Паспортів батьків або осіб, які їх замінюютьСкачати 135.13 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір135.13 Kb.
Нагадуємо, що консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей в обласній, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють).

Показаннями для здійснення такого консультування можуть бути порушення формування у дитини пізнавальної діяльності згідно з віковими нормами, труднощі засвоєння нею знань, умінь, навичок, суспільного досвіду та інше. 

Первинне консультування батьків (осіб, які їх замінюють) щодо особливостей розвитку їхніх дітей відбувається з їх власної ініціативи і здійснюється консультантом відповідної фахової спеціалізації. У разі необхідності поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні психолого-медико-педагогічної консультації їм надається «Картка стану здоров′я і розвитку дитини» (додаток 1).

Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:


 • паспортів батьків або осіб, які їх замінюють;


 • свідоцтва про народження дитини;


 • «Картки стану здоров′я і розвитку дитини» (додаток 1);


 • «Історії розвитку дитини (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)»;


 • «Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда», затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина з інвалідністю;


 • зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;


 • висновків шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було)( додаток 3);


 • документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);


 • витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для проходження вивчення в центральній консультації);


 • письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення (додаток 5);


 • діти з грубим недорозвиненням мовлення або з його відсутністю потребують проходження додаткового обстеження у дитячого лікаря-сурдолога в обласній дитячій поліклініці.
«Картка стану здоров′я і розвитку дитини» є обов′язковим документом для експертної оцінки стану психофізичного розвитку дитини, яка здійснюється під час психолого-педагогічного вивчення в ПМПК. У «Картці стану здоров′я і розвитку дитини» фіксуються результати медичного, педагогічного (педагогічна характеристика; схема-додаток 2), логопедичного і психологічного обстеження, які проводяться відповідними фахівцями на етапі підготовки дитини до проходження психолого-педагогічного вивчення під час засідання в ПМПК. Такі дані разом з даними психолого-педагогічного вивчення, що здійснюється фахівцями безпосередньо в ПМПК, стають об′єктивною інформаційною базою для висновків і рекомендацій щодо особливих освітніх потреб дитини та форми їх реалізації.

«Картка стану здоров′я і розвитку дитини» дійсна для заповнення в тих навчальних закладах системи освіти, охорони здоров′я, соціального захисту, в яких дитина виховувалась, навчалася, лікувалася, консультувалася. У разі, коли дитина не відвідувала жодного навчального закладу або була відсутня в ньому протягом тривалого часу, попереднє логопедичне, педагогічне, психологічне вивчення її здійснюється фахівцями ПМПК, медичне – лікарями поліклініки чи інших закладів медичного профілю, в яких дитина перебувала протягом поточного року. 

Розділ «Загальні відомості про дитину» (пункти 1-7) «Картки стану здоров′я і розвитку дитини» заповнюється в закладах, які ініціювали звернення батьків в ПМПК. 

Звертаємо увагу на зміни, що відбулися стосовно заповнення «Картки стану здоров′я і розвитку дитини», а саме: 


 1. Пункти 2-5 розділу «Основні медичні висновки» заповнюються дитячими психіатрами, офтальмологами, отоларингологами, неврологами.


 2. Підписи лікарів завіряються особистою печаткою.


 3. Дані логопедичного обстеження, результати психологічного вивчення, педагогічна характеристика дитини завіряються печаткою установи, фахівці якої заповнювали ці розділи.
Інтереси дітей, які мають статус позбавлених батьківського піклування або дитини-сироти, під час проходження вивчення в ПМПК представляє юридично наділена повноваженнями опікуна дітей особа, документально підтверджуючі свої опікунські права.

Діти, які залишилися без опіки батьків та ще не набули статусу, представляються на вивчення до консультації в супроводі спеціалістів органів опіки та піклування.

За умови представлення на ПМПК вихованців закладів інтернатного типу системи освіти області та інших відомств керівник закладу порушує клопотання про психолого-педагогічне вивчення дітей в ПМПК та додає список (додаток 4). 


Завідувач ОПМПК Т.В.Маєш 


Додаток 2


Схема психолого-педагогічної характеристики учня, який представляється

на вивчення в психолого-медико-педагогічну консультацію

 1. Загальні відомості.
Прізвище, ім′я, дата народження. Чи відвідував дитячий садок? Рік вступу до школи, тип школи. У яких класах і скільки років навчався.


 1. Готовність до шкільного навчання.


 2. Рівень знань, умінь і навичок з основних предметів.
Читання. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: знання букв, вміння зливати в склади, спосіб читання ( поскладове, цілими словами), швидкість, наявність специфічних помилок, розуміння прочитаного.

Письмо. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: копіювання, письмо під диктовку (окремих букв, складів, речень), граматичні та специфічні помилки, особливості каліграфії.

Математика. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: наявність поняття числа, порядкова лічба ( в яких межах, конкретна чи абстрактна ), лічильні операції (в яких межах, усно чи на конкретному матеріалі, самостійно чи з допомогою), знання таблиць додавання та віднімання, множення та ділення, розв′язування задач.

^ Рівень засвоєння знань з інших предметів (в т. ч. малювання). 


 1. Ставлення до навчальної діяльності, старанність.


 2. Виконання трудових та громадських доручень.
Види допомоги з боку вчителя, їх результати.


 1. Особистісні риси учня.
Моральні якості. Самооцінка. Взаємини з дорослими та дітьми.


 1. Психолого-педагогічні висновки та рекомендації.
Дата. Печатка.

Підписи директора школи, класного керівника, психолога.

*У випадку повторного представлення дитини на ПМПК необхідно вказати:

- дату попереднього вивчення та номер витягу з протоколу ПМПК;

- висновок та рекомендації ПМПК, їх термін;

- програму, за якою здійснювалося корекційне навчання.


Схема психолого-педагогічної характеристики дитини дошкільного вікуяка представляється на вивчення в психолого-медико-педагогічну

консультацію


1.Загальні відомості про дитину

Прізвище, ім′я, дата народження. Який дошкільний заклад відвідує, з якого віку.

2. Навички соціалізованої поведінки, емоційний зв′язок з членами родини.

3. Ігрові інтереси.

4. Особливості пізнавальної діяльності та рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільного закладу ( відповідно до віку ).

5. Стан мовленнєвого розвитку.

6. Навички самообслуговування.

7. Чи проводилась корекційна робота ( логопед, психолог ), її результат.

Дата. Печатка.

Підписи завідувача дошкільного навчального закладу, психолога, вихователя.

*У випадку повторного представлення дитини на ПМПК необхідно вказати:

- дату попереднього вивчення та номер витягу з протоколу ПМПК;

- висновок та рекомендації ПМПК, їх термін;

- розкрити зміст напрямків корекційної роботи та їх результативність;

- причини повільної динаміки;

- висновки та пропозиції щодо подальшої корекційної роботи з уточненням висновків спеціалістів.


Додаток 3


Висновки та рекомендації 

шкільної психолого-медико-педагогічної комісії (ШПМПК)


____________________________________________________________________________________________________________________________________
Голова ШПМПК _______________________ підпис _________Дата__________

Керівник закладу ______________________ підпис __________Дата________


М.П.


Додаток 4


^ Завідувачу ОПМПК

Я,______________, директор ________________ загальноосвітньої школи – інтернату (школи), як офіційний тимчасовий представник, порушую клопотання про психолого-педагогічне вивчення учня (учнів), які мають статус позбавлених батьківського піклування/дітей-сиріт, фахівцями обласної психолого-медико-педагогічної консультації з метою визначення подальшої програми навчання.

Список учнів додається.

Підпис

Дата


Список учнів (вихованців)

___(назва закладу)_________ загальноосвітньої школи-інтернату, 

які будуть представлені до обласної психолого-медико-педагогічної

консультації _(дата представлення)_________ для психолого-педагогічного вивчення з метою визначення подальшої програми навчання

(номер за порядком, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, клас

навчання) 

Підпис

Дата


Додаток 5


Завідувачу психолого-медико-педагогічної 

консультації 

Я, (прізвище, ім'я, по батькові особи , яка є офіційним представником дитини,)_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ ,

надаю дозвіл на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення.

Підпис_________________________________ Дата__________________


Додаток 1


^ КАРТКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ*

(дані попереднього обстеження)


Назва психолого-медико-педагогічної консультації______________________

Місцезнаходження _________________________________________________

Телефон ___________________________


Загальні відомості про дитину

1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________

__________________________________________________________________

2. Дата народження __________________, вік на час обстеження _________ р.

3. Місце проживання _______________________________________________

__________________________________________________________________

4. У яких закладах виховувалась і навчалась ___________________________

__________________________________________________________________

5. Ким направлена на вивчення _______________________________________

__________________________________________________________________

6. Мета вивчення, скарги ___________________________________________

__________________________________________________________________


7. Стислі відомості про сім'ю дитини та умови виховання _________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Основні медичні висновки:

1. Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з "Історії розвитку дитини" (форма 
№ 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" та стан її здоров’я)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

*Картка дійсна для заповнення в тих навчальних закладах системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, в яких дитина виховувалась, навчалася, лікувалася, консультувалася.

2.Психіатра (дитячого)______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П. (дата) (підпис фахівця)


3.Офтальмолога (дитячого)__________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П. (дата) (підпис фахівця)


4.Отоларинголога (дитячого) _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П. (дата) (підпис фахівця)


5. Невролога (дитячого) ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П. (дата) (підпис фахівця)


6. Хірурга (у разі потреби ) ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

М.П. (дата) (підпис фахівця)

7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби)_____________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________


М.П. (дата) (підпис фахівця)

8. Іншого фахівця __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П. (дата) (підпис фахівця)


^ Дані логопедичного обстеження


(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо) ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Висновок про загальний мовленнєвий розвиток, стан фонетико-фонематичного розвитку, наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, дислексія) та рекомендації щодо їх корекції_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П. (дата) (підпис фахівця)


^ Результати психологічного вивчення


(Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до взаємодії з дорослим; характеристика предметно-практичних дій, працездатності, здатності зосереджуватися, аналізувати предмети, виділяти істотні ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати, здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації; міра самостійності, характер необхідної допомоги, особливості навчуваності; здатність установлювати причиново-наслідкові зв'язки, міркувати, робити умовиводи; стан емоційно-вольової сфери, поведінки, особливості формування особистості) _______________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


М.П. (дата) (підпис фахівця)


^ Педагогічна характеристика

(характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощів у навчанні, особливості поведінки)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал