Пам’ятка студентамСкачати 152.89 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір152.89 Kb.
Варіанти контрольної роботи для

студентів 3 курсу економічних спеціальностей


Пам’ятка студентам.
Шановні студенти 3-го курсу! Вашій увазі пропонуються завдання контрольної роботи з української мови, які ви повинні виконати самостійно та принести на консультацію перед іспитом (січень 2013 р.). Варіанти вибираєте за номером у списку групи.

Зичу успіхів!З повагою,

викладач української мови Л.А.Кулішенко

Варіант № 1

1. Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте найважливіші риси ділового стилю.

2. Напишіть резюме. Назвіть основні реквізити резюме, мовні вимоги до його оформлення. Дайте визначення документа.

3. Подані прізвища запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис. Введіть 2-3 прізвища у структуру речень. Погрупуйте за правилами: Смирнов, Савельев, Евгеньев, Благоев, Лукьянов, Сухарев, Демьянов, Георгиев, Рощин, Теркин, Гущин, Слепцов, Астафьев, Светов, Столетов, Зверев, Артемов, Алексеев, Мацеев, Куницын, Лесков, Елютин, Кожицкий, Душин.

4. Поясніть значення поданих слів, введіть їх у речення:

акциз, валюта, кон'юнктура, маркетинг.

5. Від поданих словосполучень утворіть прикметники. Поясніть їх правопис. 3-4 уведіть у речення.

Короткий час, подібний до купола, легко розчиняти, 127 кілометрів, ремонт вагонів, Південна Осетія, заготівля льону, суспільний і корисний, зелений і червоний, осінь і зима, зовнішня торгівля.Варіант № 2

1. Дайте визначення документа. Які основні види документів виділяються:

- за найменуванням;

- за призначенням;

- за походженням;

- за напрямком;

- за формою.

2. Напишіть розписку. Назвіть реквізити документа, мовні вимоги до його оформлення, основні частини тексту.

3. Пояснити семантичні відмінності між словами, наведеними в групах. Утворити речення, використовуючи подані слова: ділянка - дільниця, інформативний-інформаційний, кримінальний-карний, особистий-особовий-особливий.

4. Перекладіть словосполучення українською мовою. В таких випадках, де це можливо, подайте кілька варіантів перекладу. З п'ятьма скласти речення: по желанию администрации, по рассмотрению вопроса, по получению документов, поссориться по недоразумению, по просьбам телезрителей, обидеть по невниманию, по свидетельству очевидцев, по исполнению желания, оказывать услугу по закупке.

5. Поясніть значення поданих слів, введіть їх у структуру речень: депозит, акціонер, баланс, маркетинг.

Варіант № З

1. Дайте визначення офіційно-ділового стилю, назвіть його основні ознаки. Визначте основні вимоги до культури мовлення.

2. Напишіть лист-запит до офіційної установи. Назвіть реквізити службових листів.

3. Відредагуйте речення, поясніть помилки.

- Питання внесене у повістку дня;

- Дев’ятим пунктом записано інформація про соціальний захист населення;

- Комітету потрібно працювати ще дві неділі;

- Стаття складається з трьох строчок;

- З цього приводу я б хотів добавити ще кілька слів.

4. З’ясуйте різницю між поняттями, введіть їх у речення: уява-уявлення, особа-особистість, споживний-споживчий, господарський-господарчий.

5. Знайдіть власне українські відповідники до слів. З п'ятьма складіть речення: спікер, кур'єр, турне, інтер'єр, девальвація, деномінація, інтеграція, резюме.

Варіант № 4

1. Що таке мовна норма? Які мовні норми ви знаєте? Визначте основні вимоги до культури мовлення.

2. Напишіть наказ про надання відпустки. Назвіть реквізити наказу, мовні вимоги до оформлення наказу, різновиди наказу.

3. Зробіть переклад поданих словосполучень, уведіть п'ять у структуру речення: я к вам по делу, работать по выходным дням, к моєму стыду, с общего согласия, на худой конец, прибегать к хитростям.

4. Наведіть відповідні фразеологізми в українській мові, введіть їх у речення:

лучше не досказать, чем пересказать; больше верь делам, нежели словам; слухом земля полнится; торг дружбы не знает.

5. Поясніть значення поданих слів, введіть їх у структуру речень: емісія, контракт, номінал, паритет, субсидія.

Варіант № 5

1. Що таке інформаційний лист? До якого виду документів він належить? Реквізити, мовні вимоги до написання, складові частини тексту.

2. Оформіть зразок наказу по академії про надання вам академічної відпустки у зв'язку з переїздом до іншої країни на постійне проживання.

3. Зробіть переклад російських прізвищ, погрупуйте за правилами, поясніть написання: Виноградов, Суриков, Некрасов, Буслаев, Васнецов, Свиридов, Плещеев, Одоевский, Сергеев, Ценский, Лебедев- Кумач, Петров, Шишкин, Елисеев, Пугачева.

4. Запишіть прислівники й прислівникові сполучення окремо, разом або через дефіс. Поясніть їх правопис, погрупуйте за правилами: всього\на\всього, без\вісті, де\не\де, до\купи, в\середині, по\юнацьки, по\іншому, на\зустріч, о\півдні, як\не\як, за\одно, зі\споду, раз\за\разом, один\в\один, з\гори, до\останку, плече\в\плече.

5. Поясніть значення слів, введіть їх у структуру речень: супермаркет, номінал, ломбард, контракт, легальний.Варіант № 6

1. Розкрийте особливості інформаційних документів, їх основний склад. Що таке протокол? Зазначте його реквізити. Мовні вимоги до його оформлення, різновиди протоколів.

2. Оформіть розписку від імені старости групи про отримання нею спортивного інвентарю для проведення змагань на кафедрі фізичного виховання. Вкажіть основні реквізити, вимоги до оформлення.

3. Зробіть переклад словосполучень, уведіть п’ять з них у структуру речення: поставить вопрос на рассмотрение, по усмотрению начальства, прекратить переписку, привлекать к работе, прийти к решению, прийти к согласию, принимать в шутку, прийти в себя.

4. Виправити стилістичні помилки, пояснити їх:

я живу по вулиці Гординського; і потрібно було виключного факту, щоб прихильність цих людей зломалась; у збиральній кампанії прийняли участь не тільки школярі, а й старші люди села; більша частина активу осталася і продовжують свою справу; роботу відложили на місяць.

5. Пояснити відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення: дипломат-дипломант-дипломник; покажчик-показник; особистий-особовий.

Варіант № 7

1. Загальна вимога до складання і оформлення документів. Текст документа, сторінка, особливості їх оформлення. Формуляр документа.

2. Напишіть лист-запит до наукової бібліотеки про наявність педагогічної літератури за вашим фахом.

3. Перекладіть словосполучення українською мовою, поясніть особливості відмінювання кількісних числівників: шестидесяти инженеров, на девяносто пяти предприятиях, двумстам семи студентам, двум коллегам, пятью детьми, о восьмидесяти двух рабочих, на восьми страницах.

4 .Від поданих іменників утворити форми родового відмінка однини. Обгрунтуйте закінчення, з п’ятьма іменниками складіть речення: документ, договір, наказ, стіл, чай, вокзал, барвінок, листопад, Кавказ, Дністер, дощ, Париж, сантиметр, інвентар, юрист, апарат, варіант, принцип, проект, об'єкт, Сибір.

5. Поясніть значення слів, введіть їх у речення: рентабельність, статус, тариф, статут.Варіант № 8

1. Що таке наказ? Різновиди наказів, до якої групи належить цей документ. Мовні вимоги до оформлення, реквізити.

2. Оформіть адресу товариша. Укажіть адресата та адресанта. Які вимоги до оформлення адреси? У чому суть службових листів, їх різновиди.

3. Складіть речення з поданими прислівниками і співзвучними з ними словами, поясніть особливості написання: на віки - навіки, напам'ять - на пам’ять, по-нашому - по нашому, вголос - в голос, по батьківському – по-батьківському, востаннє - в останнє, доволі - до волі.

4. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів-ськ(ий), ств(о). Поясніть зміни, що сталися внаслідок цього: Черемош, Дрогобич, Прага, француз, убогий, Воронеж, таджик, Черкаси, киргиз, Козелець, товариш, Бахмач, Золотоноша, Рига, Гамбург, Кременчук, Кривий Ріг, боягуз, латиш, чех, інтелігент.

5. Поясніть значення слів, введіть їх у конструкцію речень: маркетинг, корпорація, ліцензія, компенсація, імпозантний.Варіант № 9

1. Група обліково-фінансових документів. Їх особливості. Що таке акт? Реквізити, мовні вимоги до оформлення, різновиди актів.

2. Напишіть адресу вашого товариша, використовуючи вимоги Міністерства зв'язку України.

3. Зробити переклад словосполучень, увести п'ять з них у структуру речення. Де можливо, подайте кілька варіантів перекладу: переслать по почте; установить деловые контакты; по вопросам производства; передать по рации; национальная по форме; работать по программе; старший по возрасту; реализовать по безналичному расчету.

4. Пояснити семантичні відмінності між словами в групах. Утворити з ними речення: виборний-виборчий-вибірний; виголошувати-оголошувати; внесок-вклад; гарантійний-гарантований.

5. Пояснити значення слів, увести їх у структуру речення: дивіденд, емісія, брокер, бартер, амортизація.Варіант № 10

1. Особливості документів щодо особового складу, їх властивості. Резюме як документ. Мовні вимоги до оформлення, реквізити.

2. Оформіть рішення зборів студентів академії про стан навчання студентів денної форми навчання за перший семестр навчального року.

3. Відредагуйте речення, поясніть помилки:

- по слідуючому питанню виступить голова комісії,

- необхідно додержуватись регламента,

- представники делегації заключили договір про співробітництво,

- цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню,

- керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за предоставлені послуги.

4. Утворіть кличну форму, поясніть написання: Петро Михайлович, Людмила Василівна, голова зборів, доповідач, пан директор, шановний президент компанії, адвокат, високоповажний суддя, засновник фірми, поетеса, референт, вахтерка, економіст.

5. Утворіть кількісні та порядкові числівники, провідміняйте їх, поясніть правопис: 1996, 584, 811, 340, 3390, 21.

Варіант № 11

1. Довідково-інформаційні документи. Запрошення. Реквізити, мовні вимоги до оформлення, різновиди запрошень.

2. Напишіть звіт про виконання навчального плану за I семестр та результати зимової сесії, враховуючи специфіку цього документа. Особливості звіту як документа, його реквізити, різновиди.

3. Запишіть подані прізвища українською мовою, погрупуйте за правилами, поясніть написання: Винницкий, Евсеенко, Житецкий, Зьявин, Лукьяненко, Лебидь, Матвиенко, Басалаев, Арефьев, Воробьев, Горячев, Елкин, Леонтьев, Мясоедов, Шмелев, Пришибеев.

4. Подані словосполучення поставте у давальному відмінку однини, поясніть закінчення, з трьома складіть речення: ректор Петренко Василь Олегович, директор Шульга Іван Іванович, керівник Ільїн Михайло Гнатович, бригадир Кузьменко Хома Лукич, президент Рощин Степан Федотович.

5. Поясніть значення слів, уведіть їх у структуру речення: нетто, пай, рента, оренда.Варіант № 12

1. Особливості довідково-інформаційних документів. Доповідні записки, їх різновиди, реквізити. Мовні вимоги до написання цих документів.

2. Напишіть витяг з протоколу загальних зборів колективу про надання вам путівки для санаторного лікування. Реквізити витягу, що спільне та відмінне з протоколом?

3. Зробіть переклад словосполучень, уведіть п'ять з них у структуру речень: ужесточить требования, утвердить к исполнению, щекотливое обстоятельство, язвительное замечание, ущемлять права, уперся на своем, утвердить к исполнению, это в порядке вещей.

4. Від поданих іменників утворіть прикметники, з п'ятьма складіть речення, поясніть правопис: студент, щастя, область, честь, радість, захист, контраст, вартість, екстреміст, ненависть, гігант, проїзд, якість, пропагандист, жалість, кар'єрист, інтелігент.

5. Поясніть значення слів, поданих у парах, уведіть у структуру речення: пам'ятка-пам'ятник; правління-управа-вправа; розбіжність-розходження; стан-становище-положення; відмінок-відтинок.Варіант № 13

1. Особливості обліково-фінансових документів, їх різновиди,особливості оформлення.

2. Напишіть автобіографію. Визначте основні реквізити, вкажіть на мовні вимоги, особливості документу.

3. Перекладіть подані слова українською мовою, погрупуйте, поясніть іх написання: соцветие, бессердечный, соломенный, бессмертные, платье, предместье, спросонья, Прикарпатье, Подолье, воссоединение, поверье, соленье, бессюжетный, затишье.

4. Відредагуйте текст, поясніть помилки: треба негайно прийняти строгі міри до порушників; висновки провіряючих не співпали з даними бухгалтерії; комісія рахує, що даний проект не прийнятий; поставщики прислали груз з просроченим сроком реалізації; на площі зібрався багаточисленний натовп школярів скінчивших школу.

5. Пояснити значення слів, увести їх у речення: депозит, валюта, дилер, дивідент.Варіант № 14

1. Таблиця як документ. Різновиди таблиці, їх реквізити, мовні вимоги до написання.

2. Напишіть розписку від імені старости групи про те, що вона одержала в магазині «Канцтовари» приладдя на суму 150 гр. для передачі їх у кабінет трудового навчання.

3. Утворіть прикметники від поданих географічних назв, поясніть написання, погрупуйте за правилами, з п'ятьма складіть речення: Гамбург, Кривий Ріг, Білопілля, Овруч, Коростень, Владивосток, Бахмач, Кременчук, Волга, Прип'ять, Біла Церква, Прага, Париж, Сиваш, Буг, Камчатка.

4. Зробіть переклад словосполучень, з п'ятьма складіть речення: срочная командировка, расчетная ведомость, получить основательные доказательства, вплоть до исключения, перевести деньги на счет, оказывать значительное влияние, несоответствие денежных поступлений.

5. Поясніть значення слів, складіть з ними речення: тариф, ультиматум, тираж, кворум.Варіант № 15

1. Суть документів щодо особового складу. Назвати їх. Реквізити наказів щодо особового складу, їх різновиди, мовні вимоги до оформлення. Зразок.

2. Напишіть список використаної літератури при підготовці до написання реферату (за всіма мовними вимогами).

3. Напишіть доручення на одержання вкладу в ощадному банку.

4. Перекладіть словосполучення українською мовою, з п'ятьма утворіть речення: смотреть в оба, соблюдать закон, совершенствование существующих, ставить в известность, спустя некоторое время, состав исполнителей, стечение обстоятельств, с чувством собственного достоинства.

5. Поясніть значення слів, уведіть їх у структуру речень: девальвація, авізо, бартер, ліцензіат.Варіант № 16

1. Поняття літературної мови. Мовні вимоги. Роль та основні вимоги до культури мовлення.

2. Напишіть витяг з протоколу зборів групи про надання вам матеріальної допомоги. Особливості документу, вимоги до оформлення, складові частини тексту витягу з протоколу.

3. Подані прізвища запишіть українською мовою. Погрупуйте їх за правилами, поясніть написання. З трьома складіть речення: Ефимов, Савельев, Евгеньев, Литвинов, Лукьянов, Демьянов, Шимчак, , Светлов, Столетов, Сергеев, Пугачев, Зверев, Живков, Артемов, Мацеев, Куницын.

4. Із словосполучень утворіть складні та складноскорочені слова, поясніть їх правопис. Із трьома складіть речення.

Триста літ, три тисячі, військовий комісаріат, юний натураліст, двадцять п'ять мільйонів, міський комітет, шістдесят років, двісті сімдесят тонн.

5. Поясніть значення слів, уведіть їх у речення: корпорація, контракт, компроміс, компенсація.

Варіант № 17

1. Особливості документів довідково-інформаційної групи. План роботи, його різновиди, структура планів, реквізити. Мовні вимоги до оформлення плану роботи. Зразок.

2. Написати протокол загальних зборів студентів-заочників за результатами екзаменаційної сесії. Присутні - куратор групи, декан факультету. Назвати реквізити протоколу, вимоги до їх розташування в тексті.

3. Утворити кількісні та порядкові числівники, три з них провідміняти за відмінками, з двома числівниками скласти речення: 3390, 1996, 504, 340, 221.

4. Напишіть подані чоловічі імена українською мовою, утворіть від них чоловічу та жіночу форми по батькові у давальному відмінку: Филипп, Савва, Геннадий, Ипполит, Елизар, Фадей, Фома, Ефим, Илья, Никита, Сидор, Евсей, Афанасий, Емельян, Даниил, Виссарион, Гаврил.

5. Поясніть значення поданих слів, уведіть їх у речення: факторум, біржа, акциз.

Варіант № 18

1. Особливості документів з господарсько-договірної діяльності. Договір, трудова угода. Різновиди цих документів, їх реквізити. Мовні вимоги до оформлення. Зразки.

2. Напишіть доручення однокурснику на одержання грошового переказу у поштовому відділенні. Реквізити доручень, мовні вимоги до оформлення.

3. Відредагуйте словосполучення, запишіть їх правильно, з трьома з них складіть речення: книжки кількістю 7 екземплярів, допомога розміром у 4 мільйони доларів, грошова субсидія на суму в 11 грн. (гривень) 70 к. (копійок), зараз одинадцять (11) годин, зателефонуйте після десяти (годин), самий перший проект, свойого зобов'язання, цими гіллями вкрили, пробачте мене.

4. Поставте подані словосполучення в давальному відмінку, три введіть у речення: Софія Марківна, процес, добродій Олег, панна Ольга, боєць, гопак, студент Лелека, школяр Карпенко, острів, синтез, академік Вітер Кирило Гнатович.

5. Поясніть значення слів, складіть з ними речення: маркетинг, меценат, кон'юктура, інвестор.Варіант 19

1. Обліково-фінансові документи. Особливості доручення як документа, різновиди актів, реквізити, мовне оформлення, структура. Зразки.

2. Написати резюме, вказати основні реквізити документа, мовні вимоги до оформлення.

3. Виправити стилістичні помилки в реченнях, пояснити їх:

- Підписка на газети та журнали почалася;

- За відсутністю достатніх доказів такі справи слід припиняти;

- Це ліки від деяких хвороб;

- Питання внесене у повістку дня; комітету треба ще працювати дві неділі;

- Виробництво скоротилося із-за нехватки сировини.

4. Замініть подані слова власне українськими відповідниками. З трьома з них складіть речення: спікер, кур'єр, презентація, турне, круїз, менталітет, інтер'єр, асортимент, девальвація, резюме, плюралізм, рейтинг.

5. Зробіть переклад словосполучень, з трьома з них складіть речення: принести благодарность, принести вред, заслужить внимание, приносить неприятности, вовлекать в работу, приняться за работу, ввиду того, что...праздно жить, пришли в негодность, расходы по бюджету, спрос и предложение, угловая комната, ущемлять права.

Варіант № 20

1. Інформаційні документи. Службові листи, їх різновиди, реквізити, особливості структури. Мовні вимоги до оформлення. Зразки.

2. Написати запрошення науковцям взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з питань сучасної української мови, яка відбудеться в академії. Зразки реквізитів, особливості мовного оформлення.

3. Зробіть переклад словосполучень. У таких випадках, де це можливо, подайте кілька варіантів перекладу. З трьома з них складіть речення: оказывать услуги по закупке, старший по возрасту, работать по принципам рыночной экономики, реализовать по безналичному расчету, получить по подписке, передать по рации, огромный по своим масштабам.4. Поясніть семантичні відмінності між словами, наведеними в групах. Уведіть їх у речення: виборний-виборчий, ділянка-дільниця, економіка-економія, виголошувати-оголошувати, особистий-особовий.

5. Поясніть значення слів, введіть їх у структуру речень: кон'юктура, інвестиція, імпічмент, рейтинг.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал