Пам’ятка учителю по роботі з обдарованими дітьмиСкачати 453.8 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір453.8 Kb.
1   2   3

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми

 • Бути доброзичливим і чуйним.

 • Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

 • Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 • Мати широке коло інтересів.

 • Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей.

 • Мати педагогічну і спеціальну освіту.

 • Володіти почуттям гумору.

 • Мати живий та активний характер.

 • Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконання.

 • Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

 • Бути цілеспрямованим і наполегливим.

 • Володіти емоційною стабільністю.

 • Уміти переконувати.

 • Мати схильність до самоаналізу.

Принципи роботи з обдарованими учнями:Єдність – передбачає спільність мети і завдань кожного з ступенів, наступність і взаємозв’язок між ними, надання усім дітям однакових стартових умов для здобуття загальної середньої освіти незалежно від соціального становища батьків. Школа є невід’ємною ланкою системи безперервної освіти і забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти на наступних її етапах.

Варіативність – означає визнання правомірності різних шляхів реалізації єдиної мети і завдань шкільної освіти на основі застосування різних педагогічних систем і технологій.

Демократичність – визначається відкритістю перед суспільством, участю учнів, їхніх батьків, педагогічного колективу і представників громадськості у розробці та реалізації стратегії і змісту її діяльності, відповідальністю навчального закладу за якість освітніх послуг перед споживачем і державою.

Поєднання національного і загальнолюдського – означає, що домінантою виховного процесу має стати виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їх майбутнє, а з іншого – відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства – гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру, національного примирення, збереження природи.

Світський характер – означає побудову освітнього процесу на засадах наукових знань, розгляд будь-якого предмету вивчення у відповідності з даними про нього сучасної науки.
Приклади формування різних видів обдарованості

Види обдарованості

Приклади формування

Інтелектуальнаобдарованість

наукова шкільна конференція

інтелектуальні конкурси

участь в роботі МАН

публікації  статей учнів

олімпіади

інноваційні технології навчання на уроках

індивідуальні консультації

самоосвіта

робота гуртка


Художня обдарованість

гурток малювання

шкільний театр

танцювальний гурток


Комунікативна обдарованість

шкільна система самоврядування

загальношкільні лінійки

загальношкільні заходи


Спортивна обдарованість

тайквандо


\

Типи обдарованих учнів.

1. Найкращий учень: усі його люблять, робить те, що йому кажуть і як; любить подобатися.


2. Бунтівник: сперечається, з ним важко спілкуватися, часто в нього виникає стан емоційно вольового напруження, коли щось загрожує досягненню його мети.
3. Підпільник: знає, що за обдарованість не платять, а навпаки вимагають, тому прагне не вистрибувати, а бути як усі.
4. Втікач: випадає з ліцейної системи, не може підлаштуватися до вимог ліцею, викладачів, майстрів виробничого навчання.
5. Двобічний: відстає або має вади фізичні; його розглядають як слабкого, не помічають обдарованості.
6. Цілеспрямований: незалежний, автономний, знає собі ціну, знає, чого хоче. Найкращий тип для розробки індивідуальної програми.

Соціально-психологічний портрет обдарованої дитини.

 • Обдарованість дитини може проявлятися по-різному. У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості обдарованих дітей:

 • Часто ''перескакують'' через послідовні етапи свого розвитку.

 • Допитливість. Такі діти прагнуть до пізнання, дослідження навколишнього світу і не терплять жодних обмежень своїх досліджень .

 • Самостійна дослідницька практика дитини. Це забезпечує можливість вивчати невідоме раніше.

 • Логічне мислення.

 • Добра пам’ять.

 • Зацікавленість складними задачами, які не мають певного алгоритму розв’язування.

 • Оригінальне мислення, здатність висувати несподівані ідеї, які відрізняють від банальних та широко відомих.

 • Здатність до аналізу. Діти мають гнучке мислення, вміння асоціювати, знаходити аналогії, зв’язки між поняттями і процесами.

 • Концентрована увага, вміння утримувати увагу при наявності перешкод на сприйняття інформації, вони буквально ''занурюються'' у своє заняття, якщо воно їм цікаве.

 • Здатність до оцінки, рефлексивне ставлення до себе, впевненість в собі.

 • Схильність до лідерства. Такі діти часто стають керівниками та організаторами в групових іграх та інших справах.

 • Самостійність, сміливість брати на себе відповідальність.

 • Адекватна конкурентність, яка стимулює інтерес до змагання з такими ж дітьми.

 • Захоплення колекціонуванням, при цьому їхня мета - не приведення колекції в ідеальний порядок, а її реорганізація, систематизація на нових підставах.

 • Великий словниковий запас, із задоволенням читають словники чи енциклопедії, придумують нові слова і поняття.

 • Розвинене почуття гумору.

 • Різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно.


Ознаки обдарованого учня:

 • часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку;

 • мають чудову пам'ять, беруть участь у всіх заходах, змаганнях, усних турнірах, олімпіадах тощо;

 • мають великий словниковий запас, вони із задоволенням читають словники, енциклопедії;

 • можуть займатися кількома справами відразу;

 • дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ;

 • легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання;

 • не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь;

 • можуть концентрувати свою увагу на одній справі;

 • властиве надто розвинуте почуття справедливості;

 • добре розвинуте почуття гумору;

 • постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм, поки що, ''не під силу'', й у вирішенні деяких з них домагаються успіху;

 • для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій;

 • часто володіють екстрасенсорними здібностями;

 • негативно оцінюють себе;

 • інколи мають труднощі з тонкою координацією.


Показники творчої обдарованості учнів

 • Учень як особистість:

 • Стійка, підвищена потреба в самоактуалізації, вияві себе, самоствердженні.

 • Наявність особистої думки.

 • Інтелектуальна незалежність, зневажливе ставлення до стереотипів, авторитетів. Потреба чинити опір шаблону, нав'язаному стилю діяльності.

 • Високе самоставлення, самооцінка, потреба мати свій ''Я - образ''.

 • Схильність до гри, почуття гумору, дотепність.

 • Оригінальність.

 • Імпульсивність, поривчастість.

 • Широта інтересів. Інтерес до філософських питань.

 • Повна відсутність поваги до проторених шляхів.

 • Прагнення самостійно подолати труднощі, які виникли.

 • Постійне прагнення поліпшувати якість своєї продукції, вимогливість до себе.

 • Завзяття й наполегливість думки. Термін невідступно думати про певний предмет.

 • Потреба в серйозній внутрішній роботі, створенні своєї індивідуальності, духовному зростанню.


Розвиток творчих здібностей
http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/pic/1_5.jpg
Способи розвитку здібностей обдарованих дітей.

 • Підхоплювати думки учнів, оцінюючи їх одразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, інтерес до нового.

 • Стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, самостійність.

 • Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

 • Розвивати критичне сприйняття дійсності.

 • Вчити доводити починання до логічного завершення.

 • Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).

 • Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят.

 • Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації.

 • Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

 • Впливати особистим прикладом.

 • Пам'ятати, що ''своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання - це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу'' (В.О. Сухомлинський). • Роль батьків у вихованні обдарованої дитини в сім'ї

Повага до бажання дітей самостійно працювати

Організація різноманітних ігор, вікторин, розгадування і складання кросвордів, чайнвордів, ребусів

Надання дитині свободи вибору

Надання авторитетної допомоги

Створення умов для конкретного втілення творчої ідеї

Терпимість до безладдя

Заохочення обдарованої дитини

Здібність до самоаналізу

Розвиток цікавості, допитливості, кмітливості, інтелекту й формування пізнавальних інтересів

Знання психологічних особливостей обдарованої дитини. Розуміння їхніх потреб та інтересів

Мати творчий особистий світогляд

Володіння почуттям гумору

Взаємозв'язок сім'ї і навчального закладу 

Застосування форм і методів народної педагогіки 

Виховання культури мовлення

Створення затишних і безпечних умов для розвитку

Перелік орієнтованих заходів:

1. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності.


2. Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості.
3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.
4. Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку.
5. Організація постійно діючого консультпункту для вчителів із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів районних (міських) відділів освіти.
6. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання.
7. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми.
8. Організація і проведення шкільних, районних (міських) олімпіад із базових дисциплін.
9. Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми.
10. Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях.
11. Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах.
12. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей.
13. Розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними.
14. Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, районних (міських) методичних об'єднань учителів, педагогічних та методичних радах, нарадах при директорові.
Для успішної роботи з обдарованими дітьми вчителеві потрібно:

1. Використовувати у своїй роботі систему пошуку обдарованих і талановитих дітей.


2. Виявляти здібності учнів за такими параметрами:

 • характеристика уваги;

 • особливості мислення;

 • характеристика пам’яті;

 • особливості темпераменту з урахуванням їх в організації навчальної діяльності.

3. Внести зміни до поурочних і тематичних планів, де передбачалась би цілеспрямована робота з кожною обдарованою дитиною.
4. Використовувати на уроках мотиваційні установки, які орієнтують учнів на навчання ''хочу все знати'', а не ''хай мене навчать''.
5. Практикувати на уроках самостійні творчі завдання, роботи пошукового характеру.
Поєднати навчальні знання з науковим пізнанням: науковим пошуком істини, експериментуванням, спостереженням у природі, синтезом і аналізом природних явищ.

СИСТЕМА РОБОТИ

2

 

ФОРМИ Й МЕТОДИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ШКОЛЯРАМИ

Удосконалити навчально-виховний процес з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагає насамперед періодичність проведення олімпіад з основ наук, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, конкурсів-знавців, інтелектуальних аукціонів, змагань, ігрових тренінгів, семінарів, інтелектуальних марафонів тощо.

У роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані такі форми навчання: індивідуальні, фронтальні (дискусії, семінари, дебати, організаційно-діяльнісні ігри, рольові ігри), групові (парні, постійні групи зі зміною функцій, груповий поділ класу з однаковими завданнями, з різним завданням, із загальними звітом кожної групи перед усім класом). Особливою популярністю серед обдарованих дітей користуються дискусійні форми (симпозіуми, дебати. Круглі столи, невеликі сесії, ділові бесіди типа інтерв’ю, шкільні лекції, семінарські заняття). Ці форми дають можливість учням р озвинути власні риторичні здібності, опанувати методику дискусії, удосконалювати вміння висловлюватися та спілкуватися.Поради Девіда Льюїса щодо розвитку обдарованої дитини

1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.


2. Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. Не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи.
3. Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять.
4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.
5. Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.
6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.
7. Показуйте дитині цікаві місця.
8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до своєї  оселі.
9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.
10.Ніколи не карайте дитину приниженням.
11.Купуйте дитині книжки за її інтересами.
12.Привчайте дитину самостійно мислити.
13.Регулярно читайте дитині чи разом з нею.
14.Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.
15.уважно ставтеся до потреб дитини.
16.Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.
17.Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету.
18.Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.
19.Хваліть дитину за навчальну ініціативу.
20.Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.
21.У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.
22.Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.
23.Допомагайте дитині бути особистістю.
24.Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.
25.Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.
26.Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.
27. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд._

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал