Основи менеджменту Розділ вступ до менеджментуPdf просмотр
Сторінка13/41
Дата конвертації03.12.2016
Розмір4.45 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41
9.4. Структура управління підприємством
Структура управління підприємством формується згідно з підходами, викладеними вище.
Однак кожне підприємство має свою структуру, яка більше чи менше відрізняється від
інших, хоча основні аспекти зберігаються.
Очолює підприємство директор (генеральний директор, президент), якому підпорядковуються заступники (виконавчі директори, віце-президенти), їх кількість визначається розмірами підприємства. За кожним заступником закріплюються конкретні керівні функції. У безпосередньому розпорядженні директора перебуває також його штатний апарат — секретаріат, юрисконсульт, референт. Директору також можуть безпосередньо підпорядковуватися певні функціональні служби, такі, як архів, комунікаційні та
інформаційні служби, служби технічного контролю.
Заступник директора з економіки керує процесами планування, фінансово-кредитною діяльністю, організацією оплати та матеріального стимулювання праці, відповідає за розробку економічної стратегії, впровадження прогресивних економічних ідей.
Заступник директора з технічних питань керує технічною підготовкою виробничо- господарської діяльності, науково-дослідною діяльністю, допоміжним виробництвом.
Найчастіше саме цього заступника за відсутністю директора призначають виконуючим його обов'язки.
Головним обов'язком заступника директора з виробництва є керівництво основним виробництвом, тобто безпосереднім процесом перетворення предметів праці на готові
http://www.library.if.ua/books/3.html вироби, здійснення послуг чи діяльності з обслуговування клієнтів.
Обов'язками заступника директора з маркетингу є керівництво маркетинговими дослідженнями, процесами оцінки конкурентоспроможності продукції, результатів діяльності реальних та потенційних конкурентів, рекламною діяльністю, постачанням та збутом. За певних умов керівництво постачанням та збутом може виділятися в окремі функції та доручатись відповідним заступникам. У разі необхідності заступнику директора з маркетингу можуть підпорядковуватися деякі допоміжні виробничі підрозділи, наприклад, транспортний цех.
Заступник директора з кадрових питань керує процесами найму і звільнення працівників, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
Головному бухгалтерові підпорядковані функції бухгалтерського обліку, статистичної звітності, економічного аналізу стану підприємства, проведення внутрішнього аудиту тошо.
Заступник директора із зовнішньоекономічних питань керує зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, визначає напрями розвитку міжнародних зв'язків.
Для якісного здійснення відповідних керівних функцій у розпорядженні заступників перебувають функціональні служби (штаби) — відділи, лабораторії, управління тощо. Крім того їм підпорядковуються головні спеціалісти підприємства, наприклад, головному
інженерові - головний технолог, головний механік, головний енергетик; заступнику з економіки - головний економіст.
Другим рівнем управління на підприємстві середнього розміру є цеховий, тобто виробничі підрозділи (основні та допоміжні) поділяються на цехи: основні — механічний, складальний, ливарний, термічний; допоміжні — ремонтно-механічний, інструментальний, енергетичний, транспортний.
Начальникові цеху безпосередньо можуть підпорядковуватися кілька функціональних служб, а також заступники з технічних питань, з виробництва. Заступник з технічних питань керує технічною підготовкою, допоміжними службами, а заступник з виробництва — дільницями основного виробництва. Функціональними службами в цеху є планово-економічне бюро, бюро праці та заробітної плати.
Третім рівнем управління на виробництві середніх розмірів є рівень виробничих дільниць.
Структура управління виробничою дільницею така: начальнику дільниці підпорядковані наладчики, комірники, табельники, майстри, які безпосередньо керують бригадами робітників.
На процес формування структури управління підприємством діє велика кількість факторів.
Однак слід виділити три основні: розмір підприємства; форма підприємницької (виробничо-господарської, громадської) діяльності;
http://www.library.if.ua/books/3.html вид діяльності.
Середнє за розміром підприємство має цехову структуру.
На великому підприємстві часто використовують корпусну структуру, коли кілька цехів за певною ознакою спорідненості об'єднуються в один підрозділ - корпус. На малому підприємстві найчастіше цехи відсутні, а виробничі дільниці підпорядковані безпосередньо відповідному заступнику або директорові.
У структурі управління господарськими товариствами з'являються такі органи, як збори засновників, збори акціонерів, наглядова рада, хоча структура управління безпосередньо виробничо-господарською діяльністю залишається без змін і відповідає розглянутим положенням.
Зрозуміло, що будуть свої особливості і в побудові структур управління залежно від видів діяльності — торгово-посередницької, науково-дослідної, будівельної, транспортної.
Наприклад, на підприємствах, які займаються торгово-посередницькою діяльністю або транспортним обслуговуванням, зменшується значення функцій головного інженера і збільшується роль заступників з основного виду діяльності (торгівля, перевезення). Тому при формуванні структур управління слід враховувати дію всієї сукупності факторів.
Розділ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВОЇ
АКТИВНОСТІ МЕНЕДЖЕРА
10.1. Організаційні принципи розпорядку дня
Часто менеджерам доводиться виконувати велику кількість різних завдань і робота постійно "задушує" їх. Але завдяки послідовному плануванню часу і використанню методів наукової організації праці (НОП) менеджери можуть краще здійснювати свою діяльність, щоденно знаходити резерв часу і звільнитися для дійсно керівних функцій.
Часто менеджери віддають перевагу: правильно робити справи замість того, щоб робити правильні справи; вирішувати проблеми замість того, щоб створювати творчі альтернативи; зберігати засоби замість того, шоб оптимізувати використання засобів; виконувати обов'язок замість того, щоб добиватися результатів;
— знижувати витрати замість того, щоб підвищувати прибуток.
Майже кожен день виникає одна і та сама проблема.
Вранці перед Вами стоїть велика кількість справ, можливо навіть упорядкованих в конкретному списку. Потім приходить перша пошта і Ви незабаром вступаєте в конфронтацію з різними проблемами, які Вам належить вирішити в особистому контакті, по телефону чи письмово. І так весь день. Увечері Ви покидаєте роботу з відчуттям, що зробили масу справ, однак не можете визначити, якого ж результату досягнуто. Так проходить багато типових робочих днів.
http://www.library.if.ua/books/3.html
Так бути не повинно. Досвід говорить про те, що хоч і не можна повністю виключити різні перерви в роботі та відволікання, однак певні види "перешкод" можна передбачити.
Ви уникнете цілого ряду непотрібних дій, якщо приведете в певний порядок завдання дня і по-іншому організуєте свою роботу.
Організація Вашого робочого дня повинна відповідати основному принципові: "Робота повинна підкорятися мені, а не навпаки".
Важливо, щоб кожен менеджер знайшов свій особистий стиль. Для нього цей стиль — найкращий. Л. Зайверт приводить 25 організаційних принципів у часовому аспекті можна, які поділяє на три групи [40J: початок дня (1) — (8); основна частина дня (9) — (20); кінець дня (21) — (25). Правила початку дня
1. Починати день з позитивним настроєм
Старайтесь для кожного дня знаходити який-небудь позитивний початок, оскільки той настрій, з яким Ви приступаєте до тих завдань, які Вам належить виконати, має важливе значення для успіхів і невдач. Щоденно ставте собі три запитання:
Щоя повинен зробити, щоб одержати від цього дня якомога більше радощів?
Як цей день може наблизити мене до моїх цілей?
— Що я можу сьогодні зробити як компенсацію до сидячої роботи для свого здоров'я? (потренуватися, розслабитися тощо).
Продумайте також такі моменти:
З ким я сьогодні зустрінусь?
Кого я міг би порадувати, кому принести користь?
Які труднощі та проблеми може мені підготувати цей день? Як їх подолати позитивним чином?
Зранку знаходьте завжди для себе декілька хвилин займатись "стандартною ранковою програмою".
2. Добре поснідайте і відправляйтеся не поспішаючи на роботу
Не виспавшись, знехотя, без нормального сніданку, якомога скоріш на роботу - такий початок може легко зіпсувати Ваш день. Дозволяйте собі добрий сніданок (це ж заряд енергії на цілий день!) і відправляйтесь, за можливістю, не поспішаючи на роботу. Не потрібно говорити, що для цього немає часу. Це питання встановлення пріоритетів (рано вставати - рано лягати спати).
3. Починайте свою роботу, за можливістю, в один і той же час
Людина — полонянка своїх звичок. Тому для багатьох дуже важливо в точно визначений час бути на роботі. Ви зможете таким чином підтримувати самі себе "в
http://www.library.if.ua/books/3.html кондиції" і приступати до роботи в один і той же час дня.
4. Перепровірка плану дня
Перегляньте свій складений напередодні план, оцінивши ступінь важливості та терміновості зафіксованих завдань і цілей дня, внесіть необхідні корективи.
Сформулюйте реалістичний план на весь день!
5. На початку — ключові завдання
Менеджери, які мають успіх, читають свою кореспонденцію, не в першу чергу, а лише тоді, коли виконано цілий ряд важливих справ. У вхідній денній пошті рідко мова йде про справи, які повинні бути виконані терміново.
Тому починайте з найважливіших завдань дня перед читанням газет, кореспонденції і, за можливістю, до початку робочого дня Ваших колег і підлеглих!
6. Приступати без "розкачки"
Відмовтеся від такого ранішнього ритуалу, як багаторазові привітання, обговорення останніх новин або вчорашньої телевізійної програми. Перенесіть ці соціальні контакти на менш напружений час, після обіду. Тим самим Ви виграєте час для подальших відволікань і непередбачених справ.
7. Узгоджувати план дня з секретарем ''Добрий секретар подвоює ефективність свого шефа. Поганий секретар зменшує її наполовину" (Томас Конеллан).
Ваш секретар є Вашим важливим партнером, коли мова йде про створення оптимальних умов для Вашої діяльності. Йому потрібно присвятити перший час Вашого робочого дня, навіть якщо це декілька хвилин. Узгодьте з ним усі строки, пріоритети та цілі дня. Тоді він буде ефективніше працювати і зменшить наявність непотрібних для Вас перешкод.
8. Вранці займатися складними і важливими справами
Коли Ви виконаєте основне завдання дня, переходьте до наступних за важливістю завдань.
Адже потім Ви будете настільки зайняті поточними справами і різного роду відволіканнями, що навряд чи зможете приділити достатньо часу важливим питанням. Початок з найскладніших і важливіших завдань дасть можливість виконати найважливіші справи.
Правила, які стосуються ходу дня
9. Добра підготовка до роботи
Необхідність і переваги достатньої підготовки до роботи (ПР) на виробництві не викликає сумніву. За допомогою доброї підготовки до роботи можна віднайти додаткові суттєві резерви раціоналізації і зекономити загальний час за рахунок скорочення часу на виконання.
Скорочуйте свій власний робочий час за рахунок підготовки до роботи і планування.
10. Впливати на фіксацію строків
Встановлені раніше строки дуже часто приймають беззастережно. Старайтесь, обговорюючи
http://www.library.if.ua/books/3.html строки, які погано вкладаються в Ваші плани, пристосовувати до своїх інтересів і
"виторговувати" альтернативні варіанти. Що ж до регулярних зустрічей (щоденних або щотижневих), то звертайте увагу насамперед на те, щоб був вибраний зручний для Вас час їх проведення.
11. Уникайте дій, що викликають зворотну реакцію
Активні й комунікабельні керівники схильні займатися новими й новими справами, проблемами, ідеями і викликають тим самим відповідну реакцію на свої дії, а разом з цим негативні наслідки для часового розпорядку.
Перепровіряйте всі свої акції (узгодження строків, візити, телефонні розмови, листи тощо) з точки зору їх необхідності і безпеки зворотної реакції.
12. Відхиляйте невідкладні проблеми, що виникають додатково
На кожному підприємстві, в кожному підрозділі виникають які-не-будь невідкладні обставини або непередбачені ситуації.
Пам'ятайте завжди про те, що відволікання на термінові обставини призводять до забуття на більш чи менш довготривалий час запланованих важливих завдань і додаткових затрат часу і засобів. Старайтесь, за можливістю, відхиляти додаткові термінові справи. Перевіряйте справи за слідуючими критеріями: з якими витратами Ви повинні будете рахуватися, якщо відкладете ту чи іншу справу чи взагалі нічого не зробите? чи необхідна Ваша особиста участь? чи не можна вирішити проблему іншим шляхом, доручивши її іншій особі?
13. Уникайте незапланованих імпульсивних дій
Якшо Ви під час роботи захотіли зробити що-небудь інше (зателефонувати кому-небудь), обдумайте добре, чи потрібно це відволікання для Вашої поточної роботи, чи має воно значення. Як правило, імпульсивне відхилення від розробленого плану знижує продуктивність, оскільки не дотримуються встановлені пріоритети.
Але часто буває, що при виконанні завдань Ви наштовхнулись на цікаву ідею чи важливу
інформацію. У цьому випадку робіть короткий запис і обробляйте його пізніше, в більш зручний час.
14. Своєчасно робіть паузи, дотримуйтесь розміреного темпу
Розглядайте паузи не як втрату часу, а як підзарядку енергією під час відпочинку:
— Передбачайте регулярні, але короткі паузи.
При розслабленні старайтесь рухатися, постачаючи, за можливістю, організм киснем.
Під час подовжених пауз підвищуйте свою працездатність у межах Вашої денної тренувальної програми.
http://www.library.if.ua/books/3.html
- Робіть перерви і при проведенні зборів.
Відповідні медичні обстеження показали, що краще всього робити перерву після однієї години роботи. Пауза повинна тривати не більше 10-ти хвилин. Саме протягом 10-ти хвилин наступає оптимальний ефект, а потім має місце тенденція до його зниження. Отже, паузи потрібно переривати через 10 хвилин і робити їх частіше.
На японських підприємствах успішно практикується система коротких перерв з груповою виробничою гімнастикою.
Завжди повинен бути розмірений робочий ритм.
15. Невеликі однорідні завдання виконувати серіями
Внаслідок телефонних дзвінків, повідомлень, непідготовленого проведення нарад і читання кореспонденції втрачається маса часу. Розправляйтесь з рутинною роботою і, так званим, дріб'язком, об'єднуючи однорідні завдання в робочі блоки.
Даний метод має ту перевагу, що Ви лише один раз проводите відповідну підготовку, а потім протягом певного часу займаєтесь однорідною діяльністю. Завдяки концентрованості і безперервності процесу Ви економите час. Шість блоків по 10 хв. на диктування листів, телефонні дзвінки, короткі збори займають, як це не парадоксально, більше часу, ніж один блок в 60 хв.
Збирайте також в один блок весь той матеріал для читання, який Вам потрібно тільки переглянути.
Робочий блок не повинен бути надто довгим (від 30 до 60 хв.), бо в іншому випадку Ваш телефон буде довго зайнятий.
Навіть якщо виграються окремі хвилини, задень вони складають півгодини часу або годину!
16. Раціонально завершувати розпочате
Відволікання від основного завдання "коштує" немало часу, адже до повернення до нього
Вам доводиться знову повторювати вже зроблене. Внаслідок порушення систематичності в роботі суттєво обмежуються можливості до творчості та вирішення проблем.
Уникайте "стрибків у роботі" і завжди старайтесь розпочате доводити
ДО КІНЦЯ.
Передбачайте для своєї роботи достатньо часу, в паузах або в останні хвилини перед тим, як встати з-за столу, намічайте завдання, яке можете встигнути завершити за час, який залишився.
Якщо перервати роботу необхідно, коротко запишіть ідеї, які Ви не встигли проробити до кінця, пропозиції щодо їх вирішення і все інше, що Допоможе Вам якомога швидше поновити незакінчену справу.
17. Використовуйте часові проміжки
Не залишайте незаповненими незаплановані проміжки часу, які ідуть на очікування.
http://www.library.if.ua/books/3.html
Використовуйте також останні хвилини перед обідньою перервою, або перед кінцем робочого дня для підготовчої, планової або рутинної діяльності.
Ставте перед собою "часове" запитання Лакейна: "Як я можу використати ці хвилини з найбільшою користю?"
18. Працювати антициклічно
Виконуйте важливі завдання, за можливістю, зранку. З ними вигідно розрахуватися ще до того, як наступить пік активності в інших співробітників і напруження в роботі досягне свого апогею. Враховуйте в своєму розпорядку дня спокійні і "неспокійні" періоди.
Чим більше Ви будете звертати увагу на робочі звички Ваших колег і ділових партнерів, тим менша небезпека прийняття спонтанних рішень і тим менше Вас будуть відривати від роботи.
Через це працюйте антициклічно, тобто:
— протягом більш спокійного дообіднього періоду старайтесь вирішити найважливіші із запланованих завдань;
"неспокійний" період використовуйте для виконання менш важливих справ, тобто як заплановане "про запас" (40 % часу); не беріться зранку відразу за перегляд пошти, відкладіть це на потім; старайтесь приходити вранці раніше і раніше іти ввечері.
19. Викроюйте спокійний час
Для виконання важливих справ потрібна спокійна обстановка — це азбучна істина. Але як впровадити її в життя? Добре себе зарекомендувало щоденне резервування одного спокійного або закритого часу, протягом якого Вам ніхто не зможе перешкодити. Таким чином, Ви визначите час, можливо, самий важливий для Вас.
Час для себе (1 год.)!
Занесіть цей час у свій план дня, так як Ви відводите час на збори або візити відвідувачів.
Використайте цей час для важливих (але не термінових справ), які носять довготривалий характер, для підвищення рівня кваліфікації, або для інших завдань, які часто тонуть в суєті дня.
Відгородіть себе на цей час від зовнішнього світу - краще за допомогою секретаря або просто зачиніть двері, попередивши, що Вас немає на місці.
20. Контролювати час і плани
Під час зборів і при інших видах діяльності нерідко спочатку витрачається час, а в останні 20
% часу обговорюють 80 % питань, які підлягають розгляду.
Перепровіряйте свої плани дня з точки зору виконуваних завдань, встановлення нових пріоритетів. Перевірка необхідна для пристосування до нових умов, які виникають протягом дня.

Правила завершення робочого дня
21. Завершуйте нароблене
Всі початі невеликі справи, такі як перегляд кореспонденції, диктування листів і пам'ятних записок, старайтесь закінчити протягом одного дня. Всяка відстрочка їх виконання може призвести до додаткових витрат праці, коли Ви знову займаєтесь незавершеними справами і будете ліквідовувати завали, які утворилися.
22. Контроль за результатами і самоконтроль
Порівнявши обсяг роботи, який намічений у Вашому розпорядку дня з реально виконаним, врахування поставлених цілей та відхилення від них, є важливою складовою організації праці як самостійної функції самоменеджменту.
23. План на наступний день
План на наступний день складайте ще напередодні ввечері!
24. Додому — з добрим настроєм
Радійте заслуженому відпочинку після трудового дня! Насолоджуйтесь дорогою додому.
Старайтесь потрошку, але регулярно займатися спортом. 10 хвилин руху на свіжому повітрі щоденно - цього достатньо, на думку медиків, щоб якось підтримувати фізичну форму.
25. Кожен день повинен мати свою кульмінацію
Кожен прожитий день, за можливістю, треба робити в цілому днем, який вдався.
10.2. Природний денний ритм (графік працездатності)
Працездатність кожної людини піддається певним коливанням, які проходять в межах природного ритму. Говорять про "людину ранку" або "жайворонка", і про "людину вечора" або "сову". Перші можуть особливо добре працювати зранку, але швидко стомлюються в другій половині дня і мають відповідно більшу потребу в ранньому закінченні роботи.
Другі входять в форму тільки ближче до полудня, їм краще всього пра-цюється вечорами (до глибокої ночі).
Ні один із цих основних типів не працює краще або гірше іншого, просто вони працюють по- різному. Пік працездатності у них припадає на різні періоди дня. Середньостатистичні коливання працездатності протягом доби можна показати за допомогою кривої (графік коливання працездатності) (рис. 10.1). Вісь "100 %" на графіку задає середнє значення денної фізіологічної працездатності, причому заштриховані зони зверху і знизу від осі приблизно однакові за площею.
Рис. 10.1. Графік працездатності
Абсолютні значення піку і спаду продуктивності індивідуально розрізняються, але є спільне для всіх людей — це відносні, ритмічні коливання! http://www.library.if.ua/books/3.html
http://www.library.if.ua/books/3.html
До фаз вищої активності примикають відповідно двогодинні паузи, під час яких організм працює в "щадному режимі" і не повинен надмірно перевантажуватися.
Пік працездатності, як правило, припадає на першу половину дня, коли шлунок, підшлункова залоза, селезінка і серце функціонують найбільш активно. Цей рівень протягом дня більше не досягається. Тому першочергові завдання слід виконувати на початку дня.
Після обіду, коли активно працює тонка кишка, наступає відомий спад продуктивності, який багато хто хоче побороти за допомогою кави. В цей час не потрібно працювати наперекір своєму ритму. Краще розслабитися з чашкою чаю і використати перерву для соціальних контактів та рутинної діяльності.
Кожен із нас може пристосуватися до коливань своєї працездатності. Не намагайтесь працювати проти свого природного денного ритму (який Ви якщо і зможете поміняти, то незначно), а використайте ці закони у своєму розпорядку дня!
При порушенні денного ритму виникає брак, помилки в роботі, нещасні випадки.
Досліджено, що найбільше число нещасних випадків у нічний час припадає на період між 2- гою і 4-тою годинами.
У кожного із нас спостерігаються більш або менш суттєві відхилення від норми в
індивідуальному графіку працездатності. Такі засоби, як кава, чай, нікотин або медикаменти можуть прискорити раннє вставання, але потім наступить більш глибокий спад.
Відповідно до коливань працездатності чергуйте напружену, відповідальну діяльність та менш важливу і ненапружену діяльність і менш відповідальні справи.
Робіть щоденно що-небудьдля підтримання працездатності (зарядка, заняття спортом).
Пам'ятайте завжди про те, що разом з працездатністю змінюється якість виконуваної Вами роботи.
Найважливіші справи і справи, які вимагають найбільшої концентрованості, повинні знаходитись на найвищій точці Вашого графіка продуктивності, на самі кращі часи.
Працюйте і живіть не всупереч, а відповідно до біологічних ритмів.
10.3. Менеджмент на основі біоритму
Поряд з регулярним коливанням денної працездатності проглядаються інші біологічні закономірності протягом більш довгих періодів часу -біоритми.
Вчення про біоритми виходить із того, що фізичні, психічні та інтелектуальні кондиції кожної людини схильні до циклічних коливань, які піддаються попередньому розрахунку.
Ціль науки про біоритми полягає в тому, щоб виявити біологічні закономірності від піку до спаду наших життєвих сил і тим самим зробити можливим планування нашої активності в так звані сильні й слабкі дні. В такому розумінні менеджмент на основі біоритму може бути
http://www.library.if.ua/books/3.html дієвим інструментом успішного самоменеджменту.
Теорія біоритму не має нічого спільного з астрологією, гороскопами або пророкуваннями, а трактує періодичні повернення процесів в організмі людини. її застосування не означає того, що потрібно орієнтувати своє життя виключно у відповідності до біоритмів або відчувати страх перед так званими критичними днями.
Мова йде проте, що в нашій працездатності є регулярні фази активності та послаблення, і ми не повинні довгий час жити наперекір показанням стрілок цього "внутрішнього годинника".
Основою вчення про біоритми є об'єктивна істина, згідно з якою в організмі людини постійно проходить процес будівництва та порушення клітин, що суттєво впливає на його фізичний стан, опірність і активність. Подібні зміни клітин ведуть до підвищення або зниження вмісту в крові поживних речовин, а це, в свою чергу, впливає на наш потенціал.
Три життєві криві (біоритми)
Згідно з теорією про біоритми кожна людина з народження знаходиться під впливом трьох різних, які постійно змінюються, потоків енергії: віддача енергії означає активність (підйом), поглинання енергії відповідно — відпочинок (спад).
Розрізняють три окремих ритми:
Ф - фізичний ритм (тривалість періоду - 23 дні, перепад - кожні 11,5 Дня). Він впливає на фізичну силу і на силу волі.
П - психічний ритм (тривалість періоду - 28 днів, перепад — кожні 14 Днів). Обумовлює динаміку почуттів, настроїв, творчих сил.
I — інтелектуальний ритм (тривалість періоду 33 дні, перепад - кожні 16,5 дня). Впливає на розумові здібності, наприклад, на концентрацію та присутність духу.
На біоритмограмі кожної людини можна спостерігати постійну зміну фаз накопичення енергії ( — ) і витрачання її (+) в трьох життєвих сферах. Ці циклічні коливання можуть носити й комплексний характер, якщо внаслідок яких-небудь екстраординарних явищ, таких, як тяжкий шок, операція тощо, виникають зрушення ритмів, які через певний період часу приходять в норму.
Критичні дні
Особливої уваги заслуговують дні перепадів, коли проходять зміни фаз біоритмів. їх називають критичними днями, тому що в цей час можуть відбутися спонтанні порушення нормальних фізичних функцій, працездатності, контролю над волею і розумом. Подібні зміни фаз тягнуться 24 год., їх наступ залежить від часу народження, тобто вони можуть захопити як попередній, так і наступний день.
Важливо знати, що не кожен критичний період приводить до критичного явища (нещасного
http://www.library.if.ua/books/3.html випадку, помилки, конфлікту, дисгармоніїтошо). Однак у ці дні потрібно бути особливо обережним!
Оскільки в такі дні наш організм перебудовується з фази активності на фазу спокою, то варто, не напружуючи і зберігаючи сили, уникати, наприклад, таких додаткових навантажень, як операції, щеплення, душевні хвилювання, надмірне вживання алкоголю.
Біоритм - це природний феномен, з коливаннями якого здоровий організм справляється без наслідків. Через це немає підстав боятися критичних днів або спаду. В той же час не слід недооцінювати ослаблення нашого організму в фазі переходу. В середньому ми кожні 6 днів несемо тягар додаткових факторів ризику.
Яка ж сфера впливу і наслідків кожного із трьох біоритмів у різних фазах?
На деяких японських, американських підприємствах вдавалось за короткий час скоротити число нещасних випадків на ЗО, 50 і навіть 60 %. Поряд з цим біоритм може використовуватися менеджерами як допоміжний засіб при плануванні. Через менеджмент на основі біоритмів ми зможемо краще знімати показники свого внутрішнього "часового механізму", робити з цього висновки і краше пристосовуватися до природних коливань працездатності. Наприклад:
— в періоди спаду і критичні дні накопичувати нову енергію, розслаблятися, відпочивати, проводити час за рутинною роботою і уникати контактів з неприємними людьми і проблемами; в періоди підйому з новими силами потрібно рухатись вперед, активно творити свою долю.
Додаткові відомості про сфери впливу й наслідки кожного із трьох біоритмів у різних фазах дає слідуюча таблиця.
Оскільки кожна людина має свої особливості, то й індивідуальна пристосованість до довготривалих ритмів. До того ж на сприйняття біоритмів впливає цілий ряд зовнішніх факторів. Слід сказати, що не завжди функціонує і захисний механізм нашого організму. Такі його природні сигнали, як небажання, страх, втомленість повідомляють про зниження працездатності. Часто критичні дні бувають приглушені важливими справами, невідкладними строками, стресами або придушуються за допомогою підбадьорюючих, або заспокійливих засобів. Якщо організм протягом довгого часу не може знову увійти в свій природний ритм, у ньому виникають порушення, наступає кризовий стан і навіть повна зупинка (смерть).
Звідси висновок: при складанні розпорядку дня і плануванні рішень майбутніх завдань враховуйте поряд з даними графіка денної працездатності також свій біоритмічний стан, але не переоцінюйте його.
http://www.library.if.ua/books/3.html
Як же одержати свою біоритмограму?
Шляхом проведення власних розрахунків. Відповідні таблиці, поради, вказівки можна знайти у спеціальній літературі. За допомогою електронного мікрокалькулятора. Є електронні годинники, в яких запрогра-мовується функція з розрахунку біоритму. За допомогою роздрукову-вання програм комп'ютера. Це, мабуть, найбільш зручний шлях.
Чого не варто робити?
В принципі неправильно було б робити із даних біоритмограми якісь однозначні висновки, як із прогнозу погоди. Адже він не завжди збувається. Потрібно мати на увазі, що криві біоритми вказують на тенденцію, яка може спостерігатись внаслідок процесів, що проходять в організмі. Небезпека на самому початку використання календаря біоритмів полягає в тому, що цим цифрам часто приділяють надмірну увагу під девізом: "Сьогодні критичний день і мені буде погано!" При такій постановці Ваші справи, можливо, дійсно підуть погано, оскільки подібний настрій може запрограмувати підсвідомість і вплинути на почуття і дії.
Тому слід бути обережним при розшифровуванні своїх даних. Як допоміжний засіб добре себе зарекомендувало ведення щоденника, в якому слід записувати свої спостереження про фізичний, психічний і духовний стан. У кінці тижня ці дані можна порівняти з показниками біоритмограми. Хоч біоритм і має певний вплив на Вашу працездатність, однак він є лише одним фактором із багатьох.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал