П. мотивація творчого мислення підлітків монографія Умань-2013 удк ббкСторінка10/11
Дата конвертації29.12.2016
Розмір2.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Значущі кореляційні зв’язки між показниками вербального творчого мислення і мотивації в підлітків (8 клас)

Показники мотивації

Вербальне мислення

Б

Г

О

Е

К

Е

К

Е

К

Пізнавальний мотив

0,58**
0,49**
0,51**

0,49**

Мотив самоствердження

0,79**


0,41*
Мотив майбутньої професії

0,42**

0,31*

0,42**
0,58**
Мотиви потребового блоку
0, 35*

Мотиви «внутрішнього фільтра»

0,45**
0,64**

0,78**

0,38*
Мотиви цільового блоку

0,38*


0,41**
Зовнішня учбова мотивація0,34*
0,47*

0,64**

Внутрішня учбова мотивація

0,34*

0,33*

0,57**
0,51**

0,62**

Сила мотиву
0,31*

0,37*
0,38**

0,33*

Потенціал дієвості0,69**
0,61**
Рівень спонукання мотиву

0,29*
0,32*

0,31*

0,34*
Примітка: Е – експериментальна група, К – контрольна група, Б - біглість, О – оригінальність, Г - гнучкість; Е – експериментальна група, К – контрольна група; * - р<0,05, ** - р<0,01.

В експериментальних 8-х класах визначалися значущі кореляційні зв’язки між показниками творчого мислення (Б, Г, О) і мотивації (пізнавальний мотив, мотиви «внутрішнього фільтра», мотиви цільового блоку, внутрішня учбова мотивація, сила мотиву, потенціал дієвості, рівень спонукання мотиву). Значущість кореляційних зв’язків в експериментальних класах перевищує рівень значущості в контрольних класах. Загальна кількість кореляційних зв’язків на 1% рівні склала 29, на 5% рівні - 18, у контрольних класах - на 1% рівні - 15, на 5% рівні – 11. Характер зв’язків у контрольних класах відрізняється від експериментальних. Показники творчого мислення (Б, Г, О) пов’язані з такими показниками мотивації, які не мають значущого впливу на розвиток творчого мислення (мотив самоствердження, мотиви потребового блоку, зовнішня учбова мотивація). Порівняння зв’язків між показниками вербального і невербального творчого мислення і мотивації показало, що між показниками невербального мислення (Б, Г, О) і показниками мотивації на 1% рівні значущості загальна кількість зв’язків склала 16, на 5% рівні – 7. Кількість кореляційних зв’язків з показниками вербального мислення (Б, Г, О) і показниками мотивації на 1% рівні склала 13, на 5% рівні - 11.

Одержані результати переконливо свідчать про те, що в експериментальних класах між показниками творчого мислення і мотивації існує тісний кореляційний зв’язок.

Таким чином, виявлені кореляційні зв’язки між показниками творчого мислення і мотивації мають достатньо високий рівень значущості, що свідчить про зв'язок мотивації з показниками творчого мислення: чим вищі показники сформованості мотивації, тим вищі показники творчого мислення.

Найстійкіший кореляційний зв’язок, що виявляється у всіх експериментальних класах, це зв’язок між показниками мотивації і вербальної та невербальної оригінальності.

В експериментальних 6-х класах майже всі показники мотивації корелюють з оригінальністю. Невербальна оригінальність корелює з такими показниками мотивації, як пізнавальний мотив, мотив майбутньої професії, мотиви «внутрішнього фільтра», мотиви «цільового блоку», внутрішня учбова мотивація і рівень спонукання. Вербальна оригінальність корелює з такими мотивами, як пізнавальний мотив, мотиви «внутрішнього фільтра», зовнішня учбова мотивація, внутрішня учбова мотивація, рівень сили мотиву, рівень спонукання. При аналізі кількості кореляційних зв’язків були одержані такі результати. За кількістю прямо пропорційних зв’язків на 1% рівні в експериментальних групах 6-х класів набагато більша, ніж у контрольних групах. Невербальна оригінальність в експериментальних групах з 11 можливих взаємозв’язків з показниками мотивів пов’язана з десятьма, з них 6 прямо пропорційні кореляції на 1% рівні, 4 - прямопропорційні кореляції на 5% рівні. У контрольних групах виявлено 7 кореляційних зв’язків, з них 2 пропорційні кореляції на 1% рівні і 5 прямопропорційні кореляції на 5% рівні. Кількість зв’язків між вербальною оригінальністю і показниками мотивів у експериментальних класах набагато більша, ніж у контрольних класах: в експериментальних класах - 9, з яких 6 пропорційних кореляцій на 1% рівні і 3 пропорційні кореляції на 5% рівні, у контрольних класах - 5 зв’язків; на 1% рівні 1 пропорційна кореляція, 1 пропорційна кореляція на 5% рівні, і 3 зворотньопропорційні кореляції.

Таким чином, в експериментальних 6-х класах існує тісний кореляційний зв’язок між показниками творчого мислення і мотивації.

В експериментальних 7-х класах невербальна оригінальність пов’язана з показниками мотивів: виявлено 7 прямопропорційних кореляцій на 1% рівні, 2 пропорційні кореляції на 5% рівні. У контрольних класах невербальна оригінальність пов’язана з 6 показниками мотивації, з яких 2 прямопропорційні кореляції на 1% рівні, 4 — прямопропорційні кореляції на 5% рівні. Між вербальною оригінальністю і показниками мотивації в експериментальних класах виявлено 7 зв’язків, з яких 6 прямо пропорційні на 1% рівні і 1 прямопропорційна кореляція на 5% рівні. У контрольних класах виявлено лише 4 кореляційні зв’язки - 2 прямопропорційні на 1% рівні і 2 прямопропорційні на 5% рівні.

В експериментальних 8-х класах невербальна оригінальність пов’язана з усіма показниками мотивації, виключення складають мотиви потребового блоку і зовнішньої учбової мотивації: з них 6 зв’язків прямопропорційні на 1% рівні, 3 прямопропорційні кореляції на 5% рівні. У контрольних класах лише 3 прямопропорційні зв’язки на 1% рівні і 1 кореляційний зв’язок на 5% рівні. Вербальна оригінальність в експериментальних класах має 6 прямих кореляційних зв’язків на 1% рівні, 3 зв’язки на 5% рівні, 1 зворотньопропорційний зв’язок на 1% рівні. У контрольних класах 3 прямі кореляційні зв’язки на 1% рівні і 1 пропорційний зв’язок на 5% рівні.

При аналізі кореляційних зв’язків між всіма показниками творчого мислення (біглість, гнучкість, оригінальність) і показниками мотивації одержані наступні дані, які представлені в таблиці 3.17.Таблиця 3.17

Значущі кореляційні зв’язки між показниками

творчого мислення і мотивації в учнів 6-8 класів

Клас

Експериментальна група

Контрольна група

р<0,01

р<0,05

р<0,01

р<0,05

6 клас

27

14

11

11

7 клас

29

15

14

13

8 клас

29

18

15

10

Після проведення формувального експерименту кількість кореляційних зв’язків на 1% рівні значущості у всіх експериментальних класах збільшилося в два рази. Це ще раз підтверджує ефективність та результативність проведення програми розвитку мотиваційної сфери.

Таким чином, існує тісний зв’язок між мотиваційною сферою підлітків та їх творчим мисленням. В умовах традиційного навчання формування мотивів творчої діяльності підлітків здійснюється стихійно, що призводить до значних відмінностей в рівні розвитку творчого мислення. Значна частина підлітків має низький і середній рівень розвитку творчого мислення. Виявлено спад в розвитку продуктивних процесів від 6 до 8 класу.

Використання програми розвитку мотиваційної сфери підлітків, розробленої з урахуванням теоретичних доробок щодо структури мотиваційної сфери підлітків, комплексу значущих для розвитку творчого мислення та його окремих характеристик, а також результатів констатувального етапу дослідження, привело до розвитку показників творчого мислення.
Висновки до розділу 3

1. З метою розвитку мотивації та її впливу на творче мислення підлітків нами була розроблена програма розвитку мотиваційної сфери. При її формуванні ми опиралися на такі положення: врахування значущих мотивів у мотиваційній структурі особистості школяра; розвиток нових мотивів, потреб і цінностей за допомогою зміщення емоційних переживань з результату на процес, на засоби і проміжні операції; використання мотиваційного переключення вже існуючих мотиваційних відношень, які спрямовуються на новий предмет чи зміст; застосування механізму мотиву емоційного зумовлення; створення позитивного впливу на мотивацію, пояснення власних невдач недостатніми зусиллями; формування продуктивних пізнавальних дій, які сприяли б виникненню і розвитку творчих пізнавальних інтересів і здібностей.

В основу програми розвитку мотиваційної сфери підлітків покладено припущення про те, що на основі формування засобів мотиваційної регуляції і стійкого взаємозв’язку когнітивних і особистісних компонентів, процес творчого мислення підлітків буде здійснюватися на вищому рівні.

2. Аналізуючи загальний рівень розвитку творчого мислення, виявлено, що після використання програми розвитку мотиваційної сфери в контрольних класах загальний рівень розвитку майже не змінився, водночас в експериментальних класах показники з низького рівня розвитку творчого мислення перемістилися на середній і високий рівні. При цьому у два рази збільшилася кількість учнів, що мали високий рівень розвитку творчого мислення. Виявлені значущі відмінності між показниками творчого мислення та мотивації в досліджуваних експериментальних класах свідчать про ефективність використання програми розвитку мотиваційної сфери в підлітків.

Крім цього, у підлітків підвищився рівень усвідомлюваності домінуючих мотивів (пізнавальний мотив, мотив майбутньої професії). Мотиви «внутрішнього фільтра», цільового блоку набули більшої значущості і актуальності.

Перехід з низьких рівнів на вищі дає підстави зробити деякі узагальнення. Так, порівняльний аналіз рівня розвитку основних показників свідчить про те, що відбулися і якісні зміни: у структурі їхньої мотиваційної сфери підвищилася значущість внутрішньої учбової мотивації, мотивів цільового блоку, «внутрішнього фільтра», таких властивостей, як сила мотиву, рівень спонукання, потенціал дієвості. Середні значення цих показників мотивації значуще зросли після застосування програми розвитку мотиваційної сфери. У результаті використання програми розвитку мотиваційної сфери у підлітків збільшився рівень значущості внутрішньої учбової мотивації і зменшився рівень зовнішньої, у контрольних класах показники внутрішньої учбової мотивації залишилися без змін, водночас як показники зовнішньої мотивації зросли.

Ці дані дають підстави зробити висновок про розвиток мотивації і творчого мислення як єдиного процесу.

3. Виявлено тісний зв’язок між мотиваційною сферою підлітків та показниками творчого мисленням. В умовах традиційного навчання формування мотивів творчої діяльності підлітків здійснюється стихійно, що призводить до значних відмінностей в показниках та рівнях розвитку творчого мислення. Значна частина підлітків має низький і середній рівень розвитку творчого мислення. Виявлено спад в розвитку продуктивних процесів від 6 до 8 класу.

Використання програми розвитку мотиваційної сфери підлітків, розробленої з урахуванням теоретичних доробок щодо структури мотиваційної сфери підлітків, комплексу значущих для розвитку творчого мислення та його окремих характеристик, а також результатів констатувального етапу дослідження, привело до розвитку показників творчого мислення.

ВИСНОВКИ
У воконаній нами роботі здійснено теоретико-методологічний аналіз та емпіричне дослідження проблеми виявлення впливу мотивації на розвиток творчого мислення в підлітковому віці, що дало підстави зробити наступні висновки:

1. Теоретичний аналіз зарубіжних та вітчизняних досліджень з проблеми творчого мислення та впливу мотивації на його розвиток у підлітковому віці виявив, що ця проблематика є донині малодослідженою.

Теоретико-методологічний огляд проблеми взаємозв’язку мотивації і мислення дозволив узагальнити існуючі підходи у такі напрямки: дослідження впливу різних груп мотивів на продуктивність мислення; дослідження психологічних механізмів, зумовлених зміною структури мисленнєвого процесу як на усвідомлюваному, так і на неусвідомлюваному рівнях; дослідження змістових і динамічних характеристик мотивації, що підвищують позитивний вплив мотивів на результати мислення; дослідження особливостей взаємозв’язку мотивації і творчого мислення.

Головне новоутворення підліткового періоду - почуття дорослості, яке впливає на характеристики мислення: розвивається самостійність, критичність мислення – прагнення мати власну думку, свої погляди і судження з різних питань; змінюється взаємовідношення мислення і мовлення, а також мислення і наочно-образного змісту сприймання, уявлення. Разом з тим, саме в цей період відзначається різке зниження рівня мотивації до навчання.

Розвиток творчого мислення підлітків пов'язаний з особливостями їх особистісного розвитку, зокрема, мотиваційної сфери. Аналіз особливостей розвитку мотивації в підлітковому віці показав, що основою зрілих форм пізнавальних і соціальних мотивів є наявність сильного внутрішнього пізнавального мотиву, який виявляється в стійкому інтересі до виявлення узагальнених закономірностей у навчальному предметі і до способів отримання знань, в інтересі до колективних форм спільної діяльності, до використання результатів учбової роботи в соціально значущих видах діяльності. Важливим чинником у розвитку особистості підлітка є розвиток високого рівня учбової мотивації.

2. Результати емпіричного дослідження виявили, що упродовж підліткового віку спостерігається нерівномірність у розвитку показників творчого вербального і невербального мислення; стрибкоподібні зміни вербальної і невербальної оригінальності; учні 6-х, 7-х та 8-х класів відрізняються особливостями прояву домінуючих мотивів, рівнем усвідомленості і неусвідомленості учбової мотивації, силою, рівнем спонукання і дієвістю мотивів. Загалом для підлітків характерний низький рівень показників розвитку мотиваційної сфери. Такі властивості мотиву, як сила мотиву, мотив дієвості і рівень спонукання знаходяться на першому(низькому) і третьому (середньому) рівнях серед п’яти, виділених нами, що свідчить про слабкість мотивації і тенденцію до регресії.

3. Одержані дані свідчать про те, що показники творчого мислення (біглість, гнучкість, оригінальність) тісно пов’язані з такими мотиваційними показниками, як мотив самоствердження, мотив майбутньої професії, мотиви потребового блоку, зовнішня учбова мотивація. Меншою мірою виявляються зв’язки творчого мислення з такими показниками, як пізнавальний мотив, мотив «внутрішнього фільтра», внутрішня учбова мотивація, потенціал дієвості, рівень спонукання мотиву. Кількість значущих кореляційних зв’язків між показниками творчого мислення та мотивації підлітків зростає від 6-го до 8-го класу, а у 8-х класах їх кількість зменшується. З вербальними показниками творчого мислення мотиваційні показники в 6-8 класах тісніше взаємопов’язані, ніж з невербальними показниками.

4. З метою розвитку мотивації та її впливу на творче мислення підлітків розроблено та апробовано програму розвитку мотиваційної сфери. Програма ґрунтується на положенні про те, що на основі формування засобів мотиваційної регуляції і стійкого взаємозв’язку когнітивних і особистісних компонентів, процес творчого мислення підлітків буде здійснюватися на вищому рівні.

Змістовно програма охопила наступні напрями: врахування значущих мотивів у мотиваційній структурі особистості школяра; розвиток нових мотивів, потреб і цінностей за допомогою зміщення емоційних переживань з результату на процес, на засоби і проміжні операції; використання мотиваційного переключення вже існуючих мотиваційних відношень, які спрямовуються на новий предмет чи зміст; застосування механізму мотиву емоційного зумовлення; створення позитивного впливу на мотивацію пояснення власних невдач недостатніми зусиллями; формування продуктивних пізнавальних дій, які сприяли б виникненню і розвитку творчих пізнавальних інтересів і здібностей.

У процесі реалізації програми розвитку мотиваційної сфери підлітків в експериментальних класах виявлено значущі відмінності між показниками творчого мислення та мотивації, що є свідченням її ефективності.

Відбулися і якісні зміни у структурі мотиваційної сфери підлітків: підвищилася значущість внутрішньої учбової мотивації, мотивів цільового блоку, «внутрішнього фільтра», таких властивостей, як сила мотиву, рівень спонукання, потенціал дієвості.

У результаті використання програми розвитку мотиваційної сфери у підлітків збільшився рівень значущості внутрішньої учбової мотивації і зменшився рівень зовнішньої, у контрольних класах показники внутрішньої учбової мотивації залишилися без змін, водночас як показники зовнішньої мотивації зросли.

Представлені дані дають підстави зробити висновок про ефективність розробленої експериментальної програми розвитку мотиваційної сфери підлітків та її вплив на показники творчого мислення.

Наше дослідження не претендує на остаточне вирішення проблеми, тому перспективи подальших наукових пошуків вбачаємо у вивченні впливу навчання у різних загальноосвітніх закладах освіти (ліцеї, коледжі) на розвиток мотивації в підлітковому та юнацькому віці, а також взаємозв’язку мотивації та показників творчого мислення у студентів вищих закладів освіти.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Абрамова Г.С. Формирование интереса к учению у школьников / Г.С.Абрамова, Г.А. Бушин и др. [Под ред. А.К. Марковой]- М.: Наука, 1986. – 192 с.

 2. Абульханова-Слаская К.А. Деятельность и психология личности / К.А. Абульханова-Слаская. – М.: Наука, 1980. – 335 с.

 3. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская – М.: Мысль, 1991. – 299 с.

 4. Альтшуллер Г.С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности / Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин – Минск: Университетское, 1994. – 479 с.

 5. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев - М.: Наука, 1977. - 382 с.

 6. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев – Л.: ЛГУ, 1977. – 339 с.

 7. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г. Асеев — М.: Мысль, 1976. – 156 с.

 8. Асеев В.Г. Мотивационная регуляция поведения личности : автореферат дисс. ... доктора психологич. наук : 19.00.01 / В.Г. Асеев / Рос. академия наук. Ин-т психологи. – М., 1995. – 38 с.

 9. Афанасьев В.В. Методические основы формирования творческой активности студентов в процессе решения математических задач: Автореф. дисс. … докт. пед. н.: 13.00.01 / В.В. Афанасьев – СПб, 1997. – 61 с.

 10. Бабаева Ю.Д. Одаренный ребенок за компьютером / Ю.Д.Бабаева, А.Е.Войскунский – М.: Сканрус, 2003. – 336 с.

 11. Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивации на формирование общих и специальных способностей. Дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Н.Ц. Бадмаева - Новосибирск, 1997.— 161с.

 12. Базурхайєр М.С. Соотношение интеллектуального потенциала и мотивационной сферы подростков. Дисс. ...канд. психол. наук: 19.00.07 / М.С. Базурхайр - СПб, 1995 - 135с.

 13. Барышникова Е.Л. Особенности эмоциональных состояний креативных детей: Автореф.дисс. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Е.Л. Барышникова – М., 1999. – 19 с.

 14. Беляева О.А. Динамика логических и творческих компонентов мышления школьников-подростков: Дисс. … канд. психол. н.: 19.00.07 / О.А. Беляева – М., 1998. – 119 с.

 15. Блонский П.П. Развитие мышления школьников / П.П. Блонский // Избранные педагогические и психологические сочинения: В 2-х т. М.: Педагогика, 1979. - Т.2. - С.5-117.

 16. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д.Б. Богоявленская – Ростов-н/Д.: Ростов. ун-т, 1983. – 173 с.

 17. Богоявленская Д.Б. Одаренность: предмет и динамика / Д.Б. Богоявленская // Магистр. – 1997. - № 3. – С. 73-85.

 18. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская – М.: Академия, 2002. – 320 с.

 19. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 200 с.

 20. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И.Божович – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

 21. Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка / Л.И. Божович // Изучение мотивации детей и подростков. – М.: Педагогика, 1972. – С. 7-26.

 22. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович – М.: Институт практической психологии. – Воронеж: НПО «Модэк», 1997. – С. 39-57.

 23. Боно Э. Рождение новой идеи / Э. Боно – М.: Прогресс, 1976. – 143 с.

 24. Брайт Л. Развиваем интеллект / Л.Брайт – СПб: Питер Пресс, 1997. – 160 с.

 25. Брунер Дж. Психология познания / Дж.Брунер - М.: Прогресс, 1971. – 412 с.

 26. Брушлинский А.В. Мышление: процесс, деятельность, общение / А.В. Брушлинский – М.: Наука, 1982. – 387 с.

 27. Брушлинский А.В. О субъекте мышления и творчество / А.В. Брушлинский // Основные современные концепции творчества и одаренности. – М.: Молодая гвардия, 1997. – С. 39-56.

 28. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение / А.В. Брушлинский – М.: Человек и мир, 1983. – 96 с.

 29. Бурменская Г.В. Формирование комбинаторного мышления у младших школьников и подростков / Г.В.Бурменская, Л.В. Евдокимова // Вопросы психологии. - 2007. - № 2. – С.30-44.

 30. Ваганова Н.А. Розуміння старшими дошкільниками нової інформації у вербальній і візуальній формах : Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ваганова Наталія Аркадіївна ; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2006. - 201 с.

 31. Вайсман P.C. К проблеме развития мотивов и потребностей / P.C. Вайсман // Вопросы психологии. – 1973. - №5. - С.30.

 32. Ванек Д. Профессиональная подготовка учащихся и проблемы формирования достижения и контроля действий / Д.Ванек, Ф.Манн // Вопросы психологии. -1999.- №3. – С. 36-41.

 33. Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства: Вопросы психологического художественного творчества / А.Г. Васадзе - Тбилиси: Тбилис. ун-т, 1978. - 173с.

 34. Васильев И.А. Мотивационно-эмоциональная регуляция мыслительной деятельности. Дисс. ...канд. психол. наук: 19.00.01 / И.А.Васильев — М., 1986. - 170с.

 35. Васюкова Е.Е. Уровни развития познавательной потребности и их проявление в мыслительной деятельности: Автореф. дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Е.Е. Васюкова - М., 1986. - 24с.

 36. Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов - М.: Смысл, 2000. – С. 36-48.

 37. Величковский Б.М. Функциональная организация познавательных процессов. Дисс. ...канд. психол. наук: 19.00.01 / Б.М.Величковский - М., 1987. - 189с.

 38. Веракса Н.Е. Диалектическое мышление / Н.Е. Веракса – Уфа: Вагант, 2006. – 212 с.

 39. Веракса Н.Е. Проблема единиц описания диалектического мышления / Н.Е. Веракса //Современная психология мышления: Смысл в познании. Тезисы докладов научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения О.К. Тихомирова – Москва: МГУ имени М.В.Ломоносова, 2008. – С.10-12.

 40. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А. Вербицкий – М.: Высшая школа, 1991. – 204 с.

 41. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас – М.: Московский университет, 1990. – 288 с.

 42. Виноградов Ю.Е. Эмоциональная активация в структуре мыслительной деятельности человека / Ю.Е. Виноградов // Психологические исследования творческой деятельности. - М.: Наука, 1975. - С.50-87.

 43. Вікова психологія [за ред Г.С.Костюка]. – К.: Радянська школа, 1976. – 269 с.

 44. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська. – К.: НПУ імені М.Драгоманова, 2001. – 416 с.

 45. Возрастно-психологический поход в консультировании детей и подростков / Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова и др. - М.: АИС, 2002. - 94 с.

 46. Волков И.П. Учим творчеству / И.П. Волков – М.: Педагогика, 1982. – 85 с.

 47. Воловикова М.И. Познавательная мотивация в процессе решения мыслительных задач: Автореф. дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / М.И. Воловикова — М., 1980. – 24 с.

 48. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк / Л.С. Выготский– М.: Просвещение, 1991. – Вып. 3. – 93 с.

 49. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский – М.: Просвещение, 1996. – 56 с.

 50. Выготский Л.С. Проблемы развития психики: Собр.соч. в 6 тт. / Л.С. Выготский – Т. 3, 4. – М.: Просвещение, 1984.

 51. Гаврилова Е.Д. Дидактические игры как средство развития креативного мышления учащихся: Автореф. дисс. …канд. пед. наук: 13.00.04 / Е.Д. Гаврилова – СПб, 2002. – 20 с.

 52. Гагай В.В. Когнитивно-личностные факторы развития творческого мышления младших школьников / В.В. Гагай – Шадринск: Шадринский педагогич.ин-тут, 1999. – 145 с.

 53. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / П.Я. Гальперин // Исследование мышления в советской психологии. – М.: Наука, 1966. – С. 236-247.

 54. Гарнец О.Н. Развитие гибкости мыслительных действий у школьников: Автореф. дисс. …канд.психол.н.: 19.00.07 / О.Н. Гарнец – К., 1979. – 34 с.

 55. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж.Гилфорд // Психология мышления [под ред. А.М.Матюшкина] – М.: Прогресс, 1965. – С. 433-457.

 56. Гинзбург М.Д. К проблеме мотивационных компонентов интеллектуальной инициативы / М.Д. Гинзбург // Вопросы психологии. - 1976. - №4. - С. 128-132.

 57. Гончарова О.Б. Типы мышления и учебная деятельность / О.Б. Гончарова — Свердловск: СГПИ, 1988. – 72 с.

 58. Грановская Р.М. Творчество и преодоление стереотипов / Р.М. Грановская, Ю.С. Крыжанская – СПб: , 1994. – 192 с.

 59. Гуревич К.М. Умственное развитие школьников: критерии и нормативы / К.М. Гуревич, Е.И. Горбачева – М.: Наука, 1992. – 122 с.

 60. Гурова Л.Л. Процессы понимания в мышлении, общении и практической деятельности / Л.Л. Гурова // Мышление. Общение. Практика. Ярославль: ЯГУ, 1986. – С. 98-108.

 61. Гурова Л.Л. Процессы понимания в развитии мышления / Л.Л. Гурова // Вопросы психологии. - 1986. - № 2. – С.126-137.

 62. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов – М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.

 63. Давыдов В.В. Развитие мышления в школьном возрасте / В.В.Давыдов, А.К. Маркова // Принцип развития в психологии. – М.: Педагогика, 1978. – С. 19-31.

 64. Даниленко Л.В. Ориентация старшеклассников на творческую деятельность (на материале педагогической лаборатории) : Автореф. дисс. …канд. пед. наук.: 13.00.04 / Л.В. Даниленко – СПб, 1997. – 20 с.

 65. Диса О.В. Внутрішній діалог як механізм творчого мислення: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.В. Диса / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 17с.

 66. Додонов Б.И. Структура и динамика мотивов деятельности / Б.И. Додонов // Вопросы психологии. – 1984. - №4. - С. 126.

 67. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей / М.Доналдсон – М.: Прогресс, 1985. – 192 с.

 68. Драгунова Т.В. Психологические основы развития подростка / Т.В. Драгунова // Возрастная и педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1979. – С. 98-141.

 69. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей / В.Н. Дружинин – М.: Питер, 1996. – 216 с.

 70. Дункер К. Подходы к исследованию продуктивного мышления / К. Дункер // Психология мышления. Хрестоматия по общей психологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С. 35-48.

 71. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности / А.К. Дусавицкий - М.: Дом педагогики, 1996. – 208 с.

 72. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника / О.М. Дьяченко – М.: Психологический институт РАО, 1996. – 197 с.

 73. Ермакова Е.С. Развитие гибкости мышления детей. Дошкольный и младший школьный возраст: Учебно-методическое пособие / Е.С. Ермакова, И.Б.Румянцева, И.И.Целищева – СПб.: Речь, 2007. – 204 с.

 74. Ермолаева-Томина Л.В. Опыт экспериментального изучения творческих способностей / Л.В. Ермолаева-Томина // Вопросы психологии. - 1977. - № 4. - С.74-84.

 75. Заботин В.В. Развивать логическое мышление / В.В. Заботин // Народное образование. – 1970. - №11. – С. 39-43.

 76. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя / В.И. Загвязинский – М.: Педагогика, 1987. – 160 с.

 77. Занюк С.С. Психология мотивации / С.С. Занюк— Киев.: Эльга - Ника-Центр, 2001.- 352 с.

 78. Запорожец А.В. Развитие мышления // Избранные психологические труды: В 2-х т. / Запорожец А.В. - М.: Педагогика, 1986. – Т. 1. – С 154-215.

 79. Золотых Л.К. Особенности формирования учебно-познавательного мотива как одного из новообразований учебной деятельности: Автореф. дисс. …канд. психол. наук: 19.00.07 / Л.К. Золотых - М., 1979. – 20 с.

 80. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин - СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

 81. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин [серия: Мастера психологии] – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.

 82. Исследование проблем психологии творчества [ред. Я.А.Пономарев] – М.: Наука, 1983. – 336 с.

 83. Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее обучение / Е. Н. Кабанова-Меллер. - М.: Знание, 1981. – 24 с.

 84. Калмыкова З.И. Пути развития продуктивного мышления школьников / З.И. Калмыкова // Вопросы психологии. - 1978. - № 3. - С.143-148.

 85. Калмыкова З.И. Развитие продуктивного мышления школьников / З.И. Калмыкова – М.: Педагогика, 1981. – 200 с.

 86. Калошина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности (нормативный подход) / Калошина И.П. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 168 с.

 87. Китаев-Смык Л.А. Факторы напряженности творческого процесса / Л.А. Китаев-Смык // Вопросы психологии. – 2007. - № 3. – С.69-82.

 88. Клименко В. В. Психологія творчості / Клименко В. В. [Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 480с.

 89. Клочко В.Е. Целеобразование и динамика оценок в ходе решения мыслительных задач / В.Е. Клочко // Психологические исследования интеллектуальной деятельности. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1979. – С. 67-95.

 90. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности / В.И. Ковалев – М.: Просвещение, 1988. – 390 с.

 91. Коваленко А.Б. Психологія розуміння / А.Б. Коваленко – К.: Геопринт, 1999. - 184 с.

 92. Коваленко А.Б. Проблеми емпіричних досліджень в психології творчості / А.Б. Коваленко // Проблеми емпіричних досліджень в психології. Вип. 2. – К.: Гнозис, 2009. – С. 43-47.

 93. Козленко В.Н. К вопросу диагностики креативности учащихся / В.Н. Козленко // Вопросы психологии познавательной деятельности учащихся средней школы и студентов. - М.: Педагогика, 1981. - С.116-125.

 94. Костюк Г.С. Вопросы психологии мышления / Г.С. Костюк // Психологическая наука в СССР. – Т. 1. – М.: Наука, 1959. - С. 357-440.

 95. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес i психiчний розвиток особистості / Г.С. Костюк - К.: Радянська школа, 1989. - С.251-300.

 96. Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма, необычное использование [Под ред. Е.И.Щеблановой, И.С.Авериной] – М.: Мысль, 1995. – 12 с.

 97. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников / В.А. Крутецкий – М.: Просвещение, 1968. – 432 с.

 98. Крутецкий В.А. Психология подростка / В.А. Крутецкий, Н.С.Лукин – М.: Мысль, 1958. – 240 с.

 99. Кудріна Т.С. Психологія мотивації: теорія та експеримент : Навчальний посібник / Т.С. Кудріна – К.: КНУТШ, 2006. – 214 с.

 100. Кудрина Т.С. Развитие логического мышления в диалоге. Дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Кудрина Т.С. - М., 1987. - 171 с.

 101. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления / Т.В. Кудрявцев - М.: Педагогика, 1975. - 303 с.

 102. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека [Учебное пособие для студентов вузов]. 2-е узд. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 464 с.

 103. Кулюткин Ю.Н. Личностные факторы развития познавательной активности учащихся в процессе обучения / Ю.Н.Кулюткин // Вопросы психологии. – 1984. - № 5. – С. 41-44.

 104. Кулюткин Ю.Н. Развитие творческого мышления школьников / Ю.Н.Кулюткин, Г.С. Сухобская – М.: Педагогика, 1977. – 152 с.

 105. Кульчицкая Е.И. Сирень одаренности в саду творчества / Е.И. Кульчицкая, В.А. Моляко – Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – 316 с.

 106. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст / Н.С. Лейтес – М.: Педагогика, 1997. – 279 с.

 107. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения / А.Н. Леонтьев – М.: Педагогика, 1992. – С.53-78.

 108. Леонтьев А.Н. Опыт экспериментального исследования мышления / А.Н. Леонтьев // Доклады на совещании по вопросам психологии. - М.: Наука, 1954. - С.5-12.

 109. Леонтьев В.Г. Мотивация и психологические механизмы ее формирования / В.Г. Леонтьев – Новосибирск: ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 2002. – 264 с.

 110. Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе освоения истории / И.Я. Лернер – М.: Просвещение, 1982. – 191 с.

 111. Линдсей Г. Творческое и критическое мышление / Г.Линдсей, К.С. Халл, Р.Ф. Томпсон // Хрестоматия по общей психологии. – М.: Московский ун-тет, 1981. – С. 149-150.

 112. Лук А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук – М.: Просвещение, 1978. - 127 с.

 113. Лякішева А. В. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у центрах науково-технічної творчості: дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Лякішева А. В. / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2007. — 209 с.

 114. Магомед-Эминов М. Ш. Трансформация личности: [Учеб. пособие по психологии личности для психоаналит. учеб. заведений] / М.Ш. Магомед-Эминов— М. : ПАРФ, 1998. — 496 с.

 115. Майер Н. Мышление человека / Н. Майер // Психология мышления. – М.: Прогресс, 1965. – С.16-24.

 116. Максименко С.Д. Роль понимания в процессе решения творческих задач / С.Д. Максименко – К.: , 1977. - 18 с.

 117. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / С.Д. Максименко – К.: Генеза, 2007. – с. 48.

 118. Максименко С.Д. Психологія особистості: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Максименко С.Д. - К.: Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – 296 с.

 119. Маркова А.К. Активизация мотивации достижения учащихся / А.К. Маркова – Ростов-на-Дону: Просвещение, 1996. – 72 с.

 120. Матюхина М.В. Изучение и формирование мотивации учений у младших школьников / М.В.Матюхина – Волгоград : Наука, 1983. – 72 с.

 121. Матюхина М.В. Мотивация учения млвдших школьников / М.В. Матюхина – М.: Педагогика, 1984. – 144 с.

 122. Матюшкин А.М. К проблеме порождения ситуативных познавательных потребностей / А.М. Матюшкин // Психологические исследования деятельности. – М.: Моск.ун-тет, 1979. – С. 29-34.

 123. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности / А.М. Матюшкин // Вопросы психологии. – 1989. - № 6. – С. 29-33.

 124. Матюшкин А.М. Основные направления исследований мышления и творчества / А.М. Матюшкин // Психологический журнал. - 1984. - Т.5. - №1. - С. 9-18.

 125. Махмутов М.И. Об использовании зарубежного опыта контроля знаний / М.И.Махмутов // Педагогика. – 2006. - № 9. – С. 99-103.

 126. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника: Избр.психол. труды / Н.А. Менчинская – М.: Педагогика, 1989. – 224 с.

 127. Мерлин B.C. Лекции по психологии мотивов человека / B.C. Мерлин - Пермь.: Пермский пед. ин-т, 1977. —224 с.

 128. Мойсеєнко Л.А. Психологія творчого математичного мислення / Мойсеєнко Л.А. — Івано-Франківськ: ІФНУ, 2003. — 484 с.

 129. Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач / В.А. Моляко - К.: Радянська школа, 1983. - 94 с.

 130. Моляко В.А. Стратегия решения новых задач в процессе регуляции творческой деятельности / В.А. Моляко // Психологический журнал. – Т. 16. - № 1. – 1995. – С. 84-90.

 131. Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены) / В.А. Моляко – К.: Освита Украины, 2007. – 388 с.

 132. Морозова И.С. Мотивация как фактор оптимизации мыслительного процесса: Дисс.. ...канд. психол. наук: 19.00.01 / И.С. Морозова - Новосибирск, 1999. - 180 с.

 133. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество / Мухина В.С. – М. : ТЦ Сфера, 2003. – 456 с.

 134. Новікова О. В. Проблема розвитку творчого мислення в системі Едварда де Боно: дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О. В. Новікова / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. — К., 2008. — 251 с.

 135. Ньюттен Ж. Мотивация, эмоция, личность // Экспериментальная психология / Ж.Ньюттен: [под ред. П.Фресса и Ж.Пиаже]. – М.: Прогресс, 1975. – С. 15-110.

 136. Ньюэл А. Процесс творческого мышления / А.Ньюэл, Д.Шоу, Г.Саймон – М.: Прогресс, 1965. – 436 с.

 137. Обухова Л.Ф. Развитие дивергентного мышления в детском возрасте / Л.Ф.Обухова, С.М.Чурбанова – М.: МГУ, 1994. – 80 с.

 138. Овчинникова Т.Н. Личность и мышление ребенка: диагностика и коррекция / Т.Н. Овчинникова – М.: Просвещение, 2000. – 208 с.

 139. Одаренные дети [Общ.ред Г.В.Бурменской, В.М.Слуцкого] – М.: Прогресс, 1991. – 156 с.

 140. Орлов А.Б. Человекоцентрированный подход в психологии, психотерапии, образовании и политике / А.Б. Орлов // Вопросы психологии - 2002. – № 2. – С. 64-93.

 141. Орлов Ю.М. Стимулирование побуждения к учению / Ю.М.Орлов, Н.Д.Творогова, В .И.Шкуркин: [учеб. пособие]. — М., 1988. – 134 с.

 142. Орлова С.Н. Содержание и организация специальных занятий по формированию творческого мышления младших подростков: Дисс. …канд. психол. н.: 19.00.07 / С.Н. Орлова. – Красноярск, 1996. – 173 с.

 143. Основные современные концепции творчества и одаренности [под ред. Д.Б.Богоявленской] – М.: Молодая гвардия, 1997. – 416 с.

 144. Папуча М.В. Проблеми психології особистісного розвитку / М.В. Папуча – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2008. – 384 с.

 145. Пиаже Ж. Природа интеллекта / Ж. Пиаже // Избр. психол. произв. – М.: Междунар. пед. академия, 1994. – С. 51-236.

 146. Платонова Т.А. Экспериментальное исследование процесса порождения познавательной мотивации: Автореф, дисс. …канд. психол, наук: 19.00.01 / Т.А. Платонова - М., 1980. – 19 с.

 147. Пономарев Я.А. Знание, мышление и умственное развитие / Я.А. Пономарев. – М.: Наука, 1967. – 264 с.

 148. Пономарев Я.А. К теории психологического механизма творчества / Я.А. Пономарев // Психология творчества: Общая, дифференциальная, прикладная. – М.: Наука, 1990. – С. 5-42.

 149. Пономарев Я.А. Психологический механизм творчества / Я.А.Пономарев // Человек в системе наук. - М.: Наука, 1989. - С.370-378.

 150. Пономарев Я.А. Психология творчества: перспективы развития / Я.А.Пономарев // Психологический журнал. - 1994. - Т.15. - С.38-50.

 151. Пономарев Я.А. Психология творческого мышления / Я.А.Пономарев - М.: Наука, 1960. - 351с.

 152. Попрядухина П.Г. Особенности рефлексивности творческого мышления младших школьников: Дисс. …канд. психол. н.: 19.00.07 / П.Г. Попрядухина – М., 1998. – 157 с.

 153. Принцип развития в психологии [под ред. Л.И.Анциферовой] – М.: Наука, 1978. – 368 с.

 154. Проскурякова Л.Б. Психологические механизмы развития познавательной активности : Дисс. …канд. психол. н.: 19.00.01 / Л.Б.Проскурякова – М., 1998. – 157 с.

 155. Психологические исследования творческой деятельности / [под ред. О.К.Тихомирова] – М.: Наука, 1975. – 253 с.

 156. Психологический словарь [под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского] – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

 157. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості: монографія / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. Лабораторія психології творчості / Валентин Олексійович Моляко (наук. кер. авт. кол.). — К. : Педагогічна думка, 2008. — 207 с.

 158. Психология мышления [Пер. с англ. и нем. ]. - М.: Прогресс, 1965. - 532 с.

 159. Психология профессионального педагогического мышления [под ред. М.М.Кашапова] – М.: Изд-во Институт психологии РАН, 2003. – 398 с.

 160. Пути формирования творческого мышления: Сб. науч. трудов / А.З.Рахимов [ред.]. – Уфа: УГУ, 1983. – 91 с.

 161. Пушкин В.Н. О системном подходе к анализу мышления / В.Н. Пушкин // Экспериментальное исследование продуктивных (творческих) процессов мышления. – М.: Наука, 1973. – С. 9-14.

 162. Рамуль К.А. Психология мышления и проблемы воспитания мышления / К.А. Рамуль // Вопросы психологии. – 1962. - № 1. – С. 45-52.

 163. Рахимов А.З. Формирование творческого мышления младших школьников: Дисс. …канд. психол.н.: 19.00.07 / А.З. Рахимов – М., 1992. – 169с.

 164. Ребеко Т. А. Динамика творческой мотивации / Т.А. Ребеко // Психол. журнал - 1987. -Т. 8. - №1. - С. 136-140.

 165. Репкин В.В. Психологическая организация учебного материала и успешность обучения: Авторсф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / В.В. Репкин — М., 1967. – 20 с.

 166. Рибо Т. А. Эволюция общий идей / Т. А. Рибо ; пер. с фр. - Москва:  ЛКИ, 2007. – С. 28-56.

 167. Роджерс K.P. Взгляд на психотерапию: Становление человека / K.P. Роджерс — М.: Наука, 1994. – С. 14-31.

 168. Розіна І. В. Психологічні особливості розвитку креативних форм мислення в підлітковому віці: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Розіна І. В. / Південноукраїнський національний педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2009. — 21 с.

 169. Роменець В. А. Психологія творчості: [Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / В. А. Роменець — 3-є вид. — К. : Либідь, 2004. — 287с.

 170. Ротенберг B.C. Две стороны одного мозга и творчества / B.C. Ротенберг // Интуиция, логика, творчество. - М.: Наука, 1987. - С.36-54.

 171. Рошка А. Творческое мышление. Пути его определения и развития / А.Рошка - М.: Наука, 1971. – С. 8-26.

 172. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования / С.Л. Рубинштейн – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 148 с.

 173. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн – СПб.: Питер, 1999. – 688 с.

 174. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / Рубинштейн С.Л. - М., 1976. - 416 с.

 175. Семенов И.Н. Проблема рефлексивной психологии решения творческих задач / И.Н. Семенов - М.: ИПАН, 1990. - 215 с.

 176. Семилеткина М.С. Исследование особенностей мотивационно-смысловой сферы детей с разным уровнем креативности: Автореф.дисс. …канд. психол. н.: 19.00.07 / Семилеткина М.С. – М., 1995. – 18 с.

 177. Сивкова Н.И. Влияние инноваций на формирование мотивации обучения современных школьников: Дисс. ...канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.И. Сивкова. – Екатеринбург, 1999.- 155 с.

 178. Сидоренко E.В. Mотивационный тренинг [практическое руководство] / E.В. Сидоренко— СПб.: Речь, 2005. - 240 с.

 179. Сидорова E.П. Возрастная динамика психологической структуры поиска решения проблемных задач у школьников. Автореф. дисс. ...канд. психол. наук: 19.00.07 / E.П. Сидорова - М., 1988.- 18 с.

 180. Скалич Л. Й. Діагностика та формування творчого математичного мислення молодших школярів: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Л. Й. Скалич / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 21с.

 181. Славина Л.С. Роль поставленной перед ребенком цели и образованного им самим намерения как мотива деятельности школьника / Л.С. Славина // Изучение мотивации поведения детей и подростков [ред. Л.И.Божович] – М.: Педагогика, 1972. - С.45-60.

 182. Слободчиков В.И. Категория возраста в психологии и педагогике развития / Слободчиков В.И. // Вопросы психологии. – 1991. - № 2. – С. 37-49.

 183. Современная психология мышления: смысл в познании: тезисы докладов научной конференции. – М.: МГУ имени М.В.Ломоносова, 2008. – 362 с.

 184. Сосновский Б.А. Мотив и смысл / Б.А. Сосновский – М.: Наука, 1993. – 120 с.

 185. Стратегії творчої діяльності: школа В.О.Моляко. – К.: Освіта України, 2008. – 604 с.

 186. Тализина Н.Ф. Педагогическая психология: [учебник] / Н. Ф. Талызина. - Москва: Академия, 2011. – 212 с.

 187. Телегина Э.Д. Мотивация в структуре мыслительной деятельности / Э.Д.Телегина // Искусственный интеллект и психология. – М.: Наука, 1976. – С. 41-95.

 188. Тихомиров О.К. Психология мышления: учебное пособие / О.К. Тихомиров - М.: Академия, 2002. - 288 с.

 189. Торшина К.А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии / К.А. Торшина // Вопросы психологии. – 1998. - № 4. – С. 123-132.

 190. Третьяк Т.Н. Формирование стратегии комбинирования как средство развития творческого технического мышления учащихся: Дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Третьяк Т.Н. - К., 1985. - 152 с.

 191. Тряпицына А.П. Организация творческой учебно-познавательной деятельности школьников / А.П. Тряпицына – Л.: ЛГУ, 1989. – 91 с.

 192. Тупичкина Е.А. Интеллектуально-развивающие игры как средство формирования способности младших школьников к творчеству: Автореф. дисс. …канд. психол. н. : 19.00.07 / Е.А. Тупичкина – М., 1989. – 17 с.

 193. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования / Д.Н.Узнадзе – М.: Наука, 1976. – 450 с.

 194. Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности / Д.И. Фельдштейн – М.: Изд-во «Институт практической психологии» - Воронеж: НПО «МОДЕК», 1996. – 144 с.

 195. Фидельман М.И. Динамика развития творческой и интеллектуальной одаренности в младшем школьном возрасте: Дисс. …канд. психол. н.: 19.00.07 / М.И. Фидельман – М., 1994. – С. 15-34.

 196. Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач / Л.М.Фридман - М.: Педагогика, 1977. - 207 с.

 197. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

 198. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен / [В 2-х тт.] Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1986. – Т. 1. – 408 с.

 199. Холодная М.А. Когнитивные стили и интеллектуальные способности / Холодная М.А. // Психол. журнал. - Том. 13. - 1992. - С. 84-93.

 200. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М.А.Холодная – М. – Томск: Изд-во Томс.ун-та «Барс» . – 1997. – 392 с.

 201. Хорошун А. А. Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу старшокласників спеціалізованих шкіл: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / А. А. Хорошун /Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 20 с.

 202. Черных Л.Н. Личностная модель регуляции мыслительной деятельности в учебной работе школьников-подростков: Дисс. … канд. психол. н. : 19.00.07 / Л.Н. Черных – М., 2002. – 173 с.

 203. Чес С. Ваша дитина – особистість / С.Чес, О.Томас. – К.: Педагогіка, 1998. – 190 с.

 204. Шадриков В.Д. Способности человека / Шадриков В.Д. – М.: Институт практической психологии – Воронеж: НПО «Модэк», 1997. – 288 с.

 205. Шадриков В.Д. Духовные способности / Шадриков В.Д. – М.: Магистр, 1996. – С. 97-99.

 206. Шардаков М.Н. Мышление школьника / М.Н. Шардаков - М.: Педагогика, 1965. - 255 с.

 207. Шрагина Л.И. Педагогика творчества: возможности ТРИЗ как образовательной технологии / Л.И. Шрагина, Н.И. Меерович // Школьные технологии – 1997. - № 1. – С. 35-47.

 208. Шульгина Л.Н. Развитие творческой активности детей в процессе дополнительного образования: Автореф.дисс. …канд.. пед. н. 13.00.07 / Л.Н. Шульпина – М., 2001. – 20 с.

 209. Шумакова Н.Б. Роль вопроса в структуре мышления / Н.Б. Шумакова // Вопросы психологии. - 1984. - № 1. - С. 9-14.

 210. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса а педагогике / Г.И. Щукина— М.: Педагогнка, 1971. - 351с.

 211. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин – М.: Педагогика, 1989. – 460 с.

 212. Эльконин Б.Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского возраста / Эльконин Б.Д. // Вопросы психологии. – 1992. - № 3-4. – С.7-13.

 213. Энгельмейер П. К. Теория творчества / П. К. Энгельмейер — Изд. 2-е — М. : URSS, 2007. — 205с.

 214. Эриксон Э. Психологический кризис развития / Эриксон Э. // Ребенок й семья: Хрестоматия / Сост. Д.Я. Райгородский. – Самара: Самарский ун-тет, 2002. - С. 26.

 215. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов / Эсаулов А.Ф. - М., 1982. - 223 с.

 216. Юркевич В.С. О развитии начальных уровней познавательной потребности / В.С. Юркевич // Вопросы психологи. – 1980. - № 4. – С. 25-31.

 217. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: Книга для учителей и родителей / Юркевич В.С. – М.: Просвещение, 1996. – 136с.

 218. Якобсон П.М. Особенности мышления учащихся при выполнении технических заданий / П.М. Якобсон // Психология применения знаний к решению учебных задач. - М.: Педагогика, 1958. - С.188-230.

 219. Яковлева Е.Л. Психологические условия развития творческого потенциала у детей школьного возраста / Е.Л. Яковлева // Вопросы психологии. — 1994.— № 5. - С. 37-42.

 220. Anderson H.H. (ed.) Creativity and its Cultivation / Anderson H.H. – New York, 1959. -178 р.

 221. Getzels J.W. Creativity and intelligence / J.W.Getzels, P.W. Jackson– New York: John Willey and Sons, 1962. – 293 p.

 222. Guilford J.P. Measurement of creativity / J.P. Guilford // Exploration in Creativity. – New York, 1967. – P. 281-287.

 223. Haskell L. Art in the early childhood years / L.Haskell – Columbus ets.: Merrill.cop, 1979. – XI, 218 p.

 224. Jonson D. Serial analysis of verbal analogy problems / D. Jonson // J. Education Psychology. - 1962. - Vol. 53. - № 2. –Р. 12-16.

 225. Kohler U. Zur psychologischen Analyse des Arbeitsaustragen vor Beobachtung von Proguktionstatigkeit / U. Kohler // Soz. Arbeitswiss. 1980. Bd. 1. S. 16-23.

 226. Matthaus W. Sowjetische Denkpsychologie / W.Matthaus // Cottingen - 1988. - XII. – 892 s.

 227. Miyake N. Constructive interaction and the iterative process of understandinge / N.Miyake // Cognitiwe science. - 1988. - Vol.10. - P.151-177.

 228. Perret-Clermont A.N. Social interaction and cognitive development in children / A.N. Perret-Clermont // European monographs in social psychology. H.Taifel / Ed /. - N.-Y., 1980. - 208 p.

 229. Strube W. Analyse des Verstehensbegriffs / Strube W. // Zeitschrift fur Allgemeine Wissenschaftstheorie. - Stuttgart, 1985. - Bd.16. - H.2. S.27.

 230. Torrance E.P. The Nature of Creativity as Manifest in its Testing / E.P. Torrance // The Nature of Creativity / Sternberg R.J. (Ed.). – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988. – P. 32-49.

 231. Wertheimer M. Productive thinking / M.Wertheimer. - New York, 1945. - P.12-35.

 232. Wollach M.A. Anew look at the creativity intelligence distinction / M.A.Wollach, N.A. Kogan // Journal of personality. – 1965. - № 33. – Р. 348-369.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал