Основи інклюзивної освітиPdf просмотр
Сторінка23/25
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.02 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Специфічна задача 4
До кінця року Джеремі обере два види позашкільної діяльності
(наприклад, спортивні секції, членство в скаутській організації, гуртки за
інтересами) таза власним бажанням візьме участь у 70% заходів цих
організацій.
Індикатори досягнення
До кінця триместру Джеремі вступить до двох позашкільних гуртків (на
власний вибір. В отриманому календарному плані кожного з них Джеремі (під
наглядом батьків) записуватиме відвідані заходи, або ті, де він був відсутній.
Щоб реалізувати цю поведінкову задачу, Джеремі має відвідати 70% занять
кожного гуртка. В окремому зошиті Джеремі щотижня робитиме короткі
записи (по 3‐4 речення) про свою діяльність у гуртку упродовж тижня. Ці
записи буде використано як супровідну інформацію на доповнення доданих
календарного плану.
Зауважимо, що для вимірювання успіху хлопчика в реалізації цієї задачі передбачається використовувати кілька методик. Графа індикаторів досягнення визначає, які дані необхідно збирати, хто за це відповідає, а також де й коли. У нашому випадку застосовується кілька джерелу тому числі записи про діяльність у гуртках і само‐моніторинг.
Інклюзивні стратегії та матеріали
Якщо ви послідовно пройшли кожен із рекомендованих етапів, то до цього часу, ймовірно, уже підготували комплексний набір довготермінових цілей і задач для одного учня. Щоб перевірити, наскільки ретельно ви опрацювали всі питання, радимо звернутися до контрольної таблиці у вставці 6.4. Далі потрібно окреслити шляхи реалізації кожної задачі відповідно до принципів інклюзивного навчання. Іншими словами, не
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
223 223 вилучати учня з колективу, а дати йому змогу працювати над своїми довготерміновими цілями разом з ровесниками під час спільної навчальної діяльності. В цій графі ІНП визначено конкретні методи для досягнення певної цілі у процесі навчання. Зокрема, в ній йдеться про умови навчання, способи об’єднання у групи, стилі викладання та зв’язки із загальним навчальним процесом.
Вставка 6.4.
Контрольна таблиця для складання ІНП
У робочому порядку

Зібрати дані оцінювання/звіти. Підготувати документ з узагальненими результатами оцінювання.
Під час засідань консультаційно‐педагогічної групи

Виробити й записати загальну мету. Вивчити узагальнені результати оцінювання. Скласти індивідуальні списки навчальних пріоритетів. Погодити колективний список навчальних пріоритетів. Визначити та сформулювати довготермінові цілі. Визначити специфічні задачі. Записати специфічні задачі. Розробити індикатори досягнення. Здійснити базове оцінювання для отримання вихідних даних (за потреби. Продумати інклюзивні стратегії і матеріали. Скласти графік перегляду ІНП.

Графік і методи перегляду та моніторингу ІНП
Остання графа індивідуального навчального плану стосується його перегляду і моніторингу. Слід зазначити, що ІНП є насамперед робочим документом, до якого консультаційно‐педагогічна група може вносити необхідні змінив будь‐який час. Оскільки ІНП є активним документом, переглядати його слід якомога частіше. Ми радимо проводити цю процедуру принаймні раз на триместр, але що частіше ви це робитимете, то ефективнішим буде ІНП. До документа слід заздалегідь включити орієнтовний графік перегляду, проте це не перешкоджає організовувати
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
224 224 додаткові засідання консультаційно‐педагогічної групи, як того вимагає поточний перебіг навчального процесу. Перед кожною плановою нарадою з перегляду ІНП необхідно зібрати дані всіх поточних оцінювань та оформити їх для представлення членам консультаційно‐педагогічної групи. Якщо певних специфічних задач або довготермінових цілей досягнуто раніше очікуваного терміну, група має замінити їх новими. Останнє питання полягає втому, які зміни потрібно вносити в ІНП. У деяких випадках модифікація розглянутих вище аспектів дає змогу учневі успішно реалізовувати певну довготермінову ціль або специфічну задачу. Однак в інших, можливо, доведеться відмовитися від певної цілі або задачі, надавши перевагу більш досяжній меті. Якщо упродовж суттєвого періоду учень жодним чином не просунувся у напрямі досягнення певної цілі чи специфічної задачі, то подальша робота над нею не тільки немає сенсу, ай призведе до протилежного результату (див. вставку 6.5). Також, якщо прогресу в напрямі досягнення певної цілі не спостерігається, подальше зосередження на ній робить навчання нудним і потенційно шкодить учнівській самооцінці.
Вставка 6.5.
Незадовільні результати
Якщо за попередньо визначений період учень не демонструє успіхів у досягненні своїх цілей (або якщо ці успіхи дуже скромні, членам консультаційно‐педагогічної групи варто замислитися над тим чи підходила дитині така довготермінова ціль або специфічна задача від самого початку чи не завищено вимоги щодо очікуваного рівня досягнень чи достатньо часу було відведено для навчання та практики чи спостерігалися певні проблеми в оцінюванні успіхів дитини чи правильно було обрано навчальні стратегії чи відповідали матеріали рівневі підготовленості учня, його інтересам тощо чи була така ціль або специфічна задача для нього важливою. Отже, в цьому розділі ми ознайомилися з методами побудови індивідуального навчального плану. Він може виявитися корисним інструментом, який допомагає зосередити увагу на потребах окремих учнів. Проте, ІНП немає бути відірваним від діяльності решти класу на уроці та від
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
225 225 загального навчального процесу. Таким чином, виникає необхідність пошуку творчих шляхів його інтеграції у повсякденну роботу. Деякі ідеї ми розглянемо в розділі 7.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ
Індивідуальний навчальний план – письмовий документ, в якому основу увагу зосереджено на особливостях навчання певного учня упродовж визначеного періоду.
Консультаційно‐педагогічна група (команда фахівців) – колектив ключових осіб (втому числі і сам учень, які беруть участь у процесі розроблення індивідуального навчального плану. Вони забезпечують проведення адекватного оцінювання та розробляють програму для учня з особливими освітніми потребами, надають підтримку та здійснюють моніторинг її реалізації.
Загальна мета (бачення) – це коротке повідомлення/твердження на початку ІНП, що дає уявлення про загальну картину майбутнього учня, складену на основі прагнень і сподівань усіх причетних до його навчання.
Узагальнені результати оцінювання – загальна характеристика результатів усіх оцінювань, проведених до засідання консультаційно‐
педагогічної групи.
Специфічна задача – задача, відповідно до якої учень має чітко продемонструвати свою здатність виконувати певну дію, що дає підстави зробити висновок про досягнення мети.
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕФЛЕКСІЇ
6.1.
Які позитивній негативні аспекти можна виокремити в практиці застосування індивідуальних навчальних планів Які міжособистісні труднощі можуть виникати у процесі роботи консультаційно‐педагогічної групи Як їм запобігти Чи можна записати специфічні задачі та оцінювати їх досягнення таким чином, щоб зменшити акцентна демонстрації очікуваного результату через поведінку учня, і щоб водночас отримати достатні свідчення навчального прогресу
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
226 226
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Goodman, J.F. & Bond, L. (1993). The individualised education program: A retrospective critique. Journal of Special Education, 26(4), 408–22.
Tennant, G. (2007). IEPs in mainstream secondary schools: An agenda for research.
Support for Learning, 22(4), 204–8.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
227 227
Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі практичний
посібник
6
Тім Лорман, Джоан Депплер, Девід Харві
7

Інклюзивний підхід до побудови навчального процесу
ГОЛОВНІ ТЕМИ РОЗДІЛУ

Поняття курикулуму. Універсальний дизайн для навчання чи адаптації курикулуму? Універсальний дизайн курикулуму. Диференційоване викладання. Аспекти навчального середовища матеріали ресурси навчальні методи очікувані результати навчання. Адаптації та модифікації курикулуму. Інтеграція індивідуальних навчальних завдань до загального курикулуму у процесі планування модулів планування уроків. Перед тим, як приступати до розроблення індивідуальної програми, необхідно продумати інклюзивну організацію загального навчального процесу. В багатьох випадках дотримання певного підходу до планування уроків усуває потребу у створенні спеціалізованих програм для окремих учнів. Водночас, цей розділ ми подаємо після матеріалу про індивідуальні програми. Така структура посібника дає змогу, по‐перше, ознайомити читачів із загальним інклюзивним підходом до побудови навчального процесу і, по‐друге, розглянути варіанти поєднання цих програм збільш
інклюзивними методами навчання, що уможливлюють досягнення найкращих результатів усіма учнями. Тому спочатку ми спробуємо докладно охарактеризувати інклюзивний підхід до навчання. У цьому розділі йтиметься про такі поняття, як універсальний дизайн для навчання, диференціація викладання, та модифікація програм. Сподіваємося, це допоможе вам структурувати свою практику викладання та планування навчального процесу для всіх учнів.
6
Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан Депплер, Девід
Харві]; пер. з англ. – К – СПД-ФО Парашин І.С. 2010. –296 с.
7
Друкується з дозволу авторів
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
228 228
Поняття курикулуму
Курикулум є основою для всіх процесів навчання і викладання у школі. Це загальна концепція, всеосяжна за змістом і складна на практиці. У широкому сенсі, курикулум визначає знання, вміння, установки та методи їх формування. Він охоплює такі сфери, як зміст предметів, педагогічні методи і підходи, поточне й підсумкове оцінювання, а також відповідні ресурси для організації, впровадження та викладання навчальних програм (Деппелер,
1998; Національне управління з питань професійної освіти і підготовки, Австралія, 1992). На сторінках цієї книги висвітлено кожну складову такого визначення курикулуму. У цьому розділі ми зупинимося на змісті предметів та ресурсах, які необхідні для впровадження і викладання навчальних програм. Іншими словами, ми докладно розглянемо питання проте, чого слід навчати та як планувати цей процес.
Курикулум складається з двох рівнів – основного (базового) і спеціалізованого (варіативного. Це положення узгоджується з поглядами
Гарднера і Буа‐Мансілла (1994). До основного курикулуму» входять предмети, які вважаються базовими та необхідними для всіх учнів. Базовими вони є тому, що закладають основу для подальшого навчання та забезпечують концептуальний і методологічний інструментарій для продовження власної освіти. Їх також вважають необхідними, бо вони покликані підготувати учнів до повноцінної та ефективної участі в суспільному й культурному житті. Відтак, до основного курикулуму належать ази грамотності, рахунок та інші більш функціональні поняття й навички, що слугують фундаментом для подальшого навчання. І навпаки, термін спеціалізований курикулум» охоплює всі інші аспекти курикулуму, які умовно можна назвати неосновними. Цей рівень має велике значення від допомагає збагатити, поглибити основний курикулум, розширює його межі та надає йому різноманітності. Наповнення основного та спеціалізованого курикулуму диктується контекстом воно залежить від поглядів, установок і цінностей усіх учасників освітнього процесу. Так, шкільні предмети на зразок музики та образотворчого мистецтва декому здаються другорядними, і тому їх відносять до спеціалізованого курикулуму. Водночас, прибічники іншої позиції, переконані у високому суспільному значенні музики й мистецтва, вважають вивчення цих дисциплін необхідним і тому вносять їх до основного курикулуму. Більшість учителів уже сформували власне уявлення про оптимальний зміст основного та спеціалізованого курикулуму, причому думка одного педагога може не збігатися з поглядами колег. Але зрештою, саме вона визначає, яким аспектам вчитель схильний надавати більшої ваги у процесі навчання.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
229 229 Автори переконані, що, незалежно від своїх відмінностей, всі діти повинні мати змогу опановувати предмети як основного, такі спеціалізованого курикулуму. У цьому зв’язку постає питання скільки часу варто приділяти кожному з цих двох рівнів. Відповідь на нього залежить від конкретних учнів та конкретного навчального контексту. Зокрема, в роботі з деякими учнями необхідно зосереджуватися на складових основного курикулуму, щоб краще підготувати їх до набуття знань, умінь і навичок з його спеціалізованої площини. І навпаки, з іншими дітьми слід ґрунтовніше працювати над предметами спеціалізованого курикулуму, щоб допомогти їм надалі розширювати та вдосконалювати знання, які вони швидко засвоїли в межах основних дисциплін. Та, незалежно від особистості учня, в навчальному процесі мають бути представлені обидва рівні курикулуму. Завдяки цьому поєднанню дитина отримує багатий навчальний досвід. При цьому вона спирається на міцний фундаменті традиційні шкільні дисципліни, які, за висновками науковців, залишаються важливими й актуальними для нашого сьогодення (Гарднер і Буа‐Мансілла, 1994; Лорман,
2009).
Універсальний дизайн для навчання чи адаптації курикулуму?
Ми не знаємо жодної країни, де курикулум автоматично підходив бидля всіх учнів у тій формі, в якій його публікують для вчителів. Тому професійні вчителі беруть курикулум, який вони зобов’язані викладати, за основу для розроблення змістовних навчальних завдань, корисних і доступних для всіх дітей у класі. Про педагогів, які здатні в такий спосіб інтерпретувати офіційний курикулум, можна сказати, що вони практикують універсальний
дизайн для навчання. Подібно до багатьох ідей, що сприяють успішному впровадженню інклюзії, ідея універсального дизайну не є новою в освіті. Вона давно стала невід’ємною складовою роботи хорошого вчителя. Новизна полягає в глибшому усвідомленні того, що такий підхід до організації матеріалу та вибору методик роботи на уроці є винятково ефективним і важливим з погляду задоволення потреб кожного учня. Однак для деяких учителів застосування універсального дизайну буває неможливим або, принаймні, доволі проблематичним, залежно від контексту та регіону. Зокрема, в певних країнах передбачені курикулумом навчальні задачі настільки директивній деталізовані, що багатьом складно надто відхилятися від них у своїй професійній інтерпретації цього документа при перенесенні його на практику. В іншому разі існує доволі реальна перспектива дисциплінарних стягнень. За таких обставин учителю доводиться віднаходити й здійснювати відповідні адаптації курикулуму для учнів, які цього потребують. У цьому розділі ми розглянемо обидва підходи й
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
230 230 почнемо з того, якому, за можливості, рекомендується надавати перевагу, – тобто з універсального дизайну. Який з них обрати – залежить від вашого особистого рішення. Але приймати його варто після ознайомлення з місцевими вимогами до роботи вчителя.
Універсальний дизайн курикулуму для навчання
У педагогіці та, зокрема, стосовно курикулуму, поняття універсального дизайну вживають порівняно недавно. Ця концепція зародилася в архітектурі. В своєму оригінальному сенсі вона позначає такий спосіб проектування будівель, що покликаний забезпечити їх доступність для людей з інвалідністю. Згодом ідею доступності для всіх від самого початку, без додаткових адаптацій чи модифікацій, було поширено на численні галузі, втому числі на розроблення курикулуму (Зефф, 2007). Дискусії щодо застосування цієї концепції до організації навчання тривали більше 25 років. Відтак, більшість учасників обговорення погодили три керівні принципи універсального дизайну для навчання.
1.
Множинні (гнучкі) способи представлення матеріалу. Всі учні можуть отримувати інформацію та знання через різні засоби. Це означає, що інформація надається в кількох форматах через пояснення вчителя, колективне обговорення, відмінні навчальні завдання, з акцентом на візуальному, аудіальному та кінестетичному способах сприйняття.
2.
Множинні способи вираження. Учням забезпечують різні можливості для демонстрації набутих знань, умінь і навичок. Іншими словами, у процесі оцінювання використовуються різні, можливо нетрадиційні, методи на додаток до звичної письмової контрольної або тесту. Наприклад, вербальні та/або візуальні презентації, безпосереднє виконання певної діяльності тощо.
3.
Множинні способи залучення дають змогу враховувати інтереси всіх учнів, створювати для них належні виклики та підвищувати рівень мотивації. Відповідно до цього принципу, вчитель має враховувати відмінності між учнями в плані їхніх індивідуальних потреб, стилів навчання, здібностей та інтересів, щоб не лише задовольняти потреби кожної дитини, ай допомагати їх виявити свої сильні сторони (Центр прикладних спеціальних технологій, 2009; Зефф, 2007). В універсальному дизайні для навчаннями виходимо з того, що всі учні повинні мати доступ до курикулуму й завдань, так само які до будівель, без додаткових модифікацій. При цьому деякі курикулуми більш піддаються такому опрацюванню, ніж інші. Наприклад, типову шкільну програму Нового
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
231 231 Південного Уельсу, Австралія, покине можна вважати досконалою, але віднедавна для 7‐10 класів було запроваджено низку нових навчальних цілей. Таким чином, розширений зміст навчання охоплює нову сферу, яку прийнято називати життєвими навичками. Це нововведення покликано сприяти кращому задоволенню потреб дітей з когнітивними порушеннями Рада з питань освіти Нового Південного Уельсу, 2008). Як наслідок, введення нових цілей дошкільної програми дає вчителям змогу викладати її такою, яка вона є. Відтепер їм непотрібно вдаватися до модифікацій, щоб ввести складову життєвих навичок для деяких учнів, як це було раніше. І попри небезпідставні закиди, що нововведення призведе до появи окремого курикулуму у переформатованому варіанті, факт залишається фактом нині цей елемент змісту введений до обов’язкового навчального плану звичайної школи на державному рівні. Тому оновлений курикулум можна вітати як позитивний. Адже передусім його запровадження знімає багато труднощів, що зазвичай виникають у процесі адаптації та модифікації програми, малопридатної для роботи з широким контингентом учнів.
Диференційоване викладання та універсальний дизайн
В ідеальному варіанті, курикулум, розроблений за принципами універсального дизайну, має підходити для всіх учнів тане потребувати подальших модифікацій. Ідея універсального дизайну для навчання логічно підводить нас до поняття диференціації. З технічного погляду, це два різні підходи, але ми переконані в їх нерозривному зв’язку. Справді, за умов зваженої реалізації, вони доповнюють один одного На нашу думку, застосування універсального дизайну автоматично означає диференціацію курикулуму й методик його викладання. Водночас, між двома поняттями існує певна відмінність. Як помітно з формулювання, універсальний дизайн для навчання – це певний спосіб організації діяльності з опанування матеріалу програми таким чином, щоб вона була доступною для всіх дітей. Своєю чергою, термін «диференційоване викладання» переважно стосується способу впровадження, тобто педагогічних прийомів і методів, які вчитель використовує на уроці для опанування розмаїтим учнівським колективом належно розробленого курикулуму. Ця відмінність не така проста, як здається на перший погляд. Універсальний дизайн для навчання передбачає не лише планування, а диференціація – не тільки його впровадження. Це зумовлено тим, що диференційований підхід до викладання курикулуму необхідно застосовувати ще на етапі його розроблення (тобто дизайну а спосіб побудови навчальних завдань впливає на їх впровадження (методику викладання. Складність цього взаємозв’язку також відображено в статті
Томлінсон і МакТай: диференціація забезпечує систематизований підхід
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
232 232 до навчання розмаїтого дитячого колективу та є важливою складовою планування в навчальному процесі (2006, с. 2). Звідси випливає, що під час планування модулів та уроків в інклюзивному класі вчитель має враховувати власне зміст (що? або навчальні завдання, які підходять для всіх учнів) та технологію його викладання (як? або методи й прийоми, придатні для широкого діапазону учнів. У першому виданні цієї книжки автори багато уваги приділяють модифікації курикулуму як способу задовольняти потреби всіх дітей. При цьому ми виходили з того, що типова програма (курикулум) підходить не для кожної дитини, атому педагоги мають модифікувати її з урахуванням індивідуальних особливостей учнів неоднорідного контингенту класу. Відповідно до тогочасних поглядів, більшість учнів спроможні опанувати типовий курикулум без адаптацій та модифікації, ідо них слід звертатися лише в роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Зростання популярності нової концепції – універсального дизайну для навчання – допомогло усвідомити, що такі модифікації необхідно продумувати із самого початку планування, а не здійснювати їх згодом, у процесі підготовки цілих модулів або окремих уроків. Деппелер (1998) визначає п’ять аспектів навчального середовища, де існує можливість для адаптації та модифікації курикулуму. Викладений нижче матеріал із пропозиціями щодо можливих адаптацій і модифікацій відображає наші позиції на той час. Тоді вважалося, що вчитель здійснює їх на заключному етапі на основі готового плану модуля або уроку для всього класу і що вони адресовані лише дітям з особливими потребами. На думку авторів, ці рекомендації також актуальні в контексті диференціації викладання та універсального дизайну для навчання, де їх слід враховувати на початку планування. Перед тим, як приступати до складання планів, Деппелер (1998) радить поміркувати над кількома запитаннями, стосовно курикулуму й методик його викладання. Слід проаналізувати наші педагогічні підходи та курикулум, який ми маємо вивчати з учнями, та визначити, наскільки вони потребують певної інтерпретації, щоб зробити їх придатними для кожної дитини яким аспектам необхідно приділити особливу увагу. Іншими словами, ці запитання допомагають визначити потенційні бар’єри для сприйняття курикулуму й методики, про які варто пам’ятати у процесі планування (див. вставку 7.1).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал