Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки фахівців у вищому державному навчальному закладі україни «буковинський державний медичний університет»Сторінка3/5
Дата конвертації08.12.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5


4. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти за умови успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.


5. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ЗА НОРМАТИВНОЮ
ТА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНАМИ

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 221 Стоматологія на основі повної загальної середньої освіти становить 300 кредитів. Нормативна частина програми становить 281 кредит ЄКТС (93,7 %). Обсяг вибіркової частини – 19 кредитів ЄКТС (6,3 %). Ураховуючи особливості галузі та специфіку професійної діяльності фахівців професійної кваліфікації «Лікар-стоматолог», реалізація пункту 15 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» в повному обсязі є неможливою.

Мінімум 75% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.
6. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Програмні результати навчання

Найменування

навчальних дисциплін,

практик

1

2

Нормативний зміст підготовки

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка

ЗР1

Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням),

Історія України та української культури,

Філософія


ЗР2

Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.

Філософія

ЗР3

Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням),

Історія України та української культури,

Філософія


ЗР4

Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням),

Історія України та української культури,

Філософія


ЗР5

Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням),

Історія України та української культури,Філософія

СР1

Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2).

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР2

Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5).

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР3

Призначати та аналізувати лабораторне, функціональне та/або інструментальне обстеження (за списком 5) хворого на стоматологічне захворювання для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР4

Визначати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР5

Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за списком 4).

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР6

Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР7

Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР8

Визначати характер лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР9

Визначати характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР10

Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР11

Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР12

Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР13

Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4).

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР14

Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР15

Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками.

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР16

Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1)для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6).

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР17

Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7).

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

СР18

Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7).

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

Природничо-наукова підготовка

ЗР1

Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.

Історія медицини

Медична інформатикаЗР2

Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.

Історія медицини

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


ЗР3

Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.

Латинська мова та медична термінологія
Історія медицини

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)ЗР4

Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

Історія медицини


ЗР5

Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

Медична біологія

Біологічна та біоорганічна хімія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологіяСР1

Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2).

Латинська мова та медична термінологія
Історія медицини

Медична біологія

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


СР2

Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5).

Латинська мова та медична термінологія

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологіяСР3

Призначати та аналізувати лабораторне, функціональне та/або інструментальне обстеження (за списком 5) хворого на стоматологічне захворювання для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


СР4

Визначати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

Латинська мова та медична термінологія

Біологічна та біоорганічна імія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологіяСР5

Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за списком 4).

Латинська мова та медична термінологія

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологіяСР6

Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологіяСР7

Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Медична інформатика


СР8

Визначати характер лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Латинська мова та медична термінологія


СР9

Визначати характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


СР10

Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


СР11

Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


СР12

Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


СР13

Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4).

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


СР14

Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій.

Латинська мова та медична термінологія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Медична інформатика


СР15

Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками.

Медична біологія

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Медична інформатика


СР16

Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1)для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6).

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


СР17

Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7).

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


СР18

Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7).

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія


Професійна підготовка

ЗР1

Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Гігієна та екологія

Медичне право України

Соціальна медицина, громадська здоров'я

Охорона праці в галузі


ЗР2

Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Пропедевтика внутрішньої медицини

Гігієна та екологія

Соціальна медицина, громадська здоров'я та основи доказової медицини

Профілактика стоматологічних захворювань

Соціальна медицина, громадська здоров'яЗР3

Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Соціальна медицина, громадська здоров'я та основи доказової медицини

Медичне право України

Соціальна медицина, громадське здоров'яЗР4

Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Пропедевтика внутрішньої медицини

Гігієна та екологія

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Патоморфологія

Патофізіологія

Фармакологія

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Соціальна медицина, громадська здоров'я та основи доказової медицини

Радіологія

Судова медицина (стоматологія). Медичне право України

Профілактика стоматологічних захворювань

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Фтизіатрія

Педіатрія

Акушерство

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Соціальна медицина, громадська здоров'я

Екстрена та невідкладна медична допомога

Охорона праці в галузі

Загально медична підготовка

Оториноларингологія

Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров’я". Спеціальність "Стоматологія"

Виробнича практика
ЗР5

Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Пропедевтика внутрішньої медицини

Гігієна та екологія

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Патоморфологія

Патофізіологія

Фармакологія

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Судова медицина (стоматологія). Медичне право України

Профілактика стоматологічних захворювань

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Фтизіатрія

Педіатрія

Акушерство

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Екстрена та невідкладна медична допомога

Охорона праці в галузі

Загально медична підготовка

Оториноларингологія

Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров’я". Спеціальність "Стоматологія"

Виробнича практикаСР1

Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2).

Пропедевтика внутрішньої медицини

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Патоморфологія

Патофізіологія

Фармакологія

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Радіологія

Профілактика стоматологічних захворювань

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Фтизіатрія

Педіатрія

Акушерство

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Загально медична підготовка

Оториноларингологія

Виробнича практика


СР2

Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5).

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Пропедевтика внутрішньої медицини

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Патоморфологія

Патофізіологія

Фармакологія

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Радіологія

Профілактика стоматологічних захворювань

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Фтизіатрія

Педіатрія

Акушерство

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Загально медична підготовка

Оториноларингологія

Виробнича практикаСР3

Призначати та аналізувати лабораторне, функціональне та/або інструментальне обстеження (за списком 5) хворого на стоматологічне захворювання для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Патоморфологія

Патофізіологія

Радіологія

Профілактика стоматологічних захворювань

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Виробнича практикаСР4

Визначати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Патоморфологія

Патофізіологія

Радіологія

Профілактика стоматологічних захворювань

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Виробнича практикаСР5

Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за списком 4).

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Радіологія

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Фтизіатрія

Педіатрія

Акушерство

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Екстрена та невідкладна медична допомога

Охорона праці в галузі

Загально медична підготовка

Оториноларингологія

Виробнича практика


СР6

Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Соціальна медицина, громадська здоров'я та основи доказової медицини

Профілактика стоматологічних захворювань

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Загально медична підготовка

Оториноларингологія

Виробнича практикаСР7

Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Соціальна медицина, громадська здоров'я та основи доказової медицини

Профілактика стоматологічних захворювань

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Загально медична підготовка

Оториноларингологія

Виробнича практикаСР8

Визначати характер лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Фармакологія

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Виробнича практика


СР9

Визначати характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Фармакологія

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Виробнича практика


СР10

Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Пропедевтика внутрішньої медицини

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Фтизіатрія

Педіатрія

Акушерство

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Загально медична підготовка

Оториноларингологія

Виробнича практикаСР11

Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Фармакологія

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Виробнича практика


СР12

Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Екстрена та невідкладна медична допомога

Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров’я". Спеціальність "Стоматологія"


СР13

Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4).

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Педіатрія

Акушерство

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Екстрена та невідкладна медична допомога

Загально медична підготовка

ОториноларингологіяСР14

Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій.

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Гігієна та екологія

Соціальна медицина, громадська здоров'я та основи доказової медицини


СР15

Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками.

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Гігієна та екологія

Соціальна медицина, громадська здоров'я та основи доказової медицини


СР16

Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1)для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6).

Пропедевтика внутрішньої медицини

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Профілактика стоматологічних захворювань

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Фтизіатрія

Педіатрія

Акушерство

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Екстрена та невідкладна медична допомога

Оториноларингологія

Виробнича практикаСР17

Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7).

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Профілактика стоматологічних захворювань

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Виробнича практика


СР18

Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7).

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Пропедевтика внутрішньої медицини

Пропедевтика терапевтичної стоматології

Пропедевтика ортопедичної стоматологіії

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія)

Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

Терапевтична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Ортопедична стоматологія

Ортодонтія

Педіатрія

Акушерство

Дитяча терапевтична стоматологія

Дитяча хірургічна стоматологія

Екстрена та невідкладна медична допомога

Оториноларингологія

Виробнича практикаВаріативний цикл підготовки

ЗР1

Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.

Курси за вибором

ЗР2

Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.

Курси за вибором

ЗР3

Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.

Курси за вибором

ЗР4

Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

Курси за вибором

ЗР5

Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

Курси за вибором

СР1

Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2).

Курси за вибором

СР2

Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5).

Курси за вибором

СР3

Призначати та аналізувати лабораторне, функціональне та/або інструментальне обстеження (за списком 5) хворого на стоматологічне захворювання для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).

Курси за вибором

СР4

Визначати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

Курси за вибором

СР5

Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за списком 4).

Курси за вибором

СР6

Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.

Курси за вибором

СР7

Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.

Курси за вибором

СР8

Визначати характер лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Курси за вибором

СР9

Визначати характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Курси за вибором

СР10

Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Курси за вибором

СР11

Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

Курси за вибором

СР12

Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.

Курси за вибором

СР13

Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4).

Курси за вибором

СР14

Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій.

Курси за вибором

СР15

Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками.

Курси за вибором

СР16

Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1)для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6).

Курси за вибором

СР17

Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7).

Курси за вибором

СР18

Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7).

Курси за вибором


Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал