П. мотивація творчого мислення підлітків монографія Умань-2013 удк ббкСторінка9/11
Дата конвертації29.12.2016
Розмір2.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Значущі кореляційні зв’язки між показниками невербального творчого мислення і мотивації у підлітків (6 клас)

Показники мотивації

Невербальне мислення

Б

Г

О

Е

К

Е

К

Е

К

Пізнавальний мотив

0,66**
0,60**
0,59**

0,31*

Мотив само-ствердження
0,29*

Мотив майбутньої професії
0,59**

0,34*
0,43**
Мотиви потребового блоку
0,49**
0,49**

0,32*
Мотиви «внутрішнього фільтра»

0,67**
0,54**
0,48**

0,37*

Мотиви цільового блоку

0,68**
0,55**
0,60**

0,31*

Зовнішня учбова мотивація


0,31*

0,37*

0,39**

Внутрішня учбова мотивація

0,54**
0,49**
0,48**
Сила мотиву

0,34*
0,31*

0,27*

0,36*

0,35*

Потенціал дієвості


0,29*

0,36*

0,36**

Рівень спонукання мотиву

0,37*

0,33*

0,36*

0,60**

0,49**

0,45**

Примітка: Е – експериментальна група, К – контрольна група, Б - біглість, О – оригінальність, Г - гнучкість; Е – експериментальна група, К – контрольна група; * - р<0,05, ** - р<0,01
Ми також проаналізували кореляційні зв’язки між показниками вербального творчого мислення і мотивації за допомогою лінійного кореляційного аналізу rs Спірмена. Одержані результати представлені у таблиці 3.12.

Таблиця 3.12

Значущі кореляційні зв’язки між показниками вербального творчого мислення і мотивації у підлітків (6 клас)

Показники мотивації

Вербальне мислення

Б

Г

О

Е

К

Е

К

Е

К

Пізнавальний мотив

0,48**

0,56**

0,36*
0,51**
Мотив само-ствердження

0,29*
Мотив майбутньої професії

0,65**
0,69**
0,31*

0,36*

Мотиви потребово

го блоку

0,38*

Мотиви «внутрішнього фільтра»

0,61**
0,48**

0,36*

0,57**

0,29*

Мотиви цільового блоку

0,29*

0,44**

Зовнішня учбова мотивація
0,49**
0,56**

0,42**

0,42**

Внутрішня учбова мотивація


0,67**

052**
Сила мотиву0,44*
0,56**
Потенціал дієвості

0,55**
Рівень спонукання мотиву

0,54**
0,31*
0,63**
Примітка: Е – експериментальна група, К – контрольна група, Б - біглість, О – оригінальність, Г - гнучкість; Е – експериментальна група, К – контрольна група; * - р<0,05, ** - р<0,01.
Одержані дані, представлені у таблицях 3.11 та 3.12 свідчать про те, що число значущих кореляційних зв’язків між показниками творчого мислення і мотивації в експериментальних класах значно вище, ніж у контрольних класах. Крім цього, всі показники творчого мислення в експериментальних класах пов’язані з показниками мотивації. Найтісніший зв’язок виявлено між показниками вербального і невербального творчого мислення (Б, Г, О) і мотивації (пізнавальний мотив, мотиви «внутрішнього фільтра», внутрішня учбова мотивація). Найстійкіший зв’язок виявлено між оригінальністю і показниками мотивації. У контрольних 6-х класах кількість і значущість кореляційних зв’язків значно менші. Показники творчого мислення (Б, Г, О) пов’язані з такими показниками мотивації, як мотиви потребового блоку, зовнішня учбова мотивація, рівень спонукання мотиву.

Порівняльний аналіз кореляційних зв’язків між показниками вербального і невербального творчого мислення і мотивації виявлені незначні відмінності. Загальна кількість зв’язків між показниками невербального мислення (Б, Г, О) і показниками мотивації на 1% рівні склала 13 зв’язків, на 5% рівні - 8 зв’язків. Кількість кореляційних зв’язків між показниками вербального мислення (Б, Г, О) і показниками мотивації на 1% рівні склало 12 кореляційних зв’язків, на 5% рівні 6 зв’язків.Характер кореляційних зв’язків показників мотивації з показниками невербального мислення у 7-х класах подано у таблиці 3.13.

Таблиця 3.13

Значущі кореляційні зв’язки між показниками невербального

творчого мислення і мотивації в підлітків (7 клас)

Показники мотивації

Невербальне мислення

Б

Г

О

Е

К

Е

К

Е

К

Пізнаваль-ний мотив

0,30*
0,69**
0,49**

0,42*

Мотив само-ствердження
0,49**

Мотив майбутньої професії

0,46**
0,59**

0,35*

0,45**
Мотиви потребового блоку
0,30*
0,49**
0,39**

Мотиви «внутрішнього фільтра»

0,35*

0,49**

0,67**
0,48**
Мотиви цільового блоку

0,49**

0,49**

0,32*
0,46**
Зовнішня учбова мотивація

0,46**

0,33*

Внутрішня учбова мотивація

0,61**0,29*

0,31*

0,33*

Сила мотиву

0,31*
0,36*
0,48**

0,31*

Потенціал дієвості

0,43**
0,81**

0,30*

0,34*
Рівень спонукання мотиву0,34*
0,78**
Примітка: Е – експериментальна група, К – контрольна група, Б - біглість, О – оригінальність, Г - гнучкість; Е – експериментальна група, К – контрольна група; * - р<0,05, ** - р<0,01.
Значущі кореляційні зв’язки показників мотивації з показниками вербального мислення у 7-х класах подано у таблиці 3.14.


Таблиця 3.14

Значущі кореляційні зв’язки між показниками вербального творчого мислення і мотивації в підлітків (7 клас)

Показники мотивації

Вербальне мислення

Б

Г

О

Е

К

Е

К

Е

К

Пізнаваль-ний мотив
0,34*

0,65**
0,51**
Мотив само-ствердження

0,67**

0,49**

0,38*

0,67**

0,34*
Мотив майбутньої професії
0,35*0,39**
Мотиви потребо-

вого блоку


0, 51 **

0,39**

0,58**Мотиви «внутрішньо-го фільтра»

0,48**

0,26*

0,81**0,29*

Мотиви цільового блоку

0,58**0,31*

0,51**
Зовнішня учбова мотивація
0,31*
0,58**

0,29*

0,25*

Внутрішня учбова мотивація

0,49**

0,31*

0,49**
0,51**

0,49**

Сила мотиву

0,59**
0,57**
0,36**

0,35**

Потенціал дієвості

0,33*

0,37*
0,49**

0,47**
Рівень спонукання мотиву

0,30*


0,39**
Примітка: Е – експериментальна група, К – контрольна група, Б - біглість, О – оригінальність, Г - гнучкість; Е – експериментальна група, К – контрольна група; * - р<0,05, ** - р<0,01.
Дані таблиць 3.13 і 3.14 свідчать про те, що у 7-х експериментальних класах дещо змінюється характер кореляційних зв’язків порівняно з 6-ми класами. З’являються нові значущі зв’язки, які в 6-х класах не спостерігалися. Зокрема, виявлено кореляційні зв’язки між показниками творчого мислення (Б, Г, О) і мотивації (мотив майбутньої професії, мотиви цільового блоку, потенціал дієвості, сила мотиву). Кількість кореляційних зв’язків в експериментальних 7-х класах більша, ніж у контрольних. У контрольних класах визначено зв’язки між показниками творчого мислення (Б, Г, О) і мотивації (мотив самоствердження, мотиви потребового блоку, зовнішня учбова мотивація). Порівняння кореляційних зв’язків між показниками вербального і невербального творчого мислення і мотивації дало змогу зробити такі висновки: кількість зв’язків між показниками невербального мислення (Б, Г, О) і мотивації на 1% рівні склала 15, на 5% рівні - 8. Кількість кореляційних зв’язків між показниками невербального мислення (Б, Г, О) і мотивації на 1% рівні склала 15, на 5% рівні - 7.

Одержані кореляційні зв’язки між показниками невербального творчого мислення та мотивації у підлітків 8-х класів подано у таблиці 3.15.Таблиця 3.15

Значущі кореляційні зв’язки між показниками невербального творчого мислення і мотивації в підлітків (8 клас)

Показники мотивації

Невербальне мислення

Б

Г

О

Е

К

Е

К

Е

К

Пізнавальний мотив

0,51**
0,59**
0,48**

038*


Продовження таблиці 3.15

Мотив

самоствердження


0,43**
069**

0,28*
Мотив майбутньої професії0,69**

0,58**

0,35**

0,29*

Мотиви

потребового блоку


0,44**

Мотиви «внутрішнього фільтра»

0,65**
0,71**

0,40*

0,38*
Мотиви цільового блоку

0,51**
0,61**

0,38*

0,39**

0,50**

Зовнішня учбова мотивація


0,39*
0,66**

Внутрішня учбова мотивація

0,41**

0,33*

0,45**
0,48**
Сила мотиву

0,39**
0,30*
0,48**
Потенціал дієвості

0,31*

0,71**

0,33*
0,41**
Рівень спонукання мотиву

0,27*0,49**

0,35*
Примітка: Е – експериментальна група, К – контрольна група, Б - біглість, О – оригінальність, Г - гнучкість; Е – експериментальна група, К – контрольна група; * - р<0,05, ** - р<0,01.
Значущі кореляційні зв’язки між показниками вербального творчого мислення та мотивації у підлітків 8-х класів подано у таблиці 3.16.
Таблиця 3.16


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал