Освіти І науки, молоді та спорту україниPdf просмотр
Сторінка2/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
(ТRIPS)
стосується винаходів, промислових зразків, товарних знаків, географічних зазначень, захисту нерозголошуваної інформації, контролю за практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях, топографій інтегральних мікросхем, авторського права та суміжних прав
Генеральний директор ВОІВ
ВОІВ
та конвенція, що засновує ВОІВ
• Вашингтонський договір про інтелектуальну власність у відношенні інтегральних мікросхем

13
Питання для самоперевірки
1. Назвіть класифікаційні угоди, які використовуються для цілей набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності.
2. Назвіть класифікаційну угоду, яка на використовується для цілей набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності.
3. Назвіть основні конвенції, які стосуються різних об’єктів
інтелектуальної
власності.
4. Назвіть угоду, яка встановлює міжнародну систему охорони винаходів
5. Назвіть угоди, які встановлюють міжнародну систему охорони штамів мікроорганізмів.
6. Назвіть угоду, яка встановлює міжнародну систему охорони промислових зразків.
7. Назвіть угоди, які встановлюють міжнародну систему охорони торгівельних марок.
8. Назвіть угоду, яка встановлює міжнародну систему охорони найменувань місця походження.
9. Які договори, що визначають міжнародно визнані основні стандарти охорони стосуються винаходів?
10. Які договори, що визначають міжнародно визнані основні стандарти охорони стосуються промислових зразків?
11. Які договори, що визначають міжнародно визнані основні стандарти охорони стосуються торгівельних марок?
12. Які договори, що визначають міжнародно визнані основні стандарти охорони стосуються найменувань місця походження?
13. Які договори, що визначають міжнародно визнані основні стандарти охорони стосуються об’єктів авторського права?
14. Які договори, що визначають міжнародно визнані основні стандарти охорони стосуються об’єктів суміжних прав?

14
2.
ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1.
Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної
власності
Конвенція
, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності
[8] (
http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/
).
Примітка. Текст українською мовою на сайті Державної служби
інтелектуальної
власності відсутній.
Конвенція прийнята в Стокгольмі 14.07.1967 р. та змінена 2.10.1979 р.
Дати приєднання України
. Підписано 16 жовтня 1967 р. Ратифіковано
12 лютого 1969 р. Вступ в силу 26 квітня 1970 р.
Кількість країн, що приєднались станом на 01.12.2012 р. – 185 країн
(табл. 1).
Таблиця
1
Статистика приєднання до конвенції, що засновує ВОІВ
Рік
Кількість країн, що приєднались
1970 209 1980 92 1990 123 2000 175 2012 185
2.1.1.
Передумови підписання конвенції
Паризька конвенція вступила в силу в 1884 р. По відношенню до 14 держав
-учасниць, які створили Міжнародне бюро для виконання адміністративних задач, зокрема організації засідань держав-учасниць.
За аналогією для Бернської конвенції також було створене
Міжнародне бюро
У
1893 році обидва секретаріати були об'єднані під назвою
«Об’єднані міжнародні
бюро з охорони інтелектуальної власності» (французька

15
абревіатура
BIRPI) з місцем розташування у Берні, Щвейцарія та кількістю персоналу сім чоловік.
В 1960 році
BIRPI
переїхало з Берна в Женеву.
Ця невелика організація і стала попередником сучасної ВОІВ, що об
’єднує на цей час
185
держав-учасниць, зі штатом 1 238 співробітників з
116 країн світу.
2.1.2.
МЕТА
. Договірні країни підписали цю угоду бажаючи внести вклад в краще взаєморозуміння та співробітництво між державами в
інтересах
їх взаємної вигоди на основі поваги суверенітету та рівності, з метою заохочення творчої діяльності та сприяння охороні інтелектуальної власності
в усьому світі, з метою модернізації та підвищення ефективності адміністрації
Союзів при повній повазі та самостійності кожного з Союзів.
В
конвенції проголошується, що «інтелектуальна власність» включає права
, що відносяться до:
• літературних
, художніх та наукових творів,
• виконавської
діяльності артистів, звукозапису, радіо та телевізійних передач,
• винаходам в усіх галузях людської діяльності,
• науковим відкриттям,
• промисловим зразкам,
• товарним знакам, знакам обслуговування, фірмовим найменуванням та комерційним позначенням,
• захисту проти недобросовісної конкуренції.
У
Конвенції, що засновує ВОІВ, вказується, що членом організації може стати будь-яка держава, яка є членом будь-якого з союзів, а також держава
, яка не є членом якого-небудь союзу, але є членом Організації
Об 'єднаних Націй (ООН), будь-якої спеціалізованої установи ООН або
Міжнародного агентства з атомної енергії, або підписала статут
Міжнародного суду справедливості, або була запрошена Генеральною асамблеєю
ВОІВ стати членом ВОІВ. Таким чином, членами ВОІВ можуть бути тільки держави, як і у разі інших спеціалізованих установ ООН.

16
2.1.3.
Функції
ВОІВ
через свої відповідні органи:
• сприяє розробці
та впровадженню заходів, розрахованих на покращення охорони інтелектуальної власності;
• виконує адміністративні функції Паризького союзу, Спеціальних
Союзів ним утворених та Бернського союзу;
• може погодитись прийняти на себе адміністрацію будь-якої іншої
міжнародної угоди (напр.
Міжнародна конвенція по охороні нових
сортів рослин)
, яка складена для охорони інтелектуальної власності, або брати участь в такій адміністрації;
• пропонує співробітництво державам, що запитують допомогу в галузі
інтелектуальної
власності;
• публікує результати досліджень в сері інтелектуальної власності;
• забезпечує діяльність служб, що полегшують міжнародну охорону
інтелектуальної
власності і в певних випадках здійснює реєстрацію в цій галузі, а також публікує відомості, що стосуються такої реєстрації.
2.1.4.
Адміністрація ВОІВ
Конвенція
, що засновує ВОІВ, передбачає створення чотирьох різних органів
; Генеральна асамблея; Конференція; Координаційний комітет і
Міжнародне бюро ВОІВ (або Секретаріат)
Вищим органом ВОІВ є Генеральна асамблея.
Генеральна асамблея складається з усіх держав, які є членами ВОІВ, а також
є членами будь-якого з її союзів. Уряд кожної держави представлений одним делегатом (можуть бути заступники, радники…), але витрати несе держава
, яка призначила делегата. Усі рішення приймаються більш ніж двома третинами голосів, а стосовно окремих питань потрібна більшість у три четвертини голосів. Для ухвалення угоди з ООН вимагається більшість в дев
’ять десятих поданих голосів.
Крім
інших повноважень і функцій, в задачу Генеральної асамблеї входить призначення Генерального директора за поданням Координаційного

17
комітету
; вона також розглядає і затверджує доповіді і результати роботи
Координаційного комітету і доповідає Генеральному директору ВОІВ з всіх питань
, що стосуються організації; вона приймає фінансові правила роботи
ВОІВ
, схвалює дворічний бюджет по витратах, загальний для всіх союзів; затверджує
заходи, що пропонуються Генеральним директором, керівництво, що стосується міжнародних угод, направлені на забезпечення охорони
інтелектуальної
власності; визначає робочі мови Секретаріату, беручи до уваги практику роботи ООН; вона також визначає, які держави, що не є членами
ВОІВ, і які міжурядові і міжнародні неурядові організації можуть бути допущені як спостерігачі на різні зустрічі і засідання.
Генеральна асамблея збирається кожний другий рік за скликаннм
Генерального
Директора або на позачергову
(надзвичайну) сесію, за скликаннм
Генерального Директора чи за вимогою Координаційного комітету чи по за вимогою четвертини держав-учасниць
Генеральної
асамблеї

Конференція складається з всіх держав, які є членами ВОІВ, незалежно від того, чи є вони членами якого-небудь союзу. Уряд кожної держави представлений одним делегатом (можуть бути заступники, радники
…), але витрати несе держава, як апризначила делегата
Функції
Конференції можуть бути розбиті на п'ять груп. По-перше,
Конференція представляє собою форум для обміну думками між всіма країнами
-членами ВОІВ з питань, що стосуються інтелектуальної власності, і в
цьому контексті Конференція, зокрема, може робити будь-які рекомендації з
цих питань, з належним урахуванням компетенції і автономії окремих союзів
. По-друге, Конференція є органом, який розробляє дворічні програми співпраці
з метою розвитку для країн, що розвиваються. І, по-третє, схвалює бюджет
Конференції. По-четверте, в компетенцію Конференції входить прийняття поправок Конвенції, що засновує ВОІВ. Пропозиції по поправках
Конвенції
можуть висуватися будь-якою державою-членом ВОІВ,
Координаційним комітетом або Генеральним директором. По-п'яте,

18
Конференція
, як і Генеральна асамблея, може визначати, які державні організації
допускаються як спостерігачі на її засідання
Конференція збирається за скликанням Генерального Директора в той самий час і на тому ж місці, що Генеральна асамблея. На позачергову
(надзвичайну) сесію, за скликаннм Генерального Директора чи за вимогою більшості
держав-учасниць
Конференціі

Координаційний комітет
с кладається з держав-учасниць, що є членами
Виконавчого комітету Паризького союзу або Виконавчого комітету
Бернського союзу.
Уряд кожної держави представлений одним делегатом
(можуть бути заступники, радники…).

Координаційний комітет розглядає питання, що мають відношення до програми та бюджету конференції, порядку денному, поправки до Конвенції, що стосуються правта обов’язків держав-учасниць
Координаційний комітет надає
поради органам Союзів, Генеральній асамблеї
, Конференції та Генеральному Директору.
Координаційний комітет також готує проекти порядків денних
Генеральної
асамблеї і Конференції, а також проекти програм і бюджету
Конференції
, призначає виконуючого обов’язки
Генерального
Директора.
Координаційний комітет збирається за скликаннм Генерального
Директора один раз на рік. На позачергову
(надзвичайну) сесію, за скликаннм
Генерального Директора, чи за його ініціативою,
чи за вимогою четвертини членів Координаційного комітету.
Якщо при голосування досягнута проста більшість, будь-який член
Координаційного комітету може вимагати спеціального підрахунку голосів, тоді
складаються два списки з вказівкою назв країн Виконавчого комітету
Паризького союзу та Виконавчого комітету Бернського союзу. Голос країни вписується в один із списків. Якщо простої більшості немає в кожному з цих списків
, то пропозиція вважається неприйнятою.

19
Четвертим органом ВОІВ є Міжнародне бюро ВОІВ, або Секретаріат.
Воно очолюється Генеральним директором, що призначається на термін не менше 6-ти років. Генеральний директор готує проекти програм та бюджетів
, періодичні звіти про діяльність. Генеральний директор приймає участь у засіданнях Генеральної Асамблеї, Конференції, Координаційного комітету чи іншого комітету чи групи без права голосу.
Характер обов
’язків
Генерального
Директора
є
виключно міжнародним


2.2.
Всесвітня організація інтелектуальної власності сьогодні
За матеріалами сайту ВОІВ [9].
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)
є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй (ООН) та провідної
міжурядовою організацією, діяльність якої спрямована на сприяння розвитку і використання інтелектуальної власності (ІВ).
Організація ставить за мету розвиток збалансованої та ефективної міжнародної
системи ІС, яка винагороджує творчість, стимулює інновації та робить внесок в економічний, соціальний і культурний розвиток всіх країн при дотриманні державних інтересів.
2.2.1.
Основні види діяльності
ВОІВ
у сприяє охорони ІВ у всьому світі шляхом співпраці між державами
і в контакті з іншими міжнародними організаціями. Робота
Організації
сконцентрована на наступних видах діяльності:
Нормотворчість
Виконання адміністративних функцій 25 багатосторонніх договорів
Робота з державами-членами по виробленню угод і підтримки динамічного розвитку міжнародної правової структури ІС

20
2.2.2.
Послуги
Надання глобальних послуг в області ІВ у рамках Договору про патентну кооперацію (РСТ), Мадридської, Гаазької і Лісабонської систем, які полегшують
і роблять більш рентабельним отримання міжнародної охорони на нові винаходи, бренди, зразки і найменування місць походження Надання арбітражних
, посередницьких та інших послуг по альтернативному врегулювання спорів
2.2.3.
Розвиток
Надання допомоги урядам і організаціям: у Розробці національних стратегій в області ІВ і інновацій Створення належної нормативно-правової бази
ІС Створення інфраструктури і підготовка людських ресурсів, необхідних для використання потенціалу ІС в цілях економічного розвитку
Інфраструктура
Забезпечення технічної інфраструктури, яка включає: Полегшення доступу до баз даних ВОІВ, що містить інформацію на рівні світових стандартів
Навчання і засоби для використання інформації в області ІВ
Технічні
платформи, що полегшують обмін інформацією між відомствами ІС
Забезпечення поваги ІВ Підвищення обізнаності, розуміння і поваги ІВ, включаючи
Центральну роль у сприянні міжнародного діалогу з питань право застосування
Проведення навчання і освітніх програм Партнерства Робота в партнерстві
з ООН та іншими організаціями з метою ідентифікації та сприяння виробленню рішень на основі ІС, пов'язаних з проблемами зміни клімату
, продовольчої безпеки, охорони здоров'я та іншими глобальними проблемами
. Держави-члени і директивні органи
Держави
-члени ВОІВ визначають стратегічну спрямованість і стверджують діяльність Організації. Делегати держав-членів зустрічаються на
Асамблеях, Комітетах і Робочих групах. До складу ВОІВ в даний час входять 185 держав-членів (більше 90% всіх країн світу). 69 міжурядових

21
організацій (ММЗ) та 295 неурядових організацій (НУО) акредитовані в
якості спостерігачів на засіданнях ВОІВ.
2.2.4.
Керівні органи
Основними політичними і директивними органами ВОІВ є: Генеральна
Асамблея
(ВОІВ щодо складу та функцій див. статті 6 Конвенції ВОІВ: www.wipo.int/treaties/en/convention/ trtdocs_wo029.html) Конференція ВОІВ
(див. статтю 7) Координаційний комітет ВОІВ (див. статтю 8) щороку ці органи засідають в Женеві. Існують також асамблеї окремих спілок, засновані
в рамках деяких договорів, адміністративні функції яких виконує
ВОІВ
, наприклад, Асамблея Союзу РСТ і Асамблея Мадридського союзу.
Постійні
комітети Постійні комітети є спеціальними комітетами експертів, створені
для певної мети Генеральною Асамблеєю. Структура ВОІВ
рис. 2.

Генеральний директор (виконавчий).
Обирається на 6-ти річний термін
Верховні
органи
Виконавчий орган
Секретаріат
Генеральна
Асамблея: складається з країн- членів будь-якого союзу
Конференція
(всі країни- члени
ВОІВ)
Координаційний комітет
(72 країни)
Міжнародне бюро
1200 осіб з
100 країн
Сесії
раз на 2 роки
Щорічна сесія
Рис
. 2 Адміністративні органи ВОІВ

2.2.5.
Постійними комітетами ВОІВ є:
• Постійний комітет з патентного права (УПП).
• Постійний комітет по законодавству в області товарних знаків, промислових зразків і географічних вказівок (ПКТЗ).
• Постійний комітет з авторського права і суміжних прав (PCAP).

22
Коли постійний комітет визначає, що забезпечений достатній прогрес у напрямку прийняття договору, Генеральна Асамблея може прийняти рішення про скликання Дипломатичної конференції. Це зустріч держав-членів на вищому рівні, що скликається виключно з метою завершення переговорів щодо нового договору.
Будь
-який з керівних органів при необхідності може засновувати комітети
, наприклад:
• Комітет програми та бюджету (КПБ)
• Комітет з розвитку та інтелектуальної власності (КРІС)
• Міжурядовий комітет з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів
, традиційних знань і фольклору (МКГР)
• Консультативний комітет із захисту прав (ККЗП)
Крім того, договори, що створюють міжнародні класифікації (т.е.
Локарнська
, Ніццька, Страсбурзька і Віденська угоди), засновують постійні комітети експертів, які мають мандат на періодичний перегляд і оновлення систем класифікації.
2.2.6.
Робочі групи
Постійний комітет або будь-яка з Асамблей може прийняти рішення про створення робочої групи для більш детального вивчення конкретного питання
(наприклад, Робоча група по правовому розвитку Мадридської системи для міжнародної реєстрації знаків). Загальні правила процедури
ВОІВ
застосовуються до всіх керівних органів ВОІВ, а також до всіх допоміжних органів Організації. З ними можна ознайомитися за адресою: www.wipo.int/freepublications/en/ general/399/wipo_pub_399.pdf ВОІВ на своїх засіданнях забезпечує синхронний переклад на англійська, арабська, китайська
, французька, російська та іспанська мови. Співробітники Служби обслуговування конференцій можуть надати інформацію про резервування залів засідань і/або послуги з синхронного перекладу для проведення групових зустрічей делегатів. ВОІВ робить зусилля по можливо більш широкого залучення МПО, НУО, промислових груп та інших зацікавлених

23
осіб в процеси консультацій і дебати з актуальних питань. Організація вітає включення організацій зацікавлених осіб і груп інтересів в якості спостерігачів на офіційних засіданнях держав-членів. Організаціям, які бажають отримати статус постійного спостерігача, пропонується направити прохання в Секретаріат ВОІВ, який потім передає цю прохання на схвалення
Асамблей держав-членів.
Порядок денний в області розвитку Порядок денний ВОІВ в області розвитку
, прийнята Генеральною Асамблеєю ВОІВ у жовтні 2007 р., складається з 45 рекомендацій, спрямованих на посилення компонента розвитку у всіх областях діяльності ВОІВ. Будучи одним з пріоритетів
Організації
, принципи і діяльність Порядку денного в області розвитку включаються у всі програми ВОІВ. Комітет з розвитку та інтелектуальної власності
(КРІС), заснований в 2007 р. Генеральною Асамблеєю, має мандат на наступні види діяльності: Розробку програми роботи для реалізації 45 рекомендацій
Порядку денного в області розвитку Моніторинг, оцінку, обговорення
і звітність щодо реалізації цих рекомендації Обговорення будь- яких
інших питань ІВ і питань, пов'язаних з розвитком, за погодженням з
Комітетом
2.2.7.
Програма і бюджет
Кожні
два роки Генеральний директор ВОІВ представляє державам- членам на схвалення Програму і бюджет. У них детально викладені цілі, показники результативності та бюджетне планування для всіх пропонованих видів програмної діяльності. ВОІВ є винятком серед організацій системи
ООН
, оскільки вона є в основному самофінансованою організацією. Близько
90%
кошторисних видатків бюджету
Організації в сумі 674,4 млн .шв.
франків на дворічний період 2012-2013 рр.
покривається за рахунок доходів від глобальних послуг ВОІВ в області ІВ (система РСТ, Мадридська,
Гаазька
і Лісабонська системи). Інша частина забезпечується доходами за рахунок послуг ВОІВ по арбітражу і посередництву плюс внесків держав- членів
. Ці внески є порівняно незначними, причому з 5 країн, які сплачують

24
найбільші
внески, кожна вносить близько 0,5% від бюджету Організації.
Проект
Середньострокового стратегічного плану, що охоплює шестирічний період
2010-2015 рр., був затверджений Генеральною Асамблеєю у вересні
2010 р.
Середньостроковий стратегічний план розглядає: Зміни у зовнішньому середовищі, в якій здійснює свою діяльність ВОІВ Проблеми та можливості
, які стоять у зв'язку з цим перед ВОІВ у середньостроковому плані
Результати, які Організація має намір досягти протягом наступних п 'яти років Стратегії, які дозволять їй це зробити
2.2.8.
Стратегічні цілі
Нижче наводяться дев'ять Стратегічних цілей, які формують структуру для
Програми і бюджету і СССП: Збалансований розвиток міжнародної нормативної
бази в області ІВ Надання високоякісних послуг в глобальних системах охорони ІВ Сприяння використанню ІВ в інтересах розвитку
Координація
і розвиток глобальної інфраструктури ІВ Всесвітній джерело довідкової
інформації та аналітичних даних в області ІВ Міжнародне співробітництво
, спрямоване на забезпечення поваги ІВ Рішення питань ІВ у контексті
глобальних стратегічних завдань Забезпечення оперативного зв 'язку між ВОІВ, її державами-членами і всіма зацікавленими сторонами
Ефективна структура адміністративно - фінансової підтримки, що дозволяє
ВОІВ
виконувати свої програми.
2.2.9.
Секретаріат
Персонал
ВОІВ нараховує 1 200 співробітників, з більш ніж 100 країн і включають експертів у всіх галузях права і практики ІС, а також фахівців в області
адміністрації, економіки, інформаційних - технологій, державної політики
і перекладу.
Секретаріат
ВОІВ відповідає за:
Координацію засідань держав-членів і реалізації їх рішень
Адміністрацію міжнародних систем реєстрації в області ІВ Розробку і реалізацію програм, спрямованих на досягнення цілей ВОІВ Створення

25
сховища експертних знань в області ІВ для надання допомоги її членам ВОІВ співпрацює
з агентствами і спеціалізованими установами ООН в Женеві і у всьому світі з метою забезпечення, щоб її діяльність вносила ефективний внесок у досягнення Цілей розвитку ООН в новому тисячолітті та інших
ініціатив в рамках ООН.
2.2.10.
Партнерські ініціативи ВОІВ включають.
1. Функцію зовнішніх зносин, яка дозволяє здійснювати послідовний організаційний підхід до зв'язків із зовнішнім співтовариством, включаючи
ООН
та інші міжнародні організації Зовнішні бюро ВОІВ - розташовані в
Нью
- Йорку, Ріо-де Жанейро, Сінгапурі і Токіо, які надають допомогу в підтримці
мережевих зв’язків з міжнародними, регіональними і національними партнерськими організаціями
2. Зусилля з мобілізації позабюджетних ресурсів шляхом пошуку нових партнерів
і потенційних донорів, здатних надати додаткові ресурси на проекти
, пов'язані з розвитком
3. Добровільний фонд ВОІВ, створений для забезпечення активної участі
представників місцевих і корінних громад в обговореннях в рамках
МКГР


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал