П ередмоваPdf просмотр
Сторінка9/21
Дата конвертації08.12.2016
Розмір4.86 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
94
2) визначення базисних умов поставки) узгодження умов розрахунку і методи платежу покупцем.
Документи, необхідні для оформлення цієї частини угоди консульський рахунок, рахунок-фактура, фірмові каталоги, прейскуранти, біржові котирування, конкурентний лист, «Інкотермс 2000», акредитивний лист, інкасове доручення, чеки та ін.
Визначення контрактної ціни товару здійснюється на основі певних документів. При цьому в договорі обов’язково робиться посилання на документи, які використовуються з цією метою (консульський рахунок, рахунок проформа, сертифікат походження товару та ін.).
Консульський рахунок — це доручення, в якому підтверджується походження товару. Він виписується в країні експортера консулом країни імпортера після виплати консульського збору. Названий документ надається разом з експортованим товаром, якщо це вимагається в країні-імпортері [5].
Сертифікат походження товару — документ спеціально установленої форми, який підтверджує, що товари / послуги вироблені / виконані в певній країні, і який містить інформацію для їх ідентифікації
[5].
Рахунок-фактура — це рахунок, що виписується продавцем на
ім’я покупця після того, як покупець замовить товар. У рахунку- фактурі містяться відомості про товар та його ціну. Рахунок-фактура є
підставою для оплати або розрахунку [5].
Рахунок-проформа — попередній рахунок на оплату імпортованої
продукції. Містить зазвичай ту ж інформацію, що й кінцевий (остаточний) рахунок, але не може використовуватися для оплати поставок
[5].
Конкурентний лист — документ, що узагальнює інформацію про техніко-економічні показники, якість, ціни і комерційні умови при реалізації товару використовується уході укладення контрактів, з метою реклами Стосовно визначення конкретної ціни експортного товару в угоді
передбачається, що імпортер повинен знати всі елементи товару (ціна товару в місці його находження в момент продажу) чи базову ціну з урахуванням вартості упаковки, транспортування, витратна страхування, мито. Ці витрати є типовими і обумовлюються торговими звичаями міжнародної комерційної практики.
Умови доставки у контракті визначаються на основі документа,
розробленого Міжнародною торговою палатою — «Інкотермс 2000»
(дод. Г, який є зібранням правил, тлумачення міжнародних комерційних термінів.

95
Четвертий етап. Виконання замовлення продавцем) підготовка товару до відвантаження (упаковка товару відповідно до правил, нормі стандартів) доставка і транспортування) страхування вантажу — оформлення страхового поліса) митне очищення — заповнення митної декларації) виставлення платіжного рахунку.
Оформлення угоди на цьому етапі супроводжується випискою това- росупроводжувальних і розрахункових документів, якими є рахунок- проформа, рахунок-специфікація, пакувальний листок, сертифікати (продукції, якості, походження товару, повідомлення про готовність до відвантаження, інвойс, транспортна накладна, коносамент, повідомлення про відвантаження, страховий поліс, митна декларація та ін.
Інвойс (комерційний рахунок) — пакет документів, що є основою для розрахункових операцій. До його складу входить рахунок-фактура,
з докладним переліком надісланих покупцю товарів і повної інформації про кількість, якість і ціну товару, про нумерацію і маркування вантажних місць, про способи постачання товару. Крім того, в інвойсі
перераховують всі додаткові витрати, а також проставляють номер контракту, вказується величина знижки і методи її надання, номер замовлення і накладної, дата відвантаження, умови і форми платежу Повідомлення про готовність товару надсилається покупцеві. Складається накладна, яка супроводжує вантаж. Транспортування вантажу доповнюється завантажувальним ордером.
Лист пакувальний — супровідний документ довантажу, в якому міститься перелік усіх видів і сортів товарів, що перебувають у кожному товарному місці. Такий лист необхідний, коли водній упаковці
містяться різні за асортиментом товари [5].
Коносамент — документ, що засвідчує одержання вантажу для транспортування морським шляхом. Видається перевізником відправникові вантажу. Коносамент може бути іменним (на ім’я певного одержувача вантажу, ордерним (у розпорядженні відправника або одержувача) або на пред’явника. Коносамент складається на підставі
письмового документа, підписаного відправником (вантажний ордер).
За достовірність відомостей, зазначених у вантажному ордері, відповідає відправник [5].
Страховий поліс — письмова угода між страхувальником і страхо- виком, яка засвідчує, що страховик бере на себе зобов’язання у разі
настання страхового випадку виплатити страхову суму або в межах страхової суми відшкодувати збиток страхувальникові чи іншій особі,
зазначеній у полісі [5].

96
Вантажна митна декларація (ВМД) — документ, що містить відомості про товар, який ввозяться на митну територію України, мету його ввезення або про зміну митного режиму для таких товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів [5].
4.3. Типова структура міжнародного контракту
Положення проформу зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) від 5 жовтня 1995 р. № 75 передбачає, що у контракті повинні міститися такі обов’язкові умови [3]:
1. Назва, номер договору (контракту), дата і місце його укладен-
ня.
2. Преамбула. У преамбулі зазначається повне найменування сторін учасників зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, із зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контрагентів (Продавець, Покупець, «Замовник»,
«Постачальник» тощо, особа, від імені якої укладається зовнішньоекономічний договір (контракт, документів, якими керуються контрагенти договору (контракту) (установчі документи тощо).
3. Предмет договору (контракту). У цьому розділі визначається,
який товар (роботи, послуги) один з контрагентів зобов’язаний поставити (здійснити) іншому із зазначенням точного найменування, марки,
сорту або кінцевого результату роботи, що виконується.
У разі бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару,
що є кінцевою метою переробки давальницької сировини).
Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної характеристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то все це зазначається у додатку (специфікації, який має бути невід’ємною частиною договору (контракту, про що робиться відповідна позначка в тексті договору (контракту).
Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту) згаданий додаток (специфікація, крім того, балансується іще за загальною вартістю експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).
У додатку до договору (контракту) про переробку давальницької
сировини зазначається відповідна технологічна схема такої переробки.

97
Технологічна схема переробки давальницької сировини повинна відображати:
• усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення сировини в готову продукцію;
• кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з об-
ґрунтуванням технологічних втрат сировини;
• втрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.
4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання
послуг). У цьому розділі визначається залежно від номенклатури одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кілограмах, штуках тощо, його загальна кількість та якісні характеристики.
У тексті договору (контракту) про виконання робіт (надання послуг) визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх виконання. Базисні умови поставки товарів
(приймання-здавання виконаних
робіт або послуг). У цьому розділі зазначається вид транспорту та базисні умови поставки (у відповідності до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів чинної редакції, які визначають обов’язки контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару) (дод. Б).
У випадку укладення договору (контракту) про виконання робіт
(надання послугу цьому розділі визначаються умови та строки виконаних робіт (послуг).
6. Ціна та загальна вартість договору (контракту). У цьому розділі визначається ціна одиниці товару та загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг, крім випадків, коли ціна товару розраховується за формулою, а також валюта контракту. Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартість. У цьому разі цінові показники можуть бути зазначені в додатках (специфікаціях, на які робиться посилання в тексті
договору (контракту).
При розрахунках ціни договору (контракту) за формулою зазначається орієнтовна вартість договору (контракту) на дату його укладення.
У договорі (контракті) про переробку давальницької сировини,
крім того, зазначається її заставна вартість, ціна та загальна вартість готової продукції, загальна вартість переробки.
У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) зазначається загальна вартість товарів (робіт, послуг, що експортуються, та загаль-

98
на вартість товарів (робіт, послуг, що імпортуються за цим договором
(контрактом), з обов’язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до першої групи Класифікатора
іноземних валют.
7. Умови платежів. Цей розділ визначає валюту платежу, спосіб,
порядок та строки фінансових розрахунків, а також гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов’язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) зазначаються:
• умови банківського переказу до (авансового платежу) і/або після відвантаження товару або умови документарного акредитива, або інкасо (з гарантією, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р 444, редакція від 28.07.04 Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів, які передбачають розрахунки в іноземній валюті»;
• умови за гарантією, якщо вони є або коли вони необхідні (види гарантійна вимогу, умовна, умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій.
8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг). У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів.
Приймання здавання проводиться за кількістю згідно з товаросуп- ровідними документами, за якістю-згідно з документами, що засвідчують якість товару.
9. Упаковка та маркування. Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо, нанесене на неї відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту, місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування та інше, а за необхідності також умови її повернення.
10. Форс-мажорні обставини. Цей розділ містить відомості протеза яких випадків умови договору (контракту) можуть бути невиконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання збоку влади та інше. При цьому сторони звільняються від виконання зобов’язань на строк дії цих обставин. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується торгово-промисловою палатою відповідної країни.
11. Санкції та рекламації. Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред’явлення рекламацій у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням одним
із контрагентів своїх зобов’язань.

99
При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у відсотках від вартості недопоставленого товару (робіт, послуг) або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів від якого терміну вони встановлюються та протягом якого часу діють, або їх граничний розмір, строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов’язки сторін договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацій.
12. Арбітраж. Вказується місце арбітражного суду, повне його найменування, країна й матеріальне право, яке буде застосовуватися при розгляді спорів, і обговорені випадків, при яких сторони можуть звернутися в суд.
13. Юридичні адреси, поштовій платіжні реквізити сторін. Вка- зуються повні юридичні адреси, повні поштовій платіжні реквізити рахунку, назва банку) контрагентів договору (контракту)
За домовленістю сторін у ньому можуть передбачатись і додаткові
умови страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору (контракту, агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження, умови передачі технічної документації на товар, збереження торговельних марок, порядок сплати податків, мит,
зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту договір
(контракт) починає діяти, кількість підписаних екземплярів договору
(контракту), можливість і порядок внесення доповнень і змін до договору (контракту) та ін. (дод. В).
4.4. Основні джерела правового регулювання
зовнішньоекономічних контрактів
Визначаючи загальні ознаки зовнішньоекономічних контрактів, необхідно звертати увагу на специфіку джерел правового регулювання таких договорів. До основних джерел належать) міжнародні договори) національне законодавство) звичаї.
У практиці міжнародної торгівлі використовуються такі джерела
міжнародного правового регулювання:
• Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Конвенція ООН про давність позову в міжнародній купівлі- продажу товарів (1974);

100
• Конвенція про право, що використовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів (1985), та ін.
Найбільш широко в практиці міжнародної торгівлі використовується Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі- продажу, прийнята у Відні в 1980 р. Це міжнародний документ, що має практичне значення при підписанні і виконанні зовнішньоторговельних контрактів. Віденська конвенція була розроблена комісією ООН
про право міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) з метою визначення
єдиних норм, що регулювали б міжнародні торгові договори.
Учасниками Віденської конвенції є понад 30 країн, зокрема, Австрія, Китай, Німеччина, Італія, Польща, Швейцарія, США, Ірак, Франція та ін. На території України Конвенція вступила вдію з 1 лютого р.
Віденська конвенція складається з чотирьох частині статті, в яких докладно визначається порядок підписання договору міжнародної купівлі-продажу (ч. ІІ) і його основні умови (ч. III). Віденська конвенція не регламентує всі аспекти міжнародної купівлі-продажу. Матеріали Віденської конвенції охоплюють широке поле питань з регламентації договірних відносин між контрагентами з різних країн походження.
Значення Віденської конвенції полягає в усуненні значних розбіжностей у національних законодавствах, що регулюють міжнародну ку- півлю-продаж товарів визначенні рис міжнародного характеру договору встановленні переліку видів договорів і послуг, на які не поширюється її дія визначенні головних праві обов’язків сторін за договором встановленні форми контракту купівлі-продажу; визначенні засобів правового захисту у разі порушення договору продавцем чи покупцем та ін.
Разом з тим Віденська конвенція носить диспозитивний характер.
Це означає, що сторони можуть у договорі відступити від будь-якого положення Конвенції чи змінити його дії. І це повинно бути вказано в контракті. Якщо в контракті купівлі-продажу таких відступів непередбачено, до нього мають застосовуватись норми Віденської конвенції р.
Що стосується національного законодавства, то в Україні такими нормативно-правовими актами є:
• Закон України Про зовнiшньоекономiчну діяльність Закон України Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi»[6];
• Закон України Про регулювання товарообмiнних (бартерних)
операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної діяльності [7]:

101
• Закон України Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах» Закон України Про Єдиний митний тариф Закон України Про Митний тариф Митний кодекс України [11];
• Цивiльний кодекс України Указ Президента України вiд 4 жовтня 1994 р. № 567/94 Про застосування Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв» Указ Президента України вiд 4 жовтня 1994 р. № 566/94 Про заходи щодо впорядкування розрахункiв за договорами, що укладають суб’єкти пiдприємницької дiяльностi України Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку
України вiд 21 червня 1995 р. № 444 Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), як передбачають розрахунки в iноземнiй валют Декрет Кабінету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 р. № 15-
93 Про систему валютного регулювання i валютного контролю Названі вище та цілий ряд інших нормативно-правових документів відіграють визначальну роль у вирішенні суперечок в арбітражі.
Крім того, умови, які мають і можуть бути передбачені зовнішньоекономічним договором (контрактом, установлює, зокрема, Поло-
ження проформу зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене Наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків і
торгівлі України від 05.10.1995 р. № 75 [3]. Такі умови поділяються на обов’язкові та додаткові.
До обов’язкових умов договору (контракту) належать назва, номер договору (контракту, дата і місце укладення преамбула із зазначенням повного і скороченого найменування сторін та найменування документів,
якими керуються контрагенти під час укладення договору (контракту);
предмет договору (контракту) — його опис, найменування, характеристика, модель, сорті таке інше кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг одиниці виміру кількості, порядок визначення кількості, система вимірів та ваги якість товарів вибір способу визначення якості (по стандарту, по технічним умовам, по специфікації, по опису, по первинному огляду, по змісту окремих речовин в товарі, по виходу готового продукту, за натуральною вагою, спосіб тель-кель); базисні умови поставки товарів (приймання / здачі виконаних робіт або послуг ціна і
загальна вартість договору (контракту умови платежів (включають все- бе спосіб платежу, засоби платежу, форму платежу упаковка та маркування гарантії та технічне обслуговування порядок здачі і приймання то-

102
вару; форс-мажорні обставини санкції та рекламації арбітраж юридичні
адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.
До додаткових умов належать страхування гарантії якості залучення субвиконавців до договору (контракту, агентів, перевізників норми завантаження (розвантаження передача технічної документації на товар;
збереження торгових марок порядок сплати податків, мит, зборів захисні
застереження; момент початку дії договору (контракту кількість підписаних примірників договору (контракту можливість і порядок внесення доповнень та змін до договору (контракту) і та ін.
Основні терміни та поняття
Зовнішньоекономічний договір (контра́кт); типовий контракт офе- рта; тверда оферта; акцепт контроферта; вільна оферта; запит;
закупівельний ордер індент; консульський рахунок сертифікат походження товару рахунок-фактура; рахунок-проформа; Інкотермс;
інвойс (комерційний рахунок коносамент; страховий поліс вантажна митна декларація.
Контрольні запитання, завдання
та проблеми для обговорення
1. Дайте загальне визначення поняття зовнішньоекономічний договір (контракт. Які нормативні документи регулюють порядок укладання і виконання зовнішньоекономічних договорів. Назвіть основні види зовнішньоекономічних договорів. Які основні стадії має проходити укладання договору купівлі- продажу. Охарактеризуйте основні умови зовнішньоторговельного контракту. Визначте сутність базисних умов контракту. Дайте пояснення поняттю «форс-мажорні обставини. Наведіть визначення понять «оферта», акцепт. Дайте визначення поняття типовий контракт. З якою метою складається цей документі які структури займаються його розробкою. Наведіть перелік основних видів контрактів.

103
Тести
1. Зовнішньоторговельний контракт може укладатися:
а) в усній формі;
б) у письмовій формі;
в) в усній та письмовій формах.
2. У якому розділі зовнішньоторговельного контракту зазначе-
ний порядок внесення змін до контракту:
а) інші умови;
б) форс-мажор;
в) штрафні санкції та рекламації;
г) преамбула.
3. Що має бути зазначено у розділі Предмет контракту»:
а) назва товару та його характеристика;
б) кількість товару;
в) якість товару;
г) ціна товару.
4. У преамбулі зовнішньоторговельного контракту зазначають:
а) місцезнаходження контрагентів;
б) найменування товару;
в) кількість одиниць товару;
г) маршрут перевезення.
5. Під терміном поставки розуміють:
а) момент передачі товару покупцеві продавцем;
б) дострокову доставку товару;
в) поставку товару пізніше дати, зазначеної у контракті.
6. Джерелом права міжнародного масштабу актом, що встано-
влює правовий режим угод купівлі-продажу є:
а) Женевська конвенція 1969 р.;
б) Віденська конвенція 1980 р.;
в) Гаазька конвенція 1989 р.
7. Контракт вважається виконаним у випадках, коли:
а) поставка товарів становить більше половини тієї кількості, яка зазначена в контракті;
б) товар, поставлений у повному обсязі;
в) товар поставлений у повному обсязі і в обумовлені контрактом строки не надійшла рекламація;
г) у будь-якому з цих випадків.
8. Які з перелічених груп передбачені базовими умовами по-
ставок «Інкотермс2000»:
а) групи B, C, D, б) групи E, F, C, в) групи A, B, C, г) групи F, E, A, B.

104
9. Яка базова умова поставки передбачає найменший обсяг
відповідальності для експортера:
а) б) в) г) DDP.
10. Яка базова умова поставки передбачає найменший обсяг
відповідальності для імпортера:
а) б) в) г) CIP.
Література
1. Закон України від 16.04.91 р. № 956-XII Про зовнішньоекономічну діяльність. Електронний ресурс. — Режим доступу ststind=11 2. Терещенко С. Основи митного законодавства України Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності навч. посіб.
[для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл.] / Терещенко С. — К. :
AT Август, 2001. — 406 с. Положення проформу зовнішньоекономічних договорів (контрактів від 06.09.2001 № 201. Режим доступу nzed= z0833-01 4. Торгова Л. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посіб. : для студ. вищ. навч. закл.] / Торгова Л. В.,
Хитра О. В. — Львів : Новий світ, 2006. — 512 с. Вікіпедія — вільна енциклопедія. Електронний ресурс. — Режим доступу. Закон України від 23.09.94 Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Електронний ресурс. — Режим доступу nzed=185-96 7. Закон України від 23.12.98 Про регулювання товарообмінних
(бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності».
[Електронний ресурс. — Режим доступу nzed=351-14 8. Закон України від 04.10.01 р. Про внесення змін до Закону
України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності. Електронний ресурс. — Режим доступу:Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал