Освіти І науки, молоді та спорту україниPdf просмотр
Сторінка12/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
або послуг, відмінних від
тих
, для яких умови, що використання цього товарного знака відносно таких

144
товарів або послуг вказувало б на зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованого товарного знака, і при цьому є ймовірність, що
інтересам власника зареєстрованого товарного знака буде завдано шкоди в результаті
такого використання.
Члени можуть надавати обмежені винятки з прав, що надає товарний знак
, таких як чесне використання описових термінів, за умови, що такі
винятки враховують законні інтереси власника товарного знака та третіх сторін
Первісна реєстрація, а також кожне наступне продовження реєстрації
товарного знака має здійснюватися на строк не менше семи років.
Продовження реєстрації товарного знака може здійснюватися необмежено.
Якщо для збереження реєстрації необхідне використання, то реєстрація може бути анульована лише після невикористання протягом
безперервного принаймні трирічного періоду
, якщо тільки власником товарного знака не будуть надані вагомі причини, що основані на існуванні
перешкод для такого використання
. Обставини, які є перешкодою для
використання товарного знака
, що виникають незалежно від волі власника товарного знака, такі як обмеження імпорту або інші урядові вимоги для
товарів і послуг
, що захищаються цим товарним знаком, повинні визнаватися як поважні причини для невикористання.
Ліцензування та передача прав
Держави
-учасниці можуть визначати умови ліцензування та передачі прав на товарні знаки; це означає, що примусове ліцензування товарного знака не дозволяється і що власник зареєстрованого товарного знака має
право передавати право на товарний знак разом з передачею підприємства
або без передачі підприємства
, якому належить товарний знак.

145
7.1.4.
Аспекти ТRIPS, що стосуються географічних зазначень

Географічними зазначеннями
, для цілей цієї Угоди, є зазначення, які
визначають товар як такий, що походить з території Держави-учасниці,
регіону або місцевості на його території,
коли дана якість, репутація або
інші
характеристики товару значною мірою пов'язані з його географічним походженням
Щодо географічних зазначень Держави-учасниці повинні забезпечити для зацікавлених сторін законні способи, щоб запобігти:
• використання будь-яких засобів визначення або представлення товару,
який свідчить або передбачає
, що товар походить з географічної території
іншої
, ніж реальне місце походження, у такий спосіб, що вводить в оману
широкий загал стосовно географічного походження товару;
• будь-якого використання, яке є актом недобросовісної конкуренції.
Держава-учасниця
, ex officio, якщо дозволяє її законодавство або на
прохання зацікавленої сторони
, відмовляє у реєстрації товарного знака або
визнає недійсною реєстрацію товарного знака, який містить або
складається з географічного зазначення
, стосовно товарів, які не походять
із зазначеної території
, якщо використання зазначення у товарному знаку для
таких товарів на території цієї країни має характер, котрий вводить в оману широкий загал щодо реального місця походження цих товарів.
Захист повинен застосовуватися проти географічного зазначення, яке,
хоча у буквальному розумінні правильно визначає територію, регіон або місцевість походження товарів
, але викликає у широкого загалу хибне
уявлення
, що товар походить з іншої території.
ПРИКЛАД
. Шампань (фр. Champagne, лат. Campania) — область у
Франції і слово «шампанське» від цієї назви, але, разом з тим Шампань -
невеличке місто у Швейцарії де до 2006 року вироблялось шампанське. Без

146
слова шампанське ці швейцарські вина подешевшали та користуються
меншим попитом.
Держави-учасниці повинні забезпечити для зацікавлених сторін законні
засоби
, що перешкоджають використанню географічних зазначень, які
ідентифікують вина
, для вин, що не походять з місця, визначеного даним географічним зазначенням, або зазначень, які характеризують спиртні напої,
щодо спиртних напоїв, що не походять з місця, визначеного даним
географічним зазначенням
, навіть коли реальне походження товару
вказане або географічне зазначення використане у перекладі чи
супроводжується такими словами, як "сорт", "тип", "стиль", "імітація"
тощо.
У випадку існування омонімічних географічних зазначень для вин захист надається для кожного зазначення. Кожна Держава-учасниця повинен визначити практичні умови, які дозволяють розрізняти такі омонімічні
зазначення
, з урахуванням необхідності забезпечення справедливого режиму для відповідних виробників і запобігання введення споживачів в оману.
Держави
-учасниці домовляються провести переговори, спрямовані на посилення захисту окремих географічних зазначень. Будь-яке питання, що впливає
на виконання зобов'язань може бути винесено на розгляд Ради
ТРІПС
.
Згідно з цією Угодою немає жодних зобов'язань щодо захисту географічних зазначень
, які не охороняються в країні свого походження, або
охорону яких у країні їхнього походження припинено, або які більше не вживаються у цій країні.


147
7.1.5.
Аспекти ТRIPS, що стосуються захисту нерозголошуваної
інформації

Держави
-учасниці повинні забезпечувати ефективний захист проти
недобросовісної конкуренції.
Держави-учасниці повинні надавати захист нерозголошуваної
інформації
, а також даних, що надаються Уряду та урядовим установам.
Визначення "спосіб, який суперечить чесній комерційній практиці"
означає принаймні таку практику
, як порушення контракту, порушення
довіри та спонукання до порушення, і включає придбання інформації,
що не підлягає розкриттю третіми сторонами
, які знали або не могли не знати
, що з цим придбанням пов'язана така практика.
Фізичні та юридичні особи повинні мати можливість перешкоджати тому,
щоб
інформація, яка законно знаходиться під їх контролем, розголошувалась, збиралась або використовувалась іншими особами без їхньої згоди у такий спосіб,
який суперечить чесній комерційній практиці, якщо інформація:
• є секретною у тому розумінні, що вона як єдине ціле або у точній сукупності та поєднанні її компонентів не є загально відомою або доступною для осіб у колах, що звичайно мають справу з інформацією, про яку йдеться;
• має комерційну цінність через те, що вона є секретною;
• зберігається у секреті внаслідок вжиття за відповідних обставин певних заходів особою, яка законно здійснює контроль за цією інформацією.
Держави
-учасниці, вимагаючи як умову отримання дозволу на збут фармацевтичної продукції або продукції сільськогосподарської
хімії, у якій використовуються нові хімічні речовини
, надання нерозголошуваних даних випробувань або інших даних, отримання яких потребує значних зусиль, повинні захищати такі дані від нечесного комерційного використання. Держави-учасниці
повинні
захищати такі дані від розкриття, окрім тих випадків, коли це необхідно
для захисту населення або якщо не вжито заходів для забезпечення захисту таких даних від нечесного комерційного використання.

148
7.1.6.
Аспекти ТRIPS, що стосуються контролю за практикою
антиконкурентних дій у договірних ліцензіях

Держави
-учасниці домовляються, що деяка ліцензійна практика або
умови, які
мають відношення до прав інтелектуальної власності, що
обмежують конкуренцію,
можуть мати негативні наслідки для торгівлі і можуть бути перешкодою для передачі та розповсюдження технологій.
Держави-учасниці можуть визначати у своєму законодавстві ліцензійну практику та умови, які можуть в окремих випадках означати
зловживання правами інтелектуальної власності
, що негативно впливатиме на конкуренцію на відповідному ринку. Як передбачено вище,
Держава-учасниця може прийняти
, згідно з іншими положеннями цієї
Угоди
, відповідні заходи для попередження або контролю такої
практики
, які, наприклад, можуть включати виняткові умови щодо
зворотної передачі покупцем ліцензії
технічної інформації продавцю ліцензії
, умови, що перешкоджають оскарженню законності та
примусовому пакетному ліцензуванню, у світлі відповідних нормативних правових актів цього Члена.

Держава-учасниця
повинна
, отримавши відповідне прохання, консультуватися з будь-якою іншою Державою-учасницею,
яка має
підстави вважати, що власник прав інтелектуальної власності, який є підданим або мешканцем Держави, до якої адресовано прохання щодо консультації
, дотримуватися практики, що порушує закони та правила
Держави
-учасниці, що подала прохання, щодо контролю за практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях, і яка прагне забезпечити
дотримання такого законодавства
, не завдаючи шкоди будь-якій дії згідно з
цим законом та повній свободі у прийнятті остаточного рішення будь-якої
Держави
-учасниці.


149
7.2.
Аспекти ТRIPS, що стосуються топографій інтегральних мікросхем
Держави
-учасниці повинні вважати незаконними такі дії, якщо вони здійснюються без дозволу власника прав:(9) імпортування, продаж або розповсюдження в інший спосіб з комерційною метою інтегральних мікросхем
, топографіям яких надано охорону, інтегральних мікросхем,
складовою частиною яких є
інтегральні мікросхеми, топографіям яких
надано охорону
, або вироби, які містять таку інтегральну мікросхему, лише доти
, поки в ній містяться незаконно вироблені інтегральні мікросхеми.
Дії, що не потребують дозволу власника прав
Жодна з Держав-учасниць не повинна вважати незаконним здійснення будь-яких дій, про які йдеться у цій Статті щодо інтегральних мікросхем
, складовою частиною яких є незаконно відтворена топографія, або щодо будь-якого продукту, що містить таку інтегральну мікросхему, якщо
особа, що виконує або організує такі дії, не знала або не мала розумних
підстав, щоб знати, купуючи інтегральну мікросхему або продукт, що
містить таку інтегральну мікросхему, що він включає незаконно
відтворену топографію.
Держави
-учасниці повинні забезпечити, що після того, як особа
отримала належне повідомлення про те, що топографію було відтворено
незаконно
, ця особа може виконувати будь-яку з дій стосовно запасу
продукції
, який вона має у своєму розпорядженні або який вона замовила до цього моменту, але на неї накладається зобов'язання виплатити власнику
прав суму
, еквівалентну прийнятній винагороді, яка сплачувалася б за вільно
домовленою ліцензією стосовно такої топографії. Такіж умови, у випадку
будь-якого примусового ліцензування топографії або її використання
урядом чи на користь уряду без дозволу на те власника прав.

150

Для Держав-учасниць, що вимагають реєстрації як умови охорони
, строк дії охорони топографій не повинен закінчуватися раніше, ніж через 10
років, відлік яких починається від дати подання заявки на реєстрацію або від
дати її першого комерційного використання будь-де в світі.
Для Держав-учасниць, що не вимагають реєстрації
як умови
охорони
, топографії повинні бути під охороною протягом не менше ніж 10
років, відлік яких починається від дати її першого комерційного використання будь-де в світі.
Держава
-учасниця також може передбачити, що така охорона втрачає чинність через 15 років після створення топографії.

7.3.
Аспекти ТRIPS, що стосуються авторського права
Комп'ютерні програми у вихідному або об 'єктному коді охороняються подібно до охорони, що надається літературним творам за
Бернською конвенцією.
Компіляція даних або іншої інформації в електронній чи
іншій
формі
, яка завдяки відбору або упорядкуванню її змісту є результатом
інтелектуальної творчої діяльності, охороняється як така. Така охорона не поширюється власне на дані або інформацію і не стосується будь-якого авторського права, яке вже існує на самі дані або інформацію.
Стосовно права на здійснення комерційного прокату (оренди), що
стосується принаймні комп'ютерних програм та кінематографічних
творів
, Держава-учасниця забезпечує авторів та їх правонаступників
правом дозволяти або забороняти комерційний прокат оригіналів або
копій авторських творів широкому загалу
. Держава-учасниця
звільняється від цього зобов'язання стосовно кінематографічних творів
,
якщо такий прокат не призведе до широкого розповсюдження копій таких творів
, що значно послаблює виключні права на репродукування, що

151
надаються цією Державою-учасницею авторам та їх правонаступникам. Що стосується комп'ютерних програм, це зобов'язання не застосовується до комерційного прокату
(оренди), якщо сама програма не є суттєвим об'єктом комерційного прокату (оренди).
Якщо строк захисту твору, крім фотографічного твору або твору прикладного мистецтва
, обчислюється на основі, іншій, ніж тривалість життя
людини
, такий строк повинен бути не меншим 50 років від кінця
календарного року дозволеної відповідною особою публікації
, або у разі,
коли такої дозволеної відповідною особою публікації протягом 50 років від часу створення цього твору не було, - то 50 років від закінчення
календарного року створення такого твору.
Держави
-учасниці дотримуються обмежень та винятків стосовно виключних прав у певних випадках, які не суперечать звичайному використанню твору та не призводять до надмірної шкоди законним
інтересам власника прав.
7.5.
Аспекти ТRIPS, що стосуються суміжних прав

Стосовно запису виконання на фонограмі, виконавцям надається
можливість запобігти наступних дій у разі, якщо записи здійснюються без
їхнього дозволу; наприклад, під час виступу та відтворення такого запису.
Виконавцям також надається можливість запобігти наступних дій, якщо вони
здійснюються без їхнього дозволу:
• ефірне мовлення
• пряма публічна трансляція виконань їх виступу в прямому ефірі для широкого загалу.
Виробники фонограм повинні мати право дозволяти або
забороняти пряме чи опосередковане відтворення своїх фонограм.

152
Телерадіомовні організації мають право забороняти наступні дії,
якщо вони здійснюються без їхнього дозволу
: запис, відтворення та
ретрансляцію через радіомовні засоби
, а також передачу телевізійними засобами
. Якщо Держави-учасниці не надають таких прав телерадіомовним
організаціям
, вони забезпечують власників авторського права щодо змісту
передачі можливістю запобігти здійснення вищезгаданих дій згідно з
положеннями Бернської
конвенції.
Положення щодо комп 'ютерних програм застосовуються і до
виробників фонограм та будь-яких інших власників прав щодо фонограм, як визначено в законодавстві Держави-учасниці.

Строк захисту
, що надається за цією Угодою виконавцям та виробникам фонограм, триває принаймні до закінчення 50-річного
періоду, відлік якого починається від кінця календарного року, в якому
було зроблено запис твору або в якому твір було виконано.
Для телерадіомовних організацій
строк захисту передач триває щонайменше 20 років,
починаючи від закінчення календарного року, коли
була зроблена передача.


153
Питання для самоперевірки

1.
Які
передумови ухвалення Угоди ТРІПС?
2.
Як трактується термін «інтелектуальна власність» в Угоді?
3.
Які
цілі Угоди ТРІПС?
4.
Які
принципи проголошує дана Угода?
5.
Як співвідносяться положення Угоди ТРІПС з Бернською
Конвенцією
?
6.
Як охороняється Угодою комп’ютерні Програми і бази даних?
7.
Як відображені в Угода права на комерційний прокат?
8.
Який термін захисту авторських прав і суміжних прав визначено
Угодою
?
9.
Що
є об’єктом товарного знака за Угодою ТРІПС?
10.
Які
права щодо товарних знаків визначені в Угоді?
11.
Який термін захисту товарного знаку?
12.
Що таке географічні зазначення?
13.
Які
вимоги висунуті Угодою ТРІПС щодо географічних зазначень?
14.
Яка охорона надана Угодою промисловому знаку? Який її термін?
15.
Які
умови патентування об’єктів інтелектуальної власності згідно з
Угодою
?
16.
Для яких об’єктів може не дозволятися і не допускатися патентування
?
17.
Які
права надаються патентом за цією Угодою?
18.
На яких умовах може здійснюватися використання об’єкта патенту без дозволу власника?
19.
Який термін охорони патенту згідно з Угодою ТРІПС?
20.
Як трактується в Угоді поняття «нерозголошувана інформація»?
21.
Які
виключні права надаються власнику стосовно патенту на продукт
?
22.
Які
виключні права надаються власнику стосовно патенту на спосіб?

154 23.
Які
виключні права надаються власнику стосовно промислових зразків
?
24.
Які
виключні права надаються власнику стосовно товарних знаків?
25.
Які
виключні права надаються власнику стосовно географічних зазначень
?
26.
Які
виключні права надаються власнику стосовно топографій
інтегральних мікросхем
27.
Які
виключні права надаються власнику стосовно об’єктів авторського права
28.
Які
виключні права надаються власнику стосовно суміжних прав
29.
Які
зобов’язання країн-членів СОТ стосовно захисту прав
інтелектуальної
власності?
30.
Які
санкції застосовують до імпортованих з порушенням прав
інтелектуальної
власності товарів?
31.
Як відшкодовуються збитки власнику прав?
32.
Які
повноваження судової влади щодо так званих «контрафактних» товарів або з фальсифікованим товарним знаком?
33.
За яких умов може бути призупинене переміщення товарів через митний контроль?
34.
Хто
і на підставі чого має право ініціювати призупинення товарів через митний кордон?
35.
Який термін можливого призупинення переміщення товарів через митний кордон?
36.
Чи
існують винятки щодо можливого призупинення переміщення товарів через митний кордон?
37.
Які
кримінальні процедури визначено до застосування Угодою
ТРІПС
?
38.
Що включає технічне співробітництво між країнами-членами СОТ?
39.
Які
повноваження ради ТРІПС?
40.
Що означає міжнародне співробітництво між країнами-членами СОТ?

155
Література

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал