай кожен педагог скаже:

Я — Вчитель  Любов і Відданість, Віра і Терпіння.

Я — Радість і Спів-радість, Страждання і Спів-страждання.

Я — Істина і Серце, Совість і Благородство.

Я — Той, хто Шукає і Дарує, Вбогий і Багатий.

Я — Вчитель і Учень, Вихователь і Вихованець.

Я — Той, хто Прокладає Шлях, і Художник Життя.

Я — Захисток Дитинства і Колиска Людства.

Я — Посмішка Майбутнього і Факел Сущого.

Я — Вчитель від Бога і Співробітник у Бога.

Молюсь тобі, серце моє, дай мудрості осягати моменти істини в житті дітей!

—  Шановні колеги, я гадаю, що поради Мудреця ви будете втілювати у своїй професійній діяльності.

ІУ. Заключна частина

Вправа «Рюкзак, м’ясорубка, корзина»

Повернімося до наших очікувань. Я пропоную аркушики із записами ваших очікувань покласти в рюкзак, якщо ви взяли на цьому семінарі для себе щось нове, у м’ясорубку – якщо вам потрібно щось обміркувати, і викинути в корзину, якщо вважаєте, якщо нічого корисного ви не отримали.Метод «Прес»

Підсумовуючи роботу на сьогоднішньому семінарі, закінчіть думку:

Сьогодні мене вразило…

Сьогодні мені згадалося…

Мені запам’яталося …

Мене дратувало …

Мені було цікаво …

Мене порадувало ...

Спілкування було …

Вправа «Рука дружби»

Обведіть на своєму аркуші праву руку, підпишіть своє прізвище і передайте по колу своєму сусідові, де кожен напише свої побажання. Вправа продовжується до тих пір поки «своя» рука не повернеться до свого власника.

ДОДАТОК 1
ЗАТВЕРДЖУЮ

директор Новодонецької ЗОШ І-ІІІ ст.№16

Ж.М. Воронова

Начало формы
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал