Основи природознавства МетаСкачати 77.82 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір77.82 Kb.
Кафедра дошкільної і початкової освіти

Спеціальність «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»Основи природознавства

Мета Формування у студентів розуміння причинно-наслідкових зв'язків між рослинами та навколишнім середовищем. Оволодіння знаннями про природу рідного краю, її неповторну красу, вирову різноманітність проблеми з збереження та використання її могутнього потенціалу в гуманізації педагогічного процесу

Завдання Навчити студентів ідентифікувати особливості в будові рослин; визначати шкідливі та вражаючі фактори небезпек; Природознавство, як навчальний предмет, покликане формувати в учнів вміння і навички самостійної роботи (з приладами, на шкільній навчально-дослідній ділянці та в кутку живої природи, спостереження за рослинами, явищами природи), любові до природи, прищеплювати естетичні смаки, розвивати пізнавальні здібності – сприйняття, увагу, пам’ять, мислення, мову, уяву тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: Слово «ботаніка» походить від грецького «botane», що дослівно українською мовою перекладається як «трава, зелень». Ботаніка – наука про рослини, їх зовнішню та внутрішню будову, форму, розвиток, життєдіяльність, біохімічний склад, класифікацію, поширення та інші особливості. Визначення ботаніки лише як науки про рослини повністю не розкриває її суті. У наш час ботаніка являє собою велику багатогалузеву науку, спільне завдання якої – різностороннє вивчення не лише окремих рослин, а й природних рослинних угруповань, з яких формуються ліси, луки, степи тощо. Разом з тим ботаніка як фундаментальна наука, дає відповідь на запити практики: як найбільш доцільно використовувати корисні рослини чи певні ділянки рослинного покриву.

вміти: Визначати рослини за їх зовнішнім виглядом, орієнтуватися в будові рослини, користуватися мікроскопом, інструментами та виготовляти мікропрепаратів.

Засвоєння основних принципів організації живої матерії на прикладі тваринних організмів.

Формування наукового матеріалістичного світогляду про закономірності існування та розвиток тварин.

Системну підготовку студентів до розкриття в явищах із життя тваринного світу причинно-наслідкових зв’язків.Формування у студентів дбайливого ставлення до природи з метою охорони й примноження природних багатств.


Теми практичних занять

п/п

Тема практичного заняття

Кількість годин відведених на практичне заняття

1.

Особливості організації представників і класів одноклітинних тварин (саркодові, джгутикові, інфузорії).

2

2.

Тип кишковопорожнинні. Особливості будови найважливіших представників.

2

3.

Особливості організації представників різних типів червів (плоских, круглих, кільчастих).

2

4.

Зовнішня і внутрішня будова представників класів молюсків (пластинчасто-зяброві, черевоногі).

2

5.

Особливості організації представників різних класів типу членистоногих (ракоподібні, павукоподібні).

2

6.

Особливості організації класу комах. Типи розвитку.

2

7.

Принципи визначення комах.

2

8.

Особливості організації риб у зв’язку із водним способом життя.

2

9.

Особливості організації земноводних (зовнішньої, внутрішньої будови та розвитку) у зв’язку з середовищем пробування.

2

10.

Особливості зовнішньої і внутрішньої будови рептилій у зв’язку із пристосуванням до наземного способу життя.

2

11.

Особливості організації птахів у зв’язку із пристосуванням до польоту.

2

12.

Підвищення рівня організації ссавців у зв’язку з пробуванням у різноманітних умовах.

2Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Мікроскоп і рослинна клітина. Клітинний поділ. Анатомія рослин. Тканини, їх будова та функції

2

2

Вегетативні органи рослини. Корінь, його будова, різноманітність та функції. Морфологія та метаморфози кореня

2

3

Пагін, стебло їх будова та функції. Листок. Будова, різноманітність листків

2

4

Генеративні органи. Квітка, суцвіття їх будова, форми та різноманітність. Запліднення у квіткових рослин. Насіння та плід

2

5

Гриби

2

6

Водорості. Лишайники

2

7

Систематика архегональних рослин. Мохоподібні. Плауноподібні. Хвощеподібні. Папоротеподібні

2

8

Голонасінні

2

9

Систематика покритонасінних рослин. Клас дводольні

2


Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Практичне значення зоології. Охорона тварин. Червона книга України.

2

2

Особливості розвитку аскариди і гостриків. Роль кільчастих червів у підвищенні родючості грунтів.

8

3

Клас черевоногі молюски. Особливості, пов’язані з наземним і водним способом життя.

8

4

Захисні пристосування членистоногих. Охорона корисних комах. Особливості організації і проведення спостережень за комахами в початкових класах (у природі та куточку живої природи).

8

5

Заповнити схему “Порівняльна характеристика класів хребетних тварин” (риби). Підібрати матеріал екологічного спрямування для використання його під час проведення уроків у школі.

8

6

Заповнити схему “Порівняльна характеристика класів хребетних тварин” (земноводні).

8

7

Заповнити схему “Порівняльна характеристика класів хребетних тварин” (рептилії).

8

8

Характеристика основних рядів кільогрудих птахів. Описати їх спосіб життя, пристосування до навколишнього середовища.

8

9

Підготувати матеріал екологічного спрямування для теми “Природні зони України”. Біологічні особливості рядів вищих звірів. Підібрати легенди про звірів, загадки, прислів’я, приказки, кросворди, чайнворди, ребуси тощо для використання їх у школі

8
Разом

66


Індивідуальні завдання

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання - зоологія)

 1. Виготовити промовисті картки.

 2. Оформити промовисті картки кишковопорожнинних, що вивчаються в початкових класах у курсі природознавства.

 3. Підібрати матеріал для оформлення промовистих карток, які будуть використані при проходженні теми “Тварини водойм ” у 2 класі.

 4. Виготовити промовисті картки комах своєї місцевості, що потребують охорони. Підібрати легенди, загадки, цікавинки про раків, павуків, комах.

 5. Підготувати промовисті картки з даної теми. Підібрати легенди, загадки, ребуси, кросворди, чайнворди, цікавинки про риб.

 6. Виготовити промовисті картки ропух своєї місцевості, що потребують охорони. Підібрати загадки, прислів’я, приказки, цікавинки про земноводних.

 7. Підібрати матеріал для початкової школи – теми “Охорона природи степів” при вивченні розділу “Природа рідного краю”. Підібрати легенди, загадки, прислів’я, приказки, ребуси тощо.

 8. Виготовити промовисті картки птахів своєї місцевості, що охороняються законом.

 9. Підібрати легенди, загадки, ребуси, кросворди тощо.

 10. Виготовити промовисті картки ссавців нашої місцевості та тих, що занесені до Червоної книги.

 11. Екскурсія до лісу з метою ознайомлення студентів з тваринами лісу.

 12. Екскурсія до водойм. Ознайомлення студентів з пристосуванням тварин до водного способу життя.

 13. Екскурсія в поле. Ознайомлення студентів з тваринами – шкідниками с/г господарства.

 14. Екскурсія на луки. Ознайомлення студентів з тваринами лук.


Індивідуальне навчально-дослідне навчання - ботаніка

1. Виготовити промовисті картки рослин згідно природних зон України, що вивчаються в початкових класах в курсі природознавства.

2. Оформити промовисті картки нижчих рослин.

3. Підібрати матеріал для оформлення промовистих карток, які будуть використані при проходженні теми "Гриби-паразити. Гриби-сапрофіти". Отруйні і їстівні.

4. Виготовити промовисті картки рослин нашої місцевості, що потребують охорони. Підібрати легенди, загадки, цікавинки про хвощі, папороті, плауни. Підготувати промовити картки по темі "Голонасінні". Підібрати легенди, загадки, ребуси, кросфорди, чайнворди, цікавинки про хвойні рослини.

5. Підібрати матеріал для початкової школи "Природа рідного краю". Підібрати матеріал для оформлення промовистих карток, які будуть використані при проходженні теми "Покритонасінні".

6. Виготовити промовисті картки квіткових рослин нашої місцевості, що охороняються законом.

7. Зробити гербарій рослин, що відносяться до різних родин.Рекомендована література

 1. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2010.- 335 c.

 2. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М.: Просвещение. – 1975.

 3. Жуковський П.М. Ботаніка, Москва, „Колос", 1987.

 4. Каморницький ІІ.А. Ботаніка (систематика растений) „Просвещение" Москва, 1975.

 5. КовальчукГ.В. Зоология с основами екологии животных. – М.: Просвещение. – 1981.

 6. Коробова Т.Б. і др. Основи природознавства. – К.: Радянська школа. – 1997.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал