Основні питання вивченняСторінка2/3
Дата конвертації06.12.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипПротокол
1   2   3

Статті

 1. Балушок В. Роль жінки в юнацьких ініціаціях давніх слов’ян / В. Балушок // Родовід. – 1994. – № 9. – С. 18-25.

 2. Балушок В. Елементи давньослов'янських ініціацій в українському весіллі // Народна творчість та етнографія. – 1994. – №1. – С. 31-37.

 3. Беценко Т. «Загадкові сова» в українських народних думах // Дивослово. – 2003. - №12. – С. 17 -19.

 4. Беценко Т. Павло Житецький про мову і стиль українських народних дум // Мандрівець. – 2004. – №5. – С.54 – 58.

 5. Білик В. Психологічний зміст символічної ситуації смерті в народних ліричних піснях // Мандрівець. – 2002. – №3. – С. 34 – 38.

 6. Білик В. Культ предків і народна гра: [Фольклор] // Берегиня. – 2004. – №3. – С. 37 – 40.

 7. Білосвєтова І. C. Особливості жанрового складу пісенного фольклору українського Лівобережного Полісся // Народна творчість та етнографія. – 1988. – № 1. – C.49 – 55.

 8. Богдан Л. Джерело мудрості народної : Два уроки з вивчення теми "Фольклор" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 9. - С. 12 - 15.

 9. Богород А. Фольклор у житті і творчості Лесі Українки // Дивослово. - 2000. - № 1. - C. 24.

 10. Брикун-Ходак М. Місячний календар древлян // Берегиня. – 2004. – №3. – С. 33 – 37.

 11. Бріцина О. Сучасні аспекти методики збирання народної прози // Народна творчість та етнографія. – 2003. – №3. – С.24 – 34.

 12. Бондаренко Ю.І., Пасічник Є.А. Школа: Проблема ментальності та національної свідомості // Слово і час. – 1993. – № 6. – C. 70 - 77.

 13. Васильєва Л. Особливості перекладу слов'янської казки українською мовою (лексичний та фразеологічний аспекти) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. - Ч. 2. – C. 534 - 543.

 14. Ващенко Г. Ідеал людини в українській народній пісні // Народна творчість та етнографія. – 1994. - №5-6. – С. 53 – 65.

 15. Вертій О. Літературна казка і фольклор в 70-90 рр. XIX ст. // Українська мова і література в школі. – 2004. – ч.43. – С.13 – 15.

 16. Верхол Н. Українська фольклористика в Галичині кінця XVIII - поч.XIX ст. // Дукля. – 2004. – №3. – С.65 – 69.

 17. Войтович В. Первовічне коріння світового Дерева Життя // Берегиня. – 1999. – №1. – С.57-67.

 18. Гайдар Т. Жанри фольклору та відображення в них виховного ідеалу українців // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 3. – C. 9 – 12.

 19. Гамаш А. До проблеми взаємин літератури і фольклору // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. - C. 56 - 67.

 20. Галей C. Народознавча спадщина Пантелеймона Куліша // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – C. 62 - 74.

 21. Галушок В. Вовкулаки: Міфи // Людина і світ. – 1999. – №10. – С. 45 - 48.

 22. Геник В. Упирі: анатомія міфа. Міфологія // Людина і світ. – 1997. – №5-6. – С. 43 - 46.

 23. Герасимчук М. Міфологічні мотиви у фольклорі та літературі: особливості трансформації // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – №1. – С.37 – 44.

 24. Гінда О. Фольклорний твір крізь призму жанру // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – C. 492 - 496.

 25. Гнатюк В. Проблеми народнопісенної новотворчості в українській фольклористиці 19 – поч. 20 ст. // Народна творчість та етнографія. – 1994. – №5-6. – С. 3 - 10.

 26. Гончаренко Н. Анекдот // Сучасність. – 1998. – №6. – С. 116-125.

 27. Гончаренко О. Козацькі пісні про дух протесту та свободи українського народу // Мандрівець. – 2003. - №2. – С. 46 – 52.

 28. Грабович О. Думи як символічний код переказу культурних цінностей // Родовід. – 1993. – № 5. – C.30 - 36.

 29. Грабович Г. Вічне повернення містифікацій // Критика. – Рік V. – Ч. 1-2 (39-40). – 2001. – С. 6–10.

 30. Грабович Г. Слідами національних містифікацій // Критика. – Рік V. – Ч. 6 (44). – 2001. – С. 14–23.

 31. Грицик Г., Грицик М. Цінне видання раритету // Дзвін. – 1990. – № 3. - C. 137 - 139.

 32. Грушевський М. На порозі нової України // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – C.20 - 31.

 33. Губенко І. Народні пісні - національне багатство України і його збереження та популяризація // Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 4. – C. 82-87.

 34. Давидюк В. Від „Куці-Баби” до „Діда-Панаса” (культ предків у народній грі) // Берегиня. – 2002. – № 2. – C. 13 - 17.

 35. Демчик Р. «Тіні забутих предків»: трансформація фольклорного матеріалу // Українська мова та література. – 2004. – №17. – С. 10 - 14.

 36. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору // Слово і чаc. – 2003. – №9. – С. 16-24; - № 10. – C.41 - 50.

 37. Денисюк І. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії (знахідки у фольклорі волинсько-поліського ареалу) // Слово і час. – 2003. – №1. – С. 22 - 28.

 38. Дзюбишина-Мельник Л. Фольклор і українська дитина. Виховання високої духовності. // Шкільний світ. – 2001. – № 47. – C. 2 - 3.

 39. Дмитренко М. Легенди та перекази // Українська мова та література. - 2000. – № 36. – C. 8 – 10.

 40. Дмитренко М. Олександр Котляревський – дослідник міфу і фольклору // Народна творчість та етнографія. – 2003. – №3. – С. 11-17.

 41. Дмитренко М. Михайло Драгоманов – дослідник фольклору // Слово і час. – 2005. – №6. – С. 12 – 24.

 42. Дмитренко М. Олександр Потебня – дослідник символу та фольклорної символіки // Київська старовина. – 2005. – №5. – С. 100 – 116.

 43. Дмитренко М. Слов’янська міфологія в дослідженні українських учених XIX ст. // Українська мова та література. – 2005. – Ч. 24. – С.6-9.

 44. Доля М., Левчин Р. Єдина формула буття: (Пасха у світовому живописі) // Людина і світ. – 1991. – №4. – С. 23 - 30.

 45. Дунаєвська Л.Ф., Таланчук О. М. Український фольклор у контексті міфології народів світу // Всесвітня література у середніх навчальних закладах України. – 1996. – №5. – С. 48.

 46. Железняк Н. Лінгвосоціокультурний аспект вивчення українського характеру („пісенність”) // Дивослово. – 2001. – № 4. – C. 18 - 20.

 47. Зелінський О. Плин часу: [Конструктивні принципи давньоруського календаря] // Людина і світ. – 2004. – Серпень. – С. 27 – 32.

 48. Іванків Є. У світлі Великодня // Народна творчість та етнографія. – 1999. – №2-3. – С. 61 - 70.

 49. Кирчів Р. Фольклор у системі новочасної української культури // Визвольний шлях. – 1999. – № 7. – C. 853 – 857.

 50. Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №3. – С. 52 – 66.

 51. Кисляковська І. Проблема універсального судження фольклористики // Філософська думка. – 2005. – С. 44 – 65.

 52. Клімакович І. Традиційний анекдот: виникнення терміну та його еволюція // Народна творчість та етнографія. – 1994. – № 5-6. – C. 45 - 52.

 53. Климаш Р. Місце українського канадського фольклору в фольклористиці України // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 2. – C. 43 - 45.

 54. Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. - 2002. - № 4 - C. 21 - 43.

 55. Козар Л. Фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 2 - 3. – C.3 - 10.

 56. Козловський В. Категорія драматичного в українській народній баладі // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №6. – С.69-75.

 57. Козловський В. Трагічне як один з естетичних аспектів української народної балади // Мандрівець. – 2004. – №5. – С. 43 – 53.

 58. Красиков М. Праісторичне значення фольклору // Критика. – 2004. – ч.3. – С.20.

 59. Курочкін О. В. Відьма в українській міфологічній традиції // Народна творчість та етнографія. – 1990. – №4. – С. 23 – 29.

 60. Кушпа М. Художня своєрідність чумацьких пісень // Народознавство. – 1998. – № 49.

 61. Кучинський М. Висвітлення фольклористичної діяльності Івана Манжури на сторінках «Киевской старины» // Народна творчість та етнографія. – 1992. – №2. – С. 26 – 37.

 62. Кузьменко О. Стрілецька пісня у повстанському репертуарі // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 1 - 2. - C. 84 - 89.

 63. Лабащук О. Семантика та функуції примовок у весняних календарних обрядах українців // Мандрівець. – 2004. – №5. – С. 65 – 72.

 64. Лановик М., Лановик З. Вивчення української усної народної творчості у вищій школі // Вища школа. – 2001. – № 6. – C. 38 - 45.

 65. Левчин Р., Мехеда І. Загадки «паралельної реальності»: Фантастичні світи у фольклорі та літературі // Людина і світ. – 1989. – №7. – С. 35 - 39.

 66. Левкиевская Е.Е. Славянские представления о способах коммуникации между "тем" и этим светом // Концепт движения в языке и культуре. - М., 1996. – С. 185 - 212.

 67. Левкиевская Е.Е. Низшая мифология славян // Очерки истории культуры славян. – М., 1996. – С. 175 - 196.

 68. Лобанов М.А. Музыкально-этнографический комментарий к формуле благопожелания в фольклоре // Фольклор и этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. – Л., 1984. – C. 126 - 132.

 69. Лупій Т. Обрядовий рушник і міфологічна картина світу // Народна творчість та етнографія. – 2000. – №5-6. – С. 104 - 109.

 70. Лупій Т. Семантика рушників у весільній, поховальній та поминальній обрядовості: за матеріалами Західного Полісся // Берегиня. – 2000. - №3. – С. 5 - 15.

 71. Луцький Ю. Семантика слова Україна в давніх народних піснях // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №6. – С. 19 – 23.

 72. Матяш І. Первісні джерела символіки українського героїчного епосу – дум та історичних пісень // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №6. – С. 3 – 8.

 73. Марусин В. Козацький великдень// Пам’ятки України. – 1991. - №1. – С. 48 - 52.

 74. Маховська С. Про розважальні весільні пісні Поділля // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5 - 6. – С. 104 - 110.

 75. Мишанич C. Фольклористична спадщина видатного українського вченого // Народна творчість та етнографія. – 1991. - № 4. - C. 3 - 12.

 76. Мишанич C. В. Система жанрів в українському фольклорі // Українознавство: Посібник. – К.: Зодіак-ЕКО, 1994. – C. 263 - 276.

 77. Мишанич О. В. Роль фольклору у становленні і розвитку нової української літератури (друга половина 18 ст.) / Мишанич О. В. Крізь віки: Літературно-критичні та історіографічні статті й досідження. – К., 1996. – С. 55 - 66.

 78. Мелетинский Е.М. Народный эпос // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. – М., 1964. – С. 50 – 96.

 79. Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов/ Бессознательное. Сборник. – Новочеркасск, 1994. – С.159 - 167.

 80. Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного описания волшебной сказки // Труды по знаковым системам IV. - Тарту, 1969.

 81. Мікула О. Олена Пчілка про національні типи в українській словесності // Мандрівець. – 2004. – №4. – С. 31 – 35.

 82. Міндер Т. Гаївки і маївки у фольклорному процесі Західного Полісся: автентика чи запозичення? // Берегиня. – 2004. – №3. – С. 66 – 70.

 83. Мішуков О. У контексті слов'янського фольклору // Слово і чаc. – 1999. – № 12. – C. 30 - 35.

 84. Мушинка М. Академік Володимир Гнатюк як дослідник фольклорних скарбів Закарпатської України // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – C. 3 - 14.

 85. Мушинка М. “Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?” (Нове про історію дослідження і місце найдавнішого запису української народної пісні) // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 2 - 3. – C. 3 - 15.

 86. Набок М. Диспозиція „своє – чуже” як вияв національного характеру в українських думах // Дивослово. – 2003. - №10. – С. 18 - 22.

 87. Набок М. Штрихи до характеристики світогляду героїв українських народних дум // Народна творчість та етнографія. – 2003. – №4. – С. 95 - 102.

 88. Намис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше // Київ. – 1991. - №9. – С. 143 - 158.

 89. Нахлік Є. «З’єдналась правда із брехнею…під іменем приказки» // Слово і час. – 1994. – №8. – С. 15 – 19.

 90. Новичкова Т.А. Два мира – земной и космический – в современных народных легендах // Русская литература. – 1990. – №1. – С. 132 - 143.

 91. Осипець Р. Українська народна пісенна культура як засіб формування національної самосвідомості // Українська мова і література в школі. - 1998. – № 9. – C. 11 - 13.

 92. Охріменко П.,Охріменко О. Морально-етичні ідеали героїв українських народних дум і пісень про козаків. // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 3. – С. 3 - 8.

 93. Павленко І. Новорічні свята і обряди Запорозької Січі і фольклор України // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6. – C. 9 – 18.

 94. Павлюк C. Особливості та динаміка сучасного процесу етнічної самоідентифікації українців: до питання теорії етносу // Слово і чаc. - 2002. – № 6. – C. 3 - 6.

 95. Пазяк М. Трансформація паремій у текстах художніх творів // Народна творчість та етнографія. – 1999. – № 5 - 6. – C. 83 - 94.

 96. Пархоменко Т. Ритуальне застосування свічки у весільних обрядах: Нариси та етюди // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 89 – 92.

 97. Пастух Н. Тваринна образно-символічна система українського фольклору // Мандрівець. – 2000. - №3-4. – С. 66 - 68.

 98. Петров В. Методологічно-світоглядні напрями в українській етнографії та фольклористці ХІХ - ХХ століття // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 4. – C. 70 - 74.

 99. Петров В. Український фольклор: Заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. – 1996. – № 1 - 2. - С. 112 - 131; - 3 - 4. – С. 86 - 101.

 100. Погребенник В. Поезія Б. Лепкого і український фольклор // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 5 – 6. – C. 10 - 16.

 101. Погребенник В.Ф. Українська поезія кінця ХІХ-початку ХХ століття і фольклор // Українська мова і література в школі. – 1991. – №8. – С. 85 - 91.

 102. Погребенник Ф. „Ой у лузі червона калина похилилася” // Народна творчість та етнографія. – 1990. – №6. – C. 51 - 54.

 103. Погребенник Ф. ”Ще не вмерла Україна”. Історія забороненої пісні-гімну // Літературна газета. – 30 серпня 1990.

 104. Поріцька О. Ритуальний знак води // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 4.

 105. Правдюк О. Нові записи повстанських пісень // Народна творчість та етнографія. – 1994. – № 1. – C. 51 - 56.

 106. Правдюк О. Стрілецькі пісні в системі жанрів українського пісенного фольклору. // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 2 -3. – С. 24 - 35.

 107. Прокопова О.П. Проблема космогонічного коріння української казки в літературознавчих джерелах // Українська література. – 2004. – №1. – С. 39 – 41.

 108. Семенова М. Колискові як творчість роду // Берегиня. – 1999. – №1. – С. 29 - 37.

 109. Семеног О. Народні балади: Матеріали до уроку // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – №10. – С. 38 - 39.

 110. Скиба О. Поглиблене вивчення фольклору у 6-му класі // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 3. – C.46 -55.

 111. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень // Народна творчість та етнографія. – 2003. – №5 - 6. – С. 97 - 103.

 112. Степанишин Б. Космос українського фольклору // Українська мова і література в школі. – 2000. – №2-6; - с 2001. - № 1 - 5.

 113. Степанишин Б. Українські народні думи // Укр мова і літ. в шк. - 2000. - № 6. - C. 24 - 26.

 114. Стишова Наталя. Календарна обрядовість та фольклор українців Підляшшя: Трибуна молодого дослідника // Народна творчість та етнографія. – 1999. – №2-3. – С. 117 - 123.

 115. Стрілецькі пісні. Добірка Правдюка Олександра // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 6. – С. 31 - 34.

 116. Сюта Г. Семантика оновлення фольклорних образів в українській поезії 20 ст. // Народна творчість та етнографія. - 1995. - № 4 - 6. – С. 78 - 84.

 117. Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова та література. – 2002. – № 23 - 24.

 118. Таланчук О. Українознавчий аспект вивчення народнопоетичної творчості // У зб.: Українознавство в системі освіти: Міжн. наук.-практ.конф. – К.: Освіта, 1996. – C. 127-132.

 119. Танадайчук С. Рослини – символи в українському фольклорі // Українська культура. – 2002. – №8. – С. 36 - 38; - № 9 - 10. – С.35 - 36.

 120. Темченко А. «Смерте, чорну руку одведи»: [Потойбічний світ та розуміння смерті у світоглядних уявленнях українців] // Берегиня. – №3. – С.22 – 32.

 121. Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку або некоронована царівна жанрів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – C. 22 - 31.

 122. Ткач М. Генеалогія слова та глибини українського фольклору // Київська старовина. – 2005. – №1. – С. 109 – 121.

 123. Трубецкой Е. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке // Искусство кино. – 1992. – №1. – С. 89 – 102.

 124. Ушаківська О. Відбиття національного світогляду в українській обрядовості та пісенності // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №2. – С. 162 – 167.

 125. Фасоля А., Фасоля Т. «Як ви умирали, вам дзвони не грали…», фольклор українських повстанців // Українська мова та література. – 2002. – №10. – С. 4 - 7.

 126. Фольклорні жанри // Українська мова та література. – 2003. - № 25 - 28. – C. 67 – 92

 127. Франко І.Я. До історії українського вертепу ХVІІІст. // Зібр. тв.: У 50-ти т. – Т. 36. – C. 170 - 376.

 128. Франко І. Із секретів поетичної творчості // І.Франко. Краса і секрети творчості. – К., 1980. – C. 340-439.

 129. Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських народних загадках // Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 26. – C. 332 - 346.

 130. Чабада М. Кобзарі та лірники // Дивослово. – 1998. – № 6. – 22 – 23.

 131. Чехівський О.О. Ментальність українців і пісня // Дивослово. - 1996. – № 12. – C. 20 - 22.

 132. Черкаський Л. Генетичний код українського фольклору // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №5. – С. 30 – 32..

 133. Чеховський І. Українська відьма на Лисій горі: (Національні особливості нічних польотів на чарівну гору) // Берегиня. – 2002. – №3. – С. 13 - 34.

 134. Шалак О. „Висип мені, мати, високу могилу…” (уявлення про смерть і потойбічний світ, відображені в українському фольклорі) // Берегиня. – 2002. – № 2 – C . 29 - 35.

 135. Шишов І. Видатний український народознавець // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – C. 3 - 14.

 136. Шостак Віктор. Дохристиянські вірування українського народу: Посібник для вчителя // Рідна школа. – 1997. – №12. – С. 23 - 57.

 137. Шутенко Ю. Фольклоризм літератури // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – C. 95 – 102.

 138. Щепотьєв В. Назва України в народних піснях // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – C. 3 - 19.

 139. Юнг К.-Г. О феноменологии духа в сказках // Урания. – 1994. - №2. – С. 24 - 30.

 140. Юнг К.-Г. Понятие коллективного бессознательного // Аналитическая психология. – М.: Мартис, 1997. – С. 71 – 80.

 141. Юнг К.-Г. Душа и миф. Шесть архетипов. – Мн.: Харвест, 2004.


Практичні заняття

Практичне заняття №1 - 2год.

Основні світоглядні системи українського фольклору

 1. Дохристиянські вірування давніх слов’ян: анімізм, тотемізм, фетишизм, пантеїзм, політеїзм, генотеїзм.

 2. Система культів як своєрідна первісна релігія давніх слов’ян:

  1. Культ предків, його зв’язок з уявленнями про потойбічне життя та «межі» між світами;

  2. Культ вогню (зв’язок з родинним вогнищем, хатньою піччю, овином, культом коваля та «вогняного напитку»);

  3. Роль культу води і грози в житті праслов’ян;

  4. Виникнення культів землі, орача, зерна й хліба у період землеробства;

  5. Становлення культів дерев, рослин, тварин і предметів на основі анімізму, тотемізму й фетишизму;

  6. Культ небесних світил як первісна астрологія праслов’ян

 3. Проукраїнська теогонія, божества давньослов’янського пантеону.

 4. Демонологія праслов’ян, вірування праслов’ян про духів-демонів.

 5. Християнство і його вплив на розвиток української словесності.

Література

 1. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. — К., 1993.

 2. Войтович В. М. Українська міфологія: словник. - К.: Либідь, 2002. - 664с.

 3. Геник Віталій. Упирі: анатомія міфа: Міфологія // Людина і світ. - 1997.- 5-6. - С.43 - 46.

 4. Гнатюк В. Останки передхристиянського релігійного світогляду / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 383 - 407.

 5. Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія /– К.: Либідь, 1991. – С.430 - 498.

 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.55-75.

 7. Милорадович В. П. Заметки о малорусской демонологии / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 407-430.

 8. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). – К.: АТ „Обереги”, 1992. - 88 c.

 9. Огієнко I.I. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. — К., 1994.

 10. Чеховський І. Українська відьма на Лисій горі: (Національні особливості нічних польотів на чарівну гору) // Берегиня. – 2002. - №3. – С. 13-34.


Додаткова література

 1. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. – М., 2000.

 2. Українські міфи, демонологія, легенди / Упоряд. М.К.Дмитренко; Худож. В.Г.Котляр. - К.: Музична Україна, 1992. - 140 с.

 3. Соколова З. П. Культ животных в религиях. - М., 1972.

 4. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ.- 2-е изд. - М.: Политиздат,1983. - 703с.

 5. Шостак В. Дохристиянські вірування українського народу: Посібник для вчителя // Рідна школа. - 1997.- 12. - С.23 - 57.


Практичне заняття №2 – 2 год.

Магія і міфологія


 1. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми. Гомеопатична та контагіозна магія.

 2. Система обрядів давніх слов’ян. Види та форми давніх обрядів.

 3. Обряд ініціації, його основні етапи та зв’язок з уявленнями праслов’ян про потойбіччя.

 4. Словесний супровід обрядів та ритуалів:

  • різновиди замовлянь;

  • заклинання, закляття і клятви;

  • різновиди ворожінь:

  • найрозгорнутіші й найбільш поширені ворожіння;

  • календарні – святкові ворожіння.

 5. Роль табу в житті наших предків.

 6. Поетика жанрів магії.


Література

 1. Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів, 2000.

 2. Іванченко М.Г. Дивосвіт прадавніх слов'ян. - К.: Рад. письменник, 1991. - 397 c.

 3. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994.

 4. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.76 - 94.

 5. Петров В. Український фольклор: Заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. - 1996.- №1-2. - С.112 - 131; - 3-4. – С. 86 - 101.

 6. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки /Научная редакция, текстологический комментарий И.В.Пешкова. - М.: Лабиринт, 2002. - 336 c.

 7. Українські замовляння / Упоряд. М. Н. Москаленко; Авт. передм. М.О.Новикова. – К.: Дніпро, 1993. – 309 с.

 8. Українські чари: [Перекази, повір'я, рецепти нар. врачування, замовляння від хвороб] / Упоряд. О.М.Таманчук. – К.: Либідь, 1992. – 94 с.

 9. Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. - К., 1998. - 200 c.

 10. Ятченко В. Замовляння та їх значення для вивчення ментальності українців // Народна творчість та етнографія. – 1996. - № 1.

Додаткова література

 1. Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. - 2002. - № 4 - C. 21 - 43.

 2. Курочкін О. В. Відьма в українській міфологічній традиції // Народна творчість та етнографія. – 1990. - №4. – С. 23-29.

 3. Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. – М., 1865.
Практичне заняття №3 – 2 год.

Давня праслов’янська міфологія

 1. Поняття міфу, міфології, міфологічного мислення.

 2. Еволюція міфу як явища світової та національної культури.

 3. Тематичні цикли міфів.

 4. Аналіз міфів, їх сюжети, образна система, зв’язок зі світоглядом праслов’ян.

 5. Виникнення повір’їв і забобон на грунті давньої міфології, їх побутування.

 6. Зв’язок жанрів магії та міфології з художньою літературою. Дослідження жанрів магії та міфології.


Література

 1. Войтович В.М. Українська міфологія. – К.: Либідь,2002. – 664с.

 2. Галушок В. Вовкулаки: Міфи // Людина і світ. - 1999.- 10. - С. 45 - 48.

 3. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997.

 4. Иванов П. В. Кое-что о вовкулаках и по поводу их / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія /– К.: Либідь, 1991. – С. 505 - 512.

 5. Єфименко П. С. Упыри ( Из истории народних верований ) / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 498 - 505.

 6. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994.

 7. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.94-105.

 8. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). - К.: АТ „Обереги”, 1992. - 88 c.

 9. Плачинда С. П. Словник давньо-української міфології.- К.: Український письменник, 1993. - 63 с.

 10. Щербаківський Д. М. Сторінка з української демонології (вірування про холеру) / / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія /– К.: Либідь, 1991. – С. 540 - 554.

Додаткова література

 1. Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов/ Бессознательное. Сборник. – Новочеркасск, 1994. - С. 159 - 167.

 2. Молотаєва Н. В. Провісники лиха і долі в східнослов’янській народній культурі // Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації літературного тексту. – К., 1995. – С. 22-77.

 3. 100 найвідоміших образів української міфології / Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. – К.: Орфей, 2002. – 448с.

 4. Хендерсон Дж. Л. Древние мифы и современный человек//Юнг К. Г. Человек и его символы. – М.: АСТ, 1997.

 5. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии /Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Политиздат,1983. - 703с.


Практичне заняття №4

Календарно-обрядова творчість: зимовий цикл


 1. Відображення прадавніх міфологічних уявлень та культових вірувань праслов’ян у календарно-обрядовій творчості.

 2. Зміст і структура народного обряду. Календарні і родинні свята.

 3. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості.

 4. Тематичні групи колядок, їх основні мотиви та образи-архетипи.

 5. Поетика та образна система щедрівок, їх зв’язок зі святом Маланки.

 6. Тематика й основні мотиви щедрівок.

 7. Зв’язок посівальник пісень з культом плуга та із замовляннями.

 8. Становлення вертепної драми на Україні.


Література 1. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу / Етнографічний нариc: У 2кн. – К., 1991.

 2. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.1. - К.: АТ “Обереги”, 1994. - 400c.

 3. Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. - 2002. - № 4 - C.21 - 43.

 4. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.108-133.

 5. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52-170.

 6. Милорадович В. Житье-бытье малорусского крестьянина / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С.170 – 342.

 7. Петров В. Український фольклор: заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. – 1996. – № 3 - 4. – C. 86 - 101.

 8. Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993. – 272 c.

 9. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень // Народна творчість та етнографія. – 2003. - №5-6. – С. 97-103.


Додаткова література

 1. Гунчак І. Оказіонально-обрядовий фольклор в дослідженнях українських вчених // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - C. 31 - 43.

 2. Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред. В.І. Наулко, А.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 288 c.

 3. Таланчук О.М. Українознавство. Усна народна творчість: Навчально-методичний посібник. - К.: Либідь, 1998. - 248 c.

 4. Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова та література. - 2002. - № 23 - 24.


Практичне заняття №5

Календарно-обрядова творчість: весняний цикл

 1. Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості.

 2. Веснянки, їх тематика, художні особливості, зв’язок з культом померлих предків.

 3. Хронологічно-тематичні групи гаївок, їх мотиви та зв’язок з тотемними й анімістичними віруваннями праслов’ян:

  • Аналіз тотемічно-культових гаївок «Котик і мишка», «Горобеєчко», «Кострубонько», «Ремез», «Зелений шум» та ін.

  • Елементи звуконаслідування, риси архаїчних замовлянь та обряду жертвоприношення у міфологічних гаївках («Ворота», «Воробеєчко», «Ой ти, соловейку» та ін.).

  • Тема пробудження та розквіту природи, швидкого проростання трав, сільськогосподарських злаків у господарсько-вегетаційних гаївках («Мак», «Льон», «Просо»).

  • Мотиви перемоги життя над смертю та продовження життя у любовно-еротичних гаївках («Любко», «Милий і нелюб», «Вінок», «Ой кувала зозуленька»).

  • Психологізм та ліризм княжих гаївок.

  • Драматизм військово-історичних та родинно-побутових гаївок.

 4. Зв’язок величальних (волочільних, волочельних) пісень із культом покійників.

 5. Основні мотиви та тематика весняних пісень про воскресіння.

 6. Охарактеризувати весняні ігрища «Король», «Перепілка», «Ворон», «Дурне колесо», «Галка», «Щітка», «Просо», «Мак».


Література

 1. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу / Етнографічний нариc: У 2кн. - К., 1991.

 2. Іванків Є. У світлі Великодня // Народна творчість та етнографія. – 1999. - №2 – 3. – С. 61 – 70.

 3. Іванченко М.Г. Дивосвіт прадавніх слов'ян. - К.: Рад. письменник, 1991. - 397 c.

 4. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.1. - К.: АТ “Обереги”, 1994. - 400c.

 5. Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред. В.І. Наулко, А.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 288 c.

 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.134-154.

 7. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52-170.

 8. Недалечко красне яєчко: писанки // Берегиня. – 2002. - №1. – С. 5 – 19.

 9. Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993. - 272 c.

 10. Скуратівський В. Свята нашого народу (Великдень) // Вітчизна. – 1991. - №4. – С. 195 – 198.


Додаткова література

 1. Гунчак І. Оказіонально-обрядовий фольклор в дослідженнях українських вчених // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - C. 31 - 43.

 2. Марусик В. Козацький великдень // Пам’ятки України. – 1991. – №4. – С. 23 – 30.

 3. Петров В. Український фольклор: заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. – 1996. – № 3 - 4. – C. 86 - 101.

 4. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень // Народна творчість та етнографія. – 2003. – №5-6. – С. 97-103.


Практичне заняття №6 – 2 год.

Календарно-обрядова творчість: літній та осінній цикли


 1. Ритуально-міфологічна основа літнього циклу календарної обрядовості.

 2. Маївки та русальні пісні як жанри літньго циклу календарно-обрядової творчості, їх мотиви, тематика, образи.

 3. Купальські та собіткові пісні як невід’ємний супровід магічних дій, ворожінь, гульбищ на свято Купала.

 4. Тематика петрівчаних пісень, їх архетипні образність та мотиви.

 5. Царинні обряди та їх пісенний супровід.

 6. Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості.

 7. Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості: жниварські, косарські та гребовицькі пісні; особливості їх тематики, образної системи й поетики.

 8. Проаналізувати зажинкові, жнивні та обжинкові пісні, знайти в них архетипні образи та простежити їх зв’язок з тотемними та анімістичними віруваннями слов’ян.


Література

 1. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу / Етнографічний нариc: У 2кн. - К., 1991. – Кн.2.

 2. Жниварські пісні / Упоряд. Та вступ. ст. Ю. Крутя. - К., 1971. - 271с.

 3. Календарно-обрядові пісні. – К., 1987. – 392с.

 4. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.2. - К.:АТ “Обереги”, 1994. - 528 c.

 5. Климець Ю. Д. Купальська обрядовість на Україні. – К.: Наук. думка, 1990. – 143 с.

 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 155 - 192.

 7. Максимович М. Дні та місяці українського селянина. – К., 2002. – 189с.

 8. Скуратівський В.Т. Русалії. – К.: Довіра, 1996. - 734 c.

 9. Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993. – 272 c.

 10. Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень // Нарорна творчість та етнографія. – 2003. - № 5 - 6. – С. 97 - 103.

 11. Українка Леся Купала на Волині // Українка Леся Зібр. творів: У 12 т. – К., 1977. – Т. 9. – С. 9 - 29.


Додаткова література

 1. Золотослов: Поетичний космос Давньої Русі / Упоряд., передм. та пер. М. Москаленка. – К., 1988. – 292с.

 2. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52 - 170.

 3. Милорадович В. Житье-бытье малорусского крестьянина / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С.170 – 342.

 4. Українські народні свята та звичаї. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 112 с.

 5. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1984. - 703 с.


Практичне заняття №7 – 2 год.

Родинно-обрядова творчість

 1. Виникнення й становлення весільної обрядовості.

 2. Весілля як драма. Його основні етапи.

 3. Народнопісенний супровід весілля. Основні мотиви весільних пісень.

 4. Народна обрядовість, пов’язана з народженням дитини. Зв’язок цих обрядів з давніми віруваннями, замовляннями й магією.

 5. Еволюція похоронного обряду, уявлення про смерть у давніх слов’ян.

 6. Голосіння як жанр. Поетика голосінь та їх жанрові різновиди.

 7. Обряди, пов’язані з будівництвом дому. Роль жертвоприношень та тотемних уявлень при виконанні цих обрядів.Література

 1. Андрушко Л. Рушник у весільній обрядовості, українців // Берегиня. – 2000. - №1. – С. 3 - 11.

 2. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні. – К., 1988. – 189с.

 3. Весілля: У 2-х кн. – К., 1970. – Кн. 1. – 451 с. – Кн. 2. – 479с.

 4. Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості в Україні. – К., 1992. – 174 с.

 5. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.193-242.

 6. Лозинський Й, І. Українське весілля / Упоряд. Вступ. ст. Р. Ф. Кирчіва. – К., 1992. – 174 с.

 7. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросиян / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 52 - 170.

 8. Маховська С. Про розважальні весільні пісні Поділля // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 104 - 110.

 9. Милорадович В. П. Житье-бытье лубенского крестьянина / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 170 – 342.

 10. Шалак О. Уявлення про смерть та потойбічне життя в українському фольклорі // Берегиня. – 2002. - №2. – С. 29 - 35.


Додаткова література

 1. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л., 1983. – 191с.

 2. Лупій Т. Семантика рушників у весільній, поховальній та поминальній обрядовості: за матеріалами Західного Полісся // Берегиня. – 2000. - №3. – С. 5 - 15.

 3. Скуратівський В. Чому розплетена коса? [Давній український звичай, зв’язаний із символічним розплітанням коси] //Радянська школа. – 1991. – №2. – С. 16 - 20.


Практичне заняття №8 – 2 год.

Український героїчний епос: билини і думи

 1. Виникнення й становлення жанрів героїчного епосу.

 2. Билини як жанр, поєднання в них міфологічного й християнського світогляду:

  • Міфологічні елементи та історичне підгрунтя в міфологічному циклі билинного епосу.

  • Втілення ідеї християнства в билинах Київського циклу, історичні прототипи героїв.

  • Тематичне розмаїття й драматизм билин Галицько-Волинського циклу билинного епосу.

  • Типи героїв та художньо-образний лад билин Новгородського та казково-новелістичного циклу билинного епосу.

 3. Поетика билин, специфіка їх хронотопу.

 4. Думи як жанр героїчного епосу. Особливості поетики дум, їх класифікація.

 5. Основні мотиви та тематичні цикли дум про герїчну боротьбу українського народу проти турецько-татарських загарбників.( „Дума про Самійла Кішку”, „Маруся Богуславка”, „Втеча трьох братів з города Азова”, „Дума про козака Голоту”).

 6. Основні мотиви та тематичні цикли дум про герїчну боротьбу українського народу проти шляхетсько-польського поневолення.( „Перемога під Корсунем”, „Хмельницький і Барабаш”, „Смерть Богдана Хмельницького”).

 7. Зв’язок суспільно-побутових дум з жанром голосіння, їх образна система.( „Сестра і брат”, „Вдова і три сини”, „Прощання козака”).

 8. Кобзарство як унікальне культурно-історичне явище України.


Література

 1. Беценко Т. ”Загадкові” слова в українських народних думах // Дивослово. – 2003. - №12. – С. 17 - 19.

 2. Былины. – М., 1986. – 300с.

 3. Грабович О. Думи як символічний код переказу культурних цінностей // Родовід. – 1993. – № 5. – C. 30 - 36.

 4. Думи. Історико-героїчний цикл: Збірник / Вступ. ст. М. Стельмаха. – К., 1982. – 159 с.

 5. Закувала зозуленька: Антологія української народної творчості. - К.,1998. – С. 144 - 227.

 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання - Прес, 2001. – С.243-278.

 7. Набок М. Диспозиція „своє – чуже” як вияв національного характеру в українських думах // Дивослово. – 2003. - №10. – С. 18 - 22.

 8. Набок М. Штрихи до характеристики світогляду героїв українських народних дум // Народна творчість та етнографія. – 2003. - №4. – С. 95 - 102.

 9. Народні думи: Збірник / Вступ. ст. С. Мишанича. – К., 1986. – 173 с.

 10. Плісецький М. Українські народні думи. Сюжети і образи. – К.: Кобза, 1994. – 364 с.


Додаткова література

 1. Григор’єв-Наш Історія України в народних думах і піснях. – К., 1993. – 271 с.

 2. Денисюк І. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії (знахідки у фольклорі волинсько-поліського ареалу) // Слово і час. – 2003. - №1. – С. 22-28.

 3. Робінсон А. М. Билинний епос Київської Русі у співвідношеннях з епосом Заходу і Сходу // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI – XVIII ст. - К., 1981. – С. 59-83

 4. Степанишин Б. Українські народні думи // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 6. - C. 24-29


Практичне заняття №9 – 4 год.

Героїчний епос. Історичні пісні та пісні-хроніки

 1. Жанрово-стильові ознаки історичних пісень.

 2. Історичні пісні доби козаччини, їх тематичні групи та зв’язок з календарно-обрядовою лірикою. ( „ Зажурилась Україна”, „ Ой зійшла зоря”, „Пісня про Байду”, „ Ой з-за гори чорна хмара”, „Вилітали орли” та ін.)

 3. Тематичні групи та образна система історичних пісень періоду Коліївщини та Гайдамаччини другої половини 17-18 ст. („Максим козак Залізняк”, „ Ой наварили ляхи пива”, „ Течуть води Черемоша” та ін. )

 4. Тематика історичних пісень першої половини 19 ст.

 5. Патріотичні мотиви пісень січових стрільців, особливості їх поетики та тематики. („Повіяв вітер степовий”, „ Гей ви хлопці січовії”, „ Ой у лузі червона калина”, „Січовий марш” та ін. )

 6. Пісні українських січових стрільців та української повстанської армії, їх виникнення, патріотична спрямованість.

 7. Ідейний зміст і художня форма патріотичних пісень. Пісні-гімни.

 8. Поетика історичних пісень.

 9. Тематика пісень-хронік, їх джерельна база та зв’язок з жанром балади.


Література

 1. Василик C. Стрілецькі пісні на слова поетів „Молодої музи” // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 3. - C. 89 - 95.

 2. Герасим Я. „Зродились ми великої години..” Етноестетика українських повстанських пісень // Дзвін. – 2004. - №1. – С. 138 - 140.

 3. Григор’єв-Наш Історія України в народних думах і піснях. – К., 1993. – 271 с.

 4. Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М. Драгоманова // Драгоманов М. Вибране. – К., 1991. – С. 46 - 59.

 5. Крейда Ф., Мишанич С. Гайдамаки та опришки – виразники національно-визвольних змагань українського народу. – Донецьк, 1995. – 101 с.

 6. Кузьменко О. Історичний розвиток стрілецької пісні // Рідна школа. - 2002. - № 5-. C.74 - 76.

 7. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.279 - 300.

 8. Погребенник Ф. ”Ще не вмерла Україна”. Історія забороненої пісні-гімну // Літературна газета. - 1990. - 30 серпня.

 9. Українські січові стрільці у піснях / Вступ. ст. О. Левченка. – Тернопіль, 1991. – 112 с.

 10. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 43. – К., 1986. – С.7 - 354.


Додаткова література

 1. Боруцький С. «А ми тую червону калину…» [Обряди, традиції, пов’язані з червоною калиною в українського народу] // Людина і світ. – 1992. - №2. – С. 27 – 28.

 2. Ващенко Г. Ідеал людини в українській народній пісні // Народна творчість та етнографія. – 1994. - №5-6. - С. 53 - 65.

 3. Дем'ян Г. Книжкові видання українських повстанських пісень // Народна творчість та етнографія. - 1996. - № 5-6. - C. 9 - 16.

 4. Кузьменко О. Стрілецька пісня у повстанському репертуарі // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 1-2. - C. 84 - 89.

 5. Погребенник Ф. „Ой у лузі червона калина похилилася” // Народна творчість та етнографія. - 1990. - № 6. - C.51 - 54.


Практичне заняття №10 – 2 год.

Українські балади

 1. Балада як жанр усної народної творчості. Тематично-стильові особливості та поетика балад.

 2. Відображення давніх дохристиянських вірувань у баладах, мотив метаморфози.

 3. Балади про кровозмішання (інцест): „Жила вдова на Подоллі”, „Била в Дана красна жона”, „Ходило дівчатко коло визлой води”...

 4. Тематичний цикл балад про підмову дівчини на мандрівку, яка завершується трагічно.

 5. Художня інтерпретація в баладах обряду жертвоприношення. („Замурований милий”, „Замурована мила” та ін.)

 6. Мотив чаклунства у баладах ( „Ходить Сербан по зарінку”, „Тройзілля”, „ Ой ходила дівка по дикому полю” )

 7. Тематика балад періоду турецько-татарських нападів.

 8. Мотиви й образна система власне історичних балад („Бондарівна”, „Лимерівна”, балади про Байду, Довбуша, Нечая...)

 9. Трагічні мотиви про нещасливе кохання та нещасливе сімейне життя („ Ци чули ви, добрі люде”, „Прийшов Іван до Марійки” та ін.)


Література

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини /Вступ. ст. О. І. Дея. – К.,1987. – 472 с.

 2. Балади. Родинно-побутові стосунки / Всуп. ст. О. І. Дея. – К., 1988. – 524 с.

 3. Дей О. І. Українська народна балада. – К., 1986. – 263с.

 4. Закувала зозуленька: Антологія української народної творчості. - К., 1998. – С. 228 - 250.

 5. З гір Карпатських: Українські народні пісні-балади. – Ужгород, 1981. – 462 с.

 6. Козловський В. Категорія драматичного в українській народній баладі // Народна творчість та етнографія. – 2004. – №6. – С.69-75.

 7. Козловський В. Трагічне як один з естетичних аспектів української народної балади // Мандрівець. – 2004. – №5. – С. 43 – 53.

 8. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2001. – С. 301-321.

 9. Народні балади Закарпаття / Вступ. ст. П. Лінтура. – Львів, 1966. – 283с.

 10. Нудьга Г. А. Українська балада. – К., 1970. – 258с.

 11. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1980. – Т. 26. – С. 110 - 153.

Додаткова література

 1. Семеног О. Народні балади: Матеріали до уроку // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №10. - С.38 - 39.

 2. Франко І. Проба систематики українських пісень XVIII в. // Франко І. Твори: У 50 т.– К.,1984. – Т. 42. – С. 302 - 308.

 3. Черкашина Л. Українська "культура серця" в образах і символах національного фольклору // Народна творчість та етнографія. - 2001.- №3. - С. 48 - 53.


Практичне заняття №11 - 2 год.

Казкова проза. Жанр чарівної казки

 1. Жанрово-стильові особливості казки.

 2. Теорії походження жанру чарівної казки.

 3. Зв’язок мотивів чарівних казок з обрядом ініціації.

 4. Система прадавніх культів як основа виникнення чарівної казки.

 5. Психоаналітичний метод інтерпретації чарівної казки.

 6. Сюжетно-композиційна будова чарівних казок, функція традиційно усталених формул у чарівних казках.

 7. Поетика чарівних казок (метафоричність, персоніфікація, явище метаморфози і метапсихози, символізм…).


Література

 1. Грушевський Михайло Казка / Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – К., 1993. – Т. 1. – С. 330 - 368.

 2. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка. – К., 1987.

 3. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 426 - 456.

 4. Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. - М., 1958.

 5. Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. – Л.,1986

 6. Пропп В.Я. Морфология сказки. – Л., 1928 (2-е видання – М., 1969).

 7. Франц фон М.-Л. Психология сказки. Толкование волшебных сказок. Психологический смысл мотива искупления в волшебной сказке. - СПб., 1998.

 8. Юнг К.-Г. О феноменологии духа в сказках // Урания. – 1994. - №2. – С. 24 - 30.

 9. Юнг К.-Г. О феноменологии духа в сказках / Юнг К.-Г. Душа и миф. Шесть архетипов. – Мн.: Харвест, 2004. – С. 338 - 359.

 10. Юнг К.-Г. Психология образа трикстера / Юнг К.-Г. Душа и миф. Шесть архетипов. – Мн.: Харвест, 2004. – С. 286 - 338.

 11. Ящуржинский Х. П. О превращениях в малорусских сказках / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 554 – 575.

Додаткова література

 1. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій. – К., 1997.

 2. Захаркін С. Ритм української народної казки // Сучасність. – 1999.- №6. – С.116.

 3. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994.

 4. Панченко І. Міф і казка // Зарубіжна література. – 1997. – ч.34. – С. 1 – 3.

 5. Франц М.Л. Процесс индивидуации / В сб. Человек и его символы./Под общ. Редакцией С.Н.Сиренко.- М.: Серебряные нити, 1997. - С. 155 – 226.

 6. Фромм Э. Забытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов. - М.: Республика, 1992. - С.180-298.


Практичне заняття №12 – 4 год.

Культово-анімістичні, кумулятивні та соціально-побутові казки

 1. Культово-анімістичні казки, їх класифікація.

 2. Відображення світогляду праслов’ян в казках про природні явища, небесні світила, рослин, предмети та речі.

 3. Образна система й тематичні групи казок про тварин. Зв’язок тваринного епосу із тотемізмом, замовляннями, міфічними оповідями й повір’ями про тварин.

 4. Ідейно-художній аналіз казок про тварин, їх образна система, мотиви й тематика.

 5. Виникнення байки на основі пізнього тваринного епосу, жанрово-стильові особливості байки (мораль, гумор, іронія, сарказм, езопова мова…).

 6. Кумулятивні казки, їх зв’язок із замовляннями; типи казкових сюжетів. Ланцюгові та епічні казки: їх мотиви, тематика.

 7. Архітектоніка кумулятивних казок.

 8. Соціально-побутові казки, їх виникнення, тематика, класифікація, типи героїв.

 9. Основні мотиви, тематика, образна система, характер конфлікту родинно-побутових і суспільно-побутових казок.Література

 1. Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка: (Специфіка та функціонування). – К.: Наукова думка, 1989.

 2. Дашкевич В. Я. До питання про заложних тварин в уявленнях українського народу / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 527 – 540.

 3. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій. – К., 1997.

 4. Казки про тварин / Упоряд., вступ. стаття та прим. І. П. Березовського. – К., 1976.

 5. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С.403 - 425; 457 - 480.

 6. Пастух Н. Тваринна образно-символічна система українського фольклору // Мандрівець. – 2000. - №3 - 4. – С. 66 - 68.

 7. Степанишин Б. Космос українського фольклору //Українська мова і література в школі. – №2. – С. 28 - 34; - №4. – С. 26 -30.

 8. Чумарна М. Мандрівка в українську казку // Початкова школа. – 1994. - №1,4,5.

 9. Ящуржинский Х. П. О превращениях в малорусских сказках / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 554 – 575.

Практичне заняття №13 – 4 год.

Українські легенди

 1. Легенда як жанр усної народної творчості, виникнення та класифікація легенд.

 2. Міфологічні легенди, їх тематичні групи: антропоморфічні, зооморфічні, тератоморфічні, етіологічні, демонологічні.

 3. Відображення язичницького світогляду в міфологічних легендах, охарактеризувати їх сюжети.

 4. Образна система й мотиви апокрифічних легенд. Аналіз сюжетів їх тематичних груп: космогонічних, антропогенічних, антропологічних, етнологічних легенд.

 5. Проаналізувати сюжети старозавітніх, новозавітніх, агіографічних, геортологічних та есхатологічних легенд, що є жанрово-тематичними різновидами апокрифічної народної прози.

 6. Основні сюжети й мотиви історичних, історично-героїчних легенд, їх зв’язок з міфами та богатирським епосом.

 7. Охарактеризуйте сюжети кількох топонімічних, етимологічних, ономатологічних та топографічних легенд, що побутують на Закарпатті.

 8. Використання легенд, їх мотивів і образів у художній літературі (Марко Вовчок, М.Старицький, Г.Хоткевич, М.Коцюбинський, Ю.Мушкетик та ін.)Література

 1. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні народні погляди та вірування. - К.: Довіра,1993. - 414 c.

 2. Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. – Львів, 1992.

 3. Давидюк В. Трансформація міфологічних образів в українських легендах // Народна творчість та етнографія. – 1985. – №5. – С. 47 - 51.

 4. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій. – К., 1997.

 5. Ефименко П. С. Упыри (Из истории народных верований) / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 498 - 505.

 6. Закарпатські замки / Упорядник І. Хланта. – Ужгород, 1995.

 7. Иванов П. В. Кое-что о вовкулах и по поводу их / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 505 - 512.

 8. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 484 - 515.

 9. Легенди Закарпаття/ Упоряд. і післямова П. Лінтура. – Ужгород, 1972.

 10. Легенди Закарпаття/ Упорядник І. Сенько. – Ужгород, 1993.

 11. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. – К., 1995.

 12. Ходили опришки / Передмова, упорядкування, примітки та словник І.М.Сенька. – Ужгород, 1983.

Додаткова література

 1. Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів, 2000.

 2. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997.

 3. Золота вежа: Українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки / Передм., упоряд., запис та підгот. текстів, словник С.Г. Пушика. – Ужгород, 1983.

 4. Золотницький М.Ф. Квіти в легендах і переказах / Пер. з рос. П.Ф.Кравчука. - К.: "Довіра", 1992. - 207 с.Практичне заняття №14 – 2 год.

Народна неказкова проза

 1. Легендарний ліро-епос. Старцівські пісні.

 2. Перекази як жанр усної народної творчості, їх основні ознаки.

 3. Аналіз історико-хронологічних циклів переказів: основні мотиви, образи-персонажі, сюжети.

 4. Народні оповідання: особливості жанру. Аналіз тематичних циклів народних оповідань (історичних, суспільно-побутових, родинно-побутових).

 5. Жанрово-стильові особливості бувальщин, їх тематика. Зв’язок бувальщин з народними віруваннями, уявленнями, міфологією.

 6. Поетика жанрів неказкової прози, їх зв’язок з художньою літературою.


Література

 1. Иванов П. В. Народные рассказы о доле / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С.342 – 375.

 2. Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 430 - 498.

 3. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 516 - 535.

 4. Малорусские народные предания и рассказы / Свод. Михаила Драгоманова. – К., 1876.

 5. Мельник В. Історія Закарпаття в усних народних переказах та історичних піснях. - Львів, 1970.

 6. Милорадович В. П. Малорусские народные поверья и рассказы о пятнице / Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 375 – 383.

 7. Новичкова Т. А. Два мира – земной и космический – в современных народных легендах // Русская литература. – 1990. - №1. – С. 132 - 143.

 8. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. – К., 1995.

 9. Чорі Ю. Жива історія: (Сюжетно-тематичний огляд народних легенд, переказів та оповідей). – Мукачево, 2000.

 10. Як то давно було: легенди, перекази, бувальщини, билиці та притчі у записах Івана Сенька. – Ужгород, 2003. – 368с.


Додаткова література

 1. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій. – К., 1997.

 2. Мелетинский Е.М. Народный эпос // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. – М., 1964. – С. 50 – 96.

 3. Охріменко П. Перекази та легенди про місце останньої битви Северина Наливайка // Народна творчість та етнографія. – 1988. – С.35 – 40.

 4. Таємниці віків: Укр. нар. думи, легенди, перекази, пісні, казки...: Навч. посіб. / Упоряд. О.Г.Мукомела. - К.: Грамота, 2001. - 511 с.Практичне заняття 15 – 2 год.

Ліричні пісні. Родинно-побутові пісні

 1. Тематика родинно-побутових пісень.

 2. Пісні про кохання. Мотиви пісень про кохання, їх зв’язок з обрядовою поезією баладами та казками. Архетипні образи та символи у піснях про кохання.

 3. Відтворення реальної дійсності у піснях про сімейне життя, їх тематика й мотиви.

 4. Драматизм ліричних пісень про трагічні сімейні обставини їх образна система й поетика. Естетика пісень про жіночу долю. Удовині та сирітські пісні.

 5. Сатирично-гумористичні пісні, їх тематика, об’єкти сатиричного зображення.

 6. Пісенна лірика і художня література.

 7. Пісні літературного походження: історія жанру, ознаки, авторство. Аналіз кількох пісень на вибір.

 8. Романси як жанр, їх художньо-тематичні особливості, мотиви, поетика.


Література

 1. Голубенко І. О. Пісенний відгомін життя (сучасна українська пісня): Посібник для студентів української філології та інших філологічних факультетів. - К.: НПУ, 1998.

 2. Дей О. І. Народнопісенні жанри. - Вип. 2. - К.: Музична Україна, 1983. - 112 c.

 3. Копаниця Л. М. Метапонятійна модель української ліричної пісні. - К.,2000.

 4. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. – С. 322 – 338; 382 - 395.

 5. Степанишин Б. Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України // Народна творчість та етнографія. - 2001. - № 1 - 2. - C. 81 - 82.

 6. Пісні літературного походження // Упоряд. В.Г.Бойко (тексти), А.Ф. Омельченко (мел.). - К., 1979.

 7. Українські класичні романси / Упорядн., вступ. ст. Т. П. Булат. - К., 1983. - 335 c.

Додаткова література

 1. Кошиць О. Про українську пісню і музику. // Народна творчість та етнографія - 1999. - № 1.

 2. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. - Книга 1. - Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. - 424 c.Практичне заняття 16 – 2 год.

Танкові пісні. Коломийки


 1. Жанрові різновиди танкових пісень. Походження жанру й терміну „коломийка”. М. Сумцов, Ф. Колесса, І. Франко і В. Гнатюк про коломийки.

 2. Відображення в коломийках світогляду народу. Своєрідність у змалюванні героя порівняно з ліричними піснями.

 3. Тематика коломийок. Гумористично-сатиричні елементи в творах.

 4. Художні та композиційні особливості коломийок. Використання засобів психологічного паралелізму, порівнянь. Стандартні формули-зачини. Символ і метафора в коломийках.

 5. Використання ритміки коломийок у ліричних, історичних піснях та в баладах.

 6. Шумки як жанр танкової лірики, їх зв’язок з веснянками.

 7. Козачки, краков’яки і частушки (частівки): ритм, побудова строфи, тематика.


Література

 1. Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. - К., 1966.

 2. Коломийки / Упоряд., передм. і примітки Н. C. Шумади. - К.:Музична Україна, 1973. – 439 c.

 3. Коломийки в записках І. Франка / Упоряд.О.І.Дей. - К.: Музична Україна, 1970. - 133 c.

 4. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість:Підручник. - К.:Знання-Прес, 2001. – С. 374 - 381.

 5. Франко І. Володимир Гнатюк. Коломийки, т.2 // Франко І. Твори: У 50-ти т. – К., 1982. – Т.37. - C.147 - 149.

 6. Франко І. До історії коломийкового розміру // Франко І. Твори: У 50-ти т. – К., 1983. – Т.39. – С. 232 - 242.

 7. Шумада Наталя. Коломийки в дослідженнях Володимира Гнатюка // Народна творчість та етнографія. – 1992. - № 2.

 8. Шумада Н. C. Коломийки у взаємозв'язках із східнослов'янською пісенністю // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 2. – C.3-11.


Додаткова література

 1. Матвіїшин C.М.”Ой співанко-коломийко, як тебе не знати..” / Вивчення коломийок у 9-му класі // Укр.мова і літ.в шк.. - 1991. - № 4. - C.30-33.

 2. Степанишин Б. Давня українська література в школі. - К.: Либідь, 2000. - 504 c.


Практичне заняття 17 – 2 год.

Ліричні пісні. Суспільно-побутові пісні

 1. Тематика суспільно-побутових пісень. Козацькі пісні, їх виникнення й побутування, патріотичне спрямування й мотиви, Образність та метафорика.

 2. Чумацькі пісні, їх виникнення й тематика, образна структура текстів, зв’язок з жанром веснянок. Мотиви чумацьких пісень, їх образність.

 3. Наймитські, кріпацькі, бурлацькі та заробітчанські пісні: їх ідейний зміст, художня форма, особливості поетики. Проаналізувати кілька пісень на вибір.

 4. Жебрацькі, емігрантські та тюремно-каторжні пісні: їх основні мотиви, ситема образів. Аналіз текстів.

 5. Ремісницькі, солдатські, жовнірські і рекрутські пісні, їх специфіка, тематичні цикли, мотиви, драматизм та образна структура. Письмовий аналіз текстів пісень.


Література

 1. Білик В. Психологічний зміст символічної ситуації смерті в народних ліричних піснях // Мандрівець. – 2002. - №3. – С. 34 – 38.

 2. Ващенко Г. Ідеал людини в українській народній пісні // Народна творчість та етнографія. – 1994. - №5-6. – С.53–65.

 3. Гончаренко О. Козацькі пісні про дух протесту та свободи українського народу // Мандрівець. – 2003. - №2. – С. 46 -52.

 4. Данилевський Г.П. Чумаки. - К.: Веселка, 1992. - 110 c.

 5. Кушпа М. Художня своєрідність чумацьких пісень // Народознавство. - 1998. - № 49.

 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість:Підручник. - К.:Знання-Прес, 2001. – С. 339 - 373.

 7. Наймитські та заробітчанські пісні // Упоряд. C.Й.Грицай, О.І.Дей, М.Г.Марченко. - К., 1975.

 8. Охріменко П., Охріменко О. Морально-етичні ідеали героїв українських народних дум і пісень про козаків. // Народна творчість та етнографія. - 1992. - № 3. - С. 3 - 8.

 9. Рекрутські та солдатські пісні // Упоряд. А.І.Іоаніда, О.А.Правдюк. - К., 1974.

 10. Чумацькі пісні / Упоряд. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мел.). - К.: Наук. думка, 1976. - 544 c.

Додаткова література

 1. Губенко І. Народні пісні - національне багатство України і його збереження та популяризація // Народна творчість та етнографія. - 1998. - № 4. - C. 82-87.

 2. Дей О.І. Соціально-побутові пісні чумацького циклу / Чумацькі пісні. - К., 1976. - С. 11 - 45.

 3. Железняк. Н. Лінгвосоціокультурний аспект вивчення українського характеру („пісенність”) // Дивослово. - 2001. - № 4. - C.18 - 20.

 4. Кошиць О. Про українську пісню і музику // Народна творчість та етнографія. - 1999.- № 1, 2-3.


Практичне заняття 18 – 2 год.

Народна пареміографія

 1. Художня природа і жанрові різновиди паремій, їх виникнення та розвиток, залишки дохристиянського світогляду в пареміях (тотемізму, анімізму, зооморфізму, магічних дій, забобон, обрядової творчості).

 2. Класифікації народних паремій

 3. Жанрові особливості прислів'їв та приказок. Їх походження і тематика, художні особливості.

 4. Відображення у прислів'ях і приказках ментальності українців. Мовленнєвий етикет.

 5. Анекдоти: з історії жанру, основні тематичні групи, особливості поетики.

 6. Основні тематичні групи народних байок, анекдотів.

 7. Загадки. Визначення жанру загадки. Тематика й структура загадок, їх пізнавальна, дидактична, логічна та естетична функції.

 8. Жанрово-стильові особливості небилиць, функціональна роль алогізмів.

 9. Використання загадок у різних жанрах народної творчості, художній літературі.


Література

 1. Гончаренко Н. Анекдот // Сучасність. – 1998. – №6. – С. 116 - 125.

 2. Клімакович І. Традиційний анекдот: виникнення терміну та його еволюція // Народна творчість та етнографія. – 1994. - № 5-6. – C.45-52.

 3. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість:Підручник. - К.:Знання-Прес, 2001. – С. 536 - 566.

 4. Народні прислів`я та приказки / Упорядн., передм. М. Дмитренка. - К.: „Народознавство”, 1999. - 180 c.

 5. Намис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше // Київ. – 1991. - №9. – С. 143 - 158.

 6. Нахлік Є. «З’єдналась правда із брехнею…під іменем приказки» // Слово і час. – 1994. - №8. – С. 15 - 19.

 7. Прислів`я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру // Упоряд. М.М. Пазяк. Відп. ред. C.В. Мишанич. – К., 1990.

 8. Українські приказки, прислів`я і таке інше: збірники О.В. Марковича та інших / Уклав М. Номиc. – К., 1993.

 9. Пазяк М.М. Українські прислів'я та приказки: проблеми пареміографії / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М.Т.Рильського. – К.: Наук. думка, 1984. – 203 c.


Додаткова література

 1. Пазяк М. Трансформація паремій у текстах художніх творів // Народна творчість та етнографія. – 1999. - № 5 - 6. – C. 83 - 94.

 2. Фролова К. Трагічний гумор українського фольклору советской доби // Визвольний шлях. – 1997. - №4. – С. 495 - 500.

 3. Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських народних загадках // Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 26. – C. 332 - 346.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Модуль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал