Освітні рівні "спеціаліст" І "магістр"Сторінка1/3
Дата конвертації15.06.2017
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3
Перелік тестових завдань на фахове випробування для вступу на спеціальнІСТЬ "ПРОЦЕСИ, МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ" (ОСВІТНІ РІВНІ "спеціаліст" і "магістр")


 1. Які типи молотильних барабанів застосовуються на комбайнах, що працюють за класичною схемою:

  1. аксіально-роторні і бильні

  2. бильні і шифтові

  3. штифтові і аксіально роторні

  4. всі перераховані

 2. Які решета встановлені в очистці комбайна КЗС-9-1:

  1. плоскі

  2. циліндричні

  3. жалюзійні

  4. всі перераховані

 3. Яку форму мають миси жатки для збирання кукурудзи:

  1. у вигляді циліндра

  2. у вигляді кулі

  3. у вигляді клина

  4. у вигляді прямокутника

 4. Якого типу різальні апарати найчастіше застосовують на жатках кукурудзозбиральних комбайнів:

  1. роторно-барабанні

  2. роторно-дискові

  3. пальцево-сегментні

  4. безпальцеві

 5. Кукурудзозбиральний комбайн ККП-3 є:

  1. начіпним

  2. напівпричіпним

  3. причіпним

  4. самохідним

 6. Видалення із зернового вороху домішок, щуплого і битого зерна це:

  1. очищення

  2. сортування

  3. калібрування

  4. все перераховане

 7. Яке призначення машини ОСГ-0,12:

  1. очищення насіння зернових культур

  2. очищення насіння цукрових буряків

  3. очищення насіння соняшнику

  4. все перераховане

 8. Для чого призначена машина БМ-6А:

  1. збирання гички буряків

  2. збирання коренеплодів

  3. збирання моркви

  4. збирання плодів

 9. Який викопувальний робочий орган має картоплекопач КСТ-1,4:

  1. активні диски

  2. роторні вилки

  3. активні лемеші

  4. пасивні лемеші

 10. Для збирання якої культури призначена машина ЕМ-11:

  1. капусти

  2. моркви

  3. зеленого горошку

  4. томатів

 11. Система вентиляції тваринницьких приміщень, при якій спеціальні пристрої забезпечують вихід використаного повітря з приміщення, свіже ж надходить у результаті інфільтрації називається:

  1. припливною

  2. витяжною

  3. припливно-витяжною

  4. усі перераховані варіанти

 12. Основними факторами, від яких залежить формування оптимального мікроклімату в приміщеннях, є:

  1. температура повітря за межами приміщення

  2. термічний опір обмежуючих конструкцій приміщення

  3. кількість і вид тварин у приміщенні

  4. усі перераховані варіанти

 13. Насосні станції, які забезпечують подачу води з проміжних резервуарів у водопровідну мережу називаються:

  1. станціями першого підйому

  2. станціями другого підйому

  3. станціями третього підйому

  4. усі перераховані варіанти

 14. Система механізованого водопостачання, при якій всі споживачі підприємства обслуговуються однією мережею називається:

  1. централізованою

  2. децентралізованою

  3. змішаною

  4. комбінованою

 15. До виробничих процесів по догляду за тваринами відноситься:

  1. формування мікроклімату

  2. прибирання і видалення гною

  3. підготовка кормів до згодування

  4. усі перераховані варіанти

 16. Ступінь подрібнення матеріалу це:

  1. відношення розміру частинок вихідного матеріалу до розміру частинок кінцевого продукту

  2. відношення розміру частинок кінцевого продукту до розміру частинок вихідного матеріалу

  3. відношення маси частинок вихідного матеріалу до маси частинок кінцевого продукту

  4. відношення щільності частинок вихідного матеріалу до щільності частинок кінцевого продукту

 17. Як конструктивно виконані каменевідокремлювачі ?

  1. у вигляді транспортера-кидалки

  2. у вигляді гладенького валка

  3. у вигляді ванни з водою

  4. усі перераховані варіанти

 18. Руйнування матеріалу в результаті динамічного навантаження протягом дуже короткого проміжку часу називається:

  1. роздавлюванням

  2. перетиранням

  3. розбиванням

  4. різанням

 19. Скільки потужності затрачається на вентиляційну дію барабана молоткових подрібнювачів ?

  1. до 10-20% від загальної потужності приводу дробарки

  2. до 20-30% від загальної потужності приводу дробарки

  3. до 40-60% від загальної потужності приводу дробарки

  4. усі перераховані варіанти

 20. В чому полягає балансування ротора дробарок ?

  1. в рівномірному розміщенні маси ротора незалежно від кута повороту

  2. в нерівномірному розміщенні маси ротора залежно від кута повороту

  3. центр маси ротора повинен знаходитись на осі його обертання

  4. в рівномірному розміщенні маси ротора незалежно від кута повороту, центр маси ротора повинен знаходитись на осі його обертання

 21. У яких приміщеннях ширина стічних лотків системи каналізації становить 30 см ?

  1. у свинарниках

  2. у корівниках

  3. у курятниках

  4. у приміщеннях для утримання овець

 22. Як розміщують стійла у типових приміщеннях тваринницьких ферм ?

  1. поздовжніми паралельними рядами

  2. поперечними паралельними рядами

  3. перпендикулярними рядами

  4. під кутом 45°

 23. Яку відстань необхідно залишати між стіною і біля годівниць, а також між сусідніми рядами годівниць для вільного доступу до транспортера-роздавача кормів ?

  1. не менше 0,4 м

  2. не більше 0,5 м

  3. не менше 0,7 м

  4. не більше 0,6 м

 24. Яке значення не повинна перевищувати загальна довжина одного ряду годівниць конвеєра-роздавача ?

  1. 50 м

  2. 75 м

  3. 100 м

  4. 125 м

 25. Перерізом яких розмірів готують гнойовий канал для скребкового транспортера ТСН-160А ?

  1. 200х100 мм

  2. 300х130 мм

  3. 400х160 мм

  4. 500х200 мм

 26. Протягом якого часу здійснюють обкатування конвеєра ТСН-160А без навантаження ?

  1. 1–2 год

  2. 2–3 год

  3. 3–4 год

  4. 4–5 год

 27. На якій висоті від підлоги уздовж стійл монтують вакуумпровід ?

  1. 1400–1550 мм

  2. 1600–1820 мм

  3. 1800–1950 мм

  4. 1900–1950 мм

 28. В якому вигляді у корівниках на кожну групу корів монтують вакуумпровід ?

  1. у вигляді чотирикутників

  2. у вигляді паралелограмів

  3. у вигляді окремих петель

  4. у вигляді окремих зубців

 29. При якому тиску води випробовують щільність з’єднань доїльної установки для доїння корів у спеціальному приміщенні ?

  1. 0,4 МПа

  2. 0,1 МПа

  3. 0,3 МПа

  4. 0,2 МПа

 30. Яка повинна бути площа окремого приміщення для монтажу вакуумної установки ?

  1. не більше 4 м2

  2. не менше 10 м2

  3. не більше 5 м2

  4. не менше 6 м2

 31. Вказати один із факторів, який обмежує рушійну силу:

  1. максимальна сила зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом

  2. сила опору перекочування

  3. сила опору під час подолання підйому

  4. тягове зусилля

 32. Вказати допустиме буксування при номінальному тяговому зусиллі для гусеничних тракторів загального призначення:

  1. до 5%

  2. до 10%

  3. до 12%

  4. до 18%

 33. Вказати допустиме буксування при номінальному тяговому зусиллі для колісних універсально-просапних тракторів схеми 4К2:

  1. до 10%

  2. до 12%

  3. до 18%

  4. до 5%

 34. Вказати одну із складових залежності для розрахунку максимальної сили зчеплення:

  1. зчіпна маса трактора

  2. тип ходового апарату трактора

  3. коефіцієнт опору кочення рушіїв трактора

  4. опір перекочування трактора

 35. Вказати одну із складових залежності для розрахунку сили опору кочення:

  1. коефіцієнт опору кочення рушіїв трактора

  2. теоретична швидкість руху

  3. коефіцієнт зчеплення рушіїв трактора з ґрунтом

  4. тягове зусилля трактора

 36. Водонепроникна фракція ґрунту це:

  1. піщана

  2. кам’яниста

  3. пилувата

  4. глиниста

 37. Значення показника питомої витрати палива двигуна під час холостого ходу:

  1. дорівнює нулю

  2. дорівнює безкінечності

  3. дорівнює номінальній питомій витраті

  4. дорівнює максимальному значенню

 38. Здатність ґрунту чинити опір проникненню в нього тіла це:

  1. щільність

  2. пористість

  3. твердість

  4. липкість

 39. З якого корпусу плуга починають побудову його схеми?

  1. першого

  2. середнього

  3. останнього

  4. будь-якого

 40. Передплужник встановлюється на глибину:

  1. 5-10 мм

  2. 100-120 мм

  3. 300-350 мм

  4. 15-20 мм

 41. Які дефекти деталей машин пов’язані з тертям ?

  1. тріщини

  2. знос

  3. втрата фізико-механічних властивостей

  4. всі перераховані варіанти

 42. Під впливом яких процесів виникає кавітаційне руйнування поверхонь деталей ?

  1. механіко-хімічних

  2. під впливом електричного струму

  3. механічних

  4. всі перераховані варіанти

 43. Чим характеризується технічний стан машини ?

  1. працездатністю

  2. залишковим ресурсом

  3. ремонтопридатністю

  4. всі перераховані варіанти

 44. Що характеризує знеособлений ремонт ?

  1. підшипникові вузли встановлюють на цю саму машину

  2. деталі, зняті з конкретної машини, після відновлення встановлюють на будь-яку машину

  3. зберігають для машини, що ремонтується, свою базову деталь, а решту деталей можна встановлювати на будь-яку машину

  4. всі перераховані варіанти

 45. Основні критерії вибору способу усунення дефектів деталей:

  1. організаційний, конструкторський

  2. дефіцит деталі, металоємність способу, трудомісткість

  3. технологічний, технічний, економічний

  4. всі перераховані варіанти

 46. Інструмент, яким контролюють зазор у замках компресійних кілець:

  1. штангенциркуль

  2. мікрометр

  3. щуп

  4. нутромір

 47. До методів усунення дефектів і пошкоджень відносять:

  1. органолептичний

  2. інструментальний

  3. установлення додаткової деталі

  4. графоаналітичний

 48. Розточування гільз циліндрів відносять до методу ремонту:

  1. ремонтних розмірів

  2. установлення додаткової деталі

  3. нанесення компенсуючого шару

  4. регулювання положення агрегату

 49. Фігурні вставки-стяжки застосовують у разі:

  1. усунення тріщин у чавунних деталях

  2. герметизації усунених тріщин

  3. відновлення геометрії зруйнованих деталей

  4. усунення пошкоджень розподільчих валів

 50. Види документів, що повинні входити в одиничний технологічний процес розбирання:

  1. відомість витрат матеріалів

  2. маршрутна карта

  3. карта комплектування

  4. карта технологічного процесу дефектування

 51. Для чого призначена обкатка технологічного устаткування ?

  1. для перевірки якості складання та технічного стану всіх елементів

  2. для зменшення шорсткості робочих поверхонь

  3. для перевірки якості складання і підготовки робочих поверхонь до сприйняття номінальних навантажень

  4. всі перераховані варіанти

 52. Справним називають стан, коли:

  1. всі показники відповідають вимогам нормативно-технічної документації

  2. всі параметри, що характеризують здатність виконувати задані функції, в нормі

  3. хоча б один показник не відповідає вимогам нормативно-технічної документації

  4. не більше трьох показників не відповідають вимогам нормативно-технічної документації

 53. Напрацювання на відмову вимірюються у:

  1. відсотках

  2. одиницях часу або напрацювання

  3. кілограмах

  4. є безрозмірною величиною

 54. Стан об’єкта, який відповідає всім вимогам нормативно-технічної та конструкторської документації називають:

  1. допустимий

  2. справний

  3. працездатний

  4. граничний стан

 55. Несправний стан – це:

  1. порушення працездатності об’єкта

  2. відповідає всім вимогам НТД

  3. стан об’єкта, за якого він не відповідає хоча б одній з вимог нормативно-технічної документації

  4. стан об’єкта, за якого він не здатний виконувати виробничі функції

 56. Розподіл зернових сумішей за шириною здійснюється:

  1. на решетах із прямокутними отворами

  2. на решетах із круглими отворами

  3. у пневматичних колонах

  4. лущільно-шліфувальними машинами

 57. Розподіл зернових сумішей за товщиною здійснюється:

  1. на трієрах

  2. на ситах із круглими отворами

  3. у пневматичних колонах

  4. на ситах з прямокутними отворами

 58. Відбір проб зерна здійснюється:

  1. у полі

  2. з бункера комбайна

  3. з кузова автомобіля

  4. у трієрі

 59. Просіювач борошна виконує функції:

  1. видалення з борошна феродомішки

  2. аерацію борошна

  3. видалення сторонніх великих часточок

  4. всі названі функції

 60. Для замісу тіста на підприємствах хлібопекарної, кондитерської і макаронної промисловості використовують:

  1. тістоділильні машини

  2. тістомісильні машини

  3. тістоформувальні машини

  4. місильно-формувальні машини

 61. Нормалізація молока це:

  1. відділення жиру

  2. рівномірний розподіл жиру

  3. подрібнення жиру

  4. вирівнювання вмісту жиру

 62. Для посолу сиру використовують:

  1. басейни

  2. змішувачі

  3. ванни

  4. корита

 63. Яким прибором визначають відносну вологість повітря в сушильній камері ?

  1. термометр

  2. вологомір

  3. психрометр

  4. манометр

 64. Вибрати із переліку машину для нарізання капусти в технологічній лінії квашення капусти:

  1. мийка барабанна

  2. транспортер стрічний

  3. шаткувальна машина

  4. стіл для очищення головок

 65. Переважно застосовують барабанну мийну машину для миття плодоовочевої сировини:

  1. овочів м’якої структури

  2. фруктів м’якої структури

  3. плодоягідної продукції

  4. коренебульбоплодів

 66. Головним засобом виробництва у сільському господарстві є:

  1. земля

  2. основні засоби

  3. трудові ресурси

  4. оборотні засоби

 67. З поміж сільськогосподарських угідь найбільш інтенсивними є:

  1. рілля

  2. рілля і багаторічні насадження

  3. сіножаті

  4. пасовища

 68. Урожайність сільськогосподарських культур визначається:

  1. діленням валового збору певної культури на зібрану площу даної культури

  2. діленням валового збору певної культури на площу ріллі

  3. діленням валового збору певної культури на площу сільськогосподарських угідь

  4. діленням зібраної площі певної культури на валовий збір даної культури

 69. Фондоозброєність – це:

  1. середньорічна вартість виробничих основних засобів на одиницю вартості валової продукції

  2. вихід валової продукції на одиницю середньорічної вартості виробничих основних засобів

  3. відношення середньорічної вартості виробничих основних засобів до середньорічної чисельності працівників

  4. середньорічна вартість виробничих основних засобів у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь

 70. Фондомісткість – це:

  1. відношення середньорічної вартості виробничих основних засобів до вартості валової продукції

  2. відношення вартості валової продукції до середньорічної вартості виробничих основних засобів

  3. відношення валового доходу до вартості засобів

  4. відношення вартості валової продукції до вартості виробничих запасів

 71. В якому році прийнято Закон України «Про охорону праці» ?

  1. 2002

  2. 2005

  3. 1992

  4. 1995

 72. В якому році затверджено типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ?

  1. 1998

  2. 2000

  3. 2001

  4. 2005

 73. При якій кількості працюючих створюється комісія з питань охорони праці підприємства ?

  1. 30 і більше осіб

  2. 50 і більше осіб

  3. 70 і більше осіб

  4. 100 і більше осіб

 74. Хто виконує функції служби охорони праці на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб ?

  1. інженер з охорони праці

  2. сторонній спеціаліст з охорони праці на договірних засадах

  3. керівник підприємства

  4. головний спеціаліст галузі

 75. Який вид інструктажу необхідно провести при заміні технологічного обладнання підприємства ?

  1. первинний

  2. повторний

  3. позаплановий

  4. потоковий

 76. В якій відповіді вірно перераховані регулювання молотильного апарату комбайна КЗС-9-1:

  1. частота обертання барабану та зазор між барабаном і підбарабанням

  2. частота обертання і коливання барабану

  3. частота обертання барабану і коливання підбарабання

  4. положення барабану у вертикальній та горизонтальній площинах

 77. До складу якої системи комбайна входить вентилятор:

  1. до жатної

  2. до молотильного апарату

  3. до соломотрясу

  4. до очистки

 78. Як встановлюють вальці у качаноочисному апараті кукурудзозбирального комбайна:

  1. по одному

  2. по два

  3. по три

  4. по чотири

 79. Яким механізмом регулюється тиск вальців качаноочисного апарату комбайну ККП-3:

  1. пружинним

  2. гвинтовим

  3. гідравлічним

  4. пневматичним

 80. Комбайн КСКУ-6АС є:

  1. начіпним

  2. напівпричіпним

  3. причіпним

  4. самохідним

 81. Для очищення якої культури застосовують решета з трикутними отворами:

  1. гречка

  2. горох

  3. кукурудза

  4. соняшник

 82. Як називаються трієрні циліндри для відокремлення коротких домішок:

  1. підсівні

  2. кукільні

  3. колосові

  4. вівсюжні

 83. Які копачі встановлені на коренезбиральній машині КС-6Б:

  1. активні дискові

  2. вилкові

  3. пасивні полозкові

  4. викопувальні скоби

 84. Скільки пруткових транспортерів має картоплекопач КСТ-1,4:

  1. 1

  2. 3

  3. 5

  4. 7

 85. Для збирання якої культури призначена машина СКТ-2:

  1. капусти

  2. моркви

  3. зеленого горошку

  4. томатів

 86. В яких сушарках отримують найбільш рівномірну вологість висушеного продукту ?

  1. в лоткових

  2. в конвеєрних

  3. в пневмобарабанних

  4. в лоткових і в конвеєрних

 87. Яке дозування є найбільш точним ?

  1. вагове безперервне

  2. вагове порційне

  3. об’ємне безперервне

  4. об’ємне порційне

 88. Які робочі органи використовують в пресах для пресування кормів:

  1. рулонні

  2. матричні

  3. шнекові

  4. усі перераховані варіанти

 89. Для дозування рідких кормових добавок застосовують:

  1. дозатори-мірники

  2. об’ємні лічильники

  3. дозувальні насоси

  4. усі перераховані варіанти

 90. За конструкцією змішувачі виготовляють:

  1. циркуляційні

  2. барабанні

  3. вібраційні

  4. усі перераховані варіанти

 91. Рейкові кормороздавачі відносяться до:

  1. стаціонарних машин

  2. мобільних машин

  3. координаторних машин

  4. стаціонарних машин і мобільних машин

 92. В яких траншеях зберігають силос ?

  1. в наземних

  2. в напівзаглиблених

  3. в заглиблених

  4. усі перераховані варіанти

 93. Які робочі органи використовуються в стаціонарних механічних кормороздавачах ?

  1. стрічково-ланцюгові

  2. компресорні

  3. поршнево-насосні

  4. усі перераховані варіанти

 94. Яка особливість будови відстійно-лоткової системи видалення гною порівняно з самопливною системою безперервної дії ?

  1. присутній насос

  2. гній змивають брандспойтами

  3. гноєприймальний канал на виході обладнаний шибером

  4. усі перераховані варіанти

 95. Які робочі органи застосовують в мобільних засобах прибирання гною ?

  1. відвали

  2. бокові нерухомі закрилки

  3. бокові рухомі закрилки

  4. усі перераховані варіанти

 96. На якій відстані від стін приміщення заливають фундамент під вакуумний насос ?

  1. не менше 0,5

   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал