Пам’ятка читачаСкачати 133.67 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір133.67 Kb.
Памятка читачаd:\рисунки\фони\№1my_new_fons_next 100\3-в.jpgd:\рисунки\живи, книго\chitaet_devochka.png
1. Перед тим як розпочати читання, вибери книжку, в якій розкривається зміст матеріалу, що ти вивчаєш.

2. Пам'ятай, що читання - одне з найважливіших занять у самоосвіті і ставитися до нього треба серйозно.

3. Слід урізноманітнювати прийоми і способи читання.

4. Читаючи, думай, шукай головне, основне, найістотніше.

5. Не поспішай, вдумайся в логіку і зміст того, що ти читаєш.

6. Домагайся, щоб кожне речення, кожне слово, термін, фраза були добре зрозумілі.

7. Читай з олівцем у руках, роби потрібні помітки.

8. Обов'язково конспектуй прочитане. Конспект зберігається надовго, прочитане забувається .

9. Розпочату роботу доводь до кінця. Не залишай книжку недочитаною - головне може бути попереду.

10. Прочитавши, обдумай, чого навчила тебе книга.

11. Прочитане спробуй пов'язати з життям, з практикою, досвідом.

12. Не забудь пов'язати те, що читаєш (вивчаєш) з раніше вивченим і уявити його в системі знань.

13. Не поспішай кликати на допомогу інших, коли щось незрозуміло. Намагайся розібратися самостійно.

14. Де потрібно - змушуй працювати і уяву.

15. Читай не тільки зліва направо, а й повертайся до прочитаного: повторення - найкращий засіб закріплення прочитаного.

16. Навчись критично сприймати прочитане.

17. Обов'язково ознайомся з рецензіями і відгуками на книжку: один розум добре, колективний краще.

18. Раніше ніж критикувати книгу, добре розберись у її змісті.

19. Чужу критику на книжку читай після того, як прочитаєш книжку.
Чотири завдання, які повинні бути розв'язані під час читання:
Перше завдання при читанні - це зрозуміти і засвоїти прочитаний матеріал.

Друге завдання - продумати прочитане.

Третє - зробити з прочитаного потрібні для пам'яті виписки.

І, нарешті, четверте завдання - це усвідомити, чого нового навчила книжка.Як читати книгуd:\рисунки\книги\6.gifd:\рисунки\фони\№1my_new_fons_next 100\3-в.jpg

1.Пам'ятай: читання - одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитись до нього треба серйозно.

2. Внутрішньо налаштовуйся на читання. Не поспішай, не "ковтай" зміст книжки, а читай уважно, вдумливо, намагайся запам'ятати прочитане.

3. Зміст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фіксування тексту.

4. Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй поглядом цілі фрази, речення.

5. Для свідомого сприймання прочитай передмову, перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки.

6. Коли щось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу інших. Спочатку спробуй самостійно розібратися. Користуйся словниками, довідниками.

7. Роби помітки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект).

8. Найцікавіше запам'ятай. Порівнюй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань.

9. Прочитавши книжку, обміняйся думками і вра-женнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.

10. Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний - краще.

11. Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику.Як працювати з книгою
1.Для ознайомлення із загальним змістом книги необхідно прочитати:

а) титульну сторінку - прізвище автора, заголовок, рік видання;

б) анотацію (коротку інформацію про цю книгу), розміщену на зворотному боці титульної сторінки;

в) передмову або вступ.

2. Під час читання звернути увагу:

а) на назви окремих розділів, частин, параграфів тощо;

б) вдумливо ставитися до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (курсивом, розрядкою, жирним та ін.);

в) з'ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;

г) звернути увагу на посилання (позначається зірочкою або цифрою) і одразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).

3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:

а) поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;

б) скласти план, тематичні виписки, тези або конспект.Як писати рефератd:\рисунки\фони\№1my_new_fons_next 100\3-в.jpgd:\рисунки\книги\kvn_redaktor.gif
Реферат – (від лат. – «доповідаю»)
1. Визначити тему і мету повідомлення.

2. Дібрати відповідну літературу.

3. Опрацювати дібрані джерела з робочими стисли ми помітками, закладками в книжці.

4. Скласти план відповідно до обсягу реферату (його пункти розкриваються приблизно на однаковій кількості сторінок).

5. Оформити яскравий, привабливий вступ.

6. Дати перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій.

7. Оптимальний обсяг реферату - 10-12 друко¬ваних сторінок. Такий реферат потребує для усного викладу перед аудиторією 10-15 хв.

8. Під час усного виступу краще розповідати, а не читати реферат. Для цього скласти розгорнутий план-конспект на 2-4 сторінки.

9. Під час добору мовних засобів для написання реферату необхідно враховувати особливості наукового стилю.
Як написати твір
1. З кількох запропонованих тем обирай не найлегшу, а ту, яка тебе цікавить і хвилює.

2. Добре обдумай тему, визнач, який обсяг матеріалу вона охоплює.

3. Визнач основну думку майбутнього твору, намагайся зберегти її під час роботи над твором.

4. Склади план, чітко та стисло сформулюй думку кожного пункту. Не забувай, що назва основної частини в складному плані - це теза, яку потрібно довести.

5. Підбери епіграф, який висловлює основну думку твору.

6. Напиши вступ, який би доречно розпочинав тему. На початку твору вислови головну думку, потім обґрунтуй ЇЇ, доповни фактами із твору, у разі потреби наведи цитати.

7. Стеж за послідовністю викладу думок.

8. Дотримуй ся пропорційності частин твору і стеж за зв'язком між ними.

9. Висловлюй власне ставлення до всього, про що пишеш, роби власні висновки, узагальнення.

10. Наприкінці твору зроби загальний висновок, зумовлений змістом роботи.

11. Правильно і грамотно висловлюй свою думку.

12. Дотримуйся вимог до зовнішнього оформлення (план пиши перед текстом твору, залишай поля, дотримуйся абзаців).Як вибрати книгу для читанняd:\рисунки\фони\№1my_new_fons_next 100\3-в.jpg

 1. Зайшовши до бібліотеки, треба звернутись до її каталогів. В перекладі з грецької „каталог” означає „перелік”. Отже, каталог – перелік усіх книг, які є в бібліотеці. Каталог необхідний кожній бібліотеці, він служить посередником між книгою і читачем. Переглядаючи каталог, читач дізнається, чи є вбібліотеці потрібна йому книга, які книги є в бібліотеціз даної теми, які книги конкретного автора можна прочитати в цій бібліотеці.

 2. В картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.

 3. На книжкових виставках ти завжди знайдеш цікаві книги.

 4. Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації – короткі розповіді про зміст книги і поради, кому рекомендована дана книга.

 5. Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.

Як працювати з підручником

 1. Прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись у його зміст. Пам'ятай, що читання підручника без напруження думки — марна трата часу.

 2. Працюй завжди з ручкою або олівцем в руках.

 3. Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки й записи.

 4. Поділи в думці текст на частини і знайди основну думку.

 5. Читаючи текст, пов'язуй його з часом, картою, графіками, схемами підручника. Пам'ятай, що без хронології та карти не має історії.

 6. Складай короткий усний (письмовий) план прочитаного. Коли такий план подано вчителем, то вивчай матеріал за планом.

 7. Намагайся в тексті знайти відповідь на кожне запитання, наведене в кінці параграфа.

 8. Привчай себе до самоконтролю: обов'язково перекажи вголос або про себе заданий матеріал, спочатку частинами, а потім – у цілому увесь параграф. Роби це так, щоб словам було тісно, а думкам – просторо.d:\рисунки\книги\saytyanv.png

 9. Виконуй завжди домашні завдання.

 10. Долай труднощі, а не тікай від них.

Як вчити вірш напам"ятьd:\рисунки\фони\№1my_new_fons_next 100\3-в.jpg

1. Уважно двічі-тричі прочитай увесь вірш.

2. Обміркуй зміст твору, умовно розділи його на смислові частини.

3.У кожній такій частині правильно визнач інтонацію, з якою будеш читати, розстав логічні наголоси, визнач паузи та темп читання.

4. Навчися читати вголос, дотримуючись цих вимог, спочатку кожну частину, а відтак увесь вірш.

5.Тепер без допомоги підручника спробуй пригадати вірш, повтори кожну частину по пам'яті.

6. Візьми книжку. Читаючи напам'ять, пе-ревіряй, чи правильно запам'ятав текст.

7. Відклади підручник, двічі чи тричі продекламуй увесь вірш.

8. Запам'ятай: знання тексту вірша треба довести до автоматизму. Це дасть змогу зосередитися на виразності читання. d:\рисунки\книги\image008.gif

9. Перед уроком уявно продекламуй вірш іще раз.Як писати твір

 1. З кількох запропонованих тем обрати не найлегшу, а ту, яка вас цікавить і хвилює.

 2. Добре обдумати тему, визначити, який обсяг матеріалу вона охоплює.

 3. Визначити основну думку майбутнього твору, намагатися зберегти її під час роботи над твором.

 4. Скласти план, чітко та стисло сформулювати думку кожного пункту. Пам’ятайте, що назва основної частини в складному плані – це теза, яку треба довести.

 5. Підберіть епіграф, який висловлює основну думку твору.

 6. Напишіть вступ, який би доречно розпочинав тему. На початку твору висловіть головну думку, потім обґрунтуйте її, доповніть фактами із твору, у разі потреби наведіть цитати.

 7. Стежте за послідовністю викладу думок.

 8. Дотримуйтеся пропорційності частин твору і стежте за зв’язком між ними.

 9. Висловлюйте власне ставлення до всього, про що пишите, робіть власні висновки, узагальнення.

 10. Наприкінці твору зробіть загальний висновок, зумовлений змістом роботи.

 11. Правильно і грамотно висловлюйте свою думку.

 12. Дотримуйтеся вимог до зовнішнього оформлення (план пишіть перед текстом твору, залишайте поля, дотримуйтеся абзаців).

Як користуватися d:\рисунки\книги\1283097046.gifd:\рисунки\фони\№1my_new_fons_next 100\3-в.jpg

довідковою літературою
Якщо вам потрібно дізнатися:

 • як правильно писати те чи інше слово, тоді звертайтеся до орфографічного словника;

 • як правильно вимовляти, наголошувати слова – до орфоепічного;

 • походження слова – до етимологічного;

 • значення слова, його стилістичне використання і граматичне оформлення – до тлумачного словника.

Якщо ви хочете дізнатися про різні явища природи, такі як землетрус, затемнення, повінь, чи про видатних діячів культури, науки, спорту, про географічні відкриття, історичні події – звертайтеся до енциклопедичних словників.

Для того, щоб отримати допомогу від словника, потрібно вміти ним правильно користуватися.

У словниках усі слова зібрані за алфавітом, а у довідниках – за окремими темами. Словникова стаття починається із заголовка. У філологічних словниках заголовок завжди має наголос.У словниках-довідниках завжди зібрані знання, нагромаджені багатьма поколіннями. Звертайтеся до них, читайте їх як художню книгу, вони завжди і в усьому допоможуть вам.

Словники допомагають нам не тільки правильно писати слова, визначати їх значення, пояснювати походження слів, а й розширювати кругозір, дають різну інформацію з різних галузей науки, техніки, мистецтва, розвивають культуру мовлення.

Як вести щоденник читання


 1. Прочитавши книгу, подумайте над її змістом і як слід розберися у ній.

 2. Запишіть у щоденник автора, назву книги, видавництво, кількість сторінок.

 3. Коротко напишіть, про що йдеться в книзі, хто головний герой.

 4. Хто з героїв книги тобі найбільш сподобався і чому.

 5. Чого вчить ця книга?

 6. Чи сподобалася вона вам і чому?


Як написати відгук про книгуd:\рисунки\фони\№1my_new_fons_next 100\3-в.jpg
Відгук – це ваша власна думка про зміст книги, оцінка її позитивних і негативний якостей.d:\рисунки\книги\22.gif

Етапи роботи на відгуком

1. Дуже уважно прочитайте книгу, обдумайте її зміст.

2. Обов’язково вкажіть автора і назву книги.

3. Тема і основна думка твору.

4. Де і коли відбуваються зображені у ньому події.

5. Запишіть, які епізоди викликали у вас найсильніші враження.

6. Вкажіть, що сподобалося, а що ні, і чому.

7. Напишіть про героїв книги, їхні вчинки, цікаві випадки.

8. Зверніть увагу на мову твору, оформлення книги.

9. Вкажіть, чим збагатив вас твір, над яким питанням змусив задуматися, чи допомогли вам під час читання ілюстрації.

10. Виберіть форму вашого відгуку (лист до товариша, до автора твору, лист у видавництво, стаття у стінгазету).

11. Подбайте, щоб у заголовку було виражено основну думку.Про науково-популярну літературу відгук пишеться по-іншому:

 • чи зацікавила тебе книга;

 • про що нове ти дізнався з неї;

 • чи хочеш продовжувати читання на таку ж тему;

 • чи не важка книга за змістом і за формою викладання;

 • що не подобається тобі в книзі.


Як готуватися до публічного виступу


 1. Добре продумати тему виступу; підготувати заздалегідь матеріал, з яким збираєтесь виступати.

 2. З’ясувати мету і адресата мовлення: бажання поінформувати слухачів чи переконати їх у чомусь, спонукати до якоїсь дії чи розважити.

 3. Основа виступу – план. Згрупувати інформаційні матеріали відповідно до плану виступу.

 4. Опрацьовуючи потрібну інформацію, дбати про композицію виступу (загальноприйнята композиція – вступ, основна частина, висновок).

 5. Розвивати думку у своєму виступі можна по-різному, а саме: пояснювати, описувати, розповідати, доводити. Добирати відповідні мовні засоби, характерні для обраного стилю і типу мовлення.

 6. Написати повний текст виступу і кілька разів прочитати його.

 7. Прочитати свій виступ вдома комусь із рідних або друзям. Це допомагає уточнити зміст, знайти потрібні слова і необхідний тон, інтонацію.


Як працювати над випискамиd:\рисунки\книги\19.gifd:\рисунки\фони\№1my_new_fons_next 100\3-в.jpg
Виписки – це стислі таблиці, дані, дати, події, різноманітний ілюстративний матеріал. Вони допомагають обійняти факти, проаналізувати думки, виявити суперечності. Нерідко їх виконують на окремих картках.

Правила роботи над тематичними виписками

 1. Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.

 2. Якщо з однієї сторінки виписуються кілька цитат, то посилання на джерело робиться: «там само». Коли ж цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться:»там само» й вказується сторінка.

 3. Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх з контексту.

 4. Якщо під час цитування тексту необхідно пропустити окремі слова, то в цитаті замість пропущених слів ставте три крапки.

 5. Цитати у вигляді самостійного речення оформіть за правилами пунктуації при прямій мові.

 6. Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, ставте лапки і пишіть з малої літери.

 7. На полях перед цитатою або у верхній частині дайте її короткий заголовок, тобто одним чи декількома словами передайте основний зміст цитованого тексту.

Як готуватися до іспитів


 1. Скласти графік підготовки до всіх дисциплін, з яких відбуватимуться іспити.

 2. Повторювати один і той же матеріал два рази протягом доби, а потім ще раз – через тиждень.

 3. Скласти плани відповідей на можливі екзаменаційні питання.

 4. Дбати про те, щоб відповідь на іспиті була композиційно завершеною (переважно роздум), доказовою (з прикладами), переконливою (з поясненнями); дотримуватися особливостей наукового стилю мовлення.

 5. Щодня повторювати матеріал з двох навчальних предметів з перервою між ними.

 6. Вести щоденник, куди записувати щодня план роботи на наступний день.

 7. Уміти зняти втому (спілкуванням з друзями, батьками, прослуховуванням музики та подібне).


Як читати газету:d:\рисунки\книги\0_7217d_c20b79ac_xl.pngd:\рисунки\фони\№1my_new_fons_next 100\3-в.jpg
1. Читай газету щодня.

2. Газети розкажуть тобі про найважливіші події, що відбуваються в нашій країні і в усьому світі.

3. Перед тим як почати читати газету, переглянь заголовки всіх статей - це допоможе тобі вибрати в ній найцікавіший матеріал.

4. Під час читання газет користуйся картою. Знайди на ній ті місця, про які прочитав у газеті.

5. Пояснення незрозумілих слів знайди в словнику, або запитай у вчителя, бібліотекаря.

6. Візьми книгу про те, що тебе особливо зацікавило під час читання газети.Як оформити

список використаної літератури для творчої роботи


 • Список літератури оформляється після заключення на окремій сторінці.

 • Список використаної літератури складають з бібліографічних описів книг та статей, які розташовуються за алфавітом авторів або назв (якщо автор відсутній), хоча можливе предметне або хронологічне розташування.

Мінімальні вимоги до правил бібліографічного опису документів


Прізвище автора, ініціали (якщо є) . (крапка) Назва книги (без лапок) [Загальне позначення матеріалу] ( у квадратних лапках; це можуть бути: текст, вірші, карти, електронний ресурс) : (двокрапка) Підназва (якщо є) / (коса лінія) Відомості про відповідальність, що стосуються видання, додаткові відомості про видання . - (крапка, тире) Місце видання : (двокрапка) Назва видавництва (без лапок) , (кома) Рік видання . – (крапка, тире) Номер сторінки (якщо виноска чи посилання) або Кількість сторінок (у списку літератури)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал