П. мотивація творчого мислення підлітків монографія Умань-2013 удк ббкСторінка11/11
Дата конвертації29.12.2016
Розмір2.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ДОДАТКИ

Додаток А

Прізвище, ім'я ___________________________________________

Вік ________ Школа № _______ Клас ___________

Інструкція: уявіть себе в певній ситуації. Якщо ви ніколи не потрапляли в таку ситуацію, то припустіть, як би ви вчинили в такому випадку.Варіант А

Незакінчені речення: 1. Хоча я співаю не дуже добре, я погодився(лась) заспівати на шкільному вечорі, тому що ...

 1. Хоча я не товаришую з Петром, я погодився(лась) відвідати його вдома, коли він захворів, тому що ....

 2. Хоча я не дуже гарний(а) спортсмен(ка), я брав(ла) участь у змаганнях, тому що …

 1. Хоча надворі було холодно, я, незважаючи на умовляння батьків, не одягнув(ла) шапку, тому що …

 1. Незважаючи на те, що вода в озері була холодна, я викупався(лась), оскільки …

 2. Незважаючи на те, що я хотів(ла) спати, я продовжував(ла) розв'язувати задачу, тому що …

 3. Я захотів(ла) пити і пішов(ла) на кухню, щоб …


Варіант Б

Інструкція: Вам пропонується для обдумування шість різних життєвих ситуацій. Поставте номер питання-сюжету, що зачитується, уявіть себе діючою особою кожного сюжету і дайте відповіді на запитання. 1. Ти сидиш на уроці і пишеш. Твій сусід ззаду вирішив порозважатися і став чимось лоскотати твою шию. Нарешті тобі це набридло, ти взяв(ла) книжку і ударив(ла) його по голові. У цей момент повертається вчителька і строго каже: «Денисенко, чому ти вдарив(ла) Петренка?»

Що ти відповіси?

 1. На вулиці слизько. Ти підійшов(ла) до старої жінки і допоміг їй дійти до машини. Чому ти це зробив(ла)?

 2. Дівчинка тобі показала язик, а ти у відповідь на це назвав(ла) її нерозумною. Вчителька почула це і зробила тобі зауваження.

Що ти скажеш вчительці у своє виправдання?

4. Ти сидиш на стадіоні, де відбуваються змагання з бігу. Коли побіг твій однокласник, ти почав кричати «Сергій, давай!».

Чому ти закричав?


 1. Ти сидиш на концерті. Тобі не сподобалося, як заспівав пісню співак, і ти став(ла) свистати (голосно говорити). На тебе з осудом подивилися ті, хто сидить поруч.

Що ти їм відповіси на своє виправдання?

 1. Ти не підготував(ла) домашнє завдання і прийшовши в клас, попросив сусіда по парті дати списати. Він відповів: «Самому(ій) слід було зробити». Ти образився(лась) і насварив(ла) його, а товариші стали докоряти тобі.

Що ти їм скажеш на своє виправдання?

Додаток Б

Методика Ж. Нюттена

10 речень

Прізвище, ім'я __________________________________________

Вік Школа № КласІнструкція: Вам пропонується десять незакінчених речень, до яких потрібно донаписати закінчення. Намагайтеся чіткіше сформулювати свою думку.

 1. Я стараюсь…

 2. Те, про що я думаю…

 3. Я був би радий…

 4. Я сподіваюсь …

 5. Я впевнений…

 6. Я мрію…

 7. Я прагну.....

 8. Я хочу…

 9. Я не сумніваюсь…

 10. Моя мета…

 11. Інтерпретація:

1. Цілі, пов'язані з учінням (гарно вчитися, бути відмінником, гарно закінчити школу, одержувати гарні оцінки).

2. Цілі морального самоудосконалення (бути старанним, гарно себе поводити, уважно слухати вчителя, допомогати іншим, бути гарною людиною).

 1. Цілі, пов'язані з подальшим продовженням освіти.

 2. Цілі, пов'язані з вибором професії.Додаток В

Анкета
Прізвище, ім'я _____________________________________

Вік Школа № Класс__________

Інструкція: Вам пропонуються судження, які стосуються вашого ставлення до учіння, їх слід розмістити за рейтингом значущості для вас.

 1. В першій колонці (I) ви рангуєте всі твердження (21) за значущістю для вас (бали значущості знаходяться внизу таблиці).

 2. У другій колонці (II) повинні потрапити сім суджень, які вами були проранговані високим балом.

 3. У третій колонці (ІІІ) з семи вище вибраних вами тверджень ви повинні залишити всього три.Твердження

1

II

III

1. Розумію, що учень повинен гарно вчитися.


2. Прагну швидко і точно виконувати вимоги учителя.


3. Розумію свою відповідальність за учіння перед класом.


4. Хочу закінчити школу і вчитися далі.


5. Розумію, що знання мені потрібні для майбутнього.


6. Хочу бути культурним і розвиненим учнем.


7. Хочу одержувати гарні оцінки.


8. Хочу одержувати схвалення вчителів і батьків.


9. Хочу, щоб друзі були гарної думки про мене.

110. Хочу бути кращим учнем у класі.


11.Хочу, щоб мої відповіді на уроках були завжди найкращими.

12. Хочу зайняти достойне місце серед друзів.


13.Хочу, щоб друзі не засуджували мене за погане навчання.


14.Хочу, щоб учителі і батьки мене не сварили.


15. Не хочу одержувати погані оцінки.


16.Подобається дізнаватися на уроці про слово і число.


17. Люблю дізнаватися про щось нове.


18.Подобається, коли вчитель розповідає щось цікаве.


19.Люблю розв'язувати задачі різними способами.


20.Люблю думати, міркувати на уроках.


21.Люблю брати складні завдання, долати труднощі.

Важливе значення для учіння - 5 балів


Має значення в учінні - 4 бали
Невелике значення - 3 бали

Дуже мале значення - 2 балиЗовсім не має значення - 1 бал
Додаток Г
Відмінності у показниках творчого мислення, домінуючих мотивів та учбової мотивації в учнів 6-8 класів експериментальної і контрольної груп (за U-критерієм Манна-Уїтні)

Показники

між експ. і контр. 6 класами

між експ. і контр. 7 класами

між експ. і контр. 8 класами

Невербальні показники

біглість

0,114

0,190

0,553

гнучкість

0,883

0,207

0,118

оригінальність

0,080

0,265

0,657

Вербальні показники

біглість

0,975

0,885

0,505

гнучкість

0,064

0,106

0,114

оригінальність

0,445

0,511

0,906

Домінуючі мотиви і їх компоненти

пізнавальний

0,070

0,127

0,474

самоствердження

0,303

0,323

0,352

майбутньої професії

0,655

0,440

0,106

мотив потреби

0,886

0,166

0,722

внутрішній мотив

0,186

0,702

0,498

мотив мети

0,698

0,301

0,192

Учбова мотивація

зовнішня

0,228

0,201

0,503

внутрішня

0,113

0,768

0,408

Характеристики мотиваційного процесу

сила мотиву

0,530

0,261

0,616

мотив дієвості

0,964

0,241

0,125

мотив спонукання

0,106

0,576

0,208

Додаток Д

Показники творчого мислення, домінуючих мотивів та учбової мотивації в учнів 6-8 класів експериментальної і контрольної групдо експерименту (за U-критерієм Манна-Уїтні)


Показники

6 клас

7 клас

8 клас

Невербальні показники
Е

К

Е

К

Е

К

біглість

9,08

9,28

9,20

9,57

9,35

9,60

гнучкість

6,80

6,76

6,58

7,0

6,78

7,55

оригінальність

42,76

41,66

43,85

45,08

42,13

43,63

Вербальні показники

біглість

44,05

44,82

47,23

47,28

46,54

48,18

гнучкість

46,58

49,88

52,20

50,13

50,68

54,20

оригінальність

45,28

44,74

47,40

50,38

46,30

50,35

Домінуючі мотиви і їх компоненти

пізнавальний

16,02

18,34

16,08

17,38

16,35

17,55

cамоствердження

22,02

22,42

20,95

22,13

17,33

18,08

майбутньої професії

21,26

21,86

21,53

23,83

20,02

23,88

мотив потреби

6,81

6,96

8,0

6,78

7,53

7,43

внутрішній мотив

5,34

4,86

3,71

6,18

5,09

6,0

мотив мети

3,84

3,9

2,37

4,16

4,38

4,92

Учбова мотивація

зовнішня

1,10

1,57

2,0

2,0

1,29

3,67

внутрішня

5,16

5,90

5,98

6,15

5,88

6,15

Характерис-тики моти-ваційного процесу

сила мотиву

2,16

2,06

2,30

2,63

1,9

2,7

мотив дієвості

2,84

2,82

2,95

3,18

2,93

3,08

мотив спонукання

2,92

3,28

2,9

2,95

3,08

3,43

Примітка: Е – експериментальна група, К – контрольна група

Додаток Е

ВПРАВИ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТРЕНІНГУ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ
Вправа "Хто я?"

Мета: усвідомлення важливості прийняття свого "Я" з усіма перевагами та недоліками.

За допомогою інтерактивного методу "мозкової атаки" (записувати кожну ідею чи пропозицію, яка спала на думку, не розмірковуючи); 10 разів відповісти на запитання "Хто я?", використовуючи характеристики, риси, інтереси й почуття для опису себе, починаючи кожне речення із займенника ("Я..."). Потім зробити розподіл відповідей на "+" і "-". Замінити негативні прикметники на більш позитивні, але таким чином, щоб речення не втратило правдивості.

Наприклад: "Я наївний" - "Я відвертий у контактах із людьми".


Вправа "Автопортрет"

Мета: звернути увагу учасників на унікальність кожної особистості.

Матеріали: папір, крейда (фломастери, ручки, олівці), липучка.

Правила проведення: кожен гравець малює автопортрет. При цьому самі яскраві риси обличчя (довгі вії, кирпатий ніс, пухкі губи) навмисно перебільшуються. На виконання цієї частини завдання відводиться 5 хвилин.

Гравці не повинні підглядати один за одним. Картини не підписуються. В кінці роботи аркуші паперу складаються вдвічі. При виконанні завдання багато учасників будуть зазнавати труднощів. Поясніть їм, що малюнок не повинен володіти фотографічною точністю. Створювати мальовничий шедевр також не потрібно.

Ведучий може сам прийняти участь у грі.

Зберіть всі малюнки у велику коробку. Запропонуйте гравцям не дивлячись вийняти один лист. Кожен гравець повинен вгадати, чий автопортрет він дістав.

Всі по черзі показують малюнки і висловлюють припущення про те, хто є їх автором, діляться особистими враженнями.

Інтерпретація результатів: обговорення майже завжди проходить жваво. Велику симпатію зазвичай викликають ті "художники", хто зображував себе, не прикрашаючи.

Рекомендації для тренера: картини можна розвісити по стінах. Це буде означати, що тут кожного члена групи беруть у світ його самобутності.


Вправа "Асоціації"

Мета: показати учасникам групи, що кожна людина - індивідуальність.

Вправа "Асоціації" сприяє також швидкому знайомству учасників та підвищенню відчуття їхньої власної цінності. Усі члени Т-групи сидять колом. Кожний по черзі, починаючи зліва від ведучого, сідає на стілець у центрі й повертається обличчям до кожного й одержує асоціацію, яка виникає у даний момент. Це може бути асоціація із квіткою, спорудою, природним явищем, літературним героєм тощо. Але заборонено оцінювати людину: товстий, худий, злий тощо. Наприклад: жінка - голуба хвиля, Дюймовочка, загадка, холодний вітерець, лисичка; чоловік - молодий дуб, пан отаман, грозова хмара, трактор, директор...

Після того відбувається обговорення, під час якого учасники починають розуміти, що сприймання чи виникнення асоціації відбувається у зв'язку з проблемами, соціальним досвідом тієї людини, у якої вони виникають. Учасники тренінгу розповідають про свої переживання. Усе це сприяє пізнанню та об'єктивному оцінюванню свого "Я".


Вправа «Безлюдний острів»

Мета: моделювання групової дискусії.

Ведучий зачитує опис ситуації:

«Ваша група летіла на килимі-літаку і випадково потрапила невідомо куди. Виявилося, що це безлюдний острів, який являє собою плато, високо підняте над морем і має обривисті скелясті береги і вузьку смужку землі внизу, на узбережжі.

На плато є дерева, тварини, прісна вода, тобто всі умови для життя. На узбережжі немає нічого. Тому на острові можна проіснувати лише кілька днів.

Досліджуючи острів, ви виявили в скелі печеру, і від слів, випадково промовлених і яких ніхто не запам’ятав, вона несподівано відкрилась. В ній є будь-які предмети.

Кожен з вас може взяти по 10 предметів. Радитися з іншими не можна. Поділитися, обмінятися предметами з іншими учасниками потім також не можна.

Складіть список тих предметів, які ви хотіли б взяти з печери. Час на складання списку – 7 – 8 хвилин».

Після виконання цієї частини завдання групі дається така інструкція:

«У кожного з вас є по 10 предметів, однак ситуація така, що вся група може винести з печери тільки 10 предметів. Протягом 20 хвилин ви повинні порадитися між собою і скласти єдиний, загальногруповий список.

Обговорення.

При аналізі вправи група обговорює такі питання:

•· Чи вдалося учасникам групи домовитися? Якщо ні, то чому?

•· Які форми взаємодії в групі сприяли досягненню результату, а які перешкоджали?

•· Чи був у дискусії лідер? Призначили його свідомо чи він проявив себе сам?

У процесі обговорення можна вийти на алгоритм прийняття рішення:

1. Постановка (виявлення) проблеми.

2. Прояснення ситуації.

3. Переведення проблеми в задачу.

4. Формулювання і заслуховування варіантів рішення.

5. Обговорення наслідків кожного з варіантів.

6. Прийняття єдиного рішення.


Вправа «Я в променях сонця»

Мета: формування відчуття внутрішньої стійкості, гармонізації та довіри до самого себе.

Кожен член групи протягом 2-3 хвилин на аркуші паперу малює сонце. В центрі кола учасник записує власне ім’я (можна записати займенник «Я»), а на променях – свої сильні сторони, або те, що любить, цінує і приймає в собі, або ті якості, які дають відчуття внутрішньої впевненості і довіри до себе в різних ситуаціях.

За бажанням учасники групи презентують «сонечка».

При обговоренні вправи учасникам групи необхідно відповісти на запитання: «Чому виконувалась дана вправа?», «Що дало виконання цієї вправи?».
Вправа «Мій дракон, мої недоліки»

Мета: вироблення вмінь аналізувати та виділяти негативні сторони своєї особистості та обирати шляхи боротьби з ними. Ведучий розповідає учасникам про те, що в кожного є «свій дракон» - це наші недоліки, які заважають нам жити, але з якими ми примирюємось.

Учасникам пропонується намалювати «свого дракона» і назвати його в цілому і кожну голову окремо. Після виконання завдання учасники вигадують історію про те, як вони переможуть своїх драконів. Бажаючі можуть об'єднуватись в групи і вигадувати загальну історію, але і драконів, і героїв має бути стільки ж, скільки членів групи. Для написання історії відводиться 25 хвилин. Потім бажаючі розповідають або показують свої історії.
Вправа "Валіза"

Один з учасників виходить з кімнати, інші починають збирати йому в дорогу "валізу", складаючи позитивні якості, які група особливо цінує в цій людині. Збираючи "валізу", необхідно дотримуватися чотирьох правил:

- у "валізу" треба "покласти" однакову кількість якостей, наявних і відсутніх, але необхідних товаришеві в спілкуванні з людьми;

- кожна якість буде "укладатися" у "валізу" тільки за згодою всієї групи. Якщо хоча б один не згоден, то його або намагаються переконати у правильності рішення, або, якщо це не вдається зробити, відмовляються "покласти" якість у "валізу";

- "покласти" у "валізу" можна тільки ті якості, які проявилися в ході роботи в групі;

- "покласти" у "валізу" можна тільки ті якості, які піддаються змінам.Керує збором "валізи" кожен з учасників групи по черзі. Від'їжджаючому обов'язково нагадують про те, що буде заважати йому в дорозі: ті негативні якості, які йому треба побороти, щоб його життя стало кращим. Потім "від'їжджаючому", який весь цей час перебував в іншому приміщенні, зачитується і передається весь список. У нього є право поставити будь-яке запитання з прочитаного. Потім виходить наступний учасник і процедура повторюється до тих пір, поки всі учасники не отримають по "валізі".

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал