П ередмоваPdf просмотр
Сторінка19/21
Дата конвертації08.12.2016
Розмір4.86 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
208
Зведений індекс вартості експорту визначається за формулами 0
1 1
q
p
q
p
I
pq
, або
q
p
pq
I
I
I
×
=
. Причому різниця)
(
)
(
0 0
1 1
q
p
q
p
є абсолютною зміною вартості експорту, обумовленою зміною як цін експорту, такі фізичного обсягу експорту.
Завдання 15
Компанія «Делла» займається виробництвом дитячих іграшок і має
намір розширити ринки збуту, для чого вивчає можливість експорту своєї продукції до країн Північної Америки.
При виборі країни необхідно враховувати ряд важливих макроекономічних показників, зокрема курс валюти, індекс купівельної спроможності, індекс ціну країні тощо. Для проведення міжнародних порівнянь необхідно розрахувати ряд показників грошового обігу,
зокрема, індекс купівельної спроможності національної грошової одиниці, індекс цінна купівлю долара США (або євро, індекс курсу національної грошової одиниці стосовно долара США (або євро, індекс купівельної спроможності національної грошової одиниці з урахуванням зміни курсу стосовно долара США (або євро).
Розрахуйте перераховані вище показники, використовуючи таку
інформацію: у останньому періоді порівняно з базисним цінив країні
виросли напри цьому валютний курс національної грошової
одиниці знизився від 8,095 нац. грош. од. до 7,924 нац. грош. од. за 1
дол. США, частка грошового обороту в іноземній валюті (доларах
США) на грошовому ринку країни становила 15 %.
Методичні рекомендації до виконання завдання
Індекс купівельної спроможності національної грошової
одиниці визначається як величина, обернена до індексу цін (який вданому випадку становить
156
,
1
%,
6
,
115 6
,
15 100
або
=
+
).
Індекс цінна купівлю долара США обчислюється як відношення нового валютного курсу національної грошової одиниці
до колишнього курсу. Звідси індекс курсу національної грошової
одиниці стосовно долара США є величина, обернена до індексу

209
цін на купівлю долара США. Індекс купівельної спроможності
національної грошової одиниці з урахуванням зміни курсу стосовно долара США розраховується як середня арифметична зважена з індексу купівельної спроможності національної грошової
одиниці та індексу курсу національної грошової одиниці стосовно долара США. (При цьому як ваги використовують частки грошового обороту відповідно в національній і іноземній — доларі США — валютах.)

І МЕН НИЙ ПОКАЖЧИК biibАbiАрмінгтон П. (Armington Р.)
Б
Баласса Б. (Balassa B.)
В
Вернон Р. (Vernon R.)
Вінер Дж. (Viner J.)
Г
Грубель Х. (Grubel G.)
К
Кемп М. (Kemp M.)
Кругман П. (Krugman P.)
Л
Ланкастер К. (Lancaster К.)
Леонтьєв В. (Leontief W.)
Ліндер С. (Linder S.)
Ллойд П. (Lloyd P.)
М
Ман Т. (Mann T.)
Мід Дж. (Meade J.)
Мілл Дж. С. (Mill J. S.)
Монкретьєн А. (Montchrestien A.)

211
О
Олін Б. (Ohlin В.)
П
Познер М. (Posner Портер М. (Porter K.)
Р
Рибчинський Ту Т.)
Рікардо Д. (Ricardo D.)
С
Семюелсон П. (Samuelson P.)
Серра А. (Serra Сміт А А.)
Стаффорд У W.)
Столпер В. (Stolper Стюарт Д. (Steuart J.)
Т
Торренс Р. (Torrens R.)
Х
Хаберлер Г. (Haberler G.)
Хекшер Е. (Htckscher Е.)
Хелпман Е. (Helpman Е.)

П РЕ ДМЕ Т НИЙ ПОКАЖЧИК biibАbiАктив торгового балансу — (сторінки будуть виставлені після останнього форматування тексту)
Акредитив
Актив торгового балансу
Акцепт
Арбітраж валютний
Б
Банк
Бартер
Бренд
Брокер
Брокеридж
Бюджетна ефективність експорту
Бюджетна ефективність імпорту
Бюджетний ефект від експорту
Бюджетний ефект від імпорту
В
Валюта платежу
Валюта ціни
Валютний ефект від експорту
Валютний ефект від імпорту
Валютна ефективність експорту
Валютна ефективність імпорту
Вантажна митна декларація
ВВП
Видимий експорті імпорт
«Викрутковий» завод
Витрати трансакційні

213
Г
Гранично допустимі витрати експорту
Гранично допустима вартість імпортної продукції
Д
Давальницька сировина
Делькредере
Дефлятор
Дистриб’ютор
Дочірня компанія
Дисконтування
Е
Експорт
Ефективність
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств
З
Замовлення
Запит
Знижка дилерська
Знижка за кількість чи серійність
Знижка за оборот (бонусна)
Знижка загальна (проста, одноразова)
Знижка сезонна
Знижка спеціальна
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Зовнішньоекономічний договір (контракт)
Зовнішньоекономічні зв’язки
Зовнішньоекономічна операція
Зовнішньоекономічний потенціал
Зустрічна торгівля
І
Імпорт
Інвестор
Інвестиції
Інвестиції іноземні
Інвестиції прямі

214
Інвойс (комерційний рахунок)
Індекс умов торгівлі
Індент
Інкасо
Iнкасо документарне
Інкоте́рмс
Інжиніринг
К
Кампанія — PR
Капіталізація
Квота експортна
Квота імпортна
Коефіцієнт ефективності експорту альтернативний
Коефіцієнт ефективності експорту базовий
Коефіцієнт ефективності імпорту альтернативний
Коефіцієнт ефективності імпорту базовий
Коефіцієнт зовнішньоторговельного обороту
Комісіонер
Компенсаційна угода
Консалтинг
Кост плюс
Коносамент
Конкурентна перевага
Контракт типовий
Контроферта
Л
Лаг імітаційний
Лаг попиту
Лаг чистий
Лист конкурентний
Лист пакувальний
Лізинг
Ліцензія
Ліцензування
М
Маркетинг
Меркантилізм
Митний союз
Монетаризм

215
Н
Невидимий експорт та імпорт
Неявні (альтернативні) витрати
О
Обмеження валютні
Ордер закупівельний
Опціон валютний
Оферта
Оферта вільна
Оферта тверда
П
Перевага абсолютна
Перевага відносна
Переказ банківський
Політика цінова
Посередник
Протекціонізм
Портфельні інвестиції
Р
Рахунок консульський
Рахунок-проформа
Рахунок-фактура
Ризик валютний
Розрахунки по відкритому рахунку
Реклама
Роялті
С
Сертифікат походження товару
Спільні підприємства
Стратегія
Стратегія планування
Стратегія прямих іноземних інвестицій
Страховий поліс
Суб’єкти ЗЕД

216
Т
Товарообмін
Толлінг
Торгова марка
Торговельний агент
Транспорт
Туризм
Трансакційні витрати
У
Управлінський контракт
Ф
Франчайзер
Франчайзі
Франчайзинг
Фритредерство
Хеджування
Ц
Ціна експортна
Ціна з наступною фіксацією
Ціна імпортна
Ціна ковзаюча (змінна)
Ціна рухома
Ціна тверда
Ціни індикативні
Ціни опубліковані
Ціни розрахункові
Ціни світові
Ціни, що публікуються

Г Л ОСА РІЙ biibАbibАвтаркіяb (від гр. autarkeia — самовдоволення) — крайній вияв протекціонізму політика відособлення країни від економіки інших країн з метою створення замкненого, національного господарства, що відзначається самозабезпеченням.
Акредитив — це розрахунковий документ, який є дорученням одного банку іншому провести оплату товарно—транспортних документів за відвантажені товари чи надані послуги за рахунок заздалегідь визначених джерел коштів.
Акредитив документарний — це грошове зобов’язання банку, яке виставляється на підставі доручення його клієнта—імпортера на користь експор- тера.
Актив торгового балансу перевищення експорту країни над її імпортом.
Акцепт — лист-підтвердження, що містить згоду покупця на пропозицію про- давця.
Арбітраж валютний — покупка іноземної валюти на одному валютному ринку з одночасним перепродажем її на іншому з метою здобуття прибутку на різниці у курсах валют, або здійснення такої операції в часі.
Б
Банк — підприємство, що торгує грішми, засобами платежу. Банк залучає їх у вигляді внесків (депозитів, платить вкладникові обговорений відсоток,
стає боржником проводить розміщення засобів у виді позик і кредитів,
тобто якби продає в тимчасове користування гроші за відсоток, що перевищує процентну ставку по депозитах. Різниця, або маржа, є джерелом банківського прибутку. Банки торгують цінними паперами, державними і корпоративними мають різну спеціалізацію (інвестиційні,
іпотечні, ощадні).
Бартербезгрошовий (прямій ) обмін товарами і послугами.

218
Брендневловима сума властивостей продукту його імені, упаковки таці- ни, його історії, репутації та способи рекламування. Бренд також
є сполученням вражень, які він справляє на споживачів, і результатом
їхнього досвіду у використанні бренду.
Брокерфізична або юридична особа, що виконує роль посередника між продавцями і покупцями товарів, цінних паперів, валюти. Брокери сприяють укладенню торговельних угод, зводячи покупців і продавців. Брокери діють з доручення своїх клієнтів і за їхній рахунок,
одержуючи плату або винагороду у виді комісійних при укладенні
угоди. У дорученні клієнта брокерові вказується кількість, термін постачання і ціна.
Брокеридж — (англ. brokerage fee) винагорода брокера. Сума, виплачувана страховому брокерові при укладанні договору страхування, обмовляється у відсотках від суми страхової премії. У брокеридж входить також плата страхувальника брокерові за посередницькі послуги у врегулюванні заявленої претензії по фактові страхового випадку.
Бюджетна ефективність експорту — частка відділення вартості обсягу експорту товарів на вартість цих товарів за цінами внутрішнього ринку з урахуванням транспортних та інших витрат з доставки товарів.
Бюджетна ефективність імпорту — частка відділення вартості обсягу імпортованих товарів за цінами внутрішнього ринку на вартість цих товарів за цінами закупки на зовнішньому ринку.
Бюджетний ефект від експортурізність між вартістю обсягу експорту товарів та вартістю цих товарів за цінами внутрішнього ринку з урахуванням транспортних та інших витрат з доставки товарів.
Бюджетний ефект від імпортурізність між вартістю обсягу імпортних товарів за цінами внутрішнього ринку та вартістю цих товарів за цінами закупки на зовнішньому ринку.
В
Валюта платежу — валюта, у якій здійснюється оплата товарів, цінних паперів, послуг або погашення кредиту.
Валюта ціни — це валюта, в якій визначається ціна контракту.
Валютний ефект від експорту — різність між граничнодопустимими витратами, пов’язаними з експортом товарів за відомої зовнішньоторговельної ціни та реальними експортними витратами.
Валютний ефект від імпорту — різність між реальними витратами,
пов’язаними з імпортом та граничнодопустимими витратами на імпорт товарів за відомої зовнішньоторговельної ціни.
Валютна ефективність експорту — відношення граничнодопустимих витрат, пов’язаних з експортом товарів за відомої зовнішньоторговельної

219
ціни (валютні надходження, скориговані на коефіцієнт цінності купівельної спроможності валюти таза потреби, на коефіцієнт кредитного впливу) і реальних експортних витрат.
Валютна ефективність імпорту — відношення реальних витрат,
пов’язаних з імпортом та граничнодопустимих витратна імпорт товарів за відомої зовнішньоторговельної ціни (витрат, скоригованих на коефіцієнт цінності / купівельної спроможності валюти таза потреби, на коефіцієнт кредитного впливу).
Вантажна митна декларація — документ, що містить відомості про товар,
який ввозяться на митну територію України, мету його ввезення або про зміну митного режиму для таких товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.
ВВП — вартість товарів і послуг, зроблених у країні у всіх галузях економіки і
призначених для кінцевого споживання, нагромадження й експорту.
«Викрутковий» завод — підприємство, яке лише збирає готову продукцію з великих вузлів та агрегатів, що закупаються і поставляються у готовому вигляді.
Витрати трансакційні — витрати економічної діяльності, пов’язані зі здійсненням ринкових угод (витрати збору та обробки інформації, проведення переговорів та прийняття рішень, контролю та юридичного захисту виконання контракту).
Г
Гранично допустимі витрати експорту товарів за відомої зовнішньоторговельної ціни — валютні надходження (обсяг продажу товарів закордоном або сума експорту, скориговані на коефіцієнт цінності валюти (купівельної спроможності валютних надходжень) та коефіцієнт кредитного впливу (за умов укладання угоди на умовах надання кредиту).
Гранично допустима вартість імпортної продукціїімовірні витрати (ті,
які б були здійснені у випадку виробництва товарів всередині країни),
скориговані на коефіцієнт цінності валюти та коефіцієнт кредитного впливу.
Д
Давальницька сировина — сировина особи (юридичної, фізичної, власник якої є замовником на виготовлення товару з цієї сировини іншою осо-

220
бою—товаровиробником, а водночас і власником готового товару (продукту. Може бути давальницька сировина також зарубіжного походження, яка ввозиться в іншу країну з метою переробки в готову продукцію з наступним вивезенням до країни — власника сировини або реалізацією на внутрішньому ринку країни-виробника. У ціну готової
продукції виробник включає вартість переробки давальницької сировини і витрати, пов’язані з виготовленням продукції.
Добровільне обмеження експорту/імпорту — кількісне обмеження, засноване на зобов’язанні одного з партнерів по торгівлі обмежити або, принаймні, не розширювати обсягів постачань, прийняте в рамках офіційної міжурядової або неофіційної угоди про встановлення квотна експорт/імпорт певного товару.
Делькредере (італ. del credere — за довірою а) гарантійне зобов’язання брокера перед принципалом за виконання угоди б) страхування дебіторської заборгованості в) винагорода запоруку в платежі за векселем або
іншим зобов’язанням; д) виплачується у випадку повного надходження платежу за відданий у борг товар.
Демпінг навмисне заниження цінна товари, що конкурують із товарами, виробленими національними підприємствами, з метою придбання більшої частки ринку і витіснення інших (національних) вироб- ників.
Дефлятор — коефіцієнт, який використовується з метою приведення економічних показників, що визначаються у грошовому вимірі, до рівня цін попереднього періоду чисельно дорівнює індексу цін.
Дистриб’ютор (англ. dіstrіbutor — розподіл) — юридична або фізична особа,
що проводять закупівлю і збут оптових партій товарів визначеного асортименту, найчастіше імпортного виробництва, на регіональних ринках.
дистриб’ютор закуповує товари в продавця або виробника за свій рахунок, а потім продає їх покупцеві. дистриб’ютор може надавати маркетингові послуги, а також послуги з монтажу і налагодження устаткування, навчання користування їм. Можливе застосування правопису
«дистрибутор».
Дочірня компанія — компанія, в якій прямий інвестор (материнська компанія) має контрольний пакет акцій.
Дисконтування — приведення економічних показників різних років до виду зіставлення за допомогою коефіцієнта, заснованого на формулі складних процентів.
Е
Експорт — вивіз закордон товарів, послуг і капіталу для реалізації назовні- шніх ринках.

221
Ембарго (лат. imbarricare — перешкоджати ісп. embargo) — державна заборона на імпорт-експорт певних товарів, технологій і капіталу у окремі
країни.
Ефективність досягнення певних результатів із мінімально можливими витратами або отримання максимально можливого обсягу продукції з
існуючої кількості ресурсів.
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств — позитивний кількісний та (або) якісний результат, отриманий за наслідками реалізації зовнішньоекономічного контракту порівняно із результатами зовнішньоекономічної діяльності, що здійснювалась до цього.
З
Замовлення — письмове розпорядження покупця щодо доставки йому товарів чи надання послуг документ оформлюється частіше всього на спеціальному бланку зоб рунтуванням ціни.
Запит — звернення покупця до продавця, що містить пропозицію вислати оферту, якщо ініціатива в пошуку товару виходить від покупця.
Знижка дилерська — знижка, яка надається виробниками своїм постійним агентам та іншим посередникам зі збуту.
Знижка за кількість чи серійність — знижка, яка надається за умови купівлі
заздалегідь визначеної зростаючої кількості товару.
Знижка за оборот (бонусна) — знижка, яка встановлюється за певною шкалою залежно від досягнутого обороту протягом узгодженого сторонами терміну (звичайно одного року).
Знижка загальна (проста, одноразова) — знижка, яка надається до прейску- рантної або довідкової ціни товару.
Знижка сезонна — знижка, яка надається закупівлю товару поза сезоном.
Знижка спеціальна — знижка, яка надається на пробні партії товару.
Зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб’єктів господарської
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території
України, такі за її межами.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства — це сфера господарської
діяльності, пов’язана з міжнародною виробничою й науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) — матеріально оформлена угода двох чи більше суб’єктів ЗЕД та їхніх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

222
Зовнішньоекономічні зв’язки — це сукупність форм, засобів і методів зовнішньоекономічних відносин між країнами.
Зовнішньоекономічна операція — це комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладання та виконання торгової, інвестиційної чи іншої
угоди економічного характеру.
Зовнішньоекономічний потенціал — це сукупність галузей, підгалузей,
об’єднань, підприємстві організацій, що виробляють продукцію на експорт чи використовують імпортну продукцію та здійснюють інші
види і форми ЗЕД.
Зовнішньоекономічна політика держави — система принципів і методів, що визначають діяльність органів державної влади та державного управління і спрямовані на забезпечення національних економічних інтересів у сфері розвитку та взаємодії національних економіку цілому і національних суб’єктів міжнародного бізнесу зокрема.
Зустрічна торгівля — сукупність угод, при укладанні яких закупка продукції
з різних причин супроводжується відповідними поставками товарів з метою досягнення балансу експортно-імпортних операцій. Зустрічна торгівля поділяється на бартерні угоди, зустрічні закупки, компенсаційні угоди, кліринг, угоди «оффсет».
І
Імпорт — ввіз через границю товарів, технології та капіталів для реалізації на внутрішньому ринку країни—імпортера; одержання від іноземних партнерів послуг виробничого або споживчого призначення.
Імпортний депозит — попередня застава, яку імпортер повинен внести в свій банк перед закупівлею іноземного товару.
Інвестор — це людина яка вкладає гроші і/або інші активи з метою їх збереження та примноження.
Інвестиції це довгострокове вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку.
Інвестиції іноземні — цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Інвестиції прямі — це безпосередня участь інвестора у виборі об’єкта інвестування і вкладанні коштів.
Інвойс (комерційний рахунок) пакет документів, що є основою для розрахункових операцій, до якого входить рахунок-фактура, з переліком відправлених товарів та повної інформації про кількість, якість і ціну товару, нумерацію і маркування вантажних місць, способи постачання товару крім того, проставляється номер контракту, вказується вели-

223
чина скидки і методи її надання, номер замовлення і накладної, дата відвантаження, умови і форми платежу.
Індекс умов торгівлі — співвідношення індексів середніх цін експорту та ім- порту.
Індент — документ з відривним дублікатом 2) замовлення, зроблене імпортером однієї країни комісіонеру іншої на закупку певної партії товару.
Інкасо — банківська операція по стягненню грошових коштів з платника на користь одержувача на підставі письмового доручення останнього з наданням відповідних документів.
Інкасо документарне це доручення експортера (кредитора) своєму банку одержати від імпортера (платника) безпосередньо або через інший банк певну суму або підтвердження (акцепт) того, що ця сума буде сплачена в установлені терміни.
Інкоте́рмс (Incoterms, International commerce terms)— офіційні правила Міжнародної торгової палати, які містять перелік і опис факультативних правил здійснення договірних поставок.
Інжиніринг (англ. ingineering; від лат. ingenium — винахідливість) — інженерно консультаційні послуги, роботи дослідницького, проектно—конс- трукторського, розрахунково-аналітичного характеру, підготовка техніко-економічного обґрунтування проектів, надання рекомендацій щодо організації виробництва та управління.
К
Кампанія — PR — комплексне і багатократне використання заходів, а також рекламних матеріалів у межах єдиної концепції і загального проведення плану впливу на думку та ставлення людей з метою популяризації іміджу, підтримки репутації.
Капіталізація — перетворення частини доданої вартості або доходів на капітал обчислення цінності майна (нерухомості, цінних паперів тощо) за доходом, якій таке майно приносить калькуляція вартості кредиту з урахуванням процентної ставки доларова сума всіх акцій, боргів і перерозподіленого прибутку компанії.
Квота експортна — відношення величини обсягу експорту до валового внутрішнього продукту.
Квота імпортна — відношення величини обсягу імпорту до валового внутрішнього продукту.
Коефіцієнт ефективності експорту альтернативний — віднесення суми експортного прибутку до внутрішнього прибутку підприємства відпродажу цього товару всередині країни.
Коефіцієнт ефективності експорту базовий — віднесення величини експортного доходу до експортних витрат.

224
Коефіцієнт ефективності імпорту альтернативний — показник, який визначається віднесенням прибутку від реалізації імпортованих товарів до внутрішнього прибутку, обчисленого на основі оптової ціни цього товару за умов виробництва його всередині країни.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал