Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки фахівців у вищому державному навчальному закладі україни «буковинський державний медичний університет»Сторінка5/5
Дата конвертації08.12.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5

12. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється відповідно до Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності університету та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет», яке передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.


13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Освітня-професійна програма уводиться в дію з 01.09.2016 року відповідно до рішення вченої ради Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (протокол № 9 від 24.05.2016 року) наказом ректора від 27.05.2016 року №221/2-Адм, оприлюднюється на сайті університету до початку прийому на навчання відповідно до Правил прийому.

Зміни до освітньо-професійної програми вносяться завідувачами кафедр до Центральної методичної комісії, яка їх розглядає та представляє на вченій раді університету. Після затвердження вченою радою, наказом ректора зміни вносяться до освітньо-професійної програми підготовки фахівців.
Список 1 (синдроми та симптоми)


 1. анемія

 2. аномалія прикусу

 3. асиметрія обличчя

 4. біль при рухах нижньої щелепи

 5. біль у ділянці серця

 6. біль у зубах

 7. біль у животі

 8. біль у м'яких тканинах щелепно-лицьової ділянки

 9. біль у кістках обличчя

 10. втрата свідомості

 11. втрата зубо-епітеліального прикріплення

 12. геморагічний синдром

 13. гіперестезія

 14. гіперсалівація

 15. головний біль

 16. гугнявість (відкрита, закрита)

 17. дефекти коронкової частини зуба

 18. деформація кісток лицьового скелета

 19. деформація прикусу

 20. жовтяниця

 21. задуха та асфіксія

 22. запаморочення

 23. змінений колір зубів

 24. змінений колір шкірних покривів, слизової оболонки порожнини рота

 25. зміни міжальвеолярної висоти

 26. конвергенція (дивергенція) зубів

 27. лихоманка

 28. лімфаденопатія

 29. макрохейлія

 30. мацерація кутів рота

 31. менінгіальний синдром

 32. набряковий синдром

 33. назубні відкладення

 34. наявність запального, муфтоподібного та пухлинного інфільтрату в щелепно-лицьовій ділянці

 35. наявність елементів ураження на шкірі та слизовій оболонці порожнини рота

 36. наявність пародонтальної кишені

 37. наявність (незрощень) щілинних дефектів обличчя

 38. парези, паралічі нервів щелепно-лицевої локалізації

 39. порушення рухів нижньої щелепи

 40. порушення пропорцій обличчя

 41. порушення смаку

 42. порушення чутливості тканин щелепно-лицьової ділянки

 43. пухлини та пухлиноподібні новоутворення у щелепно-лицьовій ділянці

 44. норицевий хід

 45. рухомість відламків кісток лицевого скелету

 46. патологічна рухомість зубів

 47. рецесія ясен

 48. симптом пергаментного хрусту

 49. сухість слизової оболонки порожнини рота

 50. часткова та повна втрата зубів

 51. флюктуація

 52. цианоз (дифузний та локальний)


Список 2 (стоматологічні захворювання)

1. Терапевтична стоматологія:
А) Некаріозні ураження твердих тканин зубів:

1. гіперестезія

2. гіпоплазія, гіперплазія емалі

3. флюороз

4. ерозія твердих тканин зуба

5. клиноподібний дефект

6. патологічне стирання зубів

7. некроз твердих тканин зуба

8. дисколорити

9. травматичні ушкодження зубів


Б) Карієс та його ускладнення:

10. карієс

11. пульпіт

12. періодонтит


В) Захворювання пародонта:

13. папіліт

14. гінгівіт (локалізований, генералізований)

15. пародонтит (локалізований, генералізований)

16. пародонтоз

17. ідіопатичні захворювання пародонта


Г) Захворювання слизової оболонки порожнини рота:

18. травматичні ураження СОПР

19. аутоінфекційні захворювання СОПР (гострий афтозний стоматит, герпетичні, виразково-некротичні, кандидозні ураження СОПР)

20. вторинні бактеріальні захворювання (дифтерія, туберкульоз, сифіліс, гонорея)

21. захворювання СОПР при дерматозах з аутоімунним компонентом патогенезу (пухирчатка, червоний плескатий лишай, червоний вовчак)

22. зміни СОПР при алергійних ураженнях

23. зміни СОПР при інтоксикаціях солями важких металів

24. симптоматичні вірусні захворювання (СНІД, грип, ящур, інфекційний мононуклеоз)

25. симптоматичні прояви на СОПР захворювань шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба, гастрит, ентерит, коліт, хронічний гепатит)


   1. симптоматичні прояви на СОПР захворювань серцево-судинної системи (недостатність кровообігу, есенціальна артеріальна гіпертензія)

27.симптоматичні прояви на СОПР захворювань ендокринної системи (акромегалія, синдром Іценка-Кушинга, цукровий діабет, гіпер- та гіпотиреоз)

28.симптоматичні прояви на СОПР захворювань крові (анемії, тромбо- цитопенічна пурпура, лейкемії)

29. симптоматичні прояви на СОПР гіпо- та авітамінозів

30. захворювання та аномалії язика (десквамативний глосит, ромбоподібний глосит, складчастий язик, волохатий язик)

31. нейрогенні захворювання язика (глосалгія, стомалгія, гангліоніти)

32. хейліти самостійні та симптоматичні (актинічний, метеорологічний, контактний алергічний, гландулярний, ексфоліативний, екзематозний, атопічний)


Д) Передрак СОПР та червоної облямівки губ:

33. облігатні передраки (хвороба Боуена, бородавчатий передрак, обмежений передраковий гіперкератоз, хейліт Манганотті)

34. факультативні передраки
2. Стоматологія дитячого віку:
А) Патологія зубів:

35. гіпоплазія емалі (системна та місцева)

36. ендемічний флюороз

37. вроджені вади розвитку твердих тканин зубів у дітей

38. карієс та його ускладнення в тимчасових та постійних зубах у дітей

39. травматичні ураження зубів


Б) Патологія пародонта:

40. гінгівіт

41. ідіопатичні захворювання пародонта

42. пародонтит
  1. Патологія слизової оболонки порожнини рота:

43. алергійні хвороби СОПР

44. аномалії та захворювання язика

45. грибкові ураження СОПР у дітей

46. зміни СОПР при системних захворюваннях

47. зміни СОПР при специфічних хворобах

48. прояви гострих вірусних та інфекційних захворювань на СОПР (дифтерія, вітряна віспа, кір, інфекційний мононуклеоз, скарлатина).

49. вірусні хвороби СОПР (гострий герпетичний стоматит, рецидивуючий герпетичний стоматит, оперізуючий лишай)

50. самостійні та симптоматичні хейліти, глосити


Г) Запальні захворювання щелепно-лицьової ділянки:

51. періостит

52. захворювання скронево-нижньощелепного суглоба

53. захворювання слинних залоз

54. лімфаденіт

55. неодонтогенні запальні процеси м’яких тканин (фурункул, карбункул, бешиха)

56. остеомієліт щелеп

57. специфічні запальні процеси (туберкульоз, сифіліс, актиномікоз)

58. флегмони та абсцеси
Д) Травми щелепно-лицьової ділянки:

59. пошкодження м’яких тканин (рани, опіки), зубів, щелеп, лицевих кістокЕ) Пухлини та пухлиноподібні утвори щелепно-лицьової ділянки:

60. доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення м'яких тканин та кісток обличчя

61. злоякісні пухлини м'яких тканин та кісток обличчя
Ж) Вроджені вади розвитку обличчя:

62. незрощення верхньої губи, альвеолярного відростка, твердого та м'якого піднебіння (ізольовані та наскрізні)

63. аномалії прикріплення м'яких тканин порожнини рота (вуздечок губ, язика мілке переддвір'я порожнини рота)

3. Хірургічна стоматологія:


А) Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки:

64. глибокі та поверхневі флегмони, абсцеси

65. лімфаденіти

66. неврит трійчастого нерва, лицевого нерва, невралгії

67. неодонтогенні запальні процеси

68. одонтогенний гайморит

69. пародонтити, періодонтити, альвеоліти, періостити, остеомієліти; перікоронарити

70. запальні захворювання слинних залоз

71. специфічні запальні процеси (туберкульоз, сифіліс, актиномікоз)
Б) Травми щелепно-лицевої ділянки:

72. травми зубів і кісток лицевого скелету

73. травми м’яких тканин, язика та слизової оболонки порожнини рота

74. вогнепальні поранення та невогнепальні ушкодження тканин щелепно-лицевої локалізації; черепно-щелепно-лицеві ушкодження

75. термічні, хімічні, електричні та променеві ушкодження тканин щелепно-лицевої локалізації; комбінована травма
В) Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба:

76. артрити, артрозо-артрити, артрози

77. анкілози

78. дисфункції СНЩС, вивихи та контрактури нижньої щелепи


Г) Пухлини та пухлиноподібні утворення щелепно-лицевої ділянки:

79. доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення СОПР, слинних залоз, м'яких тканин щелепно-лицевої локалізації та шиї, кісток лицевого скелету

80. передракові захворювання та злоякісні пухлини СОПР, слинних залоз, м'яких тканин щелепно-лицевої локалізації та шиї, кісток лицевого скелету
Д) Вроджені та набуті дефекти і деформації тканин голови та шиї

81. аномалії розвитку зубів, вроджені деформації щелеп, дефекти та деформації кісток лицевого скелету, поєднані аномалії та деформації мозкового та лицевого скелету і зубо-щелепної системи

82. вроджені дефекти та деформації м’яких тканин голови та шиї

83. набуті дефекти та деформації м’яких тканин щелепно-лицевої локалізації та шиї, кісток лицевого скелету

84. вікові зміни м’яких тканин обличчя та шиї, вертикальна та горизонтальна атрофія альвеолярних відростків щелепних кісток, адентії, рецесія ясен

85. косметичні дефекти та деформації органів і тканин голови та шиї
Е) Диспластичні захворювання щелепно-лицевої локалізації

86. дистрофічні захворювання тканин пародонта

87. сіалози

88. диспластичні захворювання м’яких тканин голови та шиїЄ) Нейростоматологічні захворювання

89. неврити, невралгії трійчастого нерва
4. Ортопедична стоматологія:
90. часткова втрата зубів

а) дистально обмежені дефекти зубних рядів

б) дистально необмежені дефекти зубних рядів

91. повна втрата зубів

92. надмірне стирання зубів

93. дефекти коронкової частини зубів

94. повне руйнування коронкової частини зуба

95. вторинні деформації зубного ряду

96. парафункції жувальних м’язів

97. бруксизм

98. травми та дефекти щелеп, носа, вуха, орбіт, комбіновані дефекти

99. захворювання СНЩС
5. Ортодонтія

А) аномалії окремих зубів:

100. розмірів

101. форми

102. кількості
Б) аномалії положення зубів:

103. діастеми та треми

104. скупченість зубів

105. тортоаномалія

106. вестибуло-оральне положення зубів, дистопія, ретенція, супра- інфрапозиція
В) сагітальні аномалії прикусу:

107. прогенія (мезіальний) (скелетна, зубоальвеолярна)

108. прогнатія (дистальний) (скелетна, зубоальвеолярна)
Г) вертикальні аномалії прикусу:

109. відкритий (скелетна, зубоальвеолярна)

110. глибокий (скелетна, зубоальвеолярна)
Д) трансверзальні аномалії прикусу:

111. перехресний (одно - або двосторонній, зі зміщенням, або без зміщення нижньої щелепи) (скелетна, зубоальвеолярна).Список 2.1 (основні стоматологічні захворювання)

А. Патологія зубів:

1. некаріозні ураження зубів

2. карієс тимчасових та постійних зубів

3. захворювання пульпи тимчасових та постійних зубів

4. періодонтит тимчасових та постійних зубів
Б. Патологія тканин пародонта:

5. папіліт

6. гінгівіт

7. пародонтит

8. пародонтоз
В. Патологія слизової оболонки порожнини рота:

9. травматичні ураження

10. аутоінфекційні хвороби СОПР (гострий афтозний стоматит, герпетичні, виразково-некротичні, кандидозні ураження СОПР)

11. алергійні ураження


Г. Запальні захворювання щелепно-лицьової ділянки:

12. альвеоліт

13. перікоронарит

14. періостит

15. лімфаденіт
Д. Травми щелепно-лицьової ділянки:

16. травматичні пошкодження м'яких тканин обличчя

17. гострий та звичний вивих нижньої щелепи

18. неускладнені переломи верхньої та нижньої щелеп


Є. Ортопедична патологія:

19. дефекти коронкової частини зубів

20. часткова та повна відсутність зубів

Список 3

Фізіологічні стани та соматичні захворювання, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

А) Фізіологічні стани:

1. вагітність

Б) Хвороби крові та кровотворних органів:

2. анемії

3. гемофілія

4. лейкемії

5. тромбоцитопенічна пурпура

В) Серцево-судинні захворювання:

6. артеріальна гіпертензія

7. ревматизм

8. інфекційний ендокардит

9. вади серця

10. серцева недостатністьГ) Психічні порушення:

11. гострий психоз, в т.ч. алкогольний делірій

12. епілепсія

Д) Хвороби дихальної системи та середостіння:

13.бронхіальна астма

Ж) Хвороби ендокринної системи:

14. цукровий діабет

15. хвороби щитоподібної залози

3) Патології скелетно-м'язової системи та сполучної тканини:

16. системні васкуліти (геморагічний васкуліт)Е) Інфекційні і паразитарні хвороби:

17. ВІЛ-інфекція /СНІД

18. вірусні гепатити

19. дифтерія

20. правець

21. сибірка

22. туберкульоз різної локалізації

23. холера

24. чума

25. гонорея26. сифіліс

Список 4 (невідкладні стани):

 1. асфіксія (у тому числі новонароджених)

 1. гіпертонічний криз

 1. гостра дихальна недостатність

 1. гостра серцева недостатність

 1. гостре отруєння

 1. «гострий» живіт

 1. електротравма

 1. непритомність

 1. зовнішня кровотечаколапскоманабряк гортанінабряк Квінкеопіки та обмороженнясудомиутопленняфізіологічні пологишоктравма кісток

Список 5 (лабораторні та інструментальні дослідження):

        1. аналіз пунктату новоутворень м'яких тканин і кісток

        2. гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів, слинних залоз, слизових оболонок, м'яких тканин

        3. аналіз вмісту глюкози у крові

        4. вивчення контрольно-діагностичних моделей щелеп

        5. вивчення функцій ЗЩД (дихання, ковтання, мовлення, жування та СНЩС)

        6. загальний аналіз крові

        7. загальний аналіз сечі

        8. біохімічний аналіз крові

        9. імунологічне дослідження при стоматологічних захворюваннях

        10. аналіз коагулограми

        11. інтерпретація променевої діагностики черепа, зубощелепного апарату, слинних залоз

        12. цитологічне дослідження органів та тканин зубощелепного апарату

        13. мікробіологічне дослідження ротової рідини, мазків зі СОПР, пародонта

        14. функціональна діагностика стану порожнини рота (люмінісцентна, реопародонтографія, стоматоскопія, капіляроскопія, вакуумна проба та ін.).Список 6 (медичні маніпуляції)

 1. виконувати штучне дихання;

 2. виконувати непрямий масаж серця;

 3. фіксувати язик;

 4. здійснювати тимчасову зупинку зовнішньої кровотечі;

 5. проводити первинну хірургічну обробку ран;

 6. промивати шлунок, кишечник;

 7. проводити транспортну іммобілізацію;

 8. проводити ін'єкції лікарських речовин (внутрішньом'язове, підшкірне, внутрішньовенне струминне та крапельне введення);

 9. вимірювати артеріальний тиск;

 10. проводити первинний туалет новонародженого;

 11. визначати групи крові, резус-належність

Список 7 (стоматологічні маніпуляції)

 1. альвеолотомія

 2. ампутація пульпи тимчасових та постійних зубів

 3. відбілювання зубів

 4. вибіркове зішліфування зубів, вирівнювання оклюзійної поверхні, оклюзограма

 5. виготовлення тимчасових шин та шинування при переломах зубів, альвеолярних відростків та щелеп

 6. визначення кислотостійкості емалі зубів

 7. визначення та фіксація центрального співвідношення

 8. вправлення вивиху нижньої щелепи

 9. герметизація фісур

 10. діагностичне використання барвників

 11. діатермокоагуляція

 12. екстирпація пульпи тимчасових та постійних зубів '

 13. електроодонтодіагностика

 14. інстиляції лікарських засобів у пародонтальні кишені

 15. місцеве знеболювання при лікуванні стоматологічних захворювань різними методами (аплікаційне, інфільтраційне, провідникове)

 16. зняття штучних коронок

 17. зупинка кровотечі після видалення зуба

 18. імпрегнація твердих тканин тимчасових зубів

 19. корекція часткових та повних знімних протезів

 20. кюретаж лунки

 21. кюретаж пародонтальних кишень (відкритий, закритий)

 22. медикаментозна обробка уражених ділянок слизової оболонки порожнини рота та пародонта

 23. накладання та видалення тимчасових пломб і герметичних пов'язок при лікуванні карієсу, пульпіту, періодонтиту

 24. отримання анатомічних та функціональних відбитків різним відбитковим матеріалом

 25. отримання моделей зубних рядів та протезного ложа

 26. отримання контрольно-діагностичних моделей

 27. перевірка конструкції протеза при частковій та повній відсутності зубів

 28. пломбування каріозних порожнин тимчасових та постійних зубів різними пломбувальними матеріалами

 29. пломбування кореневих каналів тимчасових та постійних зубів різними матеріалами

 30. покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями

 31. препарування зубів під металеву штамповану та пластмасову коронку

 32. препарування та обробка кореневих каналів тимчасових та постійних зубів

 33. препарування каріозних порожнин тимчасових та постійних зубів з урахуванням виду пломбувального матеріалу

 34. приготування та накладання твердіючих та нетвердіючих пародонтальних пов'язок

 35. припасування різних видів штучних коронок

 36. проведення інтрадентального електрофорезу

 37. проведення професійної гігієни порожнини рота

 38. проведення фізіологічної сепарації

 39. розкриття пародонтального абсцесу

 40. розріз та висічення капюшона при перікоронаріті

 41. періостотомія

 42. типове та атипове видалення тимчасових та постійних зубів

 43. фіксація коронок і мостоподібних протезів

 44. хірургічна обробка ран м’яких тканин обличчя в межах однієї анатомічної ділянки

 45. шліфування та полірування пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів

Додаток


Курси за вибором

Рік навчання (курс)

Назва курсів за вибором

І

1. Основи психології Основи педагогіки. 2.Світова цивілізація.

3. Краєзнавство. 4. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності.


5. Психологія спілкування. 6. Естетика. 7. Етика. 8. Сучасні проблеми молекулярної біології. 9. Соціологія та медична соціологія.
10. Правознавство. 11. Релігієзнавство. 12. Основи економічних теорій

ІІ

1. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. 2. Логіка, формальна логіка. 3. Деонтологія в медицині. 4. Фізичне виховання та здоров'я.

5. Сучасні проблеми біофізики. 6 Іноземна мова (друга). 7. Світова цивілізація. 8. Основи патентознавства. 9. Основні технології виготовлення зубних протезів. 10. КосметологіяІІІ

1. Сучасні методи генетичної діагностики. 2. Теорія пізнання та медицина.

3. Етичні проблеми в медицині. 4. Основи соціальної психології.

5. Нутриціологія. 6. Побічна дія ліків. 7. Фізичне виховання та здоров'я.

8. Іноземна мова (друга). 9. Іноземна мова за професійним спрямуванням.

10. Медицина та художня культура. 11. Основи геронтологї та геріартрії.

12. Основи гомеопатії. 13. Основи християнської етики і моралі.ІV

1. Клінічна фізіологія. 2. Клінічна біохімія. 3. Фітотерапія. 4. Основи профілактики алкоголізму та наркоманії. 6. Основи психоаналізу.
7. Фізичне виховання та здоров‘я. 8. Медична субкультура. 9. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації.
10. Іноземна мова за професійним спрямуванням. 11. Методологія доказової медицини. 12. Біостатистика та клінічна епідеміологія.
10. Основи сексології та сексопатології. 11. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції. 12. Сучасна діагностика захворювань СНЩС та слинних залоз.

13. Пластична та реконструктивна хірургія. 14. Основи християнської етики і моралі.V

1. Менеджмент і маркетинг в стоматології. 6. Екстремальна медицина.

7. Пластична та реконструктивна хірургія.


10. Актуальні питання нейрохірургії. 15. Актуальні питання клінічної імунології та алергології. 17. Медичні аспекти біоетики та біобезпеки.

18. Фізичне виховання та здоров‘я. 19. Рефлексотерапія в стоматології.

20. Сучасні технології суцільнолитого протезування. 21. Основи естетичної реставрації зубів. 22. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування. 23. Ендодонтична техніка в дитячій стоматології. 24. Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки.
25. Основи імунопрофілактики. 26. Основи християнської етики і моралі.


Навчальне видання

Кузняк Наталія Богданівна

Бєліков Олександр Борисович

Батіг Віктор Маркіанович

ГодованецьОксана Іванівна

Геруш Ігор Васильович

Ходоровський Володимир Михайлович

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

магістра


за галуззю знань 22 Охорона здоров’я

спеціальності 221 Стоматологія


Оприлюднено

на офіційному веб-сайті

Вищого державного навчального закладу України«Буковинський державний медичний університет»

www.bsmu.edu.ua

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал