«Партнерство школи та батьківської громади в умовах соціально-педагогічного комплексу»Сторінка1/3
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації

Відділ освіти Синельниківської райдержадміністрації


Комунальний заклад Майська середня загальноосвітня школа


Проект

«Партнерство школи та батьківської громади в умовах соціально-педагогічного комплексу»

Автор : Н.В. Малиновська

заступник директора з виховної роботи

Малиновська Наталія В’ячеславівна , заступник директора з виховної роботи Майської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району.


«Партнерство школи та батьківської громади» (22 стр)

У досвіді представлено опис теоретичних та практичних основ роботи по роботі школи з батьками,розроблені сценарії батьківських зборів ,тренінгів..

Робота містить програму занять педагогічного всеобучу батьків.

Рекомендовано класним керівникам, педагогам – організаторам.Мета проекту

 1. Створити умови для формування партнерської співпраці школи й сім’ї.

 2. Сприяти відродженню сімейного виховання .

 3. Підвищити рівень педагогічних знань батьків.

 4. Вивчення сім’ї як фактора розвитку творчої особистості,її виховного потенціалу , психолого-педагогічних умов родинного виховання.

 5. Залучення батьків до навчального процесу .

 6. Приділити увагу роботі з батьками дітей пільгового континенту та батькам – інвалідам.

 7. Вивчення та широке впровадження кращого досвіду спільної роботи школи та батьківської громадськості у справі виховання дітей.

 8. Об'єднання зусиль педагогів і батьків у створенні умов для формування в дитини якостей, необхідних для її самовизначення та самореалізації, для подолання труднощів і самореабілітації у випадку невдачі;

 9. Взаємодія школи та родини в питаннях виховання й освіти дітей, реалізації комплексу заходів для соціального захисту дитинства.

Завдання проекту

1.Створити передумови для соціальної активності батьків школи шляхом формування їхньої педагогічної позиції через залучення батьків до участі в шкільних справах.

2.Поєднання зусиль сім’ї,школи для формування особистості свідомих громадян своєї держави.

3.Організація педагогічної взаємодії вчителів , батьківської громадськості як рівноправних учасників процесу виховання школярів.

4.Активізувати участь батьків у навчально-виховному процесі через вивчення індивідуальних потреб.

5.Створення інформаційного банку педагогічних технологій з проблеми сімейного виховання.

6.Провести моніторинг інтересів,потреб батьків для визначення необхідних умов для організації успішної спільної діяльності.

7.Розробити програму взаємодії сім’ї і школи, передбачивши результати моніторингу батьків.

8. Створення налагодженого механізму взаємодії школи та родини;

9.Створення інформаційного середовища, що забезпечувало б задоволення інформаційних потреб батьків;

10.Розробка й поетапне впровадження нових форм і методів, прогресивних технологій у роботі з родиною;

Актуальність проекту

На загальноосвітній заклад покладено завдання навчити учнів грамоти,прищеплювати їм любов до знань,сприяти духовному розквітові дітей. Проте реалізувати ці завдання самостійно без участі батьківської громади неможливо. Становлення відносин школи, та сім’ї відбувається у період значних змін у суспільно - політичному й соціально-економічному житті держави. Ці зміни вимагають перегляду поглядів на виховання дітей,на визначення в цьому ролі школи та сім’ї.

Навчальний заклад є важливим інститутом,який сприяє виховному процесу,забезпечує взаємодію дитини,батьків та соціуму.

Виховання дитини починається з моменту її народження. Сім’я закладає основи людяності,порядності,вихованості. Чим більше любові ,злагоди та взаємоповаги в родині , тим міцнішим буде основа подальшого розвитку дитини,тим вихованішою вона буде.

Діяльність батьків та вчителів у вихованні дітей стане успішною тоді,коли вони об’єднають зусилля в справі виховання дітей. Учителям важливо знайти порозуміння з батьками кожного учня,створити атмосферу взаємодопомоги.

Тому в межах нашої школи були розроблені : • Анкети;

 • Тренінги;

 • Бесіди;

 • Лекторії

 • Круглі столи для батьків.

Проблеми виховання дітей у сім’ї мають об’єктивні та суб’єктивні причини. Ми можемо констатувати той факт , що не всі батьки хочуть брати участь у вихованні дітей,не бачать школу повноцінним партнером у справі виховання й навчання дітей. Очевидним є факт,що батькам бракує знань,умінь та навичок взаємовідносин з своїми дітьми. Це не може не потривожити . Адже виховання учня в школі та сім’ї – це єдиний нерозривний процес, а мета виховання дитини єдина для сім’ї і для школи.

У чому причина такої поведінки батьків ,нам допомогли зрозуміти їхні відповіді на анкети.
Стислий опис проекту

Проект «Партнерство школи та батьківської громади» має на меті не лише сприяти відродженню сімейного виховання ,а й надавати конкретну допомогу батькам у вихованні учнів школи. Ми хочемо залучити батьків до навчально- виховного процесу , зацікавити їх шкільним життям,щоб наші діти виросли порядними,чесними громадянами України.
Опис діяльності

Основні етапи розвитку проекту:

 1. Підготовчий

 2. Основний

 3. Завершальний

Функції педагогічної ради

 • Пошук напрямків удосконалення сімейного виховання ;

 • Впровадження нових педагогічних технологій;

 • Вивчення сучасного стану сімейного виховання;

 • Підготовка методичних матеріалів;

 • Вивчення та впровадження кращого досвіду спільної роботи школи та сім’ї у справі виховання дітей;

Функції батьківського комітету, піклувальної ради,ради соціально-педагогічного комплексу

 • Вивчення умов сімейного виховання ;

 • Організація психолого – педагогічної освіти батьків;

 • Організація творчих справ батьків і дітей;

Вчитель повинен знати:

 • Сутність і закономірність розвитку особистості, психологічні,фізіологічнф та вікові особливості вихованців;

 • Діагностику і методи визначення рівня вихованості;

 • Методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом формування особистості;

 • Теорії і методику національного виховання;

 • Принципи ,форми та методи організації виховного впливу на дітей.Вчитель повинен вміти

 • Будувати виховний процес на основі глибокого і систематичного вивчення учнів,їхніх інтересів, запитів ,можливостей,на принципах добровільної співпраці;

 • Формувати гуманні взаємовідносини з учнями на рівні співробітництва й співтворчості з урахуванням національних традицій,соціального оточення;

 • Об’єднувати виховні зусилля вчителів і вихователів,що працюють в класі;

 • Вести педагогічну пропаганду,домагаючись єдності виховної діяльності школи,сім’ї.

 • Застосовувати раціональні прийоми пошуку , відбору і використання педагогічної інформації,передового педагогічного досвіду.

Батьки повинні вміти:

 • Будувати виховний процес на основі глибоких знань особливостей своєї дитини;

 • Залучати дітей до навчання ,виховувати повагу до школи,вчителів,прагнення до освіти;

 • Створювати атмосферу емоційної захищеності,тепла,любові;умови для розвитку почуттів і сприймань дитини,її нової самореалізації;

 • Забезпечувати засвоєння дітьми моральних цінностей,ідеалів,культурних традицій,етичних норм взаємин між близькими людьми,виховання культури поведінки,правдивості,справедливості,гідності,честі,людяності,здатності виявліти турботу про молодших ,милосердя до слабких та людей похилого віку;

 • Залучати дітей до спільної з дорослими діяльності , розвивати творчу ,працелюбну особистість;

 • Забезпечувати духовну єдність поколінь, збереження родинних традицій,сімейних реліквій, вивчення родоводу;

 • Передавати дитині ставлення членів родини до національних цінностейДень добрих

справ


Бесіди
Батьківські збори

Прес –конференції
Конференції з досвіду

сімейного виховання


Дерево роду
Дні відкритих

дверей

Зустрічі за круглим

столом


Усні журнали
Диспути

Семінари-практикуми


Виставки

Фотовиставка
Читацькі конференції
Лекції
Тренінги
Випуск тематичних

стінівок

Родинний містОрганізаційно – підготовчий етап (серпень-вересень)Зміст

Очікувані результати

Дата

Позначка про виконання

Відповідальні

1

Проведення педради школи

 1. Ознайомлення з нормативно-правовою базою

 2. Створення ініціативної групи

 3. Програма дільності СПК

Серпень 2011
Пятецька Н.А.

2

Засідання ініціативної групи

Розробка анкет для батьків,членів ради СПК

Серпень –вересень 2011
Малиновська Н.В

3

Анкетування батьків школи

Вивчення стану сімей

Вересень 2011
Малиновська Н.В

4

Семінар –тренінг «Педагогічна взаємодія на основі партнерських стосунків»

Розробити схему педагогічної взаємодії на основі партнерських стосунків.

Вересень 2011
Пятецька Н.А

5

Педагогічний десант (виступи педагогів з актуальної проблеми виховання дітей ,в ПрАТ «Агро-Союз» та організаціях, де працюють батьки)

Влаштування виставок,випуск спеціальних стінівок

Вересень 2011
Пятецька Н.А.

6

Дискусійний клуб (обговорення проблем виховання школярів)

Випуск рекомендацій

Вересень 2011
Малиновська Н.В.

7

Робота редколегії газети «Школи і ми»

Випуск стінівки

«Голос школи»Вересень 2011
Головіна Н.Г

8

Провести день відкритих дверей

9

Родинне свято в класі

Започатковують їх педагоги,об'єднуючи для спільного проведення дні народження дітей,календарних,народних свят

Вересень 2011Організаційно-практичний етап

(жовтень - травень)Зміст

Очікувані результати

Дата

Позначка про виконання

Відповідальні

1

Засідання методичного об’єднання класних керівників

 1. Формування завдань педагогів у роботі з батьками.

 2. Визаняення основних напрямків діяльності школи щодо взаємодії із сім’ями в умовах СПК

Жовтень 2011р.
Малиновська Н.В.

2

Дерево роду (зустрічі поколінь,роздуми над проблемами родинного виховання,звернення до народної педагогіки)

Випуск стіннівок та рекомендацій

Листопад 2011
Малиновська Н.В.

3

У родинному колі (анкетування батьків,індивідуальна допомога родинам через консультації,практичний показ)

Випуск рекомендацій

Грудень 2011
Малиновська Н.В.

4

Засідання ініціативної групи

Надання рекомендацій щодо використання в роботі педагогів запропонованих форм співробітництва співпраці

Січень 2012
Пятецька Н.А.

5

День добрих справ

Спільна трудова діяльність педагогів,дітей та батьків

Травень 2012
Малиновська Н.В.

6

Засідання батьківського комітету

Рекомендації

2 рази в семестр
Пятецька Н.А.

7

Провести день відкритих дверей


Пятецька Н.А

8

Народна світлиця

Звернення до народних традицій;формуванн особистості школяра через природу,спільну діяльність батьків,дтей,педагогів

Квітень 2012
Малиновська Н.В.

10

«Батьківський ринг»

Розробка рекомендацій

Лютий 2012
Малиновська Н.В.

Організаційно-практичний етап

(червень 2012 р.)Зміст

Очікувані результати

Дата

Позначка про виконання

Відповідальні

1

Круглий стіл «вплив взаємодії на соціально-психологічний клімат школи й сім’ї»

Оцінювання виконавчої роботи

Червень 20122

Анкетування батьків

Моніторинг результатів виконавчої роботи

Червень 20123

Вечір великої родини (участь беруть батьки,школярі,педагоги)

Організація відпочинку,ігри

,вистави


Червень 20124

Родинний міст

Зустрічі з батьками обговорення проблем виховання

Червень 20125

Проведення батьківський кнференцій

Затвердження рекомендацій

Згідно плану
Пятецька Н.А.

6

Забезпечення психолого – педагогічну допомогу батькам

-продовжити роботу батьківського унівситету психолого-педагогічних знань;

-організувати роботу консультантпункту для батьків з питань виховання особистості школяра;

Дообладнати куточок «Для вас батьки»;

Координувати дії батьків і педагогів1 раз на рік
Малиновська Н.В.

7

Забезпечити взаємодію шкіл із позашкільними установами

-скласти карти зайнятості учнів у позаурочний час;

-організувати на базі школи роботу гуртків БК

Малиновська Н.В.

8

Родинна скарбничка

Добірка матеріалів з досвіду родинного вихованняМалиновська Н.В.

9

Аукціон ідей родинної педагогіки

Розробка рекомендаційМалиновська Н.В.

10

Батьківська школа

Організовується у формі клубу; передбачається проведення диспутів.банків ідей,випуски рукописних газет,інформаційних бюлетнів,бесіди,надання практичної допомоги


11

Азбука родинного виховання

Обговорення проблем,труднощів виховання дітей в неповних сім'ях


12

Дні довіри

У визначені дні педагоги ,психолог ведуть прийом батьків і консультують їх з проблем виховання

Згідно розкладу13

Фестиваль родинних свят

Розробкам плану заходу


14

Консультаційний пункт «Виникло питання»

Розробка пам'яток

1 раз на місяць
Малиновська Н.В.

15

Художні конкурси «Сім'я очима дітей»
1 раз на місяць
Утєшева М.В.

16

Вечір – зустріч «Між нами жінками»

Розробка рекомендацій

1 раз на місяць
Малиновська Н.В.


Вступ

В даний час загострились проблеми організації взаємодії школи та родини, усе частіше виявляється відчуження батьків від школи. Повсякденні турботи, пов'язані переважно з матеріальним забезпеченням, віддаляють один від одного дорослих людей, відповідальних за виховання дітей

Народна мудрість каже: «Посієш учинок - пожнеш звичку; посієш звичку - пожнеш характер; посієш характер - пожнеш долю». Ось так і формується життєва лінія людини.

І добре, коли поруч добрі друзі - батьки й учителі. Я за міцний союз родини та школи.

Життя вносить у союз школи та родини свої корективи, виходить, треба не тільки застосовувати традиційні методи та форми роботи з батьками, а і шукати нові, відповідні сучасним вимогам.

Батьківська громадськість – важливий союзник школи у вихованні учнів.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал