Основи інтелектуальної власностіСкачати 81.81 Kb.
Дата конвертації15.07.2017
Розмір81.81 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Дисципліна

Група

Викладач

Тема

Вимоги до оформлення

Основи інтелектуальної власності

МЕ-06, 07, 08, 09-12М

доцент Хоменко В.Л.

кімн. 3411. Управління правами інтелектуальної власності.

2. Розпорядження правами інтелектуальної власності.Форма звітності – рукописний реферат обсягом 3-4 сторінки з кожної теми

Викладач – доц. Хоменко В.Л.
Основи інтелектуальної власності

ХТ-01, 02, 04, 05-12М

1. Інтелектуальна власність і право інтелектуальної власності.

2. Державна система правової охорони інтелектуальної власності.Основи інтелектуальної власності

МВ-01, 02, 04, 05-12М

1. Інтелектуальна власність і право інтелектуальної власності.

2. Державна система правової охорони інтелектуальної власності.Патентознавство

ДІ-01-14

1. Документи, що входять до складу заявки на винахід (корисну модель) та порядок і особливості їх оформлення.

2. Промислові зразки (загальні відомості, суттєві ознаки, характерні ознаки, правова охорона). Заява на видачу свідоцтва та додаткові документи.Основи інтелектуальної власності

МЕ-10-12М;

МЕ-13-12Мпрофесор Петренко В.О.

кімн. 345,

моб. тел. 067-710-38-19


1. Нормативно-правове регулювання щодо розпорядження правами інтелектуальної власності:

Основні положення Цивільного кодексу України з регулювання відносин щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.Література:

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

2. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності/ Упор. М.М.Шевченко, В.Г.Чижевський, Г.О.Андрощук, С.В.Семенюк. – К.: Парламентське видавництво, 2013. – 704 с.

3. Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні / Навчальний посібник. – К.: Інст. Інтел. власн. і права, 2008. – 246 с.

4. Доріс Лонг. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. /Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб’язко В.С./ - К.: «К.І.С.», 2007. – 448 с.

2. Патентні дослідження і патентний пошук:

Ознайомлення зі Спеціалізованою базою даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні». Ознайомлення з порядком складання звіту про патентні дослідження. Аналог. Прототип.Література:

1.Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право / Підручник. – К.:

ТОВ «ЗМОК», 2004. – 313 с.

2. Кірін Р.С. Патентологія / Р.С.Кірін, В.Л.Хоменко, І.М.Коросташова// Мін-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 424 сЗвіти про самостійне опрацювання тем оформити у вигляді реферату. Вимоги: Загальний обсяг – 25-30 сторінок. Шрифт Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал 1,5. Українською мовою. Термін подання 15.02. 2017

Основи інтелектуальної власності

ПРО-12М

асистент

Швець Є.С. кімн. 3411. Місце і роль ІВ в сучасному і соціальному розвитку держави:

Вплив об`єктів права промислової власності на економічний розвиток держави. Роль авторського та суміжного права у розвитку культури. Проблеми щодо охорони інтелектуальної власності (ІВ) в Україні.2. Економічне значення ІВ:

ІВ як інтелектуальний капітал. ІВ як нематеріальний актив. ІВ як товар. Оцінка вартості прав на об`єкти ІВ (підходи та методи оцінки).Література:

1. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ За ред. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с.

2. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. – 3-тє вид., переробл. і допов. К.: НТУУ «КПІ», 2012

3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник К.: Знання, 2006

4. Цибульов П.М., Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. Підручник для студентів спеціальності 7(8).000002 «Інтелектуальна власність» Київ: ДІІВ, 2008

5. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності (конспект лекцій) Київ: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003Оформити у вигляді реферату. Вимоги: Загальний обсяг – 20-25 сторінок. Шрифт Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал 1,5. Українською мовою

Основи інтелектуальної власності

СТ-12м,

МГ-12м


асистент

Швець Є.С.

кімн. 341


1. Інтелектуальна власність (ІВ) і право ІВ:

- ІВ як результат творчої діяльності людини;

- Поняття права ІВ (визначення);

- Співвідношення права ІВ і права власності;

- Особисті немайнові і майнові права ІВ;

- Об`єкти і суб`єкти права ІВ (визначення поняття об’єкти ІВ, перелік об’єктів за групами та їх визначення).2. Державна система правової охорони ІВ:

- Національна законодавча база ІВ (надати перелік нормативно-законодавчих актів за групами: загальне законодавство, спеціальне законодавство та підвідомчі акти);

- Структура національної системи охорони ІВ (завдання, функції Державної служби інтелектуальної власності).

Література:

1. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ За ред. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с.

2. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. – 3-тє вид., переробл. і допов. К.: НТУУ «КПІ», 2012

3. Цивільний кодекс України, книга 4 «Право інтелектуальної власності»

4. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник К.: Знання, 2006


Оформити у вигляді реферату. Вимоги: Загальний обсяг – 20-25 сторінок. Шрифт Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал 1,5. Українською мовою


Основи інтелектуальної власності

МБ01,02, ІМ01,02-12м

доцент Драч І.Є.

1. Інтелектуальна власність (ІВ) і право ІВ.

ІВ як результат творчої діяльності людини. Поняття права ІВ. Співвідношення права ІВ і права власності. Особисті немайнові і майнові права ІВ. Об`єкти і суб`єкти права ІВ.2. Державна система правової охорони ІВ.

Національна законодавча база ІВ. Структура національної системи охорони ІВ.Література

1. Цибульов П.Н. Основи інтелектуальної власності [підручник] / П.М. Цибульов - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 124 с.

2. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-е вид., перероб. та допов.- К.: Вид.Дім ”Ін Юре”, 2004.

3. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності. Навч. посібник.- К.: Юрінком Інтер, 2004, 512 с.

4. Цибульов П.Н. Введення до інтелектуальної власності / Навчальний посібник. - К.: "Держ. інст. інтел. власн.", 2008. - 124 с.


Оформити у вигляді реферату. Вимоги: Загальний обсяг – 20-25 сторінок. Шрифт Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал 1,5. Українська мова.

Основи інтелектуальної власності і патентознавства

гр. ФІ01

доцент Драч І.Є.

1. Правові основи інтелектуальної власності

Поняття інтелектуальної власності (сутність, зміст, майнові та немайнові права ІВ. Національне та міжнародне законодавство з питань ІВ.2. Система права інтелектуальної власності

Об’єкти і суб’єкти права ІВ. Класифікація об’єктів права ІВ. Особливості авторських і суміжних прав, патентного права та інших об’єктів права ІВ3. Переклад як об`єкт права інтелектуальної власності

Майнові та немайнові права перекладачівЛітература:

  1. Цибульов П.Н. Основи інтелектуальної власності [підручник] / П.М. Цибульов. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 124 с.

Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник. – К.: Хрінком Інтер, 1998. – 336с.

Оформити у вигляді реферату. Вимоги: Загальний обсяг – 20-25 сторінок. Шрифт Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал 1,5. Українська мова.

Основи інтелектуальної власності

МЕ01,02,03,04,06-12М

доцент Ковальчук Д.К.


1. Місце і роль ІВ в сучасному і соціальному розвитку держави:

Вплив об`єктів права промислової власності на економічний розвиток держави. Роль авторського та суміжного права у розвитку культури. Проблеми щодо охорони інтелектуальної власності (ІВ) в Україні.2. Економічне значення ІВ:

ІВ як інтелектуальний капітал. ІВ як нематеріальний актив. ІВ як товар. Оцінка вартості прав на об`єкти ІВ (підходи та методи оцінки).Література:

1. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ За ред. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с.

2. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. – 3-тє вид., переробл. і допов. К.: НТУУ «КПІ», 2012

3. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник К.: Знання, 2006

4. Цибульов П.М., Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. Підручник для студентів спеціальності 7(8).000002 «Інтелектуальна власність» Київ: ДІІВ, 2008

5. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності (конспект лекцій) Київ: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003Оформити у вигляді реферату. Вимоги: Загальний обсяг – 20-25 сторінок. Шрифт Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал 1,5. Українською мовою

Інтелектуальна власність


ФК-01-12с,

ЕО01-12с,

ЕП01-12с

ОА01-12с


доцент Ковальчук Д.К.


1. Інтелектуальна власність (ІВ) і право ІВ:

- ІВ як результат творчої діяльності людини;

- Поняття права ІВ (визначення);

- Співвідношення права ІВ і права власності;

- Особисті немайнові і майнові права ІВ;

- Об`єкти і суб`єкти права ІВ (визначення поняття об’єкти ІВ, перелік об’єктів за групами та їх визначення).2. Державна система правової охорони ІВ:

- Національна законодавча база ІВ (надати перелік нормативно-законодавчих актів за групами: загальне законодавство, спеціальне законодавство та підвідомчі акти);

- Структура національної системи охорони ІВ (завдання, функції Державної служби інтелектуальної власності).

Література:

1. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ За ред. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с.

2. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. – 3-тє вид., переробл. і допов. К.: НТУУ «КПІ», 2012

3. Цивільний кодекс України, книга 4 «Право інтелектуальної власності»4. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник К.: Знання, 2006

Оформити у вигляді реферату. Вимоги: Загальний обсяг – 20-25 сторінок. Шрифт Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал 1,5. Українською мовою

Основи інтелектуальної власності

МН-01,03-12М


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал