«падіюн» збірник навчальних програм гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва ужгород 2014Сторінка1/6
Дата конвертації10.04.2017
Розмір1.2 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
Закарпатська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Закарпатський обласний палац

дитячої та юнацької творчості

«ПАДІЮН»
ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

ГУРТКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО

ТА ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО

МИСТЕЦТВА

Ужгород

2014

У даній збірці подані навчальні програми гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості, «ПАДІЮН». Пропонується педагогам позашкільних навчальних закладів та організаторів позашкільної роботи з дітьми.


Упорядники:

Ганько Н.В., заступник директора з навчально-методичної роботи;

Синичка В.В., Черленяк М.А. – методисти «ПАДІЮНу»


Рецензенти:

Жабляк М.Д. – старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО.

Кузьма В.М. – методист кабінету методики виховної та позашкільної роботи ЗІППО.

ЗМІСТ    1. Передмова………………………………………………………… 5

    2. Програма «КРЕАТИВ – СТУДІЇ»……………………………… 8

    3. Програма гуртка «ДЕКОРАТИВНИЙ ДИЗАЙН»…………... 26

    4. Програма гуртка «РУКОТВОРНЕ МИСТЕЦТВО»………….. 46

    5. Програма гуртка «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО…………. 54

    6. Програма Клубу рукотворного мистецтва «МАЙСТЕР-ХОБІ»………………………………………………………………. 75

    7. Програма гуртка «КЕРАМІКА»……………………………….. 94

ПЕРЕДМОВА

В умовах демократизації суспільства та гуманітаризації освіти підвищується попит підлітків та їх батьків на додаткові освітні послуги, які можуть бути задоволені в результаті використання соціально-педагогічних можливостей позашкільної освіти та виховання.

Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепція позашкільної освіти та виховання, постанови Кабінету Міністрів України та інші Урядові документи визначили головне завдання позашкільної освіти та виховання, спрямоване на розвиток творчої особистості, здобуття дітьми та підлітками додаткових знань, умінь і навичок за інтересами, допрофесійної підготовки та професійного самовизначення, підготовку їх до соціально-громадської діяльності.

Позашкільна освіта та виховання – процес безперервний. Він не має фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії у другу від створення умов, сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості, яка і формує потребу особистості у подальшому творчому сприйнятті світу.

Основними формами роботи з дітьми в позашкільних навчальних закладах є гурток, секція, студія. Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», автори програм планували роботу з вихованцями, враховуючи класифікації творчих об'єднань та трирівневу систему навчання.

Початковий рівень – творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності.

Основний рівень – творчі об'єднання, які розкривають інтереси вихованців, слухачів, дають їм знання, практичні навички та уміння, задовольняють потреби у професійній орієнтації Вищий рівень – творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, слухачів.

Основою заняття гуртка є програма, яка передбачає систематичне і послідовне навчання, розвиток та виховання дітей.

До даного збірника ввійшли програми образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва для гуртків, секцій, студій, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів.

Програми збірника мають уніфіковану структуру: кожна з них складається з пояснювальної записки, власне навчального матеріалу, орієнтовної сітки погодинного планування, прогнозованого результату і методів його діагностики після реалізації програми, списку літератури.

При складанні програм враховано такі основні принципи як: принцип відповідності змісту навчального матеріалу віковим особливостям учнів на всіх етапах навчання, принцип системності і послідовності, принцип практичної спрямованості.

Автори програм, які представлені у збірнику, передбачили відповідність попиту дітей та їх батьків на різні освітні послуги

формами позашкільної освіти, відповідність методів, засобів та форм навчально-виховного процесу віку, інтересам і потребам вихованців, формування мотивації дітей до навчання за навчальними програмами, результативність навчально-виховного процесу.

Тематичне планування програм, кількість годин, окремі завдання можуть змінюватися керівником творчого об'єднання з урахуванням вікових особливостей гуртківців, місцевих умов та можливостей позашкільного навчального закладу.

Усі програми є апробованими в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості та зорієнтовані на розвиток творчого потенціалу, інтелекту дітей, їхню соціальну адаптацію, сприяють естетичному і духовному збагаченню школярів, модернізації навчально-виховного процесу.

ПРОГРАМА «КРЕАТИВ – СТУДІЯ»

(Автор: Синичка В.В.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На всіх рівнях сучасної освіти естетика живої природи є одним із рушійних чинників екологічного навчання та виховання. Естетичне виховання — складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. Природа та сутність естетичного специфічно відбиваються в пізнанні живої природи відповідно до універсального значення категорії прекрасного, неоціненних естетичних багатств та розмаїття органічного світу.

Креативність — (лат. сreatio — створення) — новітній термін, яким окреслюються творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактору. Раніше у літературі використовувався термін «творчі здібності», однак пізніше почав витіснятися мовним запозиченням з англійської мови (creativity, creative). В російській мові, на думку професора І.Мілославського, терміном «креативний» позначається творчість, що «не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного результату». А слово «творчий» (рос. творческий) залишається зі своїм вихідним значенням.

На побутовому рівні креативність проявляється, як кмітливість, здатність досягати ціль, знаходити вихід із, як здається, безвихідної ситуації, використовуючи обстановку та предмети незвичним способом. Отже, креатив – творчий процес формування та втілення оригінальної ідеї.

Природа та сутність естетичного специфічно відбиваються в пізнанні живої природи відповідно до універсального значення категорії прекрасного, неоціненних естетичних багатств та розмаїття органічного світу. Діяльність людини в природі здійснюється відповідно до уявлень про цінність змішаних ландшафтів, садово-паркових культур, народних та національних традицій, технічних засобів і можливостей людини. Головне завдання декоративно-ужиткового мистецтва — зробити гарним речове середовище людини, її побут. Краса творів ужиткового мистецтва досягається завдяки декоративності. Декоративність є єдино можливим засобом вираження змісту та художньої образності. Створення навчальної програми обумовлене необхідністю сформувати у вихованців поняття естетичної гармонії, розкривши їм особливості впливу того чи іншого кольору на організм та психіку людини, а також закони змішування кольорів, завдяки чому виникає можливість продумати до тонкощів колористичні вирішення будь-якого приміщення. Естетичне задоволення від спілкування з природою, захоплення досконалою красою квітів стимулює творче натхнення і політ фантазії. Креативність розуміється з точки зору творчої продуктивності, як здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації.

Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Завдання навчальної програми:


 • ознайомити з українськими народними ремеслами та традиціями;

 • виховати дбайливе ставлення та пошану до народних традицій;

 • виховати культуру праці;

 • розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити індивідуальний стиль роботи;

 • сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва;

 • сприяти професійному самовизначенню.

Актуальність навчальної програми пов’язана з використанням у сучасному дизайні інтер’єру для оформлення різноманітних технік, таких як флористичний колаж, який виготовляється з використанням природних матеріалів, декупаж – техніка прикрашання різних поверхонь вирізаними малюнками із паперу, квілінг – створення орнаменту за допомогою накручування паперових смужок, скрапбукінг – оформлення подарункових листівок, подарунків, фотоальбомів, вітраж – нанесення візерунку на скло за допомогою лакового псевдовітражу.

Метою гуртка є привити гуртківцям інтерес до стародавнього мистецтва складання букету. Навчити виготовляти композиції з засушених квітів, оформляти інтер’єр, помешкання, зачіску, одяг, подарунки, зі смаком добирати квіти за кольорами, за сумісністю, так, щоб композиція гарно виглядала. Донести до молодшого покоління цінність народних традицій у напрямку покращення нашого житлового середовища, використовуючи оберегові функції рослин. Навчити створювати цікаві дизайнерські речі для використання в оформлені сучасного дизайну інтер’єру. Навчити на практиці використовувати свої знання у повсякденному житті , приносячи радість як собі , так і всім, хто нас оточує . Програма Креатив-студії розрахована на учнів середнього та старшого віку, з чим пов’язане поступове ускладнення тем:

І - рік – початковий рівень 216 год. на рік (вікова категорія 8 – 11 років);

ІІ - рік – основний рівень 324 год. на рік (вікова категорія 11 – 18 років).

Вона може передбачати зміни у змісті та методах навчання в процесі роботи. Програмою передбачені різноманітні методи навчання: бесіди, лекції, практичні заняття, виставки, конкурси . У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11. 08. 2004, № 651. Тематика та кількість годин є орієнтовними, вони не обмежують ініціативи керівника гуртка. Він може змінити послідовність роботи над темами та доповнити її новими з урахуванням етнічних особливостей певного регіону України та інших чинників.
Початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Розділ, тема


Кількість годин

Усього

Теор.

Практ.

1.

Вступне заняття.

3

3

-

2.

Основи аранжування квітів.

2.1.Технологія зрізування та зберігання квітів.

2.2.Технологія продовження життя квітів.

2.3. Технологія сушки і консервації квітів та трав.

2.4. Заготовки рослин для сушки і консервації.

2.5. Сім ознак правильно складеної композиції.18

3
3
3


3
6

6

2
1
1


1
1

12

1
2
2


2
5


3.

Стилі в аранжуванні квітів.

3.1. Класичний Європейський стиль.

3.2. Японський стиль Ікебана.


15

9

66

3

39

6

34.

Основні засоби втілення композицій.

15

6

9

5.

Стилі у побудові композицій із сухих квітів.

5.1. Вивчення стилів у побудові із засушених квітів.

5.2.Додатковий аранжувальний матеріал, аксесуари.


27
18
9

6
4
2

21
14
7

6.

Вази , кашпо та їх замінники.

18

2

16

7.

Обереги в нашому житті.

33

10

23

8.

Сучасний дизайн інтер’єру .

8.1 Колаж.

8.2. Новорічні композиції.

8.3. Декупаж.

8.4. Квілінг.


69

15

1818

18


9

2

23

2


60

13

1615

16


9.

Підсумкові виставки, конкурси.

24

-

24

Разом

216

44

172


Поділіться з Вашими друзьями:

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал