Пакет матеріалів для комплексної контрольної роботи з дисципліниСкачати 94.11 Kb.
Дата конвертації23.02.2017
Розмір94.11 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Цивільне та трудове право»

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Ректор ОНМУ

_______________ С.В. Руденко

„___” _______________ 20__ р.

ПАКЕТ

матеріалів для комплексної контрольної роботи

з дисципліни

«Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»

за напрямом підготовки 081 „Право”

Одеса

20____


Пакет матеріалів для комплексної контрольної роботи з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі» за напрямом підготовки 081 «Право» підготовлено старшим викладачем кафедри

Пакет матеріалів для комплексної контрольної роботи з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі» за напрямом підготовки 081 «Право» обговорено та схвалено на засіданні кафедри цивільного і трудового права


«____»____________ 20___ р., протокол №____ .

Завідувач кафедри, професор Г.Г. Мошак

Декан факультету, доцент В.П.Самойловська

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права


теоретичні питання

для комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»

Варіант №1

Теоретичні питання


 1. Поняття методу правових досліджень.

 2. Метод абстрагування.

 3. Методологія правових проблем функціонування морегосподорського комплексу України

Завідувач кафедри,

професор Г.Г. Мошак

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права


теоретичні питання

для комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»
Варіант №2

Теоретичні питання


 1. Метод правових досліджень та методика: спільне та відмінне.

 2. Статистичний метод.

 3. Методологічні підходи до засобів реформування морегосподорського комплексу України

Завідувач кафедри,

професор Г.Г. Мошак

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права


теоретичні питання

для комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»
Варіант №3

Теоретичні питання


 1. Система методів правових досліджень.

 2. Методологія і методи в пізнанні держави і права

 3. Методи регулювання транспортних потоків морегосподарського комплексу

Завідувач кафедри,

професор Г.Г. Мошак
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права
теоретичні питання

для комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»
Варіант №4
Теоретичні питання


 1. Матеріалістичний метод.

 2. Загальні (філософські) підходи до дослідження держави і права

 3. Методологія вертикальної інтеграції підприємств морегосподарського комплексу

Завідувач кафедри,

професор Г.Г. Мошак
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права
теоретичні питання

для комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»
Варіант №5

Теоретичні питання


 1. Діалектичний метод.

 2. Спеціальні та власні методи правознавства

 3. Методологічні проблеми відновлення морського та річкового транспорту

Завідувач кафедри,

професор Г.Г. Мошак

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права


теоретичні питання

для комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»
Варіант №6
Теоретичні питання


 1. Основні принципи методології дослідження

 2. Ідеалістичний метод.

 3. Методологічний аналіз правових проблем реформування підприємств морегосподарського комплексу країни

Завідувач кафедри,

професор Г.Г. Мошак


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права
теоретичні питання

для комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»
Варіант №7
Теоретичні питання


 1. Системний характер методології правових досліджень

 2. Метафізичний метод.

 3. Аналіз проблем методології сучасної юридичної науки

Завідувач кафедри,

професор Г.Г. Мошак

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права


теоретичні питання

для комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»
Варіант №8

Теоретичні питання


 1. Методологія науки

 2. Історичний метод.

 3. Діалектичний метод в дослідженні категорій можливість і дійсність

Завідувач кафедри,

професор Г.Г. Мошак

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права


теоретичні питання

для комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»
Варіант №9
Теоретичні питання


 1. Систематизація методів дослідження конституційного права в морегосподарському комплексі

 2. Порівняльний метод.

 3. Єдність та боротьба протилежностей як закони діалектики

Завідувач кафедри,

професор Г.Г. Мошак

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра цивільного та трудового права


теоретичні питання

для комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Методи правового дослідженя в морегосподарському комплексі»
Варіант №10
Теоретичні питання


 1. Загальнонаукові методи пізнання держави і права

 2. Логічний метод.

 3. Формаційна теорія в дослідження правових явищ

Завідувач кафедри,

професор Г.Г. Мошак


Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка за шкалою ЄКТССума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для курсової

для заліку

А

90-100

відмінно

зарахованоВ

82-89

добре

С

74-81

D

64-73

задовільно

E

60-63


FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Зразок правильної відповіді

1.Поняття методу правових досліджень.

Під методом науки слід розуміти найбільш загальний підхід до дослідження тих явищ, що становлять його об’єкт і предмет. Метод теорії держави і права полягає в застосуванні для їх дослідження сукупності загальних засобів, прийомів і принципів, за допомогою яких можна досягти бажаних наукових результатів. На відміну від предмета дослідження, який дає відповідь на питання, які саме проблеми вивчає та чи інша наука, метод розкриває, як саме, за допомогою яких прийомів, методів і на основі яких принципів відбувається це вивчення.

Метод дослідження слід відрізняти від його методики. Методика становить сукупність технічних засобів збирання, зберігання, систематизації та узагальнення наукового матеріалу (складання плану дослідження, вивчення літератури, архівних матеріалів, юридичної практики, їх конспектування і фіксації, запису на дискетах і т. ін.).

Методи дослідження, що застосовуються загальною теорією держави і права, є досить різноманітними і залежать від загально-філософських позицій, з яких ведеться дослідження, та від міркувань про найдоцільніші засоби досягнення його цілей.

Серед методів наукового дослідження держави і права розрізняють загальнофілософські, які застосовуються всіма науками, приватаонаукові, які застосовуються окремими групами наук. Загальнофілософські методи суттєво відрізняються один від одного. Упродовж багатьох років юридична наука базувалася на принципі філософського монізму.

Самостійність будь-якої з юридичних наук визначається за двома критеріями:  предмет дослідження; метод дослідження. Метод дослідження – система способів та прийомів, за допомогою яких досліджується предмет науки. Сукупність методів складає поняття “методологія”.При виконанні комплексної контрольної роботи не дозволяється використання будь-яких матеріалів

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал