Пам’ятка учителю по роботі з обдарованими дітьмиСкачати 453.8 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір453.8 Kb.
1   2   3

Методичні рекомендації з проблеми

«Робота з обдарованими учнями в контексті підготовки до олімпіади»

Процес підготовки учнів до олімпіад безпосередньо пов'язаний з наявністю у навчальному закладі вчителів, які готові і здатні взяти на себе відповідальність за роботу з обдарованими учнями. У педагогічній діяльності творчість вчителя займає особливе місце. Адже, лише неформальне, творче ставлення до своїх обов’язків може дати позитивні результати.

Можна виділити такі складові готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями:


 • відповідний рівень і постійна підтримка фахово-інформаційного рівня роботи з обдарованими учнями (курси, семінари, конференції тощо);

 • володіння методиками роботи з обдарованими учнями (індивідуальна робота, робота в групах тощо);

 • володіння психологічними аспектами роботи з обдарованими учнями.

Робота вчителя з обдарованими учнями не повинна носити хаотичний, епізодичний характер, а має бути системною, неперервною, спланованою на перспективу.

Доолімпіадний період:

Цей період починається на початку навчального року. Протягом цього часу передбачається робота безпосередньо в навчальних закладах, а також позашкільні форми занять (гуртки, заняття окремих груп тощо).

Підготовка включає:

1. Вирівнювальні підготовчі заняття щодо повторення задач минулого олімпіадного сезону, уведення в групу олімпіадників нових учнів. Ця робота включає як індивідуальні, так і диференційовані форми. Обов’язковою є також робота в групах.

2. Розв’язування завдань І та ІІ етапів попередніх олімпіад.

3. Проведення занять у формі «міні олімпіад» для поступового психологічного налаштування учнів.І етап олімпіади:

Шкільні олімпіади. Проводяться в навчальних закладах вчителями. Особливості проведення:

1. Участь беруть всі бажаючі.

2. Підбір завдань повинен бути диференційованим, тобто включати завдання 3-х рівнів: • нескладні завдання репродуктивного характеру, які може розв’язати більшість учасників;

 • завдання, які потребують творчого підходу до розв’язання;

 • завдання, рівень яких відповідає ІІ (ІІІ) етапу олімпіади.

3. Умови проведення олімпіади повинні максимально відповідати умовам олімпіади наступного етапу.

Завдання, що пропонуються на шкільній олімпіаді, повинні враховувати той матеріал, що був засвоєний на момент проведення даної олімпіади за навчальною програмою, однак, складність цих завдань повинна носити олімпіадний характер, визначаючи вміння учнів логічно мислити, застосовувати програмний матеріал до більш складних завдань.ІІ етап олімпіади:

Районна олімпіада. Для того, щоб учасники ІІ етапу олімпіади, до яких відносяться й учителі, були в максимально однакових підготовчих умовах, рекомендується попередньо провести такі заходи: • семінари-практикуми для вчителів щодо ознайомлення з вимогами виконання завдань ІІ етапу та рівнем складності завдань;

 • заочну олімпіаду, що проходить у декілька етапів та передбачає ознайомлення учнів з авторськими розв’язками запропонованих завдань.

ІІІ етап олімпіади:

Обласна олімпіада. Цьому етапу олімпіади можуть передувати такі заходи: • семінари-практикуми для вчителів-тренерів районних та міських команд для ознайомлення з вимогами виконання завдань ІІІ етапу та рівнем складності завдань;

 • участь вчителів у курсах з розв’язування задач олімпіадного рівня.

Рекомендуємо в роботі з обдарованими учнями:

 • застосовувати проблемний метод у навчанні;

 • проводити самостійні роботи творчого характеру;

 • застосовувати індивідуальний підхід у навчанні;

 • впроваджувати розвивальні творчі ігри;

 • розв’язувати творчі завдання.

Також є широкий спектр позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів:

 • це підготовка і участь школярів в олімпіадах з базових предметів;

 • дослідницька робота в МАН;

 • участь у гуртках, факультативах;

 • участь в інтелектуальних іграх;

 • робота над проектом;

 • участь у науково-практичних конференціях;

 • участь в Інтернет-олімпіадах.ПОРАДИ БАТЬКАМ ЩОДО ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ В СІМ'Ї

Розвиток творчих здібностей особистості - це одвічний гуманістичний принцип. Ще стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча особистість здатна самовіддано служити своєму народу і державі. Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального потенціалу, як обдаровані, талановиті діти.

З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України й ряду інших міністерств та відомств, створена комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і молоді "Творча обдарованість".

Мета програми - створення оптимальної соціально та економічно обґрунтованої мережі установ, закладів для обдарованих дітей, підготовка навчальних планів, підручників, науково-методичної продукції, підготовка кадрів до роботи з обдарованими дітьми.

Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.

Розрізняють обдарованість: • соціальну - лідерську;

 • художню - музичну, образотворчу, сценічну;

 • психомоторну - спортивні здібності;

 • інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших);

 • академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами;

 • творчу – нестандартну.

На думку О. Я. Савченко, обдарованість — це сукупність задатків особистості як передумова розвитку її здібностей до певних видів діяльності.

Талант — це певна природна якість, що демонструє особливі здібності. Обдарованість — це стан таланту, ступінь прояву таланту. У психологічному словнику М. 3. Д'яченка, Л. О. Кандиновича талант трактується як природна обдарованість і видатні здібності до якої-небудь діяльності.

Відповідно до теорії психологічної науки, чинниками, за якими здійснюється психічний розвиток дитини, є: • природні передумови;

 • соціальні умови життя;

 • система саморозвитку.

Дослідження свідчать, що генетично обумовлений компонент (дар) значною мірою визначає як кінцевий результат, так і темп розвитку. З моменту народження цей генетичний дар під впливом середовища перетворюється на єдину лінію розвитку. Реальна обдарованість залежить не тільки від задатків, але й від того, у якому середовищі зростала дитина, який отримала розвиток, як сама піклувалась про розвиток свого потенціалу.

Реальна обдарованість — не просто статичний божий чи генетичний дар. Обдарованість існує лише в динаміці, у розвитку, а тому постійно змінюється. Отже, необхідно зауважити, що обдарованість — лише потенціал, який може сприяти успіху, а може й не реалізуватись.

На сьогодні досить актуальним є поняття «творча особистість». Більшість авторів відзначають, що творчо обдарована особистість — це людина, якій притаманні певні якості, здібності, особливості психічних процесів, завдяки яким її діяльність відзначається новизною, неповторністю, для якої потреба в творчості є життєвою необхідністю, а творчий стиль діяльності — характернішим.

Творча особистість — це творчо активна особистість, яка справді не боїться конфліктів із собою та навколишньою дійсністю. Характерними рисами творчої особистості є сміливість у розв'язанні проблеми, багата уява, без якої неможливе генерування оригінальної ідеї, завзяття в довершенні наміченого, незважаючи на можливі конфлікти з колегами і навіть із суспільною думкою.

Риси творчої особистості:


 • готовність до ризику;

 • імпульсивність, оригінальність та незалежність суджень;

 • нерівномірність успіхів у навчальних предметах;

 • почуття гумору та схильність до жарту;

 • небажання сприймати щось на віру, критичний погляд на такі речі, що немовби повинні стати «священними»;

 • сміливість уяви та думки.

Обдаровані люди характеризується наполегливістю, надзвичайно розвиненою працьовитістю, глибоким і стійким інтересом до певної діяльності.

Визначають два основні типи обдарованості: • загальна (розумова);

 • спеціальна (соціальна, моторна, практична, художня).

Три головні види обдарованості:

 • академічна, що виявляється в швидкості та легкості опанування значного обсягу готових знань;

 • інтелектуальна, що полягає в особливій розумовій самостійності, у підвищеній критичності мислення, здатності самостійно глобально, по-філософськи осмислювати складні інтелектуальні проблеми;

 • творча, тобто здатність до творчої самореалізації в різних галузях життєдіяльності.

Стосовно школярів можна виділити низку ознак, що засвідчують про можливу обдарованість в тій або іншій сфері:

 • легкість навчання і засвоєння навчального матеріалу;

 • тривала концентрація уваги, багатий словниковий запас, здатність до абстрактного мислення;

 • схильність до дискусії з учнями і педагогами, неприйняття суворих вимог дисципліни;

 • допитливість, винахідливість, наполегливість, цілісність, високі ідеали;

 • підвищене почуття гумору, гостра реакція на несправедливість тощо.

Для створення програми необхідно знати: якими рисами володіють обдаровані діти?

Виділяють 3 основні риси:

1. Пізнавальна потреба. • активність-дитина постійно шукає зміни вражень, нову інформацію. Чим більше він довідається, тим більше йому хочеться знати.

 • потреба в самому процесі розумової діяльності

 • задоволення від розумового напруження

2. Інтелект.

Характеризується конкретністю мислення і здатністю до абстракцій. • швидкість і точність виконання розумових операцій, зумовлених стійкістю уваги і прекрасною оперативною пам'яттю.

 • сформованість навичок логічного мислення, прагнення до міркування, узагальнення, виділення головного, класифікаціям.

 • багатство словника, швидкість і оригінальність словесних асоціацій

3. Креативність (творчої)

 • особливий склад розуму

 • установка на творче виконання завдання

 • розвиненість творчого мислення і уяви

Виявлення дітей з неординарними здібностями - це спільна робота шкільного психолога і вчителя. Існує велика кількість психологічних тестів для виявлення різних видів обдарованості:

 • психомоторної

 • інтелектуальної

 • творчої

 • у сфері спілкування

При роботі з обдарованими дітьми:

 • Перш робиться акцент на формування вміння вчитися. Регулярно надається можливість виступати в ролі вчителя.

 • Використовується велика кількість творчих завдань, рольових тренінгів, дискусій.

 • Виключається тиск вчителя, на занятті-вільне спілкування.

 • Освіта повинна приносити дитині задоволення

 • Необхідно самостійне добування інформації, повага бажання дитини працювати самостійно.

 • Заохочення наполегливості, активності.

 • Не знижувати самооцінку учня

 • Дитині необхідно усвідомлювати суспільну значимість проблеми.

 • Завдання повинні бути творчими, що включають дослідження, аналіз, докази та висновки щодо досліджуваної проблеми; необхідно більше практичних робіт, робіт зі словниками, з довідковою літературою.

Змінюється і сам викладач, який працює з цими дітьми.
При роботі з обдарованими дітьми викладач частіше запитує думку самих дітей, менше пояснює, більше слухає.

Учитель завжди допоможе і підтримає, якщо це необхідно. На занятті створюється емоційно-безпечна атмосфера, поважається особистість учня, його думку, навіть якщо вона розходиться з думкою педагога.Фахівці, які працюють з обдарованими дітьми, давно зазначили, що найчастіше такі діти зростають в інтелігентних сім'ях. І справа тут зовсім не в особливих генах геніальності — їх природа розподілила між усіма дітьми порівну. Справа — у родинній атмосфері, у системі родинних цінностей.

Узагалі всі батьки хотіли б розвивати в своїй дитині пізнавальні потреби і різні здібності. Але роблять вони це по-різному:

1. Батьки постійно пропонують дітям певні розвивальні ігри і завдання: зробимо те-то, пограємо в цю гру, почитаємо цю книгу, відвідаємо цей музей... За певної наполегливості й послідовності така стратегія є результативною. Але нерідко у дитини виникає внутрішній протест, навіть при зовнішній покірливості. Інколи це передається через підвищену стомлюваність дитини від будь-яких інтелектуальних занять.

2. Батьки доручають визначення здібностей і розвиток їх у дитині спеціально підготовленим людям. Таких послуг пропонується зараз дуже багато. Це і групи розвитку для дошкільників, і групи підготовки до школи, і всілякі спеціалізовані класи в школах. Зрозуміло, при хорошому рівні таких послуг користь для дитини безперечна. Але за умови, що батьки не збираються повністю перекласти турботи про її розвиток на плечі фахівців.

3. Батьки не намагаються тотально контролювати розвиток здібностей дитини, проте надають їй можливості для вибору і добирають відповідну школу. Найголовніше в таких сім'ях — атмосфера яскравих пізнавальних інтересів самих батьків. Вони самі постійно захоплені якоюсь справою, багато читають, серед телепрограм обирають пізнавальні передачі, прагнуть відвідати нову виставку, не нав'язуючи все це дитині, але надаючи їй можливість самій знайти відповідне заняття. Як виявилось, така стратегія саморозвитку — найефективніша.

Учителеві для роботи з обдарованими дітьми необхідно мати певні якості:

1. Учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.

2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від решти дітей ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів.

3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини «вундеркінда». Недоречне акцентування на її винятковості спричиняє роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність — зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей — звісно, неприпустима.

4. Учителеві необхідно пам'ятати, що здебільшого обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей?

1. Підхоплюйте думки учнів й оцінюйте їх одразу, наголошуючи на їх оригінальності, важливості тощо.

2. Підкреслюйте інтерес дітей до нового.

3. Заохочуйте оперування предметами, матеріалами, ідеями. Нехай дитина практично розв'язує дослідницькі завдання.

4. Навчайте дітей систематичної самооцінки кожної думки. Ніколи не відкидайте її.

5. Виробляйте у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6. Не вимагайте запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення там, де є багатоваріативні способи.

7. Культивуйте творчу атмосферу — учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас визнає, приймає їх, використовує.

8. Учіть дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо занотовувати їх у блокноті.

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, тому це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення обдарованій дитині, що це може статися, і розвивати у неї терпимість і впевненість.

10. Пропонуйте цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

11. Розсіюйте страх у талановитих дітей.

12. Стимулюйте та підтримуйте ініціативу учнів, самостійність. Пропонуйте проекти, що можуть захоплювати.

13. Створюйте проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

14. Створюйте в школі періоди творчої активності, адже більшість геніальних рішень з'являється саме в такий момент.

15. Допомагайте опановувати технічні засоби для записів.

16. Розвивайте критичне сприйняття дійсності.

17. Учіть доводити розпочате до логічного завершення.

18. Впливайте особистим прикладом.

19. Під час занять чітко контролюйте досягнуті результати та давайте завдання підвищеної складності, створюйте ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

20. Залучайте до роботи з розроблення та впровадження власних творчих задумів й ініціатив, створюйте ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

21. Використовуйте творчу діяльність вихованців під час проведення різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучайте учнів до творчої пошукової роботи з використанням випереджальних завдань, створюйте розвивальні ситуації.

23. Активно залучайте до участі в районних, обласних, Усеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

24. Відзначайте досягнення вихованців, підтримуйте та стимулюйте активність, ініціативу, пошук.

Учитель повинен:

1. Бути доброзичливим і чуйним.

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

4. Мати широке коло інтересів.

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей.

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту. Володіти почуттям гумору.

7. Мати живий та активний характер.

8. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення.

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.

12. Володіти емоційною стабільністю.

13. Уміти переконувати.

14. Мати схильність до самоаналізу.
ПРОГРАМА

роботи з обдарованою молоддю

на базі ХСШ № 132з/п

Напрямки роботи

Завдання та мета роботи

Відповідальні

Термін та місце виконання

1

Психолого-педагогічні аспекти

Вивчити думки педагогів і психологів з проблеми

Розробити індивідуальну програму (план)

Розкрити найбільш ефективні форми роботи на індивідуальних заняттях, прийоми, методи

Виявити пізнавальний інтерес учнів, необхідний рівень навантаженнявчителі-предметники

На кожному уроці і на протязі всього навчального року

2

Науково-методичні аспекти

Аналіз спеціальної методичної, психолого-педагогічної літератури

кожен вчитель

На початку кожного н.р.

3

Робота з кадрами

Підвищення професіоналізму в області роботи з обдарованими

адміністрація школи, психолог

На протязі всього н. р.

4

Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку

Підготувати і розробити індивідуальний план розвитку обдарованих дітей

Активно включати обдарованих дітей у спільну творчу діяльність

Розвивати мотивацію навчання та пізнавальні інтереси учнів

Залучати учнів на самостійний пошук відповідей на проблемні питання, заохочувати використання додаткової літературивчителі-предметники, класні керівники, психолог

На кожному уроці і на протязі всього навчального року

5

Забезпечення доступності позашкільної освіти

Робота з громадкістю в напрямку розвитку обдарованої молоді

адміністрація школи

На протязі всього н. р.

6

Забезпечення соціально-правових гарантій

Робота з батьками обдарованих дітей

адміністрація школи, класні керівники, психолог

На протязі всього н.р.


Схема пошуку обдарованих дітей
http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/pic/1_6.jpg
Для успішної роботи з обдарованими дітьми вчителеві потрібно:


 1. Використовувати у своїй роботі систему пошуку обдарованих і талановитих дітей.

 2. Виявляти здібності учнів за такими параметрами:

 • характеристика уваги;

 • особливості мислення;

 • характеристика пам’яті;

 • особливості темпераменту з урахуванням їх в організації навчальної діяльності.

 1. Внести зміни до поурочних і тематичних планів, де передбачалась би цілеспрямована робота з кожною обдарованою дитиною.

 2. Використовувати на уроках мотиваційні установки, які орієнтують учнів на навчання ''хочу все знати'', а не ''хай мене навчать''.

 3. Практикувати на уроках самостійні творчі завдання, роботи пошукового характеру.

 4. Поєднати навчальні знання з науковим пізнанням: науковим пошуком істини, експериментуванням, спостереженням у природі, синтезом і аналізом природних явищ.


Система роботи вчителя з розвитку творчої особистості

http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/pic/1_7.jpg

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

 1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

 2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.

 3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

 4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.

 5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

 6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи.

 7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

 8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.

 9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.

 10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

 11. Розсіюй страх у талановитих дітей.

 12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.

 13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

 14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент.

 15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

 16. Розвивай критичне сприйняття дійсності.

 17. Вчи доводити починання до логічного завершення.

 18. Впливай особистим прикладом.

 19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

 20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

 21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

 22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.

 23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

 24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.

 25. Пам'ятай, що учень ''...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити'' (К.Д.Ушинський).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал