Патріотичне виховання на уроках історії та правознавстваСкачати 40.27 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір40.27 Kb.

Патріотичне виховання на уроках історії та правознавства

Державотворчі процеси, що відбуваються в незалежній Україні протягом останніх десятиліть зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні, готових до плідної праці в ім’я рідного народу. Стрижнем системи виховання в українській школі стає національна ідея, яка відіграє роль консолідуючого фактора в становленні молодого покоління, формування у нього активної громадянської позиції, відповідальності за народ, країну. Розвиток сучасної системи шкільної освіти передбачає її переорієнтацію від авторитаризму в навчанні і вихованні школярів до гуманних суб’єктних взаємин, доброзичливого і толерантного ставлення до дітей, впровадження принципів демократизації і гуманітаризації, застосування особистісно-розвивальної методології та відповідних інноваційних методик. Патріотичне виховання належить до пріоритетних напрямів національної системи виховання і передбачає формування патріотичних почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння громадянського обов’язку, готовності відстоювати державні
інтереси
Батьківщини. До засобів патріотичного виховання належать рідна мова, вітчизняна історія, українська література, рідна природа, українська культурно- духовна спадщина тощо.
Завдання патріотичного виховання:
- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів
України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії,
Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
- відновлення і вшанування національної пам'яті;
- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки.
Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;
- формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних

інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;
- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;
- створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;
Виховання громадянина завжди було найважливішим завданням суспільства. Події, які ми пережили упродовж 2013-2014 рр. і які переживаємо зараз засвідчили, що проголошена у 1991 р. державна незалежність потребує постійного захисту і глибокого розуміння, оцінки того що відбувається навколо нас. Очевидним є факт, що в сучасних умовах суспільствознавча освіта виступає своєрідною серцевиною моральності, патріотичності, правової культури і поведінки, формування честі і гідності у молодого покоління.
В.О.Сухомлинський підкреслював, що «патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яке проникає в усе, що пізнається, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується…» Вчитель історії засобом свого предмета проектує людину, виховує на своїх уроках юного патріота, формує патріотичні почуття і переконання на історичних прикладах, спрямовує до «…рухів і поривів духу…»
Є визначені критерії рівнів патріотизму:
Високий рівень – учень цікавиться історією і культурою Батьківщини.
Пишається нею. Виявляє бережливе ставлення до національних багатств держави, до національної культури. Припиняє серед оточуючих не шанобливе ставлення до національних багатств держави, до національної культури, традицій.
Середній рівень – цікавиться історією і культурою Батьківщини.
Пишається нею.
Низький рівень – мало цікавиться історією Батьківщини. Історико – патріотичну роботу виконує при спонуканні і під контролем.
Соціологи провели цікаве опитування в липні 2014 р.:
80% опитаних українців вважають себе патріотами своєї країни.
Більшими патріотами себе вважають мешканці Заходу, Півночі і Центру, люди з більшими доходами і вищим рівнем освіти, а також україномовні
респонденти. На Донбасі Україну підтримували 1/3 населення. Предметом гордості за свою країну, свій народ, передусім, вважають місце де народилися і виросли, територію на якій живуть (35%); свою державу (29%); великих людей своєї національності (28%).
Менше викликали гордість прапор, гімн (14%); мистецтво, література
(8%), військова потужність держави (2%).
Однією з причин сьогоднішньої ситуації в державі є брак концепції національної ідеї, яка б об’єднувала весь народ, всіх громадян України.
Національна ідея має стати основою національного виховання, національної свідомості, національної гідності, самодостатності наших громадян.
Майже кожен урок з історії України це урок виховання патріотизму і громадянськості.
8 клас: «Митрополит П.Могила, утворення Києво-Могилянської колегії»,
«Національно – визвольна війна 1648-1657 рр.», «Б.Хмельницький та його сподвижники», «Переяславська рада 1654 року – возз’єднання чи міждержавний договір?», «Вічний мир та його наслідки»
9 клас: «Національне відродження в Україні поч.. ХІХ ст..», «Кирило-
Мефодіївське братство», «Громадівський рух»
10 клас. Це вивчається період Української революції, який взагалі в радянські часи був просто викреслений з історії. Це на довгі часи забуті або спаплюжені імена М.Грушевського, С.Петлюри, Н.Махно, Є. Петрушевича,
В.Винниченка, С.Єфремова та багатьох інших.
11 клас. Тема Друга світова війна і Україна, Український визвольний рух – ОУН – УПА. Особистості Є.Коновальця, А.Мельника, С.Бандери.
Опозиційний рух України в 60-80 х рр.. та інші.
При здійсненні складного процесу патріотичного виховання я використовую різноманітні форми роботи як на уроці, так і в позаурочний час, а саме:
1.
Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, «круглі столи»,
«усні журнали»). Наприклад, при вивченні теми «Україна в період незалежності» проводиться конференція з елементами презентації «Історія становлення та діяльності Народного Руху України», диспут «Відродження незалежності
України: закономірність чи випадковість», «І.Мазепа як людина та історичний діяч»
2.
Діяльнісно – практичні групові (групи дослідників-пошуковців, огляди – конкурси): тематичні презентації (відповідно теми уроку чи позакласного заходу).
3.
Інтерактивні (гурток, гра «Що? Де? Коли?», брейн-ринг). На уроках історії також активно використовуються інтерактивні методи навчання («мозковий штурм», «мікрофон», «дерево рішень», «акваріум», «займи позицію» і т.д.)

4.
Діалогічні (бесіда, рольові ігри). На уроках створюються ситуації, коли учні уявляють себе історичною особою і прогнозують свої дії в тій чи іншій ситуації, висловлюють свої позиції.
5.
Індивідуальні (індивідуальна робота, творчі завдання).
6.
Наочні (виставки, тематичні стенди, історичні бюлетені, фото, відеоматеріал, презентації).
Велика роль у формуванні ідеології патріотизму у молодого покоління належить урокам та позаурочній роботі з історії. І я, як викладач історії, відчуваю відповідальність за формування в учнів почуття свідомого громадянина, патріота, людини з думками, спрямованими на розвиток демократичного суспільства в
Україні і бажанням жити в такому суспільстві.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал