П ередмоваPdf просмотр
Сторінка18/21
Дата конвертації08.12.2016
Розмір4.86 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Завдання 5
Компанія «Веллесс», яка займається виробництвом дитячого харчування, планує розширити асортимент продукції, додавши до нього

195
сухі суміші з вмістом вітамінів (товар 1), сухофруктів (товар 2), мінералів (товар 3). Для їх виробництва необхідно імпортувати сировину з
Німеччини. При цьому новий товар, як показали попередні маркетингові дослідженні, користується попитом у країнах СНД.
Таким чином, при виборі країни та підготовці експортно-імпортної
операції постала потреба в економічному обґрунтуванні таких кроків.
Для прийняття остаточного рішення необхідно порівняти модальні ціни на товари, які цікавлять покупця і які склалися на ринках країн Росії та Казахстану. З цією метою потрібно розрахувати територіальні
індекси: 1) цін Росії порівняно з Казахстаном 2) цін Казахстану порівняно з Росією. Для розрахунку використайте такі дані за період:
Росія
Казахстан
Товар ціна, грош. од.
продаж, тис. шт.
ціна, грош. од.
продаж, тис. шт.
1 77,5 12,4 78,0 18,6 2
83,6 50,5 86,3 64,0 3
71,2 29,0 75,1 41,7
Методичні рекомендації до виконання завдання
При обчисленні територіальних індексів цін застосовуються такі
формули:
[
]
[
]


+

+

=
)
(
)
(
В
А
В
В
А
А
p
q
q
p
q
q
p
I
і
[
]
[
]


+

+

=
)
(
)
(
В
А
А
В
А
В
p
q
q
p
q
q
p
I
.
Завдання 6
Компанія «Оілтекс» має намір змінити обсяги та структуру імпорту сирої нафти, що спричинене зростанням обсягів продаж цього товару на ринках країн Південно-Східної Азії. Рішення повинне ґрунтува- тись на результатах ретельного аналізу тенденцій, що складаються на сировинних ринках. Такий аналіз включає вивчення динаміки цінна сировинні товари, а також вплив цього та інших факторів на обсяг продажів сировини. Нижченаведені дані про продажна ринку країн
Південно-Східної Азії сирої нафти марки «Brent» компанії «Оілтекс»
провідними нафтовидобувними компаніями за два періоди:

196
Фізичний обсяг продажів,
млн бар.
Ціна, дол. США за 1 бар.
Компанія базисний період q
0
останній період (q
1
)
базисний період p
0
останній період p
1
«Брітіш Петролеум 243 77,0 79,2
«Лукойл»
209 237 76,5 79,0
«Ексон»
110 120 80,4 Разом Сформулюйте економічно обґрунтований висновок на основі визначення) середньої ціни 1 бар. нафти за кожен період 2) індексів середньої ціни 1 бар. нафти а) змінного складу б) постійного складу;
в) структурних зрушень 3) абсолютного приросту вартісного обсягу продажів нафти — всього і, зокрема, у зв’язку з впливом зміни а) загального фізичного обсягу продажів нафти б) цінна нафту по окремих компаніях-продавцях; в) структури загального фізичного обсягу продажів нафти.
Методичні рекомендації до виконання завдання
Розрахунок середньої ціни 1 бар. нафти
)
( p
виконайте за середньою арифметичною зваженою, використовуючи в ролі ваги фізичний обсяг продажів.
Індекси середньої ціни розрахуйте за формулами:
• індекс змінного складу
=
=
0 0
0 1
1 1
0 1
)
(
:
)
(
:
q
q
p
q
q
p
p
p
I
p
;
• індекс постійного складу
=
1 1
0 1
1 1
)
(
:
)
(
q
q
p
q
q
p
I
p
;
• індекс структурних зрушень
=
0 0
0 1
1 0
)
(
:
)
(
q
q
p
q
q
p
I
q
d
Абсолютні прирости вартісного обсягу продажів обчисліть, використовуючи такі формули:
• загальний абсолютний приріст=
ΔΣ
)
(
)
(
0 0
1 1
q
p
q
p
O
;
• абсолютний приріст за рахунок зміни загального фізичного обсягу продажів
=
ΔΣ
Σ
0 0
1
)
(
p
q
q
O
q
;

197
• абсолютний приріст за рахунок зміни цінна нафту по окремих компаніях-продавцях=
ΔΣ
)
(
)
(
1 0
1 1
q
p
q
p
O
p
;
• абсолютний приріст за рахунок зміни структури загального фізичного об’єму продажів нафті
=
ΔΣ
1 0
1 0
)
(
q
p
q
p
O
q
d
Завдання 7
На основі аналізу зовнішньоторговельного обороту за 2009 р. з країнами ЄС уряд Туреччини дійшов висновку, що його структура потребує якісного вдосконалення. Відомо, що для збалансування обсягів експорту та імпорту у довгостроковій перспективі необхідно визначити абсолютну зміну обсягу експорту в останньому році порівняно з базисним (у млн євро і відсотках) — загальну і, зокрема, обумовлену зміною величини зовнішньоторговельного обороту і частки експорту в зовнішньоторговельному обороті країни, а також коефіцієнт покриття
імпорту експортом за окремі роки. При вирішенні поставленого завдання використайте дані по економіці країни, що наводяться нижче,
за два роки (млн євро):
Показник
Базисний рік
Останній рік
Зовнішньоторговельний оборот (ЗТО)
16040,0 Імпорт 5835,0
Методичні рекомендації до виконання завдання
При обчисленні впливу окремих факторів на динаміку обсягу експорту (у млн євро) використайте такі формули:
• зміна обсягу експорту у зв’язку зі зміною величини зовнішньоторговельного обороту:
E
d
0 0
1
ЗТО
)
ЗТО
(ЗТО
E


=
Δ
;
• зміна обсягу експорту у зв’язку зі зміною структури зовнішньоторговельного обороту (частки експорту в зовнішньоторговельному обороті 0
1
ЗТО
)
(


=
Δ
E
E
d
d
d
E
E
,

198
де Е — обсяг експорту (вданому випадку різниця між величиною зовнішньоторговельного обороту і обсягом імпорту, d
E
частка експорту в зовнішньоторговельному обороті, підрядкові
позначення 0 і 1 відповідають показникам базисного і останнього періодів.
Щоб визначити вплив факторів у відсотках, слід розділити зміну обсягу експорту у зв’язку з впливом того або іншого фактора (у млн євро) на загальну зміну обсягу експорту (розраховується як
0 1
E
E

) з подальшим множенням результату на Коефіцієнт покриття імпорту експортом — це відношення вартості експорту до вартості імпорту.
Завдання 8
На основі аналізу зовнішньоторговельного обороту за 2009 р. з країнами ЄС уряд Австралії дійшов висновку, що його структура потребує вдосконалення. Відомо, що для збалансування обсягів експорту та імпорту у довгостроковій перспективі, крім інших важливих показників, необхідно визначити абсолютну зміну обсягу імпорту (у 2010 р.
порівняно з 2009 р, млн дол. США) — загальну і, зокрема, обумовлену зміною величини зовнішньоторговельного обороту і частки імпорту в зовнішньоторговельному обороті Австралії. Для вирішення поставленого завдання використайте такі дані з економіки Австралії обсяг
імпорту становив у 2010 р. 7020 млн дол.в США, зовнішньоторговельний оборот виріс на 10,5 %, частка імпорту в зовнішньоторговельному обороті скоротилася на 8,0 %.
Методичні рекомендації до виконання завдання
Обсяг імпорту в 2009 році визначте через індекс обсягу імпорту, тобто як відношення обсягу імпорту в 2010 р. до індексу обсягу імпорту (індекс обсягу імпорту одержують при перемножуванні індексів зовнішньоторговельного обороту і частки імпорту в зовнішньоторговельному обороті).
При обчисленні впливу окремих факторів на динаміку обсягу імпорту (у млн. дол. США) використайте такі формули:

199
• зміна обсягу імпорту у зв’язку зі зміною величини зовнішньоторговельного обороту:
0
ЗТО
ЗТО
)
1
(
I
i
I


=
Δ
;
• зміна обсягу імпорту у зв’язку зі зміною структури зовнішньоторговельного обороту (частки імпорту в зовнішньоторговельному обороті):
0
ЗТО
)
1
(
I
i
i
I
I
I
d
d=
Δ
,
де
0
I
— обсяг імпорту в 2009 р
I
d
— частка імпорту в зовнішньоторговельному обороті
ЗТО
i
та
I
d
i — індекси відповідно зовнішньоторговельного обороту та частки імпорту в зовнішньоторговельному обороті.
Завдання 9
Прийняття урядових рішень про регулювання зовнішньоторговельних операцій вимагає від працівників відповідного відомства всебічної характеристики динаміки експорту країни, для чого необхідно відстежувати його динаміку в поточних (що фактично діяли) цінах, в постійних цінах
(останнє дозволяє усунути деформуючий вплив інфляційного фактора, а також цінна експортні товари і послуги. Для цього за наведеними нижче даними з зовнішньої торгівлі України (млн дол. США) необхідно розрахувати) зведені індекси а) обсягу експорту в поточних цінах б) фізичного обсягу експорту (обсягу експорту в постійних цінах в) цінна експортні товари і послуги 2) середньорічні темпи зростання і приросту обсягу експорту (у постійних цінах) в 2005—2009 рр.
Експорт у поточних цінах
Показник
2005 р.
(p
0
q
0
)
2009 р.
(p
1
q
1
)
Індекс фізичного обсягу, %
(2005 р. = 100%)
Купівля-продаж товарів за контрактами 324,1 Оренда товарів на термін більше 1 року 23,8 Багаж пасажирів — всього 17,3 зокрема, оподатковуваний митним збором 7,6 108,5

200
Закінчення табл.
Експорт у поточних цінах
Показник
2005 р.
(p
0
q
0
)
2009 р.
(p
1
q
1
)
Індекс фізичного обсягу, %
(2005 р. = Реекспорт із завезенням в країну 18,4 103,6
Реімпорт із завезенням в країну 6,5 Монетарне золото і валюта 15,0 Товари військового призначення 51,8 Постачання продукції по трубопроводах 19,4 Споживчі витрати іноземців в країні 9,7 Споживчі витрати громадян країни закордоном Споживчі витрати іноземних організацій в країні 13,0 Споживчі витрати вітчизняних організацій закордоном 80,9
Немонетарне золото і дорогоцінні метали 21,6 75,3
Методичні рекомендації до виконання завдання
Зведений індекс обсягу експорту в поточних цінах визначається за агрегатною формулою


=
)
(
)
(
0 0
1 1
q
p
q
p
I
pq
Зведений індекс фізичного обсягу експорту (обсягу експорту в постійних цінах) розраховується вданому випадку за середньою арифметичною формулою=
)
(
)
(
0 0
0 0
q
p
q
p
i
I
q
q
Зведений індекс цінна експортні товари і послуги обчислюється за похідною формулою=
)
(
)
(
0 0
1 1
q
p
i
q
p
I
q
p
Для розрахунку середньорічного темпу зростання обсягу експорту слід застосувати середню геометричну
4
q
P
I
T
=

201
Завдання 10
Компанія Кондор вивчає перспективи зміни торговельних контрагентів з імпорту деревини для виробництва меблів. Ураховуючи таку обставину, необхідно оцінити динаміку середньої ціни, використовуючи дані про імпорт деревини у таких компаній.
Базисний рік
Останній рік
Компанія- контрагент вартість імпорту
(p
0
q
0
), тис. євро кількість (q
0
),
тис. м
3
вартість
імпорту (p
1
q
1
),
тис. євро кількість (q
1
),
тис. м
3
Грін-А
21 320 8200 26 000 10 400
Вудсток
47 270 16 300


Хемфрі
27 300 9100 36 000 12 000
Таркес
89 000 35 600 73 370 31 900
Флін


43 960 15 З метою деталізації аналізу динаміки середньої по компаніяхк — контрагентах ціни імпорту деревини визначте 1) зведені (загальні) індекси середньої ціни а) постійного складу б) структурних зрушень в) впливу появи нових країн-контрагентів; г) впливу вибуття колишніх країн- контрагентів 2) абсолютну зміну середньої ціни (у євро) загальну і зокрема в зв’язку: а) зі зміною цін імпорту по окремих порівнянних компані- ях-контрагентах; б) зі зміною структури фізичного обсягу імпорту по колу порівнянних компаній-контрагентів; в) з появою нових компаній- контрагентів г) з вибуттям колишніх компаній-контрагентів. Покажіть взаємозв’язок обчислених а) індексів б) абсолютних приростів.
Методичні рекомендації до виконання завдання
Зведений індекс середньої ціни імпорту постійного складу розраховується за формулою
=
п
п
п
п
п
п
p
q
q
p
q
q
p
I
1 1
0 1
1 Зведений індекс середньої ціни імпорту структурних зрушень визначається за формулою
=
п
п
п
п
п
п
d
q
q
p
q
q
p
I
q
0 0
0 1
1 0
)
(
:
)
(

202
При цьому слід звернути увагу нате, що вказані індекси обчислюються по порівнянному колу компаній-контрагентів (про це говорить надрядковий символ п у формулах, до якого належать тільки компанії, що здійснювали імпорт деревини як в базисному, такі в останньому роках.
Індекс впливу (на динаміку середньої ціни імпорту) появи нових компаній-контрагентів розраховується за формулою 1
1 1
1 Індекс впливу (на динаміку середньої ціни імпорту) вибуття колишніх компаній-контрагентів визначається за формулою 0
0 0
0 0
)
(
:
)
(
q
q
p
q
q
p
I
п
п
п
виб
p
При перемножуванні наведених вище чотирьох індексів виходить індекс середньої ціни імпорту змінного складу, який також можна обчислити за формулою
=
0 0
0 1
1 1
)
(
:
)
(
q
q
p
q
q
p
I
p
Абсолютну зміну середньої ціни загальну і за рахунок впливу окремих факторів можна отримати, віднімаючи від чисельника відповідного індексу його знаменник.
Завдання 11
Уряд Норвегії розробляє програму розвитку зовнішньої торгівлі до р. Відомо, що обсяг експорту залежить від безлічі факторів, одним з яких виступає валовий внутрішній продукт країни (ВВП. Для прийняття рішень про нарощування експорту на основі аналізу зовнішньоторговельного обороту у різних аспектах можлива побудова як однофакторних, такі багатофакторних моделей залежності обсягу експорту від факторів впливу.
З метою виявлення кількісного впливу ВВП на обсяг експорту і
використовуючи дані про валовий внутрішній продукті експорт країни (млрд дол. США) заряд років, необхідно визначити 1) коефіцієнт лінійної кореляції між ВВП і експортом 2) параметри лінійного рівняння зв’язку (регресії) між ВВП і експортом.

203
Рік
ВВП
Експорт
Рік
ВВП
Експорт
1995 58,0 5,7 2003 63,6 8,7 1996 58,3 6,4 2004 63,3 8,5 1997 60,0 6,1 2005 64,8 9,0 1998 59,8 7,3 2006 65,3 9,7 1999 60,7 7,2 2007 64,5 9,3 2000 61,0 7,5 2008 62,4 9,2 2001 62,1 7,7 2009 61,9 8,9 2002 61,3 7,3 2010 65,0 Спрогнозуйте обсяг експорту нар. виходячи з динаміки обсягу експорту, що склалася за попередні 16 років.
Методичні рекомендації до виконання завдання
Коефіцієнт лінійної кореляції r обчислюється за формулою
y
x
y
x
y
x
r
σ

σ


=
)
(
,
причому
n
xy
y
x

=
)
(
,
n
x
x

=
,
n
y
y

=
,
2 2
)
(x
n
x
x

=
σ

,
2 2
)
( y
n
y
y

=
σ

,
де x — значення факторної ознаки (уданому випадку — валовий внутрішній продукт
y
— значення результативної ознаки
(в даному випадку — обсяг експорту n = 16 (уданому випадку кількість років).
Лінійне рівняння регресії має вигляд
bx
a
y
x
+
=
, де
x
y
усереднене значення обсягу експорту при певному числовому значенні валового внутрішнього продукту
)
(x
; a і b — параметри лінійного рівняння регресії, які називають відповідно вільним членом рівняння регресії і коефіцієнтом регресії. Для їх визначення вирішується така система рівнянь:

204
⎪⎩=

+

=

+

)
(
2
xy
x
b
x
a
y
x
b
na
Для прогнозу обсягу експорту нар. слід побудувати лінійне рівняння тренда, яке має вигляд
bt
a
Y
t
+
=
ˆ
Обчислення параметрів рівняння тренда виконайте за формулами, де
t
Y
ˆ
— прогнозований обсяг експорту в t-му році t — порядковий номер року, для якого виконується прогнозу обсяг експорту за окремі роки.
Прогнозований обсяг експорту визначають за одержаним рівнянням тренда, вважаючи
21
=
t
(21 — порядковий номер року, відлічений від умовного початку відліку, який перебуває всередині початкового динамічного ряду).
Завдання 12
Складіть список товарів, які ви регулярно використовуєте, таких як будильник, фотоапарат, мобільний телефон, автомобіль,
комп’ютер, телевізор тощо. До цього списку можна також включити, наприклад, улюблений CD, джинси, фруктовий сік, жуйку. Визначте компанії, які виробили ці товари. Після того як закінчите складати список, відвідайте бібліотеку або зайдіть в Інтернеті знайдіть відповіді на такі питання. В якій країні розташовано головний офіс компанії-виробника?
2. Який відсоток від річних обсягів продаж певної фірми становлять продажі на зовнішніх ринках. Де, скоріш за все, було виготовлено вашу річ. Чому ви вважаєте, що ваша річ була виготовлена саме в цьому місці?
Продовжте роботу разом з іншими членами вашої групи. Проаналізуйте вплив міжнародної торгівлі на ваше життя. Разом з іншими студентами складіть список з ти товарів, які ви використовуєте найчастіше. Поміркуйте, яку форму виходу на ринок вашої країни мав би обрати виробник та обґрунтуйте таке а) чому обрана саме ця форма виходу б) чому обрано саме такий тип торговельного посередника.

205
Дайте відповідь на запитання:
Чи є у вашому списку товари, вироблені за ліцензією зарубіжної
фірми?
Товари, вироблені з давальницької сировини?
Завдання 13
Компанія Бета (Росія) займається виробництвом та експортом до країн Східної Європи сонячних батарей і комплектуючих до них. З метою розширення виробничих потужностей і укріплення позиційна зовнішніх ринках компанія розглядає можливість організації аналогічного виробництва в Україні, що потребує значних капіталовкладень.
Однією з підстав для прийняття остаточного рішення є аналіз макроекономічних факторів інвестиційної привабливості України, для чого необхідно дослідити динаміку реального валового внутрішнього продукту (ВВП. Динаміка ВВП і цін за чотири роки характеризується такими даними:
Показник
1-й рік
2-й рік
3-й рік
4-й рік
ВВП у фактично діючих цінах, млн. грош. од 280 24 920 33 640 42 Приріст цін в порівнянні з попереднім роком+ На основі цих даних визначте) індекси — дефлятори ВВП:
а) за окремі роки;
б) за весь п’ятирічний період) обсяг ВВП у постійних цінах за окремі роки.
Методичні рекомендації до виконання завдання
Розрахунок індексу-дефлятора ВВП виконується за формулою Пааше (індекс Пааше


=
)
(
)
(
1 0
1 1
q
p
q
p
I
p
).
У даному випадку ланцюгові індекси-дефлятори (тобто за окремі роки) визначаються додаванням до 100 % позитивних темпів приросту цін, які задані за умовою.

206
За п’ятирічний період індекс-дефлятор визначається перемножуванням ланцюгових індексів-дефляторів (заздалегідь рекомендується індекси перевести з відсотків у коефіцієнтну форму. Діленням ВВП у фактично діючих цінах на індекс-дефлятор за окремі
роки отримують ВВП в постійних цінах (тобто реальний ВВП).
Завдання 14
Для планування обсягів та структури зовнішньоторговельних операцій між Україною, країнами СНД та ЄС (а саме, експорту зерна з України та
імпорту в Україну суміші пластівців в асортименті) компанії необхідно проаналізувати існуючу динаміку таких операцій між цими країнами. Проте при аналізі динаміки експорту та імпорту виникає проблема непорівнянності даних по країнах-контрагентах, оскільки коло цих країн змінюється.
У цьому випадку один з підходів полягає в двоетапному розрахунку
індексів динаміки цін експорту або імпорту (по порівнянному колу країн-контрагентів і по всьому експорту або імпорту. Для вирішення проблеми використайте такий підхід, скориставшись даними з таблиці
про експорт зерна з України за два періоди.
Базисний період
Останній період
Група країні країни-контрагенти вартість (p
0
q
0
),
дол. США
кількість
q
0
,
т вартість (p
1
q
1
),
дол. США
кількість q
1
,
т
Країни ЄС 591 1255 97 128 1349
B
58 588 970 70510 1100
C
131 989 1846 260 100 3468
D


133 110 1700
E
314 405 4837 330 701 4165
F
519 707 8045
-
-
G
55 062 690 132 342 Країни СНД 731 2147 203 967 2595
I
320 717 4682 326 876 4301

207
Завдання: необхідно визначити) зведені індекси зовнішньої торгівлі зерном:
а) цін експорту зерна;
б) фізичного обсягу експорту зерна;
в) вартості експорту зерна) абсолютну зміну вартості експорту, обумовлену зміною:
а) цін експорту зерна;
б) фізичного обсягу експорту зерна;
в) всіх факторів.
Методичні рекомендації до виконання завдання
Заздалегідь розрахуйте ціну однієї тонни зерна p за кожен квартал по кожній країні діленням вартості проданого товару на його кількість.
Далі обчисліть зведені індекси цін по порівнянному в динаміці колу країн-контрагентів (окремо для країн ЄС і країн СНД
i
p
I
), виключивши при цьому з розрахунку непорівнянні країни ЄС (D і F), за формулою


=
)
(
)
(
1 0
1 1
q
p
q
p
I
i
p
Далі визначте зведений індекс цін в цілому по всьому експорту, застосовуючи середню гармонічну формулу


=
)
(
)
(
1 1
1 1
i
p
p
I
q
p
q
p
I
При цьому слід звернути увагу, що для розрахунку агрегату pq
тут і далі беруться дані по всіх країнах, включаючи непорівнянні. Різниця чисельника і знаменника останнього
індексу дасть абсолютну зміну вартості експорту, обумовлену зміною цін експорту.
Обчислення зведеного індексу фізичного обсягу експорту виконайте за формулою


=
)
(
)
(
0 0
1 1
q
p
I
q
p
I
i
p
q
. Різниця чисельника і
знаменника цього індексу дасть абсолютну зміну вартості експорту, обумовлену зміною фізичного обсягу експорту.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал