«падіюн» збірник навчальних програм гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва ужгород 2014Сторінка5/6
Дата конвертації10.04.2017
Розмір1.2 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

8. Об'ємні композиції та макети (222 год.)

Підготовка ескізного малюнку, креслення проекту, обговорення. Підготовка матеріалів, інструментів. Поради щодо вибору моделі, макету або картини, споруди, техніки, можливого декоративного обрамлення, кольорів, оздоблення тощо. Робота з літературою.

Практичні заняття: виготовлення у вибраному масштабі історичних сакральних дерев’яних архітектурних споруд та народного житла, замків, об’ємних картин, історичних вітрильників, декору, згідно архітектурно - художніх традицій, дизайну, народного декоративного і академічного мистецтва, лицарів, імітація історичної зброї з елементами декору, тощо. Проект вулиці з будинками, деревами, дорогою, технікою на окремій діорамі, елементи народного побуту в окремій історичній площині, тощо. Розвиток об'ємно - просторового мислення (ініціатива мовлення, творча уява).

9. Підсумкове заняття (3 год.)

Підведення підсумків за рік. Виставка робіт. Досягнення вихованців. Пропозиції, поради.Індивідуальних занять

(основний рівень)

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

ТемаКількість годин

усього

теорія

практичні

ика


1.

Вступне заняття

1

1

__

2.

Колір та контраст

1


__

1

3.

Композиція, основні види та категорії

3

__

3

4.

Декоративна трансформація площини

3

__

3

5.

Динамічність та стабільність

3

__

3

6.

Пропорція та масштабність

8

__

8

7.

Художньо – декоративне

оздоблення6

__

6

8.

Об'ємні композиції і макети

10

__

10

9.

Підсумкове заняття

1

1

__

Разом

36

2

34ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (1год.)

Знайомство. Правила поведінки в позашкільному навчальному закладі, на заняттях. Вимоги техніки безпеки та її дотримання при роботі з конструювання. Сутність творчої діяльності конструктора. Історія виникнення паперу та інших матеріалів і використання його в роботі.2. Колір та контраст (1год)

Практичні заняття. Колір та його психологічний вплив на людину. Контраст у змінах розмірів у макеті. Наявність протилежних характеристик в одному об'єкті або між об'єктами: велике - мале, площинне – рельєфне, гладке - жорстке та ін. Оформлення подвір'я навколо будинку (кущі, дерева, квіти приміщення клубу).3. Композиція, основні види та категорії (3год)

Практичні заняття. Ритмічна композиція. Малюнок з натури. Перенесення малюнка на контурну схему. Трансформування природної схеми у технічну, зберігаючи її істотний ритм. Трансформація поверхні прямими, ламаними та кривими лініями. Практика малювання з натури. Схематичне креслення. Вирізування розгортки макета або об’ємної картини та деталей до нього. Виготовлення окремих деталей: дахів, стін, балконів, вікон, дверей, колон тощо.4. Декоративна трансформація площин (3год)

Практичні заняття. Геометричні фігури. Декоративна комбінаторика в художньому конструюванні. Застосування різних прийомів з'єднань (комбінацій). Проектування об'єктів дизайну, декору з типових елементів. Закріплення навичок ручної праці (вправність рук, координація рухів, логіка, воля). Проект споруди або декору, який виготовляється шляхом вдавлювання та видавлювання частин цільної форми.5. Динамічність та статичність (3год.)

Практичні заняття Динамічність та статичність. Об'ємна композиція, напівоб'ємна. Симетричні та асиметричні об'єкти, проект копії старовинного вітрильника з декором, дерев’яної церкви XVI – XVIIІ ст., або старовинного замку. Виготовлення проекту архітектурного будинку та застосування закономірностей варіантної зміни просторових, конструктивних, функціональних і графічних структур.6. Пропорція та масштабність (8год.)

Практичні заняття Пропорції та масштабність у співвідношеннях частин цілого між собою та з цілим. Проектування заданих предметів. Пропорційність як творчий процес. Художнє значення пропорційності. Робота на формування вміння проектувати красиво та гармонійно. Проект та макет будинку зі стрункою баштою, або лицаря у масштабі. Практичні роботи з макетної техніки для виявлення естетичних, технічних якостей, розвитку вміння бачити справжні форми виробів, що проектуються.7. Художньо-декоративне оздоблення (6 год.)

Практичні заняття. Прийоми дизайнерського оформлення. Особливості оздоблення. Оформлення поверхні будинків, дизайн, декор історичних вітрильників, споруд, тощо. Декоративно - естетична виразність виконуваної роботи. Можлива модернізація виконаної роботи. Застосування різних матеріалів для декоративного оздоблення роботи. Зміна параметрів (конструкції, форми, матеріалів) різних конструктивних рішень (споруд, декору тощо).8. Об'ємні композиції та макети (10год.)

Практичні заняття. Підготовка ескізного малюнку, креслення проекту, обговорення. Підготовка матеріалів, інструментів. Поради щодо вибору моделі, макету або картини, споруди, техніки, можливого декоративного обрамлення, кольорів, оздоблення тощо. Робота з літературою. Виготовлення у вибраному масштабі історичних сакральних дерев’яних архітектурних споруд та народного житла, замків, об’ємних картин, історичних вітрильників, декору, згідно архітектурно - художніх традицій, дизайну, народного декоративного і академічного мистецтва, лицарів, імітація історичної зброї з елементами декору, тощо. Проект вулиці з будинками, деревами, дорогою, технікою на окремій діорамі, елементи народного побуту в окремій історичній площині, тощо. Розвиток об'ємно - просторового мислення (ініціатива мовлення, творча уява).9. Підсумкове заняття ( 1год)

Підведення підсумків за рік. Виставка робіт. Досягнення вихованців. Пропозиції, поради.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

У результаті занять вихованці початкового рівня (першого року навчання) повинні знати: • як організувати робоче місце;

 • назви і призначення основних інструментів, які використовуються;

 • прийоми і правила безпечної роботи з інструментами та електричними приладами;

 • орієнтуватись у назвах матеріалів;

 • знати найпростіші геометричні фігури;

 • прийоми розмітки за допомогою шаблона та клітинок на папері;

 • прийоми виконання розгорток напівоб'ємних, плоских фігур і об'єктів;

 • прийоми з'єднання деталей;

 • прийоми використання фарб.

Вихованці повинні вміти:

 • передавати на малюнку геометричну форму обраної теми;

 • працювати з ножицями, ножиком, паялом, папером, картоном, лущеним дерев’яним шпоном;

 • прийомами розмітки за допомогою шаблона та клітинок на папері, креслити прості для певного макету або копії в масштабі викрійки, та виготовляти, вирізати, випилювати, висвердлювати отвори тощо;

 • склеювати деталі креслення;

 • оформлювати макет, діораму тощо;

 • розрізняти основні форми об'ємних геометричних фігур (куля, циліндр, конус, піраміда, багатокутник), розуміти складні форми;

 • володіти основними поняттями композиції (фронтальна, об'ємна, просторова, динамічна, статична).

 • економно використовувати матеріал;

 • порівнювати зразки виробів;

Вихованці основного рівня (другого року навчання) повинні знати:

 • організувати своє робоче місце;

 • назви і призначення основних інструментів що використовуються при роботі;

 • прийоми і правила безпечної роботи з інструментами та електричними приладами;

 • орієнтуватись у назвах матеріалів і знати їх властивості;

 • знати прості та розуміти складні геометричні фігури;

 • прийоми розмітки за допомогою шаблона та клітинок на папері, різних лінійок та лекал, циркуля;

 • прийоми виконання розгорток напівоб'ємних та об'ємних, плоских фігур і об'єктів;

 • прийоми обробки та з'єднання деталей;

 • прийоми праці з фарбами, імітації кольорів різної фактури: дерева, тканини, мармуру, металу тощо;

Вихованці повинні вміти:

 • підготувати своє робоче місце;

 • передавати малюнком об'ємну геометричну форму;

 • працювати ножицями, ножиком, паялом, утюгом, лезом, скальпелем, циркулем, креслити нескладні проекти для певного макету або копії в масштабі та виготовляти викрійки , вирізати, випилювати, висвердлювати отвори, тощо, користуватись різними лінійками, лекалами, циркулем, робити обчислення і переводити креслення у інший масштаб;

 • правильно працювати з папером, картоном, лущеним дерев’яним шпоном, клеєм, пензликами, фарбами, тощо.

 • склеювати деталі викрійки;

 • оформлювати макет, діораму, тощо;

 • розрізняти основні форми об'ємних геометричних фігур (куля, циліндр, конус, піраміда, багатокутник), розуміти складні форми;

 • володіти основними поняттями композиції (фронтальна, об'ємна, просторова, динамічна, статична).

 • економно використовувати матеріал.


ЛІТЕРАТУРА

1. Аррнов Б.М. Теоретические концепции зарубежного дизайна М., 1992.

2. Барановский Г. В. Архитектурнная энциклопедия

3. Волкотруб Й.Т. Основы художественного конструирования К.,1988.

4. Гоберман Д.Н.Памятники деревинного зодчества Закарпаття», Л. 1970.

5. Даниленко В. Основи дизайну. Навч. посіб. - К., 1996.

6. Докучаева Н. Мастерим бумажный мир. - СПб., 1997.

7. Энциклопедия в 12-томах Всеобщая энцыклопедия

архитектуры М-1970.


 1. Журнали = Моделіст конструктор, Умелые руки, Modelbau hoite (ГДР), Modelaz (Польша), та інші.

 2. Закон України Про позашкільну освіту. - К., 2000.

 3. Концепція позашкільної освіти та виховання. - К., 1996.

 4. Корнилова Г.А. Поделки из природного материала. – М., 1992.

 5. Коряков С.А. Художественное оформление изделий из дерева.- М., 1988.

 6. Кудряшов. К.В. Архитектурная графика М. - 2006.

 7. Левитин М. Геометрическая рапсодия. -: СПб., 1992.

 8. Матеева Г.М. Убранство русских кораблей Л., 1979.

 9. Поп Д., Поп И. Замки Подкарпатської Руси, Ужгород

 10. Рудакова Й. Уроки бабушки Кумы. -М.,1995.

 11. Самойлов П. Народна архітектура України, Київ1990.

 12. Сирохман М. Церкви Закарпаття, 2000.

 13. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка. -К., 1996.

 14. Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура.


ПРОГРАМА ГУРТКА

«КЕРАМІКА»

(Автор: Орос Н.М.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Доступність, можливість в осяжному часі отримати результат та його практична ужитковість – вагомі фактори мотивації занять керамікою. Ліплення, зображення в об’ємі, має особливі значення для дітей, де рухово-дотиковий компонент відіграє важливу роль у розвитку зображувальної діяльності. Створюючи художній образ, дитина не відтворює предмет з фотографічною точністю, а створює його за допомогою засобів художньої виразності. Природні форми зображуються з певними спрощеннями та умовностями. Особливо цей процес притаманний творам декоративно-прикладного мистецтва, де природні елементи спрощуються в залежності від характеру роботи, матеріалів, якими вона виконується, та й творчому задуму кожного гуртківця. Мистецтво прикрашання предметів називається «декоративним» від французького слова «декор»- «прикраса». Ознайомлення дітей з різними техніками сприяє інтенсифікації їхнього розумового розвитку, удосконаленню уявлень про особливості і різноманітність методик в кераміці, викликає інтерес до одного або ж кількох видів образотворчої діяльності. Тому кожна дитина обирає техніку виконання, яка згодом відповідає індивідуальним можливостям і потребам гуртківця.

Мета програми – формування всебічно розвиненої особистості дитини засобами декоративно-ужиткового мистецтва.
Завдання навчальної програми:


 • формувати почуття патріотизму, любові до рідного міста та краю;

 • створити умови для самореалізації вихованців;

 • привити інтерес до традиційної кераміки.

З глиною, як пластичним матеріалом, людина знайома здавна. Ще перші люди виготовляли, сушили та випалювали посуд на сонці. Згодом зрозуміли, що такі вироби не міцні і почали випалювати на вогнищі. І з того часу випалені глиняні вироби міцно ввійшли в побут людини. Їх назвали «керамікою», що походить від давньогрецького слова «керамос» - що означає глина. Перед золотоординською навалою давньоруська кераміка в своєму розвитку досягла високих художніх та технічних результатів. Вже в середині XIVст. рослинний орнамент сполучається з геометричними елементами. Кахлі стають найважливішим типом декоративної кераміки. Вони відбили пережитки слов’янського язичництва, події свого часу, вдало поєднують в собі красу, зручність, практичність та доцільність.

Актуальність навчальної програми пов’язана з важливою роллю народного мистецтва у процесі формування особистості. Оволодіння різними видами народних промислів сприяє входженню дітей у світ художньої культури та формує їхні національні почуття .

Процес виготовлення кераміки складається з кількох стадій:


 • замочування глини;

 • ручне перебирання глини та звільнення від камінців та крупинок;

 • ліпка – ручне формування виробу;

 • декорування та висушування протягом 4-12 днів;

 • випалювання при температурі +800 – + 900оС;

 • охолодження протягом доби;

 • фарбування, лакування, оформлення робіт.

Навчальний процес гуртка «Кераміки» дозволяє налагодити особистісний контакт з кожним гуртківцем, розвинути уяву, виховувати інтерес та любов до мистецтва.

Метою гуртка є привити інтерес до традиційної кераміки (керамічного посуду, іграшки і т.д.) використовувати народні мотиви в декоративних композиціях, узгоджувати об’ємну форму з накладними елементами декору. Виявляти здібності дітей та їх вроджені нахили до певного виду зображувальної діяльності. Діти вивчають та користуються на практиці різними прийомами: скатування, розкатування, сплющення, прищіплювання, витягування, загладжування. Виховувати повагу і бережливе ставлення до творів народних майстрів, народного мистецтва.

Програма гуртка «Кераміка» розрахована на учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Початковий рівень (6 год. на тиждень, 216 год. на рік) розрахований на дітей 5-6 років та молодшого шкільного віку. Вихованці набувають практичних навичок в роботі з глиною, вивчають способи декорування, створюють нескладні тематичні композиції. Для середнього та старшого шкільного віку (9 – 16 років) розроблена програма основного рівня (9 год. на тиждень, 324 год. на рік), в якій поступово ускладнюються практичні та теоретичні теми. Гуртківці вивчають народні костюми та традиції, вміло стилізують природні форми та вивчають створювати сюжетні композиції.

Програмою передбаченні різноманітні методи навчання: бесіди, практичні роботи, виставки та конкурси. У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11. 08. 2004, № 651.

Тематика та кількість годин є орієнтовними, вони не обмежують ініціативи керівника гуртка. Він може змінити послідовність роботи над темами та доповнити її новими з урахуванням етнічних особливостей певного регіону України та інших чинників.
Початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Розділ, тема


Кількість годин

разом

теоретичні

практичні

1.

Вступне заняття.

6

6

-

2.

Мистецтво мовою кераміки.

2.1.Глина – пластичний матеріал.

2.2.Естетика керамічної поверхні.

2.3.Ліпні прийоми роботи з глиною.12

2

46


3

1

11

9

1

35

3.

Зображення та відтворення в об’ємі основного характеру форми

3.1. Ліплення природної форми за зразком, по пам’яті .

3.2. Ліплення риби, птахів, тварин, домашніх улюбленців, предметів побуту.

3.3. Робота на тему «На лісовій галявині».42
12
24

6


6
2
3

1


36
10
21

5


4.

Рельєфне поєднання силуетної форми та пласта, декору і кольору.

4.1.Пласт «Кольорові метелики».

4.2.Натюрморт з квітами, фруктами.

4.3.Сюжетні композиції на пластах.30
6

6
18
6
1

1
424
5

5
14
5.


Створення святкових та подарункових виробів.

5.1. Подарунки до свята Миколая, до Нового року та Різдва.

5.2. Виготовлення валентинок, ангеликів.

5.3. Подарунки до 8 Березня, до дня Матері.

5.4. Великодні писанки та композиції.


42
12
6
12
12

4
1
1
1
1

38
11
5
11
11

6.

Простір і об’ємно-просторова форма. Людина та предметний світ.

6.1. Портрет, постать людини.

6.2. Мотиви української народної казки та пісні.

6.3. Зображення архітектури, перспективи та лінія горизонту.36
12

12
124
2

1
132
10

11
117.


Дрібна пластика форми в тарілці та в народній іграшці.

7.1. Вивчення та ліплення основних елементів декору в тарілці.

7.2. Ліплення народної іграшки: пташки, тварини, людини.


30
12

18


3
1

2


27
11

16


8.

Проведення виставок, свят та конкурсів.

18

-

18

Разом

216

32

184

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (6 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Правила безпеки на заняттях. Властивості глини і пластиліну.

2. Мистецтво мовою кераміки (12 год.)

2.1. Глина – пластичний матеріал (2 год.)

Загальні ознаки придатності керамічної сировини.

Практична робота: взяття зразків глини для визначення придатності; вправи, прийоми збереження пластичності.

2.2. Естетика керамічної поверхні (4 год.)

Способи декорування поверхні керамічного виробу.

Практична робота: декорування поверхні невипаленої глини(ліплення і гравірування вручну); декорування поверхні випаленої роботи, розфарбовування, лакування.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал