Передмова «Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної роботи студентів»Сторінка6/6
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6
ТЕМА 13. Цінності в житті людини і суспільства.
Мета: сформувати уявлення про цінності та їх роль у житті людини;ознайомити студентів з базовими цінностями людського буття розви-

вати вміння визначати зміст понять та їх найважливіших ознак;.виховувати загально – людські цінності, сприяти розумінню студентами того, що вони є «творцями свого життя», розуміння цінності людського життя.

Після вивчення матеріалу теми Ви повинні:

Знати:

  • співвідношення аксіології та культури. • особливості глобальних проблем сучасної цивілізації.


Вміти:

виявляти в сучасному житті прояви глобальних проблем сучасності та взаємини світової культури із національними.


Розуміти:

  • яке значення для характеристики особистості мають цінності.

  • особливості та значущість глобальних проблем сучасної цивілізації.


Питання для самоконтролю знань

Завдання 12. Що таке цінності? Чим цінності відрізняються від корисності сенсу? Яким чином можна дізнатися про найперші цінності

якоїсь людини?

 1. Завдання 13. Охарактеризуйте значення для особистості найперших цінностей людського буття. Що таке глобальні проблеми?

 2. Назвіть причини виникнення глобальних проблем і принципи їх
  класифікації.

 3. Які глобальні проблеми існують в сучасному світі?Проблемно-пошукові завдання та вправи

Додаткова література:

Стислий огляд теми:

Основні терміни і поняття теми.


 • Само... - перша частини серії термінів, що позначають суттєві прояви людської особистості (самоусвідомлення, самовдосконалення, самодетермінація та ін.); оз-пнчеііа частина засвідчує ту провідну особливість особистості, згідно якої остання ншюді є характеристиками субстанціальності, здатності бути духовним центром людини та вихідним джерелом її активності.
 • Цінність - значущість будь-чого для людини; у кінцевому підсумку - це те, в чому людська особистість вбачає своє пряме виявлення або продовження.

 • "Я та Я ", "Я і ТИ" - провідні відношення людської особистості, в яких вона посіпає через самоусвідомлення (внутрішнє відношення) та через спілкування (зовнішнє виявлення).

 • Глобальні проблеми – такі проблеми, що виникли внаслідок суттєвого зростання можливостей людського впливу на природу: у ХХ ст. Масштаби людських дій стали дорівнювати масштабам планетних природних процесів, але ці дії досить часто руйнують природу, ставлячи під загрозу саме людське існування на планеті.


План заняття.

1. Поняття „аксіологія". Місце аксіології в системі культури. Цінності як визначальні характеристики людського буття. Людина в системі цінностей. Структура цінностей.

2. Цінність як ядро духовного світу людини. Проблема суб'єктивного вибору. Цінність і ціль. Цінність і життєвий смисл. Цінність як регулятор поведінки людини. Базові цінності людського буття. Цінність орієнтації. Вищі духовні цінності. Поняття про духовну досконалість.

3. Глобальні проблеми людства і людина: екологічний і моральний імперативи виживання людства. Стратегія людства в планетарному масштабі. Проблема переходу від техногенної до антропогенної цивілізації.

Самостійно студенти вивчають питання:

СРС Цінність і життєвий смисл.

СРС Поняття про духовну досконалість.

СРС Глобальні проблеми сучаснос

Література:

1. Бакрадзе А.Т. Ідеал людяності і цінності людського життя // Філософська думка. — 1989. — №2. — С. 17-23.

2. Малахов В.А. Цінність як категорія культури // Філософська думка. — 1982.— №5.— С.76-85.

3. Філософія: Підручник / За редакцією М.І. Горлача. — Харків, 2000. — С.549-570.

4. Філософія: Підручник / За редакцією Г.А. Заїчен-ка та інших. —К.: Вища школа, 1995. — С.424-435.

5. Філософія: Навчальний посібник / За редакцією І.Ф. Надольного. — К.: Вікар., 1997. — С.521-538.
Методичні рекомендації: скласти конспект до питань самостійної роботи.

Методичні поради до виконання СРС

При розгляді першого питанняСвітобачення та його принципи слід звернути

увагу на визначення світобачення та його принципів монізм, плюралізм,

скептицизм, догматизм, раціоналізм, сенсуалізм.( зробити запис даних термінів до

словника базових понять)

У другому питанні слід визначити яке місце займає філософія у самопізнанні людини.

Завдання для самостійного опрацювання і

закріплення матеріалу з теми

 1. Складіть ієрархію цінностей, які мають для вас позитивне і негативне значення. Свою позицію обгрунтуйте.

 2. Ієрархія цінностей кожної людини має відносний характер, оскільки залежить від конкретних історичних умов. Тому окремі культури і цивілізації відрізняються системами цінностей, які є критеріями формування конкретних норм поведінки і життєдіяльності людей. Проаналізуйте системи цінностей, притаманні вашим батькам, мешканцям різних сучасних держав, цивілізаціям і культурам минулого.

 3. Цінності як визначальні характеристики людського буття.

 4. Основні базові цінності людського буття.

 5. Як змінювалися уявлення про природу цінностей?

 6. Типи ціннісних орієнтацій.

 7. Компоненти ціннісного вибору. Потреба в ідеалі.

 8. Проаналізуйте конкретно-історичні умови виникнення будь-якого з типів ціннісних орієнтацій, їх внесок у загальнолюдський розвиток.

 9. Чи може існувати людина без сенсу життя?

Якими, на ваш погляд, е шляхи становлення суто людських ціннісних орієнтацій в умовах сучасності?

 1. Сучасний англійський філософ Альфред Айер пише: «У вчинку, як елементі діяльності, не знайдете моралі». Проаналізуйте цю думку на основі змісту поняття моральної цінності, з точки зору регулятивної функції цінностей.

 2. Поясніть, що таке глобальні проблеми сучасної цивілізації. Наведіть їх перелік.


Контроль знань з СРС

Питання з СРС закріплюються практично за допомогою складання словника базових понять та розв’язання тестових завдань (див. Додатки. ТЕСТ 1.)

Тип світогляду

Уявлення про єдність світу

Міфологія
Релігія
Наука
Філософія
Тема 7. Складіть таблицю «Проблема єдності світу у різних типах світогляду».
Тема 9. Складіть таблицю «Альтернативність діалектики і метафізики як двох концепцій розвитку»

Метафізика

Діалектика
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал